Fotografie

Foto A.M.

► Pukszta Ludwik Wilno

    °?rodzina Kanada ° Bieszczady?°

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                                        Pukszta Antoni Norbert
                                        Pukszta Weronika(dd Syroczyńska)
                                           |
                                           |
                              o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o ---------------------------- o
                              |                                                                                      |               |
                              |                                                                                      |               |
                            Pukszta Julian Walenty                                                                            Pukszta Stansław        Pukszta Kazimiera Weronika
                            Pukszta Antonina(dd Kapuścińska)
                              |
                              |
                  o ------------------------------------------------------------------------------------------- o ----------------------------------------------------- o
                  |                                               |                            |
                  |                                               |                            |
               Pukszta Jan Zenon                                       Pukszta Irena Antonina                 Pukszta Marian Józef
               Pukszta Janina(dd Sawicka)                                                              Pukszta Helena(dd Stolarska)
                  |                                                                           |
                  |                                                                           |
     o ------------------------------------------------------------------- o                                             o -------------------------- o
     |                                   |                                             |              |
     |                                   |                                             |              |
   Pukszta Leszek Marian                         Ciniewicz Jadwiga(dd Pukszta)                               Pukszta Aldona        Pukszta Anna
   Pukszta Cecylia(dd Szpak)                       Ciniewicz Alfons
     |                                   |
     |                                   |
     o -- > Pukszta Grzegorz                        o -- > Ciniewicz Włodzimierz
         Pukszta Jadwiga(dd Szalińska)                 |
           |                             |
           |                             o -- > Ciniewicz Renata
           o -- > Pukszta Jarosław
           |
           |
           o -- > Pukszta Robert
           |   Pukszta Emilia(dd )
           |      |
           |      |
           |      o -- > Pukszta Adrian
           |
           |
           o -- > Zawadzka Katarzyna(dd Pukszta)
           |   Zawadzki Artur
           |      |
           |      |
           |      o -- > Zawadzki Dominik
           |      |
           |      |
           |      o -- > Zawadzki Cezary
           |
           |
           o -- > Pukszta Rafał
           |   Pukszta Izabela(dd Owczarek)
           |      |
           |      |
           |      o -- > Pukszta Katarzyna
           |
           |
           o -- > Pukszta Agnieszka
           |   Mielczarek Jacek
           |      |
           |      |
           |      o -- > Mielczarek Wiktoria
           |      |
           |      |
           |      o -- > Mielczarek Alan
           |
           |
           o -- > Pukszta Joanna Anna
           |
           |
           o -- > Pukszta Magdalena
               

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Pukszta Norbert Antoni     *06.06.1830(PL)Warszawa     †01.05.1898 Łódź par.św.Krzyż 
     22.04.1866 ???Lubania Sacin???
   Pukszta Weronika(dd Syroczyńska)*31.01.1848 Rudno par.Kołbiel  †10.05.1915 par.św.St.Kostka Łódź
     |
     |
     o -- > Pukszta Julian Walenty     *13.02.1867(PL)Rawa Mazowiecka  †28.05.1932 Łódź  ±.cm.Zarzew 
     |      16.10.1893(PL)Łódź par.św.Krzyż
     |   Pukszta Antonina(dd Kapuścińska)*17.05.1870(PL)Łódź NMP     †30.06.1939 Ruda Pabianicka
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Jan Zenon     *22.11.1894(PL)Łódź Widzew par.św.Krzyż  †10.05.1942 Łódź  ±.cm.Zarzew miejsce nieznane
     |      |     ?29.09.1923 Łódź par.św.Krzyż
     |      |   Pukszta Janina(dd Sawicka)*19.07/02.08.1903 Łódź św.Krzyż      †  ±.cm.Zarzew z Grzegorzem
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Pukszta Leszek      *18.01.1925(PL)Łódź     †17.03.1997(PL)Łódź  ±.cm. Mileszki
     |      |      |       
     |      |      |   Pukszta Cecylia(dd Szpak)*14.08.1925(PL)Olszanica  †01.05.1995(PL)Łódź  ±.cm. Mileszki
     |      |      |      |
     |      |      |      |
     |      |      |      o -- > Pukszta Grzegorz       *21.06.1949(PL)Łódź  † . .1999(PL)Łódź  ±.cm. Zarzew
     |      |      |            
     |      |      |         Pukszta Jadwiga(dd Szalińska)*(PL)Łódź
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Pukszta Jarosław *(PL)Łódź 
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Pukszta Robert   *(PL)Łódź
     |      |      |            |      
     |      |      |            |   Pukszta Emilia(dd )*(PL)
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      o -- > Pukszta Adrian *(PL)Łódź
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Zawadzka Katarzyna(dd Pukszta)*(PL)Łódź
     |      |      |            |      
     |      |      |            |   Zawadzki Artur        *(PL)
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      o -- > Zawadzki Dominik * (PL)
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      o -- > Zawadzki Cezary * (PL)
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Pukszta Rafał        *(PL)Łódź
     |      |      |            |      
     |      |      |            |   Pukszta Izabela(dd Owczarek)* . .1975        †27.12.2021 Łódź  ±.cm.Kalonka
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      o -- > Pukszta Katarzyna *(PL)Łódź
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Pukszta Agnieszka *(PL)Łódź
     |      |      |            |   
     |      |      |            |   Mielczarek Jacek
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      o -- > Mielczarek Wiktoria
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      |
     |      |      |            |      o -- > Mielczarek Alan
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Pukszta Joanna Anna *(PL)Łódź
     |      |      |            |
     |      |      |            |
     |      |      |            o -- > Pukszta Magdalena *(PL)Łódź
     |      |      | 
     |      |      | 
     |      |      o -- > Ciniewicz Jadwiga(dd Pukszta)*
     |      |            
     |      |         Ciniewicz Alfons       *         †11.01.1996  cm.kom.Zarzew Kw:II, R:15, G:4
     |      |            |
     |      |            |
     |      |            o -- > Ciniewicz Włodzimierz *1957? Łódź  †26.08.1981  cm.kom.Zarzew Kw:II, R:15, G:5
     |      |            |
     |      |            |
     |      |            o -- > Ciniewicz Renata * Łódź
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Irena Antonina *03.01.1897(PL)Łódź Widzew  par. św. Krzyż  †13.05.1981(PL)Łódź  ±.cm. Zarzew pw. Św. Anny kw.25 rz.17 g.9
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Marian Józef    *05/17.11.1898(PL)Łódź Widzew  par. św. Krzyż  †23.11.1946(Ru)  ±.Radzymin cm. Nowy ul. Jana Pawła II "grób symboliczny"
     |            13.04.1925 par.św.Kazimierza  Łódź
     |         Pukszta Helena(dd Stolarska)*17.02.1903 Łaznów            †10.05.1994 Łódź
     |            |
     |            |
     |            o -- > Pukszta Anna *10.09.1936 Łódź  †28.09.2013(PL)Łódź  ±.cm.Zarzew pw. Św. Anny
     |            |
     |            |
     |            o -- > Pukszta Aldona *02.05.1930 Łódź  †01.09.2012(PL)Łódź  ±.cm. Zarzew pw. Św. Anny 07.09   wychowawca 1971-1975 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi - krawiectwo
     |                                                              Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracy… » Klasa C 1958 - 1962
     |
     o -- > Pukszta Stanisław *09.04.1870(PL)Rawa Mazowiecka
     |
     |
     o -- > Pukszta Kazimiera Weronika *04.01.1872(PL)Żelechlinek  †04.01.1872 Żechlinek


