Dokumenty
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                                      Rayska Antonina(dd Pukszta)
                                      Rayski Eugeniusz Karol Emanuel
                                        |
                                        |
                     o ------------------------------------------------------------------------------------------ o
                     |                                              |
                     |                                              |
                  Rayski Stanisław                                       Rayski Walery Jan
                  /        \                                      /         \
   Rayska Domicela(dd Jaszkowska)         Rayska Marja(dd Jaszkowska)          Rayska Eugenia(dd Szadurska)          Rayska Kamila Sabina(dd Maleczyńska)


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   Станислав Райский Райскіи Райскій Ковель  Макраны Мокраны Малориты   Брестская обл., Малоритский р-н, Кобрин
        Райский      Райскій     Непокойчицы


   Rayska Antonina(dd Pukszta)  * 1840??  † przed 1909
     
   Rayski Eugeniusz Karol Emanuel *     † przed 1921  pow. Kobryński majątek Mokrany(BY)Макраны P41_S38_MALORYTA
     |
     |
     o -- > Rayski Eugeniusz
     |      
     |   Rayska
     |     |
     |     |
     |     o -- > Rayski Eugeniusz
     |
     |
     o -- > Rayski Stanisław * 1865 
     |   :
     |   :
     |   :
     |   :.Rayska Domicela(dd Jaszkowska)*  †1919
     |   :
     |   :
     |   :  31.08.1921 koś. Matki Boskiej Łaskawej w Warszawa
     |   :.Rayska Marja(dd Jaszkowska)*1880 
     |
     |
     o -- > Rayski Walery Jan *1872 Mokrany pow.Kobryń
         :
         :
         :   11.10.1902 Warszawa św. Aleksander
         :.Szadurska Eugenia *1881  †16.09.1905 Zakopane  Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem (nazywany też starym cmentarzem)
         :
         :
         :  20.06.1909 Warszawa św. Aleksander  (R)1918
         :.Maleczyńska Kamila Sabina *1884 Lipka


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rayski Jerzy
Rayski Eugeniusz - Mokrany
Rayski Stanisław - Kucharzewo
Rayski Stefan  - Bujaki
Rayski Edward  - Niepokojczyce
Rayski Konstanty - Niepokojczyce

Rayski Edward Stefan
Rayski Jan    - Niepokojczyce

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdiIyWgOzhAhWYAxAIHb91BtU4HhAWMAN6BAgGEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F8693212%2F%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25B7%25D1%2596%25D1%2582%25D1%258B_%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25BA%25D1%2596%25D1%2585_%25D1%2586%25D1%258D%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%259E_%25D0%259C%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D1%2596_%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%259E_1680_1682_%25D0%25B3%25D0%25B3._%25D0%2597%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA_%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%259E._%25D0%259C%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA_2009._270_%25D1%2581._%25D1%2596%25D0%25BB&usg=AOvVaw1MzsudPOeG11yGwuZHvxUL

   http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0162d&sy=1902b&kt=2&skan=454-455.jpg#zoom=1&x=0&y=0
     Rayski Walery Jan    Eugeniusz Karol Eman & Antonina Pukszta     Mokrany gub.Kobryńska
        11.10.1902 Warszawa św. Aleksander  nr.454
     Szadurska Eugenia    Wincenty Seweryn & Maria Brygida Podgórska

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-85-nr-261-21-wrzesnia-1905,MTkzNDYzNjA/6/#info:metadata
     Kurjer Warszawski  R.85, nr 261 (21 września 1905)
     Kurjer Warszawski  R.85, nr 262 (22 września 1905)
     str.7
        Ś † P  Eugenja z Szadurskich Rayska
       po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona
       św. Sakramentami, zmarła w Zakopanem
       d. 16-go września 1905 r., przeżywszy lat 24.
       O czem stroskany mąż, rodzice, brat i siostra
       zawiadamiają krewnych, przyjaciół, znajo
       mych, koleżanki z pensji i konserwatorjum. 

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-89-nr-139-21-maja-1909,MTkzNTMxMzA/7/#info:search:rayskiej
     Kurjer Warszawski. R.89, nr 139 (21 maja 1909)
     str.8
       Za duszę ukochanej naszej córki, żony i siostry
       Ś.P. Eugenji z Szadurskich Rayskiej
       odprawione będą msza św. żałobne dnia 24-go maja
       nowego stylu w Warszawie w kościele św. Aleksan
       dra o godzinie 9 i pół i w Kobryniu (gub. grodzień
       ska) w kościele parafjalnym o godzinie 10-ej zrana
       Na które zaprasza się krewnych, znajomych i kole
       żanki z pensji i Konserwatorjum. 

   http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9214d&sy=325&kt=1&skan=294.jpg#zoom=1&x=0&y=0
     Rayski Walery Jan                   ewangielicko - augsburski
        20.06.1909 Warszawa św. Aleksander  nr.294
     Maleczyńska Kamila Sabina   Lipka; gm. Klembów pow.Wołomin   Adam & Zofia Żymirska

   https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=345&kt=1&skan=544.jpg#zoom=1&x=0&y=0
     Rayski Stanisław     Eugeniusz ; Antonina Pukszt Pakszt
        1921 Warszawa  par.Wszystkich Świętych  nr.544      ślub w kościele MB Łaskawej w Warszawie]    świadkowie Rayski Eugeniusz inżynier zam.Mokrany i Tołłoczko Ludwik zam. Warszawa
     Jaszkowska Marja  primo voto Szaflikowska   Ignacy Jaszkowski & Marta Oleśnicka

   ????? http://www.warszawa.polski-cmentarz.pl/grobonet/start.php?id=detale&idg=25021&inni=1
        Wanda Maria Rayska *23.06.1921  +01.05.2013
        Walery Rayski

   http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=15046
     Ogrodnik Polski : dwutygodnik poświęcony wszystkim gałęziom ogrodnictwa T. 7, Nr 3 (1885)
     str.64
        SZKOŁA OGRODNICZA PRYWATNA w Warszawie
        przy ulicy Nowogrodzkiej pod Nr. 36
        pod kierunkiem Dra J. Alexandrowieza
        Zawiadującego Rządowym Ogrodem Pomologicznym
        Sprawozdanie za rok szkolny 1883|4
         Obywatele z powiatów Kobryńskięgo, Prużańskiego 
         i Bialskiego, za pośrednictwem 
         W. Eugeniusza Rajskiego nadesłali: pp.
         ... Eugeniusz Rayski z Mokran ...
         ... Konstanty Rajski z Niepokojczyc
           Stefan Rajski z Bujaków ...

