D Z I E D Z I C T W O .


D A U G I E L I S Z K I


Parafia św.

Naujojo Daugėliškio RKB

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

   1745
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QH5-N?i=263&cat=834953

04.1747 - Paukszta

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QCQ-N?i=624&cat=834953
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QCM-G?i=808&cat=834953


=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

par. filiarna Kaczygirska

--' ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=60 Paukszta Andrzej L53 nr.19 Kuniuny w. Agata z Wasilewskich s. Jan ; Józef??? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

par. Cejkiniszki

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=30 010B Paukszta Rozalia †13.01.1828 Mazułany nr.3 L6 Dominik & Maryanna Ławryniencow https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=32 Paukszta Rozalia L25 nr.18 Paukszto Agata wdowa Daynie павкштовъ http://kresy.genealodzy.pl/gub_wil_87/ap_litwa.html#daugieliszki ===================================================================================================================================================== ===================================================================================================================================================== ===================================================================================================================================================== ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1800 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1801 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1802 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1803 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1804 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1805 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1806 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1807 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1808 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1809 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1810 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1811 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1812 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1813 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1814 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1815 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1816 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1817 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1818 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1819 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1820 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1821 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1822 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1823 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [215]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_200 013 Ptaszyński Antoni 1823 Daugieliszki nr.66 Rybakowa Marianna

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1824 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [2 ]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1825 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--'s………………………… metryki ślubów [212]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_212 Paukszta Marcin Szałny 01.02.1825 Daugieliszki nr.9 Paciejun Rozalia Sakaryszki

-- ………………………… metryki zgonów []

1826 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

-- ………………………… metryki zgonów

1827 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

P2 ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23046&seqNr=18 Sweykowski Gabryjel nr.105 s.Ptaszyński Stanisław ; Bowszys Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23046&seqNr=19 Sarulis Gabryjel * nr.112 s.Ptaszyński Benedykt https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23046&seqNr=30 007 Paukszta Cecylia *27.05.1827 Pasieka nr.191 Benedykt & Rozalia Sarul s.Ptaszyński Stanisław - Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=9 010B Paukszta Dorota *19.08.1827 Mażułany nr.22 Dominik & Marianna Ławrynowicz s. Widmont Józef ; Rozalia córką Michała Paukszty z Mazułan https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=12 013 Paukszta Ewa *13.09.1827 Beczyszki nr.34 Antoni & Marianna Rybakow s.Rapnik Gabryjel ; Marcela córka Tomasza Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=14 Paukszta Rozalia *23.09.1827 Czebotarce nr.44 Augustyn & Agata Giedziun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=18 Brazul Marianna *07.10.1827 Tryburce nr.60 Krzysztof & Krystyna Paukszta

epP2' ………………………… metryki ślubów [232] ==> sierpień

P2 ………………………… metryki ślubów sierpień ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_234 [013A] Ptaszyńska Marianna Czepuliszki 23.01.1827 Daugieliszki nr.7 Pawłowicz Stanisław Upie https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=18 022 Paukszta Marianna L25 Jan & Petronela Romanowska Pawicki 20.11.1827 nr.31 Daugieliszki Nowe Kozłowski Stanisław L35 Jan & Anna Saykowska Pakalkiszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=04 [012] Paukszta Gabryjel L70 nr.6 m.Wiktoria Szymanio Czepuliszki dz.Marcin ; Kazimierz ; Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=11 Gaydelowa Marianna(dd Ptaszyńska) †21.12.1827 Slosaryszki nr.41 L75 m.Wawrzyniec d.Maciej ; Józefa ; Elżbieta ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=33 Paukszta Konstancja *22.02.1828 Stare Daugieliszki nr.31 Paukszta Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=36 Puszkow Gryselda *02.03.1828 Fol.Kozakowie par.Kaczygirska nr.43 Maciej & Konstancja Gasparowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=36 Staniewicz Izabela *03.03.1828 Makaniszki nr.45 Jakub & Ludwika Minkszto s.Staniewicz Jan ; Pławkszta Rozalia c.Józefa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=36 ???009 Paukszta Józef *06.03.1828 Kiniuny nr.46 Andrzej & Agata Jakszo https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=46 [013] Paukszta Piotr *27.05.1828 Żyłeniszki nr.98 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=49 Bukowska Anna *15.06.1828 Tryburce nr.111 Tomasz & Rozalia Paukszta s.Anna córka Krzysztofa Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=50 011 Ptaszyński Jan *16.06.1828 Martuniszki nr.118 Bartłomiej & Anna Grencewicz s.Ptaszyński Józef https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=55 ??? Jurgielewicz Justyn *17.07.1828 fol. Dworzyszcze nr.139 Marcin & Marianna Kiekszto??? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=67 022 Kozłowska Konstancja *11.10.1828 Polaszki? nr.202 Stanisław & Marianna Paukszta s.Kozłowski Antoni ; Marianna żona Justyna Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=71 Jankowska Konstancja *29.10.1828 Wasiule nr.224 Tomasz & Justyna Paukszta s.Pauksztówna Anna

epP2' ………………………… metryki ślubów [19]

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=33 Ptaszyński Franciszek L30 Jan & Rozalia Bielawska Czyżuny 08.07.1828 nr.35 s.Ptaszyński Mateusz Putkiewicz Anna L18 Wincenty & Krystyna Rapio Posamoniszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=15 Jurgielewicz Krzysztof ż.Rozalia(dd Ptaszyńska) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=95 Sweykowska Marianna *09.02.1829 Pustoszki nr.33 Szymon & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=95 024 Wołotko Kazimierz *16.02.1829 Makaniszki nr.36 Justyn & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=115 Łunecka Marcela *19.07.1829 Pakalkiszki nr.110 Wincenty & Agata Giedziun s.Pukszta Augustyn ; Pawłowicz Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=115 010B Prokopowicz Kazimierz *25.07.1829 Dwór Klimiszki nr.111 Wincenty & Anna Jankun s.Prokopowicz Stanisław ; Marianna ż.Dominika Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=118 007 Paukszta Tomasz *26.09.1829 Pasieka nr.123 Ptaszyński alias Paukszta Benedykt & Rozalia Syrul

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=54 Stanisław Mickiewicz L20 Jerzy & Anna Paukszta Pasieki 21.07.1829 nr.17 Daugieliszki Nowe Anna Szałn L15 Gabryel & Anna Mariola Mazimanców https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=55 Gabrusenas Franciszek L20 Andrzej & Konstancja Paukszta 18.08.1829 nr.19 Daugieliszki Nowe Stydoł Ewa L18 Maciej & Rozalia Biwcyn https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=63 [012] Paukszta Kazimierz L19 Gabryel & Wiktoria Szymani Czapuliszki 24.11.1829 nr.36 Daugieliszki Nowe Paukszta Józef Cycen Marianna L18 Kazimierz & Marianna Gaydel Papiszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=33 ?018 Paukszta Teresa † L60 nr.6 Daugieliszki Stare c. Krystyna ; Justyna ; Petronela wdowa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=34 005 Paukszta Marta † L60 nr.10 Czepuliszki wdowa s. Stanisław c.Justyna ; Rozalia ; Ewa ; Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=35 005 Paukszta Stanisław † L25 nr.18 Czepuliszki Krzysztof & Marta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=38 Paukszta Jakub †05.04.1829 Szudany nr.40 L78 m. Marianna Czepulow s. Marcin ; Adam https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=41 Potejun Krystyna † L19 nr.57 Makariszki Szymon & Marianna Plauksztów https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=60 009 Paukszta Andrzej †23.12.1829 Kuniuny nr.19 L53 w. Agata z Wasilewskich s. Jan ; Józef ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1830 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> wrzesień

--' ………………………… metryki urodzeń wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=143 Paukszta Gabryjel *16.01.1830 Bużyszki nr.12 Antoni & Marianna Rukieno https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=151 Bowszo Marcin *18.03.1830 Daugieliszki nr.35 Wawrzyniec & Agnieszka Sobolewska s.Paukszta Stanisław https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=159 003 Paukszta Mateusz *10.05.1830 Szułany nr.59 Marcin & Rozalia Patejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=162 Paukszta Marianna *24.05.1830 Paukszty nr.68 Andrzej & Agata Łunecka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=170 004 Paukszta Petronela *27.06.1830 Czebotarce nr.93 Augustyn & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=185 [013] Paukszta Michał *03.09.1830 Żyłaniszki nr.137 Justyn & Anna Bielawskich https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [4] [013] Pawłowicz Michał *19.09.1830 Pustoszka nr.147 Stanisław & Marianna Paukszta s.Paukszta Kazimierz ; Pawłowicz Wiktoria https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=13 [012] Paukszta Kazimierz *23.10.1830 Czepuliszki nr.174 Kazimierz & Marjanna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=14 001 Rapnik Domicela *29.10.1830 Beciszki nr.177 Rapnik Gabryjel & Marcela Paukszto s.Marianna żona Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=19 022 Kozłowski Maciej *25.11.1830 Paluniszki nr.191 Stanisław & Marianna Paukszta s.Marianna żona Paukszty

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=72 ??009 Męczyński Piotr L20 Tomasz & Agata ??? Kiniuny 13.07.1830 nr.15 Daugieliszki Nowe Paukszta Agata L27 Wasilewski Wawrzyn & Zofia Makul Kiniuny Wdowa

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=62 011 Paukszta Jan † Marklaniszki nr.14 L1 Bartłomiej & Anna Graycewicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=69 010B Paukszta Dorota †02.04.1830 Kalwiszki nr.51 L3 Dominik & Marianna Ławryń https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=79 Plauksztów Petronella † Makaniszki nr.98 L10 Marcin & Marcela Jarmuszko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1831 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [24]

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=41 Ruściegow nr.52 Andrzej & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=44 Paukszta Jakub * nr.62 Paukszta Anna nieślubne https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=45 Szadko Konstancja * nr.66 Justyn & Maryanna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=53 Krapowski nr.89 Maciej & Wiktoria Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=55 ?018 Ptaszyński Michał *17.09.1831 Michałówka nr.94 Stanisław & Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=59 Gryglow nr.108 Symon & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=64 010 Paukszta Maryanna *27.11.1831 Kalwiszki nr.122 Dominik & Maryanna Gaydzio

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=105 Cycen Jan L26 Marcin & Rozalia Surwił Ożan 08.11.1831 nr.46 Daugieliszki Nowe Mickiewicz Marianna L20 Jerzy & Anna Paukszt Pasieki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=109 Atraszka Józef L30 Michał & Konstancja Kukiel Zakamionka 08.11.1831 nr.55 Daugieliszki Nowe Bindar Magdalena L20 Jerzy & Wiktoria Paukszt Labuńcy https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=110 Chotkiewicz Jan L20 Józef & Marianna Iwanow par.Święciany 08.11.1831 nr.56 Daugieliszki Nowe Sielen Wiktoria L22 Jerzy & Wiktoria Paukszt Czekiszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=86 [012] Paukszta Kazimierz †02.01.1831 Czepuliszki nr.3 L2m Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=89 007 Paukszta Tomasz †23.02.1831 Pasuci nr.22 L30 Benedykt & Rozalia Sarul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=90 024 Ptaukszta Józef †02.03.1831 Makaniszki nr.26 L60 m.Anna d.Wincenty ; Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=115 011 Paukszta Marcela † Markiniszki nr.127 L10m Bartłomiej & Anna Graycewicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1832 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=70 [012] Paukszta Karol *07.01.1832 Czepuliszki nr.6 Kazimierz & Marjanna Cycen s.Pauksztwicz?? Stanisław ; Gaydamowicz Tekla https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=73 Powkszta Anna *25.01.1832 Powkszta nr.14 Andrzej & Agata Łunecka s.Łunecki Krzysztof ; Baubo Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=73 Jankowska Magdalena *01.02.1832 Wasiule nr.15 Tomasz & Justyna Powkszta s.Besuspar Ignacy ; Czubiro Anna r.1828 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=74 [009] Paukszta Gabryjel *02.02.1832 Szulany nr.16 Marcin & Rozalia Potejun s.Bowszys Marcin ; Potejun Wiktoria https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=78 017 Paukszta Kazimierz *12.02.1832 Polańczyszki nr.29 Michał & Franciszka Polańska s.Paukszta Justyn ; Karocienko Regina https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=79 [013A] Pawłowicz Kazimierz *20.02.1832 Pustoszka nr.32 Stanisław & Marianna Paukszta s.Pawłowicz Bartłomiej ; Pawłowicz Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=84 Paukszta Katarzyna *05.04.1832 Dwór Daugieliszki nr.48 Paukszta Krystyna s.Jankun Krzysztof ; Bikiel Wiktoria https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=98 Bukowski Tomasz *06.07.1832 Tryburce nr.90 Tomasz & Rozalia Paukszta s.Czepulis Andrzej ; Paukszta Ewa r.1837 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=99 ??013?? Paukszta Marianna *11.07.1832 Beciszki nr.92 Antoni & Marianna Rybakow s.Paukszta Justyn ; Grygowa Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=102 004 Paukszta Maciej *22.07.1832 Czebotarce nr.101 Augustyn & Magdalena Giedziun s.Jankun Michał ; Korzeniewka Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=102 [013] Paukszta Jerzy *27.07.1832 Żyteniszki nr.102 Justyn & Anna Bielawska s.Bukowski Maciej ; Rastienio Agata https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=110 Kugiel Maciaj *07.09.1832 Makaniszki nr.125 Krzysztof & Rozalia Jurkiewicz s.Bokis Wawrzyniec ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=119 Potiejun Marcin *07.11.1832 Trapikiszki nr.153 Andrzej & Teresa Paukszta s.Paukszta Justyn ; Łunecka Agata https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=127 Szymoczonko Aniela *19.12.1832 Maksymańce nr.176 Szymkiewicz Marianna i Maciejewski Piotr s.Ptaszyński Stanisław ; Szymkiewicz Marianna

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=123 001 Rapnik Gabryel L20 Marcin & Marcela Szałn Baciszki 14.02.1832 nr.9 Daugieliszki Nowe Paukszta Tomasz Paukszta Marcela L19 Tomasz & Magdalena Dalgiad Baciszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=128 Rymszelis Jerzy L30 Gabryel & Agata Ragini Daugieliszki 29.03.1832 nr.19 Daugieliszki Nowe Ragaysz Justyna L20 Krzysztof & Marta Paukszt Ryzgun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=135 Gaydel Tadeusz L40 Piotr & Konstancja Paukszta Sastaniszki 09.10.1832 nr.34 Daugieliszki Nowe Sydabrowska Marianna L30 Wawrzyniec & Konstancja Kałwel Palaukiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=136 Gabrusen Franciszek L30 Andrzej & Konstancja Paukszta Szulany 16.10.1832 nr.36 Daugieliszki Nowe Bukowska Ewa L20 Jan & Teresa Krumin Trapikiszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=129 Paukszta Jakub † Wasiule nr.57 nieślubne Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=133 017 Paukszta Kazimierz †23.09.1832 Pałańczyszki nr.78 L7m Michał & Franciszka Polańska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=134 Panawowa Justyna(dd Paukszta) † nr.82 L40 m.Stanisław Panawa d.Augustyn ; Wincenty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1833 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=132 001 Rapnik Grasilda *17.01.1833 Beciszki nr.14 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=141 Jarmoszko Józefata *29.03.1833 Wasiule nr.42 Józef & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=144 022 Kozłowska Anna *11.04.1833 Paluniszki nr.49 Stanisław & Marjanna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=164 [013] Pawłowicz Rozalia *01.10.1833 Pustoszka nr.110 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=179 Paukszta Karol nr.148 Paukszta Krystyna nieślubne

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=158 Paukszta Stanisław L30 Maciej & Agata Deniniów Daugieliszki 12.02.1833 nr.20 Daugieliszki Nowe Jankowicz Wiktoria L20 Adam & Regina Pipir Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=168 Malewski Kazimierz L22 Michał & Agata Takar Mazimańce 22.10.1833 nr.41 Daugieliszki Nowe Magdalena Rybak L17 Jerzy & Konstancja Paukszt Pojaniszki

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=140 ?018 Ptaszyńska Karolina(dd Salmonowicz) †18.02.1833 Maksymańce nr.16 L26 Ptaszyński Stanisław bezdzietni r.1831 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=141 ?018 Ptaszyński Michał †02.03.1833 Maksymańce nr.21 L1 Stanisław & Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=144 Szwejkowsk Justyn †08.04.1833 Wirszupie nr.39 L? Symon & Anna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1834 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=181 003 Paukszta Kazimierz *17.01.1834 Więcławiszki nr.8 Marcin & Rozalia Patejun s.Gaydel Maciej ; Potiejun Wiktorya https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=190 Paukszta Kazimierz *03.03.1834 Daugieliszki nr.33 Stanisław & Wiktoria Jankowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=195 Bukowska Domicela *11.04.1834 Tryburcy nr.49 Tomasz & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=205 Braziul Wiktor *24.05.1834 Rowy nr.78 Krzysztof & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=207 024 Wołotko Wincenty *30.05.1834 Makaniszki nr.84 Justyn & Mariannna Plaukszta s.Juchniewicz Hilary ; Łozowska Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=216 [012] Paukszta Michał *02.07.1834 Czepuliszki nr.111 Kazimerz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=217 007 Paukszta Rozalia * nr.115 Benedykt & Rozalia Surol https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=231 Pawłowicz Michał *06.10.1834 Wirszupie nr.158 Bartłomiej & Wiktoria Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=233 001 Rapnik Marcjanna *01.11.1834 Beciszki nr.165 Wawrzyn & Marcjanna Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Rapnik Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=235 001 Paukszta Andrzej *17.11.1834 Beciszki nr.172 Tomasz & Krystyna Giedziun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=238 010 Paukszta Łucja *08.12.1834 Kalwiszki nr.184 Dominik & Marianna Gajdzio https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=240 [013] Paukszta Domicella *24.12.1834 Żydeniszki nr.193 Justyn & Anna Bielawska ch.Paukszta Tomasz

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=176 Pietkiewicz Wincenty nr.2 s.Paukszta Franciszek ; Gasparowicz Augustyn Błażewicz Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=176 nr.3 s.?Paukszta Andrzej https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=182 Bukowski Maciej nr.14 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Tomasz ; Gaydel Bartłomiej Pachałko Józefa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=183 001 Paukszta Tomasz L22 Tomasz & Magdalena Dalgiad Bieciszki 24.08.1834 Daugieliszki nr.15 s.Paukszta Augustyn ; Łunecki Jan ; Rapnik Gabryjel Giedziun Krystyna L23 Bartłomiej & Katarzyna Rageysz Pałuniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=184 024 Płaukszta Ewa L18 Józef & Anna Łabiun Makaniszki 16.09.1834 Daugieliszki nr.18 s.Czubiro Stanisław ; Zaryński Jan ; Płaukszta Wincenty Bauszo Augustyn L25 Joachim & Anna Gasparowicz Makaniszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=163 Paukszta Ludwik L17 Polanczyszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=171 Krasowski Kazimierz †19.11.1834 Pasiszki nr.78 Maciej & Wiktoria Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1835 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=254 003 Paukszta Stanisław *29.04.1835 Wincławiszki nr.56 Marcin & Marianna Paciejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=257 013 Paukszta Justyn *02.06.1835 Bieciszki nr.66 Antoni & Marianna Lichdziewska s.Paukszta Rozalia ; Bauszyc Maciej https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=276 [013] Pawłowicz Ludwik *02.12.1835 Pustosza nr.119 Stanisław & Marianna Paukszta

P2 ………………………… metryki ślubów ==> lipiec

P2 ………………………… metryki ślubów lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=5 Błażewicz Kazimierz L20 Jakub & Marcela Matusewicz Ożany 08.09.1835 Daugieliszki nr.11 s.Ulewicz Bartłomiej ; Paukszta Kazimierz ; Błażweicz Szymon ; Besuspar Maciej Paukszta Ewa L20 Krzysztof & Marta Zabłodzka Wariule https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=9 Wilczyński Justyn L40 Mateusz & Konstancja Paukszta wdowiec Tryburce 20.10.1835 Daugieliszki nr.21 Dundel Karolina L25 Krzysztof & Teresa Rymkun Trapikiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=11 Beneysza Wincenty L20 Piotr & Marianna Baluk Wardziuki par.sołocka 03.11.1835 Daugieliszki nr.25 Bindar Krystyna L21 Jerzy & Wiktoria Paukszta Łubańce https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=11 Besuspar Wincenty L30 Maciej & Konstancja Paukszta Wariule 10.11.1835 Daugieliszki nr.26 Lichodziewska Petronela L Jerzy & Katarzyna Czyciel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=13 001A Paukszta Tomasz L50 wdowiec Jakub & Agata Trapik Bieciszki 24.11.1835 Daugieliszki nr.31 Czybir Marianna(dd Czepul) L30 wdowa Maciej & Katarszyna Kałdzin Prysiaga

P2 ………………………… metryki zgonów ==> sierpień

P2 ………………………… metryki zgonów wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=179 017 Paukszta Michał †06.04.1835 Pakalniszki nr.26 L50 m.Franciszka Polańska d.Józef ; Petronela ; Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=182 Paukszta Stanisław †22.04.1835 Stare Daugieliszki nr.38 L30 m.Wiktoria Jankun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=185 007 Paukszta Józef †27.05.1835 Pasieka nr.52 L4 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=187 ?018 Ptaszyński Stanisław †01.05.1835 Prysiaga nr.57 L30 m. wdowiec Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=188 Plauksztis Marcin †17.06.1835 Makaniszki nr.60 L56 m. wdowiec Marcela Jaromska d.Adam ; Jan ; Marjanna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=191 017 Paukszta Franciszka(dd Polańska) †07.08.1835 Pakalniszki nr.72 L40 m. wdowa Michał d.Józef ; Petronela ; Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=194 Jaksztów Pauksztów † nr.81 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1836 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=298 022 Kozłowski Michał *06.09.1836 Pelanciszki nr.95 Stanisław & Marianna Pukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=309 024 Wałotko Agata *09.11.1836 Makaniszki nr.127 Justyn & Marianna Plaukszta s.Paukszta Wincenty ; Łazdan Marta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=310 001 Rapnik Marianna *16.11.1836 Beciszki nr.130 Gabryel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=318 001A Paukszta Adam * .1836 nr.154 Tomasz & Marianna Czepul

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=18 Komorowski Tomasz nr.6 Paukszta Józef Kejnio Petronela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=20 Żoromski Andrzej L20 Michał & Krystyna Tedor Więcławiszki nr.10 s.Paukszta Marcin Paciejun Wiktoria L20 Jakub & Elżbieta Maczkini Sloseryszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=31 Patiejun nr.33 Żoromska Michał & Krystyna Teber https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=21 Butkiewicz Wincenty L30 Tomasz & Rozalia Kudabo Daubaryszki 13.05.1836 Daugieliszki nr.13 Żołnier Anna L30 Krzysztof & Marta Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=22 004 Paukszta Augustyn L40 wdowiec Jerzy & Wiktoria Daugieliszki Stare 03.05.1836 Daugieliszki nr.14 Paukszta Benedykt Karpowicz Justyna L Piotr & Teresa Daugieliszki Stare https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=29 Jarmuszko Gabryjel L20 Mateusz & Katarzyna Paukszta Stare Daugieliszki 25.10.1836 Daugieliszki nr.29 Kondratowicz Rozalia L18 Maciej & Krystyna Kryczel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=34 007 Dalgiado Krzysztof Mateusz & Magdalena Czepanis 1836 nr.39 Paukszta Marcela Benedykt & Rozalia Serul

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=20 024 Wołotko Wincenty †29.02.1836 Makaniszki nr.35 L10m Justyn & Marianna Płauksztiów https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=27 Rapnik Marjanna †04.07.1836 Bieciszki nr.76 L2 Gabryjel & Marianna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1837 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=330 003 Paukszta Wiktor *10.02.1837 Więćławiszki nr.26 Marcin & Rozalia Pakujun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=344 007 Ptaszyński Benjamin *01.04.1837 Pasieka nr.69 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=363 [013] Paukszta Izabela *11.06.1837 Żydeniszki nr.126 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=367 Jaksieboga Krzysztof *03.07.1837 Tryburce nr.139 Kazimierz & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=370 Swejkowska Anna *03.07.1837 Wirszupie nr.147 Symon & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=372 Staniul Wincenty *25.07.1837 Daugieliszki nr.154 Jakub & Ludwika Mikszta s.Paukszta Wincenty ; Berlińska Józefata https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=402 p003 Ptaszyński Gabryjel *21.11.1837 nr.242 Pasieka Justyn & Marjanna Pawłowicz ch.Paukszta Gryselda ; Paukszta Jerzy z Ewą Pauksztowną

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=41 Binder Jakub L28 Jerzy & Wiktoria Paukszta Łabuńce 10.01.1837 Daugieliszki nr.1 s.Bindar Michał ; Paukszta Jerzy ; Kowalewski Michał ; Atraszek Krystyna L23 Tomasz & Ewa Butkun Zakamionka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=51 Pawłowski Gabryjel L20 Antoni & Konstancja Filipów Upie 14.02.1837 Daugieliszki nr.14 s.Paukszta Justyn Holubicka Krystyna L17 Szymon & Magdalena Cycen Pimpiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=61 Beynar Mateusz L25 Michał & Marianna Paukszta Gedziuny 09.05.1837 Daugieliszki nr.28 Staszkiewicz Franciszka L36 Andrzej & Agata Łapczyńska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=63 Hołubowicz Jerzy L34 Mateusz & Agata Szałno Datyniany pow.Święciański 23.05.1837 Daugieliszki nr.31 s. Paukszta Józefata L30 Hołubowicz Antoni & Gryselda Jeleńska wdowa Dayniów Jerzy Hołubowicz Antoni, Grazylda Jeleńska 1837 31 Jozefata Paukszta Mateusz, Agata Szałć Daugieliszki Nowe https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=89 Bukowski Andrzej L18 Tomasz & Rozalia Paukszta Tryburce 17.10.1837 Daugieliszki nr.65 Sweykowska Felicjana L20 Jan & Anna Maciejewska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=99 024 Staniul Justyn L26 Marcin & Krystyna Berlińska Makaniszki 14.11.1837 Daugieliszki nr.81 s.Steniul Jan ; ZaryńskiJan ; Płaukszta Wincenty Łubnio Marianna L30 wdowa Płaukszta Józef & Anna Łubanio ???

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=65 024 Wołotko Justyn †29.06.1837 Makaniszki nr.107 L42 m.Marianna Paukszta d.Krzysztof ; Kazimierz ; Konstancja ; Agata https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=68 Bagiński Józef †07.07.1837 Jodelawki nr.117 L60 m.Konstancja Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=77 Pukszta Kazimierz †17.10.1837 Daugieliszki nr.156 L4 Stanisław & Wiktoria Jankowicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1838 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=409 [013] Pawłowicz Karol *01.01.1838 Pustoszka nr.2 Stanisław & Marianna Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=418 Paukszta Rozalia * nr.29 Jerzy & Krystyna ?Regnis https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=420 Paukszta Marianna * nr.33 Antoni & Anna Rybakow https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=427 Łapszyński Józef *26.02.1838 Telakiszki nr.56 Jan & Rozalia Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Oborewicz Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=441 008 Paukszta Grasylda *16.05.1838 Markuniszki nr.96 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=453 [012] Paukszta Petronela *01.07.1838 Czepuliszki nr.134 Kazimierz & Marjanna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=455 Derwinio Grysylda *14.07.1838 Pokryżyszki nr.139 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=466 Giedziun Izabela *15.09.1838 Giedziuny nr.171 Ignacy & Marianna Paukszta s.Pauksztówna Justyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=469 024 Staniewicz Izabela *07.10.1838 Makaniszki nr.182 Justyn & Marianna Paukszta s.Paukszta Wincenty

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=115 nr.2 Paukszta Wincenty nr.3 Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=129 nr.23 Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=133 Krasowski Józef L50 Piotr & Krystyna Szumin 22.05.1838 Daugieliszki nr.29 Szarpo Justyna L25 Tomasz & Marcela Paukszta Markiniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=135 nr.31 Paukszta Marcin https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=149 029A Ptaszyńska Anna L19 Ludwik & Marta Chmielewska Grzybiany 06.11.1838 Daugieliszki nr.47 Ptaszyński Augustyn Kaniszewski Jan L20 Ignacy & Elżbieta Górecka Garszwinka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=162 Ragajszo Tomasz L36 wdowiec Tomasz & Marjanna Paukszta Szakaryszki 20.11.1838 Daugieliszki nr.60 Bojko Agata L30 Szymon & Krystyna Mazuk

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=86 Paukszta Krystyna †1838 Markiniszki nr.12 L80 m.Jan d.Bartłomiej ; Justyn ; Józef ; Tomasz ; Wiktoria ; Marcela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=101 Ptaszyński Andrzej † Czubotarce nr.74 L40 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=109 Paukszta Marianna †1838 nr.105 L1.1/2 Antoni & Marianna Rukio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1839 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń ==> kwiecień

P2 ………………………… metryki urodzeń maj ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=488 001 Rapnik Gabryjel *01.02.1839 Beciszki nr.28 Gabryjel & Marcela Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Smiolenska Krystyna ż.Eliasza https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=489 Butkiewicz Gabryjel *03.02.1839 Makaniszki nr.31 Stanisław & Wiktoria Gajdelis s.Paukszta Wincenty ; Butkiweicz Konstancja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=492 022 Kozłowska Grasylda *11.02.1839 Pakalniszki nr.40 Stanisław & Maryanna Paukszta s.Markun ; Marianna żona Justyna Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=493 Mikiewicz nr.44 s.Paukszta Gryselda https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=495 Potejun Ewa *20.02.2839 Szakaryszki nr.49 Michał & Marta Rastienis s.Paukszta Marcin ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=500 Butkiewicz Krzysztof *05.03.1839 Ożany nr.61 Wincenty & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=502 [013] Paukszta Grasylda *18.03.1839 Żytaniszki nr.67 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=503 [013] Pawłowicz Marcela * 27.03.1839 Pustosza nr.72 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=507 007 Dalgedo Jerzy *13.04.1839 Dwór Daugieliszki nr.83 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=18 029A Bawszys Urszula *09.07.1839 Kozłupiszki nr.129 Wincenty & Justyna Paukszta s.Koniuszewski Jan ; Bubulis Agata ż.Dominika https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=42 003 Paukszta Marianna *24.10.1839 Więcławiszki nr.197 Marcin & Rozalia Potiejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=42 003 Paukszta Marcela *24.10.1839 Więcławiszki nr.197 Marcin & Rozalia Potiejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=50 Markanis *1839 Małakalnie nr.220 Jan & Krystyna Bowszo s.Paukszta Krystyna panna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=55 016 Jurszo Cecylia *18.12.1839 Tawiuny nr.235 Justyn & Marcela Paukszta

--' ………………………… metryki ślubów

Czepani Józef Bartłomiej & Marianna Nowik 1839 Daugieliszki Nowe nr.14 Paukszta Petronela Joachim & Teresa Kaczka Mackanis Michał Franciszek & Krystyna Patieiun 1839 Daugieliszki Nowe nr.16 Paukszta Petronela Michał & Franciszka Palanek https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=178 029 Paukszta Adam L25 Jakub & Marianna Czepulis Wasiliszki r.1841 07.05.1839 Daugieliszki nr.25 s.Szaudyn Adam ; Bukowski Maciej Pakałko Anna L18 Tomasz & Justyna Misiunow Slesoryszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=181 029A Bowszys Wincenty L30 Antoni & Marianna Balulis Kozłupiszki wdowiec 25.06.1839 Daugieliszki nr.31 s.Bubulis Dominik ; Koniuszewski Jan Paukszta Justyna L23 Ludwik & Marta Chmielewska Grzybiany

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=129 [012] Paukszta Petronela †01.07.1839 Czepuliszki nr.66 L1 Kazimierz & Maryanna Cycen ±.Jodeliszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1840 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=65 029A Koniuszewski Ludwik *20.01.1840 Garszwinka nr.19 Jan & Anna Paukszta s.Pauksztulis Jakub ; Szałno Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=90 Matkanio Ewa *03.06.1840 Piwowaryszki nr.98 Michał & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=118 Paukszta Krystyna *23.11.1840 Beciszki nr.183 Antoni & Marianna

--' ………………………… metryki ślubów

Garło Adam Jerzy & Rozalia Maskalun 1840 Daugieliszki Nowe nr.10 Tałuntys Marianna Szymon & Marianna Paukszta Szarypa Michał Tomasz & Marcela Paukszta 1840 Daugieliszki Nowe nr.11 Kołzanowska Wiktoria (dd Łunecka) Mateusz & Krystyna Gaydel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=206 010 Paukszta Franciszek L25 Kalwiszki Dominik & Maryanna Gaydelo 18.02.1840 Daugieliszki nr.23 Gaydelo Tekla L30 wdowa Iliszki Jurszan Marcin & Wiktoria Kotler https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=212 Paukszta Wincenty L25 Józef & Anna Klukow Dwór Dawgieliszki 14.07.1840 Daugieliszki nr.35 s.Zaryński Jan ; Adutis Gabryjel ; Ruksza Jan Berusperowa Marianna L20 Jan & Justyna Chrzczonowicz Wasiule

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=150 024 Paukszta Izabela †06.02.1840 Makaniszki nr.17 L1 Justyn & Marianna Pauksztów Staniewiczów https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=161 013 Paukszta Antoni †17.04.1840 Bieciszki nr.67 L46 ż.Marianna d.Antoni ; Justyn ; Ewa : Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=172 Paukszta Karol † nr.118 L7 Krystyna nieślubne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1841 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

??? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=131 [012] Paukszta Gabryjel *20.01.1841 Czepuliszki nr.15 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=133 [013] Paukszta Marcela *01.01.1841 Daniuny nr.21 Justy & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=135 024 Staniewicz Izabela *14.02.1841 Makaniszki nr.28 Justyn & Marianna Paukszta s.Bikieła Marcin ; Pauksztówna Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=138 007 Paukszta Kazimierz *23.02.1841 Pasieka nr.37 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=139 Bikeło Kazimierz *24.02.1841 Iwaniańce nr.39 Maciej & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=147 001 Rapnio Ewa *12.04.1841 Beciszki nr.65 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=162 [013] Pawłowicz Anna *09.07.1841 Pustoszka nr.108 Stanisław & Marianna Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=165 007 Dalgiado Ewa *18.08.1841 Stare Dawgieliszki nr.117 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=166 Płaukszta Izabela *29.08.1841 Makaniszki nr.120 Wincenty & Marianna Besuspar

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=222 Czubiro Michał L22 Tomasz & Agata Atraszków Stare Daugieliszki 26.01.1841 Daugieliszki nr.4 Tołuntis Anna L16 Szymon & Marianna Paukszta Dayniów

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=189 029 Paukszta Marianna(dd Czepulis) †08.02.1841 Wasiliszki nr.16 L60 m.Jakub r.1839 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=207 003 Paukszta Marcyanna †10.06.1841 Węcławiszki L2 nr.128 Marcina & Rozalia Potejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=212 [012] Paukszta Wiktoria †20.08.1841 Czepuliszki nr.160/2 L60 śp.Gabryjel d.Marcin ; Kazimierz ; Marjanna ±.Kazergiszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1842 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> czerwiec

P2 ………………………… metryki urodzeń czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=4 p003 Paukszta Izabela nr.67 Justyn & Marianna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=5 001A Paukszta Jan *13.06.1842 Prysiaga nr.73 Tomasz & Marcela Czepul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=11 029A Bawszo Onufry *06.07.1842 Kozłupiszki nr.95 Wincenty & Justyna Paukszta s.Januszewski Adam ; ?Janiszewska Anna

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=245 013 Paukszta Ewa L16 Antoni & Marianna Beciszki 24.05.1842 Daugieliszki nr.13 Szaudynis Jerzy L19 Jakub & Teresa Bukowska Beciszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=239 004 Paukszta Krzysztof †12.07.1842 Piekaryszki nr.77 L6 s.Augustyn & Justyna ?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=240 Sweykowski Symon † nr.83 ż.Anna Paukszta d.Antoni ; Mateusz ; Petronela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1843 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=37 Bikiado Walenty * nr.17 Maciej & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=44 ??[012] Ptaszyńska Marcela *17.03.1843 Czepuliszki nr.41 Kazimierz & Marianna Cycen s.Arcimowicz Wincenty ; Pawłowicz Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=44 003 Paukszta Błażej *25.03.1843 Więcławiszki nr.44 Marcin & Rozalia Paciejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=50 Czewert * Beczyski nr.66 Józef & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=53 018 Paukszta Jan 17.06.1843 Kozliszki nr.79 Paukszta Anna z Grunden Adam nieślubne s.Giedziun Józef ; Januszewska Teresa ż.Ignacy https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=62 001 Rapnik Cecylia *25.08.1843 Bieciszki nr.112 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=65 [013] Paukszta Agata *16.09.1843 Daniuny nr.126 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=66 008 Paukszta Domicela *19.09.1843 Markuniszki nr.129 Tomasz & Wiktoria Bielawska

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=263 nr.14 s.Paukszta Justyn https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=264 028 Paukszta Józef L36 Wawrzyn & Konstancja Gaydel Piwowaryszki 07.02.1843 Daugieliszki nr.16 s.Czajkowski Wawrzyniec ; Kudoba Justyn ; Wilimowicz Jakub ; Czybir Wincenty Czybirowa Agnieszka L30 Maciej & Teresa Dubakow Wasiule https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=271 018 Grundan Adam L29 Jan & Franciszka Pawluk Dwór Suniszki 19.09.1843 Daugieliszki nr.29 s.Paukszta Bartłomiej ; Czubiro Błażej Pawkszta Anna L21 Józef & Teresa Ławryniun Kozliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=272 Paukszta Ignacy L23 Michał & Marianna Pelaszko Pakalkiszki 17.10.1843 Daugieliszki nr.32 s.Matulewicz Jakub ; Matkiewicz Piotr ; Mackanis Michał Trapik Ewa L18 Gabryjel & Izabela Czebotary?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=278 Ulewicz Justyn L26 ???? Oborowicz Jan & Ewa Czyczel Pawkszty nr.42 s. Rapnik Ewa L35 wdowa Paukszta Jan & Agata Filipowicz Telukiszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=260 018 Grundan Jan †26.09.1843 Marianiszki nr.60 L14t Adam & Anna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1844 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=86 Paukszta Kazimierz *03.02.1844 Makuniszki nr.23 Wincenty & Marianna ??? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=91 028 Paukszta Błażej *05.03.1844 Wasilki nr.43 Józef & Agnieszka Czybiro https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=99 003 Paukszta Michał *04.05.1844 Wincławiszki nr.75 Marcin & Rozalia Pociejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=109 Paukszta Marianna *22.07.1844 Maksimańce nr.123 Paukszta Marcela nieślubna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=113 015 Paukszta Konstancja *30.08.1844 Strakszyszki nr.147 Antoni & Petronela Skidniow s.Skudnis Tomasz ; Paukszta Marcjanna córka Macieja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=114 029A Bowszo Justyn *04.09.1844 Kozłupiszki nr.142 Wincenty & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=118 [013] Pawłowicz Izabela *07.10.1844 Pustoszka nr.172 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=119 Machonis Marcin * nr.179 Michał & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=124 018 Grundonow Marianna *28.11.1844 Kozliszki nr.201 Adam & Anna Paukszta s.Pakałka Zygmunt ; Czybiro Wiktoria

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=286 Swejkowski Antoni L20 Szymon & Anna Paukszta Wirszupie 30.01.1844 Daugieliszki nr.3 Berlińska Marta L18 Kazimierz & Julianna Panawo Żyleniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=291 Stankiewicz Wincenty L46 wdowiec Mateusz & Katarzyna Paukszta 09.04.1844 Daugieliszki nr.11 Ulewicz Adam ; Paukszta Bartłomiej Sobolewska Agata L36 Mateusz & Marianna Dudeno https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=296 Wysokowicz Piotr L38 wdowiec Mateusz & Rozalia Sawicz 02.07.1844 Daugieliszki nr.22 Paukszta Justyna L20 Maciej & Wiktoria Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=297 Paukszta Jakub L40 Grzybiany Ludwik & Wiktoria Ławrynowicz Grzybiany 02.07.1844 Daugieliszki nr.23 Paukszta Nikodem Paukszta Krystyna L22 Piwowaryszki Wawrzyniec & Konstancja Bawszo Piwowaryszki

