D Z I E D Z I C T W O .


POŁUSZE


Parafia św.

Palūšės RKB

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
   павкштовъ


   http://kresy.genealodzy.pl/gub_wil_87/ap_litwa_V.html#Po%C5%82usze


   http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K_300dpi/P27_S42_LYNGMIANY_300dpi.jpg
     miejscowość folwark Dziekoniszki-Waszynka
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1800 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F1 Piłeni Anna *1800 Mejrany par.Połusze nr.1 Jerzy & Krystyna Paukszta [3]

ep--' ………………………… metryki ślubów [3]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1801 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [4]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1802 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F2 [6] Paukszta Andrzej 1802 par.Połusze nr.14 Ruksza Teresa

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1803 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [7]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F2 [7] Paukszta Mateusz 28.06.1803 Połusze nr.5 Grygić Teresa

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1804 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1805 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1806 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1807 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1808 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1809 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1810 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1811 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1812 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1813 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1814 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1815 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1816 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1817 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1818 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1819 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F5 [3]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1820 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1821 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1822 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1823 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1824 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1825 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1826 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1827 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

c 1827 - 1857 M ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [8]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1830 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [9]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1831 …………………………

ep-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [12]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1832 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [13]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1833 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1834 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1835 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1836 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1837 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1838 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1839 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1840 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów []

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F7 [97] daug 010 Paukszta Adam * Kalwiszki par.Pałusze nr.89 Franciszek & Tekla Jurszo

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1841 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów [97]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1842 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [12]

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1843 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [18]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [19] daug 010 Paukszta Ludwik *26.03.1843 Kalwiszki par.Połusze nr.11 Franciszek & Tekla Jurszo s.Paukszta Jerzy ; Rastienis Anna ż.Kazimierza

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1844 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [23]

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1845 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [29]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [30] daug 010 Paukszta Marcela Gryzelda *05.05.1845 Kalwiszki par.Połusze nr.30 Franciszek & Tekla Jurszo s.Gajdelis Wincenty ; Rastienis Anna(dd Jurszo) ż.Kazimierza

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1846 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [33]

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1847 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [37]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [40] Brukszta ??? nr.51

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1848 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [42]

ep--' ………………………… metryki ślubów [4] lipiec == >

-- ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F6 1822 - 1831 U https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F7 1827 - 1841 U https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 1841 - 1858 U https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F11 1848 - 1853 U https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F5 1819 - 1830 M https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F8 1827 - 1857 M ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1849 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [47]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 Brukszta nr.58 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [54] daug 010 Paukszta Petronela *02.12.1849 Kalwiszki par.Połusze nr.95 Franciszek & Tekla Juraszo s.Rastienis Kazimierz ; Gaydel Ewa

ep--' ………………………… metryki ślubów [6]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1850 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [54]

ep--' ………………………… metryki ślubów [12]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1851 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [58]

ep--' ………………………… metryki ślubów [18]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1852 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [62]

ep--' ………………………… metryki ślubów [19]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_21 Witkowski Jan L25 23.11.1852 Połusze nr.5 Dunin Marianna L19 Jerzy & Konstancja Paukszta Antonów

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1853 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [65]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [69] Wieliczkiewicz Eleonora Julia * 1853 nr.15 Stanisław & Stanisława Klimaszewska s.Żebrowski ; Paukszta Sylwester ; Wieliczko Konstancja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [69] Szylnik * 1853 nr.18 s.Butrym Justyn ; Paukszta Elżbieta wdowa ż.Michała

ep--' ………………………… metryki ślubów [21]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_21 Biwiejno Ignacy 19.01.1853 Połusze nr.2 Rukszano Agata L41 wdowa Butkiel Jan & Rozalia?? Paukszta

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1854 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [6] Wronkiewicz??? świadek Sylwester Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [7] Szylinis świadek Elżbieta Paukszta -Michał https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [13] Strando?? świadek Ewa Paukszta -Justyn

ep--' ………………………… metryki ślubów [28]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1855 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [17]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [ ] Bilkis Antoni * 1855 nr.9 Wincenty & Rozalia Kindura s.Paukszta Antoni https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [ ] Czepulow Michał * 1855 nr.31 Wincenty & Wiktoria s.Paukszta Michał https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [ ] Paukszta Weronika *01.10.1855 Poszekarwa par.Połusze nr.38 Sylwester & Helena Szymkiewicz s.

ep--' ………………………… metryki ślubów [32]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1856 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [28]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [ ] Błażow Kazimierz *02.03.1856 Giniuny par.Połusze(z par. Łyngmiany) nr.12 Wawrzyniec & Domicela Paukszta s.Bruksta Mateusz ; Hajdukiewicz Konstancjaą https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [ ] Zenkiewicz Katarzyna Franciszka * Poszakarwie nr.18 Zienkiewicz Marianna s.Żebrowski Leon ; Paukszta Helen ż.Sylwestera https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [ ] Alachno Ludwik * 1856 Paganie nr.55 Tomasz & Marcela Pałenio s.Paukszta Antoni

ep--' ………………………… metryki ślubów [36]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1857 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [42]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [79] Paukszta Gabryjel Michał *01.02.1857 Poszekarwa par.Połusze nr.10 Sylwester & Helena Gińczyk s.Dobszewicz Mamert ; Gimżewicz Józefa ż.Justyna ; Paukszta Michał ; Narbutowicz Józefa

ep--' ………………………… metryki ślubów [38]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1858 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [58]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [66] Paukszta Domicela Monika *08.05.1858 Szylińce par.Połusze nr.26 Sylwester & Helena Ginczyk s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [68] Cycen Piotr *09.06.1858 nr.32 Adam & Agata Kamińska s. ; Paukszta Cecylia?

ep--' ………………………… metryki ślubów [43]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1859 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [78]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F14 [89] Paukszta Jan Adam *01.04.1859 Szylińce Sylwester & Helena Gińczyk s. Justyn Gińczyk ; Marianna ??

ep--' ………………………… metryki ślubów [54]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1860 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> sierpień

--' ………………………… metryki urodzeń sierpień ==>

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165941_99 Kundur świadek Helena Paukszta -Sylwester

ep--' ………………………… metryki ślubów [64]

-- ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F15 1860 - 1870 U ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1861 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [71]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_72 [009] Paukszta Gabryjel Marcin & Rozalia Patajun 1861 Połusze nr.4 Kurpio Marcelina

