Lewandowski

Stolarski

Kapuściński

Sawicki

August Furuhjelm

Sztumman

Kern

Szczygliński

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════          SZTUMMAN
          Ілля Штуман


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Arona
   Micheli z Grafmenów
     |
     |                   Шарашова woj. brzeskie
     o -- > Eliasz Sztuman  *28.04.1834 w Szereście w Wielkim Księstwie Poznańskim  †14.06.1903 w Łodzi
           
         Salomea Korngold *01.07.1849 Warszawie  †13.10.1901 Warszawa
           |
           |
           o -- > Józef * około?1870  †17.02.1902 Łódź
           |
           |
           o -- > Sztuman Adolf        *17.09.1874 Łodź
           |      
           |   Sztuman Salomea(dd Karngold)*
           |      |
           |      |
           |      o -- > Sztuman Adolf *14.09.1914 Łódź
           |
           |
           o -- > Arnold *25.08.1879  †29.06.1904
           |
           |
           o -- > Mieczysław
           |
           |
           o -- > Moritz


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


68111. SZTUMAN, ADOLF  *17.09.1874 Łódź  05.08.1943 AUSCHWITZ  Date of Convoy: 31 Jul 1943 AUSCHWITZ
68112. SZTUMAN, GUSTAVA *14.09.1888 Łódź  30.08.1942 AUSCHWITZ  Date of Convoy: 27 Jul 1942 AUSCHWITZ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032297276&categorieLien=id
   Sztuman, née Frucht (Gustawa) le 14 septembre 1888 à Lodz (Pologne),


   Szereszew w woj. brzeskim
   Szereszów - Шарашова
   Szereszewa

   http://polesie.org/4610/szereszow/

   Stuman Józef        17.02.1902
   Stumann Salomea Korngold  13.10.1901

   https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1563d&sy=1914b&kt=1&plik=1619-1622.jpg#zoom=1&x=332&y=1314
     Sztuman Adolf *14.09.1914 Łódź św. Krzyż  nr.1620   Adolf & Salomea Korngold   s.?Gorowin Bolesław ; Bujniewicz Leonarda?

   https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1901-nr-282-15-pazdziernika,MTQ3OTQzNDA/2/#info:search:stumman
     Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) 1901, nr 282 (15 października)
     str.3
       B.p. Salomea z Korngoldów Stumman, lat 57

   https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-r-38-nr-51-7-lutego-1902,NDEzNzYzODQ/1/#info:search:stuman
     Kurjer Codzienny R.38, nr 51 (Czwartek, 20 (7) lutego 1902 )
     str.2
       Onegdaj zmarł nagle Józef Stuman, właści
       ciel zakładu fotograficznego w Warszawie.

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-82-nr-55-24-lutego-1902,MTkzNDM5NzI/5/#info:search:stuman
     Kurjer Warszawski. R.82, nr 55 (24 lutego 1902)
     str.6
       B.P. JÓZEF STUMAN, FOTOGRAF
       po ciężkich cierpieniach zakończył życie w Łodzi
       i tam d. 17-go b. m. pochowany został, o czem pozo
       stali w głębokim smutku: ojciec, siostry, bracia
       i szwagrowie zawiadamiają krewnych, przyjaciół i
       znajomych zmarłego.

   https://polona.pl/item/gazeta-handlowa-pismo-poswiecone-handlowi-przemyslowi-fabrycznemu-i-rolniczemu-r-40,MTcwNDk1MTE/1/#info:search:stuman
     Gazeta Handlowa : pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu. R.40, no 135 (17 czerwca 1903)
     str.2
       W niedzielę zmarł w Łodzi znany tam
       fotograf Eliasz Stuman w wieku lat 70.

   http://www.jewishlodzcemetery.org/PL/PlanCmentarza/PersonId/69870/QuarterId/34/Default.aspx
     Cmentarz żydowski przy ul. Brackiej 
        Sztuman Eliasz  kw.prawa O męska
        Sztuman Salomea  kw.prawa F mieszana

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-77-nr-201-23-lipca-1897,MTkzMTA0NTE/1/#info:search:stuman
     Kurjer Warszawski. R.77, nr 201 (23 lipca 1897)
     str.2
       Na pomnik Mickiewicza
       Mieczysław, Monitz i Arnold Stuman,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurier Warszawski 1868  270 5XII


28 września 1901 Teatr Wielki w Łodzi
 Na przykład w sprawozdaniu z otwarcia Teatru Wielkiego z 1901 roku, które uświetnili swoją obecnością
 Henryk Sienkiewicz i Henryk Siemiradzki, gazety podkreślały, że wszystkie zdjęcia z tej uroczystości wykonał fotograf Eliasz Sztumman.


   https://polona.pl/item/czas-dziennik-poswiecony-polityce-krajowej-i-zagranicznej-oraz-wiadomosciom-literackim,MjQ4NTAyODU/1/#info:search:stuman
     Czas : dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym R.17, nr 153 (4 października 1864)
     str.2
       Smitkowski
       Norbert Szuman dobra kujawki

   https://polona.pl/item/czas-dziennik-poswiecony-polityce-krajowej-i-zagranicznej-oraz-wiadomosciom-literackim,MzI3MDY5ODE/1/#info:search:stuman
     Czas : dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym R.56, nr 150 (6 lipca 1903) 
     str.2
       Szuman zmiana nazwiska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Księga zgonów Auschwitz
   Sztuman, Gustawa(née Frucht) *14.9.1888 Litzmannstadt Łódź  30.08.1942 Auschwitz) - 25843/1942

   Stuman, Harry (Aron)

   Malwina Stumann skrzypce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   https://polona.pl/item/informator-przewodnik-handlowo-przemyslowy-cesarstwa-rossyjskiego-krolestwa-polskiego,ODkxOTU4NjY/712/#info:search:stumman
     Informator : przewodnik handlowo-przemysłowy Cesarstwa Rossyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy. 1890
     str.51
       Bielizny składy.
        ... Stumman E. ...
     str.53
       Fotograficzne zakłady.
         ... Stumman E. ...