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   ============================================================   ŹRÓDŁA   ================================================================================================
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6088306   [28]
      Syroczyński Jan     L46       Józef & Marianna   ?*Serokomla
         03.1848 par.Kołbiel  nr.17
      Bryszkiewicz Marianna  L30  Płock   Stanisław & Apolonia


   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6088306   [5]
      Syroczyńska Weronika *31.01.1848 Rudno par.Kołbiel  nr.9   Jan & Marianna Bryczkiewicz

   https://metryki.genealodzy.pl/index.php?op=pg&ar=3&zs=2470d&se=&sy=1915c&kt=1&plik=0487-0490.jpg&x=240&y=195&zoom=1.25
      Pukszta Weronika(dd Sroczyńska)†10.05.1915 Łódź par.św.St.Kostka  nr.487  L78   Jan & Marianna   m.wdowa po Antonim Pukszcie [Czarnocin]

Pukszta Antoni & Weronika Seroczyńska


      Pukszta Antoni           L35   Józef & Joanna Konopka
         22.04.1866 ???Lubania Sacin???  ?nr.18
      Pukszta Weronika(dd Syroczyńska)  L19   Jan & Marianna Bryszkiewicz

     Pukszta Julian    *1866   Antoni & Weronika Seroczyńska   ur. zam. w Rawie
       16.10.1893 Łódź  nr.776
     Kapuścińska Antonina *1870   Józef & Marta Orłowska

   

Rodzina Kapuściński      Archiwum Diecezjalne w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 19 A

         Pukszta Julian Walenty *13.02.1867 Rawa Mazowiecka  nr.66   Antoni & Weronika Syroczyńska

         Pukszta Stanisław   *09.04.1870 Rawa Mazowiecka  nr.99   Antoni & Weronika Syroczyńska

         Pukszta Kazimiera Weronika *04.01.1872  Żelechlinek  nr.5   Antoni ; Weronika Seroczyńska

   
      Pukszta Jan Zenon *06.12.1894(PL)Łódź Widzew  par. św. Krzyż  akt nr.4182
   
      Pukszta Irena Antonina *02.12.1897(PL)Łódź Widzew  par. św. Krzyż  akt nr.1074
   
      Pukszta Marian Józef *05/17.11.1899(PL)Łódź Widzew  par. św. Krzyż  akt nr.2246   s.Kapuściński Józef ; Kapuścińska Amelia

   

Rodzina Stolarski

Rodzina Lewandowski


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Pukszta Jan
         29.09.1923 Łódź par.św.Krzyż   s.Piwnicki ; Urbanek organista i zachrystianin
      Sawicka Janina *1903

   

