D Z I E D Z I C T W O .


D A U G I E L I S Z K I


Parafia św.

Naujojo Daugėliškio RKB

Rodziny parafii Daugieliszki

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

  1745
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QH5-N?i=263&cat=834953

04.1747 - Paukszta

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QCQ-N?i=624&cat=834953
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QCM-G?i=808&cat=834953


https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F15
  ABC urodz 1780 - 1865

Sieniszki - Kościół filjarny 
   Paukszta  [12]  1806 - 1815
   Paukszta  [20]  1816 - 1826
   Paukszta  [26]  1827 - 1833
   Paukszta  [31]  1834 - 1845

Daugieliszki [34]
   Paukszta  [40]  1780 - 1789
   Paukszta  [48]  1790 - 1799
   Paukszta  [60]  1800 - 1814
   Paukszta  [74]  1815 - 1826
   Paukszta  [81]  1827 - 1828
   Paukszta  [85]  1828 - 1829
   Paukszta  [95]  1830 - 1839
   Paukszta [102]  1839 - 1842
   Paukszta [107]  1842 - 1847
   Paukszta [112]  1847 - 1848
   Paukszta [115]  1848 - 1850
   Paukszta [119]  1850 - 1852
   Paukszta [124]  1852 - 1857
   Paukszta [135]  1857 - 1861
   Paukszta [145]  1861 - 1866


https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17
  ABC slub - 240
  Paukszta - 261


https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F12   [339]
  ABC 1800 - 1812 zgon

https://www.podbrodzie.info.pl/index.php?pid=2&sub=getTrasa&trasaid=3


 !19

   http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_84
     1802  0  Anna    Pauksztis  Christow ; Marcianna Żałubowska    Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki  nr.84]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_109
    1803  0        Paukszta          Kaczkowna        Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 109]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_141
    1804  0        Paukszta          Szimanicie       Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 141]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_157
    1805  0        Paukszta          brak          Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 157]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_195
    1807  0        Paukszta          brak          Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 181]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_181
    1807  0        Paukszta          brak          Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 190]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_190
    1807  0        Paukszta          brak          Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 195]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_270
    1810  0        Paukszta             Szymaniciowna   Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 270]
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3206&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23042_305
    1812  0        Paukszta             Dalgiedowna    Daugieliszki Nowe   [Daugieliszki ; nr skanu 305]

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16   [348]
Daugieliszki  Luźne kartki  filia Kaczergiszki

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16   [360]
Kaziula Tomasz * 1807  nr.98   Jerzy & Konstancja Paukszta   s.Paukszta Benedykt 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

par. filiarna Kaczygirska

--' ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=60 009 Paukszta Andrzej †23.12.1829 Kuniuny nr.19 L53 w. Agata z Wasilewskich s. Jan ; Józef??? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

par. Cejkiniszki

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=30 010B Paukszta Rozalia †13.01.1828 Mazułany nr.3 L6 Dominik & Maryanna Ławryniencow https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/ARCH/1329/1/22?exId=23049&seqNr=32 Paukszta Rozalia † L25 nr.18 Paukszto Agata wdowa Daynie павкштовъ http://kresy.genealodzy.pl/gub_wil_87/ap_litwa.html#daugieliszki ===================================================================================================================================================== ===================================================================================================================================================== ===================================================================================================================================================== https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F11 1774 - 1792 ślub (R-104) 1784 Paukszta Jan & Basiekierska Katarzyna nr.8 1785 Łunecki Wawrzyniec & Paukszta Marianna nr.40 1787 Kowalonek Gabryjel & Paukszta Anna nr.17 1788 Alejun Jan & Paukszta MArjanna nr.35 1789 Paukszta Wawrzyniec & Markun Agata nr.7 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 1792 - 1802 ślub (R-95) https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F10 1774 - 1790 urodz 1775 [18] 1776 [34] 1777 [] 1778 [60] 1779 [66] 1780 [79] 1781 [91] 1782 [] 1783 [111] 1784 [124] 1785 [139] 1786 [155] 1787 [1//] 1788 [190] 1789 [203] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1700 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1790 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [220] ==> maj

ep--' ………………………… metryki urodzeń [3] maj ==>

ep--'s………………………… metryki ślubów [76]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F11 [84] Paukszta Gabryjel 00.11.1790 par.Daugieliszki nr.48 Bowszo Maryanna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F11 [86] Paukszta Jakub 00.12.1790 par.Daugieliszki nr.60 Taszkiewicz Marianna

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1791 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [17]

ep--'s………………………… metryki ślubów [91]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F11 [100] Paukszta Rozalia 00.12.1791 par.Daugieliszki nr.48 Misiun Jan https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F11 [100] Paukszta Konstancja 00.12.1791 par.Daugieliszki nr.49 Sweykowski Kazimierz

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1792 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [40]

ep--' ………………………… metryki ślubów [3]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [8] [012] Paukszta Gabriel de Kiniuny 1792 par.Daugieliszki Paukszta Wiktoria(dd Szymanis) de Czabotarce

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1793 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [63]

ep--' ………………………… metryki ślubów [11]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1794 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [79]

ep--' ………………………… metryki ślubów [16]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [16] Paukszta Jerzy 19.01.1794 par.Daugieliszki nr.1 s.Raginis Marcin ; Lichodzewski Jan ?Szoglius Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [19] Paukszta Katarzyna 26.10.1794 par.Daugieliszki nr.20 s.Połocki Marcin ; Dervinis Mateusz Stankiewicz Mateusz de Kiemieliszki

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1795 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [91]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [91] Paukszta Gabryjel *01.02.1795 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.8 Jerzy & Wiktoria s.Awernus Adam ; Moczulska Teresa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [93] Saykowska Rozalia * par.Daugieliszki nr.21 s.Paukszta Wiktor ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [93] Strukowski * par.Daugieliszki nr.30 s.Paukszta Jerzy ; Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [96] Paukszta Anna *11.05.1795 Bieciszki par.Daugieliszki nr.51 Jakub & Agata s.Paukszta Joachim ; Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [103] Paukszta Anna *06.09.1795 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.106 Krzysztof & Teresa s.Kudoba Andrzej ; Woyczys Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [103] Marianna * par.Daugieliszki nr.109 s.Ptaszyński Ludwik ;

ep--' ………………………… metryki ślubów [23]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [25] [25] Paukszta Agata 02.08.1795 par.Daugieliszki nr.11 s.Trepik Józef ; Trepik Stanisław Gasparowicz Michał

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1796 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [109]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [111] Paukszta Anna *21.02.1796 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.16 Gabryjel & Wiktoria s.Auszpurg Melchior ; Paukszta Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [111] Budzyński *21.02.1796 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.17 s. ; Ptaszyńska Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [115] Rożyński *17.04.1796 Bieciszki par.Daugieliszki nr.37 s. ; Ptaszyńska Krystyna ; Ptaszyński Michał https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [137] 032 Paukszta Krystyna *30.12.1796 Bieciszki par.Daugieliszki nr.162 Joachim & Teresa s.Koczko Tomasz ; Paukszta Anna

ep--' ………………………… metryki ślubów [31]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [33] [33] Ptaszyński Michał 31.01.1796 par.Daugieliszki nr.8 s.Trepik Jakub ; Studzianowski Antoni ; Stydzianowski Walenty Deyno Krystyna

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1797 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [137]

nr.26 s. ; Pauksztowa Wiktoria Paukszta Rozalia *05.06.1797 par.Daugieliszki nr.49 Krzysztof & Marta s.Jaksieboga Krzysztof ; Paukszta Marta nr.63 s. ; Paukszta Magdalena Saykowski nr.64 s.Paukszta Jakub ; Ptaszyńska Elżbieta *07.07.1797 par.Daugieliszki nr.66 Michał & Krystyna s.Plater Ludwic ; Grochowska Michaela ; Plater Jan ; Kątkowska Anna ; Kamiński Jan ; Moczulska Teresa Saykowski nr.94 s.Paukszta Jakub

ep--' ………………………… metryki ślubów [42]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1798 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [166]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [] Paukszta Gabryjel *28.01.1798 Tryburce par.Daugieliszki nr.23 Jakub & Marianna s.Czepulis Michał ; Zygmunt Marta nr.56 s. ; Ptaszyńska Magdalena nr.77 s. ;Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [186] Ptaszyńska Anna *08.08.1798 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.115 Michał & Krystyna s.Plater Ludwik ; Hulsenn Maria ; Plater Jan ; Dłużniewska Angela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [189] Paukszta Justyna *02.09.1798 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.132 Władysław & Rozalia s.Miciunas Jerzy ; Raksymowicz Benedykta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [194] 032 Paukszta Justyna *26.10.1798 Mackieliszki par.Daugieliszki nr.163 Joachim & Teresa s.Kaczko Tomas ; Kondratowicz Anna nr.176 s. ; Ptaszyńska Krystyna

ep--' ………………………… metryki ślubów [55]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [61] [61] Paukszta Władysław 16.07.1798 par.Daugieliszki nr.32 s. Treigicio Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [61] [62] Paukszta Magdalena 21.08.1798 par.Daugieliszki nr.38 s.Kudoba Andrzej ; Maciejewski Wawrzyniec Mickiewicz Jerzy https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [61] [63] Ptaszyńska Wiktoria Helena Czepuliszki 21.08.1798 par.Daugieliszki nr.39 s.Ptaszyński Gabryjel ; Jankiewicz Adam Maszkienas

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1799 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [199]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [203] [012] Paukszta Gabryjel *03.02.1799 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.21 Gabryjel & Wiktoria Simanis s.Woickas Michał ; Łunecka Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [230] Paukszta Bartłomiej *01.09.1799 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.137 Krzysztof & Marta Żołbowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [230] Paukszta Tomasz *08.12.1799 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.191 Jerzy & Wiktoria Szouglun s.Wąsowicz Kazimierz ; Ptaszyńska Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F13 [233] 022 Paukszta Wincenty *30.12.1799 Pasieka par.Daugieliszki nr.211 Jan & Petronella Romanowska s.Budzyński Jan ; Matkiewicz Anna

ep--' ………………………… metryki ślubów [67]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F14 [73] Paukszta Mateusz 24.12.1799 par.Daugieliszki nr.35 s.Raginis Mateusz ; Bowszys Jan Bowszo Agata

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1800 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [4]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 Ptaszyński Jan * 1800 par.Daugieliszki nr.7 Michał & Krystyna Zdanowska s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 Mickiewicz Adam * 1800 par.Daugieliszki nr.54 s.Paukszta Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [15] [012] Mickiewicz Mateusz *13.05.1800 par.Daugieliszki nr.65 Jerzy & Anna Paukszta s. Jakutis Piotr * 1800 nr.87 s.Paukszta Jan Paukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [15] [012] Paukszta Agata *22.10.1800 CZepuliszki par.Daugieliszki nr.132 Gabryjel & Wiktoria Szymanis s.

ep--' ………………………… metryki ślubów [75]

ep--' ………………………… metryki zgonów [188]

nr.47 nr.55 nr.60 nr.84 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1801 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [31]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [39] Rymko Ewa Teresa *24.03.1801 par.Daugieliszki nr.45 Stanisław & Ludwika s.Paukszta Karol de Trepiiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [40] Paukszta Stanisław *30.03.1801 par.Daugieliszki nr.50 Mathia & Agata Dernio(Diemiun) s.Paukszta Jan https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [40] 032 Paukszta Marianna *01.04.1801 Pasieka par.Daugieliszki nr.51 Joachim & Teresa Kaczkowa s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [41] 022 Paukszta Rozalia *14.04.1801 Pasieka par.Daugieliszki nr.53 Jan & Petronela Romanowska s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [44] Saykowska Krystyna *16.05.1801 Tryburce par.Daugieliszki nr.68 Kazimierz & Konstancja Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [47] Rybak Adam * .1801 par.Daugieliszki nr.86 Kazimierz & Katarzyna s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [47] Gaydel Anna *08.07.1801 par.Daugieliszki nr.90 Wawrzyniec & Marianna Zdanowska s.Paukszta Michał ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [59] Paukszta Marcin *23.10.1801 Tryburce par.Daugieliszki nr.156 Władysław & G?Treigowa Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [61] 029 Paukszta Marcin *22.11.1801 Kiereliszki par.Daugieliszki nr.169 Jakub & Marianna Czepul s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [62] Ptaszyński Andrzej *01.12.1801 par.Daugieliszki nr.173 Michał & Krystyna Zdanowska s.

ep--' ………………………… metryki ślubów [82]

ep--' ………………………… metryki zgonów [203]

nr.15 nr.48 nr.55 nr.133 nr.134 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1802 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [65]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [74] [012] Mickiewicz Stanisław *11.05.1802 Pasieka par.Daugieliszki nr.55 Jerzy & Anna Ptaszyńska s. ; Ptaszyńska Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [77] Derwinio * nr.71 s. ; Paukszta Marianna de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [84] Paukszta Anna *31.08.1802 par.Daugieliszki nr.111 Krzysztof & Marianna Zadubowska s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [86] Ragajszys Gabryjel *30.09.1802 Bindaniszki par.Daugieliszki nr.124 Tomasz & Elżbieta Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [87] Bersiekierska Agata * 1802 par.Daugieliszki nr.127 s.Pukszta Jerzy de Pukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [89] Jarmuszka Wincenty * 1802 Kiniuny par.Daugieliszki nr.136 Józef & Krystyna s.Pukszta Józef de Kiniuny

ep--'s………………………… metryki ślubów [4]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [5] Paukszta Marianna 21.08.1802 Daugieliszki nr.10 s. Paciejun Szymon Urwele

ep--' ………………………… metryki zgonów [219]

nr.30 nr.38 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1803 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [95]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [99] Paukszta Gabryjel * nr.14 Mathias Paukszta & Agata Derwiniowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [104] Paukszta Ewa * 1803 Paukszty par.Daugieliszki nr.33 Antoni & Konstancja Franckiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [109] 032 Paukszta Jerzy *16.04.1803 Iwaniańce par.Daugieliszki nr.56 Joachim & Teresa Kaczkowska s. ; Paukszta Anna de Pasieka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [128] 022 Paukszta Justyn *20.12.1803 Paukszty par.Daugieliszki nr.155 Jan & Petronela Romanowska s.Machowski Wincenty ; Polańska Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [129] Paciejun Tomasz * .1803 Urwele nr.162 Szymon & Marianna Paukszta s.Romanowski Władysław ; Walińska Katarzyna

ep--'s………………………… metryki ślubów [13]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [14] 001 Ptaszyński Tomasz Bieciszki 01.02.1803 Daugieliszki nr.4 s.Polański Jan ; Podolski Józef Dalgiado Magdalena Iwaniańce

ep--' ………………………… metryki zgonów [232]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1804 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [130]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [136] Czepulis nr.42 s.Paukszta Jakub de Kiereliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [140] Paukszta Krystyna *15.06.1804 Kiniuny par.Daugieliszki nr.79 Józef & Anna Meykinczo s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [141] Czybir Antoni * 1804 nr.90 s. ; Ptaszyńska Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [141] Paukszta Jakub *26.07.1804 Rasteniszki par.Daugieliszki nr.94 Gabryjel & Konstancja Szymanis [142] nr.102 [145] nr.118 s.Paukszta Anna de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [147] Derwinio Józef * 1804 par.Daugieliszzki nr.124 s.Paukszta Józef de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [147] Bewaynius Krystyna * 1804 par.Daugieliszzki nr.126 s. ; Paukszta Anna de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [148] [012] Mickiewicz Justyn *23.10.1804 Pasieka par.Daugieliszzki nr.136 Jerzy & Anna Ptaszyńska s. ; Paukszta Wiktoria de Kiniuny

ep--'s………………………… metryki ślubów [22]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [23] Paukszta Andrzej nr.8 Żyzmo Marianna nr.25?? nr.31 nr.36

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1805 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [154]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [154] Dalgiado * 1805 par.Daugieliszki nr.1 s. ; Paukszta Magdalena de Bieciszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [154] Gabrusienas Franciszek * 1805 par.Daugieliszki nr.14 Andrzej & Konstancja Paukszta s.Paukszta Jakub de Kiereliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [157] Paukszta Wiktoria *16.02.1805 par.Daugieliszki nr.20 Maciej & Agata s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [160] * par.Daugieliszki nr.50/1 s. Ptaszyńska Helena https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [161] Ptaszyński Stanisław *14.05.1805 par.Daugieliszki nr.64 Michał & Krystyna Zdanowska s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [160] Gruszno Justyn * .1805 Łabańce par.Daugieliszki nr.88 Jerzy & Wiktoria s. ; Paukszta Marianna

ep--'s………………………… metryki ślubów [28]

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1806 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [168]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [180] Mickiewicz Adam *18.10.1806 Michałowo par.Daugieliszki nr.96 Józef & Rozalia s. ; Ptaszyńska Krystyna

ep--'s………………………… metryki ślubów [32]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [32] Paukszta Eufrozyna 28.01.1806 par.Daugieliszki nr.2 s. Rapia Mateusz

ep--' ………………………… metryki zgonów [260]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1807 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [181]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [181] Paukszta Karolina *06.01.1807 par.Daugieliszki nr.1 Maciej & Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [183] Ptaszyńska Elżbieta *29.03.1807 par.Daugieliszki nr.18 Krzysztof & Michalina Deynowa s. Ostrowska ; Jacyna ; Kątkowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [189] Bindar Jakub * 1807 par.Daugieliszki nr.80 Jerzy & Wiktoria s.Ptaszyński Benedykt https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [190] Paukszta Anna *25.08.1807 Machnołowka par.Daugieliszki nr.80 Jan & Magdalena s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [193] Żyzmor Marcin * 1807 par.Daugieliszki nr.109 Maciej & Agata s. ; Paukszta Marianna de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [195] 004 Paukszta Andrzej *19.12.1807 par.Daugieliszki nr.123 Jerzy & Wiktoria s.Raginis August ; Wasilewska Rozalia

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

ep--' ………………………… metryki zgonów [263]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F12 [269] Paukszta Wiktoria †13.12.1807 par.Daugieliszki nr.75 m.Ludwik? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1808 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [196]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [196] Ptaszyński Jan *15.01.1808 Grzybiany par.Daugieliszki nr.3 Ludwik & Wiktoria s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [204] Bukant * 1808 par.Daugieliszki nr.43 Wincenty & Anna s. ; Ptaszyńska Krystyna de Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [207] 001 Paukszta MArianna *23.08.1808 Bieciszki par.Daugieliszki nr.57 Tomasz & Magdalena Dalgiado s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [204] Kaczanowska Ewa * 1808 par.Daugieliszki nr.79 s. ; Paukszta Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [204] Grygorowicz * 1808 par.Daugieliszki nr.83 s. ; Ptaszyńska Petronela de Pasieka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [204] Czerniawski * 1808 par.Daugieliszki nr.84 s. ; Ptaszyńska Konstancja de Pasieka nr.10 nr.21

ep--'s………………………… metryki ślubów [37]

nr.13 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [44] 029A Ptaszyński Ludwik Grzybiany 06.09.1808 Daugieliszki nr.34 s.Ptaszyński Dominik ; Chmielewska Marta Sieniszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [270]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1809 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [214]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [217] [012] Paukszta Kazimierz *26.02.1809 Czepulszki par.Daugieliszki nr.18 Gabryjel & Wiktoria Szymano s.Arcimowicz Jan ; Paukszta Justyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [221] Łunecka Rozalia * 1809 par.Daugieliszki nr.36 s.Ptaszyńska Krystyna de Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [226] [012] Mickiewicz Jan *01.07.1809 Pasieka par.Daugieliszki nr.67 Jerzy & Anna Paukszta s.Binderys Jerzy ; Dalgiado Magdalena https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [228] Łazowska * 1809 par.Daugieliszki nr.81 s. ; Paukszta Wiktoria de https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [229] Korzeniowska * 1809 par.Daugieliszki nr.84 s. ; Ptaszyńska Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [236] Bindarys Magdalena *09.11.1809 par.Daugieliszki nr.123 Jerzy & Wiktoria Paukszta s.Paukszta Jan de Pasieka ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [237] Bancewicz * 1809 par.Daugieliszki nr.128 Marianna s. ; Paukszta Krystyna

ep--'s………………………… metryki ślubów [50]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [52] Paukszta Agata 10.01.1809 par.Daugieliszki nr.8 s. Kaczko Marcin https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [61] Paukszta Teresa Pasieka 14.12.1809 par.Daugieliszki nr.52 s.Piotrowski Jerzy ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Michał Karpowicz Piotr Wasiule

ep--' ………………………… metryki zgonów [291]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1810 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [240]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [240] Żołnierowicz Krzysztof *09.01.1810 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.5 Jan & Justyna Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [248] Karpowicz Józef *16.03.1810 Pasieka par.Daugieliszki nr.39 Piotr & Teresa s.Paukszta Tomasz de Bieciszki ; Mickiewicz Anna de Pasieka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [251] Grusznis Adam * 1810 par.Daugieliszki nr.51 Krzysztof & Marianna ?Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [259] Mickiewicz * 1810 par.Daugieliszki nr.80 s. ; Ptaszyńska Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [260] Rybak Jan *26.06.1810 Zakamionka par.Daugieliszki nr.85 Jerzy & Konstancja Paukszta s.Paukszta Benedykt ; Mickiewicz Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [264] Paukszta Joachim *07.09.1810 par.Daugieliszki nr.107 Wincenty & Felicja Cycen s.Paukszta Mateusz ; Paukszta Wiktoria ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [270] [012] Paukszta Marcianna *06.11.1810 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.130 Gabryjel & Wiktoria Szymanis s. ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [272] Żołnierowicz Wiktoria *28.12.1810 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.135 Jan & Justyna Paukszta s.Paukszta Marcin ;

ep--'s………………………… metryki ślubów [63]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [71] 028 Ptaszyński Wawrzyniec 06.12.1810 Daugieliszki nr.36 s. Gajdamowicz Konstancja

ep--' ………………………… metryki zgonów [299]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1811 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [272]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [273] Kaczkowska Anna *18.01.1811 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.6 Marcin & Agata Paukszta s.Czybir Andrzej ; Gasperowicz Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [281] Giedziun * 1811 par.Daugieliszki nr.47 s. ; Ptaszyńska Konstancja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [291] Zygmunt Rozalia * 1811 par.Daugieliszki nr.102 s.Paukszta Gabryjel N:Czepuliszki ;

ep--'s………………………… metryki ślubów [74]

nr.22

ep--' ………………………… metryki zgonów [311]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1812 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [296]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [297] Paukszta Agata *12.01.1812 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.7 Wawrzyniec & Rozalia Kaczkowa s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [305] 001 Paukszta Tomasz *04.10.1812 Bieciszki par.Daugieliszki nr.83 Tomasz & Magdalena Dalgiado s.

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

ep--' ………………………… metryki zgonów [320] ==> lipiec

ep--'s………………………… metryki zgonów [4] lipiec ==>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1813 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [306]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [308] Szarypa Justyna *24.03.1813 Koncapole par.Daugieliszki nr.17 Tomasz & Marianna Ptaszyńska s.Szalecki Michał ; Ptaszyńska Wiktoria N: https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [314] Rybak Katarzyna *24.08.1813 par.Daugieliszki nr.44 Jerzy & Konstancja Paukszta s.

ep--'s………………………… metryki ślubów [88]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [89] 010B Paukszta Dominik 09.02.1813 Daugieliszki nr.8 s.Wasilewski Andrzej ; Czyber Mateusz ; Ławrynowicz Marjanna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [100] Paukszta Maciej nr.48 Kawkieno Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [101] Ptaszyńska Konstancja 23.12.1813 par.Daugieliszki nr.52 s.Ptaszyński Jerzy ; Romanowski Władysław Denius Jerzy

ep--'s………………………… metryki zgonów [5]

P-102 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1814 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [322]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [335] Binderas Jan *24.05.1814 par.Daugieliszki nr.42 Jerzy & Wiktoria Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F16 [341] Łukaszewicz Augustyn * 1814 par.Daugieliszki nr.71 s.Paukszta Maciej

ep--'s………………………… metryki ślubów [105]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [112] 017 Paukszta Michał 17.05.1812 Daugieliszki nr.21 s.Paukszta Michał ; Paukszta Benedykt Polańska Franciszka

ep--'s………………………… metryki zgonów [14]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [17] Paukszta Jan nr.32 L50 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [17] Paukszta Petronela nr.36 L40 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [19] Paukszta Agata nr.60 L60 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1815 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [3]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [8] Jarmuszko Krystyna * 1815 par.Daugieliszki nr.37 s.Butkunas Stefan ; Butkunas (Paukszta) Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [8] Misiunas Krzysztof * 1815 par.Daugieliszki nr.38 Kazimierz & Krystyna Paukszta s.Paukszta Gabryjel & Katarzyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [15] Paukszta Anna Petronela *26.07.2815 par.Daugieliszki nr.89 Paukszta Wiktoria s.Purkiewicz Jerzy ; Buczyńska Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [16] 028 Paukszta Krystyna *20.12.1815 par.Daugieliszki nr.95 Wawrzyniec & Konstancja Gaydel

ep--'s………………………… metryki ślubów [121]

Paukszta Marianna nr.6 Tałunis

ep--'s………………………… metryki zgonów [20]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [25] Paukszta Agata nr.52 L14 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1816 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [16]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [20] Kowkienas Józef * 1816 par.Daugieliszki nr.24 s. ; Paukszta Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [22] Dubak Petronela * 1816 par.Daugieliszki nr.42 s. ; Paukszta Anna de Bieniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [26] 009B Jankowska Anna *14.07.1816 Wasiule par.Daugieliszki nr.67 Tomasz & Justyna Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [27] Paciejun * 1816 par.Daugieliszki nr.73 s.Paukszta Marcin de Kiniuny ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [29] 017 Paukszta Ludwik *17.09.1816 Daugieliszki nr.93 Michał & Franciszka Polańska s.Paukszta Benedykt

ep--'s………………………… metryki ślubów [129]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [130] 007 Paukszta Benedykt 06.02.1816 Daugieliszki nr.10 s.Paukszta Jerzy ; Kozłowski Stanisław Sarul Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [131] Paukszta Andrzej 11.06.1816 Daugieliszki nr.16 s.Żyzmor Krzysztof ; Paukszta Piotr ; Kondratowicz Michał Gaudoic Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [133] 024?? Paukszta Marianna Kiniuny nr.25 s. ; Paukszta Piotr Wołotko Justyn Urweli

ep--'s………………………… metryki zgonów [30]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [32] Paukszta Marianna nr.30 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1817 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [35]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [39] 007 Paukszta Jerzy Benedykt *02.04.1817 Pasieka par.Daugieliszki nr.39 Benedykt & Rozalia Serul s.Paukszta Józef ; Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [39] Misiun Marianna *17.05.1817 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.56 Kazimierz & Krystyna Paukszta s.Paukszta Gabryjel ; Paukszta Rozalia ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [46] Szarypa * 1817 par.Daugieliszki nr.110 Tomasz & Marcela Paukszta s. ; Paukszta Józef ;

ep--'s………………………… metryki ślubów [135]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [135] 004 Paukszta Augustyn 21.01.1817 Daugieliszki nr.3 Giedziun Magdalena ??nr.20

ep--'s………………………… metryki zgonów [35]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [38] Ptaszyńska Krystyna nr.50 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1818 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [50]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [50] 004 Paukszta Krzysztof * nr.4 Augustyn & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [56] 017 Paukszta Petronela *24.06.1818 nr.53 Michał & Franciszka Polańska

ep--'s………………………… metryki ślubów [142]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [143] Paukszta Maciej nr.8 Woyczun Katarzyna nr.26

ep--'s………………………… metryki zgonów [39]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1819 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [63]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [65] Wasilewska Maryanna * 1819 par.Daugieliszki nr.15 s.Ptaszyński Bartłomiej https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [66] 004 Paukszta Krystyna * 1819 par.Daugieliszki nr.22 August & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [66] Czybier * 1819 par.Daugieliszki nr.97 s. Ptaszyńska Magdalena https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [80] Biendarys Maciej * 1819 par.Daugieliszki nr.103 Jerzy & Wiktoria Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [94] ?? Sajkowski * 1819 par.Daugieliszki nr.178 Szymon & Anna Paukszta s.Paukszta Tomasz

ep--'s………………………… metryki ślubów [149]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [162] Paukszta Wincenty Czyżuny nr.50 Daniuszewicz Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [164] Bukowski Tomasz Tryburce 23.12.1819 par.Daugieliszki nr.55 s.Jermaszko Antoni ; Wołkowski Jan ; Paukszta Stanisław N:Czepuliszki Paukszta Rozalia Czepuliszki

ep--'s………………………… metryki zgonów [44]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1820 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [97]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [94] Paukszta Marcela * 1820 par.Daugieliszki nr.12 Bernard & Rozalia Pasiekowa ???007 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [101] * 1820 par.Daugieliszki nr.24 s. ; Ptaszyńska Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [101] Paukszta Wincenty *15.02.1820 Pietraniszki par.Daugieliszki nr.25 Wincenty & Felicja Cycen s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [111] 024 Wołotko MArianna * 1820 par.Daugieliszki nr.81 Justyn & MArianna Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [117] Szymanis * 1820 par.Daugieliszki nr.109 s.Ptaszyński Gabryjel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [124] Bukowski Andrzej *23.10.1820 Tryburce par.Daugieliszki nr.147 Tomasz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [128] Paukszta Adam *21.12.1820 Nowe Daugieliszki par.Daugieliszki nr.174 Wincenty & Konstancja Giedrojć s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [128] 009B Jankowska Krystyna *20.12.1820 Wasiule par.Daugieliszki nr.175 Tomasz & Justyna Paukszta s.

