D Z I E D Z I C T W O .


KORKOŻYSZKI


Parafia św.

Karkažiškės RKB

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

   https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F3
     Karkažiškės RKB santuokos metrikų knyga
     1836 - 1848

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1827 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [3]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [9]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1830 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [14]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1831 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [17]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1832 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [21]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1833 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [24]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1834 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [27]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1835 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [32]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1836 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [3]

ep--' ………………………… metryki ślubów [35]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1837 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [13]

ep--' ………………………… metryki ślubów [38]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1838 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [22]

ep--' ………………………… metryki ślubów [41]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1839 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [30]

ep--' ………………………… metryki ślubów [43]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F1 Perwejnis Wincenty *L1803 Antoni & Marianna Bukszta Grzybiany par.Niemenczyn 05.02.1839 par.Korkożyszki nr.4 s.Łuński ; ?Borczewski ; Jankowski ; Rusiecki Józef Nowicki Anna(dd Kulewicz) *L1812 Franciszek & Justyna Żejmo

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1840 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [38]

ep--' ………………………… metryki ślubów [45]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1841 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [46]

ep--' ………………………… metryki ślubów [49]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1842 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [54]

ep--' ………………………… metryki ślubów [52]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1843 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [62]

ep--' ………………………… metryki ślubów [56]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1844 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [69]

ep--' ………………………… metryki ślubów [63]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1845 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [76]

ep--' ………………………… metryki ślubów [67]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1846 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [82]

ep--' ………………………… metryki ślubów [69]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1847 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [87]

ep--' ………………………… metryki ślubów [70]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1848 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [95]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F3 [97] Pauksztel Petronela * 1848 Dwór Sorokpol par.Korkożyszki nr.26 Paukszta Elżbieta s.Paukszta Paweł ; Bogdanowicz Jakub

ep--' ………………………… metryki ślubów [74] ==> lipiec

ep--' ………………………… metryki ślubów [3] lipiec ==>

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1849 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [9]

ep--' ………………………… metryki ślubów [4]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1850 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [21]

ep--' ………………………… metryki ślubów [11]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1851 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [35]

ep--' ………………………… metryki ślubów [17]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1852 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [50]

ep--' ………………………… metryki ślubów [22]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1853 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [60]

ep--' ………………………… metryki ślubów [25]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1854 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [71]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F21 [76] [19_03]Karaziewicz Justyn *01.05.1854 par.Korkożyszki nr.27 Karaziewicz Anna s.Karaziewicz Jan ; Fronckiewicz Bogumła

ep--' ………………………… metryki ślubów [30]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1855 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [82]

ep--' ………………………… metryki ślubów [35]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1856 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [93] ==> lipiec

ep--' ………………………… metryki urodzeń [3] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F21 [95] Piotrowicz Antoni * 1856 par.Korkożyszki nr.14 Zygmunt & Justyna Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F21 [95] Dzięgielewski Antoni * 1856 par.Korkożyszki nr.16 Ignacy & Marianna Grochowska

ep--' ………………………… metryki ślubów [40]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1857 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [3]

ep--' ………………………… metryki ślubów [43]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1858 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [15]

ep--' ………………………… metryki ślubów [48]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1859 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [29]

ep--' ………………………… metryki ślubów [53]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1860 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [45]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_243718_48 [016] Krukowski Józef *15.03.1860 Korkożyszki nr.19 Józef & Marcjanna Bogdanowicz dopis.ślub z Ewą Susłowicz Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [59]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1861 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [59]

ep--' ………………………… metryki ślubów [66]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1862 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [75]

ep--' ………………………… metryki ślubów [70]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1863 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [87]

ep--' ………………………… metryki ślubów [74]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1864 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [103]

ep--' ………………………… metryki ślubów [79]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1865 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [122]

ep--' ………………………… metryki ślubów [88]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1866 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [138]

ep--' ………………………… metryki ślubów [93]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1867 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [159]

ep--' ………………………… metryki ślubów [98]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1868 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [176]

ep--' ………………………… metryki ślubów [104] ==> lipiec

ep--' ………………………… metryki ślubów [3] lipiec ==>

-- ………………………… metryki zgonów ==> sierpień

--' ………………………… metryki zgonów sierpień ==>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1869 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [194] ==> lipiec

-- ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1870 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [9]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1871 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [14]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1872 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> listopad

--' ………………………… metryki urodzeń listopad ==>

ep--' ………………………… metryki ślubów [19]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1873 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [24]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1874 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [29]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1875 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> wrzesień

--' ………………………… metryki urodzeń wrzesień ==>

ep--' ………………………… metryki ślubów [33]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1876 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [39]

-- …………………………' metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1877 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [44]

--' ………………………… metryki zgonów ==> marzec

-- ………………………… metryki zgonów marzec ==>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1878 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [49]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1879 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> maj

--' ………………………… metryki urodzeń maj ==>

ep--' ………………………… metryki ślubów [51]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1880 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [56]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1881 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [61]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1882 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [66]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1883 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> marzec

--' ………………………… metryki urodzeń marzec ==>

ep--' ………………………… metryki ślubów [73]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1884 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [78]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1885 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [79]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1886 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [86]

