D Z I E D Z I C T W O .


M I C H A L I S Z K I


Parafia św. Parafia XX Kanoników Regularnych BB. MM. od Pokuty

Kościół Świętego Michaiła Archanioła

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

     https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43M-L?i=404&cat=1426404
     https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G4SR-1?i=425&cat=1426404
          Wpisy do historii parafi

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1785 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1786 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1787 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1788 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1789 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1790 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1791 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43M-J?cat=1426404 Pukszta Franciszek †01.01.1791 Szulniki par.Michaliszki nr.1 L60 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1792 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1793 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1794 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1795 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43Q-V?cat=1426404 Pukszta Krzysztof †04.11.1795 Szulniki par.Michaliszki nr.55 L9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43Q-V?cat=1426404 Pukszta Kazimierz †30.12.1795 Szulniki par.Michaliszki nr.66 L30 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1796 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43M-L?i=404&cat=1426404 Jermak Stefan 07.08.1796 par.Michaliszki s.Pukszta Andrzej ; Brazewicz Michał ; Marcinkiewicz Michał ; Miechno Jan Machno Ewa

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1797 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1798 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43Z-N?i=381&cat=1426404 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3GJ-M?mode=g&i=27&cat=1565134 [36_01]Pukszta Wawrzyniec 28.01.1798 Szulniki par.Michaliszki s.Mackiewicz Franciszek ; Szostakiewicz Józef ; Twaragal Jan ; Rynkiewicz Jarzy Grayerówna Anna https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3GJ-M?mode=g&i=27&cat=1565134 Jermak Szymon 03.06.1798 par.Michaliszki Szulniki s.Pukszta Józef ; Szostakiewicz Józef ; Rodziewicz Szymon ; Marcinkiewicz Michał Szawrukowa Katzrzyna https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3GK-M?mode=g&i=28&cat=1565134 Jaszkewicz Kazimierz 25.11.1798 par.Michaliszki Szulniki s.Wałancewicz Mateusz ; Pukszta Józef ; Bukiewicz Andrzej ; Bierziński Józef Bukiewicz Marjanna

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43H-Q?i=382&cat=1426404 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1799 …………………………

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43W-X?i=377&cat=1426404 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G437-X?i=384&cat=1426404

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3PT-J?cat=1426404 [36_01]Pukszta Maciej *21.02.1799 Szulniki par.Michaliszki nr.17 Wawrzyniec & Anna Greyciowna Greyć Grejć Szostakiewicz Maciej ; Szosakiewiczowa Marianna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1800 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G434-C?i=390&cat=1426404 .04-08 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43W-V?i=393&cat=1426404 .08-12

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1801 …………………………

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43M-4?i=397&cat=1426404

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G43M-4?i=397&cat=1426404 .01-05 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3PJ-K?cat=1426404 [36_01]Szostakiewicz Michał *14.09.1801 Szulniki par.Michaliszki nr.43 Józef & Marianna Pukszta s.Pukszta Józef ; Siawrankowa Marjanna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9QV-C?cat=1426404 [36_01]Szostakiewicz Michał *1802 Szulniki par.Michaliszki nr. Józef & Marianna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3LV-K?cat=1426404 [36_01]Pukszta Szymon *16.10.1801 Szulniki par.Michaliszki nr.54 Wawrzyniec & Anna Greyciowna Greyć Grejć s.Szostakiewicz Józef ; Greyciowa Monika

P2' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1802 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9Q4-L?i=870&cat=1426404

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1803 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9QF-1?cat=1426404 [36_01]Pukszta Adam *26.12.1803 Szulniki par.Michaliszki nr.1 Wawrzyniec & Anna Greycio s.Brzozowski Michał ; Szoftasiewicz Zofia

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WH-7?i=872&cat=1426404 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WH-7?i=872&cat=1426404 Zołoczan 1803 par.Michaliszki s.Pukszta Andrzej

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1804 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WN-C?i=810&cat=1426404 Bukowicz ANdrzej * 1804 Szulniki par.Michaliszki nr. Marcin & Katarzyna ?? s.Ginett Jakub ; Grażul Petronela

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1805 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WN-R?i=813&cat=1426404 Szostakiewicz Stanisław *12.05.1804 Szulniki par.Michaliszki nr. Andrzej & Zofia Rokicianka s.Pukszta Józef ; Rodziewicz Marianna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WG-7?i=814&cat=1426404 Surwiło Wincenty * s. ; Ptakowna Helena

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1806 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9W5-H?cat=1426404 [36_01]Pukszta Ewa *24.01.1806 Szulniki par.Michaliszki nr.7 Wawrzyniec & Anna Greyć https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9QD-5?cat=1426404 {36_01]Kimsa Adam *06.04.1806 Goza par.Michaliszki nr.31 Wincenty & Marianna Jęczykowa