   Na fotografiach łódzkich w pewnym okresie widnieje napis że egzystuje od 1856 r.

   http://pdf.kamunikat.org/25205-1.pdf
     str.65
       1859г.
       Справка: в Гродно ...2 типографии,...
       1860г.
       По Доминиканской (ныне Советской) улице прокладывается первый в Беларуси водопровод.
       Самые ранние сведения о деятельности в Гродно фотомастерской И.А.Штумана.
     str.295
       ШТУМАН Илья Ариямович, один из первых гродненских фотомастеров.
       Разрешение на открытие получил 17 февраля 1864г. ст. ст., однако его работы известны с 1860г


   https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4710/1/MM2015_Fotografia.pdf
     Małe Miasta Osobliwości 

   http://www.academia.edu/29846664/Osobliwy_rysunek_%C5%9Bwiat%C5%82em_czyli_o_najstarszej_fotografii_wykonanej_w_Bia%C5%82ymstoku
     Osobliwy „rysunek światłem", czyli o najstarszej fotografii wykonanej w Białymstoku
     WiESŁAW WRÓBEL,
     str.279
       w Grodnie już w 1860 działał Eliasz Sztumann który dopiero w 1864 r uzyskał prawo 
       na założenie własnego studia przy ul. Zamkowej zaś w 1871 w łodzi

   https://polona.pl/item/przyjaciel-zwierzat-czasopismo-miesieczne-poswiecone-hodowli-zwierzat-domowych-i,NjY1ODk5NzI/4/#info:search:SZTUMMAN
     Przyjaciel Zwierząt 1886, nr 9 (wrzesień)
     str.8
     SKŁAD OSOBISTY WARSZAWSKIEGO TAWARZYSTWA Opieki nad Zwierzętami w 1885 r. 
     ...Sztumman Eljasz,...

   https://polona.pl/item/tygodnik-illustrowany-1863-t-8-nr-222-26-grudnia,Nzk5MzgwNA/
     Tygodnik Illustrowany. 1863, t.8, nr 222 (26 grudnia) 
     str.4(500)
        rysował podług fotografii Sztumana

   http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/files/2016/07/Biala_Palac_SzZ.PDF
     Biała Pałac (Biała Podlaska)

   Fasada pałacu Radziwiłłów, fot.Eliasz Stumann 1863 r.Oryginał w Instytucie Sztuki PAN

   http://www.academia.edu/37714079/_Ad_Usque_fidelis_IKONOGRAFIA_irredenty_polskiej_w_zbiorach_nowojorskiej_Fundacji_Rodzinnej_Bloch%C3%B3w._Cz._3
     " Ad Usque fidelis " : IKONOGRAFIA irredenty polskiej w zbiorach nowojorskiej Fundacji Rodzinnej Blochów. Cz. 3.
     str.29
        CDV Bolesława i Marceliny Ołdakowskich, z córką Karoliną.
        Bolesław Ołdakowski był w 1863 r. cywilnym naczelnikiem
        powiatu bielskiego. Brat Bolesława, Napoleon Ołdakowski
        był naczelnikiem powiatu białostockiego.
        Zakład E. Stummann w Grodnie. 

   https://harodnia.com/pl/grodno-wczoraj/519-w-lusterku-przeszlosci-fotografia-grodzienska
     Panna Adela Szczuka, szlachcianka z pod Grodna w ubraniu żałobnym. Fotografia Sztummanna. 1865 rok. ??? BIELSK ???

     http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=45120&from=publication
        Kurier Warszawski nr.270  05.12.1868
        str.9
          Przyjechali do Warszawy
          ...; Sztumman Eljasz fotograf z m. Grodna ;

   https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1880-nr-235-21-pazdziernika,MTQ3ODI4MjM/2/#info:search:stumana
     Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) 1880, nr 235 (21 października)
     str.3
         W Łodzi — jak donosi „Lodzer Zeitnug"
        — spaliła się fabryka pana Stumana.
        Pomimo gorliwego ratunku, jaki niosła straż
        ogniowa, zgorzało całe zabudowanie ze wszel
        ką zawartością. 

   https://polona.pl/item/izraelita-r-17-nr-17-5-maja-1882,ODAwOTcyMQ/1/#info:search:stuman
     Izraelita R.17, nr 17 (5 maja 1882) 
     str.2
       — P. Stuman, fotograf w Łodzi, poczynił krok jeden
       naprzód w artystycznym kunszcie fotograficznym. Wyna
       lazł mianowicie sposób sporządzania sposobem fotograficz
       nym t. z. sylwetek czarnych, niezmiernie dokładnych, i na
       pierwszy rzut oka już osoby w zarysach fotografowane,
       poznać dających. P. Stuman pozyskał dla swego wyna
       lazku uznającą aprobatę wielu zagranicznych pierwszo
       rzędnych mistrzów tego kunsztu i mnóstwo otrzymał zamówień. 