   https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=84925749&uid=82148437
     Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego za Rok 1913 R. 29  wyd. 1914
     str.112
       Rayski Walery , Wilcza 23

       Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego za Rok 1916
       Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego za Rok 1917

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-93-nr-83-26-marca-1913-dod-poranny,MjMxNDU1NDU/0/#info:search:rayska
     Kurjer Warszawski. R.93, nr 83 (26 marca 1913) - dod. poranny
     str.2
       Posiedzenia "Z Lutni"
       W poczet członków czynnych „Lutni” ogólne zgromadzenie przyjęło pp.: ... Kamilę Rayską ...

   https://polona.pl/item/dzieje-polskiego-stowarzyszenia-muzykow-pedagogow,NzM5MTg3MDA/7/#info:search:rayska
     Dzieje Polskiego Stowarzyszenia Muzyków Pedagogów.
     str.8
       b. Produkcje uczniowskie. 
       W okiesie lat 1923—1930 odbyło się kilkadziesiąt pro
       dukcyj uczniów których przedstawili następujący nauczycie
       le, członkowie Stowarzyszenia:
         pp.:... Hoffmanówna, ... Rayska-Maleczyńska. 

   https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-111-nr-105-18-kwietnia-1931-wyd-poranne,MjQxMjk1MDk/6/#info:search:rayska
     Kurier Warszawski R.111  nr.105  18.04.1931
     str.7
       p. Kamilla Maleczyńska-Rayska (akompaniament), 

   https://polona.pl/item/gazeta-polska-wychodzi-codziennie-rano-r-2-nr-304-17-listopada-1916-nr-371,Mjk2MDM1MjY/3/#info:search:rayska
     Gazeta Polska : wychodzi codziennie rano R.2, nr 304 (17 listopada 1916)
     str.4
       Sławę Wysocką i Kamę Rayską Krucza

   https://polona.pl/item/wiadomosci-studium-historii-prawa-litewskiego-t-1,NDcwMDU5NzA/415/#info:search:rayskich
     Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego. T. 1
     Ehrenkreutz, Stefan
     Wysłouch, Seweryn
     str.402(416)
       5. archiwum rodz. Rayskich, maj. Mokrany i Tryszyn(koło Brześcia), pow. brzeski, woj. poleskie,

   https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1805-n-11-5-sierpnia-wkladka,NjgzNTQ1MzU/5/#info:search:rayska
     Kuryer Litewski. 1805, N 11 (5 sierpnia) + wkładka
     str.6
       Nabywszy debra Mokrany, borki alias Lepary w Powiecie Kobryiiskim położone WJP. Stanisław z Rayska Rayski Szanibelan był Dworu Pol.
       od WJP. z Hanusa Leparskiego byłego Sędziego Ziem. Pow. Kobryńskiego w połowie Dziedzica po śmierci cyca swego 
       "WJP. Jerzego Leparskiego ex Podkomorzego Upitskiego, a w drugiey połowie do sprzedania tychże Dóbr umocowany Plenipotent
       ed rodzonego Brata WJP. Franciszka Leparskiego ex Sędziego Grodz. Kobryń. Uwiadamia wszystkich Wie-ir vcieldw, tak W Jerzego 
       iskoteż i Jego Sukcessorow W W. Jana i Franciszka Ee- parskith, aby raczyli z dowodami istotnemi sstni osobiście, lub przez swych
       Plenipotentów po Satysfakcią stawac w Mokranach lub przed Aktami Ziemskiemu Pow. Kobryn. do Roku, licząc od dnia nabycia tych 
       Dobr 24 Junii V- S. Roku 1805; po upłymeniu tego terminu że terazmeyśzy Dziedzie nie będzie obowiązanym zaspakaiać, ma honor ostrzedz. 

   https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1805-n-12-9-sierpnia-wkladka,NjgzNTQ1Mzg/0/#info:metadata
     Kuryer Litewski. 1805, N 12 (9 sierpnia) 
     str.5

   https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1805-n-19-2-wrzesnia-wkladka,NjgzNTQ1NDk/0/#info:metadata
     Kuryer Litewski. 1805, N 19 (2 września) 

   https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1833-ner-122-16-pazdziernika-dod,NjgzNTIzMTQ/7/#info:search:rayska
     Kuryer Litewski. 1833, Ner 122 (16 października)
     str.8
       136. Izabella z Grabowskich Rayska Marszałkowa Kobryńska dziedziczka Bulkowa
          o podniesienie układu 1818 apryla 24 nieprawnie z Prokuratorem sporządzonego 
          o przyjęcie napowrót przelanego na Massę obligu Mouasteru Dzięciołowickiego
          a zapłacenie summy czr. zł. 2,000 z procentami.— {pow. Wołkowyski??}

https://polona.pl/item/litovskij-vestnik-official-naa-gazeta-kuryer-litewski-gazeta-urzedowa-1835-no,NjgzNjU1OTc/2/#info:search:rayska
   Litovskìj Věstnik'' : officìal'naâ gazeta = Kuryer Litewski : gazeta urzędowa. 1835, № 101 (17 grudnia)
   str.4
   Grodzieńskie Towarzystwo Dobroczynności,
   ... Waleria Rayska

   https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-r-27-nr-60-1-marca-1891,NDEwMzc5Mjk/
     Kurjer Codzienny R.27, nr 60 (1 marca 1891)
     str.2
       Antonina Rayska Towarzystwo Ogrodnicze

   https://polona.pl/item/gazeta-rolnicza-r-36-no-9-29-lutego-1896,MjM5NjUxMTU/11/#info:search:rayska
     Gazeta Rolnicza R.36, no 9 (29 lutego 1896)
     str.12
     • SADZONKI wierzby koszykarskiej są do sprzedania w cenie rs. 1 kop. 20 za i000 sztuk. Adres: St. Małoryto, gub. grodzień ska. A. Rayska

   https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=1&uid=82148411
     Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego za Rok 1887 R.III  wyd.1888
     str.25
       12. Przedstawiano do oceny komisyi wino z jagód owocowych (p. A. Rayska,
         p. Łuszczewski i Siwecki). Wino z porzeczek p. Rayskiej z r. 1886 uznano za bardzo dobre. 