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1807 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T93T-H?i=918&cat=1426404 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9W9-5?i=921&cat=1426404 Pukszta Wawrzyniec †29.09.1807 Szulniki par.Michaliszki L2? cm.Michaliszki https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T93Y-R?i=922&cat=1426404 ??? Puksztowa Magdalena †26.11.1807 Szulniki par.Michaliszki L46 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T93Y-R?i=922&cat=1426404 Pukszta Andrzej †04.12.1807 Szulniki par.Michaliszki L50 cm.Michaliszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1808 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9QM-C?i=926&cat=1426404 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9QM-C?i=926&cat=1426404 Pukszta Józef †03.01.1808 Szulniki par.Michaliszki L30 cm.Michaliszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1809 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9Q6-Z?cat=1426404 [36_01]Pukszta Bartłomiej *04.08.1809 Szulniki par.Michaliszki nr.66 Maciej & Anna Greycio

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1810 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WF-6?cat=1426404 [36_01]Szostak Katarzyna *09.10.1810 Szulniki par.Michaliszki nr.66 Józef & Marianna Pukszta s.Szostak Adam ; Szostak Katarzyna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WK-P?cat=1426404 {36_01]Kimsa Ewa *27.12.1810 Gozy par.Michaliszki nr.86 Wincenty & Marianna Janczewska

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T971-T?i=931&cat=1426404 [36_01]Pukszta Bartłomiej †20.02.1810 Szulniki par.Michaliszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1811 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WX-B?cat=1426404 [36_01]Pukszta Michał *15.08.1811 Szulniki par.Michaliszki nr.47 Wawrzyniec & Anna Greycio s.Szostak Józef ;

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1812 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1813 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9QM-T?i=896&cat=1426404 Rawoyć Adam 23.12.1813 par.Michaliszki Gojgole par.Gierwiaty s. ; Pukszta Wincenty Graycio Wiktoria

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1814 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WD-8?cat=1426404 {36_01]Kimsa Ignacy *23.08.1814 Gozy par.Michaliszki nr.55 Wincenty & Marianna Jęczewska

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1815 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1816 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WZ-K?i=860&cat=1426404 Ginett Jan Maciej *13.07.1816 Dwór Michaliszki par.Michaliszki nr. Józef & Regina Iwanowicz s.Giedroyć Jan ; Domeyko Marianna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1817 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

s.Ptaszek Stefan

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1818 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9W7-R?i=906&cat=1426404 [36_02]Pukszta Maciej 10.11.1818 par.Michaliszki Szulniki Gulbicka Elżbieta https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS97-T9WW-R?i=905&cat=1426404 Łuksza Jerzy 1818 par.Michaliszki nr.5 s.Pukszta Maciej

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1819 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3PM-3?cat=1565134 Ginett Ferdynand Antoni *06.05.1819 Dwór Michaliszki par.Michaliszki nr. Józef & Regina Iwanowicz https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3PM-3?i=621&cat=1565134 Mackieło Antoni *22.05.1819 Kościenowicze par.Michaliszki nr. Maciej & Marianna Grażul s.Kołtan Antoni ; Pukszta Elżbieta https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3PM-3?i=621&cat=1565134 Greyć Adam *03.07.1819 Owieny par.Michaliszki nr. Andrzej & Ewa Okulewicz s.Bierniukiewicz Jan ; Pukszta Anna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1820 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3PM-3?i=621&cat=1565134 [36_02]Pukszta Wincenty *12.07.1820 Szulniki par.Michaliszki nr. Maciej & Elżbieta Grażul s.Grażul Wincenty ; Unis Wiktoria

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1821 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1822 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G359-D?i=216&cat=1426404 {36_01]Pukszta Kazimierz 26.11.1822 par.Michaliszki nr.25 Dwór Szulniki s.Fiedorowicz ; Pukszta Maciej ; Kimsa ; Rykowski Kimsa Marianna(dd Jaczewska)

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1823 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G3R2-L?i=380&cat=1426404 [36_02]Pukszta Adam *25.08.1823 Szulniki par.Michaliszki nr.54 Maciej & Elżbieta Grażul s.Grażul Wincenty ; Unis Wiktoria

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G3PJ-5?i=382&cat=1426404 {36_01]Rynkiewicz Maciej 19.08.1823 Rudziszki nr. s.Brazewicz ; Szawrys ; Pukszta Kazimierz ; Gulbiński Józef Janowicz Teresa