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=268 Bikeło Nikodem †11.01.1844 Iwanieńce nr.15 L10 Maciej & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=268 Paukszta Kazimierz †23.02.1844 Makaniszki nr.19 L2 Wincenty & Marianna Bezuspar https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=271 001 Rapnik Cecylia †09.04.1844 Beciszki nr.29 L1/2 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=272 [013A] Pawłowicz Anna †25.04.1844 Pustoszka nr.35 L3 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=282 Paukszta Michał †11.12.1844 Czabotarce nr.77 L1/2 Ludwik & Ewa Trapik ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1845 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=130 007 Dalgiado Błażej Anton *12.01.1845 Pakalkiszki nr.7 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=135 Paukszta Agata * nr.30 Paukszta Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=135 001 Rapnik Rozalia *10.02.1845 Basiszki nr.31 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=140 Paukszta Ludwik *29.03.1845 ??? nr.51 Jakub & Krystyna Paukszta s.Paukszta Nikodem ; Bowszo Justyna ś.1844 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=140 [012] Paukszta Jerzy *20.04.1845 Czepuliszki nr.55 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=141 Łapszyński Stanisław *01.05.1845 ??kiszki nr.57 Benedykt & Rozalia Paukszto de Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=143 Paukszta Ewa *20.05.1845 Maksimuntach nr.69 Adam & Karolina Garwelo s.Subocz Kazimierz ; Żuromska Mariannas https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=161 [013] Paukszta Marianna *20.12.1845 nr.142 Justyn & Anna Bielawska

P2 ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=299 [012] Paukszta Jerzy †09.06.1845 Czepuliszki nr.72 L9t s.Kazimierz & Maryanna Cycen ±.Judeliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=306 Paukszta Jan †23.07.1845 Paukszty nr.112 L4 s.Tomasza & Marianna Paukszta?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=311 Paukszta Anna †29.07.1845 Makaniszki nr.141 L70 wdowa ż Józefa?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=313 004 Paukszta Anna †03.08.1845 Piekaryszki nr.151 L20 c.Augusta & Magdalena https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=344 010 Paukszta Marianna †25.11.1845 Rawiszki nr.320 L50 wdowa ż.Dominik d.Jerzy ; Stanisław ; Joachim ; Franciszek ; Katarzyna ; Marianna ; Łucja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=344 028 Paukszta Błażej †01.12.1845 Warżule nr.324 L1.1/2 s.Józefa & Agnieszka Czibiro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1846 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=165 016 Jurszo Wincenty Kazimierz *28.02.1846 Rapiszki nr. 14 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=171 [012] Paukszta Jan *11.05.1846 Czepuliszki nr.37 Kazimierz & Marianna Cyceno https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=171 Giedziun * nr.38 Ignacy & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=182 015 Paukszta Mateusz *10.09.1846 Strakuszkach nr.92 Mateusz Antoni & Petronela Skudnio s.Skudnis Tomasz ; Paukszta Marcela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=183 Paukszta Grasylda *20.09.1846 Czebatarach nr.97 Ignacy & Ewa Trapik https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=184 003 Paukszta Ambroży *07.10.1846 Więclawiszki nr.103 Marcin & Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=186 Paukszta Anna Izabela *01.11.1846 Maksimonty nr.114 Paukszta Marcela nieślubna

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=334 017 Paukszta Maryanna L19 Michał & Franciszka Pelańska Pachalkiszki 18.08.1846 Daugieliszki nr.25 s.Graycewicz Krzysztof ; Bowszo Jerzy ; Pawkszta Tomasz ; Mackanis Jakub Cycen Ludwik L20 Jakub & Rozalia Markun Trakszyszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=338 Paukszta Maryanna L18 Marcin Makaniszki 13.10.1846 Daugieliszki nr.34 Maszkienas Andrzej L29 Bartłomiej Bojar https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=345 010 Paukszta Katarzyna L20 Dominik & Maryanna Gayduow Rowy 24.11.1846 Daugieliszki nr.48 Wołotko Gabryjel L28 Piotr & Wiktoria Trąbczyńska Podkaczergiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=346 Cycen Adam 1846 nr.49 Jankowska Rozalia L20 Tomasz & Justyna Paukszta Piwowaryszki

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=366 Paukszta Petronela † Grzybieny (jezioro) nr.106 L56 wdowa po Ludwika d. August ; Nikodem ; Justyna ; Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=370 Paukszta August †13.07.1846 Dwór ??? pow. Nowo-Aleksandrowski gub.Kowno nr.131 L30 s.Ludwika & Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=374 009 Paukszta Agata †08.09.1846 Kozliszkach nr.155 L40 ż.Andrzeja zmarły c.Rozalia ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1847 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> czerwiec

P2 ………………………… metryki urodzeń czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=191 Szaudynis Agata *29.01.1847 Wasiliszki nr.9 Adama & Grysyldy Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=194 018 Grundeno Jan *09.04.1847 Kozliszki nr.23 Adam & Anna Paukszta s.Cycen Stanisław ; Błażewicz Wiktoria ; Grunden Jakub ; Bonecka Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=197 007 Dalgiado Kazimierz *14.05.1847 Poliniszki nr.38 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=200 017 Cycen Marcela *02.06.1847 Wasiule nr.51 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=5 Jakuć Piotr *05.07.1847 Paukszty nr.63 Krystyna z Paukszta po Jerzym Jakuciu wdowy nieślubne bliźnięta s.Paukszta Agata córka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=5 Jakuć Marcela *05.07.1847 Paukszty nr.63 Krystyna z Paukszta po Jerzym Jakuciu wdowy nieślubne bliźnięta s.Paukszta Agata córka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=6 Markun Jan *09.07.1847 Staniszki nr.68 Kazimierz & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=10 Paukszta Mateusz *14.08.1847 nr.89 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=12 008 Paukszta Michał *25.08.1847 Ożany nr.98 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=14 029A Bowszo Michał *17.09.1847 Grzybiany nr.107 Wincenty & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=14 Panawo Michał *23.09.1847 Kozłupiszki nr.110 Tadeusz & Elżbieta Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=15 030 Cycen Julianna *01.10.1847 Dayniszki nr.116 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=16 001 Rapnio Julianna *29.09.1847 Beciszki nr.121 Gabryjel & Marcela Paukszta

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=355 [013A] Jakiebog Krzysztof L25 1847 nr.15 Pawłowicz Marianna(dd Paukszta) L30 wdowa Gabryjel & Marjanna Szymanio Pustoszka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=363 022 Sweykowski Jerzy L23 Jan & Rozalia Zygmunt Szulan 23.04.1847 Daugieliszki nr.30 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Jerzy ; Kozłowska Konstancja L17 Stanisław & Marianna Paukszta Pakalkiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=365 010A Powkszta Jerzy L28 Dominik & Marcjanna Ławrynenow ?Rapiszki II 11.05.1847 Daugieliszki nr.34 s.Paukszta Franciszek Rymszel Ewa L20 Kazimierz & Marianna Czybiro Stare Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=366 030 Cycen Stanisław L34 Tomasz & Wiktoria Szukiel żołnierz Deguciszki 11.05.1847 Daugieliszki nr.36 s.Szawdinis ; Łunecki ; Sweykowski Paukszta Krystyna L20 Augustyn & Magdalena Lichodziewska Dwór Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=368 nr.40 s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=374 007 Czepulis Tomasz Krzysztof & Ewa Angul Tryburce 16.11.1847 Daugieliszki nr.57 s.Paukszta Michał Paukszta Cecylia Benedykt & Rozalia Serul Pasieka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=375 nr.59 s.Paukszta Adam

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=380 [013A] Pawłowicz Stanisław †21.01.1847 Pustoszka nr.6 L45 m.Marianna Paukszta d.Michał ; Kazimierz ; Rozalia ; Marcela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=383 018 Paukszta Urszula †10.03.1847 Kozliszki nr.20 L3 Józef & Teresa Ławrynio https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=387 007 Dalgiado Kazimierz †23.05.1847 Pochałkiszki nr.38 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=389 017 Cycen Marcela †16.06.1847 Wasiule nr.50 L2t Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=390 nr.55?????? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1848 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> czerwiec

P2 ………………………… metryki urodzeń czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=28 Łunecki * nr.3 s.Paukszta Tomasz ; Grygowa Konstancja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=28 Paukszta Krzysztof *04.01.1848 Makaniszki nr.4 Wincenty & Marianna Besuspar https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=28 [013] Paukszta Kazimierz *05.01.1848 Daniuny nr.5 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Maciej ; Bielawska Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=31 Paukszta Rozalia *25.02.1848 Beciszki nr.20 Justyn & Marianna Anczkul??? s.Paukszta Michał ; Paukszta Cecylia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=37 [013A] Jaksibog Gryselda Katarzyna *14.04.1848 Wirszupie nr.47 Krzysztof & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=39 [012] Paukszta Stanisław *22.04.1848 Czepuliszki nr.54 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=41 017 Cycen Ludwik *29.05.1848 Wasiuki nr.66 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=42 010A Paukszta Salomea *30.05.1848 Rowy nr.70 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=50 016 Jurszo Cecylia *23.08.1848 Rapiszki nr.108 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=55 013 Szaudin Rozalia *30.09.1848 Michałowo nr.133 Jerzy & Ewa Paukszta s.Grundyn Krzysztof ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=66 Szałno Antoni *14.12.1848 Grzybiany nr.188 Jan & Rozalia Paukszta

P2 ………………………… metryki ślubów ==> lipiec

P2 ………………………… metryki ślubów lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=387 Butkiewicz nr.22 s.Paukszta Marcin Kaczkiewicz?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=389 Szałno Jan Antoni & Krystyna Malinowska Grybiany 04.07.1848 Daugieliszki nr.28 Krasowska Marcela Maciej & Wiktoria Paukszta Markiniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=16 Cycen Marcin L25 Jakub & Ewa 14.11.1848 Daugieliszki nr.50 s.Cycen Maciej ; Paukszta Piotr ; Cycen Stanisław ; Dowgiado Józef Szawdienis Ewa L15 Maciej & Marta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=19 010 Paukszta Marianna L18 Dominik & Marianna Rowy 21.12.1848 Daugieliszki nr.57 s. Gaydelis Maciej ; Cycen Krzysztof ; Paukszta Franciszek ; Paukszta Stanisław Cycen Piotr L24 Michał & Gryselda

P2 ………………………… metryki zgonów ==> luty

P2 ………………………… metryki zgonów luty ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=398 022 Kozłowski Stanisław †28.01.1848 Pakulkiszki nr.8 L56 ż.Marianna Paukszta c. Grazylda ; Konstancja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1849 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=35 030 Cycen Sylwester *30.12.1848 Deguciszki nr.1 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=36 007 Dolgiado Krystyna *04.01.1849 Pakalkiszki nr.7 Krzysztof & Marcela Paukszta s.Grusznio Michał ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=37 006 Paukszta Karol *04.01.1849 Wincławiszki nr.8 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=47 018 Grundano Konstantyn *09.03.1849 Kozliszki nr.59 Adam & Anna Paukszta s.Czubiro Błażej ; Bowszo Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=51 Paukszta Ludwik *16.04.1849 Pawliszki nr.78 Błażej & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=58 010 Wołotko Gryselda *03.06.1849 Podkaczergiszki nr.116 Gabryjel & Katarzyna Paukszta s.Paukszta Jerzy ; Kozłowska Gryselda https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=64 [012] Paukszta Maciej *16.07.1849 Czepuliszki nr.143 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=65 008 Paukszta Dominik *27.07.1849 Ożany nr.148 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=65 029A Bowszo Marianna *09.08.1849 Grybiany nr.152 Wincenty & Anna Paukszta s.Koniszewski Konstanty ; Koniszewska Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=66 017 Cycen nr.156 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=72 Paukszta Ludwik *02.10.1849 Czebotarce nr.180 Ignacy & Ewa Trapik

--' ………………………… metryki ślubów

nr.3 s.Plaukszta Wincenty nr.5 s.Paukszta Justyn nr.7 s.Paukszta Augustyn https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=28 Paukszta Marcela L25 Maciej & Konstancja Strakszyszki 30.01.1849 Daugieliszki nr.11 s.Paukszta Justyn ; Trapik Jan ; Taluntis Władysław ; Skuditis Tomasz Ławryńczuk Stanisław L25 Jerzy? & Marta Daniuny https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=31 014 Paukszta Jerzy L25 Benedykt & Rozalia Pasieka 06.02.1849 Daugieliszki nr.17 s.Cycen Wincenty ; Matkowski Wincenty ; Cecyn Krzysztof ; Czepulis Tomasz Cycen Krystyna L17 Dominik & Agata Pietraniszki?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=42 017 Paukszta Petronela L40 wdow Paukszta Michał & Franciszka Pelańska Ożany 24.04.1849 Daugieliszki nr.40 s.Komarowski Antoni ; Paukszta Ludwik Masiulis Piotr L44 wdow Stanisław & Marta Czubiro Ożany https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=47 010 Paukszta Stanisław L24 Dominik & Marianna Gajdel Rowy 05.06.1849 Daugieliszki nr.49 Bukowska Rozalia L17 Justyn & Rozalia Patejun Lewryńczuki

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_13 p003 Paukszta Rozalia †16.01.1849 Bieciszki nr.8 L7 Justyn & Marianna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_14 007 Dalgiado Krystyna †17.01.1849 Pakalkiszki nr.9 L2 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_14 Łapszyński Benedykt †23.01.1849 Paliukiszki nr.13 L50 m.Rozalia Paukszta d.Gabryjel : Sylwester r.1845 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1850 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> marzec

P2 ………………………… metryki urodzeń marzec ==>

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=94 014 Paukszta Dominik *09.01.1850 Pasieka nr.18 Jerzy & Krystyna Cecyn https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=96 017 Masiulis Gabryjel *25.01.1850 Ożany nr.26 Piotr & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=100 015 Paukszta Krystyna *20.02.1850 Strakszyszki nr.42 Antoni & Petronela Skuduć s.Skudnis Tomasz ; Bulkowska Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=101 016 Jarszo Rozalia *02.02.1850 Rapiszki nr.47 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=6 [013] Paukszta Józefata *14.03.1850 Daniuny nr.61 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=9 Markun Urszula *25.03.1850 Planiszki nr.74 Kazimierz & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=19 007 Dalgiado Rozalia *27.05.1850 Pachałkiszki nr.124 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=36 Paukszta Justyn *02.10.1850 Upie nr.206 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=37 008 Paukszta Marianna *24.11.1850 Ożany nr.214 Tomasz & Wiktoria Bielawska

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=84 Paukszta Justyn L28 Antoni & Teresa Karbiłowa 05.03.1850 Daugieliszki nr.23 s. Paukszta Maciej ; Matulis Maciej ; Paukszta Jan ; Koczko Kazimierz Abaro Marcela L23 Kazimierz & Krystyna Matkiewicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=92 018 Paukszta Justyna L20 Józef & Teresa Dawgieliszki 13.08.1850 Daugieliszki nr.38 Januszewicz Mikołaj L48 Antoni & Elżbieta Michałowa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=103 007 Paukszta Michał L30 Benedykt & Rozalia Sierul Pasieka 19.11.1850 Daugieliszki nr.61 Cycen Urszula L25 Ludwik & Wiktoria Triepik Pietraniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=105 007 Paukszta Rozalia L17 Benedykt & Rozalia Sierul 26.11.1850 Dawgieliszki nr.64 Gaidelis Jan L28 Maciej & Marianna Matkiewicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=106 [012] Paukszta Michał L18 Kazimierz & Marianna Cycen Czepuliszki 26.11.1850 Daugieliszki nr.65 Mickiewicz Anna L22 Piotr & Marcela Taszkun Pasieka

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_16 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1851 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=42 010 Cycen Wiktor *21.01.1851 Rokiszki nr.14 Piotr & Marianna Paukszta s.Paukszta Stanisław ; Cycen Urszula https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=53 030 Cycen Anna *05.04.1851 Deguciszki nr.68 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=60 006 Paukszta Helena *22.05.1851 Tryburce nr.101 Tomasz & Rozalia Szałno?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=60 013 Szkudenis Jan *19.05.1851 Bieciszki nr.104 Jerzy & Ewa Paukszta s.Panawa Stanisław ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=62 018 Grunden Urszula *01.06.1851 Kozliszki nr.111 Adam & Anna Paukszta s.Januszewski Mikołaj ; Czubiro Wiktoria https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=66 019 Paukszta Jan *12.07.1851 Zwiengliszki nr.134 Jan & Domikela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=69 010A Paukszta Wiktor *28.07.1851 Rowy nr.148 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=71 018 Januszewski Adolf *07.08.1851 Michałówka nr.158 Mikołaj & Justyna Paukszta s.Dombrowski Michał ; Czubiro Wiktoria ; ??? ; Ruczyńska Paulina https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=79 [012] Paukszta Adam *21.10.1851 Czepuliszki nr.190 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=82 010 Paukszta Sylwester *01.11.1851 Rowy nr.203 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=83 016 Jurszo Antoni Wincenty *06.11.1851 Rapiszki nr.208 Justyn & Marcela Paukszta s.Jurszo Gabryjel ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=85 007 Paukszta Rozalia *24.11.1851 Pasieka nr.222 Michał & Urszula Cycen

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=112 009 Paukszta Józef L24 Andrzej & Agata Wasilewska Daniuny 21.01.1851 Daugieliszki nr.6 Ławryczuk Stanisław ; Paukszta Justyn ; Paukszta Michał ; Jarmuszko Julian Nowicka Krystyna L25 wdowa Jarmuszko Antoni & Justyna Lipska Daniuny https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=115 019 Paukszta Jan L26 Marcin & Marcianna Maszkiewicz Makaniszki 28.04.1851 Daugieliszki nr.11 s.Milasz Ignacy ; Milasz Jan ; Lichodzewski Sylwester ; Ulewicz Tadas Ulewicz Domicela L20 Piotr & Justyna Gasparowicz Zwingliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=116 [009] Paukszta Maciej L30 Marcin & Rozalia Paciejun 08.07.1851 Daugieliszki nr.14 Kondratowicz Jozefata

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_50 Szwdinis Jan †04.01.1851 Wasiliszki nr.4 L2 Adam & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_53 010 Cycen Wiktor †19.02.1851 Rokiszki nr.16 L4t Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_53 030 Cycen Sylwester †26.02.1851 Daguciszki nr.19 L3 Stanisław & Krystyna Paukszta żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_58 ??001A Paukszta Marcela †17.04.1851 Prysiaga nr.47 L60 m.Tomasz d.Błażej ; Konstancja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_62 Markun Józef †06.07.1851 Planiszki nr.70 L9 Kazimierz & Justyna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1852 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

P2 ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_88 017 Cyceno Dominicela *12.01.1852 Wasiule nr.6 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_91 014 Paukszta Gryselda *28.01.1852 Pasieka nr.20 Jerzy & Krystyna Cyceno Paukszto Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_97 [013] Paukszta Anna * 1852 Daniuny nr.59 Justyn & Marianna Bielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_99 Ławrynowicz Konstancja *29.04.1852 Daniuny nr.67 Stanisław & Marcianna Paukszta s. r.1849 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_99 009 Plaukszta Anna *17.05.1852 Daniuny nr.72 Józef & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_100 009 Paukszta Petronela *17.05.1852 Daniuny nr.73 Józef & Krystyna ??Arkuszko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_101 028 Paukszta Petronela *16.06.1852 Wasilki nr.84 Józef & Anna Czubiro https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_6 010 Cycen Salomea * nr.118 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_6 007 Dalgiado Maciej *14.08.1852 Pakalkiszki nr.119 Krzysztof & Marianna Paukszta

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=130 [009] Paukszta Mateusz L26 Marcin & Rozalia Paciejun Wincławiszki 03.02.1852 Daugieliszki nr.7 Garlo Rozalia L20 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=133 009 Paukszta Józef L26 wdowiec Andrzej & Agata Wasilewska Daniuny 29.06.1852 Daugieliszki nr.13 Paukszta Justyn ; Paukszta Michał ; Szyrwiński Krzysztof ; Malinowski Błażej Rastienis Justyna L20 Julian & Marianna Jakseboga Jurkiszki??

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_74 ??001A Paukszta Tomasz †1852 Prysiaga nr.44 L56 m. zmarłej Marianny d. Tomasz ; Adam ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_79 017 Paukszta Józef †07.05.1852 Pokalkiszki nr.69 L20 Michał & Franciszka Polianska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_80 009 Paukszta Krystyna † Daniuny dd Jarmuszko nr.79 L25 mąż Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_80 009 Plawkszta Anna † Daniuny nr.80 L2d. Józef & Krystyna Jarmuszko 009 Plawkszta Petronela † Daniuny nr.80 L2d. Józef & Krystyna Jarmuszko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_81 Paukszta Jan † Paksztany nr.84 L6t. Jan & Domicela Kordelewna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_85 019 Paukszta Jan †01.08.1852 Zwingliszki nr.107 L1.1/2 Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_90 Paukszta Mateusz † Upia nr.138 L6 Jan & Petronela Markun ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1853 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_15 008 Paukszta Justyna *19.02.1853 Ożany nr.17 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_16 018 Januszewski Urszula *04.02.1853 Michałów nr.21 Mikołaj & Justyna Ptaszyńska s.Dombrowski Michał ; Czubiro Wiktoria https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_22 030 Cycen Stanisław *06.05.1853 Deguciszki nr.54 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_26 006 Paukszta Jan *29.05.1853 Tryburce nr.75 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_34 003 Paukszta Domicela *20.07.1853 Wiencławiszki nr.116 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_34 017 Cycen Józef *20.07.1853 Wasiule nr.117 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_36 017 Misiun Jan *21.07.1853 Wasiule nr.127 Piotr & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_44 [012] Paukszta Wincenty *05.10.1853 Czepuliszki nr.170 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_45 Ławrynowicz Ewa *19.10.1853 Daniuny nr.174 Stanisław & Marcela Paukszta s.Paukszta Antoni ; Ławrynowicz Ewa r.1849 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_46 013 Szadunis Krystyna *01.11.1853 Bieciszki nr.180 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_50 010 Paukszta Marianna *01.12.1853 Wingiry nr.199 Stanisław & Rozalia Bukowska

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=147 001 Brazulis Kazimierz L25 Krzysztof & Marianna Paciejun Dowboryszki 08.02.1853 Daugieliszki nr.10 s.Bowszo Benedykt ; Brazulis Marcin ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Andrzej Rapnik Domicela L18 Gabryjel & Marcela Paukszta Bieciszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=150 Kondratow Józef 01.03.1853 Daugieliszki nr.16 s. ... ; Paukszta Tomasz ; ... Łunecka Domicela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=151 [013] Paukszta Domicela Justyn & Anna Bielawska Daniuny 01.03.1853 Daugieliszki nr.18 Pawłowicz Kazimierz Stanisław & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=154 Wołotko Wincenty 12.07.1853 Daugieliszki nr.25 s. ... ; Paukszta Jerzy ; ... Szawdienis Krystyna

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_97 001 Rapnik Gabryjel †05.03.1853 Bieciszki nr.16 L57 m.Konstancja Paukszta d.Gabryjela ; Domicela ; Marianna ; Rozalia ; Julianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_99 014 Paukszta Gryselda †11.04.1853 Pasieka nr.27 L2 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_103 029A Koniszewska Anna †25.07.1853 Garszwinka nr.52 L32 m.Jan d.Ludwik ; Domicela ; Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_103 029A Koniszewska Urszula †25.07.1853 Garszwinka nr.53 L8 Jan & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_105 007 Paukszta Benedykt †20.08.1853 Pasieka nr.63 L80 m.Rozalia Serul d.Jerzy ; Michał ; Adam ; Kazimierz ; Marcela ; Gryselda ; Cecylia ; Rozalia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1854 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_58 [012] Paukszta Domicela *16.01.1854 Czepuliszki nr.13 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_58 Paukszta Michał *17.01.1854 Daniuny nr.15 Józef & Krystyna Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_59 [013] Paukszta Cecylia *20.01.1854 Daniuny nr.18 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_59 007 Paukszta Justyn *26.01.1854 nr.21 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_61 Paukszta Marcela *03.02.1854 Wasiliszki nr.27 Maciej & Anna Pochałko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_65 016 Jurszo Tadeusz *02.03.1854 Rapiszki nr.48 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_66 019 Plaukszta Józefata *14.03.1854 Pauksztany nr.56 Jan & Domicela Ulewicz s.Raginow ; Ulewicz Aniela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_68 Paukszta Krystyna *20.03.1854 Dowgieliszki nr.62 Jerzy & Justyna Cycen s.Czubiro Michał ; Cycen Salomea https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_68 010A Paukszta Józefata *22.03.1854 Rowiszki nr.65 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_81 [013] Pawłowicz Michał *06.08.1854 Wirszupia nr.125 Kazimierz & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_81 Kowalenko nr.126 Andrzej & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_88 007 Gajdel Izabela *08.09.1854 Praciuga? nr.164 Jan & Rozalia Paukszta s.Patiejun Augustyn ; Blaszkowska Teresa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_91 010 Cycen Urszula * Rokiszki nr.179 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_93 007 Dalgiado Marianna *25.10.1854 Pakalkiszki nr.194 Krzysztof & Marcela Paukszta

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=186 016 Jurszo Tomasz L25 Justyn & Marcela Paukszta Rapiszki 1854 nr.35 Łunecka Agata L21 Krzysztof & Konstancja Wilkowska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=193 [013A] Pawłowicz Rozalia L22 Stanisław & Marianna Paukszta 21.11.1854 Daugieliszki nr.49 Gajdel Jan

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_114 030 Cycen Krystyna(dd Paukszta)†17.02.1854 Deguciszki nr.20 L30 m.Stanisław żołnierz d.Stanisław ; Julianna ; Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_114 001 Rapnik Marcela(dd Paukszta)†26.02.1854 Bieciszki nr.23 L40 m.Gabryjel d.Gabryjel ; Domicela ; Marianna ; Rozalia ; Julianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_116 019 Paukszta Józefata †11.04.1854 Paukszty nr.36 L4t Jan & Domikela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_118 016 Jurszo Tadeusz †04.06.1854 Rapiszki 48 L6t Justyn & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1855 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_102 Szawdin Kazimierz * nr.26 Adam & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_114 016 Jurszo Stanisław *13.05.1855 Rapiszki nr.86 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_136 019 Plaukszta Adam *27.11.1855 P-Dowkszty nr.195 Jan & Izabela Ulewicz s.Paukszta Maciej ; Łunecka Katarzyna

P2 ………………………… metryki ślubów ==> listopad

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=196 Czubiro nr.6 Tołunc Szymona & Marianny Paukszta

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_133 [012] Paukszta Domicela †07.05.1855 Czepuliszki nr.40 L2 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_135 007 Dolgiado Marianna †03.06.1855 Piekalkiszki nr.46 L1/2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_135 016 Jurszo Stanisław †16.06.1855 Rapiszki nr.50 L4t Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_136 016 Jurszo Michał †16.06.1855 Rapiszki nr.51 L14 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_137 Paukszta Jakub †08.06.1855 Markiniszki nr.56 L30 Bartłomiej & Anna Grajcewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_139 Paukszta Marcin †23.08.1855 Czepuliszki nr.72 L60 syn Gabryjel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_143 Paukszta Urszula †17.10.1855 Zwingliszki nr.92 L1 Jakub & Cecylia Łunecka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_143 016 Jurszo Antoni †22.10.1855 Rapiszki nr.94 L4 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_145 nr.103 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_146 030 Cycen Stanisław †02.11.1855 Daugieliszki nr.109 L2 Stanisław & Krystyna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1856 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_140 006 Paukszta Marcela *13.01.1856 Tryburce nr.11 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_142 010 Paukszta Marianna *05.01.1856 Pustoszka nr.20 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Paukszta Franciszek ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_143 017 Cycen Gabryjel *02.02.1856 Wasiule nr.24 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_145 003 Paukszta Kazimierz *25.02.1856 Wincławiszki nr.33 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_147 Ławrynowicz Krystyna * nr.46 Stanisław & Marcela Paukszta s.Paukszta Antoni r.1849 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_152 016 Jurszo Marcela *03.05.1856 Rapiszki nr.69 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_154 [012] Paukszta Marianna *14.05.1856 Czepuliszki nr.76 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_181 009 Paukszta Adam *01.12.1856 Daniuny nr.187 Józef & Justyna Rastien s.Rastienis Stanisław ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_181 015 Paukszta Adam *05.12.1856 Budniki nr.190 Antoni & Petronela Skuduć

ep--'s………………………… metryki ślubów [4]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_8 004 Paukszta Rozalia L23 Augustyn & Magdalena Giediun Piekaryszki 19.02.1856 Daugieliszki nr.9 s.Butkiewicz Tomasz ; Butkiewicz Adam ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Andrzej Dubik Kazimierz L33 Dominik & Krystyna Ławrynio Michałówka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_23 ?[012] Paukszto Anna L20 Kazimierz & Marianna Cycen Czepuliszki nr.32 Giliew?? Adam https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_26 001 Paukszta Andrzej L20 Tomasz & Krystyna Giedziuniewicz 25.11.1856 Daugieliszki nr.39 Kliszewska Józefata L20 Adam & Anna

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_149 004 Paukszta Maciej †01.01.1856 Piekaryszki nr.1 L20 August & Magdalena Gajdiunow ±.Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_156 Markun Kazimierz †08.05.1856 ??? nr.42 L80 m.Justyna Paukszta d.Jan ; Gryselda ; Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_162 028 Paukszta Petronela †10.09.1856 Majaki nr.69 L3 Józef & Agnieszka Czubiro https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_163 007 Dalgiado Krzysztof †22.09.1856 Pakaliszki nr.75 L45 ż.Paukszta Marcela d.Jerzy ; Błażej ; Maciej ; Ewa ; Rozalia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1857 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

P2 ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_185 007 Paukszta Karol *10.01.1857 Pasieka? nr.13 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_187 010A Paukszta Michał *19.01.1857 Rowy nr.26 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_191 014 Paukszta Urszula *20.02.1857 Daugieliszki nr.50 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_195 016 Jurszo Mikołaj *08.05.1857 Rapiszki nr.71 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_196 007 Gajdel Stanisław *08.05.1857 Kozakow nr.76 Jan & Rozalia Paukszta s.Szawdinis Adam ; Czubiro Konstancja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_199 Karkow Anastazja * nr.92 Mateusz & Rozalia s.Paukszta Michał ; Paukszta Gryselda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_17 004 Dybak Jan *16.07.1857 Pokaryszki nr.120 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_24 [013] Pawłowicz Marianna *17.09.1857 Wirszupie nr.156 Kazimierz & Domicela Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [28]

Paukszta Justyn 1857 Daugieliszki nr.25 brak skanu Bukielewicz Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_43 011 Paukszta Urszula L20 Bartłomiej & Anna Grajcewicz 06.10.1857 Daugieliszki nr.34 Rapnik Franciszek L26 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_45 Paukszta Józef L26 Szymon & Domikela Mustejko nr.38 Gracewicz Joanna

P- ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_171 ?p003 Paukszta Marianna †22.02.1857 Pasieka nr.24 L50 Justyn d. Gabryjel ; Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_174 011 Paukszta Bartłomiej †25.04.1857 Markiniszki nr.38 L70 ż.Wilecka Franciszka d.Kazimierz ; Błażej ; Urszula ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1858 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_49 010 Paukszta Maciej *21.02.1858 Wingiry nr.49 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_57 Mażwiło nr.88 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_67 [012] Paukszta Domicela *05.07.1858 Pasieka nr.138 Michał & Anna Mickiewicz? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_69 Paukszta Anna *20.07.1858 Prysiaga nr.145 Andrzej & ?? Abygalew https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_71 Mieszkin??? Izabela *05.08.1858 Bojary nr.157 Andrzej & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_82 011 Rapnik Michał *03.10.1858 Łukszeniszki nr.212 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_82 013 Szawdin Adam *05.10.1858 Bieciszki nr.214 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta ?? ; Paukszta Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_83 013 Szawdin Ewa *05.10.1858 Bieciszki nr.215 Jerzy & Ewa Paukszta s.Cycen Krzysztof ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_86 Ławrynczuk nr.234 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_89 [013] Paukszta Marianna *08.11.1858 ??? nr.245 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_89 003 Paukszta Marcela *10.11.1858 Dudaniszki nr.247 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_91 ????????

ep--'s………………………… metryki ślubów [53]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_55 Szaripo Michał Tomasz & Marcela Paukszta nr.5 Lipska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_55 [013] Paukszta Jerzy L24 Justyn & Anna Bielawska Daniuny 19.01.1858 Daugieliszki nr.6 Gołubicka Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [58] Paukszta Rozalia L21 Pawkszty Andrzej & Agata Łunecka 26.01.1858 par.Daugieliszki nr.12 s. Abielewicz(Obolewicz) Wiktor L39 Juraszele Jerzy & Katarzyna Bikielewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_78 008 Paukszta Gryselda L20 Tomasz & Wiktoria Bielawska 19.10.1858 Daugieliszki nr.52 s.Paculewicz Ludwik ; Matkiewicz Piotr ; Smilgiano Piotr ; Paukszta Michał Smilgienio Gabryjel L23 Kazimierz & Justyna Sargiado https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_90 [013] Paukszta Michał L28 Justyn & Anna Bielawska Daniuny nr.76 Pawłowicz Marcela L25 Stanisław & Marianna Paukszta

--' ………………………… metryki zgonów ==> wrzesień

--' ………………………… metryki zgonów wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_192 [009] Paukszta Dominicela †06.02.1858 Dudeniszki nr.25 L5 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_195 004??Paukszta Augustyn †10.03.1858 Piekaryszki nr.46 L70 w.Marianna c.Rozalia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1859 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_102 003 Paukszta Gryselda *04.03.1859 Więcławiszki nr.45 Kazimierz & Justyna Bowszo s.Paukszta Wiktor ; Bowszo Józefa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_103 016 Jurszo Nikodem *14.03.1859 Rapiszki nr.51 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_104 006 Paukszta Błażej *11.03.1859 Tryburce nr.54 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_107 007 Paukszta Aniela *13.04.1859 Pasieka nr.71 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_108 009 Paukszta Marcela *11.04.1859 Daniuny nr.72 Józef & Justyna Rastien https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_113 010A Paukszta Urszula *13.06.1859 Henryków nr.99 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_121 010 Cycen nr.141 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_122 010 Paukszta Nikodem *05.08.1859 Wingary nr.142 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_122 023 Bezuspar Kazimierz *14.08.1859 Szulany nr.146 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_126 [013] Pawłowicz Marcela *27.08.1859 Warszupie nr.162 Kazimierz & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_128 014 Paukszta Joachim *23.08.1859 Dowgieliszki nr.172 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_131 008 Smilgiewicz Michał *24.09.1859 Ożany nr.191 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_134 [013] Paukszta Cecylia *11.10.1859 Daniuny nr.205 Michał & Marcela Pawłowicz

ep--'s………………………… metryki ślubów [93]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_98 013 Milimowicz Jan L28 Walenty & Tekla 22.02.1859 Daugieliszki nr.11 s.Paukszta Kazimierz Paukszta Anna L18 Antoni & Marianna Rokiewna Bieciszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_116 011 Paukszta Kazimierz L26 Bartłomiej & Anna Grejcewicz Markiniszki 22.11.1859 Daugieliszki nr.48 Cycen Ewa L20 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_117 p003 Korbel Krzysztof nr.50 Paukszta Izabela L20 Justyn & Marianna Pawłowicz Bieciszki

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_30 004 Paukszta Justyna(dd Karpo)†05.04.1859 Daugieliszki nr.36 L70 m.Augustyn d.- https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_41 [013] Paukszta Marianna †01.11.1859 Pampiszki nr.95 L1 Jerzy & Marcela Lubicka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1860 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_142 [013] Paukszta Jan *01.01.1860 ??? nr.4 Jerzy & Marcela Łubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_146 Wilimowicz Izabela * nr.23 Jan & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_147 004 Dudak Gawril *01.02.1860 Piekaryszki nr.26 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_161 003 Paukszta Domicela *18.05.1860 Więcławiszki nr.96 Kazimierz & Justyna Bowszo s. Bowszo Wincenty ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_167 011 Rapnik Sylwester *08.07.1860 Łukszeniszki nr.126 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_177 015 Paukszta Kazimierz *02.09.1860 Budninki nr.180 Antoni & Petronela Skudis - https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_178 011 Paukszta Kazimierz *03.09.1860 Markuniszki nr.183 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_181 017 Cycen Anastazja *03.10.1860 nr.200 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_184 [012] Paukszta Nikodem *19.10.1860 Pasieka nr.212 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_193 Kordelew Adam *23.12.1860 Koźliszki nr.257 Krzysztof & Izabela Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [122]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_130 002 Paukszta Izabela Justyn & Agata Bielawska 31.05.1860 Daugieliszki nr.17 Bukowski Michał https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_141 Paukszta Jerzy L30 Adam & Marianna Cycen Purwieny nr.39 Cycen Izabela L20 Justyn & Ewa Szawdin https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_143 ???003 Paukszta Stanisław L24 Marcin & Rozalia Paciejun Więcławiszki 23.05.1860 Daugieliszki nr.42 s.Paukszta Tomasz ; Czepul Gabryjel ; Panawow Sylwester Bawszo Justyna L20 Ludwik & Anna Matusowna

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_57 017 Cycen Jan †06.05.1860 Wasiule nr.50 L2 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_62 008 Smilgiewicz Michał †03.08.1860 Ożany nr.77 L1 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_62 Bowszo Wincenty †03.08.1860 Żwingliszki nr.78 L50 m.Justyna Pauksta d.Michał ; Marianna r.1839 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_63 [013] Pawłowicz Marcela †08.08.1860 Wirszupie nr.81 L1 Kazimierz & Domicela Paukszta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1861 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> kwiecień

P2 ………………………… metryki urodzeń kwiecień ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_198 003 Paukszta Józef *10.01.1861 Dubienniki nr.18 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_200 003 Paukszta Aniela *11.02.1861 Wincławiszki nr.31 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_201 003 Paukszta Karolina *11.02.1861 Wincławiszki nr.32 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_205 Ławryńczuk Kazimierz *28.02.1861 Daniuny nr.53 Stanisław & Anna Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_8 [013] Paukszta Stanisław *06.05.1861 Daniuny?? nr.109 Michał & Marcjanna Pawłowicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_9 Milimowicz Jan *10.05.1861 Baciszki nr.113 Jan & Aniela Paukszta Adam Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_12 003 Paukszta Anna *06.06.1861 Wincławiszki nr.128 Kazimierz & Justyna Bowszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_22 [013] Pawłowicz Gryzelda *25.08.1861 Warszupie nr.181 Kazimierz & Domicela Paukszta Gryzelda Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_23 001 Paukszta Domicela *26.08.1861 nr.183 Andrzej & Józefata Kliszewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_23 [013] Paukszta Aniela *29.08.1861 Pampiszki nr.184 Jerzy & Marcela Galubicka Michał Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_32 006 Paukszta Marcela *17.10.1861 Tryburce nr.231 Tomasz & Józefa Szalno http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_33 010 Paukszta Piotr *21.10.1861 Pustoszka nr.235 Stanisław & Rozalia Bukowska Franciszek Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_34 023 Bezuspar Aniela *25.10.1861 Szulany nr.241 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_36 Rastien Marcin *25.11.1861 Daniuny nr.250 Józef & Justyna Plawkszto https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_37 008 Smilgiewicz Krystyna *22.11.1861 Ożany nr.253 Gabryjel & Gryselda Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [165]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_172 [013] Paukszta Marcela L18 Justyn & Anna Bielewicz 05.02.1861 Daugieliszki nr.16 Dalgiad Stanisław L26 Jerzy & Teresa Trapik

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_85 [012] Paukszta Domicela †28.03.1861 Pasieka nr.38 L1 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_86 [012] Paukszta Nikodem †08.04.1861 Pasieka nr.46 L1/2 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_87 [012] Paukszta Maria †11.04.1861 Pasieka nr.48 L6 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_96 016 Jurszo Justyn †13.08.1861 Rapiszki nr.94 L3 Justyn & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1862 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_42 [013] Dalgiado Kazimierz *05.01.1862 Machniłówka nr.6 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_48 [012] Paukszta Marcela *04.03.1862 Pasieka nr.39 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_48 011 Rapnik Józefata *03.03.1862 Łukszeniszki nr.40 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_57 011 Paukszta Jerzy *23.04.1862 Markiniszki nr.83 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_59 010A Paukszta Domicela *18.05.1862 Henryków nr.95 Jerzy & Ewa Rimszelow https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_74 013 Szawdienis Antoni *07.10.1862 Michnałowka nr.210 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Antoni ; Paukszta Gryselda??