ep--'s………………………… metryki ślubów [166]

ep--'s………………………… metryki zgonów [51]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1821 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [129]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [137] 017 Ptaszyńska Marianna *10.04.1821 Pakalniszki par.Daugieliszki nr.236 Michał & Franciszka Polańska s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [147] 007 Paukszta ?Gryzelda *18.08.1821 Pasieka par.Daugieliski nr.331 Benedykt & Rozalia Serul s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [152] Paukszta Marianna *06.11.1821 Kiniuny par.Daugieliszki nr.349 Marcin & Marianna Jarmuszko s.

ep--'s………………………… metryki ślubów [179]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [187] 018 Paukszta Józef 22.12.1821 Daugieliszki nr.43 s. Paukszta Jerzy ; Paukszta Andrzej de Paukszty Ławryncio Teresa

ep--'s………………………… metryki zgonów [55]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1822 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [156]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [157] Bukowska Krystyna *12.01.1822 Praciuny par.Daugieliszki nr.9 Tomasz & Rozalia Paukszta s. ; Paukszta Katarzyna ; Paukszta Stanisław de Ożany https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [157] Szuminis * 1822 par.Daugieliszki nr.11 s. ; Ptaszyńska Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [162] Zaryńska Ewa * 1822 par.Daugieliszki nr.47 Gabryjel & Justyna Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [162] Paukszta Jerzy *31.03.1822 Kiniuny par.Daugieliszki nr.53 Andrzej & Agata Greycio https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [164] Gaydelis Magdalena * 1822 par.Daugieliszki nr.66 s.Paukszta Marcin de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [167] Wołotko Ignacy *22.07.1822 Kiniuny par.Daugieliszki nr.88 Piotr & Justyna Paukszta s. ; Paukszta Krystyna de Kiniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [170] Krasowska Rozalia * 1822 par.Daugieliszki nr.113 Marcin & Wiktoria Paukszta s.Ptaszyński Bartłomiej ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [171] Misiunas * 1822 par.Daugieliszki nr.115 Kazimierz & Marianna s. ; Paukszta Rozalia

ep--'s………………………… metryki ślubów [188]

nr.31

ep--'s………………………… metryki zgonów [59]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1823 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [176]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [189] 018 Paukszta Anna *25.07.1823 Gołaławka par.Daugieliszki nr.85 Józef & Teresa Ławryncio https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [190] Grygas Bartłomiej * 1823 par.Daugieliszki nr.95 s.Paukszta Marcin ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [191] Bukowski Jakub *11.07.1823 Tryburce par.Daugieliszki nr.98 Tomasz & Roalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [192] Raginis Marcela *08.08.1823 Piekaryszki par.Daugieliszki nr.166 Tomasz & Krystyna Ptaszyńska s.Mirski Józef ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [195] 009B Jankiewicz Mateusz *27.09.1823 Wasiule par.Daugieliszki nr.133 Tomasz & Justyna Paukszta s. ; Paukszta Ewa N:Czepuliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [196] 007 Paukszta Michał *03.10.1823 Pasieka par.Daugieliszki nr.138 Michał & Rozalia Sarul s.Mickiewicz Adam ; Ptaszyńska Marianna

ep--'s………………………… metryki ślubów [194]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [198] 011 Ptaszyński Bartłomiej 02.12.1823 Daugieliszki nr.55 s.Ptaszyński Benedykt Greycio Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [200] 013 Ptaszyński Antoni 1823 Daugieliszki nr.66 Rybakowa Marianna

ep--'s………………………… metryki zgonów [62]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1824 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [199]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [204] 017 Paukszta Benedykt *12.03.1824 Puchaliszki par.Daugieliszki nr.30 Michał & Franciszka Polańska s.Szutowicz Michał ; Paukszta Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [211] Paukszta Anna * 1824 par.Daugieliszki nr.83 Krzysztof & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [212] Wołotko Krzysztof * 1824`Kiniuny par.Daugieliszki nr.89 Justyn & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [217] Szymanis Michał * 1824 Czebatarce par.Daugieliszki nr.124 Maciej & Marta Jankun s.Pauksztis Gabryjel N:Czepuliszki ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [217] Bukowska Rozalia *16.09.1824 Tryburce par.Daugieliszki nr.126 Tomasz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [217] Cycenas * 1824 Wasiule par.Daugieliszki nr.124 Dominik & Marianna P?? s. ; Paukszta Franciszka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [222] 009B Jankowski Tomasz *10.11.1824 Wasiule par.Daugieliszki nr.159 Tomasz & Justyna Paukszta s.

ep--'s………………………… metryki ślubów [201]

ep--'s………………………… metryki zgonów [69]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [70] Paukszta Agata nr.7 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [72] Pauksztis Benedykt nr.35 L4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1825 …………………………

epPp' ………………………… metryki urodzeń [226]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [226] nr.5 Pauszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [227] 013 Paukszta Antoni Tomasz *11.01.1825 Bieciszki par.Daugieliszki nr.11 Antoni & Marianna Rutowa s.Mickiewicz Jakub ; Mickiewicz Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [227] Cycen * 1825 par.Daugieliszki nr.13 Bartłomiej & Teresa Urban s. ; Paukszta Katarzyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [228] Meszkunas * 1825 par.Daugieliszki nr.18 Kazimierz & Marianna Wołejko s.Sarul Gabryjel ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [229] Malinowski * 1825 par.Daugieliszki nr.28 Tomasz & Marianna Paciejun s. ; Paukszta Rozalia N:Szulany https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [232] Dubak * 1825 par.Daugieliszki nr.41 Dominik & Krystyna s. ; Ptaszyńska Izabela N:Bieciszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [238] 010 Paukszta Stanisław *03.05.1825 Mażułany par.Daugieliszki nr.79 Dominik & Marianna Gajdel s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [239] Paukszta Jan *24.05.1825 Kiniuny par.Daugieliszki nr.87 Marcin & Marcela Jarmuszko s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [246] 017 Paukszta Justyn Kazimierz *05.08.1825 par.Daugieliszki nr.127 Michał & Franciszka Polańska s.Paukszta Tomasz ; Dubak Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [247] Wasilewski * 1825 par.Daugieliszki nr.138 Bartłomiej & Agata s.Paukszta Andrzej N:Kiniuny ; ; Paukszta Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [250] Braziul Teresa *18.10.1825 par.Daugieliszki nr.152 Krzysztof & Krystyna Paukszta s.

ep--'s………………………… metryki ślubów [210]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [212] [009] Paukszta Marcin Szałny 01.02.1825 Daugieliszki nr.9 Paciejun Rozalia Sakaryszki nr.48

ep--'s………………………… metryki zgonów [75]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [76] Paukszta Wawrzyniec nr.20 L64 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [77] Paukszta Jan nr.28 L65 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [78] Paukszta Justyn nr.55 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1826 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [255] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 - 01.09.1826 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 03.09.1826 - 30.06.1827 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [257] par.Daugieliszki nr.13 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [257] 007 Paukszta Gabryjel *10.01.1826 Pasieka par.Daugieliszki nr.15 Benedykt & Rozalia Sarul s.Zaborowski Jan & Ptaszyńska Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [259] Arcymowicz Gabryjel * par.Daugieliszki nr.32 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [263] 018 Paukszta Krzysztof *26.03.1826 Paszyszki par.Daugieliszki nr.63 Józef & Teresa Ławrynio s.Paukszta Justyn N:Markieniszki ; Bowszo Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F19 [264] 003 Paukszta Tomasz *03.04.1826 Szulany par.Daugieliszki nr.71 Marcin & Rozalia Paciejun s.Malinowski Tomasz ; Paciejun Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [4] 009B Jankowski Joachim Michał *02.09.1826 Wasiule par.Daugieliszki nr.5 Tomasz & Justyna Ptaszyńska s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [5] Staniewicz Wiktoria *07.09.1826 Mażuny par.Daugieliszki nr.9 Ludwik & Anna Chmielewska s.Paukszta Jakub N:Czyżuny ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [6] Wołotko Krzysztof *10.09.1826 Makaniszki par.Daugieliszki nr.18 Justyn & Marianna Paukszta s. ; Paukszta Rozalia N:Makaniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [6] Bukowski Mateusz *13.10.1826 Tryburce par.Daugieliszki nr.21 Tomasz & Rozalia Paukszta s. ; Paukszta Ewa N:Czepukiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [8] Sweykowski Marcin *18.10.1826 Wisznupie par.Daugieliszki nr.42 Szymon & Anna Paukszta s.Paukszta Tomasz N:Biecizki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [11] Raginis Domicela *24.11.1826 Stare Daugieliszki par.Daugieliszki nr.65 s.Paukszta Stanisław N:Stare Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [12] 017 Ptaszyński Józef *29.11.1826 Pakalkiszki par.Daugieliszki nr.70 Michał & Franciszka Polańska s.Ptaszyński Justyn N:Pasieka ; Ptaszyńska Marcela N:Bieciszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [12] Cycen Marcela *01.12.1826 par.Daugieliszki nr.71 s. ; Ptaszyńska Katarzyna N:Daugieliszki

ep--'s………………………… metryki ślubów [222]

nr.16 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [232] [013] Ptaszyński Justyn Markieniszki 002 21.12.1826 Daugieliszki nr.60 Bielawska Anna Żyłeniszki

ep--'s………………………… metryki zgonów [79]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [81] Ptaszyński Gabryjel nr.31 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [83] Paukszta Michał nr.74 L65 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [84] nr.77 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [84] nr.78 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1827 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [14] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [3] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 28.08.1827 - https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [18] Sweykowski Gabryjel *21.01.1827 par.Daugieliszki nr.105 s.Ptaszyński Stanisław ; Bowszys Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [19] Sarulis Gabryjel *27.01.1827 par.Daugieliszki nr.112 Józef & Anna Raczyńska s.Ptaszyński Benedykt https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F20 [30] 007 Paukszta Cecylia *27.05.1827 Pasieka nr.191 Benedykt & Rozalia Sarul s.Ptaszyński Stanisław - Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [9] 010B Paukszta Dorota *19.08.1827 Mażułany nr.22 Dominik & Marianna Ławrynowicz s. Widmont Józef ; Rozalia córką Michała Paukszty z Mazułan https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [12] 013 Paukszta Ewa *13.09.1827 Beczyszki nr.34 Antoni & Marianna Rybakow s.Rapnik Gabryjel ; Marcela córka Tomasza Paukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [14] Paukszta Rozalia *23.09.1827 Czebotarce nr.44 Augustyn & Agata Giedziun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [18] Brazul Marianna *07.10.1827 Tryburce nr.60 Krzysztof & Krystyna Paukszta

epP2' ………………………… metryki ślubów [232] ==> sierpień

epP2' ………………………… metryki ślubów [3] sierpień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F17 [234] [013A] Ptaszyńska Marianna Czepuliszki 23.01.1827 Daugieliszki nr.7 Pawłowicz Stanisław Upie https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [18] 022 Paukszta Marianna L25 Jan & Petronela Romanowska Pawicki 20.11.1827 nr.31 Daugieliszki Nowe Kozłowski Stanisław L35 Jan & Anna Saykowska Pakalkiszki

ep--'s………………………… metryki zgonów [85] ==> lipiec

ep--' ………………………… metryki zgonów [3] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F18 [88] Ptaszyński Michał †01.06.1827 Daugieliszki par.Daugieliszki nr.49 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [4] [012] Paukszta Gabryjel † L70 nr.6 m.Wiktoria Szymanio Czepuliszki dz.Marcin ; Kazimierz ; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [11] Gaydelowa Marianna(dd Ptaszyńska) †21.12.1827 Slosaryszki nr.41 L75 m.Wawrzyniec d.Maciej ; Józefa ; Elżbieta ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1828 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [27]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [33] Paukszta Konstancja *22.02.1828 Stare Daugieliszki nr.31 Paukszta Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [36] Puszkow Gryselda *02.03.1828 Fol.Kozakowie par.Kaczygirska nr.43 Maciej & Konstancja Gasparowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [36] Staniewicz Izabela *03.03.1828 Makaniszki nr.45 Jakub & Ludwika Minkszto s.Staniewicz Jan ; Pławkszta Rozalia c.Józefa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [36] ???009 Paukszta Józef *06.03.1828 Kiniuny nr.46 Andrzej & Agata Jakszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [46] [013] Paukszta Piotr *27.05.1828 Żyłeniszki nr.98 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [49] Bukowska Anna *15.06.1828 Tryburce nr.111 Tomasz & Rozalia Paukszta s.Anna córka Krzysztofa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [50] 011 Ptaszyński Jan *16.06.1828 Martuniszki nr.118 Bartłomiej & Anna Grencewicz s.Ptaszyński Józef https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [55] ??? Jurgielewicz Justyn *17.07.1828 fol. Dworzyszcze nr.139 Marcin & Marianna Kiekszto??? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [67] 022 Kozłowska Konstancja *11.10.1828 Polaszki? nr.202 Stanisław & Marianna Paukszta s.Kozłowski Antoni ; Marianna żona Justyna Paukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [71] 009B Jankowska Konstancja *29.10.1828 Wasiule par.Daugieliszki nr.224 Tomasz & Justyna Paukszta s.Pauksztówna Anna

epP2' ………………………… metryki ślubów [19]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [33] Ptaszyński Franciszek L30 Jan & Rozalia Bielawska Czyżuny 08.07.1828 nr.35 s.Ptaszyński Mateusz Putkiewicz Anna L18 Wincenty & Krystyna Rapio Posamoniszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [11]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [15] Jurgielewicz Krzysztof ż.Rozalia(dd Ptaszyńska) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1829 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [87]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [95] Sweykowska Marianna *09.02.1829 Pustoszki nr.33 Szymon & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [95] 024 Wołotko Kazimierz *16.02.1829 Makaniszki nr.36 Justyn & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [115] Łunecka Marcela *19.07.1829 Pakalkiszki nr.110 Wincenty & Agata Giedziun s.Pukszta Augustyn ; Pawłowicz Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [115] 010B Prokopowicz Kazimierz *25.07.1829 Dwór Klimiszki nr.111 Wincenty & Anna Jankun s.Prokopowicz Stanisław ; Marianna ż.Dominika Paukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [118] 007 Paukszta Tomasz *26.09.1829 Pasieka nr.123 Ptaszyński alias Paukszta Benedykt & Rozalia Syrul

ep--' ………………………… metryki ślubów [49]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [54] Stanisław Mickiewicz L20 Jerzy & Anna Paukszta Pasieki 21.07.1829 nr.17 Daugieliszki Nowe Anna Szałn L15 Gabryel & Anna Mariola Mazimanców https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [55] Gabrusenas Franciszek L20 Andrzej & Konstancja Paukszta 18.08.1829 nr.19 Daugieliszki Nowe Stydoł Ewa L18 Maciej & Rozalia Biwcyn https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [63] [012] Paukszta Kazimierz L19 Gabryel & Wiktoria Szymani Czapuliszki 24.11.1829 nr.36 Daugieliszki Nowe Paukszta Józef Cycen Marianna L18 Kazimierz & Marianna Gaydel Papiszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [32]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [33] ?018 Paukszta Teresa † L60 nr.6 Daugieliszki Stare c. Krystyna ; Justyna ; Petronela wdowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [34] 005 Paukszta Marta † L60 nr.10 Czepuliszki wdowa s. Stanisław c.Justyna ; Rozalia ; Ewa ; Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [35] 005 Paukszta Stanisław † L25 nr.18 Czepuliszki Krzysztof & Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [38] Paukszta Jakub †05.04.1829 Szudany nr.40 L78 m. Marianna Czepulow s. Marcin ; Adam https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [41] Potejun Krystyna † L19 nr.57 Makariszki Szymon & Marianna Plauksztów https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [60] 009 Paukszta Andrzej †23.12.1829 Kuniuny nr.19 L53 w. Agata z Wasilewskich s. Jan ; Józef ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1830 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [140] ==> wrzesień

ep--' ………………………… metryki urodzeń [3] wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [143] ?013 Paukszta Gabryjel *16.01.1830 Bużyszki nr.12 Antoni & Marianna Rukieno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [151] Bowszo Marcin *18.03.1830 Daugieliszki nr.35 Wawrzyniec & Agnieszka Sobolewska s.Paukszta Stanisław https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [159] 003 Paukszta Mateusz *10.05.1830 Szułany nr.59 Marcin & Rozalia Patejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [162] 031 Paukszta Marianna *24.05.1830 Paukszty nr.68 Andrzej & Agata Łunecka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [170] 004 Paukszta Petronela *27.06.1830 Czebotarce nr.93 Augustyn & Magdalena Giedziun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F21 [185] [013] Paukszta Michał *03.09.1830 Żyłaniszki nr.137 Justyn & Anna Bielawskich https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [4] [013] Pawłowicz Michał *19.09.1830 Pustoszka nr.147 Stanisław & Marianna Paukszta s.Paukszta Kazimierz ; Pawłowicz Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [13] [012] Paukszta Kazimierz *23.10.1830 Czepuliszki nr.174 Kazimierz & Marjanna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [14] 001 Rapnik Domicela *29.10.1830 Beciszki nr.177 Rapnik Gabryjel & Marcela Paukszto s.Marianna żona Paukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [19] 022 Kozłowski Maciej *25.11.1830 Paluniszki nr.191 Stanisław & Marianna Paukszta s.Marianna żona Paukszty

epP2' ………………………… metryki ślubów [65]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [72] ??009 Męczyński Piotr L20 Tomasz & Agata ??? Kiniuny 13.07.1830 nr.15 Daugieliszki Nowe Paukszta Agata L27 Wasilewski Wawrzyn & Zofia Makul Kiniuny Wdowa

ep--' ………………………… metryki zgonów [60]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [62] 011 Paukszta Jan † Marklaniszki nr.14 L1 Bartłomiej & Anna Graycewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [69] 010B Paukszta Dorota †02.04.1830 Kalwiszki nr.51 L3 Dominik & Marianna Ławryń https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [79] Plauksztów Petronella † Makaniszki nr.98 L10 Marcin & Marcela Jarmuszko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1831 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [24]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [41] Ruściegow nr.52 Andrzej & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [44] Paukszta Jakub * nr.62 Paukszta Anna nieślubne https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [45] Szadko Konstancja * nr.66 Justyn & Maryanna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [53] Krapowski nr.89 Maciej & Wiktoria Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [55] ?018 Ptaszyński Michał *17.09.1831 Michałówka nr.94 Stanisław & Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [59] Gryglow nr.108 Symon & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [64] 010 Paukszta Maryanna *27.11.1831 Kalwiszki nr.122 Dominik & Maryanna Gaydzio

ep--' ………………………… metryki ślubów [82]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [105] Cycen Jan L26 Marcin & Rozalia Surwił Ożan 08.11.1831 nr.46 Daugieliszki Nowe Mickiewicz Marianna L20 Jerzy & Anna Paukszt Pasieki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [109] Atraszka Józef L30 Michał & Konstancja Kukiel Zakamionka 08.11.1831 nr.55 Daugieliszki Nowe Bindar Magdalena L20 Jerzy & Wiktoria Paukszt Labuńcy https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [110] Chotkiewicz Jan L20 Józef & Marianna Iwanow par.Święciany 08.11.1831 nr.56 Daugieliszki Nowe Sielen Wiktoria L22 Jerzy & Wiktoria Paukszt Czekiszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [85]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [86] [012] Paukszta Kazimierz †02.01.1831 Czepuliszki nr.3 L2m Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [89] 007 Paukszta Tomasz †23.02.1831 Pasuci nr.22 L30 Benedykt & Rozalia Sarul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [90] 024 Ptaukszta Józef †02.03.1831 Makaniszki nr.26 L60 m.Anna d.Wincenty ; Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [115] 011 Paukszta Marcela † Markiniszki nr.127 L10m Bartłomiej & Anna Graycewicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1832 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [69]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [70] [012] Paukszta Karol *07.01.1832 Czepuliszki nr.6 Kazimierz & Marjanna Cycen s.Pauksztwicz?? Stanisław ; Gaydamowicz Tekla https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [73] 031 Powkszta Anna *25.01.1832 Powkszta nr.14 Andrzej & Agata Łunecka s.Łunecki Krzysztof ; Baubo Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [73] 009B Jankowska Magdalena *01.02.1832 Wasiule par.Daugieliszki nr.15 Tomasz & Justyna Powkszta s.Besuspar Ignacy ; Czubiro Anna r.1828 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [74] [009] Paukszta Gabryjel *02.02.1832 Szulany nr.16 Marcin & Rozalia Potejun s.Bowszys Marcin ; Potejun Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [78] 017 Paukszta Kazimierz *12.02.1832 Polańczyszki nr.29 Michał & Franciszka Polańska s.Paukszta Justyn ; Karocienko Regina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [79] [013A] Pawłowicz Kazimierz *20.02.1832 Pustoszka nr.32 Stanisław & Marianna Paukszta s.Pawłowicz Bartłomiej ; Pawłowicz Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [84] Paukszta Katarzyna *05.04.1832 Dwór Daugieliszki nr.48 Paukszta Krystyna s.Jankun Krzysztof ; Bikiel Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [98] Bukowski Tomasz *06.07.1832 Tryburce nr.90 Tomasz & Rozalia Paukszta s.Czepulis Andrzej ; Paukszta Ewa r.1837 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [99] ??013?? Paukszta Marianna *11.07.1832 Beciszki nr.92 Antoni & Marianna Rybakow s.Paukszta Justyn ; Grygowa Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [102] 004 Paukszta Maciej *22.07.1832 Czebotarce nr.101 Augustyn & Magdalena Giedziun s.Jankun Michał ; Korzeniewka Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [102] [013] Paukszta Jerzy *27.07.1832 Żyteniszki nr.102 Justyn & Anna Bielawska s.Bukowski Maciej ; Rastienio Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [110] Kugiel Maciaj *07.09.1832 Makaniszki nr.125 Krzysztof & Rozalia Jurkiewicz s.Bokis Wawrzyniec ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [119] Potiejun Marcin *07.11.1832 Trapikiszki nr.153 Andrzej & Teresa Paukszta s.Paukszta Justyn ; Łunecka Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [127] Szymoczonko Aniela *19.12.1832 Maksymańce nr.176 Szymkiewicz Marianna i Maciejewski Piotr s.Ptaszyński Stanisław ; Szymkiewicz Marianna

ep--' ………………………… metryki ślubów [119]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [123] 001 Rapnik Gabryel L20 Marcin & Marcela Szałn Baciszki 14.02.1832 nr.9 Daugieliszki Nowe Paukszta Tomasz Paukszta Marcela L19 Tomasz & Magdalena Dalgiad Baciszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [128] Rymszelis Jerzy L30 Gabryel & Agata Ragini Daugieliszki 29.03.1832 nr.19 Daugieliszki Nowe Ragaysz Justyna L20 Krzysztof & Marta Paukszt Ryzgun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [135] Gaydel Tadeusz L40 Piotr & Konstancja Paukszta Sastaniszki 09.10.1832 nr.34 Daugieliszki Nowe Sydabrowska Marianna L30 Wawrzyniec & Konstancja Kałwel Palaukiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [136] Gabrusen Franciszek L30 Andrzej & Konstancja Paukszta Szulany 16.10.1832 nr.36 Daugieliszki Nowe Bukowska Ewa L20 Jan & Teresa Krumin Trapikiszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [118]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [129] Paukszta Jakub † Wasiule nr.57 nieślubne Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [133] 017 Paukszta Kazimierz †23.09.1832 Pałańczyszki nr.78 L7m Michał & Franciszka Polańska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [134] Panawowa Justyna(dd Paukszta) † nr.82 L40 m.Stanisław Panawa d.Augustyn ; Wincenty ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1833 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [128]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [132] 001 Rapnik Grasilda *17.01.1833 Beciszki nr.14 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [141] Jarmoszko Józefata *29.03.1833 Wasiule nr.42 Józef & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [144] 022 Kozłowska Anna *11.04.1833 Paluniszki nr.49 Stanisław & Marjanna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [164] [013] Pawłowicz Rozalia *01.10.1833 Pustoszka nr.110 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [179] Paukszta Karol nr.148 Paukszta Krystyna nieślubne

ep--' ………………………… metryki ślubów [148]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [158] Paukszta Stanisław L30 Maciej & Agata Deniniów Daugieliszki 12.02.1833 nr.20 Daugieliszki Nowe Jankowicz Wiktoria L20 Adam & Regina Pipir Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [168] Malewski Kazimierz L22 Michał & Agata Takar Mazimańce 22.10.1833 nr.41 Daugieliszki Nowe Magdalena Rybak L17 Jerzy & Konstancja Paukszt Pojaniszki