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/472/edition/425/content
     Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1884-09-30 R. 1 nr 218
     str.3
       Album Łódzki

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/494/edition/446/content
     Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1884-10-24 R. 1 nr 239
     Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1884-10-26 R. 1 nr 241
     Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1884-10-29 R. 1 nr 243
     str.4
       UDZIELAM lekcyj na skrzypcach
       Bliższa wiadomość w zakładzie fotograficznym p. E. Stumanna

   https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1885-nr-121-6-czerwca,MTQ3ODUwNTc/1/#info:search:stumman
     Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) 1885, nr 121 (6 czerwca)
     str.2
       Z placu wystawy.
       ... w narożniku urządził
       małą galeryę fotografii p. Stumman z Łodzi
       między innemi są tu ciekawo widoki wnętrza
       zakładów fabrycznych Scheiblera. 

Biedermannowie na starej fotografii


   https://polona.pl/item/klosy-czasopismo-illustrowane-tygodniowe-1887-t-44-nr-1143-26-maja-dod,OTI4ODI0OTk/11/#info:search:sztumana
     Kłosy 1887, t. 44, nr 1143 (26 maja)
     str.12
       Podług fotogr. E. Sztumana w Łodzi

   http://fm-ok.pro/Spravochnik_Popova_tom_1/html5forpc.html?page=0&bbv=1&pcode=
   http://fm-ok.pro/Spravochnik_Popova_tom_2/html5forpc.html?page=594&bbv=1&pcode=
     Справочник Попова в 3-х томах
     str.592(594)
       ШТУММАН (242) Элия Аронович (Sztuman Elia s. Arona)
       Лодзь, Петроковска, 20. Владелец фотографии,
       существовавшей с 1856 г.

       Медаль Земледельческой и промышленной
       выставки 1885 г. в Варшаве.

       ФВ—89, №4, сс. 75-76,
        заметка «Силузтография Е. Штуммана»,
        в которой утверждается, что силуэтография
        была «вполне выработана г-ном Штумманош к началу 1882 г.

       ФВ-89‚ №7, с. 155:
        «Е. А. Штумман в Лодзе, выставивший более 70
        внутренних видов фабрик с разнообразными машинами.
        Все снимки г-на Штуммана образцовые в своём роде».

       Ф8-89, №8, с. 179: 
        «Из своеобразных применений светописи на выставке
        находились силуэты Штуммана... Мы уже описали
        в Фотографическом Вестнике способ снимания силуэтов
        г-ном Штумманом и теперь имели случай посмотреть
        разнообразные светописные портретные и жанровые
        силуэты». Отзыв поощрения ИРТО на выставке
        1889 г.в СПб «за снимки внутренностей фабрик в
        Лодзи» (ФВ-89, №6, с. 124).

       ФВ-90, №1, сс. 8-10,
        заметка Ш. «Растяжение альбуминной бумаги».

       ФВ-97‚ с. 235:
        «… изобретение г-на Штуммана, привилегированное
        в России и многих других государствах [выпуклые
        бумажные светописи, способ изготовления которых
        выработал Ш.]. Об этом же в ФЕ-98, с. 234,
        Ш. показывал образец рельефного портрета в V отделе ИРТО.

       31 мая 1897 г. фотографу И. [опечатка] Штум-
       ману выдано охранительиое свидетельство на
       способ рельефного фотографирования (ФЕ-98,
       с. 247).

       Визитка лит. О. Флек. Варшава:"Е. Stumman",
       изображение медали Земледельческой и про-
       мышленной выставки в Варшаве в 1885 г. и ди-
       плома признания фотовыставки в СПб в 1889 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   http://fototikon.blogspot.com/

   1873 г., не все фотографы Российской Империи.

   РГИА, Ф. 776, оп. 11, 1873г, д. 106. II отд.
   по доставлении Губернаторами ведомостей о типографиях, литографиях, книжных магазинах и библиотеках для чтения.

   Петроковская  153  Илья Штуман  24.05.1871

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Списокъ фотографическихъ заведеній въ разныхъ городахъ Россіи.
   Срезневский, 1889

   СВѢДѢНІЯ
   о существующихъ въ Россіи типографіяхъ, литографіяхъ, металлографіяхъ, 
   заведеніяхъ, производящихъ и продающихъ принадлежности тисненія, 
   фотографіяхъ,
   а равно о мѣстахъ книжной торговли, публичныхъ библіотекахъ и общественныхъ Читальняхъ, составленныя по 1-е января 1894 года.

     ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
     Лодзь.
     фотографіи:
     8) Штутмана, Эліаша

   http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24953
     Вся Россия

   http://istmat.info/node/47621
     Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации :
           Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи —
           Санкт-Петербург : А.С. Суворин, 1895. том 1

   http://istmat.info/files/uploads/47621/4_opisanie_ri_-_vtoroy_otdel_chast_2_1406-2319.pdf
     str.154(1814)
       Фотографiя
       ПЕТРОКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
       Лодзь.
       Штумманъ

   http://istmat.info/node/47635
   Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации :
         Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи —
         Санкт-Петербург : А.С. Суворин, 1899. том 1

   http://istmat.info/files/uploads/47635/2_fabriki_i_zavody.pdf
     str.222(658)
       ПЕТРАКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
       г. Лодзь  -  ШТУММАН, Эліаш Арон.,  Петроковская, 20

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/77062/edition/73546/content
     Führer durch Lodz = Путеводитель по Лодзи
     str.198(118)
       Photograpllie-.Ateliers.
       Stumman Elias, Petrikauerstr. 20.

   https://polona.pl/item/izraelita-r-24-nr-39-4-pazdziernika-1889,ODAxMDIzNw/6/#info:search:stumman
     Izraelita R.24, nr 39 (4 października 1889)
     str.7
       Fotograf łódzki p. Stunnnan otrzymał dyplom uzna
       nia od cesarskiego towarzystwa technicznego ruskie
       go w Petersburgu, za wyborne fotograf je wewnętrz
       nych pomieszczeń fabrycznych, przedstawiających przy
       zdjęciu znaczne do przezwyciężenia trudności. Za go
       dnych tych znaków wyróżnienia uznani zostali tylko
       dwaj fotografowie: p. Stumman z Łodzi i p. Schultz z Petersburga.

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/8260/edition/7701/content
     Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1889-12-08 R. 6 nr 276
     str.4
       Zakład Fotograczny
       E.Stumanna
       Ma zaszczyt oznajmić Szanow
       -nej Publicznoścl, iż spowa
       -dził lampę magnezyową, przy
       której jest w stanie robić zdję
       ­cia i wieczorami. Zdjęcie przy
       tem świetle wieczorami, ro-
       bione, codziennie w Zakładzie
       oglądać można.
       Zdjęcia takowe odbywają się
       2 razy tygodniowo, a miano-
       wicie we Wtorki i Piątki od
       godz. 5 do 8 Wieczorem. 
     str.4
       Zakład Fotograczny
       E.Stumanna
       Najupszemiej uprasza szano-
       wnych Kundmanóww, aby z za-
       mówieniami na Boże Narodze-
       nie raczyli się wcześniej zgła-
       szać, a szczególniej
        Z powiększeniami
       z małych fotografii, gdyż ta-
       kowe wymagają więcej czasu
       na staranne wykończenie.

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/8491/edition/7923/content
     Dziennik Łódzki : pismo przemysłowe, handlowe i literackie. 1890-06-24 R. 7 nr 138
     str.4
       Do zakładu fotograficznego
        E. Stumanna
       potrzebny jest uczeń
       w wieku od 14 - 16 lat syn
       porządnych rodziców, umiejący
       czytać i pisać po polsku i niemiecku.


   https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1901-nr-282-15-pazdziernika,MTQ3OTQzNDA/2/#info:search:stumman
     Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) 1901, nr 282 (15 października)
     str.3
       Zmarli. 
       B.p. Salomea z Korngoldów Stumman, lat 57

   https://issuu.com/dainiusjunevicius/docs/fotografowie_na_litwie
   https://issuu.com/dainiusjunevicius/docs/fotografowie_na_litwie/18
     Fotografowie na litwie 1838 - 1914
     Dainius Junevicius
     str.18
       w 1866 i 1873 właściciel zakłady czynnego w Grodnie w domu Kanela, naprzeciwko magistratu.
       W 1871 przeniósł się do Łodzi, gdzie do śmierci miał atelie znane z wielu wielkoformatowych
       fotografi fabryk i budynków Łodzi. W maju 1866 został przyjęty do Phptographischen Vereins zu Berlin
        Lit. Photographische Mitteilungen Bd.3, s.81
          J.Strzałkowski , Historia fotografi w Łodzi do 1944 łódź 1996 , s.90-92

   https://catalog.hathitrust.org
     Photographische Korrespondenz
     v.35 yr.1898., s. 288

   http://harodnia.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
   http://docplayer.pl/36102916-Zydowskie-zaklady-fotograficzne-w-grodnie.html
     Żydowskie zakłady fotograficzne w Grodnie

     Jednym z pierwszych fotografów w Grodnie był pochodzący z Szereszewa Ilja 
     Aryjamawicz Sztuman. Jego prace znano już w 1860 r., zaś atelier fotograficzne 
     zarejestrował 23 stycznia 1864 r. Jego zakład znajdował się na ulicy Zamkowej pod 
     numerem 664. Była to już druga próba odkrycia „własnej fotografii” przez Sztumana. 
     W marcu 1863 r. fotograf wystosował do władz gubernialnych podanie o możliwość 
     uruchomienia drugiej pracowni, tym razem w Brześciu. Do prośby dołączył referencje, 
     wydane przez generała-majora Waksela, brzeskiego komendanta generała Sztadena, 
     oficera żandarmerii kapitana Łarionowa oraz pułkownika Bimberga. Jednak z nieznanych 
     przyczyn Sztuman opuścił Brześć i skierował się do miasta Sielcy w Królestwie Pols
     kim. Pod koniec 1863 r. fotograf pojawił się w Grodnie i w tym mieście rozpoczął swoja 
     działalność.

     Fotografie wykonywane w czasach Sztumana charakteryzowały się małym rozmiarem 
     (10x6 cm), znakomitą jakością i wiernym oddaniem rysów twarzy oraz szczegółów 
     ubioru. Najstarsze grodzieńskie fotografie pochodzą przeważnie z jednego albumu, 
     zawierającego m.in. prace Sztumana. Znajdziemy wśród nich zdjęcia znanych osób, na 
     przykład Piotra Orzeszko i Stanisława Nahorskiego, mężów Elizy Orzeszkowej. Wszyst
     kie zdjęcia są z tyłu opisane imieninami i rokiem oraz ozdobione winietką.