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1862 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_25 ?Wojtkunow Kazimierz ??? & Cecylia dd Paukszta z Dowgieliszek

ep--' ………………………… metryki ślubów [77]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1863 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [82]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_82 010 Paukszta Adam L26 Dominik & Marianna Gajdis Henryków dow 27.01.1863 Pałusze nr.2 s. Paukszta Franciszek ; Czubiro Jan Michasz Urszula L17 Michał & Rozalia Żylno Antagów? poł http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_82 p003 Paukszta Gabryjel L26 Justyn & Marianna Pawłowicz Bieciszki 1863 par.Pałusze nr.5 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Kazimierz ; Korbel Krzysztof Rostieniow Domicela L18

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1864 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [87]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1865 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_56 [009] Paukszta Józefata *12.03.1865 zaś.Góry Mateusz & Rozalia Garle 19.03.1865 Połusze Wincenty Rastenis ; Marcela żona Mateusza Medejszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_60 Paukszta Marianna Weronika *07.08.1865 Antołksna par.Łyngmiany Sylwester & Marianna Tykiej? 10.08.1865 Połusze

ep--' ………………………… metryki ślubów [92]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1866 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_68 p001 Paukszta Władysława *15.05.1866 Poszakarwa Michał & Teofila Marcinkiewicz 29.05.1866 Połusze Antoni Paukszta ; Marianna Marcinkiewicz

ep--' ………………………… metryki ślubów [96]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1867 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_79 [009] Paukszta Gryzelda *25.04.1867 Góry Mateusz & Rozalia Garlo 27.04.1867 Połusze ; Medejszo

ep--' ………………………… metryki ślubów [98]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1868 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_87 p001 Paukszta Jadwiga *12.04.1868 folwark Paszakarwa Michał & Teofila Marcinkiewicz

ep--' ………………………… metryki ślubów [101] ==> sierpień

ep--'s………………………… metryki ślubów [6] listopad ==>

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1869 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_93 Paukszta Aleksander *02.01.1869 ? Wincenty & Ewa s. ? Augustyn, Cecylia

ep--'s………………………… metryki ślubów [7]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1870 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> luty

ep--' ………………………… metryki urodzeń [4] 10 ==>

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_6 Paukszta Gryzelda *07.04.1870 Pobłosz par.Łyngmiany Justyn & Franciszka Pałunkisz 12.04.1870 Połusze Adam Pałunkisz ; Urszula Justyna Otkumiena http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_6 [009] Paukszta Aniela *16.04.1870 Góry Mateusz & Rozalia Garel 19.04.1870 Połusze Wincenty Rastienis ; Anna Medejszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_9 Kundur Konstanty *04.07.1870 Mejreny? Ludwik & Marianna Paukszta s.Błażej Czepanis ; Gryzelda Kunduris http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_12 p001 Paukszta Maryla? *13.08.1870 Poszekarwa Michał & Teofila Marcinkiewicz s.Justyn Ginorow ; Marila Ginerowa

ep--'s………………………… metryki ślubów [11]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1871 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [16]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_17 Radzielow świadek Kazimierz Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_21 Blażiów Domiceli *21.04.1871 Gienutany? par.Łyngmiany Ławrenty(Wawrzyniec) & Domikela Paukszta 22.04.1871 Połusze Michał Butrym ; Marianna Żylenis -Krzysztof http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_24 Szirenów świadek Teresa Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_30 Radziunów świadek Mateusz Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [14]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1872 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [31]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_32 Raginis świadek Rozalia Paukszta -Mateusz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_37 010 Rastienis Onufry *14.05.1872 Stragieliszki par.Połusze Jan & Marcelina Paukszta s. Onufry Miłaszewicz ; Tekla Paukszta -Franciszek http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_38 Czepanis świadek Franciszka Paukszta -Justyn http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_40 [009] Paukszta Onufry *15.08.1872 Góry Mateusz & Rozalia Garla 20.08.1872 Połusze Wincenty Czepulis ; Wiktoria Piotra ?? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_42 Balczun Franciszek *09.10.1872 Grikleny Onufry & Agata? Paukszta 12.10.1872 Połusze Wincenty Balczun ; Józefina Bindur -Wincenty?

ep--'s………………………… metryki ślubów [19]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1873 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [43]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_49 Rastienis świadek Mateusz Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_48 p001 Paukszta Antonina Agata *04.02.1873 Paszakarwa Michał & Teofila Marcinkiewicz 20.08.1873 Połusze Antoni Paukszta ; Józefa Kazimierz Tracewicza http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_49 Rastienis świadek Antoni Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_51 Paukszta Michał *02.05.1873 Gawrela Gabryjel & Marcela Gudelis u.1867 07.05.1873 Połusze Wincenty Gudelis ; Agnieszka Gudelis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_56 Palunkisz świadek Justyn Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [23]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_26 Paukszta Justyn L34 Justyn i Domicela żołnież Autoksna łyngmiany 25.11.1873 Połusze nr.12 s.Paukszta Wincenty ; Bunarow Aniela L24?

--' ………………………… metryki zgonów ==> kwiecień

--' ………………………… metryki zgonów kwiecień ==>

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_6 p001 Paukszta Antonina Michał & Teofila Marcinkiewicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1874 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [60]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_62 ???? świadek Domicela Paukszta -Kazimierz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_63 Maczulow świadek Justyn Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_64 Tomaszow świadek Michał Paukszta?? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_69 Kunicki świadek Antoni Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_71 Wujcik Jan *01.09.1874 Stragieliszki Sylwester & Krystyna Paukszta 01.09.1874 Połusze Piotr Maculis ; Ewa Paukszto

ep--'s………………………… metryki ślubów [26]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_29 Paukszta Justyn L28 Stanisław & Marcelina Kindur Łyngmiany 1874 nr.13 Gryselda ?Gizmor L18 Wincenty & Agnieszka Rastienis

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1875 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [76]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_78 Wieliczkowska świadek Antoni Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_79 [009] Paukszta Monika *01.02.1875 Góry Mateusz & Rozalia Garla 02.02.1875 Połusze Wincenty Rastienis ; Marcela Medejszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_80 Pleniow świadek Antoni Paukszta ; Teofila Paukszta -Michał http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_87 Bujko ? świadek Antoni Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_87 Dunin ? świadek Antoni Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [29]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_31 Paukszta Jan Kazimierz & Domicela 1875 nr.6 Rozalia Marcinkiewicz