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1824 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G3YC-8?i=529&cat=1426404 Mackieło Marjanna *10.06.1824 Kościenowicze par.Michaliszki nr. Maciej & Marianna Grażul s.Kołtan Jan ; Pukszta Elżbieta

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1825 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G351-6?cat=1426404 {36_01]Pagada Franciszek *27.01.1825 Szulniki par.Michaliszki nr.7 Józef & Ewa Gietowicz s.Pukszta Kazimierz ; Rawdanowicz Katarzyna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1826 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G3T1-C?i=758&cat=1426404 [36_02]Pukszta Krystana *06.09.1826 Szulniki par.Michaliszki nr.52 Maciej & Elżbieta Gulbińska s.Gulbiński Wincenty ; Gulbińska Katarzyna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G3T1-C?i=758&cat=1426404 Gulbiński Kleofas *13.09.1826 Szulniki par.Michaliszki nr.53 Wincenty & Wiktoria Muzyl s.Pukszta Adam

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G35N-L?i=825&cat=1426404 {36_01]Staruk Jakub 07.02.1826 s.Pukszta Maciej Unis Wiktoria

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1827 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2FCK?i=115&cat=1426404 Goszczewicz * 1827 nr.35 Tadeusz & Karolina Kawzan s.Mirski Mikołaj ; ; Mirska Marjanna żona Mikołaja https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2FW7?i=116&cat=1426404 Maćkieło Jakub *08.07.1827 Podwarańce par.Michaliszki nr.46 Maciej & Marianna Pukszta?? s. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2FW7?i=116&cat=1426404 {36_01]Staruk Franciszek *01.12.1827 Kacienowicze par.Michaliszki nr.80 Jakub & Wiktoria Szostakiewicz s.Pukszta Maciej

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2FW7?i=116&cat=1426404 [46] Pukszta Anna(dd Grażul) †01.11.1827 Szulniki par.Michaliszki nr.28 L50 m.Wawrzyniec d.Maciej ; Adam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2N3T?i=651&cat=1426404 Popławska Ewa * 1828 s.Mirska Franciszka ż.Michała

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2XV9?i=497&cat=1426404 [36_03]Pukszta Adam L25 Wawrzyniec & Anna Greycio 29.01.1828 par.Michaliszki nr.5 s.Gulbiński Wincenty ; Greycio Andrzej ; Janecki Bartłomiej ; Wasilewski Jerzy Wasilewska Ewa L20 Kazimierz & Anna Jęczewska

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3VD-C?i=23&cat=1426404 [36_03]Pukszta Ignacy *26.08.1829 Szulniki par.Michaliszki nr.68 Adam & Ewa Wasilewska s.Wasilewski Szymon ; Bazewicz Marianna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3KY-S?i=24&cat=1426404 [36_02]Pukszta Michał *02.10.1829 Szulniki par.Michaliszki nr.78 Maciej & Elżbieta Gulbińska s.Gulbiński Wincenty ; Kołtan Katarzyna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3VZ-Y?i=25&cat=1426404 Golubiński Adam *20.10.1829 Szulniki par.Michaliszki nr.82 Wincenty & Wiktoria Muzyto s.Pukszta Adam ; Kołtan Wiktoria ż.Jana

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1830 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3V6-S?i=32&cat=1426404 [36_03]Pukszta Wiktoria *26.10.1830 Szulniki par.Michaliszki nr.55 Adam & Ewa Wasilewska s.Greyc Krzysztof ; Jączewska Marcjanna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1831 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3VM-F?i=888&cat=1426404 ?Kosiński * 1831 nr.9 s.Mirski Michał https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3VM-F?i=888&cat=1426404 {36_01]Jęczewski Józef *07.03.1831 Goza par.Michaliszki nr.14 Adam & Rozalia Subotkiewicz s.Pukszta Kazimierz ; Subotkiewicz Teresa https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3J1-1?i=891&cat=1426404 {36_01]Staruk Adam * Kościenowicze par.Michaliszki nr.51 Jakub & Wiktoria Pukszto s.Pukszta Kazimierz ; https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3KV-W?i=893&cat=1426404 Greycio Marianna * Szulniki par.Michaliszki nr.72 Andrzej & Krystyna Subotkiewicz s.Pukszta Maciej

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSJD-B?cat=1426404 Greycio 1831 nr.2 s. ; Pukszta Maciej ; Siawrus