=========================================================================================

   http://harodnia.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

     Фрагмент літаграфіі Гродна 1860-х гадоў выкананы на падставе фотаздымка І.Штумана.	Літаграфія М.Фаянса

     У Гродна адным з першых фатографаў быў шэрэшэўскі
     мяшчанін яўрэй Ілля Арыямавіч Штуман. Яго працы
     вядомы з 1860 г., а фотаатэлье было зацверджана
     Губернскім праўленнем 23 студзеня 1864 г. Атэлье
     размяшчалася на вуліцы Замкавай у доме пад № 664.
     Фотаздымкі, створаныя ў І.А.Штуманам і іншымі
     фатографамі ў гэты час, адрозніваюцца ад фотаздымкаў
     пазнейшых часоў невялікім памерам (10 х 6 см),
     выдатнай якасцю і дакладнай перадачай рысаў твараў і
     элементаў аддзення. Самыя старыя гродзенскія
     фатаграфіі паходзяць з аднаго альбома, які змяшчае
     партрэты ўдзельнікаў паўстання 1863 г., пра які
     ўзгадвалася вышэй. У альбоме змешчаны і работы
     Штумана сярод іншых можна ўбачыць вядомых асоб:
     Пятра Ажэшкі і Станіслава Нагорскага – мужоў
     пісьменніцы Элізы Ажэшка. Усе здымкі падпісаны
     на адваротным баку, упрыгожаны віньеткай,
     указаны імёны, год.
     Аб грамадзянскай пазіцыі фатографа сведчаць
     пазнейшыя падзеі. У 1866 г. І.А.Штуман быў
     аштрафаваны ў сувязі з абвінавачваннямі ва
     ўжыванні польскай мовы ў размове з кліентамі
     яго фатаграфічнай ўстановы. Так, 5 ліпеня 1866 г.
     нехта Гаўрыла Маціевіч даносіць, што “асабліва
     польская мова пераважае ў краме яўрэя Іцкі і
      фатаграфічнай установе Штумана. Мне некалькі
     разоў здаралася быць у азначаных асоб і на
     заўвагі мае слухаць водгукі “мы амаль не ведаем
     рускай мовы, а з вамі гаворым па польску па звычцы”.
     [1] У гэты час існавала забарона ўжываць польскую
     мову ў публічных месцах. У выніку І.А. Штуманы
     прышлося тлумачыць гарадзенскаму паліцэйскаму,
     што “ні з кім па-польску не гаворыць,
     а імкнецца казаць па-руску як умее”.
     [2] Нягледзчы на гэтыя апраўданні, на фатографа
     быў накладзены штраф у памеры 20 рублёў.[3]

     [1] Нацыянальны Архіў Гісторыі Беларусі ў Гродна Ф. 1 Воп. 6 спр. 578 арк. 166.
     [2] НАГБ Ф. 1 Воп. 6 спр. 578 арк. 159.
     [3] НАГБ Ф. 1 Воп. 6 спр. 578 арк. 160.

=========================================================================================

   http://www.grodno.by/grodno/history/chronology_1795_1915.html

     Правитель государства в составе которого находился в это время наш город

     В составе Российской империи
=========================================================================================


   http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/zydzi_w_lodzi/zydzi_w_lodzi.pdf
     Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793 - 1914
     Puś Wiesław
     str.140
       Pierwszym fotografem żydowskiego pochodzenia był Eliasz Stu- 
       mann, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie zakładu w Łodzi 
       w listopadzie 1871 r. E. Stumann prawdopodobnie pochodził z Po­
       znańskiego, gdzie rozpoczął praktykę w zawodzie fotografa już 
       w 1851 r., natomiast w 1856 r. miał już własny zakład. W okresie 
       do 1903 r., prowadził działalność fotograficzną przy ul. Piotrkowskiej 17, 
       a także pod nr 16, natomiast od 1891 r. jego zakład funkcjonował 
       przy ul. Piotrkowskiej 20. E. Stumann był autorem pierwszego cyklu 
       fotografii z widokami budynków Łodzi. Pierwsze fotografie z tego 
       cyklu wykonał w 1872 r., natomiast ostatnie w 1890 r. Zdjęcia te 
       posłużyły do wydania w Dreźnie w 1888 r. albumu z widokami 
       znaczniejszych gmachów i fabryk Łodzi. Warto także wspomnieć, że
       E. Stumann był pierwszym autorem fotograficznej panoramy miasta. 
       Fotografię tę wykonał z komina farbiarni przy ul. Widzewskiej 56 
       (obecnie ul. Kilińskiego). Wiadomo także, że 110 fotografii E. Stumanna 
       wykorzystał Johann Petersilge w jubileuszowym wydawnictwie z okazji 
       25-lecia gazety „Lodzer Zeitung” w 1888 r. E. Stumann był także 
       autorem serii zdjęć zakładów K. Scheiblera, wykonanych w latach
       osiemdziesiątych. W 1885 r. wykonał m. in. zbiorowe zdjęcie członków 
       scheiblerowskiej straży pożarnej. W 1895 r. w czasie „pierwszej 
       wystawy przemysłowej” w Łodzi w parku Helenowskim, E. Stumann 
       miał własne stoisko, na którym zaprezentował swój dyplom mistrzowski, 
       cztery duże portrety oraz 27 dużych zdjęć. Pod koniec życia zakład 
       przy ul. Piotrkowskiej 20 przejął jego syn Adolf Stumann. E. Stumann 
       zmarł w maju 1903 r., wydaje się, że obok Dominika i Leopolda 
       Zonerów oraz Bronisława Wilkoszewskiego, należał on do fotografów, 
       którzy pozostawili najwięcej prac prezentujących Łódź i łodzian na 
       przełomie XIX i XX w.116