Rodzina Sawicki


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
      ROZWÓJ Dziennik Łódzki  09.12.1905  R.9 ; nr.273
      str.5 i 6
        Związek żelazno-metalurgiczny
        Pukszta
   

   http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=2630&dirids=1
     ROZWÓJ Dziennik Łódzki  22.06.1906  R.9 ; nr.139
     str.4
       Towarzystwa akcyjnego Heinzela i Kunitzera na Widzewie Przędzalnia maszynista Pukszta
       *Spółkę Akcyjną Wyrobów Bawełnianych Heinzel i Kunitzer
 
http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/4556/Rozwoj1906nr199_a.pdf ROZWÓJ Dziennik Łódzki 03.09.1906 R.9 ; nr.199 str.3 - Na gospodzie czeladników ślusarskich w lo kalu "LIRY" pod przewodnictwem p. Pukschta, przy udziale 75 członków, odbyło się posiedzenie. Do kasy wpłynęło 67 rb. 45 kop., udzielono wsparcia w ilości 77 rb 74 kop.
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=25136&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= [Drugie] Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Dziećmi za Rok 1908 str.123|110 Gniazdo w m. Łodzi (gub. Piotrkowska) utrzymujące przytułek i ochronę lista członków czynnych gniazda w 1908 375. Pukszta Julian
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=27944&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI= Pamiętnik Towarzystwa Opieki nad Dziećmi za Rok 1912 str.201|211 Gniazdo w m. Łodzi utrzymujące Przytułki Ochrony i Salę Zajęć. W ciągu roku z pośród członków Zarządu ustąpili p. Cielecka Marja, p. Pukszta Julian i p. Włodarski Włodzimierz.
https://polona.pl/item/rocznik-polskiego-towarzystwa-krajoznawczego-r-7-1913,ODExODA1NDE/181/#info:search:pukszta Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. R. 7 (1913) str.172
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/doccontent?id=10027&dirids=1 ROZWÓJ Dziennik Łódzki 13.07.1914 R.17 ; nr.156 hainzl kern felicja florian owczarz str.3 Pukszta Irena świadectwo ukończenia 4 klas Pensja pani Marij Szczyglińskiej ul.Nawrot 42