epP2' ………………………… metryki zgonów [137]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [140] ?018 Ptaszyńska Karolina(dd Salmonowicz) †18.02.1833 Maksymańce nr.16 L26 Ptaszyński Stanisław bezdzietni r.1831 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [141] ?018 Ptaszyński Michał †02.03.1833 Maksymańce nr.21 L1 Stanisław & Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [144] Szwejkowsk Justyn †08.04.1833 Wirszupie nr.39 L? Symon & Anna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1834 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [179]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [181] 003 Paukszta Kazimierz *17.01.1834 Więcławiszki nr.8 Marcin & Rozalia Patejun s.Gaydel Maciej ; Potiejun Wiktorya https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [190] Paukszta Kazimierz *03.03.1834 Daugieliszki nr.33 Stanisław & Wiktoria Jankowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [195] Bukowska Domicela *11.04.1834 Tryburcy nr.49 Tomasz & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [205] Braziul Wiktor *24.05.1834 Rowy nr.78 Krzysztof & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [207] 024 Wołotko Wincenty *30.05.1834 Makaniszki nr.84 Justyn & Mariannna Plaukszta s.Juchniewicz Hilary ; Łozowska Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [216] [012] Paukszta Michał *02.07.1834 Czepuliszki nr.111 Kazimerz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [217] 007 Paukszta Rozalia * nr.115 Benedykt & Rozalia Surol https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [231] Pawłowicz Michał *06.10.1834 Wirszupie nr.158 Bartłomiej & Wiktoria Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [233] 001 Rapnik Marcjanna *01.11.1834 Beciszki nr.165 Wawrzyn & Marcjanna Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Rapnik Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [235] 001 Paukszta Andrzej *17.11.1834 Beciszki nr.172 Tomasz & Krystyna Giedziun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [238] 010 Paukszta Łucja *08.12.1834 Kalwiszki nr.184 Dominik & Marianna Gajdzio https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [240] [013] Paukszta Domicella *24.12.1834 Żydeniszki nr.193 Justyn & Anna Bielawska ch.Paukszta Tomasz

epP2' ………………………… metryki ślubów [175]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [176] Pietkiewicz Wincenty nr.2 s.Paukszta Franciszek ; Gasparowicz Augustyn Błażewicz Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [176] nr.3 s.?Paukszta Andrzej https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [182] Bukowski Maciej nr.14 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Tomasz ; Gaydel Bartłomiej Pachałko Józefa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [183] 001 Paukszta Tomasz L22 Tomasz & Magdalena Dalgiad Bieciszki 24.08.1834 Daugieliszki nr.15 s.Paukszta Augustyn ; Łunecki Jan ; Rapnik Gabryjel Giedziun Krystyna L23 Bartłomiej & Katarzyna Rageysz Pałuniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F22 [184] 024 Płaukszta Ewa L18 Józef & Anna Łabiun Makaniszki 16.09.1834 Daugieliszki nr.18 s.Czubiro Stanisław ; Zaryński Jan ; Płaukszta Wincenty Bauszo Augustyn L25 Joachim & Anna Gasparowicz Makaniszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [155]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [163] Paukszta Ludwik L17 Polanczyszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [171] Krasowski Kazimierz †19.11.1834 Pasiszki nr.78 Maciej & Wiktoria Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1835 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [240]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [254] 003 Paukszta Stanisław *29.04.1835 Wincławiszki nr.56 Marcin & Marianna Paciejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [257] 013 Paukszta Justyn *02.06.1835 Bieciszki nr.66 Antoni & Marianna Lichdziewska s.Paukszta Rozalia ; Bauszyc Maciej https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [276] [013] Pawłowicz Ludwik *02.12.1835 Pustosza nr.119 Stanisław & Marianna Paukszta

epP2' ………………………… metryki ślubów [191] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki ślubów [4] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [5] Błażewicz Kazimierz L20 Jakub & Marcela Matusewicz Ożany 08.09.1835 Daugieliszki nr.11 s.Ulewicz Bartłomiej ; Paukszta Kazimierz ; Błażweicz Szymon ; Besuspar Maciej Paukszta Ewa L20 Krzysztof & Marta Zabłodzka Wariule https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [9] Wilczyński Justyn L40 Mateusz & Konstancja Paukszta wdowiec Tryburce 20.10.1835 Daugieliszki nr.21 Dundel Karolina L25 Krzysztof & Teresa Rymkun Trapikiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [11] Beneysza Wincenty L20 Piotr & Marianna Baluk Wardziuki par.sołocka 03.11.1835 Daugieliszki nr.25 Bindar Krystyna L21 Jerzy & Wiktoria Paukszta Łubańce https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [11] Besuspar Wincenty L30 Maciej & Konstancja Paukszta Wariule 10.11.1835 Daugieliszki nr.26 Lichodziewska Petronela L Jerzy & Katarzyna Czyciel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [13] 001A Paukszta Tomasz L50 wdowiec Jakub & Agata Trapik Bieciszki 24.11.1835 Daugieliszki nr.31 Czybir Marianna(dd Czepul) L30 wdowa Maciej & Katarszyna Kałdzin Prysiaga

epP2' ………………………… metryki zgonów [174] ==> sierpień

epP2' ………………………… metryki zgonów [5] wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [179] 017 Paukszta Michał †06.04.1835 Pakalniszki nr.26 L50 m.Franciszka Polańska d.Józef ; Petronela ; Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [182] Paukszta Stanisław †22.04.1835 Stare Daugieliszki nr.38 L30 m.Wiktoria Jankun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [185] 007 Paukszta Józef †27.05.1835 Pasieka nr.52 L4 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [187] ?018 Ptaszyński Stanisław †01.05.1835 Prysiaga nr.57 L30 m. wdowiec Karolina Salmonowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [188] Plauksztis Marcin †17.06.1835 Makaniszki nr.60 L56 m. wdowiec Marcela Jaromska d.Adam ; Jan ; Marjanna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [191] 017 Paukszta Franciszka(dd Polańska) †07.08.1835 Pakalniszki nr.72 L40 m. wdowa Michał d.Józef ; Petronela ; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F23 [194] Jaksztów Pauksztów † nr.81 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1836 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [277]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [298] 022 Kozłowski Michał *06.09.1836 Pelanciszki nr.95 Stanisław & Marianna Pukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [309] 024 Wałotko Agata *09.11.1836 Makaniszki nr.127 Justyn & Marianna Plaukszta s.Paukszta Wincenty ; Łazdan Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [310] 001 Rapnik Marianna *16.11.1836 Beciszki nr.130 Gabryel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [318] 001A Paukszta Adam * .1836 nr.154 Tomasz & Marianna Czepul

epP2' ………………………… metryki ślubów [15]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [18] Komorowski Tomasz nr.6 Paukszta Józef Kejnio Petronela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [20] Żoromski Andrzej L20 Michał & Krystyna Tedor Więcławiszki nr.10 s.Paukszta Marcin Paciejun Wiktoria L20 Jakub & Elżbieta Maczkini Sloseryszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [31] Patiejun nr.33 Żoromska Michał & Krystyna Teber https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [21] Butkiewicz Wincenty L30 Tomasz & Rozalia Kudabo Daubaryszki 13.05.1836 Daugieliszki nr.13 Żołnier Anna L30 Krzysztof & Marta Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [22] 004 Paukszta Augustyn L40 wdowiec Jerzy & Wiktoria Daugieliszki Stare 03.05.1836 Daugieliszki nr.14 Paukszta Benedykt Karpowicz Justyna L Piotr & Teresa Daugieliszki Stare https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [29] Jarmuszko Gabryjel L20 Mateusz & Katarzyna Paukszta Stare Daugieliszki 25.10.1836 Daugieliszki nr.29 Kondratowicz Rozalia L18 Maciej & Krystyna Kryczel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [34] 007 Dalgiado Krzysztof Mateusz & Magdalena Czepanis 1836 nr.39 Paukszta Marcela Benedykt & Rozalia Serul

epP2' ………………………… metryki zgonów [12]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [20] 024 Wołotko Wincenty †29.02.1836 Makaniszki nr.35 L10m Justyn & Marianna Płauksztiów https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [27] Rapnik Marjanna †04.07.1836 Bieciszki nr.76 L2 Gabryjel & Marianna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1837 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [321]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [330] 003 Paukszta Wiktor *10.02.1837 Więćławiszki nr.26 Marcin & Rozalia Pakujun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [344] 007 Ptaszyński Benjamin *01.04.1837 Pasieka nr.69 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [363] [013] Paukszta Izabela *11.06.1837 Żydeniszki nr.126 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [367] Jaksieboga Krzysztof *03.07.1837 Tryburce nr.139 Kazimierz & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [370] Swejkowska Anna *03.07.1837 Wirszupie nr.147 Symon & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [372] Staniul Wincenty *25.07.1837 Daugieliszki nr.154 Jakub & Ludwika Mikszta s.Paukszta Wincenty ; Berlińska Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [402] p003 Ptaszyński Gabryjel *21.11.1837 nr.242 Pasieka Justyn & Marjanna Pawłowicz ch.Paukszta Gryselda ; Paukszta Jerzy z Ewą Pauksztowną

epP2 ………………………… metryki ślubów [41]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [41] Binder Jakub L28 Jerzy & Wiktoria Paukszta Łabuńce 10.01.1837 Daugieliszki nr.1 s.Bindar Michał ; Paukszta Jerzy ; Kowalewski Michał ; Atraszek Krystyna L23 Tomasz & Ewa Butkun Zakamionka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [51] Pawłowski Gabryjel L20 Antoni & Konstancja Filipów Upie 14.02.1837 Daugieliszki nr.14 s.Paukszta Justyn Holubicka Krystyna L17 Szymon & Magdalena Cycen Pimpiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [61] Beynar Mateusz L25 Michał & Marianna Paukszta Gedziuny 09.05.1837 Daugieliszki nr.28 Staszkiewicz Franciszka L36 Andrzej & Agata Łapczyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [63] Hołubowicz Jerzy L34 Mateusz & Agata Szałno Datyniany pow.Święciański 23.05.1837 Daugieliszki nr.31 s. Paukszta Józefata L30 Hołubowicz Antoni & Gryselda Jeleńska wdowa Dayniów https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [] Hołubowicz Jerzy Antoni & Grazylda Jeleńska 1837 nr.31 Paukszta Jozefata Mateusz & Agata Szałć Daugieliszki Nowe https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [89] Bukowski Andrzej L18 Tomasz & Rozalia Paukszta Tryburce 17.10.1837 Daugieliszki nr.65 Sweykowska Felicjana L20 Jan & Anna Maciejewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [99] 024 Staniul Justyn L26 Marcin & Krystyna Berlińska Makaniszki 14.11.1837 Daugieliszki nr.81 s.Steniul Jan ; ZaryńskiJan ; Płaukszta Wincenty Łubnio Marianna L30 wdowa Płaukszta Józef & Anna Łubanio ???

epP2 ………………………… metryki zgonów [40]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [65] 024 Wołotko Justyn †29.06.1837 Makaniszki nr.107 L42 m.Marianna Paukszta d.Krzysztof ; Kazimierz ; Konstancja ; Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [68] Bagiński Józef †07.07.1837 Jodelawki nr.117 L60 m.Konstancja Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [77] Pukszta Kazimierz †17.10.1837 Daugieliszki nr.156 L4 Stanisław & Wiktoria Jankowicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1838 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [409]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [409] [013] Pawłowicz Karol *01.01.1838 Pustoszka nr.2 Stanisław & Marianna Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [418] Paukszta Rozalia * nr.29 Jerzy & Krystyna ?Regnis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [420] Paukszta Marianna * 1838 nr.33 Antoni & Anna Rybakow https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [427] Łapszyński Józef *26.02.1838 Telakiszki nr.56 Jan & Rozalia Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Oborewicz Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [441] 008 Paukszta Grasylda *16.05.1838 Markuniszki nr.96 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [453] [012] Paukszta Petronela *01.07.1838 Czepuliszki nr.134 Kazimierz & Marjanna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [455] Derwinio Grysylda *14.07.1838 Pokryżyszki nr.139 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [466] Giedziun Izabela *15.09.1838 Giedziuny nr.171 Ignacy & Marianna Paukszta s.Pauksztówna Justyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [469] 024 Staniewicz Izabela *07.10.1838 Makaniszki nr.182 Justyn & Marianna Paukszta s.Paukszta Wincenty

epP2' ………………………… metryki ślubów [114]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [115] nr.2 Paukszta Wincenty nr.3 Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [129] nr.23 Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [133] Krasowski Józef L50 Piotr & Krystyna Szumin 22.05.1838 Daugieliszki nr.29 Szarpo Justyna L25 Tomasz & Marcela Paukszta Markiniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [135] nr.31 Paukszta Marcin https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [149] 029A Ptaszyńska Anna L19 Ludwik & Marta Chmielewska Grzybiany 06.11.1838 Daugieliszki nr.47 Ptaszyński Augustyn Kaniszewski Jan L20 Ignacy & Elżbieta Górecka Garszwinka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [162] Ragajszo Tomasz L36 wdowiec Tomasz & Marjanna Paukszta Szakaryszki 20.11.1838 Daugieliszki nr.60 Bojko Agata L30 Szymon & Krystyna Mazuk

ep--' ………………………… metryki zgonów [83]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [86] Paukszta Krystyna †1838 Markiniszki nr.12 L80 m.Jan d.Bartłomiej ; Justyn ; Józef ; Tomasz ; Wiktoria ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [101] Ptaszyński Andrzej † Czubotarce nr.74 L40 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [109] Paukszta Marianna †1838 nr.105 L1.1/2 Antoni & Marianna Rukio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1839 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [479] ==> kwiecień

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] maj ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [488] 001 Rapnik Gabryjel *01.02.1839 Beciszki nr.28 Gabryjel & Marcela Paukszta s.Paukszta Tomasz ; Smiolenska Krystyna ż.Eliasza https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [489] Butkiewicz Gabryjel *03.02.1839 Makaniszki nr.31 Stanisław & Wiktoria Gajdelis s.Paukszta Wincenty ; Butkiweicz Konstancja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [492] 022 Kozłowska Grasylda *11.02.1839 Pakalniszki nr.40 Stanisław & Maryanna Paukszta s.Markun ; Marianna żona Justyna Paukszty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [493] Mikiewicz nr.44 s.Paukszta Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [495] Potejun Ewa *20.02.2839 Szakaryszki nr.49 Michał & Marta Rastienis s.Paukszta Marcin ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [500] Butkiewicz Krzysztof *05.03.1839 Ożany nr.61 Wincenty & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [502] [013] Paukszta Grasylda *18.03.1839 Żytaniszki nr.67 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [503] [013] Pawłowicz Marcela * 27.03.1839 Pustosza nr.72 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F24 [507] 007 Dalgedo Jerzy *13.04.1839 Dwór Daugieliszki nr.83 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [18] 029A Bawszys Urszula *09.07.1839 Kozłupiszki nr.129 Wincenty & Justyna Paukszta s.Koniuszewski Jan ; Bubulis Agata ż.Dominika https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [42] [009] Paukszta Marianna *24.10.1839 Więcławiszki nr.197 Marcin & Rozalia Potiejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [42] [009] Paukszta Marcela *24.10.1839 Więcławiszki nr.197 Marcin & Rozalia Potiejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [50] Markanis *1839 Małakalnie nr.220 Jan & Krystyna Bowszo s.Paukszta Krystyna panna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [55] 016 Jurszo Cecylia *18.12.1839 Tawiuny nr.235 Justyn & Marcela Paukszta

ep--' ………………………… metryki ślubów [166]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [172] 032 Paukszta Petronela L25 Joachim & Teresa Kaczka Piekaryszki 05.02.1839 par.Daugieliszki Nowe nr.14 s. Czepani Józef L30 Bartłomiej & Marianna Nowik Dainiuny Mackanis Michał Franciszek & Krystyna Patieiun 1839 Daugieliszki Nowe nr.16 Paukszta Petronela Michał & Franciszka Palanek https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [178] 029 Paukszta Adam L25 Jakub & Marianna Czepulis Wasiliszki r.1841 07.05.1839 Daugieliszki nr.25 s.Szaudyn Adam ; Bukowski Maciej Pakałko Anna L18 Tomasz & Justyna Misiunow Slesoryszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [181] 029A Bowszys Wincenty L30 Antoni & Marianna Balulis Kozłupiszki wdowiec 25.06.1839 Daugieliszki nr.31 s.Bubulis Dominik ; Koniuszewski Jan Paukszta Justyna L23 Ludwik & Marta Chmielewska Grzybiany

ep--' ………………………… metryki zgonów [114]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [129] [012] Paukszta Petronela †01.07.1839 Czepuliszki nr.66 L1 Kazimierz & Maryanna Cycen ±.Jodeliszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1840 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [59]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [65] 029A Koniuszewski Ludwik *20.01.1840 Garszwinka nr.19 Jan & Anna Paukszta s.Pauksztulis Jakub ; Szałno Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [90] Matkanio Ewa *03.06.1840 Piwowaryszki nr.98 Michał & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [118] ?013 Paukszta Krystyna *23.11.1840 Beciszki nr.183 Antoni & Marianna

ep--'s………………………… metryki ślubów [195]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [] Garło Adam Jerzy & Rozalia Maskalun 1840 Daugieliszki Nowe nr.10 Tałuntys Marianna Szymon & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [] Szarypa Michał Tomasz & Marcela Paukszta 1840 Daugieliszki Nowe nr.11 Kołzanowska Wiktoria (dd Łunecka) Mateusz & Krystyna Gaydel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [206] 010 Paukszta Franciszek L25 Kalwiszki Dominik & Maryanna Gaydelo 18.02.1840 Daugieliszki nr.23 Gaydelo Tekla L30 wdowa Iliszki Jurszan Marcin & Wiktoria Kotler https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [212] Paukszta Wincenty L25 Józef & Anna Klukow Dwór Dawgieliszki 14.07.1840 Daugieliszki nr.35 s.Zaryński Jan ; Adutis Gabryjel ; Ruksza Jan Berusperowa Marianna L20 Jan & Justyna Chrzczonowicz Wasiule

ep--' ………………………… metryki zgonów [146]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [150] 024 Paukszta Izabela †06.02.1840 Makaniszki nr.17 L1 Justyn & Marianna Pauksztów Staniewiczów https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [161] 013 Paukszta Antoni †17.04.1840 Bieciszki nr.67 L46 ż.Marianna d.Antoni ; Justyn ; Ewa : Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [172] Paukszta Karol † nr.118 L7 Krystyna nieślubne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1841 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [126]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [131] [012] Paukszta Gabryjel *20.01.1841 Czepuliszki nr.15 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [133] [013] Paukszta Marcela *01.01.1841 Daniuny nr.21 Justy & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [135] 024 Staniewicz Izabela *14.02.1841 Makaniszki nr.28 Justyn & Marianna Paukszta s.Bikieła Marcin ; Pauksztówna Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [138] 007 Paukszta Kazimierz *23.02.1841 Pasieka nr.37 Benedykt & Rozalia Serul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [139] Bikeło Kazimierz *24.02.1841 Iwaniańce nr.39 Maciej & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [147] 001 Rapnio Ewa *12.04.1841 Beciszki nr.65 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [162] [013] Pawłowicz Anna *09.07.1841 Pustoszka nr.108 Stanisław & Marianna Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [165] 007 Dalgiado Ewa *18.08.1841 Stare Dawgieliszki nr.117 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [166] Płaukszta Izabela *29.08.1841 Makaniszki nr.120 Wincenty & Marianna Besuspar

epP2's………………………… metryki ślubów [220]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [222] Czubiro Michał L22 Tomasz & Agata Atraszków Stare Daugieliszki 26.01.1841 Daugieliszki nr.4 Tołuntis Anna L16 Szymon & Marianna Paukszta Dayniów

ep--' ………………………… metryki zgonów [187]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [189] 029 Paukszta Marianna(dd Czepulis) †08.02.1841 Wasiliszki nr.16 L60 m.Jakub r.1839 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [207] 003 Paukszta Marcyanna †10.06.1841 Węcławiszki L2 nr.128 Marcina & Rozalia Potejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [212] [012] Paukszta Wiktoria †20.08.1841 Czepuliszki nr.160/2 L60 śp.Gabryjel d.Marcin ; Kazimierz ; Marjanna ±.Kazergiszki ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1842 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [180] ==> czerwiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [190] Łunecka Rozalia *10.03.1842 Pachałkiszki par.Daugieliszki nr.30 Wincenty & Agat Giedziun s.Paukszta Tomasz ; Kozłowska MArianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F27 [192] Matkiewicz Józefata *22.03.1842 Pasieka par.Daugieliszki nr.35 Mateusz & Marianna Sobolewska s.Paukszta Michał ; Matkiewicz Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [4] p003 Paukszta Izabela nr.67 Justyn & Marianna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [5] 001A Paukszta Jan *13.06.1842 Prysiaga nr.73 Tomasz & Marcela Czepul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [11] 029A Bawszo Onufry *06.07.1842 Kozłupiszki nr.95 Wincenty & Justyna Paukszta s.Januszewski Adam ; ?Janiszewska Anna

epP2's………………………… metryki ślubów [239]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [245] 013 Paukszta Ewa L16 Antoni & Marianna Beciszki 24.05.1842 Daugieliszki nr.13 Szaudynis Jerzy L19 Jakub & Teresa Bukowska Beciszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [223]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [239] 004 Paukszta Krzysztof †12.07.1842 Piekaryszki nr.77 L6 s.Augustyn & Justyna ?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [240] Sweykowski Symon † nr.83 ż.Anna Paukszta d.Antoni ; Mateusz ; Petronela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1843 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [33]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [37] Bikiado Walenty * nr.17 Maciej & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [44] ??[012] Ptaszyńska Marcela *17.03.1843 Czepuliszki nr.41 Kazimierz & Marianna Cycen s.Arcimowicz Wincenty ; Pawłowicz Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [44] 003 Paukszta Błażej *25.03.1843 Więcławiszki nr.44 Marcin & Rozalia Paciejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [50] Czewert * Beczyski nr.66 Józef & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [53] 018 Paukszta Jan 17.06.1843 Kozliszki nr.79 Paukszta Anna z Grunden Adam nieślubne s.Giedziun Józef ; Januszewska Teresa ż.Ignacy https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [62] 001 Rapnik Cecylia *25.08.1843 Bieciszki nr.112 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [65] [013] Paukszta Agata *16.09.1843 Daniuny nr.126 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [66] 008 Paukszta Domicela *19.09.1843 Markuniszki nr.129 Tomasz & Wiktoria Bielawska

epP2's………………………… metryki ślubów [257]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [263] nr.14 s.Paukszta Justyn https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [264] 028 Paukszta Józef L36 Wawrzyn & Konstancja Gaydel Piwowaryszki 07.02.1843 Daugieliszki nr.16 s.Czajkowski Wawrzyniec ; Kudoba Justyn ; Wilimowicz Jakub ; Czybir Wincenty Czybirowa Agnieszka L30 Maciej & Teresa Dubakow Wasiule https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [271] 018 Grundan Adam L29 Jan & Franciszka Pawluk Dwór Suniszki 19.09.1843 Daugieliszki nr.29 s.Paukszta Bartłomiej ; Czubiro Błażej Pawkszta Anna L21 Józef & Teresa Ławryniun Kozliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [272] Paukszta Ignacy L23 Michał & Marianna Pelaszko Pakalkiszki 17.10.1843 Daugieliszki nr.32 s.Matulewicz Jakub ; Matkiewicz Piotr ; Mackanis Michał Trapik Ewa L18 Gabryjel & Izabela Czebotary?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [278] Ulewicz Justyn L26 ???? Oborowicz Jan & Ewa Czyczel Pawkszty nr.42 s. Rapnik Ewa L35 wdowa Paukszta Jan & Agata Filipowicz Telukiszki

ep--' ………………………… metryki zgonów [247]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [260] 018 Grundan Jan †26.09.1843 Marianiszki nr.60 L14t Adam & Anna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1844 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [80]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [86] Paukszta Kazimierz *03.02.1844 Makuniszki nr.23 Wincenty & Marianna ??? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [91] 028 Paukszta Błażej *05.03.1844 Wasilki nr.43 Józef & Agnieszka Czybiro https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [99] 003 Paukszta Michał *04.05.1844 Wincławiszki nr.75 Marcin & Rozalia Pociejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [109] Paukszta Marianna *22.07.1844 Maksimańce nr.123 Paukszta Marcela nieślubna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [113] 015 Paukszta Konstancja *30.08.1844 Strakszyszki nr.147 Antoni & Petronela Skidniow s.Skudnis Tomasz ; Paukszta Marcjanna córka Macieja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [114] 029A Bowszo Justyn *04.09.1844 Kozłupiszki nr.142 Wincenty & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [118] [013] Pawłowicz Izabela *07.10.1844 Pustoszka nr.172 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [119] Machonis Marcin * nr.179 Michał & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [124] 018 Grundonow Marianna *28.11.1844 Kozliszki nr.201 Adam & Anna Paukszta s.Pakałka Zygmunt ; Czybiro Wiktoria

epP2's………………………… metryki ślubów [285]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [286] Swejkowski Antoni L20 Szymon & Anna Paukszta Wirszupie 30.01.1844 Daugieliszki nr.3 Berlińska Marta L18 Kazimierz & Julianna Panawo Żyleniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [291] Stankiewicz Wincenty L46 wdowiec Mateusz & Katarzyna Paukszta 09.04.1844 Daugieliszki nr.11 Ulewicz Adam ; Paukszta Bartłomiej Sobolewska Agata L36 Mateusz & Marianna Dudeno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [296] Wysokowicz Piotr L38 wdowiec Mateusz & Rozalia Sawicz 02.07.1844 Daugieliszki nr.22 Paukszta Justyna L20 Maciej & Wiktoria Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [297] Paukszta Jakub L40 Grzybiany Ludwik & Wiktoria Ławrynowicz Grzybiany 02.07.1844 Daugieliszki nr.23 Paukszta Nikodem Paukszta Krystyna L22 Piwowaryszki Wawrzyniec & Konstancja Bawszo Piwowaryszki

epP2' ………………………… metryki zgonów [265]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [268] Bikeło Nikodem †11.01.1844 Iwanieńce nr.15 L10 Maciej & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [268] Paukszta Kazimierz †23.02.1844 Makaniszki nr.19 L2 Wincenty & Marianna Bezuspar https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [271] 001 Rapnik Cecylia †09.04.1844 Beciszki nr.29 L1/2 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [272] [013A] Pawłowicz Anna †25.04.1844 Pustoszka nr.35 L3 Stanisław & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [282] Paukszta Michał †11.12.1844 Czabotarce nr.77 L1/2 Ludwik & Ewa Trapik ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1845 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [128]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [130] 007 Dalgiado Błażej Anton *12.01.1845 Pakalkiszki nr.7 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [135] Paukszta Agata * nr.30 Paukszta Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [135] 001 Rapnik Rozalia *10.02.1845 Basiszki nr.31 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [140] Paukszta Ludwik *29.03.1845 ??? nr.51 Jakub & Krystyna Paukszta s.Paukszta Nikodem ; Bowszo Justyna ś.1844 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [140] [012] Paukszta Jerzy *20.04.1845 Czepuliszki nr.55 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [141] Łapszyński Stanisław *01.05.1845 ??kiszki nr.57 Benedykt & Rozalia Paukszto de Ptaszyńska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [143] Paukszta Ewa *20.05.1845 Maksimuntach nr.69 Adam & Karolina Garwelo s.Subocz Kazimierz ; Żuromska Mariannas https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [161] [013] Paukszta Marianna *20.12.1845 nr.142 Justyn & Anna Bielawska

epP2's………………………… metryki ślubów [309]