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSNL-P?i=483&cat=1426404 {36_01]Staruk Adam †10.08.1831 Kościenowicze par.Michaliszki nr.29 L1 Jakub & Wiktoria Pukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1832 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3KJ-X?i=895&cat=1426404 Golubińsk Ewa * 1832 Szulniki par.Michaliszki nr.9 Wincenty & Wiktoria Muzyto s.Pukszta Adam ; Kołtan Wiktoria ż.Jana https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3JB-P?i=896&cat=1426404 Gasciewicz * 1832 nr.12 Tadeusz & Rozalia s.Mirski Michał asesor https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3J1-8?i=899&cat=1426404 {36_01]Staruk * 1832 Kościenowicze par.Michaliszki nr.37 Jakub & Wiktoria Szostakiewicz s.Pukszta Maciej https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3JY-N?i=907&cat=1426404 Romaszkiewicz Apolonia Ewa * 1832 Michaliszki par.Michaliszki nr.84 Karol & Anna Bohatkiewicz s.Mirski Michał b.asesor sądu por.wojsk rosyjskich

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSVF-C?i=488&cat=1426404 XX.Ginett Józef † 1832 fol.Łabudzie par.Michaliszki nr.18 L25 Józef & Regina Iwanowicz wikary Turgielski ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1833 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSNW-9?i=700&cat=1426404 [36_03]Pukszta Maciej *14.02.1833 Szulniki par.Michaliszki nr.16 Adam & Ewa Wasilewska s. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSNS-P?i=707&cat=1426404 {36_01]Malicki Adam *15.08.1833 Wadzie par.Michaliszki nr.66 Adam & Urszula Boykowska s.Pukszta Kazimierz ; Kozak Anna ż.Adam

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSFQ-J?i=860&cat=1426404 Gorski Stanisław Michał & Tekla Florkowska doktor Akademi Wileńskiej 1833 Żebrowska Anna Tadeusz & Franciszka Gzdowska

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSJ2-C?i=963&cat=1426404 [36_02]Pukszta Marcin †26.06.1833 Szulniki par.Michaliszki nr.12 L1 Maciej & Elżbieta Gulbńska https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSJV-7?i=967&cat=1426404 XX. Józef de Blok †29.10.1833 Michaliszki par.Michaliszki nr.36 L70 kanonik od Pokuty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1834 …………………………

P-' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K9KB-3?i=119&cat=1426404 [36_02]Pukszta Marjanna *05.07.1834 Szulniki par.Michaliszki nr.48 Maciej & Elżbieta Gulbińska s.Gulbiński Wincenty ; Szemis Kazimiera https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K9KY-L?i=133&cat=1426404 {36_01]Staruk Marcjanna *1834 nr.76 Jakub & Wiktoria Szostakiewicz s.Pukszta Maciej

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K9KJ-K?i=423&cat=1426404 [36_03]Pukszta Maciej †07.12.1834 Szulniki par.Michaliszki L1 Adam & Ewa Wasilewska ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1835 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K92V-B?i=551&cat=1426404 {36_01]Suboczewska Rozalia *29.11.1835 Makieły par.Michaliszki nr.74 Antoni & Aniela Brazewicz s.Pukszta Kazimierz ; Brazewicz Anna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1836 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K9LC-M?i=975&cat=1426404 [36_03]Pukszta Izabela *09.04.1836 Szulniki par.Michaliszki nr.17 Adam & Ewa Wasilewska s.

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K4X8?i=220&cat=1426404 {36_01]Kimsa Ignacy L20 Wincenty & Marianna Janczewska Goza 19.04.1836 par.Michaliszki nr.5 s.Kimsa Piotr ; Baziewka Aadam ; Pukszta Kazimierz ; Rynkiewicz Karol Rymkiewicz Ewa L18 Michał & Barbara Hryczko Alginiany

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KCKZ?i=339&cat=1426404 [36_01]Pukszta Wawrzyniec †26.04.1836 Szulniki par.Michaliszki L80 m.Anna Grejcio d.Maciej ; Adam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1837 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-XW4P-4?i=934&cat=835071 Gral(i)ewski Adam *1837 Michaliszki Andrzej & Elżbieta Siewryn s.Elżbieta Pukszta żona Andrzeja https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-XW4P-4?i=934&cat=835071 Gralewski Adam *1837 Michaliszki Andrzej & Elżbieta Siewryn s.Elżbieta Pukszta żona Andrzeja

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KH8M?i=869&cat=1426404 {36_01]Staruk Marjanna †23.05.1837 Kościanowicze par.Michaliszki L5 Jakub & Wiktoria Szostakiewicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1838 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1839 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VSWH-Y?i=596&cat=1426404 Siewrys * 1839 nr.6 s.Mirska Franciszka ż.Michała https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VSWH-Q?i=600&cat=1426404 [36_03]??Pukszta Anna *26.07.1839 Szulniki par.Michaliszki nr.25 Adam & Ewa ???Kaynarków s.Siewrys Adam ; Staruk Wiktoria ż.Jakuba