Rodzina Szczygliński

https://ulicanawrot.pl/nawrot_mieszkancy.html mieszkańcy ul.Nawrot 4143. Pukszta [Pukschta] – Nawrot 38; czeladnik ślusarski
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=109298&tab=3 Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany 11.04.1914 nr.15 Członkowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w dniu 31 grudnia 1913r. Oddział Łódzki Pukszta Julian
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=32245&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= str.5 Ofiary złożone w "Głosie Polskim"
https://polona.pl/item/kooperatywa-organ-stowarzyszen-spozywcow-okregu-lodzkiego-wydawnictwo-biura,ODkyMTQ1Mjg/3/#info:search:pukszta Kooperatywa : organ stowarzyszeń spożywców okręgu łódzkiego : wydawnictwo Biura Zjednoczonych Kooperatyw Łódzkich ; [redaktor St. Dippel]. R. 1, nr 6 (1 kwietnia 1918) str.4 Ze Stow. Spoż. Czeladzi Ślusarskich. J.Pukszta
https://www.szukajwarchiwach.pl/39/221/0/4.12#tabJednostki Akta miasta Łodzi
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6209378 [75] Karta meldunkowa Pukszta Jan
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6209378 [76] Karta meldunkowa Pukszta Julian
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1975-t-n2/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1975-t-n2-s209-219/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r1975-t-n2-s209-219.pdf Brzeziński Andrzej . Samuś Paweł Łódź wobec plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku str.9 [216] przypis datki składane przez nauczycieli I.Puksztówna 13 marek (APŁ, Komitet Plebiscytowy Okręgu Łódzkiego, t.10, k.1)
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=42628&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Godzina Polski : dziennik polityczny, społeczny i literacki. 1918-03-18 R. 3 nr 76 str.3 Ze Stw spożywcz. ślusarzy ... J. Puksztę (Julian)
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=84291&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Praca : pismo poświęcone sprawie robotników i inteligencji pracującej. 1920-01-11 R. 1 nr 11 str.3 Ze związku Robotników przemysłu włókienniczego ... sesorowie ob. Pukszta i Koman ...
https://polona.pl/item/glos-nauczycielski-organ-zrzeszenia-nauczycielstwa-polskich-szkol-poczatkowych-r-4-nr,MjE0NzM5NjM/8/#info:search:pukszt Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych R. 4, nr.17 31.12.1920 str.14 Składki na „Dom Nauczycielski" w Warszawie. Okręg Brzeziński: ... Puksztówna Irena ...
https://polona.pl/item/glos-nauczycielski-organ-zrzeszenia-nauczycielstwa-polskich-szkol-poczatkowych-r-18,MjE0NzQ4NzQ/5/#info:metadata Głos nauczycielski. Organ zrzeszenia nauczycielstwa polskich szkół początkowych R.18 nr.1 20.sierpnia 1933 str.7 PODZIAŁ NA OBWODY SZKOLNE ... Łódzki miejski, obejmujący miasto Łódź, z siedzibą inspektora szkolnego w Łodzi, Łódzki, obejmujący powiaty łódzki, łęczyc ki i brzeziński, z siedzibą inspektora szkol nego w Łodzi, ... http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/series/225K_Perthees_Voivodships_maps/Perthees-Mappa_szczeg_woj_leczyc_1793@AGAD-AK_96_(Zb._SA_12).jpg http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/300K_admin/MARP_24_LODZ_1937.jpg
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=11509&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Rozwój. 17.08.1922 nr.224
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=11807&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= Rozwój. 20.06.1923 nr.165
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=11827&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Rozwój. 1923-07-11 nr.186 str.7 Wyścigi Kolarzy Sekcji Sportowej Tow. "Resursa" 29.06.1923 "Turystyczny" 10 km II. Pukszta Jan zdjęcia resursy
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=41496&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Hasło Łódzkie : dziennik bezpartyjny 09.05.1930 R.4 nr.125 str.4 Z działalności Stowarzyszenia rezerwistów i byłych wojskowych w Łodzi Pukszta Marian
http://polona.pl/item/21587773/4/ Polska Zbrojna R.10, nr 132 (16 maja 1930) str.4 Ożywiona działalność związków b. wojskowych "Koło Widzew" Pukszta Marjan
http://polona.pl/item/11600262/14/ Radjo R. 6, nr 29 (19 lipca 1931) str.15 Łódź: Pukszta Marian
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/233189/edition/221627 Światowid. 1931, nr 51 str.18 Rozwiązanie zagadki Puksztowa Helena Łódź
https://polona.pl/item/11600452/1/ Radjo : ilustrowany tygodnik dla wszystkich R. 7, nr 19 (8 maja 1932) Pukszta Helena
https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=3&uid=6948168 Monitor Polski R.21, nr 93 (23 kwietnia 1938) str.3 B. Krzyż Niepodległości otrzymują: ... Pukszta Marian ...
https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=4&szufladka=PUDL-PYSI Pukszta Marian odznaczenie
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=73542&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Księga Adresowa Miasta Łodzi 1939 str.347 [502] Pukszta Helena naucz. Srebrzyńska 87 Pukszta Irena naucz. Rokicińska 89 Pukszta Marian biural. Srebrzyńska 87
http://www.widzewiak.pl/newsroom/28412,Bardzo-duzo-historii_-nowe-fakty.-Wykleci_-niezlomni_-widzewiacy Pukszta Marian po I wojnie światowej w pierwszej połowie lat dwudziestych pracował jako urzędnik w Łódzkiej Kolei Elektrycznej. W roku 1926 jako były żołnierz złożył podanie o przydzielenie ziemi z parcelowanych majątków w pow. rówieńskim na Wołyniu. Jednak plany te najprawdopodobniej nie zostały zrealizowane W roku 1930 odnajdujemy go we władzach 3. Koła Rezerwistów na Widzewie. Przed samym wybuchem II wojny światowej mieszka na obecnym osiedlu Mireckiego i pracuje jako biuralista. Na przełomie lat 1939/1940 jak i większość pozostałych mieszkańców tego osiedla wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Walczy w konspiracji AK-owskiej na terenie Obwodu Radzymińskiego. Aresztowany w październiku 1944 r. przez NKWD został zesłany do obozy w Stalinogorsku, gdzie zmarł 23 XI 1946 r.