P2 ………………………… metryki ślubów ==> listopad

P2 ………………………… metryki ślubów listopad ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_197 003 Paukszta Wiktor L30 Marcin & Rozalia Potiejun Więcławiszki 17.07.1862 Daugieliszki nr.19 Juchniewicz Agata L25 Wawrzyniec & Wiktoria Giejdul https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_4 Jankowski Józef & Wiktoria Paukszta nr.38 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_5 Paukszta Józef L40 Wawrzyniec & Konstancja Gejdelis wdowiec Bowszyszki 11.11.1862 Daugieliszki nr.41 Ławrynowicz Marcjanna L28 Józef & Justyna Paculewicz Daugieliszki

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_108 Kordalew Adam †13.01.1862 Kuzliszki nr.8 L2 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_113 Rapnik Sylwester †01.03.1862 Łukszaniszki nr.35 L1.1/2 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_117 013 Szawdienis Ewa †14.04.1862 Michałówka nr.50 L4 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_120 010A Paukszta Domicela †25.07.1862 Henryków nr.73 L3m Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_126 Paukszta Agnieszka(dd Bowszo) †28.10.1862 Bowszyszki nr.103 L67 m.Józef d.- https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_127 Szwejkowska Anna(dd Paukszta) †03.11.1862 Wirszupie nr.106 L80 m.Jerzy d.Antoni ; Petronela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1863 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_85 Łunecki Michał *09.02.1863 nr.31 Krzysztof & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_87 003 Paukszta Błażej *09.03.1863 Dubieniszki nr.50 Maciej & Rozalia Garnio wna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_88 003 Paukszta Błażej *24.03.1863 Pokrzyże nr.58 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_89 [013] Paukszta Jan *26.03.1863 Daniuny nr.61 Michał & Marcela Pawłowicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_90 Paukszta Marianna *05.04.1862 Dudeniszki nr.72 Gabryjel & Marcianna Gudelis s.Gudelis Kazimierz ; Paukszta Rozalia http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_92 [013] Paukszta Jerzy *03.05.1862 Pimpiszki nr.86 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_99 023 Biesuspar Marcela *19.06.1863 Szulany nr.133 Gabryjel & Rozalia Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_104 003 Paukszta Jerzy *26.08.1962 Wincławiszki nr.170 Stanisław & Justyna ??Bowżowa bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_107 [013] Bukowski Marianna *21.09.1863 Daniuny nr.196 Michał & Izabela Pukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_108 Paukszta Józef *07.10.1863 Wiencławiszki nr.203 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_113 010 Paukszta Antonina *06.11.1863 Pustoszka nr.236 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_116 017 Cycen Adam *03.12.1863 Wasiule nr.254 Ludwik & Marianna Pukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_117 010 Paukszta Adam *18.12.1863 Henrykowo nr.259 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_117 010 Paukszta Michał *18.12.1863 Henrykowo nr.260 Joachim & Urszula Milaszewska

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_14 001A Paukszta Adam L20 Tomasz & Marcela Czepulewicz Prysiaga 10.02.1863 Daugieliszki nr.13 Bowszo Anna L18 Andrzej & Ewa Czibiro Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_17 Jankowski Tomasz L40 Tomasz & Justyna Paukszta wdowiec 20.05.1863 Daugieliszki nr.23 Walińska Marianna L30 Gajdel Michał & Agnieszka Markun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_23 007 Ławrynias Stanisław L27 Adam & Wiktoria Wojczo Szulany 14.07.1863 Daugieliszki nr.39 s. ; Paukszta Adam ; Dalgiado Ewa L20 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_24 Ławrynio nr.40 s. Paukszta Piotr Smiglewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_30 Bojarun nr.52 s. ; Paukszta Michał ; Jurszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_32 011 Paukszta Błażej L20 Bartłomiej & Anna Gracewicz Markiniszki 10.11.1863 Daugieliszki nr.56 Wasilewicz Marcjanna L18 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_34 [013A] Staniewicz Jerzy L23 Jan & Wiktoria Ragajszo 17.11.1863 Daugieliszki nr.60 s. ; Paukszta Michał ; Paukszta Gabryjel ; Pawłowicz Izabela L19 Stanisław & Marianna Paukszta Wiginiuny??? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_36 Czubiro Justyn L25 nr.65 s. ; Paukszta Adam ; Maliniowa Józefata L18

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_131 Paukszta Adam †19.01.1863 Pojurgiszki nr.9 L1 Adam & Konstancja Szymano https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_134 Paukszta Petronela †11.02.1863 Upnie nr.19 L40 m.? d.Michał ; Jan https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_148 013 Szawdin Antoni †01.06.1863 Michałowka nr.104 L1/2 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_158 Paukszta Józef †26.11.1863 Wasiule nr.161 L50 m.Marta Ławrynowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_161 010 Paukszta Michał †26.12.1863 Henryków nr.180 L1t Joachom & Urszula Milaszowa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1864 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_124 011 Paukszta Michał *13.02.1864 Markiniszki nr.39 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_127 006 Paukszta Józefata *07.03.1864 Tryburce nr.60 Tomasz & Józefata Szylno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_128 011 Rapnik Błażej *20.03.1864 Łukszeniszki nr.63 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_129 [013] Dolgiado nr.71 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_132 001A Paukszta Aniela *18.04.1864 Prysiaga nr.87 Adam & Anna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_132 019 Plaukszta Rozalia *19.04.1864 Paukszty nr.89 Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_136 Kordel Jan * nr.117 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_140 [012] Paukszta Michał *23.06.1864 Pasieka nr.144 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_144 [013] Paukszta Domicela *11.08.1864 Daniuny nr.180 Michał & Marcela Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_145 004 Dubak Maciej *15.08.1864 Piekaryszki nr.188 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_147 011 Paukszta Nikodem *01.09.1864 Markiniszki nr.196 Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_149 001 Paukszta Marcela *11.09.1864 Prysiaga nr.208 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_151 008 Smigiewicz Rozalia *03.10.1864 Ożany nr.223 Gabryjel & Gryselda Paukszta s.Ławrynio Wawrzyniec ; Paukszta Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_151 014 Paukszta Paulina *30.08.1864 Dawgieliszki nr.226 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_152 Ławryczuk nr.233 Stanisław & Marianna Paukszta r.1849 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_154 010 Cycen Anna *23.10.1864 ??? nr.242 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_154 007 Paukszta Gryselda *23.10.1864 Pasieka nr.243 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_155 013 Szawdin Aniela *29.10.1864 Michałówka nr.254 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Antoni ; Paukszta Krystyna ż.Tomasza https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_156 [013] Paukszta Stanisław *16.11.1864 Pimpiszki nr.261 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_158 Paukszta Justyn *20.11.1864 Bieciszki nr.272 Gabryjel & Justyna Ristienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_158 013 Milimowicz Adam *15.11.1864 Bieciszki nr.273 Jan & Anna Paukszta s.Paukszta Justyn ; Mickiewicz Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_159 009 Plaukszta Aniela *24.11.1864 Daniuny nr.280 Józef & Justyna Rastienis

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_51 007 Paukszta Adam L30 Pasieka Benedykt & Rozalia Sarul 23.02.1864 Daugieliszki nr.22 Cycen Teresa L25 Deguciszki Michał & Marjanna Mickiewicz(Mackiewicz;Mackanis)

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_162 010 Paukszta Adam †02.01.1864 Henryków nr.1 L2t Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_167 011 Paukszta Michał †19.03.1864 Markiniszki nr.25 L5t Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_177 Kordelis Joachim †16.08.1864 Kozłupiszki nr.78 L63 m.Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_177 011 Paukszta Nikodem †16.08.1864 Markiniszki nr.82 L2t Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_183 [013] Paukszta Stanisław †26.11.1864 Pimpiszki nr.112 L13d Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_183 007 Paukszta Rozalia †01.12.1864 nr.116 L78 m.Benedykt d.Jerzy ; Michał ; Adam ; Kazimmierz ; Marcela ; Gryselda ; Rozalia ; Cecylia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_184 003 Paukszta Anna †12.12.1864 Wiencławiszki nr.119 L5t Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_184 [013] Paukszta Aniela †12.12.1864 Pimpiszki nr.120 L4 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_184 003 Paukszta Józef †17.12.1864 Wiencławiszki nr.122 L1/2 Kazimierz & Justyna Bowszo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1865 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_162 007 Paukszta Krzysztof *24.12.1864 Pasieka nr.6 Adam & Teresa Cycen s.Paukszta Michał ; Cycen Marcela dop.08.02.1932 par.Przyjaźń ślub Czepanis Aniela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_163 Poniatowski Aleksander * nr.15 Franciszek & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_166 Mackanis Nikodem *07.02.1865 Malekalnie nr.44 Tomasz & Marcela Paukszta s.Paukszta Gabryjel ; Arcimowicz Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_171 Łuniecka Krystyna Józefata *13.03.1865 Markiniszki nr.77 Krzysztof & Ewa Paukszta s.Rekienis Sylwester ; Baliulewa Wiktoria https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_173 003 Paukszta Marcela *26.03.1865 Wincławiszki nr.92 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_173 010 Paukszta Kazimierz *04.04.1865 Henrykowo nr.96 Joachim & Urszula Milanowicz s.Paukszta Adam ; Bulko Marianna dop. 20.11.1911 par.Przyjaźń ślub Jurszo Weronika https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_173 010 Paukszta Rozalia *03.04.1865 Wingiry nr.98 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_176 Paukszta Adam *24.04.1865 Jodeławka nr.114 Adam & Józefata Pasiakowa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_182 [013] Bukowski Piotr *25.06.1865 Slisaryszki nr.164 Józef & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_185 011 Paukszta Andrzej * 19.07.1865 Markiniszki nr.182 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_191 [009] Paukszta Michalina *26.09.1865 Pokruże nr.230 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_194 023 Besuspar Aniela *23.10.1865 Szulany nr.248 Gabryjel & Rozalia Paukszta

P- ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_81 [012] Paukszta Gabryjel Kazimierz & Marianna Cycen nr.17 Paciejun Krystyna L19 & Petronela Gaydel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_91 [009] Paukszta Stanisław L30 wdowiec Marcin & Rozalia Potejun Wincławiszki nr.36 Rasznio Marcela L25 Maciej & Józefata Paukszta

P2 ………………………… metryki zgonów ==> lipiec

P2 ………………………… metryki zgonów lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_190 Kalwelis Kazimierz †24.02.1865 Ożany nr.36 L70 m.Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_191 Kalwelis Ewa †03.03.1865 Ożany nr.41 L60 m.Kazimierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_198 003 Paukszta Justyna(dd Bowszo) †26.05.1865 Wiencławiszki nr.81 L30 m.Stanisław d.Jerzy ; Aniela ; Karolina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_199 008 Smigiewicz Rozalia †09.06.1865 Ożany nr.88 L1/2 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_5 Wilimowicz Jan †02.07.1865 Rosi nr.100 L30 m.Anna Paukszta d.Jan ; Adam ; Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_6 010 Paukszta Rozalia †14.07.1865 Wingiry nr.106 L20t Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_6 Kazanowska Marcela †15.07.1865 Czabotary nr.107 L2t Michał & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_23 001A Paukszta Aniela †08.12.1865 Prysiaga nr.204 L2 Adam & Anna Bowszo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1866 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

P2 ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_6 [012] Paukszta Marcela *27.01.1866 Czepuliszki nr.32 Gabryjel & Krystyna Pociejun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_7 006 Paukszta Jan *30.01.1866 Tryburce nr.36 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_10 Paukszta Kazimierz *28.02.1866 Markiniszki nr.55 Błażej & Marcela Rostienio s. Łunecki Krzysztof ; Paukszta Ewa ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_11 012??Paukszta Izabela *06.03.1866 Kalwiszki? nr.58 Adam & Domicela Czepul https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_11 ??[009] Paukszta Józefata *09.03.1866 Więcławiszki nr.59 Michał & Krystyna Bowszo s.Paukszta Justyna ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_14 [013] Dolgiado?? Anna *20.03.1866 Michałówka nr.73 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_14 Paukszta Adam *18.03.1866 Prysiaga nr.75 Adam & Anna Symonowicz s.Łozowski Justyn ; Łazdun Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_16 Kardialis Urszula *03.04.1866 Kozliszki nr.82 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_17 Mażwilo Cecylia *08.04.1866 Praciuny nr.87 August & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_17 Paukszta Jerzy *18.04.1866 Daugieliszki nr.91 Gabryjel & Marcela Gajdel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_20 010 Paukszta Michał *02.05.1866 Wingiry nr.105 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_37 019 Plaukszta Urszula *15.09.1866 Januszewicze nr.211 Jan & Marcela Ulewicz s.Rastienis Jan ; Łunecka Krystyna ż Błażeja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_47 [012] Paukszta Gryselda *23.11.1866 Pasieka nr.268 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_49 [013] Paukszta Michał *08.12.1866 Michałówka nr.278 Michał & Marcela Pawłowicz

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_118 [013] Paukszta Jerzy L32 wdowiec Justyn & Anna Bielawska nr.28 Damiaszko Izabela L

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_25 003 Paukszta Karolina †08.01.1866 Więcławiszki nr.3 L5 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_27 Ławryńczuk Gryselda †10.02.1866 Daniuny nr.20 L2 Stanisław & Marcela Paukszta r.1849 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_28 Gilew Marianna † 1865 Samarska Gubernia nr.23 L4 Adam & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_29 [013] Bukowski Piotr †08.03.1866 ? nr.31 L1 Tomasz & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_33 [013] Paukszta Marcela(dd Gołubicka) †13.04.1866 Pampiszki nr.54 L28 m.Jerzy d.Jan ; Jerzy https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_43 011 Paukszta Andrzej †24.08.1866 ? nr.110 L2 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_43 Paukszta Jerzy †23.08.1866 Dubieniszki nr.112 L1/2 Gabryjel & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_45 019 Paukszta Urszula †10.10.1866 Januszewszczyzna nr.123 L4t Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_47 [013] Dowgiado Marianna †27.10.1866 Michałówka nr.140 L3 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_49 [013] Dowgiado Kazimierz †07.11.1866 Michałówka nr.152 L5 Stanisław & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1867 …………………………

P2 ………………………… metryki urodzeń

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_53 [013] Bukowska Michał *03.01.1867 Slesaryszki?? nr.15 Tomasz & Gryzelda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_53 008 Smigiewicz Gabryjel *06.01.1867 Ożany nr.17 Gabryjel & Gryzelda Paukszta s.Paukszta Piotr ; Ławrynio Krystyna ż.Wawrzyniec https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_59 010 Paukszta Adam *14.02.1867 Henrykowo?? nr.52 Joachim & Urszula Milaszewicz s. Paukszta Adam ; Wołkow Marcianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_62 [009] Paukszta Paulina *11.03.1867 Wincławiszki nr.72 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_65 001 Paukszta Marianna *27.03.1867 Prysiaga?? nr.92 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_66 Paukszta Marianna *26.03.1867 Bieciszki nr.97 Gabryjel & Marcjanna Damicel?? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_68 Cycen Urszula *17.04.1867 Mażwiliszki nr.109 Krzysztof & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_74 010 Cycen Antoni *31.05.1867 Rokiski nr.142 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_74 Paukszta Salomea *01.06.1867 Romanciszki?? nr.144 Grzegorz & Rozalia Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_77 Paukszta Joanna *24.06.1867 Morialiszki nr.162 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_81 004 Dubak Ludwik *19.07.1867 Piekaryszki nr.183 Kazimierz & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_85 Paukszta Adam *22.08.1867 Dudeniszki nr.207 Gabryjel & Marcela Gudel u.1873 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_85 Tokarew Anastazja *27.08.1867 Bieciszki nr.211 Jakub & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_89 Paukszta Rozalia *21.09.1867 Markieniszki nr.232 Błażej & Marcela Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_92 [013] Paukszta Cecylia *08.10.1867 Pileniszki?? nr.249 Jerzy & Izabela Damaszko??

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_127 Mickiewicz nr.1 Markun Kazimierz & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_131 Karkowski nr.9 Bukowska Tomasz & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_131 015 Maczulis Piotr L25 Kazimierz & Marianna Lichodzewska 05.02.1867 Daugieliszki nr.10 Paukszta Konstancja L20 Antoni & Petronela Skuduć Budniki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_135 016 Komarowski Jan L28 Krzysztof & Marianna Trapik Deguciszki 26.02.1867 Daugieliszki nr.18 Jurszo Cecylia L19 Justyn & Marcela Paukszta Rapiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_138 [013] Paukszta Agata Justyn & Anna Bielawska 1867 Daugieliszki nr.23 Rastienis Kazimierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_141 013 Paukszta Justyn L30 Antoni & Marcianna Bieciszki 23.07.1867 Daugieliszki nr.29 s.Paukszta Antoni Grigowna?? Rozalia(dd Szutow) L25 wdowa Michałowa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_142 Ragiejszo nr.31 Kralowska Józef & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_146 [009] Paukszta Tomasz L40 wdowiec Marcin & Rozalia Patjunow Tryburce 006 26.11.1867 Daugieliszki nr.39 008 Paukszta Domicela L23 Tomasz & Wiktoria Bielawska Ożany

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_54 Paukszta Anna †28.12.1866 ?? nr.9 L35 Paukszta Andrzej córka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_63 013 Szawdis Rozalia †27.05.1867 Michnałówka nr.55 L19 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_70 006 Paukszta Józefata(dd Szalno) †23.10.1867 Tryburce nr.91 L57 m.Tomasz d.Błażej ; Aniela ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_71 013 Paukszta Marianna(dd Reknio) †13.11.1867 Bieciszki nr.99 L65 m.Antoni d.Antoni ; Justyn ; Ewa ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1868 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_110 Paukszta Anna *25.02.1868 nr.61 Krzysztof & Gryselda Wasilewska http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_123 [013] Rastienis Marcela *26.05.1868 Ryzguny nr.137 Kazimierz & Agata Paukszta

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_153 Ławryńczuk Marcelina L18 Stanisław & Marcela Paukszta Daniuny ?r.1849 nr.13 Misiun Józef L23 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_159 [013] Bukowska Gryzelda L30 wdowa Paukszta Justyn & Anna Bielawska Żyleniszki 19.05.1868 Daugieliszki nr.25 s.Paukszta Michał Czubiro Andrzej L49 wdowiec Wawrzyniec & Krystyna Raginio żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_159 Bikielewicz Ewa L56 wdowa Plaukszta Józef & Anna Łabiniowa nr.26 Ławryńczuk Krzysztof L45 wdowiec

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_80 ??013 Paukszta Antoni †15.03.1868 Baciszki nr.37 L40 żołnierz Zawadzki Wacław https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_83 Bikial Maciej †01.05.1868 Grygiszki nr.54 L50 m.Ewa Paukszta d.Jerzy ; Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_91 023 Besuspar Błażej †11.08.1868 Szulany nr.115 L1/2 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_92 010 Paukszta Gryselda †22.08.1868 Wingiry nr.123 L1 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_94 023 Besuspar Aniela †31.08.1868 Szulany nr.131 L4 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_95 [013] Rastienis Marcela †18.09.1868 Rizguny nr.142 L1/2 Kazimierz & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_98 001 Paukszta Marianna †21.10.1868 Prysiaga nr.161 L2 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_99 015 Paukszta Petronela †26.11.1868 Budniki nr.173 L50 m.Antoni d.Mateusz ; Adam ; Kazimierz ; Konstancja ; Krystyna ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_100 010 Paukszta Adam †04.11.1868 Henryków nr.182 L2 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_103 015 Paukszta Kazimierz †12.12.1868 Budniki nr.200 L8 Antoni & Petronela Skuduć ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1869 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_180 Paukszto Kazimierz *10.10.1869 Baniszki nr.227 Gebryjel & Domicela Rastieniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_181 014 Paukszta Aniela *29.10.1869 Romanciszki nr.244 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_186 [009] Paukszta Ewa * 24.12.1869 Więcławiszki nr.285 Kazimierz & Justyna Bowszo

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_175 Rakis Ignacy L43 wd. Wawrzyniec & Agata Kliszewska 03.08.1869 Daugieliszki nr.11 Rapnik Marianna L25 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_176 007 Gajdel Agata L18 Jan & Rozalia Paukszta Szulany 05.10.1869 Daugieliszki nr.15 s.Oborowicz Julian ; Matkiewicz Andrzej ; Paukszta Adam ; Szawdinis Krzysztof Matkiewicz Andrzej L30 Bartłomiej & Ludwika ??? Marleniszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_177 008 Paukszta Piotr L30 Tomasz & Wiktoria Browszo 19.10.1869 Daugieliszki nr.18 s.Paukszta Michał Szalno Izabela L21 Onufry & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_180 029 Paukszta Michał L27 Adam & Anna Pachałko Giernieliszki 09.11.1869 Daugieliszki nr.27 Kuksen Krystyna L20 Krzysztof & Marianna Czepanis Saule

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_105 003 Paukszta Michalina †09.01.1869 Wiktorno nr.7 L4 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_110 [009] Paukszta Marcin †28.02.1869 Więcławiszki nr.43 L75 m.Rozalia Patejun d.Tomasz ; Maciej ; Mateusz ; Gabryjel ; Kazimierz ; Stanisław ; Wiktor ; Michał ; Ambrozja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_113 003 Paukszta Ignacy †05.04.1869 Więcławiszki nr.63 L2 Michał & Krystyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_117 010 Paukszta Dominik †23.05.1869 Henryków nr.90 L90 m.Marianna Gajdel d.Franciszek ; Jerzy ; Stanisław ; Joachim ; Katarzyna ; Marianna ; Łucja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_118 022 Kozłowska Marianna(dd Paukszta) †30.05.1869 Pakalkiszki nr.96 L65 m.Stanisław d.Konstancja ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_124 003 Paukszta Józefata †01.10.1869 Wiktorowo nr.145 L1.1/2 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_127 023 Besuspar Marcela †16.11.1869 Szulany nr.178 L7 Gabryjel & Rozalia Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1870 …………………………

P- ………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

-- ………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_188 010 Paukszta Jan *03.01.1870 Pustoszka nr.13 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_190 ??[009] Paukszta Domicela *29.01.1870 Więcławiszki nr.31 Michał & Krystyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_191 001 Paukszta Andrzej *09.02.1870 Prisiaga nr.42 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_200 Rapnik Jan *24.05.1870 Łukszeniszki nr.108 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_204 M??? Jan *17.06.1870 Dagieliszki nr.129 Michał & Helena Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_204 001A Paukszta Jan *21.06.1870 ??Prisiaga?? nr.132 Adam & Anna Bowszo

--' ………………………… metryki ślubów ==> listopad

--' ………………………… metryki ślubów listopad ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_197 Kondratowicz Wincenty L45 wdowiec nr.37 ?Giedziun??? Urszula L40 Stanisław & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_198 Braciun Mateusz L28 Krzysztof & Krystyny Paukszta nr.39 Cycen Domicela L32 wdowa

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_146 008 Paukszta Tomasz †20.08.1870 ?? nr.113 L67 m.Wiktoria Pielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_147 008 Szalno Izabela †16.11.1870 nr.118 L22 m.Piotr Szylno d.Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1871 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_8 008 Paukszta Piotr L30 wdowiec Tomasz & Wiktoria 31.01.1871 Daugieliszki nr.7 Butkiewicz Marcela L20 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_11 [012] Paukszta Maciej L21 Kazimerz & Marianna Cycen Czepuliszki 07.02.1871 Daugieliszki nr.12 s. Palanio Józefata L18 Karol & Justyna Pakulnicka Papieniszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_24 [009] Paukszta Marcela L19 Maciej & Józefata Kondratowicz Daniuny 11.07.1871 Daugieliszki nr.38 Giranio Józef L24 Marcin & Magdalena https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_27 029 Paukszta Agata L22 Adam & Anna Pachałko Garnieliszki 17.10.1871 Daugieliszki nr.44 s. Marciukis Błażej L35 Wincenty & Petronela Mackieniow Sauliuny

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_156 010 Cycen Jarzy †09.04.1871 Rakiszki nr.42 L1 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_161 029 Paukszta Krzysztof †15.05.1871 Sewastopol nr.73 L23 Syn Adama Garnieliszki żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_161 014 Paukszta Aniela †27.05.1871 Romanciszki nr.74 L6m Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_166 Ławryńczuk Stanisław †28.08.1871 Daniuny nr.100 L50 m.Marcela Paukszta d.Kazimierz ; Justyn ; Ewa ; Urszula r.1849 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_166 008 Paukszta Marcela(dd Butkiewicz) †03.09.1871 Ożany nr.102 L23 m.Piotr d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1872 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_36 010A Paukszta Józefata L19 Jerzy & Ewa nr.8 s.Paukszta Adam Gaydel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_44 Ptaszyński Jan L25 Kazimierz & ?Helena? Hermanowicze Oszmiana 30.07.1872 Daugieliszki nr.31 s.Bukowski Kazimierz ; Paukszta Ludwik Bukowska Marianna L18 Antoni & Urszula Bukowska

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_177 017 Cycen Ludwik †25.01.1872 Wasiule nr.21 L50 m.Marianna Paukszta d.Józef ; Adam ; Urszula ; Anastazja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_184 013 Paukszta Justyn †14.03.1872 Bieciszki nr.62 L2 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_186 [012] Paukszta Marianna †12.04.1872 Czepuliszki nr.77 L60 m.Kazimierz d.Michał ; Gabryjel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_186 Paukszta Felicja †15.04.1872 Rapiszki nr.79 L80 d.Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_191 ??003 Paukszta Dominicela †16.07.1872 Więcławiszki nr.129 L3 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_192 ??003 Paukszta Józefata †23.07.1872 Więcławiszki nr.135 L7 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_192 Paukszta Marcela †01.08.1872 Garnieliszki nr.139 L1 Michał & Petronela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_196 001 Paukszta Anna †07.12.1872 Silniszki??? nr.180 L15 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_197 001 Paukszta Andrzej †19.12.1872 Sinieliszki nr.188 L3 Andrzej & Józefata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1873 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_56 [012] Paukszta Rozalia L20 Michał & Anna 27.05.1873 Daugieliszki nr.22 s.Paukszta Tomasz ; Mackinis Tomasz Szulnin Jan L27 Wincenty & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_59 ?021 Paukszta Jan L30 Jan & Petronela 08.07.1873 Daugieliszki nr.31 Rasnis Marianna L20 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_61 015 Paukszta Mateusz L26 Antoni & Petronela 11.11.1867 Daugieliszki nr.37 Szymanis Anna L19 Józef & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_62 015 Paukszta Krystyna L20 Antoni & Petronela 11.11.1873 Daugieliszki nr.38 Wujcik? Sylwester L22

P2 ………………………… metryki zgonów ==> lipiec

P2 ………………………… metryki zgonów lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_4 013 Paukszta Antoni †14.03.1873 Bieciszki nr.45 L5t Justyn & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_6 ??[013]Paukszta Rozalia †20.04.1873 Więcławiszki nr.66 L70 m.wdowa d.Michał https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_9 011 Paukszta Ewa †19.06.1873 Markieniszki nr.90 L50 m.Kazimierz d.Kazimierz ; Jerzy ; Piotr ; Maciej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_13 008 Paukszta Marcela †11.10.1873 Ożany nr.124 L35 m.Piotr d.Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_14 ??021 Paukszta Justyn †22.10.1873 ??? nr.133 L24 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_15 029 Paukszta Adam †15.11.1873 Garnieliszki nr.151 L60 m.Anna d.Michał ; Jan ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 Paukszta Kazimierz †05.12.1873 Bieciszki nr.163 L5 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 001 Paukszta Domicela †07.12.1873 Siniszki nr.168 L2 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 [009] Paukszta Pawlina †09.12.1873 Więcławiszki nr.172 L7 Kazimierz & Justyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 011 Paukszta Piotr †10.12.1873 Markuniszki nr.173 L6m Błażej & Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1874 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_66 008 Paukszta Piotr Tomasz & Wiktoria 27.01.1874 Daugieliszki nr.6 Bukowska Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_69 025 Paukszta Tomasz L24 Kazimierz & Marianna 03.02.1874 Daugieliszki nr.13 s.Mackanis Tomasz ; Paukszta Wincenty Pakałko Marcela L20 Marcin & Petronela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_76 Paukszta Ewa I.voto Ławrynowicz L50 wdowa Józef & Anna nr.36 Bejnar https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_78 Paukszta Marianna L20 Stanisław & Zofia?? 20.10.1874 Daugieliszki nr.42 s.Paukszta Jerzy ; Malinowski Błażej ; Bukowski Maciej ; Łozowski Michał Sweykowski Błażej L29 Antoni & Marianna

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_29 011 Paukszta Julian †05.05.1874 Markaniszki nr.82 L3 Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_30 [013] Paukszta Dominik †20.05.1874 Pimpiszki nr.88 L6m Jerzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_30 [012] Paukszta Kazimierz †29.05.1874 Czepuliszki nr.91 L3m Gabryjel & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_38 015 Paukszta Mateusz †25.12.1874 Budniki nr.163 L2t Mateusz & Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1875 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_88 [013] Paukszta Kazimierz L28 Justyn & Anna 23.02.1875 Daugieliszki nr.19 s. Pawłowicz Kazimierz ; Paukszta Michał ; Paukszta Adam Ławryczun Ewa L20 Stanisław & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_96 [013] Paukszta Józefata L20 Justyn & Anna 13.07.187 Daugieliszki nr.36 s. Pawłowicz Kazimierz ; Paukszta Kazimierz Rastianis Błażej

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_46 ??003 Pauszta Michał †20.04.1875 Więcławiszki nr.75 L6m Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_48 029 Paukszta ... †10.05.1875 Garnieliszki nr.94 L2 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_48 001 ??019 Plaukszta Karolina †14.05.1875 Siniszki nr.98 L7 Jan & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_49 029 Paukszta Izabela †25.05.1875 Garwieniszki nr.109 L2m Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_50 008 Paukszta Marianna †04.06.1875 Ożany nr.116 L3 Piotr & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_54 [013] Paukszta Paulina †03.08.1875 Papiszki nr.157 L6m Jerzy & Izabela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1876 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_111 010A Paukszta Ludwik L26 Jerzy & Ewa 08.02.1876 Daugieliszki nr.19 s.Paukszta Feliks Szyrwińska Marta L20 Krzysztof & Petronela

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_63 Paukszta Jan †12.02.1876 Wingiry?? nr.25 L7 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_64 025 Paukszta Aniela †25.02.1876 Dowboryszki nr.31 L6m Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_65 007 Paukszta Jerzy †13.03.1876 ??? nr.38 L62 m.Krystyna d.Krzysztof ; Joachim ; Kazimierz ; Jan ; Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_70 Paukszta Krystyna †19.07.1876 ??? nr.85 L66 m.Jakub d.Ludwik ś.1844 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_75 025 Paukszta Marcela †20.11.1876 Dowboryszki nr.136 L20 m.Tomasz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1877 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_124 008 Paukszta Justyna Tomasz & Wiktoria 09.01.1877 Daugieliszki nr.1 Sajnicz Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_133 025 Paukszta Tomasz L26 Kazimierz & Marianna 22.05.1877 Daugieliszki nr.27 s.Staniewicz Gabryjel ; Paukszta Jan ; Dubakowa Marcela L24 Ludwik & Marcela

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_79 009 Plaukszta Agata †01.02.1877 Daniuny nr.17 L75 wdowa s.Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_81 [012] Paukszta Tomasz †26.02.1877 Czepuliszki nr.32 L6.m Maciej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_81 Paukszta Urszula †04.03.1877 Bieciszki nr.34 L1 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_81 010A Paukszta Ewa †12.03.1877 Henryków nr.39 L50 m.Jerzy d.Ludwik ; Wiktor ; Feliks ; Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_86 ?021 Paukszta Marianna †18.06.1877 Upie nr.85 L27 m.Jan d.Nikodem ; Urszula ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1878 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_146 015 Paukszta Ewa L25 Antoni & Petronela 05.02.1878 Daugieliszki nr.10 Ragiejszo Kazimierz L30 Adam & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_163 029 Paukszta Agata L29 Adam & Anna 22.10.1878 Daugieliszki nr.59 s.Adamowicz Piotr ; Szostak Gabryjel ; Paukszta Michał ; Paukszta Jan Nemejszo Jan L29 Marcin & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_166 010A Paukszta Urszula L19 Jerzy & Ewa 26.11.1878 Daugieliszki nr.69 Rekenis Justyn L33 Jan & Gryselda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_169 014 Paukszta Urszula L20 Jerzy & Krystyna 28.11.1878 Daugieliszki nr.77 Żylenis Sylwester L28 Ludwik & Agata

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_95 008 Paukszta Józef †31.01.1878 Ożany nr.17 L3 Piotr & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_98 021 Paukszta Nikodem †11.03.1878 Upia nr.38 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_105 Paukszta Agata †14.05.1878 Paukszty nr.107 L70 m.Maciej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_114 001A Paukszta Franciszek †13.09.1878 Prysiaga nr.194 L3 Adam & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_115 Paukszta Błażej †28.09.1878 Bieciszki nr.207 L5 Gabryjel & Domicela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1879 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_171 Paukszta Jan L32 Kazimierz & Marianna żołnierz nr.6 Czapulewa Marianna L24 Jan & Petronela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_177 ??003 Paukszta Krystyna L25 Maciej & Józefata 28.01.1879 Daugieliszki nr.25 Raginis Jan L28 Piotr & Magdalena https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_180 [013] Paukszta Cecylia L18 Michał & Marcela 04.02.1879 Daugieliszki nr.33 Bukowski Michał L28 Adam & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_184 010A Paukszta Feliks L23 Jerzy & Ewa 20.05.1879 Daugieliszki nr.46 Rymszel Ewa L20 Michał & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_185 Paukszta Marianna L50 Michał & Agata wdowa 21.05.1879 Daugieliszki nr.48 Dasis?? Mateusz L50 Michał & Krystyna wdowiec żołnierz

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_125 010 Paukszta Michał †18.01.1879 Wingiry nr.18 L12 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_126 [012] Paukszta Krystyna †04.02.1879 Czepuliszki nr.30 L35 m.Gabryjel d.Jan ; Marcela ; Domikela ; Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_128 p003 Paukszta Justyn †01.03.1879 Bieciszki nr.50 L76 m.Marianna d.Gabryjel ; Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_131 006 Paukszta Cecylia †04.04.1879 Tryburce nr.77 L2 Tomasz & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_132 [009] Paukszta Jerzy †12.04.1879 Wiktor ?? nr.84 L2t Wiktor & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_134 010 Paukszta Justyn †07.06.1879 Wingiry nr.105 L2 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_138 Paukszta Aniela? †26.08.1879 Markieniszki nr.147 L6m Gabryjel & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_139 [013] Paukszta Kazimierz †07.09.1879 Pimpiszki nr.156 L7m Jerzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_140 [013] Paukszta Anna †21.09.1879 Daniuny nr.164 L65 m.Justyn d.Piotr ; Michał ; Jerzy ; Kazimierz ; Gryselda ; Marcela ; Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_142 ??003 Paukszta Marcin †19.11.1879 Więcławiszki nr.191 L2 Michał & Krystyna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1880 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów ==> sierpień

--' ………………………… metryki ślubów sierpień ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_195 010A Paukszta Wiktor L29 Jerzy & Ewa 20.01.1880 Daugieliszki nr.4 Wołodko Urszula L26 Obolewicz ? & Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_197 010 Paukszta Józef L30 Stanisław & Rozalia 03.02.1880 Daugieliszki nr.9 Mazwiłowa Rozalia L26 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_198 001 Paukszta Domicela Andrzej & Józefata 10.02.1880 Daugieliszki nr.13 Potejunas Sylwester https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_203 010 Paukszta Marcianna L19 Stanisław & Rozalia 02.03.1880 Daugieliszki nr.27 Sargado?? Piotr

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_152 [013] Paukszta Wiktor †25.05.1880 Pimpiszki nr.76 L4m Jarzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_162 [013] Paukszta Michał †22.12.1880 Daniuny nr.171 L14 Michał & Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1881 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

??? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_13 Lipski Michał L22 Kazimierz & Krystyna 08.02.1881 Daugieliszki nr.17 s.Paukszta Michał Paukszta Marcela L23 Adam & Anna http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_15 [013] Butkiewicz Kazimierz 1881 nr.24 Paukszta Anna L25 Justyn & Anna s.Paukszta Kazimierz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_17 [012] Paukszta Marcjanna L20 Michał & Anna 28.06.1881 Daugieliszki nr.30 Pawłowicz Justyn L23 Marcin & Ludwika http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_22 019 Plaukszta Adam L26 Jan & Domicela 22.11.1881 Daugieliszki nr.48 s.Brzozowski Piotr ; Paculewicz Jan ; ??? ; Panaw Nikodem ; Paculewicz Marcelina L22 Krzysztof & Krystyna http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_23 007 Paukszta Rozalia L26 Michał & Urszula 22.11.1881 Daugieliszki nr.50 s.Paukszta Justyn Birżynis Kazimierz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_23 Szostak Gabryjel L28 22.11.1881 nr.51 Paukszta Jan Paukszta Ludwika L22 Adam & Anna

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_166 ??001A Paukszta Justyn †29.01.1881 Prysiaga nr.32 L15 Adam & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_172 029 Paukszta Urszula †15.03.1881 Girnieliszki nr.93 L2 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_176 Paukszta Anna †01.05.1881 ?? nr.141 L80 wdowa s.Błażej ; Kazimierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_181 [012] Paukszta Kazimierz †22.07.1881 Czepuliszki nr.186 L2m Maciej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_181 ??019 Plaukszta Gabryjel †07.08.1881 Sinieliszki nr.191 L21 Jan & Domicela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1882 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_28 010 Paukszta Sylwester L28 Stanisław & Rozalia 31.01.1882 Daugieliszki nr.17 Czeszulewicz Marcela L20 Szymon & Gryzelda http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_30 Jarmuszow Mateusz żołnierz 1882 nr.26 Paukszta Gryzelda L19 Kazimierz & Krystyna

P2 ………………………… metryki zgonów ==> czerwiec

P2 ………………………… metryki zgonów czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_189 Paukszta Franciszek †13.01.1882 Czepuliszki nr.11 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_191 001 Paukszta Krystyna †22.02.1882 Prysiaga nr.39 L70 m.Tomasz d.Andrzej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_193 Paukszta Rozalia †31.03.1882 Czepuliszki nr.59 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_194 010A Paukszta Nikodem? †12.04.1882 Henryków nr.68 L6 Ludwik & Marcela? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_198 010A Paukszta Jan †07.06.1882 Henryków nr.115 L2m Ludwik & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_201 Paukszta Stanisław †27.07.1882 Więcławiszki nr.145 L3 Andrzej?Ambroży & Zofia żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_5 006 Paukszta Tomasz †11.08.1882 Tryburce nr.163 L3 Tomasz & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_6 [013] Paukszta Justyn †07.09.1882 Daniuny nr.183 L75 wdowiec d.Kazimierz ; Michał ; Jerzy : Piotr ; Marcela ; Marianna ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_8 Paukszta Feliks †18.09.1882 Więcławiszki nr.198 L3 Kazimierz & Justyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_8 010A Paukszta Domicela †01.10.1882 Henryków nr.202 L6m Feliks & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_10 010A Paukszta Marcela †27.10.1882 Henrykow nr.227 L2 Ludwik & Marta? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1883 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_43 010 Sargiado?? Marcela(dd Paukszta) L25 wdowa Stanisław & Rozalia 16.01.1883 Daugieliszki nr.2 Pietkowski Krzysztof L23 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_44 Paukszta Marianna L20 Gabryjel & Marcela 23.01.1883 Daugieliszki nr.5 s.Jaksibog Adam ; Oborowicz Piotr ; Gudielis Kazimierz ; Paukszta Jerzy Jakiebóg Błażej L21 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_47 009 Plaukszta Marcela L20 Józef & Justyna 06.02.1883 Daugieliszki nr.14 Jankowski Jan L27 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_58 Plaukszta Wincenty L52 Józef & Marianna wdowiec 27.02.1883 Daugieliszki nr.38 s.Bestupar Gabryjel ; Bauczyn Adam ; Gajdel Jerzy ; Brzozowski Marcin Ławrynowicz Gryselda L30 Błażej & Ewa