     Nazwisko Rayska Antonina na łamach Rocznika od 1887 do 1906

   https://polona.pl/item/rocznik-towarzystwa-ogrodniczego-warszawskiego-za-rok-r-15-1899-wyd-1900,ODIxNDg0MjY/60/#info:search:rayska
     Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego za Rok 1906 R. 22 , wyd. 1907
     str.51(61)
       Rayska Antonina, Mokrany p. Małoryto, gub. Grodzieńska.

https://polona.pl/item/dzien-dobry-r-2-nr-350-17-grudnia-1932,MTUxNjU0MjU/4/#info:search:rayska
Dzień Dobry R.2, nr 350 (17 grudnia 1932)
str.5
Pod samochodem Ogrodniczka instytutu głucho niemych i ociemniałych. 40-letnia Teodora Rayska (PI. 3 Krzyży 4-6) dostała się na placu Napoleona pod samochód.

https://polona.pl/item/gazeta-swiateczna-r-53-nr-2756-26-listopada-1933,MjYxMjAyOTk/11/#info:search:rayska
Gazeta Świąteczna R.53, nr 2756 (26 listopada 1933)
str.12
 Gospodyni z praktyką posukuje zajęcia w majątku lub na plebańji. Posiada dobre świadectwa. Zgłosze nia: Rayska Marja, Warsawa, ul. Krucza 5 m. 32.

http://tour.brest.by/image/putevoditel/Malorita.pdf

https://radzima.org/be/miesca/nepakoychycy.html


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=34507
Akty sądy Brzeskiego
Rayski Melchior podstarości Brzeski
Райскiй Мальхеръ, подстароста 6ерест. 7, 57, 68, 81, 84. 86, 89, 108. 124, 157, 159, 282,
    Крнштофъ 225
    Станиспавъ 229, 230. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003845939#?page=543
Brześć Rayski Niepokujczycki

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003845956#?page=358
zbór Jamno

https://elib.grsu.by/katalog/69967-82190.pdf


   http://reformowani.org.pl/

   ???
   Tadeusz RAYSKI - syn Walerego i Marii, ur. dn. 20.05.1919 r. w Grodzisku Mazowieckim,
   wywieziony podczas Powstania Warszawskiego do Gross-Rosen, został zamordowany w drodze do Austrii wiosną 1945 r.

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=5&uid=21451578
Kurier Warszawski 22.03.1937 No.81
z Sunderlandów Wanda Fiedlerowa
żona adwokata 20.03.1937  cm. Ewangielicko - Reformowany ul.Młynarska róg ŻytniejKurier Warszawski 22.03.1937 No.81
 Droga Krzyżowa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.fiedler.se/family_tree/
     geneaologia

     "Stefan Anders Fiedler' malmo

     Rayski Jan Konstanty
     Konstantancja Von Kreuger z Mejerów (Abt 1843-Abt 1945)
        |
        o --- > Rayski Edward Konstantynowicz *1879
        |
        o --- > Rayski Eugeniusz
        |
        o --- > Rayski Władysław
        |
        o --- > Karnowska Maria(dd Rayski)
        |
        o --- > Czajkowska Regina(dd Rayski)
        |
        o --- > Szefer Zofia Joanna(dd Rayski) *14.09.1875  †Abt 1972 Staszów
              25.04.1895 Niepokojczyce
            Szefer Kazimierz Jan Konstanty *12.09.1861 Sielec  †09.04.1939 Staszów
              |
              |
              o -- Szefer Irena *1905  †1950 Staszów
              |
              |
              o -- Szefer Konstancja
                 Fiedler Mieczysław

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://statlibr.stat.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/B3LKS6SQT3M6EJQ2J6ELTQR3SXMS17.pdf

Последний хозяин Непокойчицы Эдвард Райский вместе с женой и детьми выехал в Турцию в 1939 году
               Эдуард Константинович Райский (1879 года рождения)

Евгений Райский. 1835-1908
Eugeniusz Rayski
Валерия Райская, в девичестве Брумер. Она родилась 1 мая 1807 года, умерла 6 января 1841 г
Waleria Rayska dd Brumer

https://radzima.org/be/fota-albom/874.html?id_gallery=11184
 Pomnik poległych
 "OFICEROM • I PODOFICEROM • WOJSKA POLSKIEGO • RZECZNEJ FLOTYLLI • MARYNARKI WOJENNEJ • i 135 - PUŁKU PIECHOTY • POLEGŁYM • W MOKRANA[C]H • 26. IX. 1939."
 ... CHOR. MAR. LUDWIK SZEFER ...

https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/publication/1882/edition/1865/content?navq=aHR0cDovL3d3dy56YXBpc3l0ZXJyb3J1LnBsL2RsaWJyYS9yZXN1bHRzP2FjdGlvbj1BZHZhbmNlZFNlYXJjaEFjdGlvbiZ0eXBlPS0zJnNlYXJjaF9hdHRpZDE9NjMmc2VhcmNoX3JhbmdlMT0xOTQyMDcyMn4xOTQzMDgwMiZwPTk3&navref=MWdhOzFmdCAxZm47MWY2IDFnYjsxZnU
Szefer Zofia Staszów

   https://polona.pl/item/dziennik-poznanski-wychodzi-codziennie-z-wyjatkiem-poniedzialkow-i-dni-poswietnych,NTA2MDI4Mjk/3/#info:search:rayskich
     Dziennik Poznański : wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych R.37, nr 95 (25 kwietnia 1895)
     str.4
       W Niepokojczycach na Litwie w tamtejszym kościele
       ew.-reformowanym pobłogosławionym został w dniu dzi-
       iejszym związek małżeński pomiędzy panem Kazimierzem
       Szeferem z Serejnów, pasterzem zboru ew.-reformo-
       wanego serejskiego, a panną Zofią Rayską, córką
       Konstantego i Konstancyi małżonków Rayskich z Niepokojczyc


   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=194695
     Jednota Organ Polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 1930 R.5 nr3
     str.14(46)
       Jubileusz 40-lecia pracy duszpasterskiej Prze-
       wielebnego Ks. płk. Senjora Kazimierza Szefera


Kazimierz Szefer, 1862 - 1939
 1895
Zofia Zofia urodziła się dnia 14 wrzesień 1875, , Niepokojczyce


     Antoni Malczewski      Wojciech & Katarzyna 
        1848  nr.8  Staszów
     Katarzyna Witek [dd Szefer] Józef & Marianna/Jadwiga Gauda

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://pbc.biaman.pl/Content/31900/StPodl4.pdf
   https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4273/1/Studia_Podlaskie_4_Sobczak.pdf
     Studia Podlaskie IV
     Sobczak Jacek
     str.51
       SEJMIK KOBRYŃSKI 14 II 1792 R
        Stefan Rayski, komisarz komisji porządkowej cywilno-woj ­skowej w Brześciu Litewskim,

http://staszowski.eu/v3/images/stories/gazeta/56_14.pdf

     Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, ... 1928
     str.1106
       Mokrany
       Lekarze (midecins):
         Rayski Jerzy dr. 1840
       Właściciele ziemscy
         Rayski Eug. (1266) 
         Rayski Stanisław (Kucharzewo)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ziemianie.pamiec.pl/pl/majatki/index.html
     Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930 Województwo poleskie, Województwo wołyńskie
     Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński
        Ziemianie polescy- spis z 1929 roku
        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński
         Kobryń 
          Rayski Eugeniusz - Mokrany,    P41_S38_MALORYTA
          Rayski Stanisław - Kucharzewo,
          Rayski Edward  - Niepokojczyce, P40_S38_ZABINKA
          Rayski Stefan  - Bujaki,