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1876 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [89]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_91 Wujcik Rozalia *01.02.1876 Stragieliszki Sylwester & Krystyna Paukszta z Daugieliszek 01.02.1876 Połusze Antoni Wójcik ; Ewa Paukszto http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_95 Paukszta Urszula *05.05.1876 Antogowo par. Daugieliszki Gabryjel & Domicela Rastienis 09.05.1876 Połusze Justyn Rastienis ; Tekla Czepulis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_98 Czewiertis Marianna *08.04.1876 Gawiejki Błażej & Tekla Paukszta z Daugieliszek 10.04.1876 Połusze Stefan Czewertis ; Agata Czepanis -Piotr http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_102 Wierszyłow Agnieszka *22.11.1876 Raszkutany Gabryjel & Agata Paukszta 28.11.1876 Połusze Kazimierz Paukszta ; Łucja Bukienis -piotr

ep--'s………………………… metryki ślubów [31]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1877 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [103]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_112 p001 Paukszta Ignacy? *31.07.1877 Paszekarwa par.Łyngmiany Michał & Teofila Marcinkiewicz 10.08.1877 Połusze Ornest ; Justyna Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_116 Wujcik Aniela *06.10.1877 Strajkieliszkach Sylwester & Krystyna Paukszta z Daugieliszek 30.10.1877 Połusze Mateusz Paukszta ; Ewa Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [37]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1878 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [117]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_124 Paukszta M??? *01.06.1878 Pobołosza Łyngmiany par.Łyngmiany Justyn & Franciszka Pałunkiszkis 04.06.1878 Połusze Kazimierz Czepanis ; Urszula Justyna Otkinio http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_130 Werszelis Marianna *01.12.1878 Raszkutiszki Gabryjel & Agata Paukszta z Zabłociszek 03.12.1878 Połusze Kazimierz Paukszta ; Marianna Stanilewicz -Marcin?

ep--'s………………………… metryki ślubów [41]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1879 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [131]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_139 Czepan Weronika *07.06.1879 Gawejkiany Błażej & Tekla Paukszta z Dougieliszek 10.06.1879 Połusze Kazimierz Paukszta ; Wiktoria Paukszto http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_143 Bjećkun Julia *22.09.1879 Stragieliszki Sylwester & Krystyna Paukszta z Dougieliszek 30.09.1879 Połusze Maciej Kugada? ; Krystyna Wojćkun http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_146 Werszalis Kazimierz *01.12.1879 Raszkutany Gabryjel & Agata Paukszta 06.12.1879 Połusze

ep--'s………………………… metryki ślubów [45]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1880 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [148]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_151 p001 Paukszta Aniela? Marianna *02.08.1880 Poszakarwa par.Łyngmian Michał & Teofila Marcinkiewicz 09.08.1880 Połusze Adolf Butkiewicz ; Amalia Jarosławska

ep--'s………………………… metryki ślubów [51]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1881 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [154]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_156 012 Paukszta Konstanty *12.04.1881 Klimiszki par.Daugieliszek Adam & Domicela Czepulis 14.04.1881 Połusze Wiktor Gajdelis ; Urszula Czibieris Ślub par.Łyngmiany 25.01.1915

ep--'s………………………… metryki ślubów [53]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1882 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [162]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_166 Kazłowski 21.05.1882 świadek Błażej Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [56]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1883 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [172]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_173 Milewicz * Waszywka świadek Kazimierz Paukszta ; Józefa Paukszto ??? Paukszta ; Gryzelda Pietkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_174 Bagajszo Józef *16.03.1883 Dowgieliszki Kazimierz & Ewa Paukszta z Dowgieliszek 18.03.1883 Połusze Maciej Bagajszo ; Franciszka Bagajszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_181 Wojćkus Julian *12.09.1883 Strygajliszki par.Przyjaźń Sylwester & Krystyna Paukszta 18.09.1883 Połusze Adam Paukszta ; Urszula Raginis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_186 Rastenis Wiktor *06.12.1883 Stogulany par. Łyngmian Jan & Marcela Paukszta z Łyngmian 08.12.1883 Połusze Justyn Rastienis ; Tekla Paukszto

ep--'s………………………… metryki ślubów [59]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1884 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [187]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_196 Szostak Marianna *06.07.1884 Rekucie par.kołtyniany Gabryjel & Ludwika Paukszta z Zabłocia 08.07.1884 Połusze Piotr Aramowicz ; Agnieszka Szostak http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_200 Kozłowski Józef Waszywka świadek ? Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_201 Gosiak Józef Połusze świadek Władysław Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [61]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_67 012 Cycen Michał L29 Michał & Salomea Cycen 18.11.1884 Połusze nr.20 Paukszto Tekla L20 Kimliszki Adam & Domicela Czepulis

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1885 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [205] ==> 12

ep--'s………………………… metryki urodzeń [6] 13 ==>

ep--'s………………………… metryki ślubów [68]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_72 p001 Townieńcow Jan L31 Józef & Kazimira Plewak 1885 Paukszto Jadwiga L18 Michał & Teofila Marcinkiewicz

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F18 1885 - 1897 U ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1886 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [19]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_20 świadek Antonina Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_26 p001 Townieńco Wiktoria *22.05.1886 Poszekarwa Iwan & Jadwiga Paukszta mieszczanie Mińskiej Guberni 19.06.1886 Połusze Władysław Paukszta ; Konstancja Butkiewicz ślub 15. .1914 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_28 Rukszieno Józefata *03.08.1886 Witkowice Kazimierz & Wiktoria Paukszta par.Łyngmian 05.08.1886 Połusze Wiktor Rukszis ; Urszula Rukszano http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_29 Czenanis Onufry *11.08.1886 Gawejkiany par.Przyjaźń Błażej Władiej & Teresa Paukszta par.Dowgielisz 17.08.1886 Połusze Cycen ; Grażyna Czepanis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_33 Paukszta Onufry *07.10.1886 Ałtokielno par. Łyngmiany Wincenty & Franciszka Szymkun? 12.10.1886 Połusze Jurij Kordej ; Weronika Paukszta Bojuk Helena *06.11.1886 Straliszki? Sylwester & Krystyna Paukszta par. Dawgieliszek 10.11.1886 Połusze Anton Bojuk ; Ewa Kazimira Rogatina?

ep--'s………………………… metryki ślubów [74]