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_21 ?010 Paukszta Marianna † Wingiry Józef & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_24 008 Paukszta Petronela †07.03.1883 Ożany nr.58 L1/2 Piotr & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_26 011 Paukszta Stanisław †19.05.1883 Markuniszki nr.77 L2t Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_36 Paukszta Marta † nr.173 Grzybiany L1 Ludwik & Marianna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1884 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_69 Paukszta Jan L23? Adam & Anna 22.01.1884 Daugieliszki nr.7 Szymienas Marianna L20 Tomasz & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_85 Paukszta Tomasz L60 wdowiec Franciszek & Krystyna 03.06.1884 Daugieliszki nr.39 Pieculewicz Urszula L60 wdowa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_85 Paukszta Ludwik L32 wdowiec Jerzy & Ewa 10.06.1884 Daugieliszki nr.40 Delgado Marianna L24 Józef & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_92 [013] Paukszta Domicela L Michał & Marcela 18.11.1884 Daugieliszki nr.53 s.Matkiewicz Józef ; Paukszta Jan ; Czubir Błażej L40 Jan & Ewa

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_40 Paukszta Justyn † Bieciszki nr.10 L19 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_43 015 Paukszta Joachim †27.03.1884 Budniki nr.29 L7m Mateusz & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_47 Paukszta Domicela † Tryburce nr.58 L40 m.Tomasz d.Michał ; Jerzy ; Maciej ; Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_48 010A Paukszta Marta †16.05.1884 Henryków nr.68 L40 m.Ludwik d.Michał ; Piotr ; Antoni https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_52 Paukszta Błażej † Czepuliszki nr.97 L3m Jan & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_53 008 Paukszta Wiktoria †20.07.1884 Ożany nr.102 L70 wdowa d.Piotr https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_58 Paukszta Urszula † Dudy nr.138 L4 Krzysztof & Marcela r.1885 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1885 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_96 015 Paukszta Adam L28 Antoni & Petronela 13.01.1885 Daugieliszki nr.2 Ragajszo Józefata L21 Mateusz & Marianna

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_73 [013] Paukszta Jerzy †10.02.1885 Pimpiszki nr.50 L21 Jerzy & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_75 021 Paukszta Izabela †23.02.1885 Upie nr.64 L6 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_76 Paukszta Dominik †02.03.1885 Folwark Daugi? nr.72 L6 Krzysztof & Marcela r.1884 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_84 010 Paukszta Jadwiga †05.06.1885 Henryków nr.127 L9 Joachim & Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_87 010A Paukszta Jerzy †01.08.1885 Henryków nr.155 L70 wdowiec s.Ludwik ; Wiktor ; Feliks https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_92 010A Paukszta Stanisław †13.11.1885 Henryków nr.188 L2 Feliks & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_92 010A Paukszta Wincenty †14.11.1885 Henryków nr.189 L6 Feliks & Ewa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1886 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_152 nr.59 s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_154 nr.63 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_155 nr.65 s.Paukszta Kazimierz

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_95 Paukszta Jakub †14.01.1886 ?? nr.4 L90 m. wdowiec d.Ludwik https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_100 020 Paukszta Piotr †09.03.1886 Budniki nr.41 L3m Adam & Józefata żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_101 Skuńczyk Michał †18.03.1886 Jureliszki nr.51 L5 Józef & Justyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_101 010A Paukszta Paweł †25.03.1886 Indryków?Henryków nr.55 L6m Ludwik & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_108 [012] Paukszta Piotr †07.07.1886 Czepuliszki nr.100 L10 Maciej & Józefa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_109 Paukszta Konstancja †21.07.1886 Czepuliszki nr.107 L5 Jan & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_113 021 Paukszta Urszula †21.09.1886 Upia nr.138 L13 Jan & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_114 Paukszta Marcela †01.10.1886 Tryburce nr.145 L45 m.Gabryjela d.Adam ; Michał r.1890 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_116 [013] Paukszta Adam †04.11.1886 Pimpiszki nr.162 L2 Jerzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_117 001 Paukszta Józefata †28.11.1886 Prysiaga nr.171 L50 m.Andrzej d.Marcela ; Urszula ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1887 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_157 Błażewicz Jan L23 nr.2 s.Paukszta Stanisław ; Paukszta Błażej ; Cycen Marcin ; Szawdinis Kazimierz Jakseboga Agata L28 wd. Maciej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_162 [012] Paukszta Wincenty L30 Michał & Anna 01.02.1887 Daugieliszki nr.12 s. Pawłowicz Justyn Patejun Marcela L23 Piotr & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_170 nr.27 s.Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_172 Kanas Andrzej L32 Maciej & Agata 08.02.1887 Daugieliszki nr.31 Paukszta Rozalia L21 Adam & Anna ???Bowszo?? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_175 001 Patiejun Krzysztof L24 15.02.1887 Daugieliszki nr.38 Paukszta Marcela L22 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_176 nr.40 s. Paukszta Michał https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_181 007 Masiulis Kazimierz L41 Jerzy & Petronela 25.05.1887 Daugieliszki nr.49 s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Justyn ; Dalgiado Rozalia L38 Krzysztof & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_183 [012] Paukszta Michał L23 Michał & Anna 31.05.1887 Daugieliszki nr.54 Panawas Marcela L19 Maciej & Ewa

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_120 010 Paukszta Marianna †16.01.1887 Henryków nr.6 L16 Joachim & Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_121 Paukszta Adam †21.01.1887 Jodeławka nr.11 L80 m.Józefata d.Adam ; Jan ; Onufry ; Urszula żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_125 010 Paukszta Stanisław †12.02.1887 Wingiry nr.34 L60 m.Rozalia d.Józef ; Sylwester ; Nikodem ; Antoni ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_130 010A Paukszta Marianna †25.03.1887 ?Henryków nr.75 L30 m.Ludwik d.Paulina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_140 010 Paukszta Błażej †30.07.1887 Wingiry nr.146 L1.1/2 Sylwester & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_144 [012] Paukszta Kazimierz †03.09.1887 Czepuliszki nr.173 L90 wdowiec d.Michał ; Gabryjel ; Jan ; Maciej ; Tomasz ; Marcela ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_146 010A Paukszta Michał †30.09.1887 Henryków nr.187 L11 Ludwik & Marta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_152 001A Paukszta Adam †05.12.1887 Prysiaga nr.230 L21 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_153 ?015 Paukszta Aniela †17.12.1887 Budniki nr.238 L1.1/2 Mateusz & Aniela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1888 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

--' ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_211 001 Paukszta Andrzej L52 wdowiec Tomasz & Krystyna nr.50 Bierlińska Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_212 [009] Paukszta Kazimierz L32 Mateusz & Rozalia Paułuskowo prichoda 06.03.1888 Daugieliszki nr.52 Rymszel Marianna 25 Andrzej & Leonora

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_156 010 Paukszta Elżbieta †07.01.1888 Wingiry nr.6 L5 Józef & Rozalia Marwilowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_157 025 Paukszta Pawlina †12.01.1888 Dowboryszki nr.11 L5 Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_157 025 Paukszta Gryselda †12.01.1888 Dowboryszki nr.12 L2 Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_158 Paukszta Maria †14.01.1888 Bieciszki nr.13 L19 Gabryjel & Domicela Rastienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_165 010 Paukszta Stanisław †20.03.1888 Wingiry nr.50 L60 m.Rozalia d.Józef ; ; Nikodem ; Antoni ; Marianna ; Marcela ; Marcelina? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_174 Szwejkowska Salomea †12.07.1888 Stare Daugieliszki nr.99 L7t Błażej & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_177 015 Paukszta Mateusz †04.08.1888 Budniki nr.120 L45 m.Anna Szymanis d.Adam ; Rozalia ; Domicela; Józefata ; Helena ; Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_188 Mackienis Tomasz †12.11.1888 Malakalnie nr.162 L50 m.Marcela Paukszta d.Nikodem ; Antoni ; Kazimierz ; Domicela ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_193 [013] Paukszta Izabela †16.12.1888 Pimpiszki nr.186 L45 m.Jerzy Izabela Damaszko d.Cecylia ; Michalina ; Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1889 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_230 010 Paukszta Nikodem L28 Stanisław & Rozalia Wingiry 05.02.1889 Daugieliszki nr.21 Szwejkowska Rozalia L24 Antoni & Marta Wirszupie https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_245 Paukszta Kazimierz L22 Kazimierz & Agata Paukszta 20.02.1889 Daugieliszki nr.51 s.Paukszta Antoni ; Paukszta Adam Rychter Urszula L20 Michał & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_251 029 Paukszta Marianna L23 Adam & Anna Pachałko Girnieliszki 16.07.1889 Daugieliszki nr.63 s.Paukszta Jan Lenartowicz Józef L25 Justyn & Ewa Paculewicz Cyceniszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_251 nr.64 s.Paukszta Błażej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_258 003 Paukszta Aniela L28 Stanisław & Justyna Bowszo Więcławiszki 26.11.1889 Daugieliszki nr.77 s.Paukszta Jerzy Kajno Marcin L45 Stanisław & Agata Wajno Rudeliszki??

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_197 Skuńczyk Józef †22.01.1889 Jureliszki nr.10 L1 Józef & Justyna Paukszta r.1886 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_198 001 Potiejun Maciej †16.01.1889 Seniszki nr.17 L2m Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_200 Tokaris Jakub †31.01.1889 Dawgieliszki nr.26 L45 m.Anna Paukszta r.1867 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_204 029 Nemiejko Agata †15.03.1889 Saulie nr.51 L2m Jan & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_205 ?[013] Paukszta Urszula †08.03.1889 Czepuliszki nr.62 L2 Jan & Marianna Czepulis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_206 013 Paukszta Urszula †17.05.1889 Bieciszki nr.79 L1 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_211 Rastienis Karol †04.07.1889 Bieciszki nr.113 L12 Gabryjel & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_211 [009] Paukszta Błażej †07.07.1889 Wiktoryno nr.117 L26 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_218 010 Paukszta Adela †31.08.1889 Wingiry nr.167 L1 Sylwester & Marcela Czepulis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_219 Paukszta Feliks †01.09.1889 Wingiry nr.169 L1 Andrzej & Marcela Panawow https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_225 010 Sargiado Marianna †08.10.1889 Ożany nr.195 L8 Piotr & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1890 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_260 Gajdelis Błażej L27 Jan & Rozalia Pawłowicz 14.01.1890 Daugieliszki nr.2 s. Paukszta Marcela L27 Kazimierz & Petronela Bawszo Więcławiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_262 Makowski Jerzy L27 Tomasz & Marianna ? Kowieńsk gubernia 21.01.1890 Daugieliszki nr.6 s.Makowski Jerzy ; Paukszta Michał Paukszta Michalina L21 Ludwik & ?Marianna? Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_279 013 Szowdinis Adam L26 Jerzy & Ewa Paukszta 11.02.1890 Daugieliszki nr.41 s.Paukszta Justyn ; Pochałko Domicela L20 Krzysztof & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_285 Paukszta Jan L25 Jerzy & Marianna ???Besuspar 07.11.1890 Daugieliszki nr.53 s. Szulis? Anna L20 Piotr & Tekla Szawdinis

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_239 Markun Justyna(dd Paukszta) †05.01.1890 Rokiszki nr.7 L50 m.Kazimierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_240 [013] Paukszta Rozalia † Daniuny nr.14 L7 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_245 Maczulis Helena †29.01.1890 Wasiule nr.39 L2 Joachim & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_248 Paukszta Helena † Grybiany nr.52 L1m Ludwik & Marianna Paukszta? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_249 009 Jankowski Marcela †14.02.1890 Wasiule nr.58 L2 Jan & Marcela Plaukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_250 021 Paukszta ? †20.02.1890 Upie? nr.63 L2 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_253 Szylino † nr.77 L7 Jan & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_258 013 Paukszta Joachim †06.05.1890 Bieciszki nr.97 L8 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_259 Masiul Adelajda †16.05.1890 Ożany? nr.102 L8m Michał & Helena Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_260 Maciulis Rozalia †31.05.1890 Wasiule nr.109 L7 Joachim & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_260 ?? nr.110 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_260 Czubiro Cecylia †03.06.1890 Slesaryszki nr.112 L12 Andrzej & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_265 015 Paukszta Izabela †17.09.1890 Budniki nr.137 L7 Mateusz & Anna Szilianis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_269 001 Paukszta Tomasz †30.10.1890 Prysiaga nr.157 L80 wdowiec m.Krystyna ? Gadejun d.Andrzej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1891 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_304 Kordelis Jerzy L22 Krzysztof & Izabela Paukszta 24.02.1891 Daugieliszki nr.38 s. Baranowska Gryselda L20 Maciej & Ewa Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_307 nr.45 s.Paukszta Wincenty https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_311 ??003 Paukszta Jerzy L28 Stanisław & Marcela Łunecka 23.07.1891 Daugieliszki nr.54 Szawdinis Rozalia L21 Michał & Krystyna Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_315 009 Plaukszta Aniela L24 Józef & Justyna Rastienis Daniuny 24.11.1891 Daugieliszki nr.63 s. Rastienis Błażej L27 Jakub & Justyna Koieno?

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_287 013 Paukszta Justyn †20.03.1891 Bieciszki nr.51 L50 m.Rozalia Szutowicz d.Jan ; Gabryjel ; Krzysztof ; Rozalia ; Pawlina ; Weronika https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_290 010 Paukszta Jan †21.05.1891 Wingiry nr.75 L1.1/2 Józef & Rozalia Mażwiło https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_293 010 Paukszta Rozalia(dd Szwejkowska) †18.07.1891 Wingiry nr.101 L28 m.Nikodem d.Adela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_294 ?? 010 Paukszta Adam †30.08.1891 Henryków nr.113 L8 Joachim & Urszula Żyleno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_296 Maczulis Salomea †26.09.1891 Wasiule nr.131 L2 Joachim & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_297 Kuksen Jan †02.10.1891 Paciule nr.134 L1.1/2 Franciszek & Józefata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_297 021 Paukszta Jan †04.10.1891 Upie nr.135 L45 m.Marcela dd d.Gryselda ; Anastazja ; Marcela ; Pawlina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_301 006 Czepulis Maciej? †31.10.1891 Wingiry nr.155 L35 m.Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_307 ?010 Januszewicz Łucja(dd Paukszta) †02.12.1891 Burkale?? nr.190 L57 m.Andrzej d.Urszula ; Marianna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1892 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_326 Milimo Jan L35 Jan & Anna Paukszta 02.02.1892 Daugieliszki nr.21 s. ; Paukszta Jan ; Kondratowicz Julia L35 Józef & Domicela Łunicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_327 Gasis ??? L26 Wincenty & Justyna Trukan Romejki Budzkiego prichoda 02.02.1892 Daugieliszki nr.25 s.Rapnik Wincenty ; Żuromski Augustyn ; Wincenty Gasis ; Rapnik Błażej ; Paukszta Błażej ; Rapnik Urszula L21 Franciszek & Urszula Paukszta Łukszaniszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_328 [009] Paukszta Błażej L28 Mateusz & Marianna Garlo Dugieniszki 02.02.1892 Daugieliszki nr.27 Gasis Aniela L25 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_331 009 Plaukszta Adam L30 Józef & Justyna Rastienis 09.02.1892 Daugieliszki nr.34 Bukowska Rozalia L19 Maciej & Krystyna Masiun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_333 Szymienas Jan L28 Tomasz & Rozalia ??? Lapsze 09.02.1892 Daugieliszki nr.37 s. Paukszta Ewa L19 Michał & Krystyna Kuksan Girnieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_339 Reczka Mateusz L26 Kazimierz & Elżbieta Krukowska 16.02.1892 Daugieliszki nr.49 Januszkiewicz Urszula L26 Andrzej & Łucja Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_348 006 Paukszta Marcela L30 wdowa Tomasz & Józefata Szylno Wingiry 14.09.1892 Daugieliszki nr.67 Czubiro Kazimierz L50 wdowiec Wawrzyniec & Krystyna Raginis Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_351 Burbo Antoni L26 15.11.1892 Daugieliszki nr.74 ??Paukszta Zofia L21 Ignacy &

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_327 Paukszta Michał †21.05.1892 ? nr.91 L2 Adam & Urszula Maszkiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_343 009 Plaukszta Cecylia †03.10.1892 Daniuny nr.196 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_348 Paukszta Gryselda † nr.228 Michał & Urszula Kacanow ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1893 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_355 [013] Paukszta Paulina L20 Michał & Marcela Pawłowicz Daniuny 17.01.1893 Daugieliszki nr.2 Woronecki Adam L27 Aleksander & Marcela Wojcis Dubiele święciański https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_366 [013] Dalgiado Marcela L24? Stanisław & Marcela Paukszta Michałówka 31.01.1893 Daugieliszki nr.24 Szutowicz Jan L28 Jan & Rozalia Butkiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_369 010 Paukszta Nikodem L33 Stanisław & Rozalia Bukowska 31.01.1893 Daugieliszki nr.29 Maczulis Urszula L26 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_371 Matkiewicz Justyn L32 Marcin & Marcela Rastienis 31.01.1893 Daugieliszki nr.34 Mackanis Gryselda L25 Tomasz & Marcela Paukszta Malakalnie https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_375 010 Paukszta Marcela L20 Stanisław & Rozalia Bukowska 02.02.1893 Daugieliszki nr.42 s. Paukszta Sylwester Czepulis Krzysztof L25 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_379 Stacewicz Karol L20 07.02.1893 Daugieliszki nr.48 Sweykowska Cecylia Błażej & Marianna Paukszta Wirszupie

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_16 002 Paukszta Cecylia †03.04.1893 Pimpiszki nr.69 L24 Jerzy & Izabela Damaszko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_22 ??003 Paukszta Anastazja †14.05.1893 Więcławiszki nr.102 L2 Jerzy & Rozalia Szawdenis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_25 [013] Paukszta Pawlina †13.06.1893 Daniuny nr.120 L2 Kazimierz & Ewa Ławryńczun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_30 001 Paukszta Elżbieta †13.08.1893 Grybiany?? nr.154 L1 Andrzej & Anna Bierlinski https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_30 006 Czubiro Weronika †15.08.1893 Nowo Dowgieliszki nr.157 L1 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_31 004 Dubakow Rozalia †24.08.1893 Piekaryszki nr.161 L66 m.Kazimierz d.Jan ; Gabryjel ; Maciej ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_32 Paukszta Andrzej †27.09.1893 Więcławiszki nr.169 L49 m.Zofia dd ? d.Józef ; Marianna ; Agata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1894 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

P2 ………………………… metryki ślubów ==> luty

-- ………………………… metryki ślubów luty ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_391 Mackanis Nikodem L28 wdowiec Tomasz & Marcela Paukszta 23.01.1894 Daugieliszki nr.5 Mażwiłło Cecylia L27 Augustyn & Ewa Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_393 Bukowski nr.9 s.Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_395 Ławrynowicz L34 wdowiec Stanisław & Marcela Paukszta Daniuny 06.02.1894 Daugieliszki s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Adam Derwinio Ewa L26 Karol & Agata Patiejun

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_46 010 Paukszta Marcela †20.01.1894 Henryków nr.19 L8 Joachim & Urszula Milaszkis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_46 Kaiel Andrzej †23.01.1894 Zabłociszki nr.22 L38 m.Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_50 009 Plaukszta Jan †24.02.1894 Daniuny nr.48 L1 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_52 Patiejun Kazimierz †15.03.1894 Tawriuny nr.61 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_55 Szweykowski Błażej †10.04.1894 Wirszupie nr.82 L46 m.Marianna Paukszta d.Józef ; Gryselda ; Pawlina ; Cecylia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_62 Kuksen Helena †06.06.1894 Paciule nr.118 L2 Franciszek & Józefata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_71 003 Paukszta Justyna(dd Bowszo) †22.10.1894 Więcławiszki nr.174 L88 m.Kazimierz d.Kazimierz ; Gryselda ; Marcela ; Ewa : Rozalia ; Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_74 [013] Paukszta Zofia †01.12.1894 Daniuny nr.192 L4 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1895 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_77 029 Niemiejko Michalina †03.01.1895 Sadele nr.4 L1 Jan & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_80 Paukszta Edward †16.01.1895 Jodeławki nr.23 L2 syn Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_83 Paukszta Michał †01.02.1895 fol. Laukinie nr.39 L50 m.Krystyna Kuksen d.Józef ; Michał ; Zofia ; Domicela ; Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_83 Paukszta Anna(dd Jaksebog)†04.02.1895 Girnieliszki nr.41 L70 m. wdowa po Adamie d.Jan ; Agata ; Marcela ; Rozalia ; Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_83 Paukszta Adelajda †04.02.1895 Girnieliszki nr.42 L2 Jan & Marianna Szymieno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_96 Ławrynio Helena †10.06.1895 ? Lekie nr.110 L1 Marcin & Teofila Paszkun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_96 Paukszta Michał †15.06.1895 Markiniszki nr.112 L24 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_98 001 Patiejun Elżbieta †24.06.1895 Sieniszki nr.123 L7 Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_99 010A Paukszta Monica †03.07.1895 Henryków nr.131 L3m Ludwik & Ewa Łunecka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_101 [013] Paukszta Marianna †13.07.1895 Pinpiszki nr.142 L17 Jerzy & Izabela Damaszko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_104 010 Paukszta Alfons †02.08.1895 Wingiry nr.162 L2 Józef & Rozalia Mażwiło https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_105 029 Szymanio Emilia †08.08.1895 Liapsze nr.167 L2t Jan & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_105 011 Paukszta Emilia †09.08.1895 Markiniszki nr.168 L11 Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_105 029 Szymieno Kazimierz †15.08.1895 Liapsze nr.169 L2t Jan & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_107 029 Szymieno Ewa †24.08.1895 Lipsze nr.177 L24 m.Jan d.Jan https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_108 Paukszta Marcela †14.09.1895 Czepuliszki nr.187 L17 Michał & Józefata Pachałko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_108 010A Reksnis Helena †14.09.1895 Januszyszki??? nr.188 L1 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_110 010 Paukszta Elżbieta †12.10.1895 Wingiry nr.200 L6m Nikodem & Urszula Maczulis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_112 Paukszta Aniela †25.10.1895 Paliliszki nr.210 L6t Jan & Michalina ???? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_118 Takaris Anna(dd Paukszta) †03.12.1895 Bieciszki nr.245 L64 m.Jakub d.Jan ; Adam ; Izabela ; Anastazja r.1889 , 1867 Kurnio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1896 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_144 010 Czepulis Emilia †30.06.1896 Wingiry nr.103 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_146 009 Jankowski Michał †17.07.1896 Wasiule nr.115 L1 Jan & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_155 {013] Paukszta Franciszek †03.10.1896 Daniuny nr.157 L11 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_159 Gajdelis Michał †06.11.1896 Grigiszki nr.178 L6t Błażej & Marcela Paukszta r.1890 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1897 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów ==> wrzesień

P2 ………………………… metryki zgonów wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_167 001A Paukszta Antonina Adamowa †02.01.1897 Prysiaga nr.2 L18 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_189 010 Cycen Marjanna(dd Paukszta) †02.05.1897 Rokiszki nr.84 L70 m.Piotr d.Konstanty? ; Anna ; Salomea ; Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_195 009 Rastienis Aniela(dd Plaukszta) †09.06.1897 Baciszki nr.108 L33 m.Błażej d.Emilia ; Paulina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_203 Kuksen Pawlina †21.08.1897 Pieciule nr.142 L2 Justyn & Aniela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_203 Paukszta Maciej †25.08.1897 Pawkszty nr.143 L88 m.wdowiec Agata Klukow ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1898 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_19 Paukszta Helena †11.01.1897 nr.7 L2 Wincenty & Marcelina Patiejun http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_20 Paukszto Ewa Jurewna †20.02.1898 nr.14 L60 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_22 009 Plaukszto Emilia †30.01.1898 Daniuny nr.23 L1 Adam & Rozalia Bukowska http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_23 009 Plaukszto Karol †01.02.1898 Daniuny nr.25 L4 Adam & Rozalia Bukowska http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_24 006 Czubirow Michał †15.02.1898 Nowo Dawgieliszki nr.33 L2 Kazimierz & Marcela Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_34 007 Paukszta Michał †03.05.1898 Pasieka nr.81 L74 ż Urszula Cecyn d. Krzysztof, Karol, Cecylia, Aniela http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_35 ??009 Plaukszto Michał Józefowicz †15.05.1898 Daniuny nr.88 L45 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1899 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_70 029 Lenartowicz Paulina †10.01.1899 Cyceniszki nr.10 L1m Józef & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_71 029 Lenartowicz Marianna(dd Paukszta) †15.01.1899 Cyceniszki nr.15 L33 m.Józef Lenartowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_72 010 Czepulis Adelajda †19.02.1899 Wingiry nr.21 L2m Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_78 010A Reknis Antoni †20.02.1899 Januszewszczyzna nr.51 L12 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_79 015 Paukszta Antoni †23.02.1899 Budniki nr.55 L96 m.Petronela Skudutis d.Adam ; Konstancja ; Krystyna ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_100 Paukszta Weronika †06.07.1899 Pasieka nr.153 L6 Wincenty & Marcela Patiejunis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_102 ?010APaukszta Pawlina †20.07.1899 Henryków nr.162 L1m Ludwik & Ewa Łunecka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_107 ?003Paukszta Bronisław †04.08.1899 Wiktoryno nr.189 L3 Józef & Agata Szymkunis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_113 Skuńczyk Rozalia(dd Paukszta)†02.09.1899 Jureliszki nr.216 L25 m.Michał d.Jan https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_116 006 Czubiro Rozalia †16.09.1899 Dawgieliszki nr.230 L1 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_119 Paukszta Nikodem †12.10.1899 ?Jukiszki nr.246 L1 Wincenty & Malwina Siayruko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_126 009 Jankowska Emilia †24.11.1899 Wasiule nr.278 L2 Jan & Marcela Plaukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_131 013 Paukszta Paulina †20.12.1899 Bieciszki nr.300 L15 Justyn & Rozalia Szutowicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1900 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_139 Kuksenas Krzysztof †08.02.1900 Pieciule nr.40 L75 m.Zabłociszki Ludwika Plaukszta d.Ludwik ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_142 Skuńczyk Jan †26.02.1900 Jureliszki nr.54 L6m Michał & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_144 Paukszta Emilia †12.03.1900 Giernieliszki nr.71 L4? Jan & Marianna Szymienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_146 Pawłowicz Sylwester Marcinowicz †23.03.1900 Upia nr.83 L41 m.Marcela Paukszta d.Wincenty ; Michał ; Antoni ; Kazimierz ; Domicela ; Aniela ; Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_147 Paukszta Anastazja †26.03.1900 Girnieliszki nr.89 L2 Jan & Marianna Szymanis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_149 Paukszta Kazimierz †04.04.1900 Bieciszki nr.104 L8 Jan & Marcela Kondratowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_150 Paukszta Paulina †09.04.1900 Dawgieliszki nr.109 L4 Joachim & Marianna Aborowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_151 Paukszta Gabryjel †16.04.1900 Tryburce nr.117 L60 m.Marianna Gajdel d.Adam ; Michał ; Marianna r.1886 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_155 Radziło??? Antoni †12.05.1900 Daniuny nr.142 L9m Antoni & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_159 [013] Paukszta Jerzy Justynowicz †18.06.1900 Pimpiszki nr.162 L70 m.Marcela Lubidzka d.Jan ; Michalina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_161 Jaksebog Weronika †07.07.1900 Tryburce nr.173 L12 Błażej & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_181 010 Cycen Piotr Michałowicz †21.12.1900 Rokiszki nr.292 L83 m.Marianna Paukszta d.Konstanty ; Salomea ; Domicela ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1901 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_187 003 Paukszta Witalis †02.02.1901 Więcławiszki nr.31 L7t Jerzy & Rozalia Szawdienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_190 001 Potiejun Weronika †25.02.1901 ??? nr.53 L2t Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_193 ?003 Paukszta Marcela(dd Raginis)†10.03.1901 Więcławiszki nr.68 L60 m.Stanisław d.Jerzy ; Gryselda ; Aniela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_200 003 Paukszta Agata(dd Juniewicz) †23.05.1901 Wiktoryno nr.119 L70 m.Wiktor d.Józef ; Kazimierz ; Andrzej ; Piotr https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_201 006 Paukszta Tomasz †30.05.1901 Tryburce nr.126 L80 m.Domicela Paukszta d.Błażej ; Michał ; Jerzy ; Maciej ; Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_204 009 Plaukszta Adam †29.06.1901 Daniuny nr.146 L2t Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_209 Gajdelis Józef †29.07.1901 Grigiszki nr.179 L3m Błażej & Marcela Paukszta r.1890 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_213 Paukszta Marcela(dd Mackanis)†20.08.1901 Wingiry nr.209 L30 m.Michał d.Antoni ; Mateusz ; Joachim ; Stanisław ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_223 010A Rekienis Józef †22.10.1901 Januszewicze nr.274 L4 Justyn & Urszula Paukszta??? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_226 Jakseboga Paulina †01.11.1901 Tryburce nr.289 L1 Błażej & Marianna Paukszta r.1883 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_229 Czubiro Nikodem †17.11.1901 ??? nr.308 L13 Błażej & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_229 Czubiro Apolonia †18.11.1901 ??? nr.308 L8 Błażej & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_234 Jakiesbog Marcela(dd Plaukszta) †15.12.1901 Wasiule nr.334 L37 m.Jan d.Józef ; Marcela ; Aniela ; Franciszka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_235 001 Patiejun Jan †28.12.1901 Tawjuny nr.343 L8 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_236 003 Paukszta Aniela(dd Gasis) †30.12.1901 ???Burkale nr.345 L30 m.Błażej woł.zabłoć d.Jadwiga ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1902 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_243 Kuksen Emilia †05.02.1902 Pieciule nr.39 L1 Justyn & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_243 Paukszta Nikodem †12.02.1902 Paukszty nr.42 L22 Adam & Urszula Matkiewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_250 Paukszta Helena †16.04.1902 Paukszty nr.77 L2 Jan & Marcela Sergiado https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_252 Kuksen Paulina †05.05.1902 Pieciule nr.88 L3 Franciszek & Józefata Paukszta r.1891 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_253 Kuksen Józef †18.05.1902 Pieciule nr.97 L3 Justyn & Anna Paukszta r.1897 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_254 Kliukow Konstancja(dd Paukszta) †21.05.1902 Budry??? nr.99 L80 m. Zabłociszki wdowa d.Adam ; Marcin ; Stanisław ; Ewa ; Marianna ; Domikela prichod święciany https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_257 009 Jankowski Józef †17.06.1902 Wasiule nr.115 L1 Jan & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_262 Cycen Urszula †25.08.1902 Pimpiszki nr.147 L1 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_263 Czajkowska Petronela †25.08.1902 Wasiule nr.148 L1 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_265 Paukszta Zofia(dd Szwejkowska) †13.10.1902 Więcławiszki nr.163 L70 m.wdowa d.Józefa ; ?? ; Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_275 Bejnar Antoni †22.12.1902 Rymszany nr.210 L60 m.Marianna Paukszta d.Rozalia ; Anna ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1903 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_278 Czepulis Krzysztof †15.01.1903 Wingiry nr.15 L1 Krzysztof & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_284 Jaksebog Helena †24.02.1903 Tryburce nr.43 L6m Błażej & Marianna Paukszta r.1883 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_289 001 Patiejun Domicela(dd Paukszta) †14.04.1903 Sieniszki nr.69 L45 m.Sylwester d.Justyn ; Nikodem ; Józefa ; Emilia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_290 Paukszta Urszula †18.04.1903 Pasieka nr.74 L1 Karol & Domicela Witkowska r.1904 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_296 Bejnar Antoni †04.06.1903 Ławrynkiszki nr.108 L4m Kazimierz & Michalina Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_298 Ptasznik Leonard †16.06.1903 folw. Podz?? nr.119 L2m Jan & Agnieszka Grebieno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_304 ??003 Raginis Jan Piotrwicz †06.08.1903 Dainy nr.155 L50 m.Krystyna Paukszta d.Michał ; Józef ; Ludwik ; Marcela r.1879 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_306 Paukszta Monika †21.08.1903 Tryburce nr.164 L8m Jerzy & Aniela Komarowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_308 Pawłowicz Antoni †12.09.1903 Upia nr.175 L7 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_312 001A Paukszta Anna(dd Bowszo) †25.11.1903 Prysiaga nr.203 L65 m.Adam d.Jan ; Michał ; Adela ; Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_314 Gajdel Andrzej †11.12.1903 Grigiszki nr.210 L1 Błażej & Marcela Paukszta r.1890 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1904 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_319 Łunicki Krzysztof †13.01.1904 Widze nr.10 L70 m.Ewa Paukszta d.Michał ; Józef ; Agata ; Marcela? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_321 Paukszta Kazimierz †28.01.1904 Pasieka nr.24 L2t. Karol & Domicela Witkowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_325 025 Paukszta Marcela(dd Dubak) †06,03.1904 Dowbaryszki nr.49 L35 m.Tomasz d.Nikodem ; Antoni ; Weronika ; Urszula ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_327 Cycen Marianna(dd Paukszta) †03.04.1904 Wasiule nr.62 L65 m.Krzysztof d.Sylwester https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_327 [013] Paukszta Marianna(dd Pawłowicz) †03.04.1904 Daniuny nr.64 L65 m.Michał Justynowicz d.Stanisław ; Jan ; Sylwester ; Błażej ; Józef ; Domicela ; Pawlina ; Marianna ; Grycelda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_330 Butkiewicz Kazimierz †19.05.1904 Szulany nr.84 L8 Maciej & Michalina Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_333 ????Paukszta Gryselda(dd Otaniewicz) †23.06.1904 Daniuny nr.102 L25 m.Onufry Paukszta Ławryńczuk?? d.Alfons https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_333 025 Paukszta Onyfry †25.06.1904 Dowbaryszki nr.104 L1 Nikodem & Urszula Łunicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_333 025 Paukszta Monika †27.06.1904 Dowbaryszki nr.106 L3 Nikodem & Urszula Łunicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_336 [013] Rastienis Błażej Piotrowicz †24.08.1904 Daniuny nr.123 L65 m.Józefata Paukszta d.Michał ; Konstanty ; Wincenty ; Kazimierz ; Julia ; Rozalia ; Aniela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_338 Milasz Melania †13.09.1904 Gerweliszki nr.131 L1 Józef & Adela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23073&seqNr=345 Czajkowska Anna †09.12.1904 Wasiule nr.166 L3 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23073&seqNr=348 Bejnar Kazimierz †28.12.1904 Ławryńczukiszki nr.184 L2m Kazimierz & Michalina Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1905 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

P2 ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_352 Gajdel Marcela †14.01.1905 Grygiszki nr.16 L2 Błażej & Marcela Paukszta r.1890 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_353 Butkiewicz Weronika †18.01.1905 Szulany nr.19 L6m Maciej & Michalina Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_360 025 Paukszta Nikodem Tomaszewicz †18.03.1905 Dowbaryszki nr.54 L28 m.Urszula Łunecka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_361 [012] Paukszta Gabryjel Kazimirowicz †23.03.1905 Czepuliszki nr.60 L70 m.wdowiec d.Jan ; Marcela ; Domicela ; Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_368 ??[009} Paukszta Krystyna(dd Bowszo) †03.06.1905 Więcławiszki nr.90 L70 m.Michał d.Krzysztof ; Piotr ; Michalina ; Marjanna ; Weronika https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_370 Czajkowska Monika †06.06.1905 Wasiule nr.99 L1 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_384 021 Paukszta Pawlina †22.09.1905 Upie?? nr.173 L15 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_386 021 Paukszta Marcela †05.10.1905 Upie??? nr.185 L19 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_388 021 Paukszta Anastazja †16.10.1905 Upie??? nr.194 L22 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_389 ??003 Paukszta Anna †23.10.1905 Więcławiszki nr.201 L9m Jerzy & Rozalia Szawdienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_391 Rastienis Konstanty †01.10.1905 Daniuny nr.207 L22 Błażej & Józefata Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9M-R3NW-7?i=323&cat=1542830 Daugieliszki ===================================================================================================================================================== ********* ********* Pauksta Stanley *22.05.1892 Daugieliszki 4438 Hermitage 1917 żona + dzieci ********* ********* =====================================================================================================================================================

001

Paukszta Tomasz ??? 1803 Ptaszyński Paukszta Magdalena(dd Dalgiado) | | o -- > Paukszta Tomasz *1812 †30.10.1890 Prysiaga | 24.08.1834 Daugieliszki | Paukszta Krystyna(dd Giedziun)*1811 †22.02.1882 Prysiaga | | | | | o -- > Paukszta Andrzej *17.11.1834 Beciszki | : | : | : 25.11.1856 Daugieliszki | :.Paukszta Józefata(dd Kliszewska)* L1836 †28.11.1886 Prysiaga | : | | : | | : o -- > Paukszta Anna * L1857 †07.12.1872 Silniszki | : | | : | | : o -- > Potiejun Domicela(dd Paukszta)*26.08.1861 Prysiaga †14.04.1903 Sieniszki | : | 10.02.1880 Daugieliszki | : | Potejunas Sylwester * | : | | | : | | | : | o -- > Potejun Justyn | : | | | : | | | : | o -- > Potejun Nikodem | : | | | : | | | : | o -- > Potejun Józefa | : | | | : | | | : | o -- > Potejun Emilia | : | | | : | | | : | o -- > Potejunas Maciej *1888 †16.01.1889 Seniszki | : | | | : | | | : | o -- > Patiejun Elżbieta * L1888 †24.06.1895 Sieniszki | : | | | : | | | : | o -- > Potiejun Weronika * L1901 †25.02.1901 ??? | : | | : | | : o -- > Patiejun Marcela(dd Paukszta)*11.09.1864 Prysiaga | : | 15.02.1887 Daugieliszki | : | Patiejun Krzysztof * L1863 | : | | | : | | | : | o -- > Patiejun Jan * L1883 †28.12.1901 Tawjuny | : | | : | | : o -- > Paukszta Marianna *27.03.1867 Prysiaga †21.10.1868 Prysiaga | : | | : | | : o -- > Paukszta Andrzej *09.02.1870 Prisiaga †19.12.1872 Sinieliszki | : | | : | | : o -- > Paukszta Domicela * L1871 †07.12.1873 Siniszki | : | : | : 06.03.1888 Daugieliszki | :.Paukszta Anna(dd Bierlińska)* L1863 | | | | | o -- > Paukszta Andrzej * L1888 Prysiaga | | 20.02.1911 par.Przyjażń | | Paukszta Agata(dd Liszkiewicz)* L1893 Makaryszki | | | | | o -- > Paukszta Elżbieta * L1892 Prysiaga †13.08.1893 Prysiaga | | | | | o -- > Paukszto Helena *14.07.1894 par.Przyjaźń | | o -- > Rapnik Marcela(dd Paukszta)*1813 14.02.1832 Daugieliszki Rapnik Gabryel * L1812 †05.03.1853 Bieciszki | | o -- > Rapnik Domicela *29.10.1830 Beciszki | 08.02.1853 Daugieliszki | Brazulis Kazimierz | | o -- > Rapnik Grasilda *17.01.1833 Beciszki | | o -- > Rapnik Marianna *16.11.1836 Beciszki | | o -- > Rapnik Gabryjel *01.02.1839 Beciszki | | o -- > Rapnio Ewa *12.04.1841 Beciszki | | o -- > Rapnik Cecylia *25.08.1843 Bieciszki †09.04.1844 Beciszki | | o -- > Rapnik Rozalia *10.02.1845 Beciszki | | o -- > Rapnio Julianna *29.09.1847 Beciszki =====================================================================================================================================================