     Dzieje kosciolow wyznania helweckiego w Litwie
       JAMNO Niepokojczyce

https://polona.pl/item/starozytna-polska-pod-wzgledem-historycznym-jeograficznym-i-statystycznym-opisana-t-3,OTY5NjgwNDk/
Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. T. 3
Niepokojczyce , nad Muchawcem, majętność Rajskich, z koś. wyznania reformowanego


https://polona.pl/item/kurjer-poznanski-r-32-nr-319-17-lipca-1937-wyd-poranne,MTc4MzMyMTA/1/#info:search:rayskich
Kurjer Poznański R.32, nr 319 (17 lipca 1937) s
str.2
Zycie Polesia ogladane bryczki


https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-1872-nr-39-19-lutego,NDA5NTg4MjY/1/#info:search:rayskich
Kurjer Codzienny 1872, nr 39 (19 lutego)
W dniu 20 lutego to jest we wtorek, jako w 13tą smutną różnicę śmierci ś. p. Katarzyny z Krzyżanowskich Schaefer,
 odprawiać się będzie żałobna wotywa o godzinie 11 ej z rana, na któ rą mąż wraz z dziećmi, zaprasza krewnych, przy jaciół i znajomych. 

https://polona.pl/item/gazeta-polska-wychodzi-codziennie-rano-r-2-nr-309-22-listopada-1916-nr-376,Mjk2MDM1MzE/3/#info:search:rayskich
Gazeta Polska : wychodzi codziennie rano R.2, nr 309 (22 listopada 1916) 
str.4
Teofil, Wiktoria i Bogusław Wagnerowie, zawiadamiają Bronisława i Cecylję Madeńskich w Warszawie Praga. Sprzeczna nr. 1.
 że są zdrowi w Moskwie, Kołokolnikow zaułek nr. 12 m. 20. Są bardzo zaniepokojeni o nich i całą rodzinę. 
 Co u was słychać i u Krysińskich? Gdzie Michałowie. Stefan. Bronisławowa i Zygmuntowa Paszkowscy i co się
 dzieje z naszym domem? Mania jest u Rayskich w Slawiańsku. Tosia n Jaaków. Proszą o wiadomości tą samą drogą. 

https://polona.pl/item/obwieszczenia-publiczne-dodatek-do-dziennika-urzedowego-ministerstwa-sprawiedliwosci,Njc3NzAzOTA/53/#info:search:niepokojczyce
Obwieszczenie publiczne ; dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości R.12 nr.85 24.10.1928
   Sąd okręgowy w Pińsku, wskutek prośby pełnomocnika inżyniera 
   Edwarda-Stefana Rayskiego, adw. Aleksandra Berga, zam. w Pińsku
   przy ul. Łahiszyńskiej Nr. 21, wzywa na mocy art. 1777 0 - 8 U. P. C. nie- 
   wiadomego z miejsca pobytu Jana Rayskiego^ dawniej zam. w majątku
   Niepokojczyce, gm. zbirohowskiej, pow. kobrynskiego, aby w ciągu 6 mie sięcy,
   od chwili ogłoszenia niniejszego, stawił się w tymże sądzie, po nieważ 
   po upływie tego terminu nastąpi uznanie go za zmarłego. Wzywa się wszystkich,
   którzy o życiu lub śmierci zaginionego po siadają jakiekolwiek wiadomości, 
   aby o znanych sobie faktach zawiado mili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej 
   terminie. (Akta Nr. Z. 950/28). 


https://polona.pl/item/obwieszczenia-publiczne-dodatek-do-dziennika-urzedowego-ministerstwa-sprawiedliwosci,Njc3NjgzNDQ/

Na zasadzie art. 1401 U. P. C., sąd grodzki w Kobryniu wzywa spadkobierców zmarłego w 1915 roku Jana Rayskiego, ażeby w ciągu 6 miesięcy, od dnia wydrukowania niniejszego obwieszczenia, zgłosili
prawa swoje do pozostałego po nim spadku, składającego się z prawa do 9/56 idealnych części majątku ziemskiego Niepokojczyce, położonego w gminie żabinkowskiej, powiatu kobryńskiego. Akta Zb. Nr. 55/29.


https://polona.pl/item/obwieszczenia-publiczne-dodatek-do-dziennika-urzedowego-ministerstwa-sprawiedliwosci,Njc3OTQwODk/0/#info:metadata
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.17, № 60 (29 lipca 1933)
działkach gruntu z majątku Mokrany, gm. mokrańśkiej, pow. kobryńskiego, woj. poleskiego, 
majątku ziemskim Mokrany z częścią folwarku Zgoda-Zaberje(koło Zabłocie), gm. Wielkoryta pow. brzeskiego, woj, poleskiego, 


https://polona.pl/item/obwieszczenia-publiczne-dodatek-do-dziennika-urzedowego-ministerstwa-sprawiedliwosci,Njc4ODA3MTg/6/#info:search:rayskiego
Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości. R.18, № 73 (12 września 1934)
  Rayski

Obwieszczenia Publiczne. R.21, № 35 (1 maja 1937)???
https://polona.pl/item/czas-dziennik-poswiecony-polityce-krajowej-i-zagranicznej-oraz-wiadomosciom-literackim,MjUwMTM2Njk/0/#info:search:rayskiego
  Rayski Tołłoczko Syroczyńska
???

https://polona.pl/item/gazeta-lwowska-1834-nr-52-1-maja-dod,NDcxNzgwNjI/14/#info:search:rayska
Gazeta Lwowska 1834, nr 52 (1 maja) 
str.15
 Rayska Vrecha