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VS3P-S?i=607&cat=1426404 Gral(i)ewski Adam nr.6 s.Pukszta Maciej ; Siewrys Agata

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1840 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VS49-Y?i=999&cat=1426404 Jarmołowicz * 1840 nr.28 s.Mirska Franciszka ;

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1841 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K343-B?i=821&cat=1426404 Pukszta Marianna(dd Jeczewskich) †07.05.1841 Szulniki par.Michaliszki nr.8 L70 m.Kazimierz d.Jan ; Ewa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1842 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

--' ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-3QCS-Y?i=9&cat=835071 [36_03]Pukszta Franciszek *04.09.1842 Szulniki par.Michaliszki nr.40 Adam & Ewa Wasilewska s.Szostak Jan ; Janczewska Anna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-3QCD-9?i=11&cat=835071 Gulbińska Ewa *13.09.1842 Rudziszki par.Michaliszki nr.44 Stanisław & Marianna Siewrys s.Siewrys Adam ; Pukszta Krystyna

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J972-X?i=175&cat=1426404 Kimsa Maciej Adam & Marianna Szostakiewicz 1842 par.Michaliszki nr.11 s. ; Pukszta Maciej ; Brazewicz Michał Pogada https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J97K-B?i=176&cat=1426404 Szostakiewicz Jan Stanisław & Krystyna Kozak 1842 par.Michaliszki nr.15 s. ; Pukszta Adam Gulbińska Wiktoria wdowa

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1843 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-3QDF-M?i=24&cat=835071 {36_01]Staruk Ewa *23.04.1843 Kościenowicze par.Michaliszki nr.32 Jakub & ??Wiktoria Pukszta

P-' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J9WW-D?i=627&cat=1426404 Wasilewski Szymon Kazimierz & Anna Jęczewska 04.07.1943 par.Michaliszki nr.15 s.Pukszta Adam ; Czerniawski Kozak Anna Piotr & Wiktoria Bogdanowicz

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1844 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-3QD4-1?i=43&cat=835071 Greycio Wiktoria *28.02.1844 Szulniki par.Michaliszki nr.15 Andrzej & Krystyna Kołtan s.Gulbiński Kleofas ; Pukszta Krystyna

P-' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-298M?i=92&cat=1426404 Pietkiewicz Antoni Bartłomiej & Julianna Pozlewicz 09.07.1844 par.Michaliszki nr.12 s.Jermak ; Pukszta Wincenty Mackiełło Józefata Maciej & Marianna Grażul

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2SG2?i=180&cat=1426404 Pukszta Kazimierz †08.05.1844 Szulniki par.Michaliszki nr.14 L70 wdowiec ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1845 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-236T?i=464&cat=1426404 Gulbiński Kleofas Wincenty & Wiktoria Muzyło 25.11.1845 par.Michaliszki nr.11 s.Pukszta Maciej ; Kozak Ewa Adam & Anna Czerniawska

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1846 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P-' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-29MR?i=947&cat=1426404 {36_01]Staruk Wiktoria(dd Szostak) †02.03.1846 Kościanowicze par.Michaliszki nr.10 L45 m.Jakub d.Wincenty ; Marjanna ; Regina ; Aniela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1847 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NK7F?i=132&cat=1426404 Pagoda Franciszek *11.07.1847 Szulniki par.Michaliszki nr.35 Adam & Ewa Wałansewicz s.Hryniewicz Antoni ; Pukszta Krystyna

P-' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1848 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NL4Y?i=610&cat=834953 Pietkiewicz * s.Pukszta Adam

P-' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1849 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-23D9-B?cat=834953 [36_02]Pukszta Wiktoria *08.08.1849 Szulniki par.Michaliszki nr.63 Wincenty & Krystyna ?Możejko s.Możejko Józef ; Gradel

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-23CX-L?i=597&cat=834953 [36_02]Pukszta Krystyna L20 Maciej & Elżbieta Gulbińska 30.01.1849 par.Michaliszki nr.4 s. ; Pukszta Adam Gradel Stanisław L26 Adam & Eleonora

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-238S-Y?i=733&cat=834953 [36_02]Pukszta Wiktoria †23.11.1849 Szulniki par.Michaliszki nr.51 L11t Wincenty & Krystyna Możejko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1850 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-23Z4-Y?i=944&cat=834953 [36_02]Pukszta Józef *03.11.1850 Szulniki par.Michaliszki nr.76 Wincenty & Krystyna Możejko s.