http://polona.pl/item/7922061/3/ Nowy Kurier Warszawski 1941, nr 215 (11 września) str.4 Zgubiono 6 września zgineła książ. na spred. wyr. tyton. Mariana Pukszty, Radzymin 3-go maja 12.
http://szukajwarchiwach.pl Archiwum Państwowe w Łodzi 1947r. Helena Pukszta o uznanie za zmarłego Mariana Józefa Pukszta
http://bc.wbp.lodz.pl/Content/87823/Ksiazka_Adresowa_m_Lodzi_1948_9a.pdf Książka adresowa miasta Łodzi na rok 1948/9 str.75 SPIS KSIĘGARŃ Związku Księgarzy Polskich Koła Łódzkiego Hel, Pukszta H., Nawrot 41
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=59049&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI= Dziennik Łódzki. 1960-10-18 R. 16 nr 248 str.6
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=64043&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= Dziennik Łódzki. 1975-04-03 R. 31 nr 76 str.7 Aldona Pukszta
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=52451&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Dziennik Popularny. 1980-06-19 R. 36 nr 136 str.1 Gratulacje dla nauczycieli ... A. Paukszta (ZSZ nr 5 w Łodzi)
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=52694&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI= Dziennik Łódzki. 1981-05-15/17 R. 37 nr 96 13.05.1981 L84 cm.Zarzew Pukszta Irena
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=53278&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Dziennik Łódzki. 1983-10-25 R. 39 nr 217 Złoty Krzyż Zasługi Aldona Pukszta
http://zspniewo.pl/data/documents/Ludwika-Borzymek-66451-Zrzuty-lotnicze-cichociemnych-w-latach-1942-1944-na-obszarze-Obwodu-Rajski-Ptak-22.pdf ZRZUTY LOTNICZE CICHOCIEMNYCH W LATACH 1942-1944 NA OBSZARZE OBWODU „RAJSKI PTAK” str.56 Pukszta Helena
http://inwentarz.ipn.gov.pl/#
http://lwww.straty.pl - dokumentacja strat osobowych i ofiar represji pod okupacją niemiecką. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie - PUKSZTA LESZEK ur.1925-01-18 ŁÓDŹ 1997-03-17 ŁÓDŹ rodzice JAN JANINA INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH Źródło: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie 01-04.1944 robotnik przymusowy PARPART 05.1944-03.1945 robotnik przymusowy PARPART
http://scans.hebis.de/25/75/83/25758340_toc.pdf Radzymińscy Żołnierze Armii Krajowej Chojnacki Mieczysław ps. „Młodzik" str.124 KONSPIRACYJNE RODZINY PLACÓWKI 5 str.134 Pukszta Helena - „Hel" str.135 Pukszta Marian - „Kafar" Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Koszykowa Czyt. Varsavianów Sygnatura - Vars.VII.2.1 kod kreskowy - 303171-10 Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Sygnatura A 608845 II Sygnatura B 438005 II
http://www.stalinizmwpolsce.com/ZSRR-Stalinogorsk.html Stalinogorsk Pukszta Marian
Pukszta Marian"Kafar" # Julian ur.1898 LP Opis Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow.Miej. Пукшта Марьян Юльян, 1898 1. Areszt 1944 Polska Warszawskie Radzymin 2. Łagier 1944 1946 Rosja Nowgorodzka Borowicze 3. Łagier 1946 07 05 Rosja Swierdłowska Swierdłowsk 4. Śmierć 1946 11 23 Pukszta Marian *1898 †23.11.1946 Radzymin cm."nowy" ul. Jana Pawła II Pukszta Helena
http://radzymin.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1010806 http://www.grobonet.com/radzymin/pochowani/Pukszta-marian Pukszta Marian "Kafar" Radzymin cm. przy ul. Jana Pawła II Parafia Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
O księgarzach którzy przemineli Dippel Stefan str.279 Wykaz osób pracujących w księgarstwie zweryfikowanych przez Komisję Weryfikacyjną Związku Księgarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w latach 1945-1949 str.287 Pukszta Helena - Łódź
Wyspy wolności: duszpasterstwo akademickie w Łodzi 1945-1989 Przybysz Milena str.36 Pukszta Aldona
https://www.powiat-wolominski.pl/pliki/BeataN/Kasia%20P./Publikacje/%C5%BCo%C5%82nierze%20wykl%C4%99ci%202014.pdf Osądzeni w Polsce przez Trybunał Związkowy Oddziału Wojskowego Armii Czerwonej oraz „internowani” bez wyroków i wywiezieni do łagrów w ZSRR (wykaz niepełny).
http://klubakradzymin.pl/wp-content/uploads/2015/10/radzymi%C5%84scy-%C5%BCo%C5%82nierze-cz3.pdf Radzymińscy żołnierze Czerwińska Zdzisława - łączniczka „Lena” ... Utrzymywała kontakty organizacyjne z „Reną” Janiną Dzienisiewicz i z punktem łączności podziemnej prowadzonym przez małżonków Pukszta. ...
http://fakty.wwl.pl/component/content/article/41-nr-17-195/698-Oczami-UB.-Sojuszniki-cz.-II.html Pukszta Marian Aresztowania przeprowadzane przez Armię Czerwoną na terenie powiatu nie uszły uwadze polskich władz. W tych sprawach interweniowały różne instytucje, a ślady zabiegów o zwolnieniach uwięzionych Polaków badacze mogą odszukać w archiwach. Przytoczę kilka z nich, gdyż ich treść sama budzi grozę o tamtych dniach. 10.X.1944 r. W lokalu Powiatowego Komandanta Wojennego jest zatrzymanych kilka osób cywilnych, głodnych, bez opieki i władze wojskowe nie mają komu tych ludzi przekazać. W związku z powyższym zwracam się do Obywatela Burmistrza [miasta Radzymina – przyp. J.S.] aby nakazał Milicji Obywatelskiej przejęcie tych ludzi od władz wojskowych a następnie zaopiekował się nimi, łącznie z Dr. Zasławskim i Ks. Urbańczykiem, powołanymi przez Powiatową Radę Narodową do zorganizowania akcji pomocy ludności miasta Warszawy. 25.X.1944 r. W związku z pismem, komunikujemy, że już od tygodnia na terenie miasta Radzymina i całego powiatu zaczęły się masowe aresztowania obywateli polskich przez władze wojskowe sowieckie. M.in. ze składu Biura Powiatowej Rady Narodowej w Radzyminie aresztowany został pracownik tegoż Biura obw. Marian Pukszta. Ponieważ ubytek ten jest dla spraw Biura bardzo dotkliwy, zwracam się z prośbą o interwencję, gdyż akcja tego rodzaju dezorganizuje normalną pracę. Podpisał Przewodniczący PRN Dr. L. Tehorzewski. 