   Rayski Józef
   Rayska Tekla(dd Vrecha)
     |
     o -- > Rayski Tomasz *17.10.1811 Lwów  †21.03.1885 Wiedeń cm.Łyczakowski Lwów adwokat krajowy {Jan Nepomucen Wit}
     |      29.04.1840 Lwów Bazylika
     |   Rayska Julia(dd Waniczak)*1817 Tarnów  †29.01.1908 Lwów cm.Łyczakowski
     |      |
     |      o -- > Rayski Albin *1845  †18.03.1921 Lwów cm.Łyczakowski
     |      |
     |      o -- > Rayska Zofia *1848  †1865
     |      |
     |      o -- > Rayski Adam *1852 Lwów inżynier,  †1891;
     |         Rayska Janina(dd Rzewuska)*   †17.02.1919 Radom
     |
     |
     o -- > Rayska Amelia *13.10.1815 Lwów Bazylika
           23.04.1845 Lwów Bazylika
        Ressig Karol *1799
        Rassig

http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/schematyzmy/szematyzm_1881.pdf

https://polona.pl/item/gazeta-narodowa-r-48-1908-nr-24,MjcwMjcwMjA/1/#info:search:rayskiego
Gazeta Narodowa R.48 [!], (1908), nr 24
str.2
  Pogrzeb ś. p. Julii Raysklej, matki p. Albina Rayskiego
    29.01.1908 Lwów  Michałowice pow. Rudecki 

https://polona.pl/item/gazeta-polska-dawniej-codzienna-1883-nr-267-29-listopada,MTQ3ODQzNzI/1/#info:search:rayskiego

Rayski Tomasz

http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/ksiega_adresowa_1897/ksiega_adresowa_1897.pdf
 Rayski Adam inż

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/360264/PDF/NDIGCZAS015666_1910.pdf
KALENDARZ MARYANSKI 1910
str.153
  Rayski Adam , właśc. dóbr, Michalewice (Rudki).

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/1343/ksiega.pdf
Księga pamiątkowa Towarzystwa „Bratniej Pomocy“ Słuchaczów Politechniki we Lwowie
str.257
  2078. Rayski Adam, ur. Lwów 1852, gimn., 1870—5 I.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/112755/edition/105401/content?ref=desc
Kurier Lwowski 21.03.1921  nr.68
str.6
  https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-109-nr-47-17-lutego-1929-dod,MTkwNDU1MzE/22/#info:search:rayskich

Janina z Rayskich Mołodecka   

https://polona.pl/item/ziemia-lubelska-r-14-nr-82-20-lutego-1919,MTc1MzYyNDM/2/#info:search:rayskiej
Ziemia Lubelska R.14, nr 82 (20 lutego 1919)
str.3
Za duszę S. p. A Janiny z Rzewuskich 
 ADAMOWEJ KIETLICZ-RAYSKIEJ 
 zmarłej w dniu 17 b. m. w Radomiu odbędzie
 się nabożeństwo żałobne w tutejszym
 kościele Karmelitów w dniu 3 marca o 8 rano,
 na które zapraszają krewnych i znajomych Kuzynki. 

https://polona.pl/item/gazeta-lwowska-r-55-nr-295-28-grudnia-1865,NDc3MjcyNTc/6/#info:search:rayska
Gazeta Lwowska R. 55, nr 295 (28 grudnia 1865)
str.7
Spis osób we Lwowie zmarłych,
Rayska Zoiia, córka adwokata, 17 I. m., na tyfus.

https://polona.pl/item/ziemia-lubelska-r-12-nr-235-11-maja-1917,MTc1MzI4NzM/2/#info:search:rayska
Ziemia Lubelska R.12, nr 235 (11 maja 1917)
str.3
Albinowie Rayscy zawiadamiają Wandę Rayską w Orle Smoleńska 10: 
Mieszkają w Drzewcy oboje zdrowi, Janka w N ezabitowłe w szkole, Witold 
zdrów mie szka w Ostrołęce, Sefanowie w Warszawie prowadzą sklep na Ziotej. 


https://polona.pl/item/gazeta-lwowska-r-87-nr-269-25-listopada-1897,NDc3NzQxNzI/3/#info:search:rayska

Janina Rayska, żona Jana Nepomucena Rayskiego, żołnierza z r. 1863, pisarza i właściciela fabryki haftów, zmarła d. 22 b. m. w Paryżu.


https://polona.pl/item/kurjer-codzienny-r-39-nr-302-19-pazdziernika-1903,NDEzNzczMDQ/2/#info:search:rayska
Kurjer Codzienny R.39, nr 302 (19 października 1903)
Dnia 11 b. m. w parafialnym kościele w Dąbrowie ks. proboszcz Rayski z Kazimie rzy Wielkiej
 pobłogosławił związek małżeń ski pomiędzy p. Maryą Rayską córką Karoli ny z Sokołowskich i Stanisława małżonków Rayskich,
 a p. Czesławem Bratkowskim urzę dnikiem towarzystwa „Nadzieja* w Dąbrowie, na chórze śpiewali wychowańey szkoły górni- ezej,
 a greno gości weselnych było przyjmo wane ze staropolską gościnnością w domu ro dziców panny młodej.

   Rajski Eugeniusz      17 4137933    UL. DOBREGO PASTERZA 99D/17
                         31-416 Kraków


https://polona.pl/item/gazeta-sadowa-warszawska-r-56-nr-29-16-lipca-1928,MzM4OTUxMTc/0/#info:metadata
Gazeta Sądowa Warszawska R.56, nr 29 (16 lipca 1928)
str.464(16)
Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Nowogródku Ziemie Wschodnie ogłasza, że niżej wymionione nierucho mości zostały wywołane do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki. 
9) Folwarki: Zapole, Podlesie, Kijewszczyzna, Zad-
 worje i Cierplcze o powierzchni mniej-więcej 926,14 dziesię
 cin położone w gminte Niodżwiedzice pow. Baranowickiego
 pochodzące z dóbr Sawejki, a należące do Leonarda, Hekto
 ra i Stanisława Rayskich ze spadku po Emilji Rayskiej:
 na dzień 16 czerwca 1929 roku. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

http://reformowani.org.pl/ogloszenia/1207-21-09-2014-r
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
5 września minęły 24 lata od odejścia śp. Zygmunta Rayskiego.  (+1990)
 Zygmunt Rayski urodził się 22 lipca 1917 roku w ziemiańskiej
 rodzinie pochodzącej od wieków z Niepokojczyc k/Brześcia.
 W domu Rayskich obowiązywały surowe zasady wychowania a wielowiekowe
 tradycje polskiego domu skrzętnie przestrzegane i kultywowane.
 Męska strona rodu Rayskich od pokoleń była chrzczona i wychowywana
 w Kościele Ewangelicko-Reformowanym a Zygmunt był bardzo dumny ze
 swojej przynależności do zboru warszawskiego. W zborze znalazł wielu
 przyjaciół i kolegów a parafię traktował jako swój drugi dom zwłaszcza
 po tym, jak ze swym bratem został wcześnie osierocony. Zygmunt Rayski
 był człowiekiem o wielkiej uczciwości i przyzwoitości, pracowity.
 Był człowiekiem rodzinnym, o którą troszczył się i dbał. Bliskim
 bardzo brakuje Jego obecności, opieki, którą ich otaczał,
 odpowiedzialności i rad. Ojca i Dziadka wspominają Barbara, Łukasz i Tadeusz. 