       115 J. Strzałkowski, Historia fotografii w Łodzi do 1944 roku, Łódź 1996, s. 10-11, 108-109;
       A. Barszczewska,Życie polityczno-społeczne. Łódź w latach1820/1823-1865, [w:] Łódź.
       Dzieje miasta, s. 373, 378.

   https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-r-34-nr-40-28-stycznia-1898,NDEzNzI5Nzk/2/#info:search:sztuman
     Kurjer Codzienny R.34, nr 40, (28 stycznia 1898)
     str.3
       produkcye muzyczne pań: Róży Siiss i Klary von Senfft, panny Sohumanównej oraz pp. Juliana i Henryka Birnbaumów, tudzież p. Nauma Fiichsa. 

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-78-nr-33-2-lutego-1898,MTkzMTMwNjQ/5/#info:search:sztuman
     Kurjer Warszawski. R.78, nr 33 (2 lutego 1898)
     str.6
       W koncercie, zapowiedzianym na d. 7-my lutego
       na rzecz żydowskiej szkoły rzemiosł wezmą udział:
       pani Sttss (skrzypce), p. Juljan Birnbaum (wiolon-
       czella), oraz pp. Sztuman i Ił. Birnbaum.

   https://polona.pl/item/kolce-kartki-humorystyczno-satyryczne-r-27-nr-49-4-grudnia-1897,NzU4NTI0Njk/8/#info:search:STUMMAN

   https://polona.pl/item/biesiada-literacka-pismo-literacko-polityczne-illustrowane-t-34-nr-32-5-sierpnia-1892,MjU5MzQ0NjE/5/#info:search:STUMMANa
     Biesiada Literacka T.34, nr 32 (5 sierpnia 1892)

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/57684/edition/55104/content
     Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy na Rok 1893
     str.191
       350) Stumann Eljasz, fotografia, Piotrkowska 255b. 

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/57685/edition/55105/content
     Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy na Rok 1897
     str.123
       Średnia    9  431  Stunar E.
       Wschodnia 28,30  431  Stumman
     str.192
       Stumann Eliasz, fotografia, Piotrkowska 20 nowy.

   https://polona.pl/item/biesiada-literacka-pismo-literacko-polityczne-illustrowane-t-46-nr-32-5-sierpnia-1898,MjU5MzcwNzQ/14/#info:search:stumana
     Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne illustrowane T.46, nr 32 (5 sierpnia 1898)
     str.15
       POST-SCRIPTUM
       Rysunki do „Lygii”, umieszczone w Biesiadzie, zostały wykonano podług
       doskonałych fotografii p. Stumana, właściciela pracowni foto graficznej w Lodzi.

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/57688/edition/55108/content
     Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1899. [Cz. 2]
     str.33
       Średnia   nr.polic 9    hipot. 431  Sztuman Eliasz
       Wschodnia  nr.polic 28,30  hipot. 431  Stuman Eliasz

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/57689/edition/55109/content
     Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1900
     str.116
       Stummann E. zakład fotograficzny, Piotrkowska 20.

   https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-r-36-nr-43-12-lutego-1900,NDEzNzQ2NTc/1/#info:search:STUMMANa
     Kurjer Codzienny R.36, nr 43 (12 lutego 1900)
     str.2
       W tych czasach przypada 50 lotni jubileusz
       działałuości fachowej fotografa tutojszogo
       p. E. Stummana, który znany jest w tej
       dziedzinie z dwóch wynalazków;
       sylwotografii i fotografii wypukłej.

   https://polona.pl/item/izraelita-r-35-nr-9-2-marca-1900,ODAxMDc4NA/7/#info:search:stumana
     Izraelita R.35, nr 9 (2 marca 1900)
     str.8
       W roku bieżącym przypada
       40—letni jubileusz fachowej działalności
       p. E. Stumana, znanego w mieście właści
       ciela zakładu fotograficznego, który zna
       ny jesc z dwóch wynalazków z zakresu
       fotografji: sylwetografji i fotografji
       wypukłej. Koledzy po fachu postanowili
       uczcić odpowiednio dzień jubileuszowy
       cichego pracownika.—

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/75158/edition/71732/content
     Czas : kalendarz na rok 1901. [Cz. 2]
     str.87
       Średnia   nr.polic 9   hipot. 431
       Wschodnia  nr.polic 28,30  hipot. 431  Stuman Eliasz

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/57690/edition/55110/content
     Łodzianin : kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1903
     str.146
       Średnia   nr.polic 9   hipot. 431
       Wschodnia  nr.polic 28,30  hipot. 431  Stuman Eliasz