--' ………………………… metryki zgonów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_69 012 Paukszta Mikołaj *1886 +1886 Klimiszki nr.40 Adam & Domicela Czenulis?? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1887 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [37]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_38 Paukszta Paulina *29.01.1887 Garnieliszki par. Dowg Iwan & Marianna Szimow parf.Zabłockich 31.01.1887 Połusze Iwan Szimas ; Marianna Paukszto Bileiszo Domicela *06.02.1887 Dundy Stefan & Urszula Paukszta parf. Zabłoci 07.02.1887 Połusze Michał Bilejszo ; Gabryjela Bilejszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_44 Czygro Aniela? *07.06.1887 Pokraże Błażej & Domicela Paukszta paraf.Daugieliskoj 09.06.1887 Połusze Iwan Paukszto ; Urszula -Stanisława Rogait ślub 30. .1912 Dawgieliszki Adam Julianowicz Juchniewicz? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_48 świadek Onufry Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [81]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_82 [009] Paukszto Józefata L21 Mateusz & Rozalia Garlo 1887 Kuksen Franciszek L26

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1888 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [55]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_56 d012 Paukszta Nikodem *13.02.1888 Kiemieliszki Adam & Domicela Rastenis paraf. Dougielis 18.02.1888 Połusze Anton Jurszewicz ; Melania Cycen http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_57 Paukszta Michał *29.02.1888 Ignalin par.Przyjaź Justyn & Józefata Błażewicz paraf. Dawgiel 01.03.1888 Połusze Wincenty Rozgun ; Anna Błażewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_61 p001 Towniencow Józef *14.03.1888 Poszekarwa Jan & Jadwiga Paukszto mieszczanie z Mińska 28.04.1888 Połusze Władysław Paukszta ; Aleksandra Robiewicz? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_62 Gajdelis Jan *09.05.1888 Bruciany Jan & Urszula Żylienow Żylewicz włość Daugielis 15.05.1888 Połusze Piotr Gujdelis ; Józefata -Kazimira Medejszo ślub 08.02.1921 Święciany Weronika Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_68 Wojecki Piotr *19.08.1888 Strygajliszki par.Przyjaźń Sylwester & Krystyna Paukszta Dawgieliszek 21.08.1888 Połusze Kazimierz Ragajlis ; Marianna Wojcieko http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_71 świadek Paukszta Władysław

ep--'s………………………… metryki ślubów [84]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_88 012 Romanowski Antoni L27 Wincenty & Konstancja Szimanis 1888 Paukszto Izabela L18 Klimiszki Adam & Domicela Czepelis

--' ………………………… metryki zgonów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_79 d012 Paukszta *.02.1888 +10.03.1888 Klimiszki Adam & Domicela Rastienis?? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1889 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [75]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_76 Paliksza Tekla *04.02.1889 Narsuciszki Jan & Gryzelda Paukszta par. Łyngmian 07.02.1889 Połusze Mateusz Peliksza ; Dominikela -Jana Poliksza http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_79 [009] Pawkszta Helena *18.04.1889 Waszywki Kazimierz & Marianna Rymszel 23.04.1889 Połusze Ludwik Pawkta; Gryzelda Pawszta Paukszta Marianna *12.05.1889 Ignalino par.Daugieliszek Justyn & Józefata Błażewicz 14.05.1889 Połusze Jan Malinowski ; Helena Błażewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_81 Kantarys Jan *21.06.1889 Żydele Jan & Paulina Czaplinska ślub 06.02.1921 Święciany Paukszta Weronika

ep--' ………………………… metryki ślubów [91]

--' ………………………… metryki zgonów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_83 010 Paukszta Franciszek †05.01.1889 Klimiszki par.Połusze ż. Tekla Jurszo d. Adam ; Marcela ; Gryzelda http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_87 d012 Paukszta Eleonora *.04.1889 +23.05.1889 Klimiszki nr.34 Adam & Domicela Rastienis?? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_90 Paukszta Marcjan *.05.1889 +09.12.1889 Ignalino Justyn & Józefa Błażewicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1890 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [88]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_88 Błażewicz świadek Józefa Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_93 Bilejszo Wincenty *22.01.1890 Dundy Zabłockie włościan Stefan & Urszula Paukszta 28.01.1890 Połusze Gabryjel Bilejszo ; Marianna -Tomasza Dundy http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_96 Gajżutis Onufry *01.03.1890 Bierżany? par.Kołtyniany Antoni & Urszula Paukszta z Łyngmian 04.03.1890 Połusze Andrzej Szulinas ; Wincenta Puszniutis Gimżewska Adela *20.03.1890 Pipiraszki Krzysztof & Weronika Paukszta z Święcian 21.03.1890 Połusze Wiktor Gimżewski ; Monika Gimżewska ślub 30.12.1930 Józef Sadkowski http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_104 Domaszis świadek Michał Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_105 Paukszta Bronisława *27.09.1890 Ignalino Justyn & Józefa Błażewicz 30.09.1890 Połusze Onufry Czepulis ; Marianna -Jana Błażewicza

ep--' ………………………… metryki ślubów [97]

--' ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1891 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [111]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_111 [009] Paukszto Weronika *09.01.1891 Waszywka Kazimierz & Marianna Rimszel Dawgieliskoj włości Józef Kozłowski ; Gryzelda Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_121 Szimkun świadek Błażej Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [1] ==> 30

ep--' ………………………… metryki ślubów [3] 31 ==>

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_102 Michniewicz Michał ??? & Marcela Paukszta nr.2 Baciakowicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_105 Marcinkiewicz Adam Romuald & Paulina Łapienis 1891 Kunduris Konstancja Ludwik & Marianna Paukszto http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_105 [009] Paukszto Gryzelda L22 Mateusz & Maria Garlo 1891 Medejszo Stanisław L26 Kazimierz & Marianna Kurpio

--' ………………………… metryki zgonów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_96 [009] Paukszta Weronika * .12.1890 +19.01.1891 Wasziwka Kazimierz & Marianna Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F20 1891 - 1914 M ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1892 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [128]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_129 [009] Paukszta Kazimierz *19.01.1892 Waszywki Kazimierz & Marianna Rymszel 21.01.1892 Połusze Ludwik Paukszta ; Tekla Rymszel Medejszo Gabryjel *24.01.1892 Żydele Stanisław & Gryzelda Paukszta 24.01.1892 Połusze Stanisław Kurpis ; Łucja Damaszowa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_130 Raginio świadek Marianna Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_134 Paukszta Napoleon *11.04.1892 Ignalino Justyn & Józefa Błażewicz z Daugieliszek 13.04.1892 Połusze Edward Błażewicz ; Maria Błażewicz -Jan http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_138 Medejszo świadek Dominicela Paukszta żona Adama http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_140 Polunkisz świadek Gryzelda Paukszto http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_144 Bilejszo Adela *30.11.1892 Garduny Stefan & Urszula Paukszto 06.12.1892 Połusze Józef Bilejszo & Monika Paukszto

ep--' ………………………… metryki ślubów [4]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1893 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [146]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_148 Kostecki świadek Justyn Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_150 [009] Paukszta Józef *01.03.1893 Waszywki par.połusze Błażej & Aniela Gajsis z Dougieliszek s.Gabryjela Gasis ; Anna Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_160 Medejszo Aniela świadek Błażej Paukszta Medejszo Marianna *23.11.1893 Żydele Stanisław & Gryzelda? Paukszta 28.11.1893 Połusze Gabryjel Modejszo ; Anna Paukszta Gimrzewski Wincenty *02.12.1893 Pipiryszki Krzysztof & Weronika Paukszta par.Święciany 05.12.1893 Połusze Wincenty Miklaszewicz ; Julia Gimniewicz

ep--' ………………………… metryki ślubów [7]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_8 Jurszan świadek Władysław Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_9 Żebrowski świadek Władysław Paukszta