ep--' ………………………… metryki zgonów [284]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [299] [012] Paukszta Jerzy †09.06.1845 Czepuliszki nr.72 L9t s.Kazimierz & Maryanna Cycen ±.Judeliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [306] Paukszta Jan †23.07.1845 Paukszty nr.112 L4 s.Tomasza & Marianna Paukszta?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [311] Paukszta Anna †29.07.1845 Makaniszki nr.141 L70 wdowa ż Józefa?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [313] 004 Paukszta Anna †03.08.1845 Piekaryszki nr.151 L20 c.Augusta & Magdalena https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [344] 010 Paukszta Marianna †25.11.1845 Rawiszki nr.320 L50 wdowa ż.Dominik d.Jerzy ; Stanisław ; Joachim ; Franciszek ; Katarzyna ; Marianna ; Łucja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [344] 028 Paukszta Błażej †01.12.1845 Warżule nr.324 L1.1/2 s.Józefa & Agnieszka Czibiro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1846 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [162]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [165] 016 Jurszo Wincenty Kazimierz *28.02.1846 Rapiszki nr. 14 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [171] [012] Paukszta Jan *11.05.1846 Czepuliszki nr.37 Kazimierz & Marianna Cyceno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [171] Giedziun * nr.38 Ignacy & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [182] 015 Paukszta Mateusz *10.09.1846 Strakuszkach nr.92 Mateusz Antoni & Petronela Skudnio s.Skudnis Tomasz ; Paukszta Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [183] Paukszta Grasylda *20.09.1846 Czebatarach nr.97 Ignacy & Ewa Trapik https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [184] 003 Paukszta Ambroży *07.10.1846 Więclawiszki nr.103 Marcin & Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [186] Paukszta Anna Izabela *01.11.1846 Maksimonty nr.114 Paukszta Marcela nieślubna

epP2's………………………… metryki ślubów [322]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [334] 017 Paukszta Maryanna L19 Michał & Franciszka Pelańska Pachalkiszki 18.08.1846 Daugieliszki nr.25 s.Graycewicz Krzysztof ; Bowszo Jerzy ; Pawkszta Tomasz ; Mackanis Jakub Cycen Ludwik L20 Jakub & Rozalia Markun Trakszyszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [338] Paukszta Maryanna L18 Marcin Makaniszki 13.10.1846 Daugieliszki nr.34 Maszkienas Andrzej L29 Bartłomiej Bojar https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [345] 010 Paukszta Katarzyna L20 Dominik & Maryanna Gayduow Rowy 24.11.1846 Daugieliszki nr.48 Wołotko Gabryjel L28 Piotr & Wiktoria Trąbczyńska Podkaczergiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [346] 009B Jankowska Rozalia L20 Tomasz & Justyna Paukszta Piwowaryszki 1846 nr.49 Cycen Adam

ep--' ………………………… metryki zgonów [349]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [366] Paukszta Petronela † Grzybieny (jezioro) nr.106 L56 wdowa po Ludwika d. August ; Nikodem ; Justyna ; Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [370] Paukszta August †13.07.1846 Dwór ??? pow. Nowo-Aleksandrowski gub.Kowno nr.131 L30 s.Ludwika & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [374] 009 Paukszta Agata †08.09.1846 Kozliszkach nr.155 L40 ż.Andrzeja zmarły c.Rozalia ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1847 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [189] ==> czerwiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [191] Szaudynis Agata *29.01.1847 Wasiliszki nr.9 Adama & Grysyldy Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [194] 018 Grundeno Jan *09.04.1847 Kozliszki nr.23 Adam & Anna Paukszta s.Cycen Stanisław ; Błażewicz Wiktoria ; Grunden Jakub ; Bonecka Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [197] 007 Dalgiado Kazimierz *14.05.1847 Poliniszki nr.38 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F28 [200] 017 Cycen Marcela *02.06.1847 Wasiule nr.51 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [5] Jakuć Piotr *05.07.1847 Paukszty nr.63 Krystyna z Paukszta po Jerzym Jakuciu wdowy nieślubne bliźnięta s.Paukszta Agata córka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [5] Jakuć Marcela *05.07.1847 Paukszty nr.63 Krystyna z Paukszta po Jerzym Jakuciu wdowy nieślubne bliźnięta s.Paukszta Agata córka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [6] Markun Jan *09.07.1847 Staniszki nr.68 Kazimierz & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [10] Paukszta Mateusz *14.08.1847 nr.89 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [12] 008 Paukszta Michał *25.08.1847 Ożany nr.98 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [14] 029A Bowszo Michał *17.09.1847 Grzybiany nr.107 Wincenty & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [14] Panawo Michał *23.09.1847 Kozłupiszki nr.110 Tadeusz & Elżbieta Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [15] 030 Cycen Julianna *01.10.1847 Dayniszki nr.116 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [16] 001 Rapnio Julianna *29.09.1847 Beciszki nr.121 Gabryjel & Marcela Paukszta

epP2's………………………… metryki ślubów [348]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [355] [013A] Jakiebog Krzysztof L25 1847 nr.15 Pawłowicz Marianna(dd Paukszta) L30 wdowa Gabryjel & Marjanna Szymanio Pustoszka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [363] 022 Sweykowski Jerzy L23 Jan & Rozalia Zygmunt Szulan 23.04.1847 Daugieliszki nr.30 s.Paukszta Justyn ; Paukszta Jerzy ; Kozłowska Konstancja L17 Stanisław & Marianna Paukszta Pakalkiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [365] 010A Powkszta Jerzy L28 Dominik & Marcjanna Ławrynenow ?Rapiszki II 11.05.1847 Daugieliszki nr.34 s.Paukszta Franciszek Rymszel Ewa L20 Kazimierz & Marianna Czybiro Stare Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [366] 030 Cycen Stanisław L34 Tomasz & Wiktoria Szukiel żołnierz Deguciszki 11.05.1847 Daugieliszki nr.36 s.Szawdinis ; Łunecki ; Sweykowski Paukszta Krystyna L20 Augustyn & Magdalena Lichodziewska Dwór Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [368] nr.40 s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [374] 007 Czepulis Tomasz Krzysztof & Ewa Angul Tryburce 16.11.1847 Daugieliszki nr.57 s.Paukszta Michał Paukszta Cecylia Benedykt & Rozalia Serul Pasieka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [375] nr.59 s.Paukszta Adam

epP2' ………………………… metryki zgonów [379]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [380] [013A] Pawłowicz Stanisław †21.01.1847 Pustoszka nr.6 L45 m.Marianna Paukszta d.Michał ; Kazimierz ; Rozalia ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [383] 018 Paukszta Urszula †10.03.1847 Kozliszki nr.20 L3 Józef & Teresa Ławrynio https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [387] 007 Dalgiado Kazimierz †23.05.1847 Pochałkiszki nr.38 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [389] 017 Cycen Marcela †16.06.1847 Wasiule nr.50 L2t Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [390] nr.55?????? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1848 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [27] ==> czerwiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [28] Łunecki * nr.3 s.Paukszta Tomasz ; Grygowa Konstancja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [28] Paukszta Krzysztof *04.01.1848 Makaniszki nr.4 Wincenty & Marianna Besuspar https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [28] [013] Paukszta Kazimierz *05.01.1848 Daniuny nr.5 Justyn & Anna Bielawska s.Paukszta Maciej ; Bielawska Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [31] Paukszta Rozalia *25.02.1848 Beciszki nr.20 Justyn & Marianna Anczkul??? s.Paukszta Michał ; Paukszta Cecylia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [37] [013A] Jaksibog Gryselda Katarzyna *14.04.1848 Wirszupie nr.47 Krzysztof & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [39] [012] Paukszta Stanisław *22.04.1848 Czepuliszki nr.54 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [41] 017 Cycen Ludwik *29.05.1848 Wasiuki nr.66 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [42] 010A Paukszta Salomea *30.05.1848 Rowy nr.70 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [50] 016 Jurszo Cecylia *23.08.1848 Rapiszki nr.108 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [55] 013 Szaudin Rozalia *30.09.1848 Michałowo nr.133 Jerzy & Ewa Paukszta s.Grundyn Krzysztof ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F40 [66] Szałno Antoni *14.12.1848 Grzybiany nr.188 Jan & Rozalia Paukszta

epP2's………………………… metryki ślubów [380] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki ślubów [4] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [387] Butkiewicz nr.22 s.Paukszta Marcin Kaczkiewicz?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F25 [389] Szałno Jan Antoni & Krystyna Malinowska Grybiany 04.07.1848 Daugieliszki nr.28 Krasowska Marcela Maciej & Wiktoria Paukszta Markiniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [16] Cycen Marcin L25 Jakub & Ewa 14.11.1848 Daugieliszki nr.50 s.Cycen Maciej ; Paukszta Piotr ; Cycen Stanisław ; Dowgiado Józef Szawdienis Ewa L15 Maciej & Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [19] 010 Paukszta Marianna L18 Dominik & Marianna Rowy 21.12.1848 Daugieliszki nr.57 s. Gaydelis Maciej ; Cycen Krzysztof ; Paukszta Franciszek ; Paukszta Stanisław Cycen Piotr L24 Michał & Gryselda

epP2' ………………………… metryki zgonów [396] ==> luty

epP2's………………………… metryki zgonów [4] luty ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F26 [398] 022 Kozłowski Stanisław †28.01.1848 Pakulkiszki nr.8 L56 ż.Marianna Paukszta c. Grazylda ; Konstancja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1849 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [35]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [35] 030 Cycen Sylwester *30.12.1848 Deguciszki nr.1 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [36] 007 Dolgiado Krystyna *04.01.1849 Pakalkiszki nr.7 Krzysztof & Marcela Paukszta s.Grusznio Michał ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [37] 006 Paukszta Karol *04.01.1849 Wincławiszki nr.8 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [47] 018 Grundano Konstantyn *09.03.1849 Kozliszki nr.59 Adam & Anna Paukszta s.Czubiro Błażej ; Bowszo Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [51] Paukszta Ludwik *16.04.1849 Pawliszki nr.78 Błażej & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [58] 010 Wołotko Gryselda *03.06.1849 Podkaczergiszki nr.116 Gabryjel & Katarzyna Paukszta s.Paukszta Jerzy ; Kozłowska Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [64] [012] Paukszta Maciej *16.07.1849 Czepuliszki nr.143 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [65] 008 Paukszta Dominik *27.07.1849 Ożany nr.148 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [65] 029A Bowszo Marianna *09.08.1849 Grybiany nr.152 Wincenty & Anna Paukszta s.Koniszewski Konstanty ; Koniszewska Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [66] 017 Cycen nr.156 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [72] Paukszta Ludwik *02.10.1849 Czebotarce nr.180 Ignacy & Ewa Trapik

ep--'s………………………… metryki ślubów [23]

nr.3 s.Plaukszta Wincenty nr.5 s.Paukszta Justyn nr.7 s.Paukszta Augustyn https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [28] Paukszta Marcela L25 Maciej & Konstancja Strakszyszki 30.01.1849 Daugieliszki nr.11 s.Paukszta Justyn ; Trapik Jan ; Taluntis Władysław ; Skuditis Tomasz Ławryńczuk Stanisław L25 Jerzy? & Marta Daniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [31] 007 Paukszta Jerzy L25 Benedykt & Rozalia Pasieka 06.02.1849 Daugieliszki nr.17 s.Cycen Wincenty ; Matkowski Wincenty ; Cecyn Krzysztof ; Czepulis Tomasz Cycen Krystyna L17 Dominik & Agata Pietraniszki?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [42] 017 Paukszta Petronela L40 wdow Paukszta Michał & Franciszka Pelańska Ożany 24.04.1849 Daugieliszki nr.40 s.Komarowski Antoni ; Paukszta Ludwik Masiulis Piotr L44 wdow Stanisław & Marta Czubiro Ożany https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [47] 010 Paukszta Stanisław L24 Dominik & Marianna Gajdel Rowy 05.06.1849 Daugieliszki nr.49 Bukowska Rozalia L17 Justyn & Rozalia Patejun Lewryńczuki

epP2' ………………………… metryki zgonów [12]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [13] p003 Paukszta Rozalia †16.01.1849 Bieciszki nr.8 L7 Justyn & Marianna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [14] 007 Dalgiado Krystyna †17.01.1849 Pakalkiszki nr.9 L2 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [14] Łapszyński Benedykt †23.01.1849 Paliukiszki nr.13 L50 m.Rozalia Paukszta d.Gabryjel : Sylwester r.1845 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_8 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1850 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [90] ==> marzec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [6] marzec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [94] 007 Paukszta Dominik *09.01.1850 Pasieka nr.18 Jerzy & Krystyna Cecyn https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [96] 017 Masiulis Gabryjel *25.01.1850 Ożany nr.26 Piotr & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [100] 015 Paukszta Krystyna *20.02.1850 Strakszyszki nr.42 Antoni & Petronela Skuduć s.Skudnis Tomasz ; Bulkowska Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F29 [101] 016 Jarszo Rozalia *02.02.1850 Rapiszki nr.47 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [6] [013] Paukszta Józefata *14.03.1850 Daniuny nr.61 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [9] Markun Urszula *25.03.1850 Planiszki nr.74 Kazimierz & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [19] 007 Dalgiado Rozalia *27.05.1850 Pachałkiszki nr.124 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [36] Paukszta Justyn *02.10.1850 Upie nr.206 Jan & Petronela Markun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [37] 008 Paukszta Marianna *24.11.1850 Ożany nr.214 Tomasz & Wiktoria Bielawska

ep--' ………………………… metryki ślubów [73]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [84] Paukszta Justyn L28 Antoni & Teresa Karbiłowa 05.03.1850 Daugieliszki nr.23 s. Paukszta Maciej ; Matulis Maciej ; Paukszta Jan ; Koczko Kazimierz Abaro Marcela L23 Kazimierz & Krystyna Matkiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [92] 018 Paukszta Justyna L20 Józef & Teresa Dawgieliszki 13.08.1850 Daugieliszki nr.38 Januszewicz Mikołaj L48 Antoni & Elżbieta Michałowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [103] 007 Paukszta Michał L30 Benedykt & Rozalia Sierul Pasieka 19.11.1850 Daugieliszki nr.61 Cycen Urszula L25 Ludwik & Wiktoria Triepik Pietraniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [105] 007 Paukszta Rozalia L17 Benedykt & Rozalia Sierul 26.11.1850 Dawgieliszki nr.64 Gaidelis Jan L28 Maciej & Marianna Matkiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [106] [012] Paukszta Michał L18 Kazimierz & Marianna Cycen Czepuliszki 26.11.1850 Daugieliszki nr.65 Mickiewicz Anna L22 Piotr & Marcela Taszkun Pasieka

epP2' ………………………… metryki zgonów [27]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23067_16 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1851 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [39]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [42] 010 Cycen Wiktor *21.01.1851 Rokiszki nr.14 Piotr & Marianna Paukszta s.Paukszta Stanisław ; Cycen Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [53] 030 Cycen Anna *05.04.1851 Deguciszki nr.68 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [60] 006 Paukszta Helena *22.05.1851 Tryburce nr.101 Tomasz & Rozalia Szałno?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [60] 013 Szkudenis Jan *19.05.1851 Bieciszki nr.104 Jerzy & Ewa Paukszta s.Panawa Stanisław ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [62] 018 Grunden Urszula *01.06.1851 Kozliszki nr.111 Adam & Anna Paukszta s.Januszewski Mikołaj ; Czubiro Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [66] 019 Paukszta Jan *12.07.1851 Zwiengliszki nr.134 Jan & Domikela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [69] 010A Paukszta Wiktor *28.07.1851 Rowy nr.148 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [71] 018 Januszewski Adolf *07.08.1851 Michałówka nr.158 Mikołaj & Justyna Paukszta s.Dombrowski Michał ; Czubiro Wiktoria ; ??? ; Ruczyńska Paulina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [79] [012] Paukszta Adam *21.10.1851 Czepuliszki nr.190 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [82] 010 Paukszta Sylwester *01.11.1851 Rowy nr.203 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [83] 016 Jurszo Antoni Wincenty *06.11.1851 Rapiszki nr.208 Justyn & Marcela Paukszta s.Jurszo Gabryjel ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [85] 007 Paukszta Rozalia *24.11.1851 Pasieka nr.222 Michał & Urszula Cycen

ep--'s………………………… metryki ślubów [109]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [112] 009 Paukszta Józef L24 Andrzej & Agata Wasilewska Daniuny 21.01.1851 Daugieliszki nr.6 Ławryczuk Stanisław ; Paukszta Justyn ; Paukszta Michał ; Jarmuszko Julian Nowicka Krystyna L25 wdowa Jarmuszko Antoni & Justyna Lipska Daniuny https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [115] 019 Paukszta Jan L26 Marcin & Marcianna Maszkiewicz Makaniszki 28.04.1851 Daugieliszki nr.11 s.Milasz Ignacy ; Milasz Jan ; Lichodzewski Sylwester ; Ulewicz Tadas Ulewicz Domicela L20 Piotr & Justyna Gasparowicz Zwingliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [116] 003 Paukszta Maciej L30 Marcin & Rozalia Paciejun Więcławiszki 08.07.1851 Daugieliszki nr.14 s.Paukszta Adam ; Paukszta Gabryjel Kondratowicz Jozefata L21 Michał & Konstancja Sinilewna Daniuny

epP2' ………………………… metryki zgonów [50]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [50] Szwdinis Jan †04.01.1851 Wasiliszki nr.4 L2 Adam & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [53] 010 Cycen Wiktor †19.02.1851 Rokiszki nr.16 L4t Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [53] 030 Cycen Sylwester †26.02.1851 Daguciszki nr.19 L3 Stanisław & Krystyna Paukszta żołnierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [58] ??001A Paukszta Marcela †17.04.1851 Prysiaga nr.47 L60 m.Tomasz d.Błażej ; Konstancja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [62] Markun Józef †06.07.1851 Planiszki nr.70 L9 Kazimierz & Justyna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1852 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [87] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [88] 017 Cyceno Dominicela *12.01.1852 Wasiule nr.6 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [91] 007 Paukszta Gryselda *28.01.1852 Pasieka nr.20 Jerzy & Krystyna Cyceno Paukszto Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [97] [013] Paukszta Anna * 1852 Daniuny nr.59 Justyn & Marianna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [99] Ławrynowicz Konstancja *29.04.1852 Daniuny nr.67 Stanisław & Marcianna Paukszta s. r.1849 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [99] 009 Plaukszta Anna *17.05.1852 Daniuny nr.72 Józef & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [100] 009 Paukszta Petronela *17.05.1852 Daniuny nr.73 Józef & Krystyna ??Arkuszko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F32 [101] 028 Paukszta Petronela *16.06.1852 Wasilki nr.84 Józef & Anna Czubiro https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [6] 010 Cycen Salomea * nr.118 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [6] 007 Dalgiado Maciej *14.08.1852 Pakalkiszki nr.119 Krzysztof & Marianna Paukszta

epP2's………………………… metryki ślubów [127]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [130] [009] Paukszta Mateusz L26 Marcin & Rozalia Paciejun Wincławiszki 03.02.1852 Daugieliszki nr.7 Garlo Rozalia L20 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [133] 009 Paukszta Józef L26 wdowiec Andrzej & Agata Wasilewska Daniuny 29.06.1852 Daugieliszki nr.13 Paukszta Justyn ; Paukszta Michał ; Szyrwiński Krzysztof ; Malinowski Błażej Rastienis Justyna L20 Julian & Marianna Jakseboga Jurkiszki??

ep--' ………………………… metryki zgonów [67]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [74] ??001A Paukszta Tomasz †1852 Prysiaga nr.44 L56 m. zmarłej Marianny d. Tomasz ; Adam ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [79] 017 Paukszta Józef †07.05.1852 Pokalkiszki nr.69 L20 Michał & Franciszka Polianska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [80] 009 Paukszta Krystyna † Daniuny dd Jarmuszko nr.79 L25 mąż Józef https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [80] 009 Plawkszta Anna † Daniuny nr.80 L2d. Józef & Krystyna Jarmuszko 009 Plawkszta Petronela † Daniuny nr.80 L2d. Józef & Krystyna Jarmuszko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [81] Paukszta Jan † Paksztany nr.84 L6t. Jan & Domicela Kordelewna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [85] 019 Paukszta Jan †01.08.1852 Zwingliszki nr.107 L1.1/2 Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [90] Paukszta Mateusz † Upia nr.138 L6 Jan & Petronela Markun ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1853 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [13]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [15] 008 Paukszta Justyna *19.02.1853 Ożany nr.17 Tomasz & Wiktoria Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [16] 018 Januszewski Urszula *04.02.1853 Michałów nr.21 Mikołaj & Justyna Ptaszyńska s.Dombrowski Michał ; Czubiro Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [22] 030 Cycen Stanisław *06.05.1853 Deguciszki nr.54 Stanisław & Krystyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [26] 006 Paukszta Jan *29.05.1853 Tryburce nr.75 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [34] 003 Paukszta Domicela *20.07.1853 Wiencławiszki nr.116 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [34] 017 Cycen Józef *20.07.1853 Wasiule nr.117 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [36] 017 Misiun Jan *21.07.1853 Wasiule nr.127 Piotr & Petronela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [44] [012] Paukszta Wincenty *05.10.1853 Czepuliszki nr.170 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [45] Ławrynowicz Ewa *19.10.1853 Daniuny nr.174 Stanisław & Marcela Paukszta s.Paukszta Antoni ; Ławrynowicz Ewa r.1849 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [46] 013 Szadunis Krystyna *01.11.1853 Bieciszki nr.180 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [50] 010 Paukszta Marianna *01.12.1853 Wingiry nr.199 Stanisław & Rozalia Bukowska

epP2's………………………… metryki ślubów [142]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [147] 001 Brazulis Kazimierz L25 Krzysztof & Marianna Paciejun Dowboryszki 08.02.1853 Daugieliszki nr.10 s.Bowszo Benedykt ; Brazulis Marcin ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Andrzej Rapnik Domicela L18 Gabryjel & Marcela Paukszta Bieciszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [150] Kondratow Józef 01.03.1853 Daugieliszki nr.16 s. ... ; Paukszta Tomasz ; ... Łunecka Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [151] [013] Paukszta Domicela Justyn & Anna Bielawska Daniuny 01.03.1853 Daugieliszki nr.18 Pawłowicz Kazimierz Stanisław & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [154] Wołotko Wincenty 12.07.1853 Daugieliszki nr.25 s. ... ; Paukszta Jerzy ; ... Szawdienis Krystyna

epP2' ………………………… metryki zgonów [94]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [97] 001 Rapnik Gabryjel †05.03.1853 Bieciszki nr.16 L57 m.Konstancja Paukszta d.Gabryjela ; Domicela ; Marianna ; Rozalia ; Julianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [99] 007 Paukszta Gryselda †11.04.1853 Pasieka nr.27 L2 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [103] 029A Koniszewska Anna †25.07.1853 Garszwinka nr.52 L32 m.Jan d.Ludwik ; Domicela ; Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [103] 029A Koniszewska Urszula †25.07.1853 Garszwinka nr.53 L8 Jan & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [105] 007 Paukszta Benedykt †20.08.1853 Pasieka nr.63 L80 m.Rozalia Serul d.Jerzy ; Michał ; Adam ; Kazimierz ; Marcela ; Gryselda ; Cecylia ; Rozalia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1854 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [55]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [58] [012] Paukszta Domicela *16.01.1854 Czepuliszki nr.13 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [58] Paukszta Michał *17.01.1854 Daniuny nr.15 Józef & Krystyna Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [59] [013] Paukszta Cecylia *20.01.1854 Daniuny nr.18 Justyn & Anna Bielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [59] 007 Paukszta Justyn *26.01.1854 nr.21 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [61] Paukszta Marcela *03.02.1854 Wasiliszki nr.27 Maciej & Anna Pochałko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [65] 016 Jurszo Tadeusz *02.03.1854 Rapiszki nr.48 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [66] 019 Plaukszta Józefata *14.03.1854 Pauksztany nr.56 Jan & Domicela Ulewicz s.Raginow ; Ulewicz Aniela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [68] Paukszta Krystyna *20.03.1854 Dowgieliszki nr.62 Jerzy & Justyna Cycen s.Czubiro Michał ; Cycen Salomea https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [68] 010A Paukszta Józefata *22.03.1854 Rowiszki nr.65 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [81] [013] Pawłowicz Michał *06.08.1854 Wirszupia nr.125 Kazimierz & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [81] Kowalenko nr.126 Andrzej & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [88] 007 Gajdel Izabela *08.09.1854 Praciuga? nr.164 Jan & Rozalia Paukszta s.Patiejun Augustyn ; Blaszkowska Teresa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [91] 010 Cycen Urszula * Rokiszki nr.179 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [93] 007 Dalgiado Marianna *25.10.1854 Pakalkiszki nr.194 Krzysztof & Marcela Paukszta

epP2's………………………… metryki ślubów [169]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [186] 016 Jurszo Tomasz L25 Justyn & Marcela Paukszta Rapiszki 1854 nr.35 Łunecka Agata L21 Krzysztof & Konstancja Wilkowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [193] [013A] Pawłowicz Rozalia L22 Stanisław & Marianna Paukszta 21.11.1854 Daugieliszki nr.49 Gajdel Jan

epP2' ………………………… metryki zgonów [110]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [114] 030 Cycen Krystyna(dd Paukszta)†17.02.1854 Deguciszki nr.20 L30 m.Stanisław żołnierz d.Stanisław ; Julianna ; Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [114] 001 Rapnik Marcela(dd Paukszta)†26.02.1854 Bieciszki nr.23 L40 m.Gabryjel d.Gabryjel ; Domicela ; Marianna ; Rozalia ; Julianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [116] 019 Paukszta Józefata †11.04.1854 Paukszty nr.36 L4t Jan & Domikela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [118] 016 Jurszo Tadeusz †04.06.1854 Rapiszki 48 L6t Justyn & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1855 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [97]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [102] Szawdin Kazimierz * nr.26 Adam & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [114] 016 Jurszo Stanisław *13.05.1855 Rapiszki nr.86 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [136] 019 Plaukszta Adam *27.11.1855 P-Dowkszty nr.195 Jan & Izabela Ulewicz s.Paukszta Maciej ; Łunecka Katarzyna

epP2's………………………… metryki ślubów [194] ==> listopad

s-205 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F30 [196] Czubiro nr.6 Tołunc Szymona & Marianny Paukszta

epP2' ………………………… metryki zgonów [126]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [133] [012] Paukszta Domicela †07.05.1855 Czepuliszki nr.40 L2 Kazimierz & Marianna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [135] 007 Dolgiado Marianna †03.06.1855 Piekalkiszki nr.46 L1/2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [135] 016 Jurszo Stanisław †16.06.1855 Rapiszki nr.50 L4t Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [136] 016 Jurszo Michał †16.06.1855 Rapiszki nr.51 L14 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [137] Paukszta Jakub †08.06.1855 Markiniszki nr.56 L30 Bartłomiej & Anna Grajcewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [139] Paukszta Marcin †23.08.1855 Czepuliszki nr.72 L60 syn Gabryjel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [143] Paukszta Urszula †17.10.1855 Zwingliszki nr.92 L1 Jakub & Cecylia Łunecka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [143] 016 Jurszo Antoni †22.10.1855 Rapiszki nr.94 L4 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [145] nr.103 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [146] 030 Cycen Stanisław †02.11.1855 Daugieliszki nr.109 L2 Stanisław & Krystyna Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1856 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [138]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [140] 006 Paukszta Marcela *13.01.1856 Tryburce nr.11 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [142] 010 Paukszta Marianna *05.01.1856 Pustoszka nr.20 Stanisław & Rozalia Bukowska s.Paukszta Franciszek ; Paukszta Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [143] 017 Cycen Gabryjel *02.02.1856 Wasiule nr.24 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [145] 003 Paukszta Kazimierz *25.02.1856 Wincławiszki nr.33 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [147] Ławrynowicz Krystyna * nr.46 Stanisław & Marcela Paukszta s.Paukszta Antoni r.1849 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [152] 016 Jurszo Marcela *03.05.1856 Rapiszki nr.69 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [154] [012] Paukszta Marianna *14.05.1856 Czepuliszki nr.76 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [181] 009 Paukszta Adam *01.12.1856 Daniuny nr.187 Józef & Justyna Rastien s.Rastienis Stanisław ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [181] 015 Paukszta Adam *05.12.1856 Budniki nr.190 Antoni & Petronela Skuduć

ep--'s………………………… metryki ślubów [4]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [8] 004 Paukszta Rozalia L23 Augustyn & Magdalena Giediun Piekaryszki 19.02.1856 Daugieliszki nr.9 s.Butkiewicz Tomasz ; Butkiewicz Adam ; Paukszta Tomasz ; Paukszta Andrzej Dubik Kazimierz L33 Dominik & Krystyna Ławrynio Michałówka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [23] ?[012] Paukszto Anna L20 Kazimierz & Marianna Cycen Czepuliszki nr.32 Giliew?? Adam https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [26] 001 Paukszta Andrzej L20 Tomasz & Krystyna Giedziuniewicz 25.11.1856 Daugieliszki nr.39 Kliszewska Józefata L20 Adam & Anna

epP2' ………………………… metryki zgonów [149]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [149] 004 Paukszta Maciej †01.01.1856 Piekaryszki nr.1 L20 August & Magdalena Gajdiunow ±.Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [156] Markun Kazimierz †08.05.1856 ??? nr.42 L80 m.Justyna Paukszta d.Jan ; Gryselda ; Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [162] 028 Paukszta Petronela †10.09.1856 Majaki nr.69 L3 Józef & Agnieszka Czubiro https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [163] 007 Dalgiado Krzysztof †22.09.1856 Pakaliszki nr.75 L45 ż.Paukszta Marcela d.Jerzy ; Błażej ; Maciej ; Ewa ; Rozalia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1857 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [182] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [15] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [185] 007 Paukszta Karol *10.01.1857 Pasieka? nr.13 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [187] 010A Paukszta Michał *19.01.1857 Rowy nr.26 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [191] 007 Paukszta Urszula *20.02.1857 Daugieliszki nr.50 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [195] 016 Jurszo Mikołaj *08.05.1857 Rapiszki nr.71 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [196] 007 Gajdel Stanisław *08.05.1857 Kozakow nr.76 Jan & Rozalia Paukszta s.Szawdinis Adam ; Czubiro Konstancja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F33 [199] Karkow Anastazja * nr.92 Mateusz & Rozalia s.Paukszta Michał ; Paukszta Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [17] 004 Dybak Jan *16.07.1857 Pokaryszki nr.120 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [24] [013] Pawłowicz Marianna *17.09.1857 Wirszupie nr.156 Kazimierz & Domicela Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [28]