001A

Paukszta Tomasz * L50 24.11.1835 Daugieliszki Paukszta Marianna(dd Czepul)* L30 | | o -- > Paukszta Adam * .1836 | 10.02.1863 Daugieliszki | Paukszta Anna(dd Bowszo)* L1845 †25.11.1903 Prysiaga | | | | | o -- > Paukszta Aniela *18.04.1864 Prysiaga †08.12.1865 Prysiaga | | | | | o -- > Paukszta Adam * L1867 †05.12.1887 Prysiaga | | | | | o -- > Paukszta Jan *21.06.1870 Prisiaga | | | | | o -- > Paukszta Antonina * L1880 †02.01.1897 Prysiaga | | | | | o -- > Paukszta Michał | | | | | o -- > Paukszta Adela | | | | | o -- > Paukszta Anna | | o -- > Paukszta Jan *13.06.1842 Prysiaga …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_74 ??001A Paukszta Tomasz †1852 Prysiaga nr.44 L56 m. zmarłej Marianny d. Tomasz ; Adam ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_58 ??001A Paukszta Marcela †17.04.1851 Prysiaga nr.47 L60 m.Tomasz d.Błażej ; Konstancja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_166 ??001A Paukszta Justyn †29.01.1881 Prysiaga nr.32 L15 Adam & Anna …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=13 001A Paukszta Tomasz L50 wdowiec Jakub & Agata Trapik Bieciszki 24.11.1835 Daugieliszki nr.31 Czybir Marcianna(dd Czepul) L30 wdowa Maciej & Katarszyna Kałdzin Prysiaga https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=318 001A Paukszta Adam * .1836 nr.154 Tomasz & Marianna Czepul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=5 001A Paukszta Jan *13.06.1842 Prysiaga nr.73 Tomasz & Marcela Czepul …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_14 001A Paukszta Adam L20 Tomasz & Marcela Czepulewicz Prysiaga 10.02.1863 Daugieliszki nr.13 Bowszo Anna L18 Andrzej & Ewa Czibiro Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_312 001A Paukszta Anna(dd Bowszo) †25.11.1903 Prysiaga nr.203 L65 m.Adam d.Jan ; Michał ; Adela ; Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_132 001A Paukszta Aniela *18.04.1864 Prysiaga nr.87 Adam & Anna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_23 001A Paukszta Aniela †08.12.1865 Prysiaga nr.204 L2 Adam & Anna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_152 ?001A Paukszta Adam †05.12.1887 Prysiaga nr.230 L21 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_204 001A Paukszta Jan *21.06.1870 ??Prisiaga?? nr.132 Adam & Anna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_167 001A Paukszta Antonina Adamowa †02.01.1897 Prysiaga nr.2 L18 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=123 001 Rapnik Gabryel L20 Marcin & Marcela Szałn Baciszki 14.02.1832 nr.9 Daugieliszki Nowe Paukszta Tomasz Paukszta Marcela L19 Tomasz & Magdalena Dalgiad Baciszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_97 001 Rapnik Gabryjel †05.03.1853 Bieciszki nr.16 L57 m.Konstancja Paukszta d.Gabryjela ; Domicela ; Marianna ; Rozalia ; Julianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=14 001 Rapnik Domicela *29.10.1830 Beciszki nr.177 Gabryjel & Marcela Paukszto s.Marianna żona Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=132 001 Rapnik Grasilda *17.01.1833 Beciszki nr.14 Gabryjel & Marcela Paukszta ??? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=233 001 Rapnik Marcjanna *01.11.1834 Beciszki nr.165 Wawrzyn & Marcjanna Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Rapnik Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=310 001 Rapnik Marianna *16.11.1836 Beciszki nr.130 Gabryel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=488 001 Rapnik Gabryjel *01.02.1839 Beciszki nr.28 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=147 001 Rapnio Ewa *12.04.1841 Beciszki nr.65 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=62 001 Rapnik Cecylia *25.08.1843 Bieciszki nr.112 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=271 001 Rapnik Cecylia †09.04.1844 Beciszki nr.29 L1/2 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=135 001 Rapnik Rozalia *10.02.1845 Beciszki nr.31 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=16 001 Rapnio Julianna *29.09.1847 Beciszki nr.121 Gabryjel & Marcela Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=147 001 Brazulis Kazimierz L25 Krzysztof & Marianna Paciejun Dowboryszki 08.02.1853 Daugieliszki nr.10 s.Bowszo Benedykt ; Brazulis Marcin ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Andrzej Rapnik Domicela L18 Gabryjel & Marcela Paukszta Bieciszki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=183 001 Paukszta Tomasz L22 Tomasz & Magdalena Dalgiad Bieciszki 24.08.1834 nr.15 Daugieliszki Nowe Paukszta Augustyn Giedziun Krystyna L23 Bartłomiej & Katarzyna Rageysz Pałuniszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_269 001 Paukszta Tomasz †30.10.1890 Prysiaga nr.157 L80 wdowiec m.Krystyna ? Gadejun d.Andrzej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_191 001 Paukszta Krystyna †22.02.1882 Prysiaga nr.39 L70 m.Tomasz d.Andrzej https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=235 001 Paukszta Andrzej *17.11.1834 Beciszki nr.172 Tomasz & Krystyna Giedziun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_26 001 Paukszta Andrzej L20 Tomasz & Krystyna Giedziuniewicz 25.11.1856 Daugieliszki nr.39 Kliszewska Józefata L20 Adam & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_117 001 Paukszta Józefata †28.11.1886 Prysiaga nr.171 L50 m.Andrzej d.Marcela ; Urszula http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_23 001 Paukszta Domicela *26.08.1861 ???Praciuny??? nr.183 Andrzej & Józefata Kliszewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_149 001 Paukszta Marcela *11.09.1864 Prysiaga nr.208 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_65 001 Paukszta Marianna *27.03.1867 Prysiaga?? nr.92 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_98 001 Paukszta Marianna †21.10.1868 Prysiaga nr.161 L2 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_191 001 Paukszta Andrzej *09.02.1870 Prisiaga nr.42 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 001 Paukszta Domicela †07.12.1873 Siniszki nr.168 L2 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_196 001 Paukszta Anna †07.12.1872 Silniszki nr.180 L15 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_197 001 Paukszta Andrzej †19.12.1872 Sinieliszki nr.188 L3 Andrzej & Józefata …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_211 001 Paukszta Andrzej L52 wdowiec Tomasz & Krystyna 06.03.1888 Daugieliszki nr.50 Bierlińska Anna L25 Dominik & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_30 001 Paukszta Elżbieta †13.08.1893 Prysiaga nr.154 L1 Andrzej & Anna Bierlinski https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F16 [40] D 001 Paukszto Helena *14.07.1894 par.Przyjaźń nr.66 Andrzej Tomow & Anna Bierlińska Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F21 [12] D 001 Paukszta Andrzej L23 Prysiaga Andrzej & Anna Bierlinska 20.02.1911 par.Przyjażń nr.10 s.Jankun Adolf ; Bierliński Kazimierz ; Liszkiewicz Feliks Liszkiewicz Agata L18 Makaryszki Jan & Anna Żuromska …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_198 001 Paukszta Domicela Andrzej & Józefata 10.02.1880 Daugieliszki nr.13 Potejunas Sylwester https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_289 001 Patiejun Domicela(dd Paukszta) †14.04.1903 Sieniszki nr.69 L45 m.Sylwester d.Justyn ; Nikodem ; Józefa ; Emilia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_198 001 Potiejun Maciej †16.01.1889 Seniszki nr.17 L2m Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_98 001 Patiejun Elżbieta †24.06.1895 ??Sieniszki nr.123 L7 Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_190 001 Potiejun Weronika †25.02.1901 ??? nr.53 L2t Sylwester & Domicela Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_175 001 Patiejun Krzysztof L24 15.02.1887 Daugieliszki nr.38 Paukszta Marcela L22 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_235 001 Patiejun Jan †28.12.1901 Tawjuny nr.343 L8 Krzysztof & Marcela Paukszta =====================================================================================================================================================

002 [013]

Ptaszyński Justyn 21.12.1826 Bielawska Anna | | o -- > Paukszta Piotr *27.05.1828 Żyłeniszki | | o -- > Paukszta Michał *03.09.1830 Żyłaniszki | 23.11.1858 Daugieliszki | Paukszta Marcela(dd Pawłowicz)* | | | | | o -- > Bukowska Cecylia(dd Paukszta)*11.10.1859 Daniuny | | 04.02.1879 Daugieliszki | | Bukowski Michał * L1851 | | | | | o -- > Paukszta Stanisław *06.05.1861 Daniuny | | 09.05.1904 Warszawa-Praga par. MB Loretańska | | Paukszta Anastazja(dd Pawlicka I.voto Krzaczek)* L1856 | | | | | o -- > Paukszta Jan *26.03.1863 Daniuny | | | | | o -- > Czubir Domicela(dd Paukszta)*11.08.1864 Daniuny | | 18.11.1884 Daugieliszki | | Czubir Błażej * L1844 | | | | | o -- > Paukszta Michał *08.12.1866 Michałówka | | | | | o -- > Wronecka Paulina(dd Paukszta)*1873 | 17.01.1893 Daugieliszki | Woronecki Adam * L1866 | | o -- > Paukszta Jerzy *1833? | : | : | : 19.01.1858 Daugieliszki | :.Gołubicka Marcela | : | | : | | : o -- > Paukszta Marianna *08.11.1858 | : | | : | | : o -- > Paukszta Jan *01.01.1860 | : | | : | | : o -- > Paukszta Aniela *29.08.1861 Pampiszki | : | | : | | : o -- > Paukszta Jerzy *03.05.1862 Pimpiszki | : | | : | | : o -- > Paukszta Stanisław *16.11.1864 Pimpiszki †26.12.1864 nr.112 | : | : | : 16.10.1866 par.Daugieliszki | :.Paukszta Izabela(dd Damaszko)* L1843 †16.12.1888 Pimpiszki | | | | | o -- > Paukszta Cecylia *08.10.1867 Pimpiszki †03.04.1893 Pimpiszki | | | | | o -- > Paukszta Michalina | | | | | o -- > Paukszta Marcela | | o -- > Pawłowicz Domicela(dd Paukszta)*24.12.1834 Żydeniszki | 01.03.1853 Daugieliszki | Pawłowicz Kazimierz *1823 | | | | | o -- > Pawłowicz Michał *06.08.1854 Wirszupia | | | | | o -- > Pawłowicz Marianna *17.09.1857 Wirszupie | | | | | o -- > Pawłowicz Marcela *27.08.1859 Warszupie | | | | | o -- > Pawłowicz Gryzelda *25.08.1861 Warszupie | | o -- > Bukowska Izabela(dd Paukszta)*11.06.1837 Żydeniszki | 31.05.1860 Daugieliszki | Bukowski Michał | | | | | o -- > Bukowska Marianna *21.09.1863 Daniuny | | o -- > Paukszta Gryselda *18.03.1839 Żytaniszki | | o -- > Dalgiado Marcela(dd Paukszta)*01.01.1841 Daniuny | 05.02.1861 Daugieliszki | Dalgiad Stanisław * L26 | | | | | o -- > Dalgiado Kazimierz *05.01.1862 Machniłówka | | | | | o -- > Dolgiado Marianna *29.03.1864 Michnałówka | | | | | o -- > Dolgiado Anna *20.03.1866 Michałówka | | o -- > Paukszta Agata *16.09.1843 Daniuny | 1867 Daugieliszki | Rastienis Kazimierz * | | | | | o -- > Rastienis Marcela *26.05.1868 Ryzguny †18.09.1868 Rizguny | | o -- > Paukszta Marianna *20.12.1845 Daniuny | | o -- > Paukszta Kazimierz *05.01.1848 Daniuny | | o -- > Paukszta Józefata *14.03.1850 Daniuny | | o -- > Paukszta Anna *10.04.1852 Daniuny | | o -- > Paukszta Cecylia *20.01.1854 Daniuny …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_232 Ptaszyński Justyn Markieniszki 21.12.1826 nr.60 Bielawska Anna Żyłeniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=46 [013] Paukszta Piotr *27.05.1828 Żyłeniszki nr.98 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=185 [013] Paukszta Michał *03.09.1830 Żyłaniszki nr.137 Justyn & Anna Bielawskich https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=240 [013] Paukszta Domicella *24.12.1834 Żydeniszki nr.193 Justyn & Anna Bielawska ch.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=363 [013] Paukszta Izabela *11.06.1837 Żydeniszki nr.126 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=502 [013] Paukszta Grasylda *18.03.1839 Żytaniszki nr.67 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=133 [013] Paukszta Marcela *01.01.1841 Daniuny nr.21 Justy & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=65 [013] Paukszta Agata *16.09.1843 Daniuny nr.126 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=161 [013] Paukszta Marianna *20.12.1845 Daniuny nr.142 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=28 [013] Paukszta Kazimierz *05.01.1848 Daniuny nr.5 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Maciej ; Bielawska Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=6 [013] Paukszta Józefata *14.03.1850 Daniuny nr.61 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_97 [013] Paukszta Anna *10.04.1852 Daniuny nr.60 Justyn & Marianna Bielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_59 [013] Paukszta Cecylia *20.01.1854 Daniuny nr.18 Justyn & Anna Bielawska …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_90 [013] Paukszta Michał L28 Justyn & Anna Bielawska Daniuny 23.11.1858 Daugieliszki nr.76 Pawłowicz Marcela L25 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_134 [013] Paukszta Cecylia *11.10.1859 Daniuny nr.205 Michał & Marcela Pawłowicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_8 [013] Paukszta Stanisław *06.05.1861 Daniuny?? nr.109 Michał & Marcjanna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_89 [013] Paukszta Jan *26.03.1863 Daniuny nr.61 Michał & Marcela Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_144 [013] Paukszta Domicela *11.08.1864 Daniuny nr.180 Michał & Marcela Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_49 [013] Paukszta Michał *08.12.1866 Michałówka nr.278 Michał & Marcela Pawłowicz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_55 [013] Paukszta Jerzy L24 Justyn & Anna Bielawska Daniuny 19.01.1858 Daugieliszki nr.6 Gołubicka Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_89 [013] Paukszta Marianna *08.11.1858 ??? nr.245 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_142 [013] Paukszta Jan *01.01.1860 ??? nr.4 Jerzy & Marcela Łubicka http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_23 [013] Paukszta Aniela *29.08.1861 Pampiszki nr.184 Jerzy & Marcela Galubicka Michał Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_92 [013] Paukszta Jerzy *03.05.1862 Pimpiszki nr.86 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_156 [013] Paukszta Stanisław *16.11.1864 Pimpiszki nr.261 Jerzy & Marcela Gołubicka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_118 [013] Paukszta Jerzy L32 Justyn & Anna Bielawska wdowiec 16.10.1866 Daugieliszki nr.28 Damaszko Izabela L21 Marcin & Krystyna Szawdinis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_193 [013] Paukszta Izabela(dd Damaszko) †16.12.1888 Pimpiszki nr.186 L45 m.Jerzy d.Cecylia ; Michalina ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_92 [013] Paukszta Cecylia *08.10.1867 Pimpiszki nr.249 Grzegorz & Izabela Damaszko?? s.Paukszta Kazimierz ; Cycen Marianna ż.Justyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_16 002 Paukszta Cecylia †03.04.1893 Papiszki nr.69 L24 Jerzy & Izabela Damaszko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_180 [013] Paukszta Cecylia L18 Michał & Marcela 04.02.1879 Daugieliszki nr.33 Bukowski Michał L28 Adam & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_92 [013] Paukszta Domicela L Michał & Marcela 18.11.1884 Daugieliszki nr.53 s.Matkiewicz Józef ; Paukszta Jan ; Czubir Błażej L40 Jan & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_355 [013] Paukszta Paulina L20 Michał & Marcela Pawłowicz Daniuny 17.01.1893 Daugieliszki nr.2 Woronecki Adam L27 Aleksander & Marcela Wojcis Dubiele święciański …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=151 [013] Paukszta Domicela Justyn & Anna Bielawska Daniuny 01.03.1853 Daugieliszki nr.18 Pawłowicz Kazimierz Stanisław & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_81 [013] Pawłowicz Michał *06.08.1854 Wirszupia nr.125 Kazimierz & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_24 [013] Pawłowicz Marianna *17.09.1857 Wirszupie nr.156 Kazimierz & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_126 [013] Pawłowicz Marcela *27.08.1859 Warszupie nr.162 Kazimierz & Domicela Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_22 [013] Pawłowicz Gryzelda *25.08.1861 Warszupie nr.181 Kazimierz & Domicela Paukszta Gryzelda Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_130 [013] Paukszta Izabela Justyn & Agata Bielawska Daniuny 31.05.1860 Daugieliszki nr.17 Bukowski Michał https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_107 [013] Bukowski Marianna *21.09.1863 Daniuny nr.196 Michał & Izabela Pukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_172 [013] Paukszta Marcela L18 Justyn & Anna Bielewicz 05.02.1861 Daugieliszki nr.16 Dalgiad Stanisław L26 Jerzy & Teresa Trapik https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_42 [013] Dalgiado Kazimierz *05.01.1862 Machniłówka nr.6 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_129 [013] Dolgiado Marianna *29.03.1864 Michnałówka nr.71 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_14 [013] Dolgiado Anna *20.03.1866 Michałówka nr.73 Stanisław & Marcela Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_138 [013] Paukszta Agata L25 Justyn & Anna Bielawska 18.06.1867 Daugieliszki nr.23 s.Pochałko Maciej ; Rastienis Piotr ; Paukszta Michał Rastienis Kazimierz L42 wd. Wawrzyniec & Katarzyna Gajdel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_123 [013] Rastienis Marcela *26.05.1868 Ryzguny nr.137 Kazimierz & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_95 [013] Rastienis Marcela †18.09.1868 Rizguny nr.142 L1/2 Kazimierz & Agata Paukszta ===================================================================================================================================================== http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_8 Paukszta Stanisław *06.05.1861 Daniuny Michał & Marcjanna Pawłowicz 14.05.1861 Dowgieliszki Kazimierz Pawłowicz ; Marcela Dolgida? http://szukajwarchiwach.pl/72/1328/0/-/20/str/1/2/100/eqZEu-Tpl4b5b82EMrQTBg/#tabSkany http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=1328d&sy=103&kt=4&plik=230-231.jpg#zoom=1&x=2500&y=641 Paukszta Stanisław L43 Daniuny Michał ; Marcella Pawłowicz 09.05.1904 Warszawa-Praga MB Loretańska nr.231 Anastazja Krzaczek (dd Pawlicka) L48 Franciszek ; Marianna Chanc http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=7572&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Adresy Warszawy na rok 1909. str.709 Paukszta Stanisław ofic. pryw. Praga - Ząbkowska 18 =====================================================================================================================================================

003 [009]

Paukszta Marcin * L1794 †28.02.1869 Więcławiszki 1825 Daugieliszki Paukszta Rozalia(dd Potiejun)* | | o -- > Paukszta Tomasz | | o -- > Paukszta Maciej *1821 | 08.07.1851 Daugieliszki | Paukszta Józefata(dd Kondratowicz)* | | | | | o -- > Paukszta Marcela * L19 1852 | 11.07.1871 par.Daugieliszki | Giranio Józef * L24 | | o -- > Paukszta Mateusz *10.05.1830 Szułany | 03.02.1852 Daugieliszki | Paukszta Rozalia(dd Garlo)*1832 | | | | | o -- > Paukszta Domicela *20.07.1853 Wiencławiszki †06.02.1858 Dudeniszki | | | | | o -- > Paukszta Kazimierz *25.02.1856 Wincławiszki | | | | | o -- > Paukszta Marcela *10.11.1858 Dudaniszki | | | | | o -- > Paukszta Józef *10.01.1861 Dudenniki | | | | | o -- > Paukszta Błażej *09.03.1863 Dudieniszki | 02.02.1892 Daugieliszki | Paukszta Aniela(dd Gasis)* L1867 Burkały †30.12.1901 ???Burkale | | | | | o -- > Paukszta Józef *01.03.1893 Waszywki par.Połusze | | | | | o -- > Pawkszta Onufry *04.11.1894 Dziekaniszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Antoni *09.10.1898 Dziekaniszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Marianna *24.04.1900 Dekaniszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Jadwiga | | o -- > Paukszta Gabryjel * L1833 | 01.06.1861 Połusze | Paukszta Marcelina(dd Kurpio)* | | o -- > Paukszta Kazimierz *17.01.1834 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Stanisław *29.04.1835 Wincławiszki | : | : 23.05.1860 Daugieliszki | :.Paukszta Justyna(dd Bawszo)* L1834 †26.05.1865 Wiencławiszki | : | | : | | : o -- > Kajeno Aniela(dd Paukszta)*11.02.1861 Wincławiszki | : | 26.11.1889 Daugieliszki | : | Kajeno Marcin * L1844 | : | | : | | : o -- > Paukszta Karolina *11.02.1861 Wincławiszki †08.01.1866 Więcławiszki | : | | : | | : o -- > Paukszta Jerzy *26.08.1862 Wincławiszki | : 23.07.1891 Daugieliszki | : Paukszta Rozalia(dd Szawdinis)* | : | | : | | : o -- > Paukszta Anastazja * L1891 †14.05.1893 Więcławiszki | : | | : | | : o -- > Paukszta Witalij * L1900 †02.02.1901 Więcławiszki | : | | : | | : o -- > Paukszta Anna * L1905 †23.10.1905 Więcławiszki | : | : | : 29.06.1865 Daugieliszki | :.Paukszta Marcela(dd Raginis)*1840 †10.03.1901 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Wiktor *10.02.1837 Więcławiszki | 17.07.1862 Daugieliszki | Paukszta Agata(dd Juchniewicz)* L1837 †23.05.1901 Wiktoryno | | | | | o -- > Paukszta Błażej *24.03.1863 Pokrzyże †07.07.1889 Wiktoryno | | | | | o -- > Paukszta Michalina *26.09.1865 Pokruże †09.01.1869 Wiktorno | | | | | o -- > Paukszta Józefata * L1868 †01.10.1869 Wiktorowo | | | | | o -- > Paukszta Jerzy * L1879 †12.04.1879 Wiktoryno | | | | | o -- > Paukszta Józef | | | | | o -- > Paukszta Kazimierz | | | | | o -- > Paukszta Andrzej | | | | | o -- > Paukszta Piotr *19.12.1883 Wiktorany par.Przyjażń | | o -- > Paukszta Maryanna *24.10.1839 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Marcyanna *24.10.1839 Więcławiszki †1841 Węcławiszki | | o -- > Paukszta Błażej *25.03.1843 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Michał *04.05.1844 Wincławiszki | 07.02.1865 Przyjaźń | Paukszta Krystyna(dd Matkiewicz)* | | o -- > Paukszta Ambroży *07.10.1846 Więclawiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_6 ??[013]Paukszta Rozalia †20.04.1873 Więcławiszki nr.66 L70 m.wdowa d.Michał https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_107 ?003Paukszta Bronisław †04.08.1899 Wiktoryno nr.189 L3 Józef & Agata Szymkunis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_191 ??003 Paukszta Dominicela †16.07.1872 Więcławiszki nr.129 L3 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_192 ??003 Paukszta Józefata †23.07.1872 Więcławiszki nr.135 L7 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_142 ??003 Paukszta Marcin †19.11.1879 Więcławiszki nr.191 L2 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1331/1/28?exId=303891&seqNr=101 [009] Paukszta Michał L22 Marcin & Rozalia Patejun Wincławiszki 07.02.1865 Przyjaźń nr.11 s. Paukszta Kazimierz ; Bowszo Kazimierz Matkiewicz Krystyna L18 Krzysztof & Marcelina Gajdelis Makaniszki?? Matkiewicz czy Bowszo nr.12 ?pomyłka Paukszta Michał * † po 1905 Paukszta Krystyna(dd Bowszo)* L1835 †03.06.1905 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Józefata *09.03.1866 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Ignacy * L1867 †05.04.1869 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Domicela *29.01.1870 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Michał * L1874 †20.04.1875 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Krzysztof | | o -- > Paukszta Piotr | | o -- > Paukszta Michalina | | o -- > Paukszta Marianna | | o -- > Paukszta Weronika https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_46 Paukszta Michał †20.04.1875 Więcławiszki nr.75 L6m Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_11 ??[009] Paukszta Józefata *09.03.1866 Więcławiszki nr.59 Michał & Krystyna Bowszo s.Paukszta Justyna ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_113 003 Paukszta Ignacy †05.04.1869 Więcławiszki nr.63 L2 Michał & Krystyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_190 ??[009] Paukszta Domicela *29.01.1870 Więcławiszki nr.31 Michał & Krystyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_368 ??[009} Paukszta Krystyna(dd Bowszo) †03.06.1905 Więcławiszki nr.90 L70 m.Michał d.Krzysztof ; Piotr ; Michalina ; Marjanna ; Weronika …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_71 003 Paukszta Justyna(dd Bowszo) †22.10.1894 Więcławiszki nr.174 L88 m.Kazimierz d.Kazimierz ; Gryselda ; Marcela ; Ewa : Rozalia ; Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_102 003 Paukszta Gryselda *04.03.1859 Więcławiszki nr.45 Kazimierz & Justyna Bowszo s.Paukszta Wiktor ; Bowszo Józefa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_161 003 Paukszta Domicela *18.05.1860 Więcławiszki nr.96 Kazimierz & Justyna Bowszo s. Bowszo Wincenty ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_108 [009] Paukszta Józef *07.10.1863 Wiencławiszki nr.203 Kazimierz & Justyna Bowszo s. Paukszta Michał ; Bowszo Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_184 003 Paukszta Józef †17.12.1864 Wiencławiszki nr.122 L1/2 Kazimierz & Justyna Bowszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_12 003 Paukszta Anna *06.06.1861 Wincławiszki nr.128 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_184 003 Paukszta Anna †12.12.1864 Wiencławiszki nr.119 L5t Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_173 [009] Paukszta Marcela *26.03.1865 Wincławiszki nr.92 Kazimierz & Justyna Bowszo s. Żuromski Mateusz ; Paukszta Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_62 [009] Paukszta Paulina *11.03.1867 Wincławiszki nr.72 Kazimierz & Justyna Bowszo s.Paukszta Michał ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_186 [009] Paukszta Ewa *24.12.1869 Więcławiszki nr.285 Kazimierz & Justyna Bowszo s. Woronicki Kazimierz ; Czepulis Agata ż.Krzysztofa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 [009] Paukszta Pawlina †09.12.1873 Więcławiszki nr.172 L7 Kazimierz & Justyna …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_72 [009] Paukszta Gabryjel L28 Marcin & Rozalia Patajun 01.06.1861 Połusze nr.4 Kurpio Marcelina L20 Józef & Rozalia Gujelew …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=116 003 Paukszta Maciej L30 Marcin & Rozalia Paciejun Więcławiszki 08.07.1851 Daugieliszki nr.14 s.Paukszta Adam ; Paukszta Gabryjel Kondratowicz Jozefata L21 Michał & Konstancja Sinilewna Daniuny https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_24 [009] Paukszta Marcela L19 Maciej & Józefata Kondratowicz Daniuny 11.07.1871 nr.38 Giranis Józef L24 Marcin & Marcelina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_177 ??003 Paukszta Krystyna L25 Maciej & Józefata 28.01.1879 Daugieliszki nr.25 Raginis Jan L28 Piotr & Magdalena https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_304 ??003 Raginis Jan Piotrwicz †06.08.1903 Dainy nr.155 L50 m.Krystyna Paukszta d.Michał ; Józef ; Ludwik ; Marcela r.1879 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_181 Paukszta Kazimierz †22.07.1881 Czepuliszki nr.186 L2m Maciej & Józefata …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_146 [009] Paukszta Tomasz L40 wdowiec Marcin & Rozalia Patjunow Tryburce 26.11.1867 Daugieliszki nr.39 Paukszta Domicela L23 Tomasz & Wiktoria Biesis? Ożany ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_110 [009] Paukszta Marcin †28.02.1869 Więcławiszki nr.43 L75 m.Rozalia Patejun d.Tomasz ; Maciej ; Mateusz ; Gabryjel ; Kazimierz ; Stanisław ; Wiktor ; Michał ; Ambroży https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=159 003 Paukszta Mateusz *10.05.1830 Szułany nr.59 Marcin & Rozalia Patejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=181 003 Paukszta Kazimierz *17.01.1834 Więcławiszki nr.8 Marcin & Rozalia Patejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=254 003 Paukszta Stanisław *29.04.1835 Wincławiszki nr.56 Marcin & Marianna Paciejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=330 003 Paukszta Wiktor *10.02.1837 Więćławiszki nr.26 Marcin & Rozalia Pakujun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=42 003 Paukszta Marianna *24.10.1839 Więcławiszki nr.197 Marcin & Rozalia Potiejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=42 003 Paukszta Marcela *24.10.1839 Więcławiszki nr.197 Marcin & Rozalia Potiejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=207 003 Paukszta Marcyanna †10.06.1841 Węcławiszki L2 nr.128 Marcina & Rozalia Potejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=44 003 Paukszta Błażej *25.03.1843 Więcławiszki nr.44 Marcin & Rozalia Paciejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=99 003 Paukszta Michał *04.05.1844 Wincławiszki nr.75 Marcin & Rozalia Pociejun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=184 003 Paukszta Ambroży *07.10.1846 Więclawiszki nr.103 Marcin & Rozalia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=130 [009] Paukszta Mateusz L26 Marcin & Rozalia Paciejun Wincławiszki 03.02.1852 Daugieliszki nr.7 Garlo Rozalia L20 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_34 003 Paukszta Domicela *20.07.1853 Wiencławiszki nr.116 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_192 [009] Paukszta Dominicela †06.02.1858 Dudeniszki nr.25 L5 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_145 003 Paukszta Kazimierz *25.02.1856 Wincławiszki nr.33 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_89 003 Paukszta Marcela *10.11.1858 Dudaniszki nr.247 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_198 003 Paukszta Józef *10.01.1861 Dubienniki nr.18 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_87 003 Paukszta Błażej *09.03.1863 Dudieniszki nr.50 Maciej & Rozalia Garnio wna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_143 003 Paukszta Stanisław L24 Marcin & Rozalia Paciejun Więcławiszki 23.05.1860 Daugieliszki nr.42 s.Paukszta Tomasz ; Czepul Gabryjel ; Panawow Sylwester Bawszo Justyna L20 Ludwik & Anna Matusowna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_198 003 Paukszta Justyna(dd Bowszo) †26.05.1865 Wiencławiszki nr.81 L30 m.Stanisław d.Jerzy ; Aniela ; Karolina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_200 003 Paukszta Aniela *11.02.1861 Wincławiszki nr.31 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_201 003 Paukszta Karolina *11.02.1861 Wincławiszki nr.32 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_25 003 Paukszta Karolina †08.01.1866 Więcławiszki nr.3 L5 Stanisław & Justyna Bowszo http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_104 003 Paukszta Jerzy *26.08.1862 Wincławiszki nr.170 Stanisław & Justyna ??Bowżowa Bowszo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_258 003 Paukszta Aniela L28 Stanisław & Justyna Bowszo Więcławiszki 26.11.1889 Daugieliszki nr.77 s.Paukszta Jerzy Kajno Marcin L45 Stanisław & Agata Wajno Rudeliszki?? Mielegiany ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_91 [009] Paukszta Stanisław L30 wdowiec Marcin & Rozalia Potejun Wincławiszki 29.06.1865 Daugieliszki nr.36 s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Michał ; Raginis Franciszek ; Bejnar Józef Raginiew Marcela L25 Maciej & Józefata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_193 ?003 Paukszta Marcela(dd Raginis)†10.03.1901 Więcławiszki nr.68 L60 m.Stanisław d.Jerzy ; Gryselda ; Aniela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Paukszta Stanisław Paukszta Marcela(dd Łunecka) | | o -- > Paukszta Jerzy * L1863 23.07.1891 Daugieliszki Paukszta Rozalia(dd Szawdinis)* L1870 | | o -- > Paukszta Anastazja * L1891 †14.05.1893 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Witalis * L1900 †02.02.1901 Więcławiszki | | o -- > Paukszta Anna * L1905 †23.10.1905 Więcławiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_311 ??003 Paukszta Jerzy L28 Stanisław & Marcela Łunecka Więcławiszki 23.07.1891 Daugieliszki nr.54 s.Misiun Augustyn ; ??Kajaniec Marcin ; Rymszel Justyn Szawdinis Rozalia L21 Michał & Krystyna Rymszel Pojurgiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_22 ??003 Paukszta Anastazja †14.05.1893 Więcławiszki nr.102 L2 Jerzy & Rozalia Szawdenis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_187 ?003 Paukszta Witalis †02.02.1901 Więcławiszki nr.31 L7t Jerzy & Rozalia Szawdienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_389 ??003 Paukszta Anna †23.10.1905 Więcławiszki nr.201 L9m Jerzy & Rozalia Szawdienis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_197 003 Paukszta Wiktor L30 Marcin & Rozalia Potiejun Więcławiszki 17.07.1862 Daugieliszki nr.19 Juchniewicz Agata L25 Wawrzyniec & Wiktoria Giejdul https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_200 003 Paukszta Agata(dd Juniewicz) †23.05.1901 Wiktoryno nr.119 L70 m.Wiktor d.Józef ; Kazimierz ; Andrzej ; Piotr https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_88 003 Paukszta Błażej *24.03.1863 Pokrzyże nr.58 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_211 [009] Paukszta Błażej †07.07.1889 Wiktoryno nr.117 L26 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_191 [009] Paukszta Michalina *26.09.1865 Pokruże nr.230 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_105 003 Paukszta Michalina †09.01.1869 Wiktorno nr.7 L4 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_124 003 Paukszta Józefata †01.10.1869 Wiktorowo nr.145 L1.1/2 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_132 003 Paukszta Jerzy †12.04.1879 Wiktoryno nr.84 L2t Wiktor & Agata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_328 [009] Paukszta Błażej L28 Mateusz & Marianna Garlo Dudeniszki 02.02.1892 Daugieliszki nr.27 Gasis Aniela L25 Maciej & Rozalia Urbanowicz Burkały https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_236 003 Paukszta Aniela(dd Gasis) †30.12.1901 ???Burkale nr.345 L30 m.Błażej woł.zabłoć d.Jadwiga http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_150 [009] Paukszta Józef *01.03.1893 Waszywki par.połusze Błażej & Aniela Gajsis z Dougieliszek s.Gabryjela Gasis ; Anna Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_173 [009] Pawkszta Onufry *04.11.1894 Dziekaniszki par.Połusze Błażej & Aniela Gasio z par.Daugieliszki s.Józef Gasis ; Ewa Gasio http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_26 [009] Paukszta Antoni *09.10.1898 Dziekaniszki par.Połusze Błażej & Aniela Gasis z Zabłociszek s.Stanisław Medejszo ; Agata Werszelow -Gabryjel http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_70 [009] Paukszta Marianna *24.04.1900 Dekaniszki par.Połusze Błażej & Aniela Gasis s.Konstanty Kazłowski ; Marianna Pawkszta =====================================================================================================================================================

004

Paukszta Jerzy Paukszta Wiktoria | | o -- > Paukszta Augustyn * L1796 : : :.I. voto : : : 03.05.1836 Daugieliszki :.Paukszta Justyna(dd Karpowicz) | | o -- > Paukszta Krzysztof * L1837 †12.07.1842 Piekaryszki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=22 004 Paukszta Augustyn L40 wdowiec Jerzy & Wiktoria Daugieliszki Stare 03.05.1836 Daugieliszki nr.14 Paukszta Benedykt Karpowicz Justyna L Piotr & Teresa Daugieliszki Stare https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_30 004 Paukszta Justyna(dd Karpo)†05.04.1859 Daugieliszki nr.36 L70 m.Augustyn d.- https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=239 004 Paukszta Krzysztof †12.07.1842 Piekaryszki nr.77 L6 s.Augustyn & Justyna ?? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Paukszta Augustyn ślub 1817 Paukszta Magdalena(dd Giedziun) | | o -- > Dubak Rozalia(dd Paukszta)*23.09.1827 Czebotarce †24.08.1893 Piekaryszki | 19.02.1856 Daugieliszki | Dubak Kazimierz * L1823 | | | | | o -- > Dubak Jan *16.07.1857 Pokaryszki | | | | | o -- > Dudak Gabryjel *01.02.1860 Piekaryszki | | | | | o -- > Dubak Maciej *15.08.1864 Piekaryszki | | | | | o -- > Dubak Ludwik *19.07.1867 Piekaryszki | | o -- > Paukszta Anna *1825 †03.08.1845 Piekaryszki ±.Stare Daugieliszki | | o -- > Paukszta Petronela *27.06.1830 Czebotarce | | o -- > Paukszta Maciej *22.07.1832 Czebotarce †01.01.1856 Piekaryszki ±.Daugieliszki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=14 ??? Paukszta Rozalia *23.09.1827 Czebotarce nr.44 Augustyn & Agata Giedziun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=313 Paukszta Anna †03.08.1845 Piekaryszki nr.151 L20 c.Augusta & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=170 004 Paukszta Petronela *27.06.1830 Czebotarce nr.93 Augustyn & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=102 004 Paukszta Maciej *22.07.1832 Czebotarce nr.101 Augustyn & Magdalena Giedziun s.Jankun Michał ; Korzeniewka Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_149 004 Paukszta Maciej †01.01.1856 Piekaryszki nr.1 L20 August & Magdalena Gajdiunow ±.Daugieliszki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_8 004 Paukszta Rozalia L23 Augustyn & Magdalena Giediun Piekaryszki 19.02.1856 Daugieliszki nr.9 s.Butkiewicz Tomasz ; Butkiewicz Adam ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Andrzej Dubik Kazimierz L33 Dominik & Krystyna Ławrynio Michałówka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_31 004 Dubakow Rozalia †24.08.1893 Piekaryszki nr.161 L66 m.Kazimierz d.Jan ; Gabryjel ; Maciej ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_17 004 Dybak Jan *16.07.1857 Pokaryszki nr.120 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_147 004 Dudak Gawril *01.02.1860 Piekaryszki nr.26 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_145 004 Dubak Maciej *15.08.1864 Piekaryszki nr.188 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_81 004 Dubak Ludwik *19.07.1867 Piekaryszki nr.183 Kazimierz & Rozalia Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_195 004??Paukszta Augustyn †10.03.1858 Piekaryszki nr.46 L70 w.Marianna c.Rozalia =====================================================================================================================================================

005

Paukszta Krzysztof * Paukszta Marta *1770 †10.01.1829 Czepuliszki | | o -- > Paukszta Stanisław *1804 †04.02.1829 Czepuliszki | | o -- > Paukszta Justyna | | o -- > Paukszta Rozalia | | o -- > Paukszta Ewa | | o -- > Paukszta Anna …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=34 Paukszta Marta †10.01.1829 Czepuliszki nr.10 L60 wdowa s. Stanisław c.Justyna ; Rozalia ; Ewa ; Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=35 Paukszta Stanisław †04.02,1829 Czepuliszki nr.18 L25 Krzysztof & Marta =====================================================================================================================================================