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1894 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [162]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_166 Wojćkun Augustyn *29.03.1894 Strygaliszki Sylwester & Krystyna Paukszta par.Daugieliszki 01.04.1894 Połusze Franciszek Wojćkun ; Katarzyna Damaszko http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_173 [009] Pawkszta Onufry *04.11.1894 Dziekaniszki par.Połusze Błażej & Aniela Gasio z par.Daugieliszki s.Józef Gasis ; Ewa Gasio http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_175 Bilejszo Justyn *07.12.1894 Stefan & Urszula Pawkszto par.Zabłociszki 13.12.1894 Połusze Justyn Bilejszo ; Monika Gobio?? ślub 01.02.1920 Ewa Bidalis?

ep--' ………………………… metryki ślubów [11]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_13 Gasis świadek Błażej Paukszta Karłowicz świadek Władysław Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_15 [009] Paukszta Aniela Mateusz & Rozalia Garlo 1894 Kazimiera Paukszto Kuksienas Justyn

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1895 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [176]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_187 Medejszo Jan & Anna Kuksa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_188 Gudelis świadek Justyn Pawkszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [15]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_16 Paukszta Kazimierz Antołksia par. Łyngmiany Sylwester & Marianna Jan Paukszta Józef Paukszta Franciszka Ruksza http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_17 Łukaszewicz świadek Paukszta Władysław Zebrowski świadek Paukszta Władysław ; Paukszta Józefa

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1896 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [189]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_193 Gimżewicz Kazimierz *02.03.1896 Pipiryszki Krzysztof & Weronika Paukszta z Święcian 10.03.1896 Połusze Ludwik Skudun ; Karolina Gimżewska -Adam http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_194 [009] Pawkszta Domicela *24.04.1896 wieś Waszywki Kazimierza & Marianny Rymszel 02.05.1896 Połusze Michał Adamicz ; Monika Pawkszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_198 [009] Pawkszto Jadwiga *31.07.1896 Waszywka Błażej & Aniela Gasis 04.08.1896 Połusze Konstanty Kozłowski ; Marianna Rymszel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_199 Medejszo Antoni *01.09.1896 Żydele Stanisław & Gryzelda Paukszta 05.09.1896 Połusze Jerzy Kuris? ; Aniela Jurszanowa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_201 Oszkinio świadek Kazimierz Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [18]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_19 Bieczel Kazimierz 1896 Połusze Kazimira Paukszta Paukszta Agata 20L Dziekaniszki Maciej? & Józefa Biakowna?? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_20 Towpieńcow świadek Władysław Paukszta ; Ignacja Paukszta

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1897 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [205] ==> 28

ep--'s………………………… metryki urodzeń [5] 29 ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F20 [205] Gasparowicz Stefan *03.01.1897 Bieciuny nr.2 Michał & Michalina Radziłowicz dopis:%22.02.1925 Łubanowa?? Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F20 [205] Kiendur Ludwik * nr.3 s.Pietkun Wincenty ; Paukszta Aniela ż.Justyna http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_7 Kugawdo świadek Domicela Paukszta -Adam http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_14 Radciulow Jan *26.11.1897 Narsuciszki? Antoni & Marianna Paukszta z Zabłociszek 30.11.1897 Połusze Onufry Paukszta ; Monika Maciul -Wincenty

ep--' ………………………… metryki ślubów [22]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_23 [009] Paukszta Monika L21 Mateusz & Rozalia Garlo 1897 Połusze Błażej Paukszta Marcinkian Michał http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_28 Rastien świadek Ludwik Paukszta

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1898 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [15]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_17 [009] Pawkszta Gabryjel *01.02.1898 Dzikaniszki Kazimierz & Marianna Rymszel 05.02.1898 Połusze Władiej Pawkszta ; Elżbieta Izda??? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_20 Bieczilów Stanisław *08.05.1898 Żydele Kazimierz & Agata Paukszta 10.05.1898 Połusze Józef Trapik ; Krystyna Raginis -Jan http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_26 [009] Paukszta Antoni *09.10.1898 Dziekaniszki par.Połusze Błażej & Aniela Gasis z Zabłociszek s.Stanisław Medejszo ; Agata Werszelow -Gabryjel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_28 Medejszo Anastazja *19.11.1898 Żydele Stanisław & Gryzelda? Paukszta 22.11.1898 Połusze Błażej Paukszto ; Teofila? Jurszanowa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_30 Zabolewicz świadek Antoni Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [28]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_32 p001 Paukszta Władysław Michał & Teofila Marcinkiewicz 1898 Antonina Gosiak

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1899 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [30]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_46 Bieczel Michał *27.09.1899 Rukliszki? Kazimierz & Agata Paukszta z Zabłoć 03.10.1899 Połusze Ludwik Paukszta ; Józefata Cycen http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_47 Ciunelis Michał *28.10.1899 Ignalino Onufry & Weronika Paukszta 31.11.1899 Połusze Stanisław Kugawda ; Anna Cunelis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_49 Bilejszo Kazimierz *20.11.1899 Dundy Stefan & Urszula Paukszta z Zabłociszek 23.11.1899 Połusze Bogusław Jurkian ; Malwina Jukian -Bogusław ślub 07.02.1926 Połusze Julianna Gudelis

ep--' ………………………… metryki ślubów [33]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_34 Marcinkian świadek Justyn Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_37 Cycen Onufry 1899 Połusze G=Timżewska?? Weronika (dd Paukszta) wdowa L30 Jan & Józefa ???