P-' ………………………… metryki ślubów

P-' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1851 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-5WZZ-F?i=598&cat=1426404 [36_02]Gradel Anna *16.07.1851 Owieny par.Michaliszki nr.37 Stanisław & Krystyna Pukszta s.Pukszta Adam ; Gulbinowicz Michalina https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-5W45-4?i=600&cat=1426404 Gulbinowicz ??? *25.10.1851 Szulniki par.Michaliszki nr.51 Kleofas & Ewa Kozak s.Pukszta Adam

P-' ………………………… metryki ślubów

P-' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1852 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54ZY-C?cat=1426404 Awieno * nr.59 Adam & Ewa Szostak s.Pukszta Adam ; https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-548S-L?i=115&cat=1426404 Pogada * Szulniki par.Michaliszki nr.68 Franciszek & Marianna Kozakiewicz s. ; Pukszta ?? ż.Wincentego

P-' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54CB-L?i=317&cat=1426404 [36_03]Pukszta Wiktoria Adam & Ewa Wasilewska 23.11.1852 par.Michaliszki nr.11 s. Widrowski Jan

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54CN-7?i=417&cat=1426404 [36_02]Pukszta Elżbieta(dd Gulbińska) †10.11.1852 Szulniki par.Michaliszki nr.43 L60 m.Maciej d.Wincenty ; Adam ; Michał : Krystyna ; Marianna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1853 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54XS-Q?i=632&cat=1426404 [36_02]Pukszta Ewa *21.08.1853 Szulniki par.Michaliszki nr.39 Wincenty & Krystyna Możejko s.Gulbiński Kleofas ; https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54XM-H?i=639&cat=1426404 [36_03]Widrow Aniela *19.12.1853 Goza par.Michaliszki nr.71 Jan & Wiktoria Pukszta s.

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-5467-Z?i=962&cat=1426404 XX.Górski Wincenty †28.12.1853 par.Michaliszki nr.53 L51 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1854 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LVWS?i=142&cat=1426404 [36_02]Graudel Antoni *28.02.1854 Awieny par.Michaliszki nr.17 Stanisław & Krystyna Pukszta s. ; Pukszta Marianna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LV3Z?i=151&cat=1426404 Pozlewicz * 1854 Czechy par.Michaliszki nr.75 Wiktor & Franciszka s. ; ??Pukszta Justyna wdowa

P-' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LGQ8?i=486&cat=1426404 [36_02]Pukszta Józef †03.06.1854 Szulniki par.Michaliszki nr.16 L3 Wincenty & Krystyna Możejko https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LGQ8?i=486&cat=1426404 [36_02]Gradel Anna †25.07.1854 ?Kowale par.Michaliszki nr.23 L3 Stanisław & Krystyna Pukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1855 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P-' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LVS3?i=921&cat=1426404 [36_02]Pukszta Adam L26 Maciej & Elżbieta Gulbinowicz 23.01.1855 par.Michaliszki nr.4 Staruk Antonina L20 Antoni & Józefata Małaszow

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQH8-C?i=45&cat=1426404 [36_02]Pukszta Maciej †26.11.1855 Szulniki par.Michaliszki nr.46 L70 wdowiec m.Elżbieta d.Winceny ; Adam ; Michał ; Krystyna ; Marianna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1856 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQ46-5?i=294&cat=1426404 [36_02]Pukszta Anna *10.07.1856 Szulniki par.Michaliszki nr.42 Adam & Antonina Staruk s. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQ46-5?i=294&cat=1426404 [36_02]Pukszta Urszula *10.07.1856 Szulniki par.Michaliszki nr.42 Adam & Antonina Staruk s.

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQ4W-S?i=513&cat=1426404 [36_02]Pukszta Urszula †08.08.1856 Szulniki par.Michaliszki nr.52 Adam & Antonina Staruk https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQC9-V?i=517&cat=1426404 [36_02]Pukszta Anna †23.11.1856 Szulniki par.Michaliszki nr.78 Adam & Antonina Staruk ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1857 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQHF-J?i=745&cat=1426404 [36_02]Gradel Kazimierz *23.02.1857 Szulniki par.Michaliszki nr.17 Stanisław & Krystyna Pukszta s. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQHN-V?i=747&cat=1426404 [36_02]Pukszta Antoni *27.04.1857 Szulniki par.Michaliszki nr.29 Wincenty & Krystyna Możejko s.Możejko Ignacy ; Gulbińska https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQHN-5?i=756&cat=1426404 [36_03]Widrow Izabela *24.10.1857 Goza par.Michaliszki nr.81 Jan & Wiktoria Pukszta s.Kimsa Franciszek ; Pukszta Anna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1858 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VSX6-Z?i=396&cat=1426404 [36_02]Pukszta Maciej *18.02.1858 Szulniki par.Michaliszki nr.22 Adam & Antonina ??Branicz s.Greyć Adam ; Bronicz Konstancja https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VSX6-X?i=405&cat=1426404 Pukszta Jan *09.09.1858 Goza par.Michaliszki nr.69 Pukszta Franciszka s.Janczewski Benedykt ; Pukszta Katarzyna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VS68-G?i=803&cat=1426404 [36_03]Pukszta Adam †30.06.1858 Szulniki par.Michaliszki nr.24 L36 m.Ewa(dd Wasilewska) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1859 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KDJF?i=18&cat=1426404 Pukszta Franciszek *03.04.1859 Goza par.Michaliszki nr.38 Pukszta Teresa s.???Kimsa Jakub ; Pukszta Katarzyna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KF98?i=21&cat=1426404 [36_02]Pukszta Jan *01.06.1859 Szulniki par.Michaliszki nr.54 Wincenty & Krystyna Możejko s.Gradel Stanisław ; Możejko Anna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KDN2?i=25&cat=1426404 [36_02]Gradel Elżbieta *20.08.1859 par.Michaliszki nr.74 Stanisław & Krystyna Pukszta s.?Stech Stanisław ; Boguszewicz Konstancja