29.XI.1944 r. Wraz z niniejszym pismem, przesyłam odpis aktu z dnia 24.XI. br. sporządzony z powodu kradzieży w dniu 23 bm. samochodu marki „Willys” U.S.A. 20415692 nr. silnika 144598. Ponieważ wszelkie poszukiwania nie dały dotąd żadnego rezultatu, a jak akt opiewa, samochód został skradziony bezsprzecznie przez jednostkę wojkową, poczta polowa nr. 82626, uprzejmie proszę o interwencję u Władz wojskowych Radzieckich, które winny poszukiwania energicznie przeprowadzić, samochód odnaleźć i zwrócić. Z Akt m.in.: „… o godz. 2.00 po północy, czasu polskiego 24.XI.44 podjechał wóz ciężarowy „GAZ” i wyciągnął na linie z podwórza Starostwa auto „Willys”. W tej ciężarówce byli wojskowi…” Akt podpisali: * Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Radzyminie /-/ J. Kamiński. * Zast. Kom. Woj. m. Radzymin /-/ S.M. Korablin * Członek Milicji Powiatowej w Radzyminie /-/ Siwiński * Szofer Starostwa Powiatowego /-/ Jan Kuśmierski * Mł. Sierżant jednostki, poczta pol. N. 82626 /-/ G.Z. Tatarenko. Z pisma Zarządu Gminy w Kobyłce do Starosty [30. czerwca 1945]. „… d/ stosunek ludności do Armii Czerwonej jest negatywny. Powody ku temu dała sama Czerwona Armia, której jednostki nieraz prawem kaduka rekwirowały żywność i niszczyły nieruchomości i płody rolne, a w wielu wypadkach kradły co im wpadło pod rękie...” Z pisma Zarządu Gminy w Jadowie do Starosty [4 sierpnia 1945]. „… d/ Stosunek ludności do Armii Czerwonej: Bardzo nie życzliwy, spowodowany szkodami wyrządzonymi w dalszym ciągu w związku z przepędzeniem bydła i koni na wschód, niszczeniem celowem zbiorów rolnika na polu i okopowizny, na zwracane uwagi o nieniszczeniu bardzo często nastawiają karabiny do strzału i obrzucają wieśniaków obelżywymi wyzwiskami „my was polaczki będziemy strzelać i wyrzynać.”
Stadjon : tygodnik poświęcony sprawom sportu i przysposobienia wojskowego R.1, nr 13 (27 czerwca 1923) R.1, nr 13 (27 czerwca 1923)
str.12
Pukszta "Resursa" Łódź
Polska Zbrojna R.10, nr 132 (16 maja 1930)
str.4
Listy z Łodzi
W wyniku zebrania zawiązane zostało Koło
pod nazwą "Koło - Widzew" z zarządem w skład
którego weszli p.p:
... Pukszta Marjan ....
  Zdarzenie sprzed wielu lat, kiedy zastanawiano się dopiero nad powołaniem do życia klubu sportowego na Widzewie w Łodzi
  można traktować jako swoistą przepowiednię. Wtedy bowiem w roku 1910 sprawa nie była taka jednoznaczna: czy robotniczą 
  młodzież bardziej przyciągną do klubu futbolowe pojedynki czy też gimnastyczne pokazy lub zapaśnicze walki.
  Wybrano piłkę nożną za przykładem Anglików, którzy pracowali w tutejszych zakładach włókienniczych w charakterze ekspertów
  bądź techników przemysłu włókienniczego i w wolnym po pracy czasie z pasją oddawali się swej ulubionej rozrywce-kopaniu futbolówki.
  Potrafili też w zajmujący sposób opowiadać o swojej pasji i w dodatku zainteresowanym udzielali pierwszych, fachowych porad.
  Chętnych do uprawiania piłki nożnej było coraz więcej toteż działacze mieli rozwiązany problem-postawili na futbol.
  W czerwcu 1910 r. odbyło się nieformalne zebranie Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego Widzew Łódź, na którym podjęto
  decyzję o zalegalizowaniu klubu. Rejestracja dobiegła końca w dniu 25 listopada 1910(wg.kalendarza Gregoriańskiego
  jakim się posługujemy obecnie a 5 listopada 1910r wg.kalendarza Juliańskiiego jaki obowiązywał w tamtym okresie),
  kiedy to Widzew został wpisany do rejestru stowarzyszeń działających w Guberni Piotrkowskiej. Założycielami Towarzystwa
  byli p. Konstanty Wejman, Edward Duszek, Robert Adam, Karol Krauss pracownicy Widzewskiej Manufaktury Bawełnianej.
  W niespełna miesiąc później 18 grudnia odbyło się pierwsze Ogólne Zabranie TMRF Widzew Łódź. Prezesem został Emil Patti (Putti),
  wiceprezesem Stanisław Kułakowski, sekretarzem Franciszek Michalski, kasjerem Benjamin Liebich (Libich), jego z-cą Ernest Kunt,
  funkcję gospodarza klubu powierzono jednemu z założycieli Robertowi Adam, członkami zarządu zostali: Ludwik Gucz, Leon Sallman,
  Konstanty Wejman. Komisje Rewizyjną tworzyli: Stanisław Skalski, Wacław Tymowski, Leon Chwalbiński.
  Nie jest prawdą, że opisywany klub powstał na wsi jak sugerują niektórzy publicyści. Zakład Przemysłowy Widzewskiej Manufaktury
  Bawełnianej, wraz z osiedlem domków robotniczych, które należał do tego Towarzystwa od 1906 r. był wcielony w administracyjne 
  granice Łodzi. Stąd pisanie, że TMRF powstał na wsi o nazwie Widzew jest kompletną bzdurą co dodatkowo potwierdza jeszcze 
  fotokopia w języku rosyjskim dokumentu rejestrującego TMRF, w której jednoznacznie napisane jest, że siedzibą TMRF jest Łódź.
  Dlaczego więc pisze się o rejestracji TMRF-u na Widzewie lub w Widzewie? Być może spowodowane było to tym, że już 
  wcześniej w 1909 r. zarejestrowano w Łodzi zupełnie inne towarzystwo sportowe o tej samej nazwie 
  Towarzystwo Miłośników(Zwolenników) Rozwoju Fizycznego z wyróżnikiem w Łodzi (był to nowy klub, którego stara nazwa brzmiała Sokół,
  a ten z kolei był pierwszym polskim klubem w Łodzi, powstałym w 1905 r.) a przecież nikt nie dopuściłby do istnienia dwóch 
  podmiotów o tej samej nazwie. Pierwszą powstałą sekcją była piłka nożna i już w następnym roku TMRF zgłosiło się do rozgrywek
  o mistrzostwo Łodzi. W 1913 r. TMRF liczyło już ponad 80 członków oraz kilkakrotnie więcej sympatyków. TMRF oprócz piłki nożnej
  miało już wtedy sekcję gimnastyki artystycznej i lekkoatletyczną. Klub od zarania swoich dziejów narażony był na gorzkie 
  rozczarowania, na twardą i uporczywą walkę o przetrwanie. W swych szeregach skupiał zarówno urzędników fabrycznych 
  jak i robotników oraz ich dzieci(w tym miejscu należy wspomnieć, że składki klubowe wynosiły 25-50 kopiejek, a nie jak 
  podawane jest w encyklopedii Fuji o Widzewie jeden rubel stąd jej wysokość nie była barierą dla robotników), prowadzący 
  także agitację polityczną stał się celem szykan podejmowanych przez carskich zaborców. Egzystował mimo ogromnych kłopotów 
  finansowych dzięki życzliwości i pomocy wszystkich ludzi związanych z klubem oraz składek samych sportowców. Warto dodać,
  że przy klubie działały też kółko dramatyczne i muzyczne oraz czytelnia klubowa, co było ważnym elementem walki o polskość 
  w dobie zaborów. Wybuch I Wojny Światowej w 1914r zahamował rozwój TMRF. Wojna trwała do 1918 r., a jej wynik spowodował to,