Paukszta Justyn 1857 Daugieliszki nr.25 brak skanu Bukielewicz Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [43] 011 Paukszta Urszula L20 Bartłomiej & Anna Grajcewicz 06.10.1857 Daugieliszki nr.34 Rapnik Franciszek L26 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [45] Paukszta Józef L26 Szymon & Domikela Mustejko nr.38 Gracewicz Joanna

epP- ………………………… metryki zgonów [168]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [171] ?p003 Paukszta Marianna †22.02.1857 Pasieka nr.24 L50 Justyn d. Gabryjel ; Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [174] 011 Paukszta Bartłomiej †25.04.1857 Markiniszki nr.38 L70 ż.Wilecka Franciszka d.Kazimierz ; Błażej ; Urszula ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1858 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [40]

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_49 010 Paukszta Maciej *21.02.1858 Wingiry nr.49 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_57 Mażwiło nr.88 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_67 [012] Paukszta Domicela *05.07.1858 Pasieka nr.138 Michał & Anna Mickiewicz? https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_69 Paukszta Anna *20.07.1858 Prysiaga nr.145 Andrzej & ?? Abygalew https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_71 Mieszkin??? Izabela *05.08.1858 Bojary nr.157 Andrzej & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_82 011 Rapnik Michał *03.10.1858 Łukszeniszki nr.212 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_82 013 Szawdin Adam *05.10.1858 Bieciszki nr.214 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta ?? ; Paukszta Izabela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_83 013 Szawdin Ewa *05.10.1858 Bieciszki nr.215 Jerzy & Ewa Paukszta s.Cycen Krzysztof ; Paukszta Anna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_86 Ławrynczuk nr.234 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_89 [013] Paukszta Marianna *08.11.1858 ??? nr.245 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_89 003 Paukszta Marcela *10.11.1858 Dudaniszki nr.247 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23061_91 ????????

ep--'s………………………… metryki ślubów [53]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [55] Szaripo Michał Tomasz & Marcela Paukszta nr.5 Lipska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [55] [013] Paukszta Jerzy L24 Justyn & Anna Bielawska Daniuny 19.01.1858 Daugieliszki nr.6 Gołubicka Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [58] Paukszta Rozalia L21 Pawkszty Andrzej & Agata Łunecka 26.01.1858 par.Daugieliszki nr.12 s. Abielewicz(Obolewicz) Wiktor L39 Juraszele Jerzy & Katarzyna Bikielewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [78] 008 Paukszta Gryselda L20 Tomasz & Wiktoria Bielawska 19.10.1858 Daugieliszki nr.52 s.Paculewicz Ludwik ; Matkiewicz Piotr ; Smilgiano Piotr ; Paukszta Michał Smilgienio Gabryjel L23 Kazimierz & Justyna Sargiado https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [90] [013] Paukszta Michał L28 Justyn & Anna Bielawska Daniuny nr.76 Pawłowicz Marcela L25 Stanisław & Marianna Paukszta

ep--' ………………………… metryki zgonów [188] ==> wrzesień

ep--' ………………………… metryki zgonów [17] wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [192] [009] Paukszta Dominicela †06.02.1858 Dudeniszki nr.25 L5 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F31 [195] 004??Paukszta Augustyn †10.03.1858 Piekaryszki nr.46 L70 w.Marianna c.Rozalia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1859 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [93]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [102] 003 Paukszta Gryselda *04.03.1859 Więcławiszki nr.45 Kazimierz & Justyna Bowszo s.Paukszta Wiktor ; Bowszo Józefa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [103] 016 Jurszo Nikodem *14.03.1859 Rapiszki nr.51 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [104] 006 Paukszta Błażej *11.03.1859 Tryburce nr.54 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [107] 007 Paukszta Aniela *13.04.1859 Pasieka nr.71 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [108] 009 Paukszta Marcela *11.04.1859 Daniuny nr.72 Józef & Justyna Rastien https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [113] 010A Paukszta Urszula *13.06.1859 Henryków nr.99 Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [121] 010 Cycen nr.141 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [122] 010 Paukszta Nikodem *05.08.1859 Wingary nr.142 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [122] 023 Bezuspar Kazimierz *14.08.1859 Szulany nr.146 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [126] [013] Pawłowicz Marcela *27.08.1859 Warszupie nr.162 Kazimierz & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [128] 007 Paukszta Joachim *23.08.1859 Dowgieliszki nr.172 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [131] 008 Smilgiewicz Michał *24.09.1859 Ożany nr.191 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [134] [013] Paukszta Cecylia *11.10.1859 Daniuny nr.205 Michał & Marcela Pawłowicz

ep--'s………………………… metryki ślubów [93]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [98] 013 Milimowicz Jan L28 Walenty & Tekla 22.02.1859 Daugieliszki nr.11 s.Paukszta Kazimierz Paukszta Anna L18 Antoni & Marianna Rokiewna Bieciszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [116] 011 Paukszta Kazimierz L26 Bartłomiej & Anna Grejcewicz Markiniszki 22.11.1859 Daugieliszki nr.48 Cycen Ewa L20 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [117] p003 Korbel Krzysztof nr.50 Paukszta Izabela L20 Justyn & Marianna Pawłowicz Bieciszki

epP2' ………………………… metryki zgonów [24]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [30] 004 Paukszta Justyna(dd Karpo)†05.04.1859 Daugieliszki nr.36 L70 m.Augustyn d.- https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [41] [013] Paukszta Marianna †01.11.1859 Pampiszki nr.95 L1 Jerzy & Marcela Lubicka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1860 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [142]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [142] [013] Paukszta Jan *01.01.1860 ??? nr.4 Jerzy & Marcela Łubicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [146] Wilimowicz Izabela * nr.23 Jan & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [147] 004 Dudak Gawril *01.02.1860 Piekaryszki nr.26 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [161] 003 Paukszta Domicela *18.05.1860 Więcławiszki nr.96 Kazimierz & Justyna Bowszo s. Bowszo Wincenty ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [167] 011 Rapnik Sylwester *08.07.1860 Łukszeniszki nr.126 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [177] 015 Paukszta Kazimierz *02.09.1860 Budninki nr.180 Antoni & Petronela Skudis - https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [178] 011 Paukszta Kazimierz *03.09.1860 Markuniszki nr.183 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [181] 017 Cycen Anastazja *03.10.1860 nr.200 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [184] [012] Paukszta Nikodem *19.10.1860 Pasieka nr.212 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [193] Kordelew Adam *23.12.1860 Koźliszki nr.257 Krzysztof & Izabela Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [122]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [130] 002 Paukszta Izabela Justyn & Agata Bielawska 31.05.1860 Daugieliszki nr.17 Bukowski Michał v141] Paukszta Jerzy L30 Adam & Marianna Cycen Purwieny nr.39 Cycen Izabela L20 Justyn & Ewa Szawdin https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [143] ???003 Paukszta Stanisław L24 Marcin & Rozalia Paciejun Więcławiszki 23.05.1860 Daugieliszki nr.42 s.Paukszta Tomasz ; Czepul Gabryjel ; Panawow Sylwester Bawszo Justyna L20 Ludwik & Anna Matusowna

epP2' ………………………… metryki zgonów [46]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [57] 017 Cycen Jan †06.05.1860 Wasiule nr.50 L2 Ludwik & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [62] 008 Smilgiewicz Michał †03.08.1860 Ożany nr.77 L1 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [62] Bowszo Wincenty †03.08.1860 Żwingliszki nr.78 L50 m.Justyna Pauksta d.Michał ; Marianna r.1839 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [63] [013] Pawłowicz Marcela †08.08.1860 Wirszupie nr.81 L1 Kazimierz & Domicela Paukszta
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1861 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [194] ==> kwiecień

epP2' ………………………… metryki urodzeń [4] kwiecień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [198] 003 Paukszta Józef *10.01.1861 Dubienniki nr.18 Mateusz & Rozalia Garlo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [200] 003 Paukszta Aniela *11.02.1861 Wincławiszki nr.31 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [201] 003 Paukszta Karolina *11.02.1861 Wincławiszki nr.32 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F35 [205] Ławryńczuk Kazimierz *28.02.1861 Daniuny nr.53 Stanisław & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [8] [013] Paukszta Stanisław *06.05.1861 Daniuny?? nr.109 Michał & Marcjanna Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [9] Milimowicz Jan *10.05.1861 Baciszki nr.113 Jan & Aniela Paukszta Adam Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [12] 003 Paukszta Anna *06.06.1861 Wincławiszki nr.128 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [22] [013] Pawłowicz Gryzelda *25.08.1861 Warszupie nr.181 Kazimierz & Domicela Paukszta Gryzelda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [23] 001 Paukszta Domicela *26.08.1861 nr.183 Andrzej & Józefata Kliszewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [23] [013] Paukszta Aniela *29.08.1861 Pampiszki nr.184 Jerzy & Marcela Galubicka Michał Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [32] 006 Paukszta Marcela *17.10.1861 Tryburce nr.231 Tomasz & Józefa Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [33] 010 Paukszta Piotr *21.10.1861 Pustoszka nr.235 Stanisław & Rozalia Bukowska Franciszek Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [34] 023 Bezuspar Aniela *25.10.1861 Szulany nr.241 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [36] Rastien Marcin *25.11.1861 Daniuny nr.250 Józef & Justyna Plawkszto https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [37] 008 Smilgiewicz Krystyna *22.11.1861 Ożany nr.253 Gabryjel & Gryselda Paukszta

ep--'s………………………… metryki ślubów [165]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [172] [013] Paukszta Marcela L18 Justyn & Anna Bielewicz 05.02.1861 Daugieliszki nr.16 Dalgiad Stanisław L26 Jerzy & Teresa Trapik

epP2' ………………………… metryki zgonów [76]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [85] [012] Paukszta Domicela †28.03.1861 Pasieka nr.38 L1 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [86] [012] Paukszta Nikodem †08.04.1861 Pasieka nr.46 L1/2 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [87] [012] Paukszta Maria †11.04.1861 Pasieka nr.48 L6 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [96] 016 Jurszo Justyn †13.08.1861 Rapiszki nr.94 L3 Justyn & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1862 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [41]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [42] [013] Dalgiado Kazimierz *05.01.1862 Machniłówka nr.6 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [48] [012] Paukszta Marcela *04.03.1862 Pasieka nr.39 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [48] 011 Rapnik Józefata *03.03.1862 Łukszeniszki nr.40 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [57] 011 Paukszta Jerzy *23.04.1862 Markiniszki nr.83 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [59] 010A Paukszta Domicela *18.05.1862 Henryków nr.95 Jerzy & Ewa Rimszelow https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [74] 013 Szawdienis Antoni *07.10.1862 Michnałowka nr.210 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Antoni ; Paukszta Gryselda??

epP2's………………………… metryki ślubów [189] ==> listopad

epP2' ………………………… metryki ślubów [4] listopad ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F34 [197] 003 Paukszta Wiktor L30 Marcin & Rozalia Potiejun Więcławiszki 17.07.1862 Daugieliszki nr.19 Juchniewicz Agata L25 Wawrzyniec & Wiktoria Giejdul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [4] Jankowski Józef & Wiktoria Paukszta nr.38 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [5] Paukszta Józef L40 Wawrzyniec & Konstancja Gejdelis wdowiec Bowszyszki 11.11.1862 Daugieliszki nr.41 Ławrynowicz Marcjanna L28 Józef & Justyna Paculewicz Daugieliszki

epP2' ………………………… metryki zgonów [106]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [108] Kordalew Adam †13.01.1862 Kuzliszki nr.8 L2 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [113] Rapnik Sylwester †01.03.1862 Łukszaniszki nr.35 L1.1/2 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [117] 013 Szawdienis Ewa †14.04.1862 Michałówka nr.50 L4 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [120] 010A Paukszta Domicela †25.07.1862 Henryków nr.73 L3m Jerzy & Ewa Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [126] Paukszta Agnieszka(dd Bowszo) †28.10.1862 Bowszyszki nr.103 L67 m.Józef d.- https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [127] Szwejkowska Anna(dd Paukszta) †03.11.1862 Wirszupie nr.106 L80 m.Jerzy d.Antoni ; Petronela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1863 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [82]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [85] Łunecki Michał *09.02.1863 nr.31 Krzysztof & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [87] 003 Paukszta Błażej *09.03.1863 Dubieniszki nr.50 Maciej & Rozalia Garnio wna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [88] 003 Paukszta Błażej *24.03.1863 Pokrzyże nr.58 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [89] [013] Paukszta Jan *26.03.1863 Daniuny nr.61 Michał & Marcela Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [90] Paukszta Marianna *05.04.1863 Dudeniszki nr.72 Gabryjel & Marcianna Gudelis s.Gudelis Kazimierz ; Paukszta Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [92] [013] Paukszta Jerzy *03.05.1863 Pimpiszki nr.86 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [99] 023 Biesuspar Marcela *19.06.1863 Szulany nr.133 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [104] 003 Paukszta Jerzy *26.08.1963 Wincławiszki nr.170 Stanisław & Justyna ??Bowżowa bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [107] [013] Bukowski Marianna *21.09.1863 Daniuny nr.196 Michał & Izabela Pukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [108] Paukszta Józef *07.10.1863 Wiencławiszki nr.203 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [113] 010 Paukszta Antonina *06.11.1863 Pustoszka nr.236 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [116] 017 Cycen Adam *03.12.1863 Wasiule nr.254 Ludwik & Marianna Pukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [117] 010 Paukszta Adam *18.12.1863 Henrykowo nr.259 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [117] 010 Paukszta Michał *18.12.1863 Henrykowo nr.260 Joachim & Urszula Milaszewska

epP2' ………………………… metryki ślubów [10]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [14] 001A Paukszta Adam L20 Tomasz & Marcela Czepulewicz Prysiaga 10.02.1863 Daugieliszki nr.13 Bowszo Anna L18 Andrzej & Ewa Czibiro Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [17] 009B Jankowski Tomasz L40 Tomasz & Justyna Paukszta wdowiec 20.05.1863 Daugieliszki nr.23 Walińska Marianna L30 Gajdel Michał & Agnieszka Markun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [23] 007 Ławrynias Stanisław L27 Adam & Wiktoria Wojczo Szulany 14.07.1863 Daugieliszki nr.39 s. ; Paukszta Adam ; Dalgiado Ewa L20 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [24] Ławrynio nr.40 s. Paukszta Piotr Smiglewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [30] Bojarun nr.52 s. ; Paukszta Michał ; Jurszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [32] 011 Paukszta Błażej L20 Bartłomiej & Anna Gracewicz Markiniszki 10.11.1863 Daugieliszki nr.56 Wasilewicz Marcjanna L18 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [34] [013A] Staniewicz Jerzy L23 Jan & Wiktoria Ragajszo 17.11.1863 Daugieliszki nr.60 s. ; Paukszta Michał ; Paukszta Gabryjel ; Pawłowicz Izabela L19 Stanisław & Marianna Paukszta Wiginiuny??? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [36] Czubiro Justyn L25 nr.65 s. ; Paukszta Adam ; Maliniowa Józefata L18

ep--' ………………………… metryki zgonów [130]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [131] Paukszta Adam †19.01.1863 Pojurgiszki nr.9 L1 Adam & Konstancja Szymano https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [134] Paukszta Petronela †11.02.1863 Upnie nr.19 L40 m.? d.Michał ; Jan https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [148] 013 Szawdin Antoni †01.06.1863 Michałowka nr.104 L1/2 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [158] Paukszta Józef †26.11.1863 Wasiule nr.161 L50 m.Marta Ławrynowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [161] 010 Paukszta Michał †26.12.1863 Henryków nr.180 L1t Joachom & Urszula Milaszowa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1864 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [118]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [124] 011 Paukszta Michał *13.02.1864 Markiniszki nr.39 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [127] 006 Paukszta Józefata *07.03.1864 Tryburce nr.60 Tomasz & Józefata Szylno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [128] 011 Rapnik Błażej *20.03.1864 Łukszeniszki nr.63 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [129] [013] Dolgiado nr.71 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [132] 001A Paukszta Aniela *18.04.1864 Prysiaga nr.87 Adam & Anna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [132] 019 Plaukszta Rozalia *19.04.1864 Paukszty nr.89 Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [136] Kordel Jan * nr.117 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [140] [012] Paukszta Michał *23.06.1864 Pasieka nr.144 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [144] [013] Paukszta Domicela *11.08.1864 Daniuny nr.180 Michał & Marcela Pawłowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [145] 004 Dubak Maciej *15.08.1864 Piekaryszki nr.188 Kazimierz & Rozalia Paukszta s. https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [147] 011 Paukszta Nikodem *01.09.1864 Markiniszki nr.196 Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [149] 001 Paukszta Marcela *11.09.1864 Prysiaga nr.208 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [151] 008 Smigiewicz Rozalia *03.10.1864 Ożany nr.223 Gabryjel & Gryselda Paukszta s.Ławrynio Wawrzyniec ; Paukszta Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [151] 007 Paukszta Paulina *30.08.1864 Dawgieliszki nr.226 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [152] Ławryczuk nr.233 Stanisław & Marianna Paukszta r.1849 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [154] 010 Cycen Anna *23.10.1864 ??? nr.242 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [154] 007 Paukszta Gryselda *23.10.1864 Pasieka nr.243 Michał & Urszula Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [155] 013 Szawdin Aniela *29.10.1864 Michałówka nr.254 Jerzy & Ewa Paukszta s.Paukszta Antoni ; Paukszta Krystyna ż.Tomasza https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [156] [013] Paukszta Stanisław *16.11.1864 Pimpiszki nr.261 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [158] Paukszta Justyn *20.11.1864 Bieciszki nr.272 Gabryjel & Justyna Ristienis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [158] 013 Milimowicz Adam *15.11.1864 Bieciszki nr.273 Jan & Anna Paukszta s.Paukszta Justyn ; Mickiewicz Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [159] 009 Plaukszta Aniela *24.11.1864 Daniuny nr.280 Józef & Justyna Rastienis

ep--' ………………………… metryki ślubów [41]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [51] 007 Paukszta Adam L30 Pasieka Benedykt & Rozalia Sarul 23.02.1864 Daugieliszki nr.22 Cycen Teresa L25 Deguciszki Michał & Marjanna Mickiewicz(Mackiewicz;Mackanis)

epP2' ………………………… metryki zgonów [162]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [162] 010 Paukszta Adam †02.01.1864 Henryków nr.1 L2t Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [167] 011 Paukszta Michał †19.03.1864 Markiniszki nr.25 L5t Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [177] Kordelis Joachim †16.08.1864 Kozłupiszki nr.78 L63 m.Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [177] 011 Paukszta Nikodem †16.08.1864 Markiniszki nr.82 L2t Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [183] [013] Paukszta Stanisław †26.11.1864 Pimpiszki nr.112 L13d Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [183] 007 Paukszta Rozalia †01.12.1864 nr.116 L78 m.Benedykt d.Jerzy ; Michał ; Adam ; Kazimmierz ; Marcela ; Gryselda ; Rozalia ; Cecylia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [184] 003 Paukszta Anna †12.12.1864 Wiencławiszki nr.119 L5t Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [184] [013] Paukszta Aniela †12.12.1864 Pimpiszki nr.120 L4 Jerzy & Marcela Gołubicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [184] 003 Paukszta Józef †17.12.1864 Wiencławiszki nr.122 L1/2 Kazimierz & Justyna Bowszo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1865 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [161]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [162] 007 Paukszta Krzysztof *24.12.1864 Pasieka nr.6 Adam & Teresa Cycen s.Paukszta Michał ; Cycen Marcela dop.08.02.1932 par.Przyjaźń ślub Czepanis Aniela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [163] Poniatowski Aleksander * nr.15 Franciszek & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [166] Mackanis Nikodem *07.02.1865 Malekalnie nr.44 Tomasz & Marcela Paukszta s.Paukszta Gabryjel ; Arcimowicz Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [171] Łuniecka Krystyna Józefata *13.03.1865 Markiniszki nr.77 Krzysztof & Ewa Paukszta s.Rekienis Sylwester ; Baliulewa Wiktoria https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [173] 003 Paukszta Marcela *26.03.1865 Wincławiszki nr.92 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [173] 010 Paukszta Kazimierz *04.04.1865 Henrykowo nr.96 Joachim & Urszula Milanowicz s.Paukszta Adam ; Bulko Marianna dop. 20.11.1911 par.Przyjaźń ślub Jurszo Weronika https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [173] 010 Paukszta Rozalia *03.04.1865 Wingiry nr.98 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [176] Paukszta Adam *24.04.1865 Jodeławka nr.114 Adam & Józefata Pasiakowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [182] [013] Bukowski Piotr *25.06.1865 Slisaryszki nr.164 Józef & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [185] 011 Paukszta Andrzej * 19.07.1865 Markiniszki nr.182 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [191] [009] Paukszta Michalina *26.09.1865 Pokruże nr.230 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F42 [194] 023 Besuspar Aniela *23.10.1865 Szulany nr.248 Gabryjel & Rozalia Paukszta

epP- ………………………… metryki ślubów [73]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [81] [012] Paukszta Gabryjel Kazimierz & Marianna Cycen nr.17 Paciejun Krystyna L19 & Petronela Gaydel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [91] [009] Paukszta Stanisław L30 Marcin & Rozalia Potejun wdowiec Wincławiszki 29.06.1865 par.Daugieliszki nr.36 s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Michał ; Raginis Franciszek ; Bejnar Józef Raginis Marcela L25 Maciej & Józefata Paukszta

epP2' ………………………… metryki zgonów [185] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki zgonów [4] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [190] Kalwelis Kazimierz †24.02.1865 Ożany nr.36 L70 m.Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [191] Kalwelis Ewa †03.03.1865 Ożany nr.41 L60 m.Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [198] 003 Paukszta Justyna(dd Bowszo) †26.05.1865 Wiencławiszki nr.81 L30 m.Stanisław d.Jerzy ; Aniela ; Karolina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F41 [199] 008 Smigiewicz Rozalia †09.06.1865 Ożany nr.88 L1/2 Gabryjel & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [5] Wilimowicz Jan †02.07.1865 Rosi nr.100 L30 m.Anna Paukszta d.Jan ; Adam ; Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [6] 010 Paukszta Rozalia †14.07.1865 Wingiry nr.106 L20t Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [6] Kazanowska Marcela †15.07.1865 Czabotary nr.107 L2t Michał & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [23] 001A Paukszta Aniela †08.12.1865 Prysiaga nr.204 L2 Adam & Anna Bowszo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1866 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [199] ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki urodzeń [6] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [6] [012] Paukszta Marcela *27.01.1866 Czepuliszki nr.32 Gabryjel & Krystyna Pociejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [7] 006 Paukszta Jan *30.01.1866 Tryburce nr.36 Tomasz & Józefata Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [10] Paukszta Kazimierz *28.02.1866 Markiniszki nr.55 Błażej & Marcela Rostienio s. Łunecki Krzysztof ; Paukszta Ewa ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [11] 012??Paukszta Izabela *06.03.1866 Kalwiszki? nr.58 Adam & Domicela Czepul https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [11] ??[009] Paukszta Józefata *09.03.1866 Więcławiszki nr.59 Michał & Krystyna Bowszo s.Paukszta Justyna ż.Kazimierza https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [14] [013] Dolgiado?? Anna *20.03.1866 Michałówka nr.73 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [14] Paukszta Adam *18.03.1866 Prysiaga nr.75 Adam & Anna Symonowicz s.Łozowski Justyn ; Łazdun Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [16] Kardialis Urszula *03.04.1866 Kozliszki nr.82 Krzysztof & Izabela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [17] Mażwilo Cecylia *08.04.1866 Praciuny nr.87 August & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [17] Paukszta Jerzy *18.04.1866 Daugieliszki nr.91 Gabryjel & Marcela Gajdel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [20] 010 Paukszta Michał *02.05.1866 Wingiry nr.105 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [37] 019 Plaukszta Urszula *15.09.1866 Januszewicze nr.211 Jan & Marcela Ulewicz s.Rastienis Jan ; Łunecka Krystyna ż Błażeja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [47] [012] Paukszta Gryselda *23.11.1866 Pasieka nr.268 Michał & Anna Mickiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [49] [013] Paukszta Michał *08.12.1866 Michałówka nr.278 Michał & Marcela Pawłowicz

ep--' ………………………… metryki ślubów [105]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [118] [013] Paukszta Jerzy L32 wdowiec Justyn & Anna Bielawska nr.28 Damiaszko Izabela L

epP2' ………………………… metryki zgonów [24]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [25] 003 Paukszta Karolina †08.01.1866 Więcławiszki nr.3 L5 Stanisław & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [27] Ławryńczuk Gryselda †10.02.1866 Daniuny nr.20 L2 Stanisław & Marcela Paukszta r.1849 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [28] Gilew Marianna † 1865 Samarska Gubernia nr.23 L4 Adam & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [29] [013] Bukowski Piotr †08.03.1866 ? nr.31 L1 Tomasz & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [33] [013] Paukszta Marcela(dd Gołubicka) †13.04.1866 Pampiszki nr.54 L28 m.Jerzy d.Jan ; Jerzy https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [43] 011 Paukszta Andrzej †24.08.1866 ? nr.110 L2 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [43] Paukszta Jerzy †23.08.1866 Dubieniszki nr.112 L1/2 Gabryjel & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [45] 019 Paukszta Urszula †10.10.1866 Januszewszczyzna nr.123 L4t Jan & Domicela Ulewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [47] [013] Dowgiado Marianna †27.10.1866 Michałówka nr.140 L3 Stanisław & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [49] [013] Dowgiado Kazimierz †07.11.1866 Michałówka nr.152 L5 Stanisław & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1867 …………………………

epP2' ………………………… metryki urodzeń [50]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [53] [013] Bukowska Michał *03.01.1867 Slesaryszki?? nr.15 Tomasz & Gryzelda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [53] 008 Smigiewicz Gabryjel *06.01.1867 Ożany nr.17 Gabryjel & Gryzelda Paukszta s.Paukszta Piotr ; Ławrynio Krystyna ż.Wawrzyniec https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [59] 010 Paukszta Adam *14.02.1867 Henrykowo?? nr.52 Joachim & Urszula Milaszewicz s. Paukszta Adam ; Wołkow Marcianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [62] [009] Paukszta Paulina *11.03.1867 Wincławiszki nr.72 Kazimierz & Justyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [65] 001 Paukszta Marianna *27.03.1867 Prysiaga?? nr.92 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [66] Paukszta Marianna *26.03.1867 Bieciszki nr.97 Gabryjel & Marcjanna Damicel?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [68] Cycen Urszula *17.04.1867 Mażwiliszki nr.109 Krzysztof & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [74] 010 Cycen Antoni *31.05.1867 Rokiski nr.142 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [74] Paukszta Salomea *01.06.1867 Romanciszki?? nr.144 Grzegorz & Rozalia Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [77] Paukszta Joanna *24.06.1867 Morialiszki nr.162 Kazimierz & Ewa Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [81] 004 Dubak Ludwik *19.07.1867 Piekaryszki nr.183 Kazimierz & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [85] Paukszta Adam *22.08.1867 Dudeniszki nr.207 Gabryjel & Marcela Gudel u.1873 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [85] Tokarew Anastazja *27.08.1867 Bieciszki nr.211 Jakub & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [89] Paukszta Rozalia *21.09.1867 Markieniszki nr.232 Błażej & Marcela Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [92] [013] Paukszta Cecylia *08.10.1867 Pileniszki?? nr.249 Jerzy & Izabela Damaszko??