006

Paukszta Tomasz * L1820 †30.05.1901 Tryburce : : : :.Paukszta Józefata(dd Szalno)* L1810 †23.10.1867 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Karol *04.01.1849 Wincławiszki : | : | : o -- > Paukszta Helena *22.05.1851 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Jan *29.05.1853 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Marcela *13.01.1856 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Błażej *11.03.1859 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Marcela *17.10.1861 Tryburce : | : : | : : | : : | :.Czepulis Maciej * L1856 †31.10.1891 Wingiry : | : : | : : | : 14.09.1892 Daugieliszki : | :.Czubiro Kazimierz * L1842 : | | : | | : | o -- > Czubiro Weronika * L1892 †15.08.1893 Nowo Dowgieliszki : | | : | | : | o -- > Czubiro Michał * L1896 †15.02.1898 Nowo Dawgieliszki : | | : | | : | o -- > Czubiro Rozalia * L1898 †16.09.1899 Dawgieliszki : | : | : o -- > Paukszta Józefata *07.03.1864 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Jan *30.01.1866 Tryburce : | : | : o -- > Paukszta Aniela : : : 26.11.1867 Daugieliszki 008 :.Paukszta Domicela(dd Paukszta) *19.09.1843 Markuniszki | | o -- > Paukszta Błażej | | o -- > Paukszta Michał | | o -- > Paukszta Jerzy | | o -- > Paukszta Maciej | | o -- > Paukszta Józef | | o -- > Paukszta Cecylia * L1877 †04.04.1879 Tryburce | | o -- > Paukszta Tomasz * L1879 †11.08.1882 Tryburce …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_70 006 Paukszta Józefata(dd Szalno) †23.10.1867 Tryburce nr.91 L57 m.Tomasz d.Błażej ; Aniela ; Marcela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=37 006 Paukszta Karol *04.01.1849 Wincławiszki nr.8 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=60 006 Paukszta Helena *22.05.1851 Tryburce nr.101 Tomasz & Rozalia Szałno?? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_26 006 Paukszta Jan *29.05.1853 Tryburce nr.75 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_140 006 Paukszta Marcela *13.01.1856 Tryburce nr.11 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_104 006 Paukszta Błażej *11.03.1859 Tryburce nr.54 Tomasz & Józefata Szalno http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_32 006 Paukszta Marcela *17.10.1861 Tryburce nr.231 Tomasz & Józefa Szalno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_127 006 Paukszta Józefata *07.03.1864 Tryburce nr.60 Tomasz & Józefata Szylno https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_7 006 Paukszta Jan *30.01.1866 Tryburce nr.36 Tomasz & Józefata Szalno …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_301 006 Czepulis Maciej †31.10.1891 Wingiry nr.155 L35 m.Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_348 006 Paukszta Marcela L30 wdowa Tomasz & Józefata Szylno Wingiry 14.09.1892 Daugieliszki nr.67 Czubiro Kazimierz L50 wdowiec Wawrzyniec & Krystyna Raginis Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_30 006 Czubiro Weronika †15.08.1893 Nowo Dowgieliszki nr.157 L1 Kazimierz & Marcela Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_24 006 Czubirow Michał †15.02.1898 Nowo Dawgieliszki nr.33 L2 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_116 006 Czubiro Rozalia †16.09.1899 Dawgieliszki nr.230 L1 Kazimierz & Marcela Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_146 [009] Paukszta Tomasz L40 wdowiec Marcin & Rozalia Patjunow Tryburce 26.11.1867 Daugieliszki nr.39 008 Paukszta Domicela L23 Tomasz & Wiktoria Bielawska Ożany https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_201 Paukszta Tomasz †30.05.1901 Tryburce nr.126 L80 m.Domicela Paukszta d.Błażej ; Michał ; Jerzy ; Maciej ; Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_131 Paukszta Cecylia †04.04.1879 Tryburce nr.77 L2 Tomasz & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_5 Paukszta Tomasz †11.08.1882 Tryburce nr.163 L3 Tomasz & Domicela =====================================================================================================================================================

007

Paukszta Benedykt * L1775 †20.08.1853 Pasieka 06.01.1816 Daugieliszki Paukszta Rozalia(dd Serul)* L1786 †01.12.1864 Pasieka | | o -- > Dalgiado Marcela(dd Paukszta)* L1819 Pasieka | 15.11.1836 Daugieliszki | Dalgiado Krzysztof * L1808 †22.09.1856 Pakaliszki | | | | | o -- > Dalgedo Jerzy *13.04.1839 Dwór Daugieliszki | | | | | o -- > Dalgiado Ewa *18.08.1841 Stare Dawgieliszki | | 14.07.1863 Daugieliszki | | Ławrynias Stanisław * L1856 | | | | | o -- > Dalgiado Błażej Anton *12.01.1845 Pakalkiszki | | | | | o -- > Dalgiado Kazimierz *14.05.1847 Poliniszki †23.05.1847 Pochałkiszki | | | | | o -- > Dolgiado Krystyna *04.01.1849 Pakalkiszki | | | | | o -- > Masiulis Rozalia(dd Dalgiado)*27.05.1850 Pachałkiszki | | 25.05.1887 Daugieliszki | | Masiulis Kazimierz * L1847 | | | | | o -- > Dalgiado Maciej *14.08.1852 Pakalkiszki | | | | | o -- > Dalgiado Marianna *25.10.1854 Pakalkiszki †03.06.1855 Piekalkiszki | | o -- > Paukszta Michał * L1820 †03.05.1898 Pasieka | 19.11.1850 Daugieliszki | Paukszta Urszula(dd Cycen)* L25 | | | | | o -- > Paukszta Rozalia *24.11.1851 Pasieka | | 22.11.1881 Daugieliszki | | Birżynis Kazimierz | | | | | o -- > Paukszta Justyn *26.01.1854 Pasieka | | | | | o -- > Paukszta Karol *10.01.1857 Pasieka | | | | | o -- > Paukszta Aniela *13.04.1859 Pasieka | | | | | o -- > Paukszta Gryselda *23.10.1864 Pasieka | | | | | o -- > Paukszta Cecylia | | | | | o -- > Paukszta Krzysztof | | o -- > Paukszta Jerzy * L1824 Pasieka | 06.02.1849 Daugieliszki | Paukszta Krystyna(dd Cycen)* L1832 | | | | | o -- > Paukszta Dominik *09.01.1850 Pasieka | | | | | o -- > Paukszta Gryselda *28.01.1852 Pasieka | | | | | o -- > Żylenis Urszula(dd Paukszta)*20.02.1857 Daugieliszki | | 28.11.1878 Daugieliszki | | Żylenis Sylwester * L1850 | | | | | o -- > Paukszta Joachim *23.08.1859 Dowgieliszki | | | | | o -- > Paukszta Paulina *30.08.1864 Dawgieliszki | | | | | o -- > Paukszta Aniela *29.10.1869 Romuciszki | | o -- > Czepulis Cecylia(dd Paukszta)*27.05.1827 Pasieka | 16.11.1847 Daugieliszki | Czepulis Tomasz * | | o -- > Paukszta Tomasz *26.09.1829 Pasieka †25.02.1831 Pasieka | | o -- > Paukszta Józef * L1831 †27.05.1835 Pasieka | | o -- > Gaygiel Rozalia(dd Paukszta)*12.07.1834 Pasieka | 26.11.1850 Dawgieliszki | Gaygiel Jan * L28 | | | | | o -- > Gajdel Izabela *08.09.1854 Praciuga? | | | | | o -- > Gajdel Stanisław *08.05.1857 Kozakow | | | | | o -- > Gajdel Agata * L1851 Szulany | 05.10.1869 Daugieliszki | Matkiewicz Andrzej * L1841 Marleniszki | | o -- > Paukszta Adam * L 1834 | 23.02.1864 Daugieliszki | Paukszta Teresa(dd Cycen)* L 1839 | | | | | o -- > Paukszta Krzysztof *24.12.1864 Pasieka | 08.02.1932 par.Przyjaźń | Paukszta Aniela(dd Czepanis)* L 1890 | | o -- > Ptaszyński Benjamin *01.04.1837 Pasieka | | o -- > Paukszta Kazimierz *23.02.1841 Pasieka | | o -- > Paukszta Gryselda …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_130 Paukszta Benedykt 06.01.1816 Daugieliszki nr.10 s.Paukszta Jerzy Serul Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_105 007 Paukszta Benedykt †20.08.1853 Pasieka nr.63 L80 m.Rozalia Serul d.Jerzy ; Michał ; Adam ; Kazimierz ; Marcela ; Gryselda ; Cecylia ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_183 007 Paukszta Rozalia †01.12.1864 Pasieka nr.116 L78 m.Benedykt d.Jerzy ; Michał ; Adam ; Kazimmierz ; Marcela ; Gryselda ; Rozalia ; Cecylia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23046&seqNr=30 007 Paukszta Cecylia *27.05.1827 Pasieka nr.191 Benedykt & Rozalia Sarul s.Ptaszyński Stanisław - Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=118 007 Paukszta Tomasz *26.09.1829 Pasieka nr.123 Ptaszyński alias Paukszta Benedykt & Rozalia Syrul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=89 007 Paukszta Tomasz †25.02.1831 Pasieka nr.22 L2 Benedykt & Rozalia Sarul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=185 007 Paukszta Józef †27.05.1835 Pasieka nr.52 L4 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=217 007 Paukszta Rozalia *12.07.1834 Pasieka nr.115 Benedykt & Rozalia Surol https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=344 007 Ptaszyński Benjamin *01.04.1837 Pasieka nr.69 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=138 007 Paukszta Kazimierz *23.02.1841 Pasieka nr.37 Benedykt & Rozalia Serul ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=103 007 Paukszta Michał L30 Benedykt & Rozalia Sierul Pasieka 19.11.1850 Daugieliszki nr.61 Cycen Urszula L25 Ludwik & Wiktoria Triepik Pietraniszki http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_34 007 Paukszta Michał †03.05.1898 Pasieka L74 ż Urszula Cecyn d. Krzysztof, Karol, Cecylia, Aniela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=85 007 Paukszta Rozalia *24.11.1851 Pasieka nr.222 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_59 007 Paukszta Justyn *26.01.1854 Pasieka nr.21 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_185 007 Paukszta Karol *10.01.1857 Pasieka nr.13 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_107 007 Paukszta Aniela *13.04.1859 Pasieka nr.71 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_154 007 Paukszta Gryselda *23.10.1864 Pasieka nr.243 Michał & Urszula Cycen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_23 007 Paukszta Rozalia L26 Michał & Urszula 22.11.1881 Daugieliszki s.Paukszta Justyn Birżynis Kazimierz L32 Benedykt & Anna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=31 014 Paukszta Jerzy L25 Benedykt & Rozalia Pasieka 06.02.1849 Daugieliszki nr.17 s.Cycen Wincenty ; Matkowski Wincenty ; Cecyn Krzysztof ; Czepulis Tomasz Cycen Krystyna L17 Dominik & Agata Pietraniszki?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=94 014 Paukszta Dominik *09.01.1850 Pasieka nr.18 Jerzy & Krystyna Cecyn s.Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_91 014 Paukszta Gryselda *28.01.1852 Pasieka nr.20 Jerzy & Krystyna Cyceno s.Gajgel Jan ; Paukszto Urszula 007??? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_191 014 Paukszta Urszula *20.02.1857 Daugieliszki nr.50 Jerzy & Krystyna Cycen s.Paukszta Adam ; Czubiro Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_128 014 Paukszta Joachim *23.08.1859 Dowgieliszki nr.172 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_151 014 Paukszta Paulina *30.08.1864 Dawgieliszki nr.226 Jerzy & Krystyna Cycen s.Paukszta Dominicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_181 014 Paukszta Aniela *29.10.1869 Romanciszki nr.244 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_169 014 Paukszta Urszula L20 Jerzy & Krystyna 28.11.1878 Daugieliszki nr.77 Żylenis Sylwester L28 Ludwik & Agata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cm.Bernardyński: Vilnus 3085. Paukszta Joachim; 64L;?*1860 10.04.1924; 2; 11; 194; 19; ??? Daugieliszki Jerzy & Krystyna Cycen??? 3086. Paukszto imienia wieku i daty śmierci - brak; 2; 11; 421; 42; 3386. Pukszta Domicela; 43L;?*1901 17.07.1944; 1; 7; 49; 4; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=374 007 Czepulis Tomasz Krzysztof & Ewa Angul Tryburce 16.11.1847 Daugieliszki nr.57 s.Paukszta Michał Paukszta Cecylia Benedykt & Rozalia Serul Pasieka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=105 007 Paukszta Rozalia L17 Benedykt & Rozalia Sierul Pasieka 26.11.1850 Dawgieliszki nr.64 s. Gaygiel Jan L28 Maciej & Marianna Matkiewicz Auguciszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_88 007 Gajdel Izabela *08.09.1854 Praciuga? nr.164 Jan & Rozalia Paukszta s.Patiejun Augustyn ; Blaszkowska Teresa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_196 007 Gajdel Stanisław *08.05.1857 Kozakow nr.76 Jan & Rozalia Paukszta s.Szawdinis Adam ; Czubiro Konstancja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_176 007 Gajdel Agata L18 Jan & Rozalia Paukszta Szulany 05.10.1869 Daugieliszki nr.15 s.Oborowicz Julian ; Matkiewicz Andrzej ; Paukszta Adam ; Szawdinis Krzysztof Matkiewicz Andrzej L30 Bartłomiej & Ludwika ??? Marleniszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_51 007 Paukszta Adam L30 Pasieka Benedykt & Rozalia Sarul 23.02.1864 Daugieliszki nr.22 Cycen Teresa L25 Deguciszki Michał & Marjanna Mickiewicz(Mackiewicz;Mackanis) https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_162 007 Paukszta Krzysztof *24.12.1864 Pasieka nr.6 Adam & Teresa Cycen s.Paukszta Michał ; Cycen Marcela dop.08.02.1932 par.Przyjaźń ślub Czepanis Aniela Paukszta Krzysztof wdowiec *24.12.1864 Pasieka par. Daugieliszki Adam & Teresa Cycen 08.02.1932 par.przyjaźń nr.12 s.Gajdelis Józef ; Radziwiszonek Alfons Paukszta Aniela(dd Czepanis)* L1890 Czepulnis Antoni & Rozalia Czepulnis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=34 007 Dalgiado Krzysztof L28 Mateusz & Magdalena Czepanio Dwór Daugieliszki 15.11.1836 Daugieliszki nr.39 s. Paukszta Marcela L17 Benedykt & Rozalia Serul Pasieka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_163 007 Dalgiado Krzysztof †22.09.1856 Pakaliszki nr.75 L45 m.Paukszta Marcela d.Jerzy ; Błażej ; Maciej ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=507 007 Dalgedo Jerzy *13.04.1839 Dwór Daugieliszki nr.83 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=165 007 Dalgiado Ewa *18.08.1841 Stare Dawgieliszki nr.117 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=130 007 Dalgiado Błażej Anton *12.01.1845 Pakalkiszki nr.7 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=197 007 Dalgiado Kazimierz *14.05.1847 Poliniszki nr.38 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=387 007 Dalgiado Kazimierz †23.05.1847 Pochałkiszki nr.38 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=36 007 Dolgiado Krystyna *04.01.1849 Pakalkiszki nr.7 Krzysztof & Marcela Paukszta s.Grusznio Michał ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_14 007 Dalgiado Krystyna †17.01.1849 Pakalkiszki nr.9 L2 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=19 007 Dalgiado Rozalia *27.05.1850 Pachałkiszki nr.124 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_6 007 Dalgiado Maciej *14.08.1852 Pakalkiszki nr.119 Krzysztof & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_93 007 Dalgiado Marianna *25.10.1854 Pakalkiszki nr.194 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_135 007 Dolgiado Marianna †03.06.1855 Piekalkiszki nr.46 L1/2 Krzysztof & Marcela Paukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_23 007 Dalgiado Ewa L20 Krzysztof & Marcela Paukszta 14.07.1863 Daugieliszki nr.39 s. ; Paukszta Adam ; Ławrynias Stanisław L27 Adam & Wiktoria Wojczo Szulany …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_181 007 Masiulis Kazimierz L41 Jerzy & Petronela 25.05.1887 par.Daugieliszki nr.49 s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Justyn ; Dalgiado Rozalia L38 Krzysztof & Marcela …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Pauksztas Karol Pauksztas Domicela(dd Witkowska) | | o -- > Paukszta Urszula * L1902 †18.04.1903 Pasieka par.Daugieliszki | | o -- > Paukszta Kazimierz * L1904 †28.01.1904 Pasieka par.Daugieliszki | | o -- > Pauksztas Antoni * L1905 par.Daugieliszki 03.02.1932 par.Przyjaźń nr.6 s.Paukszta Bernard ; Witkowski Kazimierz Pauksztas Adela(dd Matkiewicz)* L1904 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_290 Paukszta Urszula †18.04.1903 Pasieka par.Daugieliszki nr.74 L1 Karol & Domicela Witkowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_321 Paukszta Kazimierz †28.01.1904 Pasieka par.Daugieliszki nr.24 L2t. Karol & Domicela Witkowska =====================================================================================================================================================

008

krewny 002 Paukszta Tomasz * L1803 †20.08.1870 Paukszta Wiktoria(dd Bielawska)* L1814 †20.07.1884 Ożany | | o -- > Paukszta Gryselda *16.05.1838 Markuniszki | 19.10.1858 Daugieliszki | Smilgienio Gabryjel | | | | | o -- > Smilgiewicz Michał *24.09.1859 Ożany †03.08.1860 Ożany | | | | | o -- > Smilgiewicz Krystyna *22.11.1861 Ożany | | | | | o -- > Smigiewicz Rozalia *03.10.1864 Ożany †09.06.1865 Ożany | | | | | o -- > Smigiewicz Gabryjel *06.01.1867 Ożany | | o -- > Paukszta Piotr * L 1840 | : | : | : 19.10.1869 Daugieliszki | :.Szalno Izabela * L 1848 †16.11.1870 Ożany | : | | : | | : o -- > Szalno Marcela * 1870 | : | : | : 31.01.1871 Daugieliszki | :.Butkiewicz Marcela * L1851 †11.10.1873 Ożany | : | | : | | : o -- > Paukszta Marianna * L1872 †04.06.1875 Ożany | : | | : | | : o -- > Paukszta Ewa | : | : | : 27.01.1874 Daugieliszki | :.Bukowska Anna | | | | | o -- > Paukszta Józef * L1875 †31.01.1878 Ożany | | | | | o -- > Paukszta Petronela * L1882 †07.03.1883 Ożany | | o -- > Paukszta Domicela(dd Paukszta)*19.09.1843 Markuniszki | 26.11.1867 Daugieliszki | 006 Paukszta Tomasz * L1827 | | | | | o -- > Paukszta Błażej | | | | | o -- > Paukszta Michał | | | | | o -- > Paukszta Jerzy | | | | | o -- > Paukszta Maciej | | | | | o -- > Paukszta Józef | | | | | o -- > Paukszta Cecylia * L1877 †04.04.1879 Tryburce | | | | | o -- > Paukszta Tomasz * L1879 †11.08.1882 Tryburce | | o -- > Paukszta Michał *25.08.1847 Ożany | | o -- > Paukszta Dominik *27.07.1849 Ożany | | o -- > Paukszta Marianna *24.11.1850 Ożany | | o -- > Paukszta Justyna *19.02.1853 Ożany 09.01.1877 Daugieliszki ?Sajnicz Józef * L1852 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… !! https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=46 !! 002 Paukszta Piotr *27.05.1828 Żyłeniszki nr.98 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Tomasz ; Bielawska Wiktoria https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_146 008 Paukszta Tomasz †20.08.1870 ?? nr.113 L67 m.Wiktoria Pielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_53 008 Paukszta Wiktoria †20.07.1884 Ożany nr.102 L70 wdowa d.Piotr https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_177 008 Paukszta Piotr L30 Tomasz & Wiktoria Bielawska 19.10.1869 Daugieliszki nr.18 s.Paukszta Michał Szalno Izabela L21 Onufry & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_147 ?? 008 Szalno Izabela(dd Paukszta)†16.11.1870 Ożany nr.118 L22 m.Piotr Szylno d.Marcela …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_8 008 Paukszta Piotr L30 wdowiec Tomasz & Wiktoria 31.01.1871 Daugieliszki nr.7 Butkiewicz Marcela L20 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_166 ?? 008 Paukszta Marcela(dd Butkiewicz) †03.09.1871 Ożany nr.102 L23 m.Piotr d. https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_13 ?? 008 Paukszta Marcela †11.10.1873 Ożany nr.124 L35 m.Piotr d.Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_50 008 Paukszta Marianna †04.06.1875 Ożany nr.116 L3 Piotr & Marcela …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_66 008 Paukszta Piotr Tomasz & Wiktoria 27.01.1874 Daugieliszki nr.6 Bukowska Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_24 008 Paukszta Petronela †07.03.1883 Ożany nr.58 L1/2 Piotr & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_95 008 Paukszta Józef †31.01.1878 Ożany nr.17 L3 Piotr & Anna …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=441 008 Paukszta Grasylda *16.05.1838 Markuniszki nr.96 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=66 008 Paukszta Domicela *19.09.1843 Markuniszki nr.129 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=12 008 Paukszta Michał *25.08.1847 Ożany nr.98 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=65 008 Paukszta Dominik *27.07.1849 Ożany nr.148 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=37 008 Paukszta Marianna *24.11.1850 Ożany nr.214 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_15 008 Paukszta Justyna *19.02.1853 Ożany nr.17 Tomasz & Wiktoria Bielawska …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_146 008 Paukszta Domicela L23 Tomasz & Wiktoria Biesis? Ożany 26.11.1867 Daugieliszki nr.39 [009] Paukszta Tomasz L40 wdowiec Marcin & Rozalia Patjunow Tryburce https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_124 008 Paukszta Justyna L22 Tomasz & Wiktoria 09.01.1877 Daugieliszki nr.1 Sajnicz Józef L25 Gabryjel & Cecylia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_78 008 Paukszta Gryselda L20 Tomasz & Wiktoria Bielawska 19.10.1858 Daugieliszki nr.52 s.Paculewicz Ludwik ; Matkiewicz Piotr ; Smilgiano Piotr ; Paukszta Michał Smilgienio Gabryjel L23 Kazimierz & Justyna Sargiado https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_131 008 Smilgiewicz Michał *24.09.1859 Ożany nr.191 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_62 008 Smilgiewicz Michał †03.08.1860 Ożany nr.77 L1 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_37 008 Smilgiewicz Krystyna *22.11.1861 Ożany nr.253 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_151 008 Smigiewicz Rozalia *03.10.1864 Ożany nr.223 Gabryjel & Gryselda Paukszta s.Ławrynio Wawrzyniec ; Paukszta Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_199 008 Smigiewicz Rozalia †09.06.1865 Ożany nr.88 L1/2 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_53 008 Smigiewicz Gabryjel *06.01.1867 Ożany nr.17 Gabryjel & Gryzelda Paukszta s.Paukszta Piotr ; Ławrynio Krystyna ż.Wawrzyniec …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=5 Błażewicz Kazimierz L20 Ożany Jakub & Marcela Matusewicz 08.09.1835 Daugieliszki nr.11 Ulewicz Bartłomiej ; Paukszta Kazimierz ; Błażewicz Szymon ; Besuspar Maciej Paukszta Ewa L20 Wariule Krzysztof & Marta Zabłodzka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=500 Butkiewicz Krzysztof *05.03.1839 Ożany nr.61 Wincenty & Anna Paukszta =====================================================================================================================================================

009

Paukszta Andrzej *1776 †23.12.1829 Kuniuny par.Kaczgirska ±.Jodeliszki Paukszta Agata(dd Wasilewska)*1803 ?†01.02.1877 Daniuny II.voto Męczyńska | | o -- > Paukszta Jan | | o -- > Plaukszta Józef *1827 : : : 21.01.1851 Daugieliszki :.Nowicka Krystyna(dd Jarmuszko)* L1827 †21.05.1852 Daniuny : | : | : o -- > Plaukszta Anna *17.05.1852 Daniuny †23.05.1852 Daniuny : | : | : o -- > Plawkszta Petronela *17.05.1852 Daniuny †23.05.1852 Daniuny : : : 29.06.1852 Daugieliszki :.Plaukszta Justyna(dd Rastienis)* | | o -- > Paukszta Adam *01.12.1856 Daniuny | 09.02.1892 Daugieliszki | Plaukszta Rozalia(dd Bukowska)* | | | | | o -- > Plaukszta Cecylia *27.09.1892 †03.10.1892 Daniuny | | | | | o -- > Plaukszta Jan * L1893 †24.02.1894 Daniuny | | | | | o -- > Plaukszto Karol *1894 †01.02.1898 Daniuny | | | | | o -- > Plaukszto Emilia *1897 †30.01.1898 Daniuny | | | | | o -- > Plaukszta Adam * L1901 †29.06.1901 Daniuny | | o -- > Jankowska Marcela(dd Plaukszta)*11.04.1859 Daniuny | 27.02.1883 Daugieliszki | Jankowski Jan * L1856 | | | | | o -- > Jankowska Marcela * L1888 †14.02.1890 Wasiule | | | | | o -- > Jankowski Michał * L1895 †17.07.1896 Wasiule | | | | | o -- > Jankowska Emilia * L1897 †24.11.1899 Wasiule | | | | | o -- > Jankowski Józef * L1901 †17.06.1902 Wasiule | | o -- > Rastienis Aniela(dd Plaukszta)*24.11.1864 Daniuny †09.06.1897 Baciszki 24.11.1891 Daugieliszki Rastienis Błażej * L1864 | | o -- > Rastienis Emilia | | o -- > Rastienis Paulina …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=60 009 Paukszta Andrzej †23.12.1829 Kuniuny nr.19 L53 m.Agata z Wasilewskich d. Jan ; Józef https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=374 009 Paukszta Agata †08.09.1846 Kozliszkach nr.155 L40 ż.Andrzeja zmarły d.Rozalia ; Anna ±.Pauksztany https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=36 ???009 Paukszta Józef *06.03.1828 Kiniuny nr.46 Andrzej & Agata Jakszo https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=72 009 Męczyński Piotr L20 Tomasz & Agata ??? Kiniuny 13.07.1830 nr.15 Daugieliszki Nowe Paukszta Agata L27 Wasilewski Wawrzyn & Zofia Makul Kiniuny Wdowa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=112 009 Paukszta Józef L24 Andrzej & Agata Wasilewska Daniuny 21.01.1851 Daugieliszki nr.6 Ławryczuk Stanisław ; Paukszta Justyn ; Paukszta Michał ; Jarmuszko Julian Nowicka Krystyna L25 wdowa Jarmuszko Antoni & Justyna Lipska Daniuny https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_80 009 Plawkszta Krystyna(dd Jarmuszko)†21.05.1852 Daniuny nr.79 L25 mąż Józef https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_99 009 Plaukszta Anna *17.05.1852 Daniuny nr.72 Józef & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_100 009 Paukszta Petronela *17.05.1852 Daniuny nr.73 Józef & Krystyna Jarmuszko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_80 009 Plawkszta Anna †23.05.1852 Daniuny nr.80 L2d. Józef & Krystyna Jarmuszko 009 Plawkszta Petronela †23.05.1852 Daniuny nr.80 L2d. Józef & Krystyna Jarmuszko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=133 009 Paukszta Józef L26 wdowiec Andrzej & Agata Wasilewska Daniuny 29.06.1852 Daugieliszki nr.13 Paukszta Justyn ; Paukszta Michał ; Szyrwiński Krzysztof ; Malinowski Błażej Rastienis Justyna L20 Julian & Marianna Jakseboga Jurkiszki?? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_181 009 Paukszta Adam *01.12.1856 Daniuny nr.187 Józef & Justyna Rastien s.Rastienis Stanisław ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_108 009 Plaukszta Marcela *11.04.1859 Daniuny nr.72 Józef & Justyna Rastien https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_159 009 Plaukszta Aniela *24.11.1864 Daniuny nr.280 Józef & Justyna Rastienis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_331 009 Plaukszta Adam L30 Józef & Justyna Rastienis 09.02.1892 Daugieliszki nr.34 Bukowska Rozalia L19 Maciej & Krystyna Masiun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_343 009 Plaukszta Cecylia †03.10.1892 Daniuny nr.196 L1t Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_50 009 Plaukszta Jan †24.02.1894 Daniuny nr.48 L1 Adam & Rozalia Bukowska http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_23 009 Plaukszto Karol †01.02.1898 Daniuny nr.25 L4 Adam & Rozalia Bukowska http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_22 009 Plaukszto Emilia †30.01.1898 Daniuny nr.23 L1 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_204 009 Plaukszta Adam †29.06.1901 Daniuny nr.146 L2t Adam & Rozalia Bukowska …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_47 009 Plaukszta Marcela L20 Józef & Justyna 06.02.1883 Daugieliszki nr.14 Jankowski Jan L27 Tomasz & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_249 009 Jankowski Marcela †14.02.1890 Wasiule nr.58 L2 Jan & Marcela Plaukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_146 009 Jankowski Michał †17.07.1896 Wasiule nr.115 L1 Jan & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_126 009 Jankowska Emilia †24.11.1899 Wasiule nr.278 L2 Jan & Marcela Plaukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_257 009 Jankowski Józef †17.06.1902 Wasiule nr.115 L1 Jan & Marcela Plaukszta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_315 009 Plaukszta Aniela L24 Józef & Justyna Rastienis Daniuny 24.11.1891 Daugieliszki nr.63 s. Rastienis Błażej L27 Jakub & Justyna Koieno? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_195 009 Rastienis Aniela(dd Plaukszta) †09.06.1897 Baciszki nr.108 L33 m.Błażej d.Emilia ; Paulina …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_79 009 Plaukszta Agata †01.02.1877 Daniuny nr.17 L75 wdowa s.Józef http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_35 ??009 Plaukszto Michał Józefowicz †15.05.1898 Daniuny nr.88 L45 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_58 Plaukszta Wincenty L52 wdowiec Józef & Marianna 27.02.1883 Daugieliszki nr.38 Ławrynowicz Gryselda L30 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=184 Płaukszta Ewa L25 Józef & Anna Łabiun Makaniszki 16.09.1834 Daugieliszki nr.18 s.Płaukszta Wincenty Bauszo Augustyn L19 Joachim & Anna Gasperowicz Makaniszki =====================================================================================================================================================

010

Paukszta Dominik * L1759 †23.05.1869 Henryków Paukszta Marianna(dd Gaydel)* L1795 †25.11.1845 Rawiszki | | o -- > Paukszta Franciszek * L1815 Kalwiszki †05.01.1889 Klimiszki par. Połusze | 18.02.1840 Daugieliszki | Paukszta Tekla(dd Jurszo)* | | | | | o -- > Paukszta Adam * 1840 Kalwiszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Ludwik *26.03.1843 Kalwiszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Marcela Gryzelda *05.05.1845 Kalwiszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Petronela *02.12.1849 Kalwiszki par.Połusze | | | | | o -- > Paukszta Gryselda??? | | o -- > Paukszta Jerzy | 010A | ?Rymszel Ewa | | o -- > Paukszta Stanisław * L1824 †12.02.1887 Wingiry | 05.06.1849 Daugieliszki | Paukszta Rozalia(dd Bukowska)* L1832 | | | | | o -- > Paukszta Józef * L1850 | | 03.02.1880 Daugieliszki | | Paukszta Rozalia(dd Mazwiłowa)* | | | | | | | | o -- > Paukszta Elżbieta * L1883 †07.01.1888 Wingiry | | | | | | | | o -- > Paukszta Jan * L1890 †21.05.1891 Wingiry | | | | | | | | o -- > Paukszta Alfons * L1893 †02.08.1895 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Sylwester *01.11.1851 Rowy | | 31.01.1882 Daugieliszki | | Paukszta Marcela(dd Czepulew)* | | | | | | | | o -- > Paukszta Błażej * L1886 †30.07.1887 Wingiry | | | | | | | | o -- > Paukszta Adela * L1888 †31.08.1889 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Marianna *01.12.1853 Wingiry † | | | | | o -- > Paukszta Marianna *05.01.1856 Pustoszka | | | | | o -- > Paukszta Maciej *21.02.1858 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Nikodem *05.08.1859 Wingary | | : | | : | | : 05.02.1889 Daugieliszki | | :.Paukszta Rozalia(dd Szwejkowska)* L1863 †18.07.1891 Wingiry | | : | | | : | | | : o -- Paukszta Adela | | : | | : | | : 31.01.1893 Daugieliszki | | :.Paukszta Urszula(dd Maczulis)* | | | | | o -- > Paukszta Piotr *21.10.1861 Pustoszka | | | | | o -- > Paukszta Antonina *06.11.1863 Pustoszka | | | | | o -- > Paukszta Rozalia *03.04.1865 Wingiry †14.07.1865 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Michał *02.05.1866 Wingiry †18.01.1879 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Marcianna * L1861 | | : | | : | | : 02.03.1880 Daugieliszki | | :.Sargado Piotr | | : | | | : | | | : o -- > Sargiado Marianna * L1881 †08.10.1889 Ożany | | : | | : | | : 16.01.1883 Daugieliszki | | :.Pietkowski Krzysztof | | | | | o -- > Paukszta Gryselda * L1867 †22.08.1868 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Jan *03.01.1870 Pustoszka | | | | | o -- > Czepulis Marcela(dd Paukszta)* L1873 | | 02.02.1893 Daugieliszki | | Czepulis Krzysztof | | | | | | | | o -- > Czepulis Emilia * L1894 †30.06.1896 Wingiry | | | | | | | | o -- > Czepulis Adelajda * L1889 †19.02.1899 Wingiry | | | | | o -- > Paukszta Justyn * L1877 †07.06.1879 Wingiry | | o -- > Wołotko Katarzyna(dd Paukszta)* L1826 | 24.11.1846 Daugieliszki | Wołotko Gabryjel * L1818 | | | | | o -- > Wołotko Gryselda *03.06.1849 Podkaczergiszki | | o -- > Cycen Maryanna(dd Paukszta)*27.11.1831 Kalwiszki †02.05.1897 Rokiszki | 21.12.1848 Daugieliszki | Cycen Piotr * L1824 Rokiszki †21.12.1900 Rokiszki | | | | | o -- > Cycen Wiktor *21.01.1851 Rokiszki †19.02.1851 Rokiszki | | | | | o -- > Cycen Salomea *18.08.1852 Rokiszki | | | | | o -- > Cycen Urszula *20.10.1854 Rokiszki † | | | | | o -- > Cycen Konstanty *05.08.1859 Rokiszki | | | | | o -- > Cycen Anna *23.10.1864 Rokiszki | | | | | o -- > Cycen Antoni *31.05.1867 Rokiszki † | | | | | o -- > Cycen Domicela | | | | | o -- > Cycen Jerzy * L1870 †09.04.1871 Rokiszki | | o -- > Paukszta Łucja *08.12.1834 Kalwiszki | | o -- > Paukszta Joachim * L1837 27.01.1863 Pałusze Paukszta Urszula(dd Milaszewska)* L1846 | | o -- > Paukszta Adam *18.12.1863 Henrykowo †02.01.1864 Henryków | | o -- > Paukszta Michał *18.12.1863 Henrykowo †26.12.1863 Henryków | | o -- > Paukszta Kazimierz *04.04.1865 Henrykowo | 20.11.1911 Przyjażn | Paukszta Weronika(dd Jurszo)* L1881 | | o -- > Paukszta Adam *14.02.1867 Henrykowo †04.11.1868 Henryków | | o -- > Paukszta Marianna * L1871 †16.01.1887 Henryków | | o -- > Paukszta Jadwiga * L1876 †05.06.1885 Henryków | | o -- > Paukszta Marcela * L1886 †20.01.1894 Henryków | | o -- > Paukszta Elżbieta * L1895 †12.10.1895 Wingiry ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=344 010 Paukszta Marianna †25.11.1845 Rawiszki nr.320 L50 wdowa ż.Dominik d.Jerzy ; Stanisław ; Joachim ; Franciszek ; Katarzyna ; Marianna ; Łucja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_117 010 Paukszta Dominik †23.05.1869 Henryków nr.90 L90 m.Marianna Gajdel d.Franciszek ; Jerzy ; Stanisław ; Joachim ; Katarzyna ; Marianna ; Łucja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=64 010 Paukszta Maryanna *27.11.1831 Kalwiszki nr.122 Dominik & Maryanna Gaydzio https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=238 010 Paukszta Łucja *08.12.1834 Kalwiszki nr.184 Dominik & Marianna Gajdzio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=345 010 Paukszta Katarzyna L20 Dominik & Maryanna Gayduow Rowy 24.11.1846 Daugieliszki nr.48 Wołotko Gabryjel L28 Piotr & Wiktoria Trąbczyńska Podkaczergiszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=58 010 Wołotko Gryselda *03.06.1849 Podkaczergiszki nr.116 Gabryjel & Katarzyna Paukszta s.Paukszta Jerzy ; Kozłowska Gryselda ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=19 010 Paukszta Marianna L18 Dominik & Marianna Rowy 21.12.1848 Daugieliszki nr.57 s. Gaydelis Maciej ; Cycen Krzysztof ; Paukszta Franciszek ; Paukszta Stanisław Cycen Piotr L24 Michał & Gryselda Rokiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_189 010 Cycen Marjanna(dd Paukszta) †02.05.1897 Rokiszki nr.84 L70 m.Piotr d.Konstanty ; Anna ; Salomea ; Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_181 010 Cycen Piotr Michałowicz †21.12.1900 Rokiszki nr.292 L83 m.Marianna Paukszta d.Konstanty ; Salomea ; Domicela ; Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=42 010 Cycen Wiktor *21.01.1851 Rokiszki nr.14 Piotr & Marianna Paukszta s.Paukszta Stanisław ; Cycen Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_53 010 Cycen Wiktor †19.02.1851 Rokiszki nr.16 L4t Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_6 010 Cycen Salomea *18.08.1852 Rokiszki nr.118 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_91 010 Cycen Urszula *20.10.1854 Rokiszki nr.179 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_121 010 Cycen Konstanty *05.08.1859 Rokiszki nr.141 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_154 010 Cycen Anna *23.10.1864 Rokiszki nr.242 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_74 010 Cycen Antoni *31.05.1867 Rokiski nr.142 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_156 010 Cycen Jerzy †09.04.1871 Rakiszki nr.42 L1 Piotr & Marianna Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=47 010 Paukszta Stanisław L24 Dominik & Marianna Gajdel Rowy 05.06.1849 Daugieliszki nr.49 Bukowska Rozalia L17 Justyn & Rozalia Patejun Lewryńczuki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_125 010 Paukszta Stanisław †12.02.1887 Wingiry nr.34 L60 m.Rozalia d.Józef ; Sylwester ; Nikodem ; Antoni ; Marcela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=82 010 Paukszta Sylwester *01.11.1851 Rowy nr.203 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_50 010 Paukszta Marianna *01.12.1853 Wingiry nr.199 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_142 010 Paukszta Marianna *05.01.1856 Pustoszka nr.20 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Paukszta Franciszek ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_49 010 Paukszta Maciej *21.02.1858 Wingiry nr.49 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_122 010 Paukszta Nikodem *05.08.1859 Wingary nr.142 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Paukszta Nikodem ; Sipowicz Agata http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_33 010 Paukszta Piotr *21.10.1861 Pustoszka nr.235 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Franciszek Paukszta ; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_113 010 Paukszta Antonina *06.11.1863 Pustoszka nr.236 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Bukowski Jerzy ; Cycen Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_173 010 Paukszta Rozalia *03.04.1865 Wingiry nr.98 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Patkiewicz Jan ; Łosowska Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_6 010 Paukszta Rozalia †14.07.1865 Wingiry nr.106 L20t Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_20 010 Paukszta Michał *02.05.1866 Wingiry nr.105 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_125 010 Paukszta Michał †18.01.1879 Wingiry nr.18 L12 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_92 010 Paukszta Gryselda †22.08.1868 Wingiry nr.123 L1 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_188 010 Paukszta Jan *03.01.1870 Pustoszka nr.13 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Komorowski Maciej ; Bukowska Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_134 010 Paukszta Justyn †07.06.1879 Wingiry nr.105 L2 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_197 010 Paukszta Józef L30 Stanisław & Rozalia 03.02.1880 Daugieliszki nr.9 s.Komorowski Maciej ; Mażwiło Rozalia L26 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_156 010 Paukszta Elżbieta †07.01.1888 Wingiry nr.6 L5 Józef & Rozalia Marwilowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_290 010 Paukszta Jan †21.05.1891 Wingiry nr.75 L1.1/2 Józef & Rozalia Mażwiło https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_104 010 Paukszta Alfons †02.08.1895 Wingiry nr.162 L2 Józef & Rozalia Mażwiło https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_203 010 Paukszta Marcianna L19 Stanisław & Rozalia 02.03.1880 Daugieliszki nr.27 Sargado?? Piotr L24 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_225 010 Sargiado Marianna †08.10.1889 Ożany nr.195 L8 Piotr & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_43 010 Sargiado?? Marcela(dd Paukszta) L25 wdowa Stanisław & Rozalia 16.01.1883 Daugieliszki nr.2 Pietkowski Krzysztof L23 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_28 010 Paukszta Sylwester L28 Stanisław & Rozalia 31.01.1882 Daugieliszki nr.17 Czeszulewicz Marcela L20 Szymon & Gryzelda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_140 010 Paukszta Błażej †30.07.1887 Wingiry nr.146 L1.1/2 Sylwester & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_218 010 Paukszta Adela †31.08.1889 Wingiry nr.167 L1 Sylwester & Marcela Czepulis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_230 010 Paukszta Nikodem L28 Stanisław & Rozalia Wingiry 05.02.1889 Daugieliszki nr.21 Szwejkowska Rozalia L24 Antoni & Marta Wirszupie https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_293 010 Paukszta Rozalia(dd Szwejkowska) †18.07.1891 Wingiry nr.101 L28 m.Nikodem d.Adela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_369 010 Paukszta Nikodem L33 Stanisław & Rozalia Bukowska 31.01.1893 Daugieliszki nr.29 Maczulis Urszula L26 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_110 010 Paukszta Elżbieta †12.10.1895 Wingiry nr.200 L6m Nikodem & Urszula Maczulis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_375 010 Paukszta Marcela L20 Stanisław & Rozalia Bukowska 02.02.1893 Daugieliszki nr.42 s. Paukszta Sylwester Czepulis Krzysztof L25 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_144 010 Czepulis Emilia †30.06.1896 Wingiry nr.103 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_72 010 Czepulis Adelajda †19.02.1899 Wingiry nr.21 L2m Krzysztof & Marcela Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=206 010 Paukszta Franciszek L25 Kalwiszki Dominik & Maryanna Gaydelo 18.02.1840 Daugieliszki nr.23 Gaydelo Tekla(dd Jurszo) L30 wdowa Iliszki Jurszan Marcin & Wiktoria Kotler http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_83 010 Paukszta Franciszek †05.01.1889 Klimiszki par.Połusze m.Tekla Jurszo d.Adam ; Marcela ; Gryzelda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F7 [97] daug 010 Paukszta Adam * Kalwiszki par.Pałusze nr.89 Franciszek & Tekla Jurszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [19] daug 010 Paukszta Ludwik *26.03.1843 Kalwiszki par.Połusze nr.11 Franciszek & Tekla Jurszo s.Paukszta Jerzy ; Rastienis Anna ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [30] daug 010 Paukszta Marcela Gryzelda *05.05.1845 Kalwiszki par.Połusze nr.30 Franciszek & Tekla Jurszo s.Gajdelis Wincenty ; Rastienis Anna(dd Jurszo) ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/preview?id=1330%2F1%2F10 [54] daug 010 Paukszta Petronela *02.12.1849 Kalwiszki par.Połusze nr.95 Franciszek & Tekla Juraszo s.Rastienis Kazimierz ; Gaydel Ewa http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_37 010 Rastienis Onufry *14.05.1872 Stragieliszki par.Połusze Jan & Marcelina Paukszta s. Onufry Miłaszewicz ; Tekla Paukszta -Franciszek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_82 010 Paukszta Joachim L26 Dominik & Marianna Gajdis Henryków dow 27.01.1863 Pałusze nr.2 s. Paukszta Franciszek ; Czubiro Jan Michasz Urszula L17 Michał & Rozalia Żylno Antogówo poł https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_117 010 Paukszta Adam *18.12.1863 Henrykowo nr.259 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_162 010 Paukszta Adam †02.01.1864 Henryków nr.1 L2t Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_117 010 Paukszta Michał *18.12.1863 Henrykowo nr.260 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_161 010 Paukszta Michał †26.12.1863 Henryków nr.180 L1t Joachom & Urszula Milaszowa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_173 010 Paukszta Kazimierz *04.04.1865 Henrykowo nr.96 Joachim & Urszula Milaszewicz s.Paukszta Adam ; Bulko Marianna dop. 20.11.1911 par.Przyjaźń ślub Jurszo Weronika https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_59 010 Paukszta Adam *14.02.1867 Henrykowo?? nr.52 Joachim & Urszula Milaszewicz s. Paukszta Adam ; Wołkow Marcianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_100 010 Paukszta Adam †04.11.1868 Henryków nr.182 L2 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_84 010 Paukszta Jadwiga †05.06.1885 Henryków nr.127 L9 Joachim & Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_120 010 Paukszta Marianna †16.01.1887 Henryków nr.6 L16 Joachim & Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_46 010 Paukszta Marcela †20.01.1894 Henryków nr.19 L8 Joachim & Urszula Milaszkis https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1331/1/28?exId=303878&seqNr=14 010 Paukszta Kazimierz L45 Joachim & Urszula Milaszow Henrykowo 20.11.1911 Przyjażn nr.23 s. Paukszta Piotr Jurszo Weronika L30 Kajetan & Domicela Garbowska Kalwiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_294 ?? 010 Paukszta Adam †30.08.1891 Henryków nr.113 L8 Joachim & Urszula Żyleno =====================================================================================================================================================