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1860 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KFS8?i=693&cat=1426404 [36_03]Widrowski Antoni *30.04.1860 Goza par.Michaliszki nr.39 Jan & Wiktoria Pukszta s.Pukszta Franciszek ;

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K7TC-K?i=14&cat=1426404 [36_02]Pukszta Marianna L22 Maciej & Elżbieta ??? Szulniki 02.10.1860 par.Michaliszki nr.18 s. Burbo Jakub L25 Wincenty & Agata ??Ziemnicka

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K7RG-K?i=160&cat=1426404 [36_02]Pukszta Krystyna(dd Gradel)†24.08.1860 Szulniki par.Michaliszki nr.30 L30 m.Stanisław ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1861 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J7S7?i=114&cat=1426404 Machciło * nr.57 s.Pukszta Józef ; Sawryn Ewa https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J7S7?i=114&cat=1426404 [36_02]Pukszta Piotr *20.06.1861 Szulniki par.Michaliszki nr.58 Adam & Antonina Staruk s.Pukszta Józef ; Sawryn Ewa https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-JWLS?i=120&cat=1426404 Sawicki Stanisław *21.07.1860 Goza par.Michaliszki nr.96 Sawicka Michalina s. ; Pukszta Katarzyna

P2' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J46W?i=584&cat=1426404 Pukszta Adam[Piotr]†25.07.1861 Szulniki par.Michaliszki nr.31 L1/2 Adam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1862 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J7ZN?i=799&cat=1426404 [36_02]Pukszta Józef *10.08.1862 Szulniki par.Michaliszki nr.69 Adam & Antonina Staruk s. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J7ZQ?i=804&cat=1426404 [36_03]Widrowicz Jan *26.11.1862 Goza par.Michaliszki nr.90 Stanisław & Wiktoria Pukszta s. ; Pukszta Anna

P2' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQNK-N?i=314&cat=1426404 [36_02]??Pukszta Ewa †04.04.1862 Szulniki par.Michaliszki nr.23 L8 Wincenty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1863 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1864 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-276F-Q?i=895&cat=834953 [36_02]Pukszta Krystyna *20.04.1864 Szulniki par.Michaliszki nr.44 Wincenty & Krystyna Możejko s. ; Burbul Marianna

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KS83-K?i=440&cat=1426404 [36_03]Widrow Jan †09.05.1864 Goza par.Michaliszki nr.21 L2 Jan & Wiktoria Pukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1865 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSDB-Y?i=671&cat=1426404 [36_02]Pukszta Marcianna *21.08.1865 Szulniki par.Michaliszki nr.85 Adam & Antonina Staruk s. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSDB-Y?i=671&cat=1426404 Ambrożewicz Feliks nr.87 Michał & Marianna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSDB-8?i=677&cat=1426404 [36_03]Widrowski ?Michalina *05.12.1865 Goza par.Michaliszki nr.126 Jan & Wiktoria Pukszta s.Janczewski

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSDM-7?i=966&cat=1426404 [36_02]Burbo Marianna(dd Pukszta) L30 wdowa Maciej & Elżbieta Gulbińska 24.01.1865 par.Michaliszki s.Pieszko Jakub ; Pukszta Wincenty ; Bielewicz Maciaj Twarogał Jan L45 wdow Michał & Krystyna Borejko

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1866 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KBK7?i=366&cat=1426404 Bujko Ignacy * nr.73 Jan & Antonina Brazewicz

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1867 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KY82?i=901&cat=1426404 [36_02]Pukszta Andzela *05.06.1867 Szulniki par.Michaliszki nr.51 Wincenty & Krystyna Możejko s.