--' ………………………… metryki zgonów ==> kwiecień

--' ………………………… metryki zgonów kwiecień ==>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1887 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [92]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1888 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [99] ==> lipiec

ep--' ………………………… metryki ślubów [3] lipiec ==>

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1889 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [12]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1890 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> sierpień

--' ………………………… metryki urodzeń sierpień ==>

--' ………………………… metryki ślubów [21]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1891 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [29]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1892 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [41]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1893 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [52]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1894 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [60]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1895 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [69]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1896 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [75]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1897 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> marzec

--' ………………………… metryki urodzeń marzec ==>

--' ………………………… metryki ślubów [83]

--' ………………………… metryki zgonów ==> lipiec

--' ………………………… metryki zgonów lipiec ==>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1898 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [93]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1899 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [100]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1900 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> marzec

--' ………………………… metryki urodzeń marzec ==>

--' ………………………… metryki ślubów [108]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1901 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [116]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1902 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_243711_92 [016] Paukszto Andrzej *30.11.1902 Drużyle par. Korkożyszki nr.3 Antoni & Ewa Szalszko s.Wołodko Andrzej ; Maciulewicz

--' ………………………… metryki ślubów [120]

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1903 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [126]

-- ………………………… metryki zgonów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_243709_43 [016] Paukszto Andrzej †24.05.1903 Drużyle par. Korkożyszki nr.34 Antoni & Ewa Susłowicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1904 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń [6]

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_243706_32 [016] Paukszta Romuald *02.10.1904 Podbrodzie par. Korkożyszki nr.12 Antoni & Ewa Susłowicz s.Podlecki Napoleon ; Markowska Julia

--' ………………………… metryki ślubów [134]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1905 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [30]

--' ………………………… metryki ślubów [140]

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1906 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [51]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F14 [60] [016] Paukszta Jan *01.06.1906 Podbrodzie par. Korkożyszki nr.52 Antoni & Ewa Susłowicz s.Tomaszewicz Wincenty ; Michalina Grygałowicz

--' ………………………… metryki ślubów [2]

--' ………………………… metryki zgonów [3]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F16 [7] [016] Paukszto Jan †26.07.1906 Podbrodzie par.Korkożyszki nr.37 Antoni & Ewa Susłowicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1907 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [72]

--' ………………………… metryki ślubów [11]

--' ………………………… metryki zgonów [10]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1908 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [90] ==> sierpień

--' ………………………… metryki urodzeń [3] sierpień ==>

--' ………………………… metryki ślubów [16]

--' ………………………… metryki zgonów [19]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1909 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [11]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F15 [24] [016] Paukszta Marianna *15.08.1909 Zabłoć par.Korkożyszki nr.87 Władysław & Julia Naumczik s.Gołowacki Jan ; Naumczik Aniela %26.01.1932 par.Korkożyszki Żuromski Piotr

--' ………………………… metryki ślubów [24]

--' ………………………… metryki zgonów [28]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1910 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [32]

Augustynowicz nr.128 Ignacy & Helena [50]

--' ………………………… metryki ślubów [33]

--' ………………………… metryki zgonów [34]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1911 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [53]

--' ………………………… metryki ślubów [41]

--' ………………………… metryki zgonów [42]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1912 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [69]

--' ………………………… metryki ślubów [48]

--' ………………………… metryki zgonów [47]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F16 [49] [016] Paukszta Antoni Błażewicz †15.04.1912 Podżejmy par.Korkożyszki nr.26 L56 m.Ewa Susłowicz d.Władysław ; Bolesław ; Stanisław ; Romuald ; Anna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1913 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń [89]

--' ………………………… metryki ślubów [54]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F17 [58] [016] Krukowski Józef L56 Józef & Marcjanna Bogdanowicz 26.02.1913 par.Korkożyszki nr.18 Paukszta Ewa(dd Susłowicz) L46 Wincenty & ?Justyna Gra? L1867

--' ………………………… metryki zgonów [55]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1914 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [63]

--' ………………………… metryki zgonów [62]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1915 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [71]

--' ………………………… metryki zgonów [70]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1916 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [76]

--' ………………………… metryki zgonów [83]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1917 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [79]

--' ………………………… metryki zgonów [96]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1918 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [84]

--' ………………………… metryki zgonów [113]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1919 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [90]

--' ………………………… metryki zgonów [125]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F16 [128] [016] Paukszta Janina †14.03.1919 Bojarele par.Korkożyszki nr.28 L1 Władysław & Julia Naumczik https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F16 [144] [016] Paukszta Waleria †27.12.1919 Bojarele par.Korkożyszki nr.202 L5 Władysław & Julia Naumczik ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1920 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [102]

--' ………………………… metryki zgonów [145]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1921 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [113]

--' ………………………… metryki zgonów [4]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F20 [10] [016] Paukszto Paulina †29.12.1921 Podżejmy par.Korkożyszki nr.62 L1 Władysław & Julia Naumczik ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1922 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów [125]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=748%2F1%2F17 [134] [016] Pawkszto Anna L26 Antoni & Ewa Susłowicz 06.08.1922 par.Korkożyszki nr.40 s.Piortowski Adam ; Piesiak ; Majcherski Stanisław Jan L21 Aleksander & Jadwiga Bobrowski

--' ………………………… metryki zgonów [11]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1923 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1924 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS93-832Z-G?i=72&cat=1465208 Korkożyszki