https://polona.pl/item/ksiazka-informacyjno-adresowa-cala-warszawa-1930,NTU5MzI5/411/#info:search:rayski
Książka informacyjno - adresowa "Cała Warszawa" 1930
dział: XIV - 66
24570. Ludomił Rayski, Al. 3-go Maja 16        [[Rocznik Strzelecki : wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego. 1933]]

dział: XV - 330
Rayski Walery, handl., Wielka 5. 

https://polona.pl/item/ksiega-adresowa-malopolski-lwow-stanislawow-tarnopol-z-informatorem-m-stol,NzUzNTQ5OTA/470/#info:search:rayski
Księga adresowa Małopolski : Lwów, Stanisławów, Tarnopol z informatorem m. stoł. Warszawy, województwa krakowskiego, pomorskiego, poznańskiego i śląskiego : rocznik 1935/1936.
SPIS MIESZKAŃCÓW M. LWOWA 
str.471(291)
Rayski Stefan, literat, Kordeckiego 10. 
— Zygmunt, technik asek., Badenich 5

https://polona.pl/item/dziennik-polski-wychodzi-codziennie-rano-r-5-nr-163-17-czerwca-1939-wyd-abc,ODAwNzAyMA/4/#info:search:rayskiemu
Dziennik Polski : wychodzi codziennie rano R. 5, nr 163 (17 czerwca 1939) 
str.5
Wydział śledczy prowadzi do* chodzenia przeciw Stefanowi Rayskie mu, właścicielowi biura pod firmą „St* kretariat literacki" przy ul. Obrony Lwowa 1. 19. zamieszkałemu przy ul. Głębokiej 1. 1S


Stanisława Kuszelewska Rayska  płk.L.Rayski szef Depar tamentu Lotnictwa M. S. Wojsk).

https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1814-nro-98-9-grudnia-dod,NjgzNDY3OTU/5/#info:search:rayskiego
Kuryer Litewski. 1814, Nro 98 (9 grudnia)
JW. Stefana Alexandra Rayskiego Marszałka Brzeskiego i kawalera orderu ś


https://polona.pl/item/kuryer-litewski-1819-ner-46-26-lutego-dod,NjgzNjE4Mjg/2/#info:search:rayskich
Kuryer Litewski. 1819, Ner 46 (26 lutego)
Gdy W W. Adam i Anna Rayscy Sę dziowie Graniczni Pita Kowien, wroku 1818 apryla 19 dnia majątek zwany Teresscw w Po wiecie Kowień. dziedzictwem od W. Xawerego ■ Sierpińskiego nabyli, a dla wszelkich okazać się mogących ustronnych pretensorów t i kredy torów i dla ewikcyi zystau ih 2,000 rubli u W. Pol kowskiego na majątku Czyczyńach, w jakięy tre ści w roku 1818 9 bra n przed aktami Ziem. zapisane przez samych aktorow oświadczenie, nayduje się, dla wiadomości poWi.zcrh.ney , za uproszeniem samych d H . Rayskich do Kurye- ra Lit. dla trzykrotney awizacyi podaię i pod pisuję się. Jan Stabrowski Komor. Pttu Kowień. 

https://polona.pl/item/pribavlenie-k-litovskomu-vestniku-dodatek-do-gazety-kuryera-litewskiego-1838-ner-99,NzI1MTAyNzk/1/#info:search:rayskiemu
Pribavlenìe k˝ Litovskomu Věstniku = Dodatek do Gazety Kuryera Litewskiego. 1838, Ner 99 (5 maja)
str.1 i 2
 Adam i Anna Rayscy

https://polona.pl/item/gazeta-lwowska-1834-nr-7-16-stycznia-dod,NDcxNzc5OTQ/13/#info:search:rayskich
Gazeta Lwowska 1834, nr 7 (16 stycznia)
str.14
78. Niezabitowskiego Krzysztof* Podkomorze go Nowogrodzkiego sukcessorowie: Konstancy® z Rayskich matka — Alexander i Konstantyn sy nowie, Stefania, Walery* i Barbara córki, Nie- cabitowsoy; w assystencyi opieki, o przyięoie li kwidacyi w mmmach zastawney na JDorohacb, oraz obligowey po Konitanoyi Nieaabitowskiey, o są dzenie surnm , oraz za rewersem , drogi raz nie należnie wybranych intrat z Iwania , i nakonieo z niewolnego korzystania z lasów Dorobowskich massie prayohodzącyeh , a po zamknięcia tym Sposobem raohunka , o przyięoie w restanoyi pra- wney, stosowney do Ukazo i833 Junii 22. satys fakcyi, stosownie saś do dekretu, powrócenia do masiy Doroh i Moysiewicz. https://polona.pl/item/kurjer-r-4-nr-26-2-lutego-1909,MTAyMzA4NjA0/2/#info:search:rayskiego
Kurjer R. 4, nr 26 (2 lutego 1909)
str.2
  dzisiejszego ślubu p. Konstantego Rayskiego z p. Teresą Piotrowską 02.02.1909


https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831248#?page=1
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1880 г.
str.28(42)
 Владиміръ Юліяновпчъ Райекш, (о. к. въ Слони*. уѣздн
str.79(93)
 Васйлій йвановичъ.Райскій
str.85(99)
 Евгеніи Егоровичъ Райскій


Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1883

str.82
105
210
  (394)

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831244#?page=114
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии 1884
str.74(114)
Евгеніи Егоровичъ Райскій
str.95(135)
—Поручикъ Е. Е. Райскій

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831240#?page=1
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1888 г
str.103(150)
Евгеніи Егоровичъ Райскій