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-84-nr-130-11-maja-1904,MTkzNDUyNzA/0/#info:search:stumana
     Kurjer Warszawski. R.84, nr 130 (11 maja 1904)
     str.1
       Teatr Wielki. Dwa wielkie koncerty
       Orkiestry Filharmonii Berlińskiej
       Pod dyrekcją Artura NIKISCHA
       w Niedzielę d. 15-go i w Poniedziałek d. 16-go maja. r. b.
       Bilety nabywać można w Zakładzie fotograficznym E. Stumana, Łódź, Piotrkowska 17


   https://polona.pl/item/gazeta-warszawska-1820-nr-39-25-kwietnia,Mjg0Njc5MjE/10/#info:search:sturman%C3%B3w
     Gazeta Warszawska 1820, nr 39 (25 kwietnia)
     str.11
       powodu mestawienia się Anny z Sturmanow, zamęincy Maiewtkiey. * ze powtórny termin do uregulowania
       saney uzupełnionym bydź nie może, skoro wspomniana Anna z Sturmanow, dziś zamętna Maiewska nie jiawi
       . Wzywam zatćm też Annę z Sturmanow Maiewska lub iey Suk essorów, aby się na termin 5 Maia niezawodnie

   https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1880-nr-235-21-pazdziernika,MTQ3ODI4MjM/2/#info:search:stumana
     Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) 1880, nr 235 (21 października)
     str.3
       Łodzi—jak donosi „Lodzer Zeitnug" 
       —spaliła się fabryka pana Stumana.
       Pomimo gorliwego ratunku, jaki niosła
       straż ogniowa, zgorzało całe zabudowanie
       ze wszelką zawartością. 


http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/4159/Rozwoj1898nr282.pdf

 "Rozwój", rok 1898.
Informator Handlowo-Przemysłowy, rok 1911.

"Rozwój", rok 1900.

------------------------------------------------------

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/2816/edition/2542/content
     Gazeta Łódzka : organ narodowy. 1915-07-13 No 177 Wyd. wieczorowe
     str.3
       Nowy zakład fotograficzny
       Znany od lat wielu, wykwalifiko-
       wany w swym zawodzie artysta fotograf,
       p.A. Stuman w tych dniach przejął na
       własność renomowany zakład fotogra-
       ficzny Franka przy ul. Piotrkowskiej 71.
        W ostatnich latach p.Stuman wzbo-
       gacał i udoskonalał swoją wiedzę, podró-
       żując po Zachodniej Europie, więc też i
       zdjęcia, jakie wychodzą z jego pracowni,
       wkraczają śmiało w dziedzinę sztuki
       zwłaszcza zdjęcia z natury, krajobrazy,
       odznaczają się niezwykłą plastyką i na-
       leżytą ekspressją.
       Biorąc pod uwagę powyższe dane,
       wróżyć można powodzenie panu Stuma-
       nowi.

https://www.ushmm.org/online/hsv/person_advance_search.php?NameSearch__SourceSrchGrp=&NameSearch__ParentSourceId=&NameSearch__sort=score&NameSearch__MaxPageDocs=25&NameSearch__lname=sztuman&NameSearch__lname_accuracy=&NameSearch__fname=&NameSearch__fname_accuracy=&NameSearch__lname_maiden=&NameSearch__lname_maiden_accuracy=&NameSearch__Query=adolf&NameSearch__SourceId=&source_list=&NameSearch__year_birth=&NameSearch__year_birth_accuracy=&NameSearch__year_death=&NameSearch__year_death_accuracy=&NameSearch__year=&NameSearch__year_accuracy=&NameSearch__place=&NameSearch__place_accuracy=&NameSearch__place_IsGeoExpand_cb_0=&NameSearch__place_birth=&NameSearch__place_birth_accuracy=&NameSearch__place_birth_IsGeoExpand_cb_0=&NameSearch__place_prewar=&NameSearch__place_prewar_accuracy=&NameSearch__place_prewar_IsGeoExpand_cb_0=&NameSearch__place_wartime=&NameSearch__place_wartime_accuracy=&NameSearch__place_wartime_IsGeoExpand_cb_0=&NameSearch__place_death=&NameSearch__place_death_accuracy=&NameSearch__place_death_IsGeoExpand_cb_0=&NameSearch__meta_333=&NameSearch__meta_259=

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/69815/edition/66765/content
     Odgłosy : tygodnik społeczno-kulturalny. 1976-12-26 R. 19 nr 52
     str.16
       REPORTAŻE Z PRZESZŁOŚCI - WACŁAW PAWLAK
        ... Znany fotograf E.Sztuman
       usiłował na łamach gazet prze­
       konać łodzian, że najlepszym 
       prezentem pod choinkę będzie
       wykonany przez niego duży, ko-
       lorowy portret fotograficzny.
       Dla tych, którzy ulegli reklam
       ie prasowej, w domu przy ul.
       Piotrkowskiej 24 przygotowana
       była „weranda do zdjęć dobrze ogrzana".

   https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/69478/edition/66433/content
     Odgłosy : tygodnik społeczno-kulturalny. 1977-01-02 R. 20 nr 1
     str.15
       Stare Łódzkie Fotografia
       ... W latach siedemdziesiątych przybyły 
       jeszcze dwa zakłady fotograficzne
       — Dietricha na Dzielnej (dziś Narutowicza)
       i Sztumana na Piotrkowskiej 