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1900 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [52]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_53 Paukszta Justyn *22.01.1900 Pasieka par.Dougieliski Krzysztof & Domicela Gibarowicz z Dougieliszek 25.01.1900 Połusze Justyn Gibir ; Anna Gibirowna http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_58 [009] Pawkszta Paweł *22.03.1900 Dziekaniszki Kazimierz & Marianna Rymszel 25.03.1900 Połusze Sylwester Pietkun ; Ewa Rymszel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_70 [009] Paukszta Marianna *24.04.1900 Dekaniszki par.Połusze Błażej & Aniela Gasis s.Konstanty Kazłowski ; Marianna Pawkszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_71 Rastienis świadek Kazimierz Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [40]

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1901 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [76]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_86 Medejszo Apolonia *22.06.1901 Żydele Stanisław & Gryzelda Paukszta 24.06.1901 Połusze Kazimierz Medejszo ; Agata Werszalis -Gabryjel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_88 Cycenis Apolonia *21.07.1901 Ignalino Onufry & Weronika Paukszta 22.07.1901 Połusze Wincenty Cicelis ; Anna Cycenis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_92 Bieczel Adela *09.10.1901 Żydele Kazimierz & Agata Paukszto 21.10.1901 Połusze Ludwik Paukszta ; ślub 10.02.1931 Połusze Jan Wierszak

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1902 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [96]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_102 Maculis Helena świadek Weronika Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_110 Marcinkiewicz Benedykt *08.11.1902 Nedziuszki?? Franciszek & Zofia Paukszta 10.11.1902 Połusze Józef Paukszta ; Adela Stasiulis

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_50 p002 Ludwik Nowo Daugieliszki Mateusz & Józefata Basis 02.1902 Połusze Aniela Gajdel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_52 p001 Sylwanowicz Kazimierz 18.04.1902 Połusze Józef Paukszta Paukszta Maria Michał & Teofila Marcinkiewicz

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1903 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [114]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_115 p002 Paukszto Marianna *13.01.1903 Biecaniszki Ludwik & Aniela Gudan s.Jan Gudan ; Rozalia Gudanowa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_119 Medejszo Józefa *17.03.1903 Żydele Stanisław & Gryzelda Paukszta 19.03.1903 Połusze Michał Medejszo ; Agata Bieczelis -Kazimierz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_122 [009] Pawkszta Paulina *02.07.1903 zaś. Dzikaniszki Kazimierz & Marianna Rymszel 08.07.1903 Połusze Józef Kozłowski i Ewa Rymszel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_124 Paukszta Weronika *29.06.1903 Akmieniszki Józef & Rozalia Błażewicz par.Kołtyniany? 01.07.1903 Połusze Józef ?? ; Krystyna? Pawksztowa ślub 16.02.1931 Józef Murmo?? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_131 Silwanowicz Jan *19.10.1903 Poszakarwa Kazimierz & Maria Paukszta 21.10.1903 Połusze Onufry ; Antonia Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_55 Wojćko Jan Sylwester & Krystyna Paukszta 1903 Adam Paukszta Medejszo Marcela Antoni & Krystyna Marcinkiewicz

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1904 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [136]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_149 Marcinkianowicz Ludwik *29.04.1904 Niedziaszki ?? Franciszek & Zofia Paukszto z Zabłociszek 30.04.1904 Antoni Marcinkiewicz ; Domicela Marcinkiewicz -Kazimierz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_153 p002 Paukszta Emilia *04.11.1904 Bieciany Ludwik & Aniela Gajdiewowa s.Andrzej Kurpian ; Marianna Gojdiewa

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1905 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [154]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_160 Paukszta Józef *14.05.1905 Paszakarwa nr.66 Władysław & Antonia Bosiak z Łyngmian 09.06.1905 Połusze Antoni Łukaszewicz ; Jadwiga Rudzik ślub 03.02.1932 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_160 p001 Pawkszta Antoni *14.07.1905 Dekaniszki nr.70 Kazimierz & Mariann Rymsza 16.07.1905 Połusze Franciszek Ruksa ; Monika Marcinkiewicz -Stanisław http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_162 Łukaszewicz ? Kamiński świadek Ludwik Misiun ; Mariia Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_165 Rażenis ??? ślub Jadwiga Pukstyte

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1906 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [170]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_172 Boczielis Jadwiga *20.02.1906 Kazimierz & Agata Paukszta z Zabłocia 22.02.1906 Antoni Grodis ; Marcelina Cycen http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_174 Gołubicki świadek Antonina Paukszzta -Władysław http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_179 Marcinkiewicz świadek Marianna Paukszto http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_181 p002 Paukszta Adolf *03.09.1906 Bucianach? Ludwik & Anna Gajdelis s.Kazimierz Bacelis ; Józefa Medejszo -Kazimierz

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_68 Buczanow świadek Ludwika Paukszta

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1907 …………………………

ep--'s………………………… metryki urodzeń [189]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_193 Kowalewski Jan *30.04.1907 Gabryjel & Rozalia Paukszta 13.05.1907 Połusze http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_194 Brukszta Elena *07.06.1907 Onufry & Marianna Paukszta z Łyngmian 10.06.1907 Połusze Władysław Brukszta ; http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_199 Paukszta Piotr *30.08.1907 Izydor? & Marianna Buczis? z Łyngmian 02.09.1907 Połusze Wincenty

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_74 ????????

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1908 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1909 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [4]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_4 p001 Paukszto Józef *1876 +30.01.1909 Władimirowsk szpital Michał & Teofila Marcinkiewicz Z Łyngmian włości ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1910 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_88 d012 Paukszta Adam Adam & Domicela Rastienis 21.02.1910 Połusze nr.9 Pienis Domicela

ep--' ………………………… metryki zgonów [15]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1911 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [24]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1912 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_103 [009] Paukszto Elena L22 Kazimierz & Marianna Rymszel 05.02.1912 par. Połusze Kowalewski Kazimierz L27 Ludwik & Ewa Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_104 Marcinkienas Kazimierz 1912 Połusze Bilejszis Adela Stefan & Urszula Paukszta

ep--' ………………………… metryki zgonów [28]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_30 Paukszta Genowefa *1911 +13.07.1912 Klimiszki Anton & Anna Raubo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_30 p002 Paukszto Antonina *1910 +15.07.1912 Bieniuny Ludwik & Aniela Gajdis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1913 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów []

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_106 Dydonis świadek Wincenta Paukszto

ep--' ………………………… metryki zgonów [31]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_32 p002 Paukszta Stanisław *1911 +18.05.1913 Bieciany Ludwik & Aniela Gajdus ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1914 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [108] ==> 21