  że Polska po wielu latach niewoli uzyskała niepodległość. Byli członkowie Widzewa brali czynny udział w walce o odzyskanie
  niepodległości najpierw jako bojowcy Organizacji Bojowej PPS, a później jako żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej 
  i Wojska Polskiego. 9 stycznia 1922 r. członkowie widzewskiej komórki PPS na swoim zebraniu ogólnym dyskutowali o potrzebie
  powołania do życia stowarzyszenia mającego na celu „szerzenie wśród mas pracujących idei kultury fizycznej i ćwiczeń cielesnych”.
  W tym celu z grona działaczy powołano komitet organizacyjny, który 24 stycznia 1922r zwołał walne zgromadzenie założycielskie 
  RTS Widzew Łódź. Podczas tego walnego zgromadzenia, które obradowało w lokalu PPS przy Rokicińskiej 54, w historycznej dziś
  herbaciarni wybrano pierwszy zarząd RTS Widzew Łódź. Zarząd opracował statut, który został zatwierdzony mocą postanowienia 
  UW w Łodzi dn. 29.03.1922r pod sygn. L.Pr.1588/1/III/22 i wciągnięty do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 520.
  Prezesem został wybrany B. Świerożewicz, z-cą prezesa A. Staniecki, sekretarzem A. Grzelak i J. Wojtczak, skarbnikiem L. Rękowski.
  Większość z tych osób była do roku 1914 czynnymi zawodnikami sekcji gimnastycznej TMRF Widzewa Łódź i jakby naturalnie 
  kontynuowała przedwojenne tradycje w klubie o nowej nazwie RTS Widzew Łódź. Tutaj należy napisać, że nie wszyscy się z 
  powyższymi faktami zgadzają. Są ludzie, którzy twierdzą, że między TMRF Widzew Łódź, a RTS Widzew Łódź nie ma związku
  i że w roku 1960 doszło do „postarzenia” RTS Widzew o 12 lat, co uczyniło z niego najstarszy robotniczy klub w Polsce 
  (temu celowi miały też służyć wydawane okolicznościowe odznaki Widzewa z data „1910”). W swojej encyklopedii o Widzewie 
  pan A. Gowarzewski pozwolił sobie zamieścić następujące akapity:
  Na łamach „Lwowskiego Sportu”- najbardziej wiarygodnej gazety wówczas-Orest Dżułyński autor korespondencji „List z Łodzi” pisał
  pod tytułem „Dwa nowe kluby”, że w ostatnich czasach do tutejszego związku piłki nożnej przystąpiły dwa nowopowstałe kluby sportowe,
  a mianowicie ŹKS Hakoah i RTS Widzew. Oba towarzystwa przyjęto na razie w charakterze członków nadzwyczajnych, aż do chwili 
  zalegalizowania statutów przez władze państwowe. Wszystko to w nr Datowanym na 31.03.1922. Nie chodzi więc o reaktywowanie
  Widzewa a o rejestrację całkowicie nowego klubu…
  … panująca w Łodzi na przełomie lat 50-60-tych towarzyszka Tatarkówna-Majkowska, kobieta wszechstronnie ambitna, wykazywała
  tę cechę także w sporcie. Uznała, że splendoru robotniczej Łodzi dodać może fakt działania na jej terenie najstarszego klubu robotniczego kraju…
  Jednak w sprzeczności z tą tezą o „postarzeniu” Widzewa w roku 1960 stoi fakt wydania przez Widzew już w roku 1952 własnego
  klubowego znaczka z datą „1910”.Czy się to komuś podoba czy nie RTS Widzew został utworzony tak jak TMRF Widzew jako dzielnicowy 
  klub dla mieszkańców robotniczego Widzewa. Stąd większość polskich kibiców i ludzi związanych z Widzewem nigdy nie kwestionuje
  daty 1910 na herbie RTS Widzew czy jego znaczkach. Faktycznie przed rokiem 1952 nie było tej daty w herbie, ale ci wszyscy,
  którzy tak „pomstują” na tą zmianę zupełnie nie chcą brać pod uwagę politycznych uwarunkowań tamtych lat.
  Zabory, I Wojna Światowa czy uzyskanie niepodległości to czynniki, które w historii Widzewa odegrały niebagatelną rolę.
  Gdyby nie 1910 r. na herbie Widzewa to nikt nie zainteresowałby się TMRF-em, a przecież to są korzenie polskiego piłkarstwa
  nie tylko na Widzewie, ale i w całej Lodzi. Korzenie te przyczyniły się, że w przyszłości dzielnicowy RTS Widzew stał się 
  klubem nie tylko ogólno polskim, ale osiągnął tez statut wizytówki i symbolu Łodzi w Europie. Kibice Widzewa uważają więc,
  że 1910 ma swoje historyczne przesłanki i uzasadnienie na emblematach Widzewa, bo nawiązuje do źródeł piłki nożnej 
  na Widzewie i podkreśla, że ludzie związani z tym klubem nie zapomnieli o przeszłości. Ktoś powie, że zapis w statucie
  czy położenie geograficzne dzielnicy to dla niego zbyt małe przesłanki by pisać o kontynuowaniu przez RTS Widzew tradycji
  TMRF-u Widzew, bo np. najważniejsi są ludzie. I w tym przypadku również istnieją przesłanki, aby znaleźć wspólne korzenie 
  łączące TMRF Widzew i RTS Widzew. Do dziś zachowała się legitymacja członkowska osoby, która należała do TMRF-u a później
  do RTS (Józef Wojtczak-patrz poniżej) a także wiadomo, że RTS tworzony był przez członków PPS z aktywnym udziałem byłych 
  założycieli i aktywistów TMRF-u jak np. Wacław Gapiński, Ludwik Rekowski, Antoni Grzelak, Antoni Stanecki, Jan Augustyniak,
  Marian Andrzejczak czy Jan Małecki (był też piłkarzem TMRF-u i RTS-u). Tej kwestii w encyklopedii Fuji o Widzewie w ogóle 
  nie poruszano może była niewygodna dla udowadniania pewnych tez. Może nie jest to dużo, ale też daje pewne świadectwo kontynuacji.
  W tej kwestii dokumenty są raczej ubogie (kto wie czy w okresie wojny lub powojennym nie zostały zniszczone), ale może ktoś 
  kiedyś dotrze do danych, które „odsłonią rąbka tajemnicy” właśnie w tych personalnych kwestiach. Na dziś praktycznie wszystkie
  książki czy artykuły, w których „zmierzano” się z tematem historii RTS Widzew i jego powstania (obojętnie jakie poglądy 
  reprezentują autorzy) mają odnośniki do 1910r. i TMRF-u Widzew i to jest znamienne(na marginesie można też napisać,
  że spotyka się w literaturze informacje o tym, że bliżej do kontynuowania tradycji TMRF-u miał klub KS Wima (powstał przy 
  tych samych zakładach co TMRF, ale nazywano już je wtedy Widzewską Manufakturą) a jeżeli tak, to przecież ten klub został 
  wchłonięty przez RTS Widzew i to też jest ciekawe przy interpretacji zwrotu kontynuowanie tradycji albowiem przyjmuje się,
  że przy fuzji klubów bierze się pod uwagę historyczne dzieje najstarszego z łączących się klubów, choć tutaj decydujące 
  znaczenie ma osobista interpretacja piszącego o tym fakcie historyka i jego nastawienia do sprawy).