epP2' ………………………… metryki ślubów [127]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [127] Mickiewicz nr.1 Markun Kazimierz & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [131] Karkowski nr.9 Bukowska Tomasz & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [131] 015 Maczulis Piotr L25 Kazimierz & Marianna Lichodzewska 05.02.1867 Daugieliszki nr.10 Paukszta Konstancja L20 Antoni & Petronela Skuduć Budniki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [135] 016 Komarowski Jan L28 Krzysztof & Marianna Trapik Deguciszki 26.02.1867 Daugieliszki nr.18 Jurszo Cecylia L19 Justyn & Marcela Paukszta Rapiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [138] [013] Paukszta Agata Justyn & Anna Bielawska 1867 Daugieliszki nr.23 Rastienis Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [141] 013 Paukszta Justyn L30 Antoni & Marcianna Bieciszki 23.07.1867 Daugieliszki nr.29 s.Paukszta Antoni Grigowna?? Rozalia(dd Szutow) L25 wdowa Michałowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [142] Ragiejszo nr.31 Kralowska Józef & Justyna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [146] [009] Paukszta Tomasz L40 wdowiec Marcin & Rozalia Patjunow Tryburce 006 26.11.1867 Daugieliszki nr.39 008 Paukszta Domicela L23 Tomasz & Wiktoria Bielawska Ożany

epP2' ………………………… metryki zgonów [54]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [54] Paukszta Anna †28.12.1866 ?? nr.9 L35 Paukszta Andrzej córka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [63] 013 Szawdis Rozalia †27.05.1867 Michnałówka nr.55 L19 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [70] 006 Paukszta Józefata(dd Szalno) †23.10.1867 Tryburce nr.91 L57 m.Tomasz d.Błażej ; Aniela ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [71] 013 Paukszta Marianna(dd Reknio) †13.11.1867 Bieciszki nr.99 L65 m.Antoni d.Antoni ; Justyn ; Ewa ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1868 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [100]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [110] Paukszta Anna *25.02.1868 nr.61 Krzysztof & Gryselda Wasilewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [123] [013] Rastienis Marcela *26.05.1868 Ryzguny nr.137 Kazimierz & Agata Paukszta

epP2' ………………………… metryki ślubów [147]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [153] Ławryńczuk Marcelina L18 Stanisław & Marcela Paukszta Daniuny ?r.1849 nr.13 Misiun Józef L23 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [159] [013] Bukowska Gryzelda L30 wdowa Paukszta Justyn & Anna Bielawska Żyleniszki 19.05.1868 Daugieliszki nr.25 s.Paukszta Michał Czubiro Andrzej L49 wdowiec Wawrzyniec & Krystyna Raginio żołnierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [159] Bikielewicz Ewa L56 wdowa Plaukszta Józef & Anna Łabiniowa nr.26 Ławryńczuk Krzysztof L45 wdowiec

epP2' ………………………… metryki zgonów [74]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [80] ??013 Paukszta Antoni †15.03.1868 Baciszki nr.37 L40 żołnierz Zawadzki Wacław https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [83] Bikial Maciej †01.05.1868 Grygiszki nr.54 L50 m.Ewa Paukszta d.Jerzy ; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [91] 023 Besuspar Błażej †11.08.1868 Szulany nr.115 L1/2 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [92] 010 Paukszta Gryselda †22.08.1868 Wingiry nr.123 L1 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [94] 023 Besuspar Aniela †31.08.1868 Szulany nr.131 L4 Gabryjel & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [95] [013] Rastienis Marcela †18.09.1868 Rizguny nr.142 L1/2 Kazimierz & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [98] 001 Paukszta Marianna †21.10.1868 Prysiaga nr.161 L2 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [99] 015 Paukszta Petronela †26.11.1868 Budniki nr.173 L50 m.Antoni d.Mateusz ; Adam ; Kazimierz ; Konstancja ; Krystyna ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [100] 010 Paukszta Adam †04.11.1868 Henryków nr.182 L2 Joachim & Urszula Milaszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [103] 015 Paukszta Kazimierz †12.12.1868 Budniki nr.200 L8 Antoni & Petronela Skuduć ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1869 …………………………

ep--' ………………………… metryki urodzeń [144]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [180] Paukszto Kazimierz *10.10.1869 Baniszki nr.227 Gebryjel & Domicela Rastieniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [181] 007 Paukszta Aniela *29.10.1869 Romanciszki nr.244 Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [186] [009] Paukszta Ewa * 24.12.1869 Więcławiszki nr.285 Kazimierz & Justyna Bowszo

epP2' ………………………… metryki ślubów [170]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [175] Rakis Ignacy L43 wd. Wawrzyniec & Agata Kliszewska 03.08.1869 Daugieliszki nr.11 Rapnik Marianna L25 Gabryjel & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [176] 007 Gajdel Agata L18 Jan & Rozalia Paukszta Szulany 05.10.1869 Daugieliszki nr.15 s.Oborowicz Julian ; Matkiewicz Andrzej ; Paukszta Adam ; Szawdinis Krzysztof Matkiewicz Andrzej L30 Bartłomiej & Ludwika ??? Marleniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [177] 008 Paukszta Piotr L30 Tomasz & Wiktoria Browszo 19.10.1869 Daugieliszki nr.18 s.Paukszta Michał Szalno Izabela L21 Onufry & Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [180] 029 Paukszta Michał L27 Adam & Anna Pachałko Giernieliszki 09.11.1869 Daugieliszki nr.27 Kuksen Krystyna L20 Krzysztof & Marianna Czepanis Saule

ep--' ………………………… metryki zgonów [104]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [105] 003 Paukszta Michalina †09.01.1869 Wiktorno nr.7 L4 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [110] [009] Paukszta Marcin †28.02.1869 Więcławiszki nr.43 L75 m.Rozalia Patejun d.Tomasz ; Maciej ; Mateusz ; Gabryjel ; Kazimierz ; Stanisław ; Wiktor ; Michał ; Ambrozja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [113] 003 Paukszta Ignacy †05.04.1869 Więcławiszki nr.63 L2 Michał & Krystyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [117] 010 Paukszta Dominik †23.05.1869 Henryków nr.90 L90 m.Marianna Gajdel d.Franciszek ; Jerzy ; Stanisław ; Joachim ; Katarzyna ; Marianna ; Łucja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [118] 022 Kozłowska Marianna(dd Paukszta) †30.05.1869 Pakalkiszki nr.96 L65 m.Stanisław d.Konstancja ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [124] 003 Paukszta Józefata †01.10.1869 Wiktorowo nr.145 L1.1/2 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [127] 023 Besuspar Marcela †16.11.1869 Szulany nr.178 L7 Gabryjel & Rozalia Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1870 …………………………

epP-' ………………………… metryki urodzeń [186] ==> lipiec

-- ………………………… metryki urodzeń [] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [188] 010 Paukszta Jan *03.01.1870 Pustoszka nr.13 Stanisław & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [190] ??[009] Paukszta Domicela *29.01.1870 Więcławiszki nr.31 Michał & Krystyna Bowszo https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [191] 001 Paukszta Andrzej *09.02.1870 Prisiaga nr.42 Andrzej & Józefata Kliszewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [200] Rapnik Jan *24.05.1870 Łukszeniszki nr.108 Franciszek & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [204] M??? Jan *17.06.1870 Dagieliszki nr.129 Michał & Helena Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F37 [204] 001A Paukszta Jan *21.06.1870 ??Prisiaga?? nr.132 Adam & Anna Bowszo

ep--' ………………………… metryki ślubów [182] ==> listopad

ep--'s………………………… metryki ślubów [4] listopad ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [197] Kondratowicz Wincenty L45 wdowiec nr.37 ?Giedziun??? Urszula L40 Stanisław & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F36 [198] Braciun Mateusz L28 Krzysztof & Krystyny Paukszta nr.39 Cycen Domicela L32 wdowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [4] Szaudin Krzysztof L23 Adam & Gryzelda Paukszta 22.11.1870 par.Daugieliszki nr.49 s. ? MArianna L18 Maciej & Józefata Bereszyńska

epP2' ………………………… metryki zgonów [129]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [146] 008 Paukszta Tomasz †20.08.1870 ?? nr.113 L67 m.Wiktoria Pielawska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [147] 008 Szalno Izabela †16.11.1870 nr.118 L22 m.Piotr Szylno d.Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1871 …………………………

ea--' ………………………… metryki urodzeń [154]

nr.33

ep--'s………………………… metryki ślubów [5]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [8] 008 Paukszta Piotr L30 wdowiec Tomasz & Wiktoria 31.01.1871 Daugieliszki nr.7 Butkiewicz Marcela L20 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [11] [012] Paukszta Maciej L21 Kazimerz & Marianna Cycen Czepuliszki 07.02.1871 Daugieliszki nr.12 s. Palanio Józefata L18 Karol & Justyna Pakulnicka Papieniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [24] [009] Paukszta Marcela L19 Maciej & Józefata Kondratowicz Daniuny 11.07.1871 Daugieliszki nr.38 Giranio Józef L24 Marcin & Magdalena https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [27] 029 Paukszta Agata L22 Adam & Anna Pachałko Garnieliszki 17.10.1871 Daugieliszki nr.44 s. Marciukis Błażej L35 Wincenty & Petronela Mackieniow Sauliuny

epP2' ………………………… metryki zgonów [149]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [156] 010 Cycen Jarzy †09.04.1871 Rakiszki nr.42 L1 Piotr & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [161] 029 Paukszta Krzysztof †15.05.1871 Sewastopol nr.73 L23 Syn Adama Garnieliszki żołnierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [161] 007 Paukszta Aniela †27.05.1871 Romanciszki nr.74 L6m Jerzy & Krystyna Cycen https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [166] Ławryńczuk Stanisław †28.08.1871 Daniuny nr.100 L50 m.Marcela Paukszta d.Kazimierz ; Justyn ; Ewa ; Urszula r.1849 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [166] 008 Paukszta Marcela(dd Butkiewicz) †03.09.1871 Ożany nr.102 L23 m.Piotr d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1872 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [34]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [36] 010A Paukszta Józefata L19 Jerzy & Ewa nr.8 s.Paukszta Adam Gaydel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [44] Ptaszyński Jan L25 Kazimierz & ?Helena? Hermanowicze Oszmiana 30.07.1872 Daugieliszki nr.31 s.Bukowski Kazimierz ; Paukszta Ludwik Bukowska Marianna L18 Antoni & Urszula Bukowska

epP2' ………………………… metryki zgonów [174]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [177] 017 Cycen Ludwik †25.01.1872 Wasiule nr.21 L50 m.Marianna Paukszta d.Józef ; Adam ; Urszula ; Anastazja https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [184] 013 Paukszta Justyn †14.03.1872 Bieciszki nr.62 L2 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [186] [012] Paukszta Marianna †12.04.1872 Czepuliszki nr.77 L60 m.Kazimierz d.Michał ; Gabryjel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [186] Paukszta Felicja †15.04.1872 Rapiszki nr.79 L80 d.Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [191] ??003 Paukszta Dominicela †16.07.1872 Więcławiszki nr.129 L3 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [192] ??003 Paukszta Józefata †23.07.1872 Więcławiszki nr.135 L7 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [192] Paukszta Marcela †01.08.1872 Garnieliszki nr.139 L1 Michał & Petronela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [196] 001 Paukszta Anna †07.12.1872 Silniszki??? nr.180 L15 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F43 [197] 001 Paukszta Andrzej †19.12.1872 Sinieliszki nr.188 L3 Andrzej & Józefata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1873 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [ ]

ep--'s………………………… metryki ślubów [49]

ea--'s………………………… metryki ślubów [58]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [56] [012] Paukszta Rozalia L20 Michał & Anna 27.05.1873 Daugieliszki nr.22 s.Paukszta Tomasz ; Mackinis Tomasz Szulnin Jan L27 Wincenty & Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [59] ?021 Paukszta Jan L30 Jan & Petronela 08.07.1873 Daugieliszki nr.31 Rasnis Marianna L20 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [61] 015 Paukszta Mateusz L26 Antoni & Petronela 11.11.1867 Daugieliszki nr.37 Szymanis Anna L19 Józef & Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [62] 015 Paukszta Krystyna L20 Antoni & Petronela 11.11.1873 Daugieliszki nr.38 Wujcik? Sylwester L22

epP2' ………………………… metryki zgonów ==> lipiec

epP2' ………………………… metryki zgonów [4] lipiec ==>

https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_4 013 Paukszta Antoni †14.03.1873 Bieciszki nr.45 L5t Justyn & Rozalia https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_6 ??[013]Paukszta Rozalia †20.04.1873 Więcławiszki nr.66 L70 m.wdowa d.Michał https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_9 011 Paukszta Ewa †19.06.1873 Markieniszki nr.90 L50 m.Kazimierz d.Kazimierz ; Jerzy ; Piotr ; Maciej https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_13 008 Paukszta Marcela †11.10.1873 Ożany nr.124 L35 m.Piotr d.Ewa https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_14 ??021 Paukszta Justyn †22.10.1873 ??? nr.133 L24 https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_15 029 Paukszta Adam †15.11.1873 Garnieliszki nr.151 L60 m.Anna d.Michał ; Jan ; Marcela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 Paukszta Kazimierz †05.12.1873 Bieciszki nr.163 L5 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 001 Paukszta Domicela †07.12.1873 Siniszki nr.168 L2 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 [009] Paukszta Pawlina †09.12.1873 Więcławiszki nr.172 L7 Kazimierz & Justyna https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23065_17 011 Paukszta Piotr †10.12.1873 Markuniszki nr.173 L6m Błażej & Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1874 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [65]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [66] 008 Paukszta Piotr Tomasz & Wiktoria 27.01.1874 Daugieliszki nr.6 Bukowska Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [69] 025 Paukszta Tomasz L24 Kazimierz & Marianna 03.02.1874 Daugieliszki nr.13 s.Mackanis Tomasz ; Paukszta Wincenty Pakałko Marcela L20 Marcin & Petronela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [76] Paukszta Ewa I.voto Ławrynowicz L50 wdowa Józef & Anna nr.36 Bejnar https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [78] Paukszta Marianna L20 Stanisław & Zofia?? 20.10.1874 Daugieliszki nr.42 s.Paukszta Jerzy ; Malinowski Błażej ; Bukowski Maciej ; Łozowski Michał Sweykowski Błażej L29 Antoni & Marianna

epP2' ………………………… metryki zgonów [21]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [29] 011 Paukszta Julian †05.05.1874 Markaniszki nr.82 L3 Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [30] [013] Paukszta Dominik †20.05.1874 Pimpiszki nr.88 L6m Jerzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [30] [012] Paukszta Kazimierz †29.05.1874 Czepuliszki nr.91 L3m Gabryjel & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [38] 015 Paukszta Mateusz †25.12.1874 Budniki nr.163 L2t Mateusz & Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1875 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [82]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [88] [013] Paukszta Kazimierz L28 Justyn & Anna 23.02.1875 Daugieliszki nr.19 s. Pawłowicz Kazimierz ; Paukszta Michał ; Paukszta Adam Ławryczun Ewa L20 Stanisław & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [96] [013] Paukszta Józefata L20 Justyn & Anna 13.07.187 Daugieliszki nr.36 s. Pawłowicz Kazimierz ; Paukszta Kazimierz Rastianis Błażej

epP2' ………………………… metryki zgonów [38]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [46] ??003 Pauszta Michał †20.04.1875 Więcławiszki nr.75 L6m Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [48] 029 Paukszta ... †10.05.1875 Garnieliszki nr.94 L2 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [48] 001 ??019 Plaukszta Karolina †14.05.1875 Siniszki nr.98 L7 Jan & Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [49] 029 Paukszta Izabela †25.05.1875 Garwieniszki nr.109 L2m Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [50] 008 Paukszta Marianna †04.06.1875 Ożany nr.116 L3 Piotr & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [54] [013] Paukszta Paulina †03.08.1875 Papiszki nr.157 L6m Jerzy & Izabela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1876 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [105]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [111] 010A Paukszta Ludwik L26 Jerzy & Ewa 08.02.1876 Daugieliszki nr.19 s.Paukszta Feliks Szyrwińska Marta L20 Krzysztof & Petronela

epP2' ………………………… metryki zgonów [61]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [63] Paukszta Jan †12.02.1876 Wingiry?? nr.25 L7 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [64] 025 Paukszta Aniela †25.02.1876 Dowboryszki nr.31 L6m Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [65] 007 Paukszta Jerzy †13.03.1876 ??? nr.38 L62 m.Krystyna d.Krzysztof ; Joachim ; Kazimierz ; Jan ; Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [70] Paukszta Krystyna †19.07.1876 ??? nr.85 L66 m.Jakub d.Ludwik ś.1844 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [75] 025 Paukszta Marcela †20.11.1876 Dowboryszki nr.136 L20 m.Tomasz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1877 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [124]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [124] 008 Paukszta Justyna Tomasz & Wiktoria 09.01.1877 Daugieliszki nr.1 Sajnicz Józef https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [133] 025 Paukszta Tomasz L26 Kazimierz & Marianna 22.05.1877 Daugieliszki nr.27 s.Staniewicz Gabryjel ; Paukszta Jan ; Dubakowa Marcela L24 Ludwik & Marcela

epP2' ………………………… metryki zgonów [77]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [79] 009 Plaukszta Agata †01.02.1877 Daniuny nr.17 L75 wdowa s.Józef https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [81] [012] Paukszta Tomasz †26.02.1877 Czepuliszki nr.32 L6.m Maciej & Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [81] Paukszta Urszula †04.03.1877 Bieciszki nr.34 L1 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [81] 010A Paukszta Ewa †12.03.1877 Henryków nr.39 L50 m.Jerzy d.Ludwik ; Wiktor ; Feliks ; Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [86] ?021 Paukszta Marianna †18.06.1877 Upie nr.85 L27 m.Jan d.Nikodem ; Urszula ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1878 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [ ]

ep--'s………………………… metryki ślubów [143]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [146] 015 Paukszta Ewa L25 Antoni & Petronela 05.02.1878 Daugieliszki nr.10 Ragiejszo Kazimierz L30 Adam & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [163] 029 Paukszta Agata L29 Adam & Anna 22.10.1878 Daugieliszki nr.59 s.Adamowicz Piotr ; Szostak Gabryjel ; Paukszta Michał ; Paukszta Jan Nemejszo Jan L29 Marcin & Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [166] 010A Paukszta Urszula L19 Jerzy & Ewa 26.11.1878 Daugieliszki nr.69 Rekenis Justyn L33 Jan & Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [169] 007 Paukszta Urszula L20 Jerzy & Krystyna 28.11.1878 Daugieliszki nr.77 Żylenis Sylwester L28 Ludwik & Agata

epP2' ………………………… metryki zgonów [94]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [95] 008 Paukszta Józef †31.01.1878 Ożany nr.17 L3 Piotr & Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [98] 021 Paukszta Nikodem †11.03.1878 Upia nr.38 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [105] Paukszta Agata †14.05.1878 Paukszty nr.107 L70 m.Maciej https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [114] 001A Paukszta Franciszek †13.09.1878 Prysiaga nr.194 L3 Adam & Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [115] Paukszta Błażej †28.09.1878 Bieciszki nr.207 L5 Gabryjel & Domicela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1879 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [169]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [171] Paukszta Jan L32 Kazimierz & Marianna żołnierz nr.6 Czapulewa Marianna L24 Jan & Petronela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [177] ??003 Paukszta Krystyna L25 Maciej & Józefata 28.01.1879 Daugieliszki nr.25 Raginis Jan L28 Piotr & Magdalena https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [180] [013] Paukszta Cecylia L18 Michał & Marcela 04.02.1879 Daugieliszki nr.33 Bukowski Michał L28 Adam & Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [184] 010A Paukszta Feliks L23 Jerzy & Ewa 20.05.1879 Daugieliszki nr.46 Rymszel Ewa L20 Michał & Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [185] Paukszta Marianna L50 Michał & Agata wdowa 21.05.1879 Daugieliszki nr.48 Dasis?? Mateusz L50 Michał & Krystyna wdowiec żołnierz

epP2' ………………………… metryki zgonów [124]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [125] 010 Paukszta Michał †18.01.1879 Wingiry nr.18 L12 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [126] [012] Paukszta Krystyna †04.02.1879 Czepuliszki nr.30 L35 m.Gabryjel d.Jan ; Marcela ; Domikela ; Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [128] p003 Paukszta Justyn †01.03.1879 Bieciszki nr.50 L76 m.Marianna d.Gabryjel ; Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [131] 006 Paukszta Cecylia †04.04.1879 Tryburce nr.77 L2 Tomasz & Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [132] [009] Paukszta Jerzy †12.04.1879 Wiktor ?? nr.84 L2t Wiktor & Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [134] 010 Paukszta Justyn †07.06.1879 Wingiry nr.105 L2 Stanisław & Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [138] Paukszta Aniela? †26.08.1879 Markieniszki nr.147 L6m Gabryjel & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [139] [013] Paukszta Kazimierz †07.09.1879 Pimpiszki nr.156 L7m Jerzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [140] [013] Paukszta Anna †21.09.1879 Daniuny nr.164 L65 m.Justyn d.Piotr ; Michał ; Jerzy ; Kazimierz ; Gryselda ; Marcela ; Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [142] ??003 Paukszta Marcin †19.11.1879 Więcławiszki nr.191 L2 Michał & Krystyna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1880 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--'s………………………… metryki ślubów [194] ==> sierpień

ep--' ………………………… metryki ślubów [4] sierpień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [195] 010A Paukszta Wiktor L29 Jerzy & Ewa 20.01.1880 Daugieliszki nr.4 Wołodko Urszula L26 Obolewicz ? & Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [197] 010 Paukszta Józef L30 Stanisław & Rozalia 03.02.1880 Daugieliszki nr.9 Mazwiłowa Rozalia L26 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [198] 001 Paukszta Domicela Andrzej & Józefata 10.02.1880 Daugieliszki nr.13 Potejunas Sylwester https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F38 [203] 010 Paukszta Marcianna L19 Stanisław & Rozalia 02.03.1880 Daugieliszki nr.27 Sargado?? Piotr

epP2' ………………………… metryki zgonów [144]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [152] [013] Paukszta Wiktor †25.05.1880 Pimpiszki nr.76 L4m Jarzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [162] [013] Paukszta Michał †22.12.1880 Daniuny nr.171 L14 Michał & Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1881 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [8]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [13] Lipski Michał L22 Kazimierz & Krystyna 08.02.1881 Daugieliszki nr.17 s.Paukszta Michał Paukszta Marcela L23 Adam & Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [15] [013] Butkiewicz Kazimierz 1881 nr.24 Paukszta Anna L25 Justyn & Anna s.Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [17] [012] Paukszta Marcjanna L20 Michał & Anna 28.06.1881 Daugieliszki nr.30 Pawłowicz Justyn L23 Marcin & Ludwika https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [22] 019 Plaukszta Adam L26 Jan & Domicela 22.11.1881 Daugieliszki nr.48 s.Brzozowski Piotr ; Paculewicz Jan ; ??? ; Panaw Nikodem ; Paculewicz Marcelina L22 Krzysztof & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [23] 007 Paukszta Rozalia L26 Michał & Urszula 22.11.1881 Daugieliszki nr.50 s.Paukszta Justyn Birżynis Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [23] Szostak Gabryjel L28 22.11.1881 nr.51 Paukszta Jan Paukszta Ludwika L22 Adam & Anna

epP2' ………………………… metryki zgonów [163]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [166] ??001A Paukszta Justyn †29.01.1881 Prysiaga nr.32 L15 Adam & Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [172] 029 Paukszta Urszula †15.03.1881 Girnieliszki nr.93 L2 Michał & Krystyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [176] Paukszta Anna †01.05.1881 ?? nr.141 L80 wdowa s.Błażej ; Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [181] [012] Paukszta Kazimierz †22.07.1881 Czepuliszki nr.186 L2m Maciej & Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [181] ??019 Plaukszta Gabryjel †07.08.1881 Sinieliszki nr.191 L21 Jan & Domicela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1882 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

epP2' ………………………… metryki ślubów [24]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [28] 010 Paukszta Sylwester L28 Stanisław & Rozalia 31.01.1882 Daugieliszki nr.17 Czeszulewicz Marcela L20 Szymon & Gryzelda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [30] Jarmuszow Mateusz żołnierz 1882 nr.26 Paukszta Gryzelda L19 Kazimierz & Krystyna