-- ………………………… metryki ślubów [] lipiec ==>

ep--' ………………………… metryki zgonów [33]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1915 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [3]

ep--' ………………………… metryki zgonów [35]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_37 Paukszta Zofia *1913 +15.07.1915 Klimiszki Anton & Anna Raubo z Dougieliszek http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_38 Paukszto Anton *1870 +04.12.1915 Klimiszki żona Anna Raubo dzieci; Anton, Zofia z Zablociszek włości ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1916 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [4]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165950_5 Bilejszo Stefan & Urszula Paukszta

ep--' ………………………… metryki zgonów [39]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1917 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

ep--' ………………………… metryki zgonów [42]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1918 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [6]

ep--' ………………………… metryki zgonów [47]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_54 [009] Modejszo Kazimierz *1905 +1918 Żydele Stanisław & Gryzelda Paukszta Zabłociszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1919 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [7]

ep--' ………………………… metryki zgonów [55]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_63 paus 002 Paukszta Ludwik *1859 +22.12.1919 Buciany Daugieliskoj nr.149 m.Aniele d.Marianna, Adolfa?, Huberta, Julię, Józefa, Bronisławę http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_63 paus 002 Paukszta Aniela dd Gajdis *1884 †29.12.1919 Buciany nr.154 Daugieliszkoj włośc ; Marianna, Adolfa?, Huberta, Julię, Józefa, Bronisławę ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1920 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [13] == > 33

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F23 [13] Bilejszo Justyn L25 Stefan & Urszula Paukszta 01.02.1920 par.Połusze nr.2 s. Bobolis Ewa L24 Adam & Teresa

ep--' ………………………… metryki zgonów [64] == > 32

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F22 [64] paus 002 Paukszta Bronisława †02.01.1920 Buciany nr.1 L2 Ludwik & Aniela Dawgieliszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1921 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów ==> październik