--------------------------------------------------------------------------------------------


https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/75167/edition/71741/content
Czas : kalendarz na rok 1906. [Cz. 2]
str.155
  Maczewska


https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/75174/edition/71748/content
Czas : kalendarz na rok 1910. [Cz. 4]
   str.36
  Średnia   9  431  Maczewska Emma
  Wschodnia       Maczewska


https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/75177/edition/71751/content
Czas : kalendarz na rok 1912. [Cz. 2]
str.129
  Frank S., Piotrkowska 71 

http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/71753/Czas_Kalendarz_1913a_Cz2.pdf
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1913.
 Frank Zygfryd,  Piotrkowska 71

https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/75181/edition/71755/content
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1914.
str.16
str.103
 Frank Zygfryd, zakład fotograficzny  Piotrkowska 71

https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/12631/edition/10373/content?ref=desc
Informator handlowo-przemysłowy, rok 1914.
str.231
  Photographie artistiques
  S.Frank  Piotrkowska 71

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/zydzi_w_lodzi/zydzi_w_lodzi.pdf
str.157
Frank Zygfryd(Zelika)"Dziennik Łódzki", rok 1886.
  uczeń do zakładu stuman


https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-r-31-nr-266-26-wrzesnia-1895,NDEzNzA2ODQ/1/#info:search:stumana
Kurjer Codzienny R.31, nr 266 (26 września 1895)
str.2
  Wystawa Łódzka
  Naprzeciwko wejścia, pod przeciwległą ścianą,
  rzuca nam się w oczy namiot fotograficzny p.
  Stumana, który’ pośrodku ozdobiony został po-
  dobizną w wielkim formacie fotograficznym Je-
  go Ekscelencyi Generał-Gubernatora warszaw-
  skiego, br. P. A. Szuwałowa.

=====================================================================================================================================================

       STUMMAN JÓZEF

=====================================================================================================================================================


   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-64-nr-181b-2-lipca-1884,MTkyMjkxOTA/2/#info:search:stumann
     Kurjer Warszawski. R.64, nr 181b (2 lipca 1884)
     str.3
       = Szkoła przemysłowa.
       Sześcioklasową szkołę przemysłową w Łodzi ukończyli
       w r. b. następujący uczniowie: Karol Adamecki,
       Henryk Arbeiter, Dawid Do brzyński, Jan Frankowski,
       Karol Hubner, Henryk Je- lenkiewicz, Stanisław Jędrzejewski, August Kahlert, Erazm Kowalski, Maurycy Poznański,
       Adolf Seligsolin, Eljasz Siissmann, Józef Stumann. Ryszard Świętochowski, Alojzy Volkmer i Adolf Zielke. 

   https://polona.pl/item/gazeta-rolnicza-r-37-no-49-22-listopada-1897,MjM5NjUyOTM/6/#info:search:STUMMANa
     Gazeta Rolnicza R.37, no 49, (22 listopada 1897)
     str.7
       Reklama J.S.

   https://polona.pl/item/slowo-r-14-nr-226-2-pazdziernika-1895,MTU3NjUyNjk/3/#info:search:stumman
     Słowo R.14, nr 226 (2 października 1895)
     str.4
       otwarcie zakładu

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2988&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne R. 12 (1895) nr 40 (627)
     str.12
       Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić Szanowną Publiczność, źe z 
       końcem października r b. otwieram w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 
       Nr. 114, róg Złotej, 
       ZAKŁAD ARTYSTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 
       i takowy pod firmą 
       JOZEF STUMMAN 

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=53568&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
     Kurjer Warszawski / [red. W. Szymanowski]. 1884, nr 181b
     Józef Stumann

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=153282&from=&dirids=1&ver_id=&lp=40&QI=
     Kurjer Warszawski. R. 75, 1895, nr 351
     str.12
       Nowootowrzony Zakład Artystyczno-Fotograficzny 
       Józefa STUMMANA Marszałkowska 114, róg Złotej. 

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=152388&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Kurjer Warszawski. R. 76, 1896, nr 352

      1899 warszawa marszałkowska 114 Zakład Artystyczno-Fotograficzny 

   https://polona.pl/item/mucha-szkice-satyryczno-humorystyczne-zebrane-przez-f-kostrzewskiego-i-h-pillatego,ODA1NjUwMg/5/#info:search:STUMMAN
     Mucha 1897, nr 23 (4 czerwca)
     str.6

   https://polona.pl/item/kolce-kartki-humorystyczno-satyryczne-r-27-nr-49-4-grudnia-1897,NzU4NTI0Njk/8/#info:search:STUMMAN

   https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1892-nr-68-28-marca,MTQ3ODg4ODY/0/#info:search:stumann
     Gazeta Polska : (dawniej Codzienna) 1892, nr 68 (28 marca)
     str.2
       Stowarzyszene spożywcze „Merkury"
       Do sądu polubownego pp.: Edward Stumann,

   http://fm-ok.pro/Spravochnik_Popova_tom_2/html5forpc.html?page=594&bbv=1&pcode=
     Справочник Попова в 3-х томах
     str.592(594)
       ШТУМАН Иосиф Эльяшевич (Штуман Юзеі s. Еіаяа).
       Варшава, Маршалковска, 1 14. Владелец Фотографии.


     АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
     владельцев фотографий в Российской Империи | 1839-1917
     Варшавская губерния
     § ШТУМАН Иосиф (Sztuman Jozef). Варшава |


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════