http://www.lodz.ap.gov.pl/files/pl/woj43.jpg
        Resursa POW 1917


  Fot. 2 Legitymacje członkowskie TMRF Widzew i RTS Widzew Józefa Wojtczaka

   50 lat RTS Widzew 1910-1960
   pod red. W. Kaczmarka, M. Strzeleckiego,
   str.58 J.Pukszta
   str.60 M.Pukszta

   Łódź w ilustracji  ??nr.5 wrzesień 1924??
   Dodatek niedzielny do Kurjera Łódzkiego  

   http://www.widzewiak.pl/newsroom/14990,Jak-sto-lat-temu-rodzil-sie-TMRF-Widzew T.Gawroński
   http://www.widzewtomy.net/aktualnosci/data-1910r-i-1922r/


   http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/162?tab=1

   http://www.lodz.ap.gov.pl/cyfrowecz.html

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/381681,lodzkie-koscioly-parafia-na-widzewie,id,t.html
Kościół świętego Kazimierza
 wiadomości Budowlane 1.09.1911
  widzew budowa kościoła

http://seniorpabianice.pl/spotkanie-slynni-pabianiccy-pedagodzy--539
   seniorzy pedagodzy

Łódzkie Towarzystwo Majstrów Fabrycznych

 
http://www.boguslawscy.pl/pl/drzewo/osoby/os33073.html Czerwińska Zdzisława(dd Drzewiecka) Dąbrowa Wielka, Łęczyca Czerwiński Sławomir | o -- > Wisława CZERWIŃSKA *06-06-1915 SIEDLECKI Franciszek "Kunitzer i Meyer" http://www.lodz.ap.gov.pl/art,57,lodzcy-fabrykanci
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/52165?tab=1 Gazeta Łódzka : dziennik społeczny i polityczny 1913 - 1918 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=49600&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI= Nowa Gazeta Łódzka. Dodatek nadzwyczajny 1913 - 1918 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=2661&tab=3 Gazeta Łódzka : organ narodowy http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=8501&from=pubstats Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1884 - 1892 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=45901&from=pubindex&dirids=31&tab=1&lp=17 Dziennik Łódzki : niezależny dziennik polityczny, społeczny i literacki 1919 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=9285&from=pubindex&dirids=31&tab=1&lp=15 Dziennik Łódzki 1931 - 1933 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=53185&from=pubindex&dirids=31&tab=1&lp=16 Dziennik Łódzki 1945 - 1990 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=79949&from=pubindex&dirids=31&tab=1&lp=19 Dziennik Narodowy 1915 - 1939 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=38283&from=pubindex&dirids=49&tab=1&lp=20 Echo 1928 - 1939 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=68837&from=pubindex&dirids=49&tab=1&lp=27 Odgłosy : tygodnik łódzki 1958 - 1992 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=79955&from=pubindex&dirids=31&tab=1&lp=104 Petrokovskiâ Gubernskiâ Vedomosti http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=50826&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= Dziennik Popularny 1945 - 1990 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════