-- ………………………… metryki zgonów październik ==>

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_70 Bilejtis Urszula dd Paukszta *1861 +22.08.1921 Dundy Zabłociszki wdowa Wincenty, Dominik, Justyn, Kazimierza, Adela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… =====================================================================================================================================================
p001 Paukszta Michał Paukszta Teofila | | o -- > Paukszta Władysława *15.05.1866 Poszakarwa par.Połusze | 1898 | Gosiak Antonina | | o -- > Paukszta Jadwiga *12.04.1868 folwark Paszakarwa par.Połusze | 1885 | Townieńcow Jan | | | | | o -- > Townieńco Wiktoria *22.05.1886 Poszekarwa | | | | | o -- > Towniencow Józef *14.03.1888 Poszekarwa | | o -- > Paukszta Maryla? *13.08.1870 Poszekarwa par.Połusze | | o -- > Paukszta Antonina Agata *04.02.1873 Paszakarwa par.Połusze | | o -- > Paukszto Józef *1876 †30.01.1909 Władimirowsk szpital | | o -- > Paukszta Ignacy? *31.07.1877 Paszekarwa par.Łyngmiany | | o -- > Paukszta Aniela? Marianna *02.08.1880 Poszakarwa par.Łyngmian ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_68 Paukszta Władysława *15.05.1866 Poszakarwa par.Połusze Michał & Teofila Marcinkiewicz s.Antoni Paukszta ; Marianna Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165942_87 Paukszta Jadwiga *12.04.1868 folwark Paszakarwa par.Połusze Michał & Teofila Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_12 Paukszta Maryla? *13.08.1870 Poszekarwa par.Połusze Michał & Teofila Marcinkiewicz s.Justyn Ginorow ; Marila Ginerowa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_48 Paukszta Antonina Agata *04.02.1873 Paszakarwa par.Połusze Michał & Teofila Marcinkiewicz s.Antoni Paukszta ; Józefa Kazimierz Tracewicza http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_112 Paukszta Ignacy? *31.07.1877 Paszekarwa par.Łyngmiany Michał & Teofila Marcinkiewicz s.Ornest ; Justyna Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_151 Paukszta Aniela? Marianna *02.08.1880 Poszakarwa par.Łyngmian Michał & Teofila Marcinkiewicz s.Adolf Butkiewicz ; Amalia Jarosławska http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_4 Paukszto Józef *1876 +30.01.1909 Władimirowsk szpital Michał & Teofila Marcinkiewicz Z Łyngmian włości http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_6 Paukszta Antonina Michał & Teofila Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_32 Paukszta Władysław Michał & Teofila Marcinkiewicz 1898 Antonina Gosiak http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_72 Townieńcow Jan L31 Józef & Kazimira Plewak 1885 Paukszto Jadwiga L18 Michał & Teofila Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_26 p001 Townieńco Wiktoria *22.05.1886 Poszekarwa par.Połusze Iwan & Jadwiga Paukszta mieszczanie Mińskiej Guberni s.Władysław Paukszta ; Konstancja Butkiewicz ślub 15. .1914 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_61 p001 Towniencow Józef *14.03.1888 Poszekarwa par.Połusze Jan & Jadwiga Paukszto mieszczanie z Mińska s.Władysław Paukszta ; Aleksandra Robiewicz? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_52 p001 Sylwanowicz Kazimierz 18.04.1902 Połusze Józef Paukszta Paukszta Maria Michał & Teofila Marcinkiewicz
[009] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_79 Pawkszta Helena *18.04.1889 Waszywki par.Połusze Kazimierz & Marianna Rymszel s.Ludwik Pawkta; Gryzelda Pawszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_111 Paukszto Weronika *09.01.1891 Waszywka par.Połusze Kazimierz & Marianna Rimszel Dawgieliskoj włości s.Józef Kozłowski ; Gryzelda Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_129 Paukszta Kazimierz *19.01.1892 Waszywki par.Połusze Kazimierz & Marianna Rymszel s.Ludwik Paukszta ; Tekla Rymszel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_194 Pawkszta Domicela *24.04.1896 wieś Waszywki par.Połusze Kazimierza & Marianny Rymszel s.Michał Adamicz ; Monika Pawkszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_17 Pawkszta Gabryjel *01.02.1898 Dzikaniszki par.Połusze Kazimierz & Marianna Rymszel s.Władiej Pawkszta ; Elżbieta Izda??? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_58 Pawkszta Paweł *22.03.1900 Dziekaniszki par.Połusze Kazimierz & Marianna Rymszel s.Sylwester Pietkun ; Ewa Rymszel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_122 Pawkszta Paulina *02.07.1903 zaś. Dzikaniszki par.Połusze Kazimierz & Marianna Rymszel s.Józef Kozłowski i Ewa Rymszel 08.07.1903 Połusze Pawkszta Antoni *14.07.1905 Dekaniszki par.Połusze Kazimierz & Mariann Rymsza s.Franciszek Ruksa ; Monika Marcinkiewicz -Stanisław http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_96 [009] Paukszta Weronika * .12.1890 +19.01.1891 Wasziwka Kazimierz & Marianna Rymszel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_103 [009] Paukszto Elena L22 Kazimierz & Marianna Rymszel 05.02.1912 par. Połusze Kowalewski Kazimierz L27 Ludwik & Ewa Marcinkiewicz
p002 Paukszta Mateusz Paukszta Józefata(dd Basis) | | o -- > Paukszta Ludwik * L33 Nowo Daugieliszki ††22.12.1919 Buciany 17.02.1902 par.Pałusze Paukszta Aniela(dd Gajdel)* L17 Bieciuny ††29.12.1919 Buciany | | o -- > Paukszto Marianna *13.01.1903 Biecaniszki | | o -- > Paukszta Emilia *04.11.1904 Bieciany | | o -- > Paukszta Adolf *03.09.1906 Bucianach | | o -- > Paukszto Antonina *1910 †15.07.1912 Bieniuny | | o -- > Paukszta Stanisław *1911 †18.05.1913 Bieciany | | o -- > Paukszta Bronisława * L1918 †02.01.1920 Buciany par.Połusze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_50 Paukszta Ludwik Nowo Daugieliszki Mateusz & Józefata Basis 02.1902 par.Połusze nr. Gajdel Aniela Szymon & Marianna Gudanow http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_115 Paukszto Marianna *13.01.1903 Biecaniszki Ludwik & Aniela Gudan s.Jan Gudan ; Rozalia Gudanowa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_153 Paukszta Emilia *04.11.1904 Bieciany Ludwik & Aniela Gajdiewowa s.Andrzej Kurpian ; Marianna Gojdiewa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_181 Paukszta Adolf *03.09.1906 Bucianach? Ludwik & Anna Gajdelis s.Kazimierz Bacelis ; Józefa Medejszo -Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F22 [64] paus 002 Paukszta Bronisława †02.01.1920 Buciany par.Połusze nr.1 L2 Ludwik & Aniela Dawgieliszki http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_30 Paukszto Antonina *1910 †15.07.1912 Bieniuny nr.32 Ludwik & Aniela Gajdis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_32 Paukszta Stanisław *1911 †18.05.1913 Bieciany nr.19 Ludwik & Aniela Gajdus http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_63 Paukszta Ludwik *1859 †22.12.1919 Buciany Daugieliskoj nr.149 żonę Aniele ; Marianna, Adolfa?, Huberta, Julię, Józefa, Bronisławę http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165949_63 Paukszta Aniela dd Gajdis *1884 †29.12.1919 Buciany nr.154 Daugieliszkoj włośc ; Marianna, Adolfa?, Huberta, Julię, Józefa, Bronisławę
p003 Paukszta Justyn * †01.03.1879 Bieciszki ~ 1828 Paukszta Marianna(dd Pawłowicz)* L1807 †22.02.1857 Pasieka | | o -- > Paukszta Gabryjel *21.11.1837 | 10.02.1863 par.Pałusze | Paukszta Domicela(dd Rastieniow)* L1845 | | | | | o -- > Paukszta Justyn * L1865 †17.01.1884 Bieciszki | | | | | o -- > Paukszta Maria * L1869 †14.01.1888 Bieciszki | | | | | o -- > Pawkszto Kazimierz *10.10.1869 Baciszki | | o -- > Korbel Izabela(dd Paukszta)*03.06.1842 Bieciszki | 22.11.1859 Daugieliszki | Korbel Krzysztof * L1835 | | | | | o -- > Korbel Adam *23.12.1860 Koźliszki †13.01.1862 Kuzliszki | | | | | o -- > Korbel Jan *20.05.1864 Kozliszki | | | | | o -- > Korbel Urszula *03.04.1866 Kozliszki | | o -- > Paukszta Rozalia * L1842 †16.01.1849 Bieciszki ? ? o -- > Kozłowska Maryanna(dd Paukszta) Kozłowski Stanisław | | o -- > Kozłowska Grasylda *11.02.1839 Pakalniszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Paukszta Justyn 1857 Daugieliszki nr.25 brak skanu Bukielewicz Marianna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_171 ?p003 Paukszta Marianna †22.02.1857 Pasieka nr.24 L50 m.Justyn d. Gabryjel ; Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_128 p003 Paukszta Justyn †01.03.1879 Bieciszki nr.50 L76 m.Marianna d.Gabryjel ; Izabela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=402 p003 Ptaszyński Gabryjel *21.11.1837 Pasieka nr.242 Justyn & Marjanna Pawłowicz ch.Paukszta Gryselda ; Paukszta Jerzy z Ewą Pauksztowną https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=4 p003 Paukszta Izabela *03.06.1842 Bieciszki nr.67 Justyn & Marianna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_13 Paukszta Rozalia †16.01.1849 Bieciszki nr.8 L7 Justyn & Marianna Pawłowa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_82 p003 Paukszta Gabryjel L26 Justyn & Marianna Pawłowicz Bieciszki 1863 par.Pałusze nr.5 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Kazimierz ; Korbel Krzysztof Rostieniow Domicela L18 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_180 Pawkszto Kazimierz *10.10.1869 Baciszki nr.227 Gebryjel & Domicela Rastieniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_40 Paukszta Justyn †17.01.1884 Bieciszki nr.10 L19 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_158 Paukszta Maria †14.01.1888 Bieciszki nr.13 L19 Gabryjel & Domicela Rastienis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_117 p003 Korbel Krzysztof L24 22.11.1859 Daugieliszki nr.50 Paukszta Izabela L20 Justyn & Marianna Pawłowicz Bieciszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_193 Kordelew Adam *23.12.1860 Koźliszki nr.257 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_108 Kordalew Adam †13.01.1862 Kuzliszki nr.8 L2 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_136 Kordel Jan *20.05.1864 Kozliszki nr.117 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_16 Kardialis Urszula *03.04.1866 Kozliszki nr.82 Krzysztof & Izabela Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=51 Pawłowski Gabryjel L20 Upie Antoni & Konstancja nr.14 s.Paukszta Justyn Hołobiecka Krystyna L17 Pimpiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=492 Kozłowska Grasylda *11.02.1839 Pakalniszki nr.40 Stanisław & Maryanna Paukszta s.Markun ; Marianna żona Justyna Paukszty
p004 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════