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831227#?page=1
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1900 г 
str.68(126)
 2-й части: Аѳнс, Петр. Райскій, о. к. Тульск
str.113(171)
  лекарь, Юр. Евгн. Райскій, 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831224#?page=280
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии... - Гродна : Гродн. губ. стат. ком., [1860-1915]. - 17-27.
на 1903 г. - 1903.
str.220(280)
Aftanazy Петровичъ Райскій
str.224(284)
 Георгій Евгеньевичъ Райскій. Jerzy Eugeniusz Rayski

https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831218#?page=1
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии. 1909
str.162(166)
  162 Райскій А. И. з. г. Одельскъ, Сокольскаго 
str.236(240)
  , 236 Райскій Ю. E. —м. Домачево, Брестскаго уѣз Jerzy Eugeniusz Rayski tytularny sow.
str.514
  Райскій Евгеній Егоровичъ, Деревенскія стр


https://dlib.rsl.ru/viewer/01003831258#?page=1
Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1871
str.152


https://dlib.rsl.ru/viewer/01005495232#?page=1
Российский медицинский список на 1908
str.333(351)
Райскій Георг. Евг. 68 Л. 93. к. а. Сел. вр. М. Домачево, Брестск. Гродн.

https://dlib.rsl.ru/viewer/01005529754#?page=1
Российский медицинский список на 1911
Райскій Георг. Евг. 68 Л. 93. к. а. Сел. вр. М. Домачево, Брестск. Гродн.

https://dlib.rsl.ru/viewer/01006516586#?page=1
Российский медицинский список на 1914
str.388(408)
Райскій Юр. Евг. 68 Л. 93. к. с. впр. Бр.-Литовскъ. Гродн.

https://dlib.rsl.ru/viewer/01006516589#?page=5
Российский медицинский список на 1916
str.395(427)
Райскій Юр. Евг. 68 Л. 93. к. с. впр.


Райскій

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

https://polona.pl/item/historyczny-opis-kosciolow-miast-zabytkow-i-pamiatek-w-powiecie-wloszczowskim,MTA1NDgyNg/34/#info:search:rayskiemu
Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim
  str.54
     Irządze
     Danielowi Rayskiemu Komisarzowi administracyjnemu* Radcy Wojewódzkiemu Sędziemu pokoju* 
     Kawalerowi Orderu św. Stanisława 3 klasy* najlepszemu małżonkowi oycu ur. 1775 r. + 1839 
     przywiązana żona wraz z dziećmi pomnik ten położyła.
     Herby: Kietlicz i St. koń. Pod chórem pomnik z herbem Ślepowro


https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-84-nr-199-20-lipca-1904-dod-poranny,MjQ1MjE4Nzk/1/#info:search:rayskich

str.2
  Wczoraj, w Pilicy w gub. kieleckiej, w ko ściele miejscowym pobłogosławiony został zwią zek małżeński p. Mścisława Godlewskiego,
 radcy komitetu T. K. Z., publicysty, b. redaktora Słowa , syna ś. p. Korneljusza i ś. p. Emilji z Rayskich, z panną Izą Miączyńską,
 córką ś. p. Władysława, właściciela dóbr Rudniki i małżonki jego Felicji z Wielowieyskieh Miączyńskich

http://miechowski_kuferek.manifo.com/gmina-raclawiceGodlewski Walenty        sędzia grodzki kolneński, dziedzic dóbr Włodki w powiecie Łomżyńskim, 
Katarzyna (dd Szulborska)
   |
   o -- > Godlewski Franciszek
        1803 
      Godlewska Irena(dd Głębocka)
        |
        o -- > Godlewski Wespazjan *1811  +1851 Szczekociny
        |
        o -- > Godlewski Robert Władysław *03.06.1813
        |
        o -- > Godlewski Wiktoryn Łukasz Korneliusz *20.10.1816 par.Sancygniów Iżykowice +1903
        |   :
        |   :.Godlewska Emiljia(dd Rayska)*    +1854 Kępie
        |   :   |
        |   :   o -- > Godlewski Mścisław Franciszek Daniel *09.03.1846 Krasocin  +21.05.1908 Nałęczów
        |   :   |      19.07.1904 Pilica
        |   :   |   Godlewska Izabela(dd Miączyńska) -- Miączyński Władysław & Felicja(dd Wielowiejska)
        |   :   |      |
        |   :   |      o -- > Godlewski Władysław *1908  +1909 Markocice
        |   :   |
        |   :   o -- > Godlewski Emilian Julian Dawid *1847 Krasocin  +1930
        |   :   |      19/31.08.1873 Warszawa Przemienienie Pańskie nr.71
        |   :   |   Zofia(dd Roszkowska)*1848  +1911
        |   :   |      |
        |   :   |      o -- > Marian *1874  +1958
        |   :   |      o -- > Emil *1875  +1944
        |   :   |      o -- > Tadeusz *1878  +1921
        |   :   |
        |   :   o -- > Godlewski Gabryjel Władysław *1851 Krasocin  +1909
        |   :   |      04/16.07.1881 par.Koniusza nr.19
        |   :   |   Pauliną Klotylda Woźniakowską *1860 Kraków Polekarcice
        |   :   |      |
        |   :   |      o -- > Aniela Zofia Helena (1882-1970
        |   :   |      o -- > Helena Gabriela Emilia (1884-1967
        |   :   |
        |   :   o -- > Godlewski Stefan *1853  +1929
        |   :         19.11.1889 Solec
        |   :      Godlewska Walerya(dd Walchmowska)*  +1920 -- Walchnowski Ludwik & Walchnowska Karolina(dd Godeffroy)
        |   :
        |   :   07.10.1871 par.Kalina Wielka 
        |   :.Kazimiera Grabkowska
        |      |
        |      o -- > Pomorska Marię Annę Irenę *01.07.1872 Marchocice Racławice (pow.miechowski)
        |      |
        |      o -- > Zarzycka Irenę Emilię Helenę *20.05.1874 Marchocice Racławice (pow.miechowski)
        |      |
        |      o -- > Hulewicz Emilię Zofię Elżbietę *13.11.1877 Marchocice Racławice (pow.miechowski)
        |
        |
        o -- > Godlewska Ludwika Tekla Emilia *01.02.1818


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


https://szukajwarchiwach.pl/29/1205/0/-/68/str/1/2/15/TDq-ZPkV34DdrvisxIldFA/#tabSkany
1881	58	Gabriel Władysław	Godlewski	Korneliusz	Emilia	Rajska	Koniusza	Polekarcice  [Uwagi: chrzest mężczyzny, lat 30, właściciela Klenowa, ochrzczony z wody w dniu urodzenia w 1851 r. w parafi Uniejów] 

https://szukajwarchiwach.pl/29/1205/0/-/68/str/1/5/15/CT-QCIkfKNwWoPOzEBa5uw/#tabSkany
 Godlewski Władysław & Paulina Klotylda Woźniakowska   Ignacy & Helena Dombskahttps://szukajwarchiwach.pl/72/1216/0/-/6/str/1/7/15/Cc3vV45pvk6ETm7Wqgq2KA/#tabSkany
   Godlewski Emil & Zofia Roszkowska


https://polona.pl/item/kurjer-warszawski-r-69-nr-307-6-listopada-1889-dod-poranny,MzMyMjk3NTk/1/#info:search:rayskich
Kurjer Warszawski. R.69, nr 307 (6 listopada 1889)
str.2
  = Dowiadujemy się, iż redaktor Zbioru Praw i znany pod pseudonimem „Chorążego" publicysta,
  p. Stefan Godlewski, syn Korneljusza i Cecylji z Rayskich wstępuje w związki małżeńskie z panną Ludwiką Wałclmowską,
  córką ś, p. Ludwika i Ka roliny z Godefroi’ów. 