epP2' ………………………… metryki zgonów [188] ==> czerwiec

epP2' ………………………… metryki zgonów [4] czerwiec ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [189] Paukszta Franciszek †13.01.1882 Czepuliszki nr.11 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [191] 001 Paukszta Krystyna †22.02.1882 Prysiaga nr.39 L70 m.Tomasz d.Andrzej https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [193] Paukszta Rozalia †31.03.1882 Czepuliszki nr.59 L2 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [194] 010A Paukszta Nikodem? †12.04.1882 Henryków nr.68 L6 Ludwik & Marcela? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [198] 010A Paukszta Jan †07.06.1882 Henryków nr.115 L2m Ludwik & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F39 [201] Paukszta Stanisław †27.07.1882 Więcławiszki nr.145 L3 Andrzej?Ambroży & Zofia żołnierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [5] 006 Paukszta Tomasz †11.08.1882 Tryburce nr.163 L3 Tomasz & Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [6] [013] Paukszta Justyn †07.09.1882 Daniuny nr.183 L75 wdowiec d.Kazimierz ; Michał ; Jerzy : Piotr ; Marcela ; Marianna ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [8] Paukszta Feliks †18.09.1882 Więcławiszki nr.198 L3 Kazimierz & Justyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [8] 010A Paukszta Domicela †01.10.1882 Henryków nr.202 L6m Feliks & Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [10] 010A Paukszta Marcela †27.10.1882 Henrykow nr.227 L2 Ludwik & Marta? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1883 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

epP2' ………………………… metryki ślubów [42]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [43] 010 Sargiado?? Marcela(dd Paukszta) L25 wdowa Stanisław & Rozalia 16.01.1883 Daugieliszki nr.2 Pietkowski Krzysztof L23 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [44] Paukszta Marianna L20 Gabryjel & Marcela 23.01.1883 Daugieliszki nr.5 s.Jaksibog Adam ; Oborowicz Piotr ; Gudielis Kazimierz ; Paukszta Jerzy Jakiebóg Błażej L21 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [47] 009 Plaukszta Marcela L20 Józef & Justyna 06.02.1883 Daugieliszki nr.14 Jankowski Jan L27 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [58] Plaukszta Wincenty L52 Józef & Marianna wdowiec 27.02.1883 Daugieliszki nr.38 s.Bestupar Gabryjel ; Bauczyn Adam ; Gajdel Jerzy ; Brzozowski Marcin Ławrynowicz Gryselda L30 Błażej & Ewa

epP2' ………………………… metryki zgonów [17]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [21] ?010 Paukszta Marianna † Wingiry Józef & Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [24] 008 Paukszta Petronela †07.03.1883 Ożany nr.58 L1/2 Piotr & Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [26] 011 Paukszta Stanisław †19.05.1883 Markuniszki nr.77 L2t Błażej & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [36] Paukszta Marta † nr.173 Grzybiany L1 Ludwik & Marianna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1884 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [66]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [69] Paukszta Jan L23? Adam & Anna 22.01.1884 Daugieliszki nr.7 Szymienas Marianna L20 Tomasz & Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [85] Paukszta Tomasz L60 wdowiec Franciszek & Krystyna 03.06.1884 Daugieliszki nr.39 Pieculewicz Urszula L60 wdowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [85] Paukszta Ludwik L32 wdowiec Jerzy & Ewa 10.06.1884 Daugieliszki nr.40 Delgado Marianna L24 Józef & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [92] [013] Paukszta Domicela L Michał & Marcela 18.11.1884 Daugieliszki nr.53 s.Matkiewicz Józef ; Paukszta Jan ; Czubir Błażej L40 Jan & Ewa

epP2' ………………………… metryki zgonów [39]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [40] Paukszta Justyn † Bieciszki nr.10 L19 Gabryjel & Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [43] 015 Paukszta Joachim †27.03.1884 Budniki nr.29 L7m Mateusz & Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [47] Paukszta Domicela † Tryburce nr.58 L40 m.Tomasz d.Michał ; Jerzy ; Maciej ; Józef https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [48] 010A Paukszta Marta †16.05.1884 Henryków nr.68 L40 m.Ludwik d.Michał ; Piotr ; Antoni https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [52] Paukszta Błażej † Czepuliszki nr.97 L3m Jan & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [53] 008 Paukszta Wiktoria †20.07.1884 Ożany nr.102 L70 wdowa d.Piotr https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [58] Paukszta Urszula † Dudy nr.138 L4 Krzysztof & Marcela r.1885 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1885 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

ep--' ………………………… metryki ślubów [96]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [96] 015 Paukszta Adam L28 Antoni & Petronela 13.01.1885 Daugieliszki nr.2 Ragajszo Józefata L21 Mateusz & Marianna

epP2' ………………………… metryki zgonów [65]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [73] [013] Paukszta Jerzy †10.02.1885 Pimpiszki nr.50 L21 Jerzy & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [75] 021 Paukszta Izabela †23.02.1885 Upie nr.64 L6 Jan & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [76] Paukszta Dominik †02.03.1885 Folwark Daugi? nr.72 L6 Krzysztof & Marcela r.1884 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [84] 010 Paukszta Jadwiga †05.06.1885 Henryków nr.127 L9 Joachim & Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [87] 010A Paukszta Jerzy †01.08.1885 Henryków nr.155 L70 wdowiec s.Ludwik ; Wiktor ; Feliks https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [92] 010A Paukszta Stanisław †13.11.1885 Henryków nr.188 L2 Feliks & Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [92] 010A Paukszta Wincenty †14.11.1885 Henryków nr.189 L6 Feliks & Ewa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1886 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

epP2' ………………………… metryki ślubów [123]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [152] nr.59 s.Paukszta Tomasz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [154] nr.63 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [155] nr.65 s.Paukszta Kazimierz

epP2' ………………………… metryki zgonów [95]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [95] Paukszta Jakub †14.01.1886 ?? nr.4 L90 m. wdowiec d.Ludwik https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [100] 020 Paukszta Piotr †09.03.1886 Budniki nr.41 L3m Adam & Józefata żołnierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [101] Skuńczyk Michał †18.03.1886 Jureliszki nr.51 L5 Józef & Justyna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [101] 010A Paukszta Paweł †25.03.1886 Indryków?Henryków nr.55 L6m Ludwik & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [108] [012] Paukszta Piotr †07.07.1886 Czepuliszki nr.100 L10 Maciej & Józefa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [109] Paukszta Konstancja †21.07.1886 Czepuliszki nr.107 L5 Jan & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [113] 021 Paukszta Urszula †21.09.1886 Upia nr.138 L13 Jan & Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [114] Paukszta Marcela †01.10.1886 Tryburce nr.145 L45 m.Gabryjela d.Adam ; Michał r.1890 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [116] [013] Paukszta Adam †04.11.1886 Pimpiszki nr.162 L2 Jerzy & Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [117] 001 Paukszta Józefata †28.11.1886 Prysiaga nr.171 L50 m.Andrzej d.Marcela ; Urszula ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1887 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [157]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [157] Błażewicz Jan L23 nr.2 s.Paukszta Stanisław ; Paukszta Błażej ; Cycen Marcin ; Szawdinis Kazimierz Jakseboga Agata L28 wd. Maciej & Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [162] [012] Paukszta Wincenty L30 Michał & Anna 01.02.1887 Daugieliszki nr.12 s. Pawłowicz Justyn Patejun Marcela L23 Piotr & Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [170] nr.27 s.Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [172] Kanas Andrzej L32 Maciej & Agata 08.02.1887 Daugieliszki nr.31 Paukszta Rozalia L21 Adam & Anna ???Bowszo?? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [175] 001 Patiejun Krzysztof L24 15.02.1887 Daugieliszki nr.38 Paukszta Marcela L22 Andrzej & Józefata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [176] nr.40 s. Paukszta Michał https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [181] 007 Masiulis Kazimierz L41 Jerzy & Petronela 25.05.1887 Daugieliszki nr.49 s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Justyn ; Dalgiado Rozalia L38 Krzysztof & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [183] [012] Paukszta Michał L23 Michał & Anna 31.05.1887 Daugieliszki nr.54 Panawas Marcela L19 Maciej & Ewa

ep--' ………………………… metryki zgonów [120]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [120] 010 Paukszta Marianna †16.01.1887 Henryków nr.6 L16 Joachim & Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [121] Paukszta Adam †21.01.1887 Jodeławka nr.11 L80 m.Józefata d.Adam ; Jan ; Onufry ; Urszula żołnierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [125] 010 Paukszta Stanisław †12.02.1887 Wingiry nr.34 L60 m.Rozalia d.Józef ; Sylwester ; Nikodem ; Antoni ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [130] 010A Paukszta Marianna †25.03.1887 ?Henryków nr.75 L30 m.Ludwik d.Paulina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [140] 010 Paukszta Błażej †30.07.1887 Wingiry nr.146 L1.1/2 Sylwester & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [144] [012] Paukszta Kazimierz †03.09.1887 Czepuliszki nr.173 L90 wdowiec d.Michał ; Gabryjel ; Jan ; Maciej ; Tomasz ; Marcela ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [146] 010A Paukszta Michał †30.09.1887 Henryków nr.187 L11 Ludwik & Marta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [152] 001A Paukszta Adam †05.12.1887 Prysiaga nr.230 L21 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [153] ?015 Paukszta Aniela †17.12.1887 Budniki nr.238 L1.1/2 Mateusz & Aniela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1888 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [194]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [211] 001 Paukszta Andrzej L52 wdowiec Tomasz & Krystyna nr.50 Bierlińska Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [212] [009] Paukszta Kazimierz L32 Mateusz & Rozalia Paułuskowo prichoda 06.03.1888 Daugieliszki nr.52 s.Paukszta Błażej ; Rymszel Marianna 25 Andrzej & Leonora

epP2' ………………………… metryki zgonów [155]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [156] 010 Paukszta Elżbieta †07.01.1888 Wingiry nr.6 L5 Józef & Rozalia Marwilowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [157] 025 Paukszta Pawlina †12.01.1888 Dowboryszki nr.11 L5 Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [157] 025 Paukszta Gryselda †12.01.1888 Dowboryszki nr.12 L2 Tomasz & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [158] Paukszta Maria †14.01.1888 Bieciszki nr.13 L19 Gabryjel & Domicela Rastienis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [165] 010 Paukszta Stanisław †20.03.1888 Wingiry nr.50 L60 m.Rozalia d.Józef ; ; Nikodem ; Antoni ; Marianna ; Marcela ; Marcelina? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [174] Szwejkowska Salomea †12.07.1888 Stare Daugieliszki nr.99 L7t Błażej & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [177] 015 Paukszta Mateusz †04.08.1888 Budniki nr.120 L45 m.Anna Szymanis d.Adam ; Rozalia ; Domicela; Józefata ; Helena ; Izabela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [188] Mackienis Tomasz †12.11.1888 Malakalnie nr.162 L50 m.Marcela Paukszta d.Nikodem ; Antoni ; Kazimierz ; Domicela ; Gryselda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [193] [013] Paukszta Izabela †16.12.1888 Pimpiszki nr.186 L45 m.Jerzy Izabela Damaszko d.Cecylia ; Michalina ; Marcela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1889 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [220]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [230] 010 Paukszta Nikodem L28 Stanisław & Rozalia Wingiry 05.02.1889 Daugieliszki nr.21 Szwejkowska Rozalia L24 Antoni & Marta Wirszupie https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [245] Paukszta Kazimierz L22 Kazimierz & Agata Paukszta 20.02.1889 Daugieliszki nr.51 s.Paukszta Antoni ; Paukszta Adam Rychter Urszula L20 Michał & Ewa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [251] 029 Paukszta Marianna L23 Adam & Anna Pachałko Girnieliszki 16.07.1889 Daugieliszki nr.63 s.Paukszta Jan Lenartowicz Józef L25 Justyn & Ewa Paculewicz Cyceniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [251] nr.64 s.Paukszta Błażej https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [258] 003 Paukszta Aniela L28 Stanisław & Justyna Bowszo Więcławiszki 26.11.1889 Daugieliszki nr.77 s.Paukszta Jerzy Kajno Marcin L45 Stanisław & Agata Wajno Rudeliszki??

epP2' ………………………… metryki zgonów [195]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [197] Skuńczyk Józef †22.01.1889 Jureliszki nr.10 L1 Józef & Justyna Paukszta r.1886 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [198] 001 Potiejun Maciej †16.01.1889 Seniszki nr.17 L2m Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [200] Tokaris Jakub †31.01.1889 Dawgieliszki nr.26 L45 m.Anna Paukszta r.1867 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [204] 029 Nemiejko Agata †15.03.1889 Saulie nr.51 L2m Jan & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [205] ?[013] Paukszta Urszula †08.03.1889 Czepuliszki nr.62 L2 Jan & Marianna Czepulis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [206] 013 Paukszta Urszula †17.05.1889 Bieciszki nr.79 L1 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [211] Rastienis Karol †04.07.1889 Bieciszki nr.113 L12 Gabryjel & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [211] [009] Paukszta Błażej †07.07.1889 Wiktoryno nr.117 L26 Wiktor & Agata Juchniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [218] 010 Paukszta Adela †31.08.1889 Wingiry nr.167 L1 Sylwester & Marcela Czepulis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [219] Paukszta Feliks †01.09.1889 Wingiry nr.169 L1 Andrzej & Marcela Panawow https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [225] 010 Sargiado Marianna †08.10.1889 Ożany nr.195 L8 Piotr & Marcela Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1890 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [259]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [260] Gajdelis Błażej L27 Jan & Rozalia Pawłowicz 14.01.1890 Daugieliszki nr.2 s. Paukszta Marcela L27 Kazimierz & Petronela Bawszo Więcławiszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [262] Makowski Jerzy L27 Tomasz & Marianna ? Kowieńsk gubernia 21.01.1890 Daugieliszki nr.6 s.Makowski Jerzy ; Paukszta Michał Paukszta Michalina L21 Ludwik & ?Marianna? Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [279] 013 Szowdinis Adam L26 Jerzy & Ewa Paukszta 11.02.1890 Daugieliszki nr.41 s.Paukszta Justyn ; Pochałko Domicela L20 Krzysztof & Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [285] Paukszta Jan L25 Jerzy & Marianna ???Besuspar 07.11.1890 Daugieliszki nr.53 s. Szulis? Anna L20 Piotr & Tekla Szawdinis

epP2' ………………………… metryki zgonów [238]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [239] Markun Justyna(dd Paukszta) †05.01.1890 Rokiszki nr.7 L50 m.Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [240] [013] Paukszta Rozalia † Daniuny nr.14 L7 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [245] Maczulis Helena †29.01.1890 Wasiule nr.39 L2 Joachim & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [248] Paukszta Helena † Grybiany nr.52 L1m Ludwik & Marianna Paukszta? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [249] 009 Jankowski Marcela †14.02.1890 Wasiule nr.58 L2 Jan & Marcela Plaukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [250] 021 Paukszta ? †20.02.1890 Upie? nr.63 L2 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [253] Szylino † nr.77 L7 Jan & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [258] 013 Paukszta Joachim †06.05.1890 Bieciszki nr.97 L8 Justyn & Rozalia Szutowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [259] Masiul Adelajda †16.05.1890 Ożany? nr.102 L8m Michał & Helena Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [260] Maciulis Rozalia †31.05.1890 Wasiule nr.109 L7 Joachim & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [260] ?? nr.110 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [260] Czubiro Cecylia †03.06.1890 Slesaryszki nr.112 L12 Andrzej & Gryselda Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [265] 015 Paukszta Izabela †17.09.1890 Budniki nr.137 L7 Mateusz & Anna Szilianis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [269] 001 Paukszta Tomasz †30.10.1890 Prysiaga nr.157 L80 wdowiec m.Krystyna ? Gadejun d.Andrzej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1891 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [289]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [304] Kordelis Jerzy L22 Krzysztof & Izabela Paukszta 24.02.1891 Daugieliszki nr.38 s. Baranowska Gryselda L20 Maciej & Ewa Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [307] nr.45 s.Paukszta Wincenty https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [311] ??003 Paukszta Jerzy L28 Stanisław & Marcela Łunecka 23.07.1891 Daugieliszki nr.54 Szawdinis Rozalia L21 Michał & Krystyna Rymszel https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [315] 009 Plaukszta Aniela L24 Józef & Justyna Rastienis Daniuny 24.11.1891 Daugieliszki nr.63 s. Rastienis Błażej L27 Jakub & Justyna Koieno?

epP2' ………………………… metryki zgonów [276]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [287] 013 Paukszta Justyn †20.03.1891 Bieciszki nr.51 L50 m.Rozalia Szutowicz d.Jan ; Gabryjel ; Krzysztof ; Rozalia ; Pawlina ; Weronika https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [290] 010 Paukszta Jan †21.05.1891 Wingiry nr.75 L1.1/2 Józef & Rozalia Mażwiło https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [293] 010 Paukszta Rozalia(dd Szwejkowska) †18.07.1891 Wingiry nr.101 L28 m.Nikodem d.Adela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [294] ?? 010 Paukszta Adam †30.08.1891 Henryków nr.113 L8 Joachim & Urszula Żyleno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [296] Maczulis Salomea †26.09.1891 Wasiule nr.131 L2 Joachim & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [297] Kuksen Jan †02.10.1891 Paciule nr.134 L1.1/2 Franciszek & Józefata Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [297] 021 Paukszta Jan †04.10.1891 Upie nr.135 L45 m.Marcela dd d.Gryselda ; Anastazja ; Marcela ; Pawlina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [301] 006 Czepulis Maciej? †31.10.1891 Wingiry nr.155 L35 m.Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [307] ?010 Januszewicz Łucja(dd Paukszta) †02.12.1891 Burkale?? nr.190 L57 m.Andrzej d.Urszula ; Marianna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1892 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [316]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [326] Milimo Jan L35 Jan & Anna Paukszta 02.02.1892 Daugieliszki nr.21 s. ; Paukszta Jan ; Kondratowicz Julia L35 Józef & Domicela Łunicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [327] Gasis ??? L26 Wincenty & Justyna Trukan Romejki Budzkiego prichoda 02.02.1892 Daugieliszki nr.25 s.Rapnik Wincenty ; Żuromski Augustyn ; Wincenty Gasis ; Rapnik Błażej ; Paukszta Błażej ; Rapnik Urszula L21 Franciszek & Urszula Paukszta Łukszaniszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [328] [009] Paukszta Błażej L28 Mateusz & Marianna Garlo Dugieniszki 02.02.1892 Daugieliszki nr.27 Gasis Aniela L25 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [331] 009 Plaukszta Adam L30 Józef & Justyna Rastienis 09.02.1892 Daugieliszki nr.34 Bukowska Rozalia L19 Maciej & Krystyna Masiun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [333] 029 Szymienas Jan L28 Tomasz & Rozalia ??? Lapsze 09.02.1892 Daugieliszki nr.37 s. Paukszta Ewa L19 Michał & Krystyna Kuksan Girnieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [339] Reczka Mateusz L26 Kazimierz & Elżbieta Krukowska 16.02.1892 Daugieliszki nr.49 Januszkiewicz Urszula L26 Andrzej & Łucja Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [348] 006 Paukszta Marcela L30 wdowa Tomasz & Józefata Szylno Wingiry 14.09.1892 Daugieliszki nr.67 Czubiro Kazimierz L50 wdowiec Wawrzyniec & Krystyna Raginis Daugieliszki https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [351] Burbo Antoni L26 15.11.1892 Daugieliszki nr.74 ??Paukszta Zofia L21 Ignacy &

ep--' ………………………… metryki zgonów [310]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [327] Paukszta Michał †21.05.1892 ? nr.91 L2 Adam & Urszula Maszkiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [343] 009 Plaukszta Cecylia †03.10.1892 Daniuny nr.196 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F45 [348] Paukszta Gryselda † nr.228 Michał & Urszula Kacanow ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1893 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [354]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [355] [013] Paukszta Paulina L20 Michał & Marcela Pawłowicz Daniuny 17.01.1893 Daugieliszki nr.2 Woronecki Adam L27 Aleksander & Marcela Wojcis Dubiele święciański https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [366] [013] Dalgiado Marcela L24? Stanisław & Marcela Paukszta Michałówka 31.01.1893 Daugieliszki nr.24 Szutowicz Jan L28 Jan & Rozalia Butkiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [369] 010 Paukszta Nikodem L33 Stanisław & Rozalia Bukowska 31.01.1893 Daugieliszki nr.29 Maczulis Urszula L26 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [371] Matkiewicz Justyn L32 Marcin & Marcela Rastienis 31.01.1893 Daugieliszki nr.34 Mackanis Gryselda L25 Tomasz & Marcela Paukszta Malakalnie https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [375] 010 Paukszta Marcela L20 Stanisław & Rozalia Bukowska 02.02.1893 Daugieliszki nr.42 s. Paukszta Sylwester Czepulis Krzysztof L25 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [379] Stacewicz Karol L20 07.02.1893 Daugieliszki nr.48 Sweykowska Cecylia Błażej & Marianna Paukszta Wirszupie

epP2' ………………………… metryki zgonów [4]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [16] 002 Paukszta Cecylia †03.04.1893 Pimpiszki nr.69 L24 Jerzy & Izabela Damaszko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [22] ??003 Paukszta Anastazja †14.05.1893 Więcławiszki nr.102 L2 Jerzy & Rozalia Szawdenis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [25] [013] Paukszta Pawlina †13.06.1893 Daniuny nr.120 L2 Kazimierz & Ewa Ławryńczun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [30] 001 Paukszta Elżbieta †13.08.1893 Grybiany?? nr.154 L1 Andrzej & Anna Bierlinski https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [30] 006 Czubiro Weronika †15.08.1893 Nowo Dowgieliszki nr.157 L1 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [31] 004 Dubakow Rozalia †24.08.1893 Piekaryszki nr.161 L66 m.Kazimierz d.Jan ; Gabryjel ; Maciej ; https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [32] Paukszta Andrzej †27.09.1893 Więcławiszki nr.169 L49 m.Zofia dd ? d.Józef ; Marianna ; Agata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1894 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

epP2' ………………………… metryki ślubów [389] ==> luty

-- ………………………… metryki ślubów [] luty ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [391] Mackanis Nikodem L28 wdowiec Tomasz & Marcela Paukszta 23.01.1894 Daugieliszki nr.5 Mażwiłło Cecylia L27 Augustyn & Ewa Szalno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [393] Bukowski nr.9 s.Paukszta Kazimierz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F44 [395] Ławrynowicz L34 wdowiec Stanisław & Marcela Paukszta Daniuny 06.02.1894 Daugieliszki s.Paukszta Kazimierz ; Paukszta Adam Derwinio Ewa L26 Karol & Agata Patiejun

--' ………………………… metryki zgonów [43]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [46] 010 Paukszta Marcela †20.01.1894 Henryków nr.19 L8 Joachim & Urszula Milaszkis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [46] Kaiel Andrzej †23.01.1894 Zabłociszki nr.22 L38 m.Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [50] 009 Plaukszta Jan †24.02.1894 Daniuny nr.48 L1 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [52] Patiejun Kazimierz †15.03.1894 Tawriuny nr.61 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [55] Szweykowski Błażej †10.04.1894 Wirszupie nr.82 L46 m.Marianna Paukszta d.Józef ; Gryselda ; Pawlina ; Cecylia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [62] Kuksen Helena †06.06.1894 Paciule nr.118 L2 Franciszek & Józefata Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [71] 003 Paukszta Justyna(dd Bowszo) †22.10.1894 Więcławiszki nr.174 L88 m.Kazimierz d.Kazimierz ; Gryselda ; Marcela ; Ewa : Rozalia ; Agata https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [74] [013] Paukszta Zofia †01.12.1894 Daniuny nr.192 L4 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1895 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

epP2' ………………………… metryki zgonów [77]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [77] 029 Niemiejko Michalina †03.01.1895 Sadele nr.4 L1 Jan & Agata Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [80] Paukszta Edward †16.01.1895 Jodeławki nr.23 L2 syn Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [83] Paukszta Michał †01.02.1895 fol. Laukinie nr.39 L50 m.Krystyna Kuksen d.Józef ; Michał ; Zofia ; Domicela ; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [83] Paukszta Anna(dd Jaksebog)†04.02.1895 Girnieliszki nr.41 L70 m. wdowa po Adamie d.Jan ; Agata ; Marcela ; Rozalia ; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [83] Paukszta Adelajda †04.02.1895 Girnieliszki nr.42 L2 Jan & Marianna Szymieno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [96] Ławrynio Helena †10.06.1895 ? Lekie nr.110 L1 Marcin & Teofila Paszkun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [96] Paukszta Michał †15.06.1895 Markiniszki nr.112 L24 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [98] 001 Patiejun Elżbieta †24.06.1895 Sieniszki nr.123 L7 Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [99] 010A Paukszta Monica †03.07.1895 Henryków nr.131 L3m Ludwik & Ewa Łunecka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [101] [013] Paukszta Marianna †13.07.1895 Pinpiszki nr.142 L17 Jerzy & Izabela Damaszko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [104] 010 Paukszta Alfons †02.08.1895 Wingiry nr.162 L2 Józef & Rozalia Mażwiło https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [105] 029 Szymanio Emilia †08.08.1895 Liapsze nr.167 L2t Jan & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [105] 011 Paukszta Emilia †09.08.1895 Markiniszki nr.168 L11 Błażej & Marcela Wasilewska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [105] 029 Szymieno Kazimierz †15.08.1895 Liapsze nr.169 L2t Jan & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [107] 029 Szymieno Ewa †24.08.1895 Lipsze nr.177 L24 m.Jan d.Jan https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [108] Paukszta Marcela †14.09.1895 Czepuliszki nr.187 L17 Michał & Józefata Pachałko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [108] 010A Reksnis Helena †14.09.1895 Januszyszki??? nr.188 L1 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [110] 010 Paukszta Elżbieta †12.10.1895 Wingiry nr.200 L6m Nikodem & Urszula Maczulis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [112] Paukszta Aniela †25.10.1895 Paliliszki nr.210 L6t Jan & Michalina ???? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [118] Takaris Anna(dd Paukszta) †03.12.1895 Bieciszki nr.245 L64 m.Jakub d.Jan ; Adam ; Izabela ; Anastazja r.1889 , 1867 Kurnio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1896 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

epP2' ………………………… metryki zgonów [122]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [144] 010 Czepulis Emilia †30.06.1896 Wingiry nr.103 L2 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [146] 009 Jankowski Michał †17.07.1896 Wasiule nr.115 L1 Jan & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [155] {013] Paukszta Franciszek †03.10.1896 Daniuny nr.157 L11 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [159] Gajdelis Michał †06.11.1896 Grigiszki nr.178 L6t Błażej & Marcela Paukszta r.1890 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1897 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

epP2' ………………………… metryki zgonów [167] ==> wrzesień

epP2' ………………………… metryki zgonów [3] wrzesień ==>

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [167] 001A Paukszta Antonina Adamowa †02.01.1897 Prysiaga nr.2 L18 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [189] 010 Cycen Marjanna(dd Paukszta) †02.05.1897 Rokiszki nr.84 L70 m.Piotr d.Konstanty? ; Anna ; Salomea ; Domicela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [195] 009 Rastienis Aniela(dd Plaukszta) †09.06.1897 Baciszki nr.108 L33 m.Błażej d.Emilia ; Paulina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [203] Kuksen Pawlina †21.08.1897 Pieciule nr.142 L2 Justyn & Aniela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F46 [203] Paukszta Maciej †25.08.1897 Pawkszty nr.143 L88 m.wdowiec Agata Klukow ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1898 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