010A

Powkszta Jerzy * L1819 Rawiszki †01.08.1885 Henryków 11.05.1847 par.Daugieliszki Powkszta Ewa(dd Rymszel)* L1827 Stare Daugieliszki †12.03.1877 Henryków | | o -- > Paukszta Salomea *30.05.1848 Rowy | | o -- > Paukszta Ludwik * L1850 | : | : | : 08.02.1876 Daugieliszki | :.Szyrwińska Marta * L1856 †16.05.1884 Henryków | : | | : | | : o -- > Paukszta Michał * L1876 †30.09.1887 Henryków | : | | : | | : o -- > Paukszta Nikodem? * L1876 †12.04.1882 Henryków | : | | : | | : o -- > Paukszta Marcela * L1880 †27.10.1882 Henrykow | : | | : | | : o -- > Paukszta Jan * L1882 †07.06.1882 Henryków | : | | : | | : o -- > Paukszta Piotr | : | | : | | : o -- > Paukszta Antoni | : | : | : 10.06.1884 Daugieliszki | :.Delgado Marianna * L1857 †25.03.1887 ?Henryków | : | | : | | : o -- > Paukszta Paweł * L1885 †25.03.1886 Henryków | : | | : | | : o -- > Paukszta Paulina | : | : | : 26.04.1887 par.Przyjaźń | :.Łunecka Ewa(I.voto Matkiewicz) | | | | | o -- > Paukszta Monica * L1895 †03.07.1895 Henryków | | | | | o -- > Paukszta Pawlina * L1899 †20.07.1899 Henryków | | | | | o -- > Abaris Helena(dd Paukszta) * L1895 | 16.06.1932 par.Przyjaźń | Abaris Michał *25.10.1904 Czebotarce par.Przyjaźń | | o -- > Paukszta Wiktor *28.07.1851 Rowy | 20.01.1880 Daugieliszki | Paukszta Urszula(dd Wołodko)* L1854 | | o -- > Paukszta Józefata *22.03.1854 Rowiszki | 20.02.1872 Daugieliszki | Gaydel | | o -- > Paukszta Feliks * L??1856 | 20.05.1879 Daugieliszki | Paukszta Ewa(dd Rymszel)* L1859 | | | | | o -- > Paukszta Wincenty * L1879 †14.11.1885 Henryków | | | | | o -- > Paukszta Domicela * L1882 †01.10.1882 Henryków | | | | | o -- > Paukszta Stanisław * L1883 †13.11.1885 Henryków | | o -- > Paukszta Michał *19.01.1857 Rowy | | o -- > Reknis Urszula(dd Paukszta)*13.06.1859 Henryków | 26.11.1878 Daugieliszki | Rekenis Justyn * | | | | | o -- > Reknis Antoni L1887 †20.02.1899 Janusze | | | | | o -- > Reksnis Helena * L1894 †14.09.1895 Januszyszki??? | | | | | o -- > Rekienis Józef * L1897 †22.10.1901 Januszewicze | | o -- > Paukszta Domicela *18.05.1862 Henryków †25.07.1862 Henryków ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=365 Powkszta Jerzy L28 Dominik & Marcjanna Ławrynenow Rowy 11.05.1847 Daugieliszki nr.34 s.Paukszta Franciszek ; Czybiri Marcin ; Tołankis Adam Rymszel Ewa L20 Kazimierz & Marianna Czybiro Stare Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_87 010A Paukszta Jerzy †01.08.1885 Henryków nr.155 L70 wdowiec s.Ludwik ; Wiktor ; Feliks https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_81 010A Paukszta Ewa †12.03.1877 Henryków nr.39 L50 m.Jerzy d.Ludwik ; Wiktor ; Feliks ; Urszula https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=42 Paukszta Salomea *30.05.1848 Rowy nr.70 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=69 Paukszta Wiktor *28.07.1851 Rowy nr.148 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_68 Paukszta Józefata *22.03.1854 Rowiszki nr.65 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_187 Paukszta Michał *19.01.1857 Rowy nr.26 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_113 Paukszta Urszula *13.06.1859 Henryków nr.99 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_59 Paukszta Domicela *18.05.1862 Henryków nr.95 Jerzy & Ewa Rinisielow https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_120 010A Paukszta Domicela †25.07.1862 Henryków nr.73 L3m Jerzy & Ewa Rymszel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_36 Paukszta Józefata L19 Jerzy & Ewa 20.02.1872 Daugieliszki nr.8 s.Paukszta Adam Gaydel L25 Marcin & Krystyna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_111 010A Paukszta Ludwik L26 Jerzy & Ewa 08.02.1876 Daugieliszki nr.19 s.Paukszta Feliks Szyrwińska Marta L20 Krzysztof & Petronela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_48 010A Paukszta Marta †16.05.1884 Henryków nr.68 L40 m.Ludwik d.Michał ; Piotr ; Antoni https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_146 010A Paukszta Michał †30.09.1887 Henryków nr.187 L11 Ludwik & Marta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_194 010A Paukszta Nikodem? †12.04.1882 Henryków nr.68 L6 Ludwik & Marcela? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_198 010A Paukszta Jan †07.06.1882 Henryków nr.115 L2m Ludwik & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_10 010A Paukszta Marcela †27.10.1882 Henrykow nr.227 L2 Ludwik & Marta? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_85 Paukszta Ludwik L32 wdowiec Jerzy & Ewa 10.06.1884 Daugieliszki nr.40 s.Paukszta Wiktor ; Ruknis Justyn Delgado Marianna L24 Józef & Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_130 010A Paukszta Marianna †25.03.1887 ?Henryków nr.75 L30 m.Ludwik d.Paulina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_101 010A Paukszta Paweł †25.03.1886 Indryków?Henryków nr.55 L6m Ludwik & Marianna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… daug 010A https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F10 [87] daug 010APaukszta Ludwik L38 26.04.1887 par.Przyjaźń nr.24 s.Paukszta Wiktor ; Paukszta Feliks ; Łunecki Józef ; Łunecki Karol Matkiewicz Ewa L27 Łunecki Jan & Agata Mickiewicz Czebotarce https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_99 daug 010A Paukszta Monica †03.07.1895 Henryków par.Daugieliszki nr.131 L3m Ludwik & Ewa Łunecka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_102 daug 010A Paukszta Pawlina †20.07.1899 Henryków par.Daugieliszki nr.162 L1m Ludwik & Ewa Łunecka Abaris Helena(dd Paukszta) *1895 L37 Ludwik & Ewa Łunecka 16.06.1932 par.Przyjaźń nr.24 s.Czajkowski Kajetan ; Łunecki Kazimierz Abaris Michał *1904 L28 Abaris Adam & Grasylda Szałno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F20 [4] Abaris Michał *25.10.1904 Czebotarce par.Przyjaźń nr.96 Adam & Gryzelda Szałno dopis:Paukszta Helena ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_166 010A Paukszta Urszula L19 Jerzy & Ewa 26.11.1878 Daugieliszki nr.69 Rekenis Justyn L33 Jan & Gryselda https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_108 010A Reksnis Helena †14.09.1895 Januszyszki??? nr.188 L1 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_78 010A Reknis Antoni †20.02.1899 Januszewszczyzna nr.51 L12 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_223 010A Rekienis Józef †22.10.1901 Januszewicze nr.274 L4 Justyn & Urszula Paukszta??? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_184 010A Paukszta Feliks L23? Jerzy & Ewa 20.05.1879 Daugieliszki nr.46 Rymszel Ewa L20 Michał & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_8 010A Paukszta Domicela †01.10.1882 Henryków nr.202 L6m Feliks & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_92 010A Paukszta Stanisław †13.11.1885 Henryków nr.188 L2 Feliks & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_92 010A Paukszta Wincenty †14.11.1885 Henryków nr.189 L6 Feliks & Ewa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_195 010A Paukszta Wiktor L29 Jerzy & Ewa 20.01.1880 Daugieliszki nr.4 Wołodko Urszula L26 Obolewicz ? & Izabela =====================================================================================================================================================

010B

Paukszta Dominik 09.02.1813 Daugieliszki Paukszta Marianna(dd Ławrnowicz) | | o -- > Paukszta Rozalia * L1822 †13.01.1828 Mazułany | | o -- > Paukszta Dorota *19.08.1827 Mażułany †02.04.1830 Kalwiszki par. Cejkiniszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_89 010B Paukszta Dominik Strakszyszki 09.02.1813 Daugieliszki nr.8 Ławrynowicz Maryanna Mażułany https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=9 010B Paukszta Dorota *19.08.1827 Mażułany nr.22 Dominik & Marianna Ławrynowicz s. Widmont Józef ; Rozalia córką Michała Paukszty z Mazułan https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=69 010B Paukszta Dorota †02.04.1830 Kalwiszki nr.51 L3 Dominik & Marianna Ławryń https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=30 010B Paukszta Rozalia †13.01.1828 Mazułany par. Cejkiniszki nr.3 L6 Dominik & Maryanna Ławryniencow https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=115 010B Prokopowicz Kazimierz *25.07.1829 Dwór Klimiszki nr.111 Wincenty & Anna Jankun s.Prokopowicz Stanisław ; Marianna ż.Dominika Paukszty =====================================================================================================================================================

011

Ptaszyński Paukszta Bartłomiej * †25.04.1857 Markiniszki 1823 Paukszta Anna(dd Grajcewicz)* | | o -- > Ptaszyński Jan *16.06.1828 Martuniszki †25.01.1830 Marklaniszki | | o -- > Paukszta Marcela * .1831 †07.12.1831 Markiniszki | | o -- > Paukszta Kazimierz * L1833 | 22.11.1859 Daugieliszki | Paukszta Ewa(dd Cycen)* L1833 †19.06.1873 Markieniszki | | | | | o -- > Paukszta Kazimierz *03.09.1860 Markuniszki | | | | | o -- > Paukszta Jerzy *23.04.1862 Markiniszki | | | | | o -- > Paukszta Michał *13.02.1864 Markiniszki †19.03.1864 Markiniszki | | | | | o -- > Paukszta Andrzej * 19.07.1865 Markiniszki †24.08.1866 Markiniszki | | | | | o -- > Paukszta Piotr | | | | | o -- > Paukszta Maciej | | o -- > Rapnik Urszula(dd Paukszta)* L1837 | 06.10.1857 Daugieliszki | Rapnik Franciszek * | | | | | o -- > Rapnik Michał *03.10.1858 Łukszeniszki | | | | | o -- > Rapnik Sylwester *08.07.1860 Łukszeniszki | | | | | o -- > Rapnik Józefata *03.03.1862 Łukszeniszki | | | | | o -- > Rapnik Błażej *20.03.1864 Łukszeniszki | | o -- > Paukszta Błażej * L1843 10.11.1863 Daugieliszki Paukszta Marcjanna(dd Wasilewicz)* | | o -- > Paukszta Nikodem *01.09.1864 Markiniszki †16.08.1864 Markiniszki | | o -- > Paukszta Julian * L1871 †05.05.1874 Markaniszki | | o -- > Paukszta Piotr * L1873 †10.12.1873 Markuniszki | | o -- > Paukszta Stanisław * L .05.1883 †19.05.1883 Markuniszki | | o -- > Paukszta Emilia * L1884 †09.08.1895 Markiniszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_198 011 Ptaszyński Bartłomiej 1823 nr.55 Grejcewicz Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_174 011 Paukszta Bartłomiej †25.04.1857 Markiniszki nr.38 L70 ż.Wilecka Franciszka d.Kazimierz ; Błażej ; Urszula https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=115 011 Paukszta Marcela †07.12.1831 Markiniszki nr.127 L10m Bartłomiej & Anna Graycewicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=50 011 Ptaszyński Jan *16.06.1828 Martuniszki nr.118 Bartłomiej & Anna Grencewicz s.Ptaszyński Józef https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=62 011 Paukszta Jan †25.01.1830 Marklaniszki nr.14 L1 Bartłomiej & Anna Graycewicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_116 011 Paukszta Kazimierz L26 Bartłomiej & Anna Grejcewicz Markiniszki 22.11.1859 Daugieliszki nr.48 Cycen Ewa L20 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_9 011 Paukszta Ewa †19.06.1873 Markieniszki nr.90 L50 m.Kazimierz d.Kazimierz ; Jerzy ; Piotr ; Maciej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_178 011 Paukszta Kazimierz *03.09.1860 Markuniszki nr.183 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_57 011 Paukszta Jerzy *23.04.1862 Markiniszki nr.83 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_124 011 Paukszta Michał *13.02.1864 Markiniszki nr.39 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_167 011 Paukszta Michał †19.03.1864 Markiniszki nr.25 L5t Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_185 011 Paukszta Andrzej *19.07.1865 Markiniszki nr.182 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_43 011 Paukszta Andrzej †24.08.1866 ? nr.110 L2 Kazimierz & Ewa Cycen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_43 011 Paukszta Urszula L20 Bartłomiej & Anna Grajcewicz 06.10.1857 Daugieliszki nr.34 Rapnik Franciszek L26 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_82 011 Rapnik Michał *03.10.1858 Łukszeniszki nr.212 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_167 011 Rapnik Sylwester *08.07.1860 Łukszeniszki nr.126 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_48 011 Rapnik Józefata *03.03.1862 Łukszeniszki nr.40 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_128 011 Rapnik Błażej *20.03.1864 Łukszeniszki nr.63 Franciszek & Urszula Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_32 011 Paukszta Błażej L20 Bartłomiej & Anna Gracewicz Markiniszki 10.11.1863 Daugieliszki nr.56 Wasilewicz Marcjanna L18 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_147 011 Paukszta Nikodem *01.09.1864 Markiniszki nr.196 Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_177 011 Paukszta Nikodem †16.08.1864 Markiniszki nr.82 L2t Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 011 Paukszta Piotr †10.12.1873 Markuniszki nr.173 L6m Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_29 011 Paukszta Julian †05.05.1874 Markaniszki nr.82 L3 Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_26 011 Paukszta Stanisław †19.05.1883 Markuniszki nr.77 L2t Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_105 011 Paukszta Emilia †09.08.1895 Markiniszki nr.168 L11 Błażej & Marcela Wasilewska ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_10 Paukszta Kazimierz *28.02.1866 Markiniszki nr.55 Błażej & Marcela Rostienio s. Łunecki Krzysztof ; Paukszta Ewa ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_89 Paukszta Rozalia *21.09.1867 Markieniszki nr.232 Błażej & Marcela Cycen s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Agata żona Macieja =====================================================================================================================================================

012

Paukszta Adam Paukszta Domicela(dd Czypulis) | | o -- > Cycen Tekla(dd Paukszta)*03.03.1864 Klimiszki par.Przyjaźń | 18.11.1884 Połusze | Cycen Michał * L29 | | o -- > Paukszto Izabela *06.03.1866 Kalwiszki | 14.02.1888 par.Połusze | Romanowski Antoni L27 | | o -- > Paukszta Wincenty *01.09.1870 Czebotarce par.Przyjażń | | o -- > Paukszta Antoni *04.06.1872 Kalwiszki par.Przyjażń | | o -- > Paukszta Adam *22.03.1879 Klimiszki par.Przyjaźń | | o -- > Paukszta Konstanty *12.04.1881 Klimiszki par.Połusze | 25.01.1915 par.Łyngmiany | | | o -- > Paukszta Mikołaj *1886 †1886 Klimiszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165939_82 Paukszta Adam L26 Dominik & Marianna Gajdis 1863 Pałusze nr.2 s.Paukszta Franciszek Michasz Urszula L17 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F8 [109] daug 012 Paukszta Tekla *19.03.1864 Kalwiszki par.Przyjażń nr.34 Adam & Domicela Czypul s.Paukszta Józef ; Paukszta Marcela ??? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_11 daug 012 Paukszta Izabela *06.03.1866 Kalwiszki par.Przyjażń nr.58 Adam & Domicela Czepul s.Paukszta Jan ; Panawow Petronela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F11 [53] daug 012 Paukszta Wincenty *01.09.1870 Czebotarce par.Przyjażń nr.97 Adam & Domicela Czepul s.Czepul Jan ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F11 [90] daug 012 Paukszta Antoni *04.06.1872 Kalwiszki par.Przyjażń nr.56 Adam & Domicela Czepul s.Szepul Wincenty ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F13 [6] daug 012 Paukszta Adam *22.03.1879 Klimiszki par.Przyjażń nr.44 Adam & Domicela Czypul Daugieliszki s.Paukszta Franciszek ; Paukszta Tekla http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165944_156 012 Paukszta Konstanty *12.04.1881 Klimiszki par.Pałusze Adam & Domicela Czepulis s.Wiktor Gajdelis ; Urszula Czibieris Daugieliszek włości Ślub par.Łyngmiany 25.01.1915 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_88 012 Paukszto Izabela L18 Klimiszki Adam & Domicela Czepelis 14.02.1888 par.Połusze nr.14 s.Paukszta Justyn Romanowski Antoni L27 Wincenty & Konstancja Szimanis Leśniszki Rymszany http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165943_67 012 Paukszto Tekla L20 Kimliszki Adam & Domicela Czepul 18.11.1884 Połusze nr.20 Cycen Michał L29 Michał & Salomea Cycen http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_69 012 Paukszta Mikołaj *1886 †1886 Klimiszki nr.40 Adam & Domicela Czenulis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Paukszta Adam Paukszta Domicela(dd Rastienis) | | o -- > Paukszta Adam * L1880 | 21.02.1910 Połusze | Paukszta Domicela(dd Pienis)* L1891 | | o -- > Paukszta Nikodem *13.02.1888 Kiemieliszki †10.03.1888 Klimiszki | | o -- > Paukszta Eleonora *.04.1889 †23.05.1889 Klimiszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_88 Paukszta Adam L30 Adam & Domicela Rastienis 21.02.1910 Połusze nr.9 Pienis Domicela L19 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_56 Paukszta Nikodem *13.02.1888 Kiemieliszki Adam & Domicela Rastenis paraf. Dougielis 18.02.1888 Połusze Anton Jurszewicz ; Melania Cycen http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_79 Paukszta Nikodem †10.03.1888 Klimiszki nr.17 L1m Adam & Domicela Rastienis http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165946_87 Paukszta Eleonora *.04.1889 †23.05.1889 Klimiszki Adam & Domicela Rastienis?? http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165945_138 Medejszo świadek Dominicela Paukszta żona Adama http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165947_55 Wojćko Jan Sylwester & Krystyna Paukszta 1903 Adam Paukszta Medejszo Marcela Antoni & Krystyna Marcinkiewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_165948_7 Kugawdo świadek Domicela Paukszta -Adam =====================================================================================================================================================

013

Ptaszyński Paukszta Antoni * L1794 Bieciszki †17.04.1840 Bieciszki 1823 Paukszta Marianna(dd Rybakicio)* L1802 Kucharyszki †13.11.1867 Bieciszki | | o -- > Szaudinis Ewa(dd Paukszta)*13.09.1827 Beczyszki | 24.05.1842 Daugieliszki | Szaudynis Jerzy * L1823 | | | | | o -- > Szaudinis Rozalia *30.09.1848 Michałowo †27.05.1867 Michnałówka | | | | | o -- > Szaudinis Jan *19.05.1851 Bieciszki | | | | | o -- > Szadunis Krystyna *01.11.1853 Bieciszki | | | | | o -- > Szawdin Adam *05.10.1858 Bieciszki | | 11.02.1890 Daugieliszki | | Pochałko Domicela | | | | | o -- > Szawdin Ewa *05.10.1858 Bieciszki †14.04.1862 Michałówka | | | | | o -- > Szawdienis Antoni *07.10.1862 Michnałowka †01.06.1863 Michałowka | | | | | o -- > Szawdin Aniela *29.10.1864 Michałówka | | o -- > Paukszta Justyn *02.06.1835 Bieciszki †20.03.1891 Bieciszki | 23.07.1867 Daugieliszki | Grigowna?? Rozalia(dd Szutow)* L1842 | | | | | o -- > Paukszta Justyn * L1870 †14.03.1872 Bieciszki | | | | | o -- > Paukszta Antoni * L1873 †14.03.1873 Bieciszki | | | | | o -- > Paukszta Joachim * L1882 †06.05.1890 Bieciszki | | | | | o -- > Paukszta Pawlina * L1884 †20.12.1899 Bieciszki | | | | | o -- > Paukszta Urszula *1888 †17.05.1889 Bieciszki | | | | | o -- > Paukszta Jan | | | | | o -- > Paukszta Gabryjel | | | | | o -- > Paukszta Krzysztof | | | | | o -- > Paukszta Rozalia | | | | | o -- > Paukszta Weronika | | o -- > Paukszta Anna * | | o -- > Paukszta Antoni??* L1828 †15.03.1868 Baciszki?? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_200 013 Ptaszyński Antoni 1823 Daugieliszki nr.66 Rybakowa Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=161 013 Paukszta Antoni †17.04.1840 Bieciszki nr.67 L46 ż.Marianna d.Antoni ; Justyn ; Ewa : Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_71 013 Paukszta Marianna(dd Reknio) †13.11.1867 Bieciszki nr.99 L65 m.Antoni d.Antoni ; Justyn ; Ewa ; Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_80 ??013 Paukszta Antoni †15.03.1868 Baciszki nr.37 L40 żołnierz Zawadzki Wacław ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=257 013 Paukszta Justyn *02.06.1835 Bieciszki nr.66 Antoni & Marianna Lichdziewska s.Paukszta Rozalia ; Bauszyc Maciej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_141 013 Paukszta Justyn L30 Antoni & Marcianna Bieciszki 23.07.1867 Daugieliszki nr.29 s.Paukszta Antoni Grigowna?? Rozalia(dd Szutow) L25 wdowa Michałowa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_184 013 Paukszta Justyn †14.03.1872 Bieciszki nr.62 L2 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_4 013 Paukszta Antoni †14.03.1873 Bieciszki nr.45 L5t Justyn & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_287 013 Paukszta Justyn †20.03.1891 Bieciszki nr.51 L50 m.Rozalia Szutowicz d.Jan ; Gabryjel ; Krzysztof ; Rozalia ; Pawlina ; Weronika https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_258 013 Paukszta Joachim †06.05.1890 Bieciszki nr.97 L8 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_206 013 Paukszta Urszula †17.05.1889 Bieciszki nr.79 L1 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_131 013 Paukszta Paulina †20.12.1899 Bieciszki nr.300 L15 Justyn & Rozalia Szutowicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=245 013 Paukszta Ewa L16 Antoni & Marianna Beciszki 24.05.1842 Daugieliszki nr.13 Szaudynis Jerzy L19 Jakub & Teresa Bukowska Beciszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=55 013 Szaudin Rozalia *30.09.1848 Michałowo nr.133 Jerzy & Ewa Paukszta s.Grundyn Krzysztof ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=60 013 Szkudenis Jan *19.05.1851 Bieciszki nr.104 Jerzy & Ewa Paukszta s.Panawa Stanisław ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_46 013 Szadunis Krystyna *01.11.1853 Bieciszki nr.180 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_82 013 Szawdin Adam *05.10.1858 Bieciszki nr.214 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta ?? ; Paukszta Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_83 013 Szawdin Ewa *05.10.1858 Bieciszki nr.215 Jerzy & Ewa Paukszta s.Cycen Krzysztof ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_117 013 Szawdienis Ewa †14.04.1862 Michałówka nr.50 L4 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_74 013 Szawdienis Antoni *07.10.1862 Michnałowka nr.210 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Antoni ; Paukszta Gryselda?? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_148 013 Szawdin Antoni †01.06.1863 Michałowka nr.104 L1/2 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_155 013 Szawdin Aniela *29.10.1864 Michałówka nr.254 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Antoni ; Paukszta Krystyna ż.Tomasza https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_63 013 Szawdis Rozalia †27.05.1867 Michnałówka nr.55 L19 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_279 013 Szowdinis Adam L26 Jerzy & Ewa Paukszta 11.02.1890 Daugieliszki nr.41 s.Paukszta Justyn ; Pochałko Domicela L20 Krzysztof & Marcela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23060_98 013 Milimowicz Jan L28 Walenty & Tekla 22.02.1859 Daugieliszki nr.11 s.Paukszta Kazimierz Paukszta Anna L18 Antoni & Marianna Rokiewna Bieciszki http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_9 013 Milimowicz Jan *10.05.1861 Baciszki nr.113 Jan & Aniela Paukszta s.Adam Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_158 013 Milimowicz Adam *15.11.1864 Bieciszki nr.273 Jan & Anna Paukszta s.Paukszta Justyn ; Mickiewicz Józefata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=12 013 Paukszta Ewa *13.09.1827 Beczyszki nr.34 Antoni & Marianna Rybakow s.Rapnik Gabryjel ; Marcela córka Tomasza Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=143 Paukszta Gabryjel *16.01.1830 Bużyszki nr.12 Antoni & Marianna Rukieno s.Butko Jan ; Szukiel Krystyna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=99 Paukszta Marianna *11.07.1832 Beciszki nr.92 Antoni & Marianna Rybakow s.Paukszta Justyn ; Grygowa Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=420 Paukszta Marianna *25.01.1838 Bieciszki nr.33 Antoni & Anna Rybakow https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=109 Paukszta Marianna †09.10.1838 Bieciszki nr.105 L1/2 Antoni & Marianna Rukio https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=118 Paukszta Krystyna *23.11.1840 Beciszki nr.183 Antoni & Marianna s.Słowikowski Justyn ; Kalinowska Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_158 Paukszta Justyn *20.11.1864 Bieciszki nr.272 Gabryjel & Justyna Ristienis =====================================================================================================================================================

014

Paukszta Jerzy 06.02.1849 Daugieliszki Paukszta Krystyna(dd Cycen) | | o -- > Paukszta Dominik *09.01.1850 Pasieka | | o -- > Paukszta Gryselda *28.01.1852 Pasieka | | o -- > Żylenis Urszula(dd Paukszta)*20.02.1857 Daugieliszki | 28.11.1878 Daugieliszki | Żylenis Sylwester * L1850 | | o -- > Paukszta Joachim *23.08.1859 Dowgieliszki | | o -- > Paukszta Kazimierz *13.02.1862 fol.Sab? par.Przyjażń | | o -- > Paukszta Paulina *30.08.1864 Dawgieliszki | | o -- > Paukszta Aniela *29.10.1869 Romuciszki †27.05.1871 Romanciszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=31 014 Paukszta Jerzy L25 Benedykt & Rozalia Pasieka 06.02.1849 Daugieliszki nr.17 s.Cycen Wincenty ; Matkowski Wincenty ; Cecyn Krzysztof ; Czepulis Tomasz Cycen Krystyna L17 Dominik & Agata Pietraniszki?? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=94 014 Paukszta Dominik *09.01.1850 Pasieka nr.18 Jerzy & Krystyna Cecyn s.Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_91 014 Paukszta Gryselda *28.01.1852 Pasieka nr.20 Jerzy & Krystyna Cyceno s.Gajgel Jan ; Paukszto Urszula 007??? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_191 014 Paukszta Urszula *20.02.1857 Daugieliszki nr.50 Jerzy & Krystyna Cycen s.Paukszta Adam ; Czubiro Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_128 014 Paukszta Joachim *23.08.1859 Dowgieliszki nr.172 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1331%2F1%2F8 [56] daug 014 Paukszta Kazimierz *13.02.1862 fol.Sab? par.Przyjażń nr.20 Jerzy & Krystyna Cycen s.Wołodko ; Paciulewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_151 014 Paukszta Paulina *30.08.1864 Dawgieliszki nr.226 Jerzy & Krystyna Cycen s.Paukszta Dominicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_181 014 Paukszta Aniela *29.10.1869 Romanciszki nr.244 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_161 014 Paukszta Aniela †27.05.1871 Romanciszki nr.74 L6m Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_169 014 Paukszta Urszula L20 Jerzy & Krystyna 28.11.1878 Daugieliszki nr.77 Żylenis Sylwester L28 Ludwik & Agata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cm.Bernardyński: Vilnus 3085. Paukszta Joachim; 64L;?*1860 10.04.1924; 2; 11; 194; 19; ??? Daugieliszki Jerzy & Krystyna Cycen??? 3086. Paukszto imienia wieku i daty śmierci - brak; 2; 11; 421; 42; 3386. Pukszta Domicela; 43L;?*1901 17.07.1944; 1; 7; 49; 4; =====================================================================================================================================================

015

Paukszta Antoni * L1803 †23.02.1899 Budniki Paukszta Petronela(dd Skudnis)* L1818 †26.11.1868 Budniki | | o -- > Maczulis Konstancja(dd Paukszta)*30.08.1844 Strakszyszki | 05.02.1867 Daugieliszki | Maczulis Piotr * L1842 | | o -- > Paukszta Mateusz *10.09.1846 Strakuszkach †04.08.1888 Budniki | 11.11.1873 Daugieliszki | Paukszta Anna(dd Szymanis)* L1848 | | | | | o -- > Paukszta Mateusz * L1874 †25.12.1874 Budniki | | | | | o -- > Paukszta Izabela * L1882 †17.09.1890 Budniki | | | | | o -- > Paukszta Joachim * L1883 †27.03.1884 Budniki | | | | | o -- > Paukszta Aniela * L1886 †17.12.1887 Budniki | | | | | o -- > Adam | | | | | o -- > Rozalia | | | | | o -- > Domicela | | | | | o -- > Józefata | | | | | o -- > Helena | | | | | o -- > Izabela | | o -- > Paukszta Krystyna *20.02.1850 Strakszyszki | 11.11.1873 Daugieliszki | Wujcik? Sylwester | | o -- > Ragiejszo Ewa(dd Paukszta)* L1853 | 05.02.1878 Daugieliszki | Ragiejszo Kazimierz * L1848 | | o -- > Paukszta Adam *05.12.1856 Budniki | 13.01.1885 Daugieliszki | Paukszta Józefata(dd Ragiejszo)* | | o -- > Paukszta Kazimierz *02.09.1860 Budniny †12.12.1868 Budniki | | o -- > Paukszta Rozalia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_99 015 Paukszta Petronela †26.11.1868 Budniki nr.173 L50 m.Antoni d.Mateusz ; Adam ; Kazimierz ; Konstancja ; Krystyna ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_79 015 Paukszta Antoni †23.02.1899 Budniki nr.55 L96 m.Petronela Skudutis d.Adam ; Konstancja ; Krystyna ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=113 015 Paukszta Konstancja *30.08.1844 Strakszyszki nr.147 Antoni & Petronela Skidniow s.Skudnis Tomasz ; Paukszta Marcjanna córka Macieja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=182 015 Paukszta Mateusz *10.09.1846 Strakuszkach nr.92 Mateusz Antoni & Petronela Skudnio s.Skudnis Tomasz ; Paukszta Marcela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=100 015 Paukszta Krystyna *20.02.1850 Strakszyszki nr.42 Antoni & Petronela Skuduć s.Skudnis Tomasz ; Bulkowska Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_181 015 Paukszta Adam *05.12.1856 Budniki nr.190 Antoni & Petronela Skuduć https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_177 015 Paukszta Kazimierz *02.09.1860 Budninki nr.180 Antoni & Petronela Skudis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_103 015 Paukszta Kazimierz †12.12.1868 Budniki nr.200 L8 Antoni & Petronela Skuduć ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_131 015 Maczulis Piotr L25 Kazimierz & Marianna Lichodzewska 05.02.1867 Daugieliszki nr.10 Paukszta Konstancja L20 Antoni & Petronela Skuduć Budniki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_61 015 Paukszta Mateusz L26 Antoni & Petronela 11.11.1873 Daugieliszki nr.37 Szymanis Anna L19 Józef & Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_177 015 Paukszta Mateusz †04.08.1888 Budniki nr.120 L45 m.Anna Szymanis d.Adam ; Rozalia ; Domicela; Józefata ; Helena ; Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_38 015 Paukszta Mateusz †25.12.1874 Budniki nr.163 L2t Mateusz & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_265 015 Paukszta Izabela †17.09.1890 Budniki nr.137 L7 Mateusz & Anna Szilianis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_153 ?015 Paukszta Aniela †17.12.1887 Budniki nr.238 L1.1/2 Mateusz & Aniela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_43 015 Paukszta Joachim †27.03.1884 Budniki nr.29 L7m Mateusz & Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_62 015 Paukszta Krystyna L20 Antoni & Petronela 11.11.1873 Daugieliszki nr.38 Wujcik? Sylwester L22 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_146 015 Paukszta Ewa L25 Antoni & Petronela 05.02.1878 Daugieliszki nr.10 Ragiejszo Kazimierz L30 Adam & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_96 015 Paukszta Adam L28 Antoni & Petronela 13.01.1885 Daugieliszki nr.2 Ragajszo Józefata L21 Mateusz & Marianna =====================================================================================================================================================

016

Jurszo Marcela(dd Paukszta) Jurszo Justyn | | o -- > Jurszo Tomasz * L1830 | 1854 | Łunecka Agata | | o -- > Jurszo Cecylia *18.12.1839 Tawiuny | | o -- > Jurszo Michał * L1841 †16.06.1855 Rapiszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=55 016 Jurszo Cecylia *18.12.1839 Tawiuny nr.235 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_136 016 Jurszo Michał †16.06.1855 Rapiszki nr.51 L14 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=186 016 Jurszo Tomasz L25 Justyn & Marcela Paukszta Rapiszki 1854 nr.35 Łunecka Agata L21 Krzysztof & Konstancja Wilkowska ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Jurszo Marcela(dd Paukszta) Jurszo Justyn | | o -- > Jurszo Wincenty Kazimierz *28.02.1846 Rapiszki | | o -- > Jurszo Cecylia *23.08.1848 Rapiszki | 26.02.1867 Daugieliszki | Komarowski Jan | | o -- > Jarszo Rozalia *02.02.1850 Rapiszki | | o -- > Jurszo Antoni *06.11.1851 Rapiszki †22.10.1855 Rapiszki | | o -- > Jurszo Tadeusz *02.03.1854 Rapiszki | | o -- > Jurszo Stanisław *13.05.1855 Rapiszki †16.06.1855 Rapiszki | | o -- > Jurszo Marcela *03.05.1856 Rapiszki | | o -- > Jurszo Mikołaj *08.05.1857 Rapiszki | | o -- > Jurszo Nikodem *14.03.1859 Rapiszki | | o -- > Jurszo Justyn †13.08.1861 Rapiszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=165 016 Jurszo Wincenty Kazimierz *28.02.1846 Rapiszki nr. 14 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=50 016 Jurszo Cecylia *23.08.1848 Rapiszki nr.108 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=101 016 Jarszo Rozalia *02.02.1850 Rapiszki nr.47 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=83 016 Jurszo Antoni Wincenty *06.11.1851 Rapiszki nr.208 Justyn & Marcela Paukszta s.Jurszo Gabryjel ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_143 016 Jurszo Antoni †22.10.1855 Rapiszki nr.94 L4 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_65 016 Jurszo Tadeusz *02.03.1854 Rapiszki nr.48 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_114 016 Jurszo Stanisław *13.05.1855 Rapiszki nr.86 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_135 016 Jurszo Stanisław †16.06.1855 Rapiszki nr.50 L4t Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_152 016 Jurszo Marcela *03.05.1856 Rapiszki nr.69 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_195 016 Jurszo Mikołaj *08.05.1857 Rapiszki nr.71 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_103 016 Jurszo Nikodem *14.03.1859 Rapiszki nr.51 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_96 016 Jurszo Justyn †13.08.1861 Rapiszki nr.94 L3 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_135 016 Komarowski Jan L28 Krzysztof & Marianna Trapik Deguciszki 26.02.1867 Daugieliszki nr.18 Jurszo Cecylia L19 Justyn & Marcela Paukszta Rapiszki =====================================================================================================================================================