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1868 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQZ7-H?i=174&cat=834953 [36_02]Pukszta Feliks *08.06.1868 Szulniki par.Michaliszki nr.62 Maciej & Antonina Staruk s.Staruk Jan ; Chrzanowska Elżbieta

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQCP-2?i=414&cat=834953 [36_02]Pukszta Michał †30.04.1868 Szulniki par.Michaliszki nr.43 L35 Maciej & Elżbieta Gulbińska https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQ8M-W?i=416&cat=834953 [36_02]Pukszta Adam †29.11.1868 Szulniki par.Michaliszki nr.82 L50 m.Antonina Staruk d.Maciej ; Józef ; Feliks ; Marianna https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQ8M-W?i=416&cat=834953 XX.Lenkiewicz Antoni †07.12.1868 par.Michaliszki nr.83 L53 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1869 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQCN-T?i=553&cat=834953 [36_03]Widrowski Karolina *01.01.1869 Goza par.Michaliszki nr.6 Jan & Wiktoria Pukszta s.Jaczewski Joachim ; Pukszta Emilia

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQC7-C?i=760&cat=834953 Łoś Feliks L29 Marcin & Marianna Łóś Łosie : Świranki ; Święciany 23.01.1869 par.Michaliszki nr.5 s. Pozlewicz Scholastyka L20 Antoni & Ewa Juchniewicz Markuny

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1870 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSW8-7?i=266&cat=1426404 Pozlewicz Jan *02.01.1869 ?Markuny par.Michaliszki nr.5 s. ; Pukszta Maria

P2' ………………………… metryki ślubów

P-' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1871 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KS4B-5?i=733&cat=1426404 [36_03]Widrowski Jan wdowiec 21.11.1871 par.Michaliszki nr.20 s. Pukszta Franciszek

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KS8L-T?i=760&cat=1426404 [36_03]Widrowska Wiktoria †14.08.1871 Goza par.Michaliszki nr.26 L45 m.Jan d. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1872 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P-' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1873 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1874 …………………………

P2' ………………………… metryki urodzeń

P2' ………………………… metryki ślubów

P2' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1875 …………………………

P2's………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1876 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1877 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1878 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1879 …………………………

P-' ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

P-'s………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1880 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1881 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NNBF?i=97&cat=1426404 Bujko Ignacy nr.13 Pietrukiewicz Julia

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1882 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1883 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1884 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1885 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1886 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1887 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1888 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

P-'s………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-63NW?i=589&cat=834953 [36_02]Pukszta Antoni L30 Wincenty & Krystyna Możejko 28.02.1888 par.Michaliszki s. Szostak Wiktoria L22 Jan & Wiktoria Wasilewska

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1889 …………………………

P-'s………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6SXS?i=933&cat=834953 [36_02]Pukszta Antonina *10.04.1889 Szulniki nr.25 Antoni & Wiktoria Szostak Worniany s.Pukszta Andrzej ; Pukszta Krystyna 1911 par.Michaliszki Stankiewicz Józef

P2' ………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6Q96-5?i=102&cat=1426404 [36_02]Pukszta Maciej L30 Adam & Antonina Staruk 25.06.1889 par.Michaliszki nr.13 s. Wasilenko Wiktoria L24 Michał & Ewa Ejczyk?? https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6Q96-5?cat=1426404 [36_02]Pukszta Krystyna L25 Szulniki Wincenty & Krystyna Możejko 25.06.1889 par.Michaliszki nr.14 s.Rynkiewicz Antoni ; Wasilewski ; Grejcio Karol ; Wasilewski Antoni L27 Markuny Antoni & Antonina Pietkiewicz

P-'s………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1890 …………………………

P-' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QQQ-W?i=778&cat=1426404 [36_02]Pukszta Wincenty *12.10.1890 Szulniki par.Michaliszki nr.119 Maciej & Wiktoria Wasilenko s.Wasilenko Maciej ; Rawdanowna Antonina

P2's………………………… metryki ślubów

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QSP-M?i=382&cat=1426404 [16] Pukszta Aleksander L25 Michał & Anna Waszkiewicz 30.09.1890 par.Michaliszki nr.22 s.Pukszta Paweł ; Pukszta Michał ; Jermak Wincenty ; Mieszkiel Antoni Jermakowa Petronela L20 Piotr & Izabela Juchniewicz

P-'s………………………… metryki zgonów

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.familysearch.org/search/catalog/834953?availability=Family%20History%20Library zbiory http://www.wastan.pl/biblioteka/gub_wil_87/ap_litwa_V.html ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════