--' ………………………… metryki zgonów [17]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [19] Paukszta Helena †11.01.1897 nr.7 L2 Wincenty & Marcelina Patiejun https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [20] Paukszto Ewa Jurewna †20.02.1898 nr.14 L60 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [22] 009 Plaukszto Emilia †30.01.1898 Daniuny nr.23 L1 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [23] 009 Plaukszto Karol †01.02.1898 Daniuny nr.25 L4 Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [24] 006 Czubirow Michał †15.02.1898 Nowo Dawgieliszki nr.33 L2 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [34] 007 Paukszta Michał †03.05.1898 Pasieka nr.81 L74 ż Urszula Cecyn d. Krzysztof, Karol, Cecylia, Aniela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [35] ??009 Plaukszto Michał Józefowicz †15.05.1898 Daniuny nr.88 L45 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1899 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

epP2' ………………………… metryki zgonów [68]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [70] 029 Lenartowicz Paulina †10.01.1899 Cyceniszki nr.10 L1m Józef & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [71] 029 Lenartowicz Marianna(dd Paukszta) †15.01.1899 Cyceniszki nr.15 L33 m.Józef Lenartowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [72] 010 Czepulis Adelajda †19.02.1899 Wingiry nr.21 L2m Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [78] 010A Reknis Antoni †20.02.1899 Januszewszczyzna nr.51 L12 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [79] 015 Paukszta Antoni †23.02.1899 Budniki nr.55 L96 m.Petronela Skudutis d.Adam ; Konstancja ; Krystyna ; Ewa ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [100] Paukszta Weronika †06.07.1899 Pasieka nr.153 L6 Wincenty & Marcela Patiejunis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [102] ?010APaukszta Pawlina †20.07.1899 Henryków nr.162 L1m Ludwik & Ewa Łunecka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [107] ?003Paukszta Bronisław †04.08.1899 Wiktoryno nr.189 L3 Józef & Agata Szymkunis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [113] Skuńczyk Rozalia(dd Paukszta)†02.09.1899 Jureliszki nr.216 L25 m.Michał d.Jan https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [116] 006 Czubiro Rozalia †16.09.1899 Dawgieliszki nr.230 L1 Kazimierz & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [119] Paukszta Nikodem †12.10.1899 ?Jukiszki nr.246 L1 Wincenty & Malwina Siayruko https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [126] 009 Jankowska Emilia †24.11.1899 Wasiule nr.278 L2 Jan & Marcela Plaukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [131] 013 Paukszta Paulina †20.12.1899 Bieciszki nr.300 L15 Justyn & Rozalia Szutowicz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1900 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

epP2' ………………………… metryki zgonów [133]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [139] Kuksenas Krzysztof †08.02.1900 Pieciule nr.40 L75 m.Zabłociszki Ludwika Plaukszta d.Ludwik ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [142] Skuńczyk Jan †26.02.1900 Jureliszki nr.54 L6m Michał & Rozalia Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [144] Paukszta Emilia †12.03.1900 Giernieliszki nr.71 L4? Jan & Marianna Szymienis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [146] Pawłowicz Sylwester Marcinowicz †23.03.1900 Upia nr.83 L41 m.Marcela Paukszta d.Wincenty ; Michał ; Antoni ; Kazimierz ; Domicela ; Aniela ; Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [147] Paukszta Anastazja †26.03.1900 Girnieliszki nr.89 L2 Jan & Marianna Szymanis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [149] Paukszta Kazimierz †04.04.1900 Bieciszki nr.104 L8 Jan & Marcela Kondratowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [150] Paukszta Paulina †09.04.1900 Dawgieliszki nr.109 L4 Joachim & Marianna Aborowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [151] Paukszta Gabryjel †16.04.1900 Tryburce nr.117 L60 m.Marianna Gajdel d.Adam ; Michał ; Marianna r.1886 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [155] Radziło??? Antoni †12.05.1900 Daniuny nr.142 L9m Antoni & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [159] [013] Paukszta Jerzy Justynowicz †18.06.1900 Pimpiszki nr.162 L70 m.Marcela Lubidzka d.Jan ; Michalina https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [161] Jaksebog Weronika †07.07.1900 Tryburce nr.173 L12 Błażej & Marianna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [181] 010 Cycen Piotr Michałowicz †21.12.1900 Rokiszki nr.292 L83 m.Marianna Paukszta d.Konstanty ; Salomea ; Domicela ; Anna ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1901 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

epP2' ………………………… metryki zgonów [183]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [187] 003 Paukszta Witalis †02.02.1901 Więcławiszki nr.31 L7t Jerzy & Rozalia Szawdienis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [190] 001 Potiejun Weronika †25.02.1901 ??? nr.53 L2t Sylwester & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [193] ?003 Paukszta Marcela(dd Raginis)†10.03.1901 Więcławiszki nr.68 L60 m.Stanisław d.Jerzy ; Gryselda ; Aniela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [200] 003 Paukszta Agata(dd Juniewicz) †23.05.1901 Wiktoryno nr.119 L70 m.Wiktor d.Józef ; Kazimierz ; Andrzej ; Piotr https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [201] 006 Paukszta Tomasz †30.05.1901 Tryburce nr.126 L80 m.Domicela Paukszta d.Błażej ; Michał ; Jerzy ; Maciej ; Józef https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [204] 009 Plaukszta Adam †29.06.1901 Daniuny nr.146 L2t Adam & Rozalia Bukowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [209] Gajdelis Józef †29.07.1901 Grigiszki nr.179 L3m Błażej & Marcela Paukszta r.1890 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [213] Paukszta Marcela(dd Mackanis)†20.08.1901 Wingiry nr.209 L30 m.Michał d.Antoni ; Mateusz ; Joachim ; Stanisław ; Rozalia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [223] 010A Rekienis Józef †22.10.1901 Januszewicze nr.274 L4 Justyn & Urszula Paukszta??? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [226] Jakseboga Paulina †01.11.1901 Tryburce nr.289 L1 Błażej & Marianna Paukszta r.1883 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [229] Czubiro Nikodem †17.11.1901 ??? nr.308 L13 Błażej & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [229] Czubiro Apolonia †18.11.1901 ??? nr.308 L8 Błażej & Domicela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [234] Jakiesbog Marcela(dd Plaukszta) †15.12.1901 Wasiule nr.334 L37 m.Jan d.Józef ; Marcela ; Aniela ; Franciszka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [235] 001 Patiejun Jan †28.12.1901 Tawjuny nr.343 L8 Krzysztof & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [236] 003 Paukszta Aniela(dd Gasis) †30.12.1901 ???Burkale nr.345 L30 m.Błażej woł.zabłoć d.Jadwiga ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1902 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [150]

9 22 26 77 152 243 305 363 383 384

-- ………………………… metryki ślubów

epP2' ………………………… metryki zgonów [236]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [243] Kuksen Emilia †05.02.1902 Pieciule nr.39 L1 Justyn & Anna Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [243] Paukszta Nikodem †12.02.1902 Paukszty nr.42 L22 Adam & Urszula Matkiewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [250] Paukszta Helena †16.04.1902 Paukszty nr.77 L2 Jan & Marcela Sergiado https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [252] Kuksen Paulina †05.05.1902 Pieciule nr.88 L3 Franciszek & Józefata Paukszta r.1891 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [253] Kuksen Józef †18.05.1902 Pieciule nr.97 L3 Justyn & Anna Paukszta r.1897 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [254] Kliukow Konstancja(dd Paukszta) †21.05.1902 Budry??? nr.99 L80 m. Zabłociszki wdowa d.Adam ; Marcin ; Stanisław ; Ewa ; Marianna ; Domikela prichod święciany https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [257] 009 Jankowski Józef †17.06.1902 Wasiule nr.115 L1 Jan & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [262] Cycen Urszula †25.08.1902 Pimpiszki nr.147 L1 Jerzy & Ewa Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [263] Czajkowska Petronela †25.08.1902 Wasiule nr.148 L1 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [265] Paukszta Zofia(dd Szwejkowska) †13.10.1902 Więcławiszki nr.163 L70 m.wdowa d.Józefa ; ?? ; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [275] Bejnar Antoni †22.12.1902 Rymszany nr.210 L60 m.Marianna Paukszta d.Rozalia ; Anna ; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1903 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

epP2' ………………………… metryki zgonów [276]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [278] Czepulis Krzysztof †15.01.1903 Wingiry nr.15 L1 Krzysztof & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [284] Jaksebog Helena †24.02.1903 Tryburce nr.43 L6m Błażej & Marianna Paukszta r.1883 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [289] 001 Patiejun Domicela(dd Paukszta) †14.04.1903 Sieniszki nr.69 L45 m.Sylwester d.Justyn ; Nikodem ; Józefa ; Emilia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [290] Paukszta Urszula †18.04.1903 Pasieka nr.74 L1 Karol & Domicela Witkowska r.1904 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [296] Bejnar Antoni †04.06.1903 Ławrynkiszki nr.108 L4m Kazimierz & Michalina Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [298] Ptasznik Leonard †16.06.1903 folw. Podz?? nr.119 L2m Jan & Agnieszka Grebieno https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [304] ??003 Raginis Jan Piotrwicz †06.08.1903 Dainy nr.155 L50 m.Krystyna Paukszta d.Michał ; Józef ; Ludwik ; Marcela r.1879 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [306] Paukszta Monika †21.08.1903 Tryburce nr.164 L8m Jerzy & Aniela Komarowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [308] Pawłowicz Antoni †12.09.1903 Upia nr.175 L7 Justyn & Marcela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [312] 001A Paukszta Anna(dd Bowszo) †25.11.1903 Prysiaga nr.203 L65 m.Adam d.Jan ; Michał ; Adela ; Anna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [314] Gajdel Andrzej †11.12.1903 Grigiszki nr.210 L1 Błażej & Marcela Paukszta r.1890 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1904 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

epP2' ………………………… metryki zgonów [318]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [319] Łunicki Krzysztof †13.01.1904 Widze nr.10 L70 m.Ewa Paukszta d.Michał ; Józef ; Agata ; Marcela? https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [321] Paukszta Kazimierz †28.01.1904 Pasieka nr.24 L2t. Karol & Domicela Witkowska https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [325] 025 Paukszta Marcela(dd Dubak) †06,03.1904 Dowbaryszki nr.49 L35 m.Tomasz d.Nikodem ; Antoni ; Weronika ; Urszula ; Marcela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [327] Cycen Marianna(dd Paukszta) †03.04.1904 Wasiule nr.62 L65 m.Krzysztof d.Sylwester https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [327] [013] Paukszta Marianna(dd Pawłowicz) †03.04.1904 Daniuny nr.64 L65 m.Michał Justynowicz d.Stanisław ; Jan ; Sylwester ; Błażej ; Józef ; Domicela ; Pawlina ; Marianna ; Grycelda https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [330] Butkiewicz Kazimierz †19.05.1904 Szulany nr.84 L8 Maciej & Michalina Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [333] ????Paukszta Gryselda(dd Otaniewicz) †23.06.1904 Daniuny nr.102 L25 m.Onufry Paukszta Ławryńczuk?? d.Alfons https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [333] 025 Paukszta Onyfry †25.06.1904 Dowbaryszki nr.104 L1 Nikodem & Urszula Łunicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [333] 025 Paukszta Monika †27.06.1904 Dowbaryszki nr.106 L3 Nikodem & Urszula Łunicka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [336] [013] Rastienis Błażej Piotrowicz †24.08.1904 Daniuny nr.123 L65 m.Józefata Paukszta d.Michał ; Konstanty ; Wincenty ; Kazimierz ; Julia ; Rozalia ; Aniela https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [338] Milasz Melania †13.09.1904 Gerweliszki nr.131 L1 Józef & Adela Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [345] Czajkowska Anna †09.12.1904 Wasiule nr.166 L3 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [348] Bejnar Kazimierz †28.12.1904 Ławryńczukiszki nr.184 L2m Kazimierz & Michalina Paukszta ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1905 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

epP2' ………………………… metryki zgonów [349]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [352] Gajdel Marcela †14.01.1905 Grygiszki nr.16 L2 Błażej & Marcela Paukszta r.1890 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [353] Butkiewicz Weronika †18.01.1905 Szulany nr.19 L6m Maciej & Michalina Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [360] 025 Paukszta Nikodem Tomaszewicz †18.03.1905 Dowbaryszki nr.54 L28 m.Urszula Łunecka https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [361] [012] Paukszta Gabryjel Kazimirowicz †23.03.1905 Czepuliszki nr.60 L70 m.wdowiec d.Jan ; Marcela ; Domicela ; Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [368] ??[009} Paukszta Krystyna(dd Bowszo) †03.06.1905 Więcławiszki nr.90 L70 m.Michał d.Krzysztof ; Piotr ; Michalina ; Marjanna ; Weronika https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [370] Czajkowska Monika †06.06.1905 Wasiule nr.99 L1 Piotr & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [384] 021 Paukszta Pawlina †22.09.1905 Upie?? nr.173 L15 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [386] 021 Paukszta Marcela †05.10.1905 Upie??? nr.185 L19 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [388] 021 Paukszta Anastazja †16.10.1905 Upie??? nr.194 L22 Jan & Marcela Siniewicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [389] ??003 Paukszta Anna †23.10.1905 Więcławiszki nr.201 L9m Jerzy & Rozalia Szawdienis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F47 [391] Rastienis Konstanty †01.10.1905 Daniuny nr.207 L22 Błażej & Józefata Paukszta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1906 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [251]

nr.1 nr.45 nr.65 nr.125 nr.235 nr.237 nr.278 nr.288 nr.292

ea--'s………………………… metryki ślubów [307]

1 3 9 13 14 21 41 45 46 49

ep--' ………………………… metryki zgonów [5]

ea--'s………………………… metryki zgonów [322]

6 86 124 148 169 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1907 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [23]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1908 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [265]

24 217 53 194 205

ea--'s………………………… metryki ślubów [325]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267127125 [328] Paukszto Józef L23 Ambroży & Zofia Blinisow 12 Gajdelis Urszula https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267127125 [335] Ławrynnin 37 Paukszto Rozalia L20 Michał & MArcela Mackanis https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267127125 [338] Paukszta Onufry L33 Joachim & Urszula Żylenis 49 Jankowska Karolina

epP2' ………………………… metryki zgonów [40]

ea--'s………………………… metryki zgonów [342]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [40] 025 Paukszta Urszula(dd Łunecka) +19.01.1908 Dowbaryszki par.Daugieliszki nr.9 L26 wdowa d.Anna Nikodemowa https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [41] Paukszta Józef Stanisławowicz + .1908 Wingiry par.Daugieliszki nr.13 L56 m.Rozalia Mażwiło d.Maciej; Kazimierz; Paulina; Cecylia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [42] Rastienis Agata(dd Paukszta) +12.02.1908 Ryzguny par.Daugieliszki nr.24 L70 m.wdowa d.Józefata; Anna; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [52] Paukszta Ewa(dd Rymszelis) +13.08.1908 Henryków par.Daugieliszki nr.107 L50 m.Feliks d.Michał; Józef; Stanisław; Leon; Adolf; Anna; Aniela, Emilia https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [54] Paukszta Wiktor Jurewicz +26.09.1908 Henryków par.Daugieliszki nr.130 L57 m.Obolewicz Urszula https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [55] Reknis Jan +08.10.1908 Januszewizna par.Daugieliszki nr.135 L5 Justyn & Urszula Paukszta https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [58] Łunecka Ewa(dd Paukszta) +20.11.1908 Markuniszki par.Daugieliszki nr.162 L80 m.wdowa d.Michał; Józef; Agata; Marianna https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F48 [60] Paukszta Anna(dd Mickiewicz) +17.12.1908 ?Pasieka par.Daugieliszki nr.186 L85 m.wdowa d.Wincenty; Jan; Rozalia; Marcela; Gryzelda; Urszula ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1909 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [62]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1910 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [86]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1911 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [110]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1912 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [127]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1913 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [156]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1914 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

ep--' ………………………… metryki zgonów [157]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1915 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [5]

ep--' ………………………… metryki zgonów [169]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1916 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [9]

ep--' ………………………… metryki zgonów [189]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1917 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [11]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267142724 [10] https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [12] Paukszta Onufry L40 Joachim & Urszula Czepanis wdowiec 13.05.1917 Daugieliszki nr.6 s. ; Paukszta Konstanty Romanowska Marcela L25 Ławrynowicz Julian & Rozalia Maczulis wdowa

ep--' ………………………… metryki zgonów [210]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267142724 [110] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1918 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [39]

nr.10 nr.44 nr.46 nr.49 nr.57 nr.82

ep--' ………………………… metryki ślubów [14]

010 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [17] Paukszta Mateusz L32 Józef & Rozalia Mazwilis * Wingiry 21.07.1918 Daugieliszki nr.13 s. ; Paukszta Antoni Cycen Weronika L23 Krzysztof & Paulina Rastienis

ep--' ………………………… metryki zgonów [230]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1919 …………………………

ea--'s61…………………… metryki urodzeń [51]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267142750 [328] Paukszta Piotr *02.05.1919 Czepuliszki par.Daugieliszki nr.37 Jan & Monika

ep--' ………………………… metryki ślubów [19]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267142750 [328] https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [29] Paukszta Michał L40 Feliks & Ewa Rastienis wdowiec 09.11.1919 Daugieliszki nr.41 s. Abarow Emilia L25 Sylwester & ?Anna Łunecka

ep--' ………………………… metryki zgonów [250]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1920 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [31]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [33] [013] Paukszta Leon L31 Kazimierz & Ewa Ławryńczuk Daniuny 02.02.1920 Daugieliszki nr.6 s. Czibiro Michalina L30 Kazimierz & Karolina Kondratowicz https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [35] Paukszta Justyn L21 Krzysztof & Domikela Czubiro Pasieka 08.02.1920 Daugieliszki nr.11 s.Szaudinis Piotr ; Braznis Antoni Szawdinis Elżbieta L24 Jerzy & Jadwiga ?Balinis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [40] Paukszta Tomasz L31 Maciej & Józefina Pochałko 11.02.1920 Daugieliszki nr.20 s.Pochałka Michał ; Mackienis Emilia L27 Maciej & Marcela Mackanis https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [41] 001 Szaudinis Helena L25 Paukszta Andrzej & Anna Berlińska 15.02.1920 Daugieliszki nr.22 s. Zienko Marcin L25 https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [55] Paukszta Jerzy L25 Józef & Rozalia Gudelis Akmieniszki 06.11.1920 Daugieliszki nr.49 s.Paukszta Wincenty ; Łucicki Michał Kozłowska Aleksandra L20 Franciszek & Izabela Jursza

ep--' ………………………… metryki zgonów [271]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267142809 [239] Paukszta Marianna nr.37 Paukszta Jan ADAM nr.60 m.Izabela Bukowska d.Piotr; Monika; Antonina; Paulina; Emilia; Genowefa Paukszta Marcela(dd Wasilewska) nr.95 d.Adam; Kazimierz; Adela; Julianna; Rozalia Paukszta Maciej TOMASZ nr.102 Paukszta Aniela(dd ?Nececka) nr.124 m.Adam d.Benedykt; Michał; Jan; Piotr; Wiktor; Paulina; Salomea ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1921 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ep--' ………………………… metryki ślubów [58]

ea--'s………………………… metryki ślubów [180]

https://www.epaveldas.lt/preview?id=1329%2F1%2F49 [58] nr.2 Paciejun Sylwester & Domikela Paukszta https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143174 [185] Paukszta Stanisław Michał & Marcela Mackanis 1921 nr.15 Arcimowicz Urszula https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143174 [185] 1921 nr.16 Paukszta https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143174 [195] Paukszta Urszula Tomasz & Marcela nr.43 Bukowski Krzysztof Maciej & Anna Patiejun

ep--' ………………………… metryki zgonów [287]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1922 …………………………

ea--'s67…………………… metryki urodzeń [1]

26 40 49 50 63 64 107 139 166 167 177 183

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1923 …………………………

ea--'s………………………… metryki urodzeń [17]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [23] Paukszta Kazimierz *15.02.1923 par.Daugieliszki nr.29 Michał & Genowefa Głogosz s. ; Paukszta Paulina https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [26] Paukszta Piotr * par.Daugieliszki nr.49 Stanisław & Urszula Arcimowicz s.Paukszta Joachim ; Arcimowicz Józefa https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [30] Mazwiłło Monika * nr.72 Sylwester & Adela Paukszto https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [30] nr.74 s.Paukszta https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [38] Braziulis * nr.123 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [39] Paukszta Kazimierz *14.07.1923 Rapiszki par.Daugieliszki nr.124 Bolesław & Helena Dyszlewska s. https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [] * nr.129 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [41] Paukszta Józef *29.08.1923 Kuliszki par.Daugieliszki nr.137 Piotr & Emilja Czybir s. https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [44] Paukszta Marjanna *07.10.1923 Paukszty par.Daugieliszki nr.154 Józef & Marjanna Cycen s. https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [44] Paukszta Onufry *01.10.1923 Judryków par.Daugieliszki nr.157 Onufry & Marcela Ławrynowicz s. https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143390 [45] nr.161 s.Paukszta Andrzej ;

ea--'s………………………… metryki ślubów [241]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143398 [252] Paukszta Adolf L24 Feliks & Ewa Rymszelis 04.02.1923 nr.6 s.Abarowicz ; Tunkis Rastienis Weronika L28 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267143398 [252] Paukszta Emilja L22 Feliks & Ewa Rymszelis 04.02.1923 nr.8 s.Abarowicz ; Tunkis Łukaszewicz Zygmunt L20

ea--'s………………………… metryki zgonów [87]

Paukszta Ludwik Henrykowo nr.29 L82 ojciec Jerzy d.Piotr L45; Antoni L35; Paukszta Bolesław nr.40 L1 Jerzy & Aleksandra Kozłowska Paukszta Maciej nr.49 m.Józefata d. Paukszta Monika Czepuliszki nr.71 m.Jan d.Kazimierz L15; Klemens L12; Józef L10; Piotr L4; Jan L2; Emilja L8 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1924 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1925 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1926 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1927 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1928 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1929 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1930 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ea--'s45…………………… metryki ślubów [31]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [36] Kejno Antoni *1898 Tomasz & Domicela Paukszta 1930 par.Daugieliszki nr.20 Czubis Anna *1902 Błażej & Rozalia https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [37] Paukszta Adela L22 Krzysztof & Ewa Wobelis Baciszki 1930 par.Daugieliszki nr.21 Walecki Jan *10.07.1903 Jan & Urszula Dalgiado https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [38] Łostakowski 1930 par.Daugieliszki nr.27 s.Łostakowski ; Paukszta Jan ; Czybira Kazimierz Ławrynowicz https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [39] Bejnar Michał *08.10.1905 Kazimierz & Michalina Paukszta 1930 par.Daugieliszki nr.30 s. Mazwiłło Leokadia *27.12.1906 Maciej & Salomea Rapnik https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [40] Szałno Emilia *28.12.1911 Piotr & Aniela Paukszto Ożany 1930 par.Daugieliszki nr.34 Żyzmor Jan *28.11.1904 Piotr & Agata MAzwiłło

ea--'s………………………… metryki zgonów [97]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [99] Paukszta Józefa(dd Pochałko) + par.Daugieliszki nr.11 L85 m.wdowa d.Jan L60; Tomasz L41; Aniela L50; Urszula L45 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [100] Paukszta Onufry + par.Daugieliszki nr.17 L60 o.Joachim & Urszula m.Marcela Ławrynowicz d.Onufry L7; Stefan L5; Albina L13; Bronisława L8; Genowefa L2 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [103] Paukszta Edward + par.Daugieliszki nr.41 L1/2 Piotr & Emilja dd Czybiro https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267172932 [111] Paukszta Józef + Dauboryszki par.Daugieliszki nr.106 L10 Stanisław & Urszula dd Arcimowicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1931 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1932 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1933 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1934 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ea--'s39…………………… metryki ślubów [31]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [32] nr.2 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [33] nr.4 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [45] nr.9 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [45] nr.10 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [45] nr.18 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [45] nr.24 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [45] nr.25

ea--'s47…………………… metryki zgonów [40]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173051 [45] Paukszta Antoni + nr.38 L23 Wincenty & Izabela Kalwelis m.Matylda dd Błażewicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1935 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ea--'s31…………………… metryki ślubów [21]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [22] nr.1 s.Paukszta A; https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [22] Paukszto Weronika *03.12.1913 Jan & Marjanna Swejkowska Czepuliszki 29.01.1935 par.Daugieliszki nr.2 s.Misiun Antoni ; Paukszta Karol Misiun Kazimierz *10.04.1912 Kajetan Elżbieta Czajkowska https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [23] Paukszto Antoi *30.10.1902 Michał & Zuzanna Panawas Ożany 19.02.1935 par.Daugieliszki nr.5 s. Kondratowicz Jadwiga *17.08.1935 Wincenty & Paulina Bukowska https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [25] Paukszta Weronika *05.01.1908 Bolesław & Helena Jurszo Rapiszki 26.02.1935 par.Daugieliszki nr.12 s. Basis Antoni *26.02.1907 Augustyn & Domicela Maskanis https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [25] Paukszto Weronika *18.12.1905 Michał & Zuzanna Panawas Ożany 26.02.1935 par.Daugieliszki nr.13 s.Welis Augustyn ; Paukszta Piotr Szawłowski Michał *24.07.1911 Jan & Michalina Szawłowska https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [26] nr.17 s.Paukszta Paweł ; https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [28] Reknis Marjanna *14.08.1911 Antoni & Marjanna Paukszto Paukszty nr.23 s. Szulga Józef *26.03.1897 Maciej & Paulina Bielinis

ea--'s45…………………… metryki zgonów [32]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [34] Paukszto Janina + nr.6 L1 Jan & Zofia Maskulun https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [37] nr.34 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [41] nr.61 https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173062 [41] Paukszto Weronika + nr.63 L2 Tomasz & Apolonia Aborowicz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1936 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1937 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

-- ………………………… metryki ślubów []

-- ………………………… metryki zgonów []

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1938 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń []

ea--'s25…………………… metryki ślubów [15]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173124 [19] Paukszto Jadwiga *26.10.1912 Adam & Paulina Kukienas Budniki 1938 par.Daugieliszki nr.13 s. Szylinik Alfons *14.05.1909 Justyn & Urszula Żełeno https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173124 [24] Paukszto Emilja *12.04.1921 Adam & Rozalia Balachowicz Markiniszki 1938 par.Daugieliszki nr.34 s. Raginis Bolesław *17.04.1915 Antoni & Ewa Brazulis

ea--'s191………………… metryki zgonów [180]

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173124 [183] Jaksieboga Marjanna +21.02.1938 Kuciszki par.Daugieliszki nr.12 *05.03.1863 Paukszta Gabryjel & Marcjanna Gudelis https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173124 [184] Paukszto Alfons +16.05.1938 Praciuny par.Daugieliszki nr.27 *06.12.1928 Joachim & Emilia Krunis? https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267173124 [189] Paukszto Józef +03.12.1938 Nowiki par.Daugieliszki nr.68 *07.10.1935 Piotr & Jadwiga Rudzińska ===================================================================================================================================================== ********* ********* Pauksta Stanley *22.05.1892 Daugieliszki 4438 Hermitage 1917 żona + dzieci ********* ********* ===================================================================================================================================================== ═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════