017

Paukszta Michał * L1785 †06.04.1835 Pakalniszki Paukszta Franciszka(dd Polańska)* L1795 †07.08.1835 Pakalniszki | | o -- > Masiulis Petronela(dd Paukszta)* L1820 | 24.04.1849 Daugieliszki | Masiulis Piotr * L1805 | | | | | o -- > Masiulis Gabryjel *25.01.1850 Ożany | | | | | o -- > Misiun Jan *21.07.1853 Wasiule | | o -- > Cycen Maryanna(dd Paukszta)* L1827 | 18.08.1846 Daugieliszki | Cycen Ludwik * L1822 †25.01.1872 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Marcela *02.06.1847 Wasiule †16.06.1847 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Ludwik *29.05.1848 Wasiuki | | | | | o -- > Cycen Urszula *12.08.1849 Wasiule | | | | | o -- > Cyceno Dominicela *12.01.1852 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Józef *20.07.1853 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Gabryjel *02.02.1856 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Jan * L1858 †06.05.1860 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Anastazja *03.10.1860 Wasiule | | | | | o -- > Cycen Adam *03.12.1863 Wasiule | | o -- > Paukszta Józef * L1830 †07.05.1852 Pokalkiszki | | o -- > Paukszta Kazimierz *12.02.1832 Polańczyszki †23.09.1832 Pałańczyszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=179 017 Paukszta Michał †06.04.1835 Pakalniszki nr.26 L50 m.Franciszka Polańska d.Józef ; Petronela ; Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=191 017 Paukszta Franciszka(dd Polańska) †07.08.1835 Pakalniszki nr.72 L40 m. wdowa Michał d.Józef ; Petronela ; Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_79 017 Paukszta Józef †07.05.1852 Pokalkiszki nr.69 L20 Michał & Franciszka Polianska https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=78 017 Paukszta Kazimierz *12.02.1832 Polańczyszki nr.29 Michał & Franciszka Polańska s.Paukszta Justyn ; Karocienko Regina https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=133 017 Paukszta Kazimierz †23.09.1832 Pałańczyszki nr.78 L7m Michał & Franciszka Polańska ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=334 017 Paukszta Maryanna L19 Michał & Franciszka Pelańska Pachalkiszki 18.08.1846 Daugieliszki nr.25 s.Graycewicz Krzysztof ; Bowszo Jerzy ; Pawkszta Tomasz ; Mackanis Jakub Cycen Ludwik L20 Jakub & Rozalia Markun Trakszyszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_177 017 Cycen Ludwik †25.01.1872 Wasiule nr.21 L50 m.Marianna Paukszta d.Józef ; Adam ; Urszula ; Anastazja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=200 017 Cycen Marcela *02.06.1847 Wasiule nr.51 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=389 017 Cycen Marcela †16.06.1847 Wasiule nr.50 L2t Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=41 017 Cycen Ludwik *29.05.1848 Wasiuki nr.66 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=66 017 Cycen Urszula *12.08.1849 Wasiule nr.156 Ludwik & Marianna Paukszta s.Paukszta Ludwik ; Besparo Teresa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_88 017 Cyceno Dominicela *12.01.1852 Wasiule nr.6 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_34 017 Cycen Józef *20.07.1853 Wasiule nr.117 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_143 017 Cycen Gabryjel *02.02.1856 Wasiule nr.24 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_57 017 Cycen Jan †06.05.1860 Wasiule nr.50 L2 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_181 017 Cycen Anastazja *03.10.1860 Wasiule nr.200 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_116 017 Cycen Adam *03.12.1863 Wasiule nr.254 Ludwik & Marianna Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=42 017 Paukszta Petronela L40 wdow Paukszta Michał & Franciszka Pelańska Ożany 24.04.1849 Daugieliszki nr.40 s.Komarowski Antoni ; Paukszta Ludwik Masiulis Piotr L44 wdow Stanisław & Marta Czubiro Ożany https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=96 017 Masiulis Gabryjel *25.01.1850 Ożany nr.26 Piotr & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_36 017 Misiun Jan *21.07.1853 Wasiule nr.127 Piotr & Petronela Paukszta =====================================================================================================================================================

018

Paukszta Józef * Golaławka †28.03.1846 Dwór Przyjaźń par.Przyjaźń 22.12.1821 Daugieliszki Paukszta Teresa(dd Ławryniun)* Saniszki | | o -- > Grundan Anna(dd Paukszta)* L1822 | 19.09.1843 Daugieliszki | Grundan Adam * L1814 | | | | | o -- > Grundan Jan *17.06.1843 Kozliszki †26.09.1843 Marianiszki | | | | | o -- > Grundonow Marianna *28.11.1844 Kozliszki | | | | | o -- > Grundeno Jan *09.04.1847 Kozliszki | | | | | o -- > Grundano Konstantyn *09.03.1849 Kozliszki | | | | | o -- > Grunden Urszula *01.06.1851 Kozliszki | | o -- > Januszewicz Justyna(dd Paukszta)* L1830 | 13.08.1850 Daugieliszki | Januszewicz Mikołaj * L48 | | | | | o -- > Januszewski Adolf *07.08.1851 Michałówka | | | | | o -- > Januszewski Urszula *04.02.1853 Michałów | | o -- > Paukszta Urszula * L1844 Kozliszki †10.03.1847 Kozliszki | | o -- > Paukszta Krzysztof ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_187 Paukszta Józef 22.12.1821 Daugieliszki nr.43 s. Paukszta Jerzy ; Paukszta Andrzej de Paukszty Ławrynio Teresa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1331/1/2?exId=303897&seqNr=27 daug 018 Paukszta Józef †28.03.1846 Dwór Przyjaźń par.Przyjaźń nr.27 *1793 L53 m.Teresa Ławrynowicz s.Krzysztof c.Anna, Justyna, Urszula par.Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=383 018 Paukszta Urszula †10.03.1847 Kozliszki nr.20 L3 Józef & Teresa Ławrynio https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=92 018 Paukszta Justyna L20 Józef & Teresa Dawgieliszki 13.08.1850 Daugieliszki nr.38 Januszewicz Mikołaj L48 Antoni & Elżbieta Michałowa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=71 018 Januszewski Adolf *07.08.1851 Michałówka nr.158 Mikołaj & Justyna Paukszta s.Dombrowski Michał ; Czubiro Wiktoria ; ??? ; Ruczyńska Paulina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_16 018 Januszewski Urszula *04.02.1853 Michałów nr.21 Mikołaj & Justyna Ptaszyńska s.Dombrowski Michał ; Czubiro Wiktoria https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_307 ?010 Januszewicz Łucja(dd Paukszta) †02.12.1891 Burkale?? nr.190 L57 m.Andrzej d.Urszula ; Marianna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_339 Reczka Mateusz L26 Kazimierz & Elżbieta Krukowska 16.02.1892 Daugieliszki nr.49 Januszkiewicz Urszula L26 Andrzej & Łucja Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=271 018 Grundan Adam L29 Jan & Franciszka Pawluk Dwór Suniszki 19.09.1843 Daugieliszki nr.29 s.Paukszta Bartłomiej ; Czubiro Błażej Pawkszta Anna L21 Józef & Teresa Ławryniun Kozliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=53 018 Paukszta Jan 17.06.1843 Kozliszki nr.79 Paukszta Anna z Grunden Adam nieślubne s.Giedziun Józef ; Januszewska Teresa ż.Ignacy https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=260 018 Grundan Jan †26.09.1843 Marianiszki nr.60 L14t Adam & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=124 018 Grundonow Marianna *28.11.1844 Kozliszki nr.201 Adam & Anna Paukszta s.Pakałka Zygmunt ; Czybiro Wiktoria https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=194 018 Grundeno Jan *09.04.1847 Kozliszki nr.23 Adam & Anna Paukszta s.Cycen Stanisław ; Błażewicz Wiktoria ; Grunden Jakub ; Bonecka Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=47 018 Grundano Konstantyn *09.03.1849 Kozliszki nr.59 Adam & Anna Paukszta s.Czubiro Błażej ; Bowszo Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=62 018 Grunden Urszula *01.06.1851 Kozliszki nr.111 Adam & Anna Paukszta s.Januszewski Mikołaj ; Czubiro Wiktoria ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ptaszyński Stanisław * L1805 †01.05.1835 Prysiaga Ptaszyńska Karolina(dd Salomonowicz)* L1807 †18.02.1833 Maksymańce | | o -- > Ptaszyński Michał *17.09.1831 Michałówka †02.03.1833 Maksymańce https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=55 ?018Ptaszyński Michał *17.09.1831 Michałówka nr.94 Stanisław & Karolina Salmonowicz s.Misiulis Józef ; Rejchenbach Zuzanna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=140 ?018 Ptaszyńska Karolina(dd Salmonowicz) †18.02.1833 Maksymańce nr.16 L26 Ptaszyński Stanisław bezdzietni r.1831 https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=141 ?018 Ptaszyński Michał †02.03.1833 Maksymańce nr.21 L1 Stanisław & Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=187 ?018 Ptaszyński Stanisław †01.05.1835 Prysiaga nr.57 L30 m. wdowiec Karolina Salmonowicz =====================================================================================================================================================

019

Paukszta Marcin Paukszta Marcjanna(dd Mieszkiewicz) | | o -- > Paukszta Jan * L1825 28.04.1851 Daugieliszki Paukszta Domicela(dd Ulewicz)* L1831 | | o -- > Paukszta Jan *12.07.1851 Zwengliszki †01.08.1852 Zwengliszki | | o -- > Paukszta Józefata *14.03.1854 Pauksztany | | o -- > Plaukszta Adam *27.11.1855 Powkszty | 22.11.1881 Daugieliszki | Plaukszta Marcelina(dd Paculewicz)* L1859 | | o -- > Plaukszta Rozalia *19.04.1864 Paukszty | | o -- > Plaukszta Urszula *15.09.1866 Januszewicze †10.10.1866 Januszewszczyzna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23056&seqNr=115 019 Paukszta Jan L26 Marcin & Marcianna Mieszkiewicz Makaryszki 28.04.1851 Daugieliszki nr.11 s.Miłasz Ignacy ; Miłasz Jan ; Lichodzewski Sylwester ; Ulewicz Tadeusz Ulewicz Domicela L20 Piotr & Justyna Gasparowicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=66 019 Paukszta Jan *12.07.1851 Zwiengliszki nr.134 Jan & Domikela Ulewicz s. Ulewicz Tadeusz ; Ulewicz Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_85 019 Paukszta Jan †01.08.1852 Zwingliszki nr.107 L1.1/2 Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_66 019 Plaukszta Józefata *14.03.1854 Pauksztany nr.56 Jan & Domicela Ulewicz s.Raginow ; Ulewicz Aniela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_136 019 Plaukszta Adam *27.11.1855 P-Dowkszty nr.195 Jan & Izabela Ulewicz s.Paukszta Maciej ; Łunecka Katarzyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_132 019 Plaukszta Rozalia *19.04.1864 Paukszty nr.89 Jan & Domicela Ulewicz s.Poukszta Maciej ; Ulewicz Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_37 019 Plaukszta Urszula *15.09.1866 Januszewicze nr.211 Jan & Marcela Ulewicz s.Rastienis Jan ; Łunecka Krystyna ż Błażeja https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_45 019 Plaukszta Urszula †10.10.1866 Januszewszczyzna nr.123 L4t Jan & Domicela Ulewicz http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_22 019 Plaukszta Adam L26 Jan & Domicela 22.11.1881 Daugieliszki nr.48 s.Brzozowski Piotr ; Paculewicz Jan ; ??? ; Panaw Nikodem ; Paculewicz Marcelina L22 Krzysztof & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_48 ??019 Plaukszta Karolina †14.05.1875 Siniszki nr.98 L7 Jan & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_181 ??019 Plaukszta Gabryjel †07.08.1881 Sinieliszki nr.191 L21 Jan & Domicela =====================================================================================================================================================

020

Paukszta Adam * L1807 †21.01.1887 Jodeławka Paukszta Józefata * | | o -- > Paukszta Adam | | o -- > Paukszta Jan | | o -- > Paukszta Onufry | | o -- > Paukszta Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_176 Paukszta Adam *24.04.1865 Jodeławka nr.114 Adam & Józefata Pasiakowa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_121 Paukszta Adam †21.01.1887 Jodeławka nr.11 L80 m.Józefata d.Adam ; Jan ; Onufry ; Urszula żołnierz ??https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_100 ??Paukszta Piotr †09.03.1886 Budniki nr.41 L3m Adam & Józefata żołnierz =====================================================================================================================================================

021

Paukszta Jan * L1846 †04.10.1891 Upie Paukszta Marcela(dd Siniewicz) | | o -- > Paukszta Gryselda | | o -- > Paukszta Izabela * L1879 †23.02.1885 Upie | | o -- > Paukszta Anastazja * L1883 †16.10.1905 Upie | | o -- > Paukszta Marcela * L1886 †05.10.1905 Upie | | o -- > Paukszta ?Joanna * L1888 †20.02.1890 Upie | | o -- > Paukszta Pawlina * L1890 †22.09.1905 Upie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_98 021 Paukszta Nikodem †11.03.1878 Upia nr.38 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_234 [013A] Ptaszyńska Marianna Czepuliszki 23.01.1827 Daugieliszki nr.7 Pawłowicz Stanisław Upie https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_86 ?021 Paukszta Marianna †18.06.1877 Upie nr.85 L27 m.Jan d.Nikodem ; Urszula https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_297 Paukszta Jan †04.10.1891 Upie nr.135 L45 m.Marcela dd d.Gryselda ; Anastazja ; Marcela ; Pawlina https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_250 Paukszta ?Joanna †20.02.1890 Upie nr.63 L2 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_384 Paukszta Pawlina †22.09.1905 Upie?? nr.173 L15 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_386 Paukszta Marcela †05.10.1905 Upie??? nr.185 L19 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_388 Paukszta Anastazja †16.10.1905 Upie??? nr.194 L22 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_75 021 Paukszta Izabela †23.02.1885 Upie nr.64 L6 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_113 Paukszta Urszula †21.09.1886 Upia nr.138 L13 Jan & Marcjanna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=10 Paukszta Mateusz *14.08.1847 nr.89 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_90 Paukszta Mateusz †06.10.1852 Upia nr.138 L6 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=36 Paukszta Justyn *02.10.1850 Upie nr.206 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_14 ??021 Paukszta Justyn †22.10.1873 ??? nr.133 L24 =====================================================================================================================================================

022

Paukszta Jan Paukszta Petronela(dd Romanowska) | | o -- > Kozłowska Marianna(dd Paukszta)* L1804 †30.05.1869 Pakalkiszki | 20.11.1827 Daugieliszki | Kozłowski Stanisław * L1792 †28.01.1848 Pakulkiszki | | | | | o -- > Sweykowska Konstancja(dd Kozłowska)*11.10.1828 Polaszki? | | 23.04.1847 Daugieliszki | | Sweykowski Jerzy * L1824 | | | | | o -- > Kozłowski Maciej *25.11.1830 Paluniszki | | | | | o -- > Kozłowska Anna *11.04.1833 Paluniszki | | | | | o -- > Kozłowski Michał *06.09.1836 Pelanciszki | | | | | o -- > Kozłowska Grasylda *11.02.1839 Pakalniszki | | p003 o -- > Paukszta Justyn Paukszta Marianna(dd Pawłowska) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=18 022 Paukszta Marianna L25 Jan & Petronela Romanowska Pasieka 20.11.1827 Daugieliszki nr.31 Kozłowski Stanisław L35 Jan & Anna Saykowska Pakalkiszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_118 022 Kozłowska Marianna(dd Paukszta) †30.05.1869 Pakalkiszki nr.96 L65 m.Stanisław d.Konstancja ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=398 022 Kozłowski Stanisław †28.01.1848 Pakulkiszki nr.8 L56 m.Marianna Paukszta d.Grazylda ; Konstancja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=67 022 Kozłowska Konstancja *11.10.1828 Polaszki? nr.202 Stanisław & Marianna Paukszta s.Kozłowski Antoni ; Marianna żona Justyna Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=19 022 Kozłowski Maciej *25.11.1830 Paluniszki nr.191 Stanisław & Marianna Paukszta s.Marianna żona Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=144 022 Kozłowska Anna *11.04.1833 Paluniszki nr.49 Stanisław & Marjanna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=298 022 Kozłowski Michał *06.09.1836 Pelanciszki nr.95 Stanisław & Marianna Pukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=492 022 Kozłowska Grasylda *11.02.1839 Pakalniszki nr.40 Stanisław & Maryanna Paukszta s.Markun ; Marianna żona Justyna Paukszty https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=363 022 Sweykowski Jerzy L23 Jan & Rozalia Zygmunt Szulan 23.04.1847 Daugieliszki nr.30 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Jerzy ; Kozłowska Konstancja L17 Stanisław & Marianna Paukszta Pakalkiszki =====================================================================================================================================================

023

Bezuspar Rozalia(dd Paukszta) Bezuspar Gabryjel | | o -- > Bezuspar Kazimierz *14.08.1859 Szulany | | o -- > Bezuspar Aniela *25.10.1861 Szulany | | o -- > Biesuspar Marcela *19.06.1863 Szulany †16.11.1869 Szulany | | o -- > Bezuspar Aniela *23.10.1865 Szulany †31.08.1868 Szulany | | o -- > Besuspar Błażej * L1868 †11.08.1868 Szulany ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_122 023 Bezuspar Kazimierz *14.08.1859 Szulany nr.146 Gabryjel & Rozalia Paukszta http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_34 023 Bezuspar Aniela *25.10.1861 Szulany nr.241 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_99 023 Biesuspar Marcela *19.06.1863 Szulany nr.133 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_194 023 Besuspar Aniela *23.10.1865 Szulany nr.248 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_94 023 Besuspar Aniela †31.08.1868 Szulany nr.131 L4 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_91 023 Besuspar Błażej †11.08.1868 Szulany nr.115 L1/2 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_127 023 Besuspar Marcela †16.11.1869 Szulany nr.178 L7 Gabryjel & Rozalia Paukszta =====================================================================================================================================================

024

Plaukszta Józef * L1770 †02.03.1831 Makaniszki Plaukszta Anna(dd Łubina)* L1780 †29.07.1845 Makaniszki | | o -- > Płaukszta Ewa * L1816 | 16.09.1834 Daugieliszki | Bauszo Augustyn | | o -- > Paukszta Wincenty * L1815 | 14.07.1840 Daugieliszki | Besuspar Marianna | | | | | o -- > Płaukszta Izabela *29.08.1841 Makaniszki | | | | | o -- > Paukszta Kazimierz * L1842 †23.02.1844 Makaniszki | | | | | o -- > Paukszta Krzysztof *04.01.1848 Makaniszki | | o -- > Marianna(dd Paukszta)*1807 : : : :.Łubnio : : : 14.11.1837 Daugieliszki :.Staniul Justyn | | o -- > Staniewicz Izabela *07.10.1838 Makaniszki †06.02.1840 Makaniszki | | o -- > Staniewicz Izabela *14.02.1841 Makaniszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23048&seqNr=184 Płaukszta Ewa L18 Józef & Anna Łabiun Makaniszki 16.09.1834 Daugieliszki nr.18 s.Czubiro Stanisław ; Zaryński Jan ; Płaukszta Wincenty Bauszo Augustyn L25 Joachim & Anna Gasparowicz Makaniszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=90 Ptaukszta Józef †02.03.1831 Makaniszki nr.26 L60 m.Anna d.Wincenty ; Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=311 Paukszta Anna †29.07.1845 Makaniszki nr.141 L70 wdowa m.Józefa d.Wincenty ; Ewa ; Marianna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=212 Paukszta Wincenty L25 Józef & Anna Klukow Dwór Dawgieliszki 14.07.1840 Daugieliszki nr.35 s.Zaryński Jan ; Adutis Gabryjel ; Ruksza Jan Besuspar Marianna L20 Jan & Justyna Chrzczonowicz Wasiule https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=166 Płaukszta Izabela *29.08.1841 Makaniszki nr.120 Wincenty & Marianna Besuspar s.Staniewicz Justyn ; Bezuspar Izabela https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=268 Paukszta Kazimierz †23.02.1844 Makaniszki nr.19 L2 Wincenty & Marianna Bezuspar https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=28 Paukszta Krzysztof *04.01.1848 Makaniszki nr.4 Wincenty & Marianna Besuspar s.Czepulis Gabryjel ; Wołotko Konstancja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1331/1/28?exId=303896&seqNr=88 daug 024 Paukszta Michał *27.09.1853 Maksymonty par.Przyjażń nr.78 Wincenty & Marianna Bezuspar s.Bowszo Heronim ; Ewa ż. Wołodko Krzysztof ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=99 024 Staniul Justyn L26 Marcin & Krystyna Berlińska Makaniszki 14.11.1837 Daugieliszki nr.81 s.Steniul Jan ; Zaryński Jan ; Płaukszta Wincenty Łubnio Marianna L30 wdowa Płaukszta Józef & Anna Łubanio ??? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=469 024 Staniewicz Izabela *07.10.1838 Makaniszki nr.182 Justyn & Marianna Paukszta s.Paukszta Wincenty ; Azaryńska Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=150 024 Paukszta Izabela †06.02.1840 Makaniszki nr.17 L1 Justyn & Marianna Pauksztów Staniewiczów https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=135 024 Staniewicz Izabela *14.02.1841 Makaniszki nr.28 Justyn & Marianna Paukszta s.Bikieła Marcin ; Pauksztówna Marianna ????? https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=372 Staniul Wincenty *25.07.1837 Makaniszki nr.154 Jakub & Ludwika Mikszta s.Paukszta Wincenty ; Berlińska Józefata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=79 Ptauksztów Petronella †15.08.1830 Makaniszki nr.98 L10 Marcin & Marcela Jarmuszko https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=188 Plauksztis Marcin †17.06.1835 Makaniszki nr.60 L56 m. wdowiec Marcela Jaromska d.Adam ; Jan ; Marjanna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wołotko Marianna(dd Paukszta)* Wołotko Justyn * L1795 †29.06.1837 Makaniszki | | o -- > Wołotko Kazimierz *16.02.1829 Makaniszki | | o -- > Wołotko Wincenty *30.05.1834 Makaniszki †29.02.1836 Makaniszki | | o -- > Wałotko Agata *09.11.1836 Makaniszki | | o -- > Wołotko Krzysztof | | o -- > Wołotko Konstancja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=65 024 Wołotko Justyn †29.06.1837 Makaniszki nr.107 L42 m.Marianna Paukszta d.Krzysztof ; Kazimierz ; Konstancja ; Agata https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=95 024 Wołotko Kazimierz *16.02.1829 Makaniszki nr.36 Justyn & Marianna Paukszta s.Wołotko Piotr ; Płaukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=207 024 Wołotko Wincenty *30.05.1834 Makaniszki nr.84 Justyn & Mariannna Plaukszta s.Juchniewicz Hilary ; Łozowska Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=20 024 Wołotko Wincenty †29.02.1836 Makaniszki nr.35 L10m Justyn & Marianna Płauksztiów https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=309 024 Wałotko Agata *09.11.1836 Makaniszki nr.127 Justyn & Marianna Plaukszta s.Paukszta Wincenty ; Łazdan Marta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=79 Plauksztów Petronella †15.08.1830 Makaniszki nr.98 L10 Marcin & Marcela Jarmuszko https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_270 Wołotko Piotr 1816 Paukszta Marianna =====================================================================================================================================================

025

Paukszta Kazimierz Paukszta Marianna | | o -- > Paukszta Tomasz * L1850 : : : 03.02.1874 Daugieliszki :.Paukszta Marcela(dd Pochałko)* †20.11.1876 Dowboryszki : | : | : o -- > Paukszta Aniela * L1875 †25.02.1876 Dowboryszki : : : 22.05.1877 Daugieliszki :.Paukszta Marcela(dd Dubakowa)* L1853 †06.03.1904 Dowbaryszki | | o -- > Paukszta Nikodem * ?1878 †18.03.1905 Dowbaryszki | | Paukszta Ursula(dd Łunecka)* | | | | | o -- > Paukszta Monika * L1901 †27.06.1904 Dowbaryszki | | | | | o -- > Paukszta Onyfry * L1903 †25.06.1904 Dowbaryszki | | o -- > Paukszta Pawlina * L1883 †12.01.1888 Dowboryszki | | o -- > Paukszta Gryselda * L1886 †12.01.1888 Dowboryszki | | o -- > Paukszta Antoni | | o -- > Paukszta Weronika | | o -- > Paukszta Urszula | | o -- > Paukszta Marcela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_360 025 Paukszta Nikodem Tomaszewicz †18.03.1905 Dowbaryszki nr.54 L28 m.Urszula Łunecka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_333 Paukszta Onyfry †25.06.1904 Dowbaryszki nr.104 L1 Nikodem & Urszula Łunicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_333 Paukszta Monika †27.06.1904 Dowbaryszki nr.106 L3 Nikodem & Urszula Łunicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_69 025 Paukszta Tomasz L24 Kazimierz & Marianna 03.02.1874 Daugieliszki nr.13 s.Mackanis Tomasz ; Paukszta Wincenty Pakałko Marcela L20 Marcin & Petronela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_75 025 Paukszta Marcela †20.11.1876 Dowboryszki nr.136 L20 m.Tomasz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_64 025 Paukszta Aniela †25.02.1876 Dowboryszki nr.31 L6m Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_133 025 Paukszta Tomasz L26 Kazimierz & Marianna 22.05.1877 Daugieliszki nr.27 s.Staniewicz Gabryjel ; Paukszta Jan ; Dubakowa Marcela L24 Ludwik & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_325 025 Paukszta Marcela(dd Dubak) †06.03.1904 Dowbaryszki nr.49 L35 m.Tomasz d.Nikodem ; Antoni ; Weronika ; Urszula ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_157 025 Paukszta Pawlina †12.01.1888 Dowboryszki nr.11 L5 Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_157 025 Paukszta Gryselda †12.01.1888 Dowboryszki nr.12 L2 Tomasz & Marcela =====================================================================================================================================================

026

Paukszta Gabryjel Paukszta Domicela(dd Rastienis) | | o -- > Paukszta Justyn * L1865 †17.01.1884 Bieciszki | | o -- > Paukszta Kazimierz *10.10.1869 Baniszki †05.12.1873 Bieciszki | | o -- > Paukszta Maria * L1869 †14.01.1888 Bieciszki | | o -- > Paukszta Błażej * L1873 †28.09.1878 Bieciszki | | o -- > Paukszta Urszula * L1876 †04.03.1877 Bieciszki http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_180 026 Paukszto Kazimierz *10.10.1869 Baniszki nr.227 Gebryjel & Domicela Rastieniewicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 Paukszta Kazimierz †05.12.1873 Bieciszki nr.163 L5 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_81 Paukszta Urszula †04.03.1877 Bieciszki nr.34 L1 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_115 Paukszta Błażej †28.09.1878 Bieciszki nr.207 L5 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_40 Paukszta Justyn †17.01.1884 Bieciszki nr.10 L19 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_158 Paukszta Maria †14.01.1888 Bieciszki nr.13 L19 Gabryjel & Domicela Rastienis https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23063_66 Paukszta Marianna *26.03.1867 Bieciszki nr.97 Gabryjel & Marcjanna Damicel?? Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_206 013 Paukszta Urszula †17.05.1889 Bieciszki nr.79 L1 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_211 Rastienis Karol †04.07.1889 Bieciszki nr.113 L12 Gabryjel & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23068_158 Paukszta Justyn *20.11.1864 Bieciszki nr.272 Gabryjel & Justyna Ristienis =====================================================================================================================================================

027

Czajkowska Urszula(dd Paukszta) Czajkowski Piotr | | o -- > Czajkowska Petronela * L1901 †25.08.1902 Wasiule | | o -- > Czajkowska Anna * L1901 †09.12.1904 Wasiule | | o -- > Czajkowska Monika * L1904 †06.06.1905 Wasiule ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_263 Czajkowska Petronela †25.08.1902 Wasiule nr.148 L1 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23073&seqNr=345 Czajkowska Anna †09.12.1904 Wasiule nr.166 L3 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_370 Czajkowska Monika †06.06.1905 Wasiule nr.99 L1 Piotr & Urszula Paukszta =====================================================================================================================================================

028

Ptaszyński Wawrzyn 1810 Daugieliszki Paukszta Konstancja(dd Gaydel) | | o -- > Paukszta Józef * L1807 : : : 07.02.1843 Daugieliszki :.Paukszta Agnieszka(dd Czybiro)* L1813 : | : | : o -- > Paukszta Błażej *05.03.1844 Wasilki †01.12.1845 Warżule : | : | : o -- > Paukszta Petronela *16.06.1852 Wasilki †10.09.1856 Majaki : : : 11.11.1862 Daugieliszki :.Paukszta Marcjanna * L1834 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_71 Ptaszyński Wawrzyniec 1810 Daugieliszki nr.36 Gajdelowicz Konstancja https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=264 Paukszta Józef L36 Wawrzyn & Konstancja Gaydel Piwowaryszki 07.02.1843 Daugieliszki nr.16 s.Czajkowski Wawrzyniec ; Kudoba Justyn ; Wilimowicz Jakub ; Czybir Wincenty Czybirowa Agnieszka L30 Maciej & Teresa Dubakow Wasiule https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=91 Paukszta Błażej *05.03.1844 Wasilki nr.43 Józef & Agnieszka Czybiro https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=344 Paukszta Błażej †01.12.1845 Warżule nr.324 L1.1/2 s.Józefa & Agnieszka Czibiro https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23058_101 Paukszta Petronela *16.06.1852 Wasilki nr.84 Józef & Anna Czubiro https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_162 Paukszta Petronela †10.09.1856 Majaki nr.69 L3 Józef & Agnieszka Czubiro https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_5 Paukszta Józef L40 Wawrzyniec & Konstancja Gejdelis wdowiec Bowszyszki 11.11.1862 Daugieliszki nr.41 Ławrynowicz Marcjanna L28 Józef & Justyna Paculewicz Daugieliszki ?????https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_126 Paukszta Agnieszka(dd Bowszo) †28.10.1862 Bowszyszki nr.103 L67 m.Józef d.- =====================================================================================================================================================

029

Paukszta Jakub Paukszta Marianna(dd Czepulis)* L1781 †08.02.1841 Wasiliszki | | o -- > Paukszta Adam * L1813 †15.11.1873 Garnieliszki 07.05.1839 Daugieliszki Paukszta Anna(dd Pochałko)* | | o -- > Paukszta Michał * L1841 | 09.11.1869 Daugieliszki | Paukszta Krystyna(dd Kuksen)* L1849 | | | | | o -- > Paukszta ... * L1873 †10.05.1875 Garnieliszki | | | | | o -- > Paukszta Izabela * L1875 †25.05.1875 Garwieniszki | | | | | o -- > Paukszta Urszula * L1879 †15.03.1881 Girnieliszki | | | | | o -- > Szymienas Ewa(dd Paukszta)* L1873 †24.08.1895 Lipsze | 09.02.1892 Daugieliszki | Szymienas Jan * L1864 | | | | | o -- > Szymienas Jan | | | | | o -- > Szymanio Emilia * L1895 †08.08.1895 Liapsze | | | | | o -- > Szymieno Kazimierz * L1895 †15.08.1895 Liapsze | | o -- > Lenartowicz Marianna(dd Paukszta)* L1866 †15.01.1899 Cyceniszki | 16.07.1889 Daugieliszki | Lenartowicz Józef * L1864 | | | | | o -- > Lenartowicz Paulina * .09.1899 Cyceniszki †10.01.1899 Cyceniszki | | o -- > Marciukis Agata(dd Paukszta)* L1869 | : | : | : 17.10.1871 Daugieliszki | :.Marciukis Błażej * L1836 | : | : | : 22.10.1878 Daugieliszki | :.Nemejszo Jan * L1849 | | | | | o -- > Nemiejko Agata †15.03.1889 Saulie | | | | | o -- > Niemiejko Michalina †03.01.1895 Sadele | | o -- > Paukszta Jan | | o -- > Paukszta Marcela | | o -- > Paukszta Krzysztof * L1848 †15.05.1871 Sewastopol ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23052&seqNr=189 029 Paukszta Marianna(dd Czepulis) †08.02.1841 Wasiliszki nr.16 L60 m.Jakub https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=178 029 Paukszta Adam L25 Jakub & Marianna Czepulis Wasiliszki 07.05.1839 Daugieliszki nr.25 s.Szaudyn Adam ; Bukowski Maciej Pakałko Anna L18 Tomasz & Justyna Misiunow Slesoryszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_15 029 Paukszta Adam †15.11.1873 Garnieliszki nr.151 L60 m.Anna d.Michał ; Jan ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_161 029 Paukszta Krzysztof †15.05.1871 Sewastopol nr.73 L23 Syn Adama Garnieliszki żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23069_192 ?? 029 Paukszta Marcela †01.08.1872 Garnieliszki nr.139 L1 Michał & Petronela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23062_180 029 Paukszta Michał L27 Adam & Anna Pachałko Giernieliszki 09.11.1869 Daugieliszki nr.27 Kuksen Krystyna L20 Krzysztof & Marianna Czepanis Saule https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_48 029 Paukszta ... †10.05.1875 Garnieliszki nr.94 L2 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_49 029 Paukszta Izabela †25.05.1875 Garwieniszki nr.109 L2m Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_172 029 Paukszta Urszula †15.03.1881 Girnieliszki nr.93 L2 Michał & Krystyna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_333 029 Szymienas Jan L28 Tomasz & Rozalia ??? Lapsze 09.02.1892 Daugieliszki nr.37 s. Paukszta Ewa L19 Michał & Krystyna Kuksan Girnieliszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_107 029 Szymieno Ewa †24.08.1895 Lipsze nr.177 L24 m.Jan d.Jan https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_105 029 Szymanio Emilia †08.08.1895 Liapsze nr.167 L2t Jan & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_105 029 Szymieno Kazimierz †15.08.1895 Liapsze nr.169 L2t Jan & Ewa Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_27 029 Paukszta Agata L22 Adam & Anna Pachałko Garnieliszki 17.10.1871 Daugieliszki nr.44 s. Marciukis Błażej L35 Wincenty & Petronela Mackieniow Sauliuny https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23064_163 029 Paukszta Agata L29 Adam & Anna 22.10.1878 Daugieliszki nr.59 s.Adamowicz Piotr ; Szostak Gabryjel ; Paukszta Michał ; Paukszta Jan Nemejszo Jan L29 Marcin & Agata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_88550_204 029 Nemiejko Agata †15.03.1889 Saulie nr.51 L2m Jan & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23072_77 029 Niemiejko Michalina †03.01.1895 Sadele nr.4 L1 Jan & Agata Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23070_251 029 Paukszta Marianna L23 Adam & Anna Pachałko Girnieliszki 16.07.1889 Daugieliszki nr.63 s.Paukszta Jan Lenartowicz Józef L25 Justyn & Ewa Paculewicz Cyceniszki https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_70 029 Lenartowicz Paulina †10.01.1899 Cyceniszki nr.10 L1m Józef & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23073_71 029 Lenartowicz Marianna(dd Paukszta) †15.01.1899 Cyceniszki nr.15 L33 m.Józef Lenartowicz =====================================================================================================================================================

029A

Ptaszyński Ludwik 1808 Daugieliszki Chmielewska Marta | | o -- > Bowszys Justyna(dd Paukszta)* L1813 | 25.06.1839 Daugieliszki | Bowszys Wincenty * L1810 †03.08.1860 Żwingliszki | | | | | o -- > Bowszys Urszula *09.07.1839 Kozłupiszki | | | | | o -- > Bawszo Onufry *06.07.1842 Kozłupiszki | | | | | o -- > Bowszo Justyn *04.09.1844 Kozłupiszki | | | | | o -- > Bowszo Michał *17.09.1847 Grzybiany | | | | | o -- > Bowszo Marianna *09.08.1849 Grybiany | | o -- > Kaniszewska Anna(dd Ptaszyńska)* L1819 †25.07.1853 Garszwinka 06.11.1838 Daugieliszki Kaniszewski Jan | | o -- > Koniuszewski Ludwik *20.01.1840 Garszwinka | | o -- > Koniszewska Urszula †25.07.1853 Garszwinka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23043_261 Ptaszyński Ludwik 1808 Daugieliszki Chmielewska Marta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=181 029A Bowszys Wincenty L30 Antoni & Marianna Balulis Kozłupiszki wdowiec 25.06.1839 Daugieliszki nr.31 s.Bubulis Dominik ; Koniuszewski Jan Paukszta Justyna L23 Ludwik & Marta Chmielewska Grzybiany https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_62 029A Bowszo Wincenty †03.08.1860 Żwingliszki nr.78 L50 m.Justyna Pauksta d.Michał ; Marianna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=18 029A Bowszys Urszula *09.07.1839 Kozłupiszki nr.129 Wincenty & Justyna Paukszta s.Koniuszewski Jan ; Bubulis Agata ż.Dominika https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=11 029A Bawszo Onufry *06.07.1842 Kozłupiszki nr.95 Wincenty & Justyna Paukszta s.Januszewski Adam ; ?Janiszewska Anna https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23054&seqNr=114 029A Bowszo Justyn *04.09.1844 Kozłupiszki nr.142 Wincenty & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=14 029A Bowszo Michał *17.09.1847 Grzybiany nr.107 Wincenty & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=65 029A Bowszo Marianna *09.08.1849 Grybiany nr.152 Wincenty & Anna Paukszta s.Koniszewski Konstanty ; Koniszewska Anna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=149 029A Ptaszyńska Anna L19 Ludwik & Marta Chmielewska Grzybiany 06.11.1838 Daugieliszki nr.47 Ptaszyński Augustyn Kaniszewski Jan L20 Ignacy & Elżbieta Górecka Garszwinka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_103 029A Koniszewska Anna †25.07.1853 Garszwinka nr.52 L32 m.Jan d.Ludwik ; Domicela ; Ewa https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23053&seqNr=65 029A Koniuszewski Ludwik *20.01.1840 Garszwinka nr.19 Jan & Anna Paukszta s.Pauksztulis Jakub ; Szałno Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_103 029A Koniszewska Urszula †25.07.1853 Garszwinka nr.53 L8 Jan & Anna Paukszta =====================================================================================================================================================

030

Paukszta Augustyn Paukszta Magdalena(dd Lichodzewska) | | o -- > Cycen Krystyna(dd Paukszta)* L1827 †17.02.1854 Deguciszki 11.05.1847 Daugieliszki Cycen Stanisław * L1813 | | o -- > Cycen Julianna *01.10.1847 Dayniszki | | o -- > Cycen Sylwester *30.12.1848 Deguciszki †26.02.1851 Daguciszki | | o -- > Cycen Anna *05.04.1851 Deguciszki | | o -- > Cycen Stanisław *06.05.1853 Deguciszki †02.11.1855 Daugieliszki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23051&seqNr=366 030 Cycen Stanisław L34 Tomasz & Wiktoria Szukiel żołnierz Deguciszki 11.05.1847 Daugieliszki nr.36 s.Szawdinis ; Łunecki ; Sweykowski Paukszta Krystyna L20 Augustyn & Magdalena Lichodziewska Dwór Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23066&seqNr=15 030 Cycen Julianna *01.10.1847 Dayniszki nr.116 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23055&seqNr=35 030 Cycen Sylwester *30.12.1848 Deguciszki nr.1 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23058&seqNr=53 030 Cycen Anna *05.04.1851 Deguciszki nr.68 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_53 030 Cycen Sylwester †26.02.1851 Daguciszki nr.19 L3 Stanisław & Krystyna Paukszta żołnierz https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23059_22 030 Cycen Stanisław *06.05.1853 Deguciszki nr.54 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_114 030 Cycen Krystyna(dd Paukszta)†17.02.1854 Deguciszki nr.20 L30 m.Stanisław żołnierz d.Stanisław ; Julianna ; Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23057_146 030 Cycen Stanisław †02.11.1855 Daugieliszki nr.109 L2 Stanisław & Krystyna Paukszta ===================================================================================================================================================== Paukszta Andrzej Łunecka Agata | | o -- > Paukszta Marianna *24.05.1830 Paukszty | | o -- > Powkszta Anna *25.01.1832 Powkszta | | o -- > Paukszta Rozalia * L1837 Paukszty 26.01.1858 par.Daugieliszki Abielewicz(Obolewicz) Wiktor * L1810 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23047&seqNr=162 Paukszta Marianna *24.05.1830 Paukszty nr.68 Andrzej & Agata Łunecka https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=73 Powkszta Anna *25.01.1832 Powkszta nr.14 Andrzej & Agata Łunecka s.Łunecki Krzysztof ; Baubo Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [58] Paukszta Rozalia L21 Pawkszty Andrzej & Agata Łunecka 26.01.1858 par.Daugieliszki nr.12 s. Abielewicz(Obolewicz) Wiktor L39 Juraszele Jerzy & Katarzyna Bikielewicz https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23050&seqNr=119 Potiejun Marcin *07.11.1832 Trapikiszki nr.153 Andrzej & Teresa Paukszta s.Paukszta Justyn ; Łunecka Agata ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… =====================================================================================================================================================

031

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════