https://polona.pl/item/slowo-r-8-nr-268-28-listopada-1889,MTU3NjE1OTg/1/#info:search:rayskich
Słowo R.8, nr 268 (28 listopada 1889)
str.2
  Ślub. W dniu 19-ym b. m. w kościele parafialnym w Solcu, w pow, stipnickim, pro boszcz miejscowy,
  ks. Dutkiewies w asystencji dwu proboszczów sąsiednich, ks. Szwarca i ka. Janeczko, pobłogosławił
  związek małżeński po między p. Stefanem Godlewskim, adwokatem przysięgłym i członkiem naszej redakcji,
  sy- uem Korneliusza i ś p. Emilii z Rayskich, a panną Waleryą Walchnowską, córką śp. Lu dwika, radcy 
  Tow. Kred. Ziem. i Karoliny z Go deffroy^w, właścicielki majątku Zborów i Solec. Na uczcie weselnej 
 w Lłynnym szeroko z go ścinności Zborowie znajdowali się tyiko najbliż si krewni i przyjaciele nowożeńców.
  W czasie uczty p. Jan Popiel z Wójczy, wygłosił bardzo piękną mowę okolicznościową, poczem nastąpił cały 
 6zereg toastów. Paustwo Stefaaostwo Go dlewscy w dniu dzisiejszym wyjeżdżają z War szawy w podróż poślubną do Rzymu


https://polona.pl/item/kurjer-poznanski-r-3-nr-118-22-maja-1908-dod,MTc3NTc1MTM/2/#info:search:rayskich
Kurjer Poznański R.3, nr 118 (22 maja 1908)
str.3
   Zmarł Godlewski

https://polona.pl/item/literatura-polska-od-poczatkow-do-wojny-swiatowej-ksiazka-podreczna-informacyjna-dla,ODk3NzAxMTA/66/#info:search:rayskich

 Godlewski

https://polona.pl/item/pisma-emila-godlewskiego-starszego-t-1-1870-1890,ODk3NzAwNzU/12/#info:search:rayskich
  Emil Godlewskihttps://polona.pl/item/czas-dziennik-poswiecony-polityce-krajowej-i-zagranicznej-oraz-wiadomosciom-literackim,MzI5NTM0ODY/7/#info:search:rayskich
Czas  1902
Sąd polubowny między gazetą a Rayski Teodor i Józefa 


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

https://polona.pl/item/gazeta-sadowa-warszawska-r-56-nr-29-16-lipca-1928,MzM4OTUxMTc/15/#info:search:rayskich

9) Folwarki: Zapole, Podlesie, Kijewszczyzna, Zad- worje i Cierplcze o powierzchni mniej-więcej 
 926,14 dziesię cin położone w gminte Niodżwiedzice pow. Baranowickiego pochodzące z dóbr Sawejki,
  a należące do Leonarda, Hektora i Stanisława Rayskich ze spadku po Emilji Rayskiej: 

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   Rayski Stanisław
   Męcińska Florentyna
    |
   Rajski Wojciech
   Kamińska Helena
    |
    o -- > Rajski Stefan Michał *1900 Lwów św.Magdalena


https://szukajwarchiwach.pl/29/331/0/1/48/str/1/22/15/mqrTnflXlBzz_nUehoHdDA/#tabSkany
1870	41	Leon 	Łękowski	Andrzej & Franciszka Rajska	Kraków św. Szczepana	Piasek
                          Adalberti Rayski & Marianna


https://szukajwarchiwach.pl/29/331/0/1/50/str/1/27/15/ophTzwtxqAUFQknG0SIJgw/#tabSkany
1877	44	Marianna 	Łękawska	Andrzej	Franciszka	Rajska	Kraków św. Szczepana	Piasek

https://szukajwarchiwach.pl/29/331/0/1/50/str/1/46/15/ZgRrgn0Q-FE0ZciaxRzKIg/#tabSkany
1882	128	Michał Franciszek	Łękawski	Andrzej	Franciszka	Rajska	Kraków św. Szczepana	Piasek

1855	12	Katarzyna 	Kawecka	Leonard	Kunegunda	Rajska	Imbramowice	Zagurowa


      Jarosław cmentarz
   Rayska Anna  *1908-07-06  †1979-03-27
   Rayski Stefan *1900-08-28  †1955-03-04


http://www.bezc.pl/artykul/30/wzloty-i-upadki-generala-rayskiego

   Rayski Tadeusz
   Rayski Agnieszka(dd Radwańska)
     |
     o -- > Rayski Artur Teodor Korab *1842   ziemianin, wyznania ewangelicko-reformowanego
         Rayska Józefa(dd Seroczyńska)
           |
           |
           o -- > Rayska Teodora Józefa *10.07.1889 Piasek Kraków św. Szczepana
           |
           |
           o -- > Rayski Ludomił Antoni *28 grudnia 1892 r. Czesław Wieliczka  †11 kwietnia 1977 w Londynie
                1927
               :.Rayska Stanisława(dd Kuszulewska)
               :.Aileen Sheedy


   https://szukajwarchiwach.pl/29/331/0/1/53/str/1/1/15/yD_N2CH4hl_7FF3PNvsoAg/#tabSkany
     Teodora Józefa Rayska *1890 Kraków św. Szczepana  nr.34    Teodor Korab & Józefa Syroczyńska	Piasek	[Uwagi: 8.jpg]
                                       Wańkowicz Jan ; Wojnarowicz Gabriela

https://ankara.msz.gov.pl/tr/ikili_isbirligi/polonya_kulturu_ve_bilimi/polonyaturkiye/baska_unlu_polonyal/?printMode=true

http://www.nasza-gazetka.com/Menu_Polonia/DIASPORA/Rayski.htm

   Rayski Szymon 
    1820 Kraków św. Mikołaj
   Tekla Wierzbiński Wierzbicka
   |
   o -- > Jan *1822  †1824         Kraków św. Szczepana Piasek
   o -- > Agnieszka Tekla *1824
   o -- > Wiktoria Katarzyna *1825  †1826
   o -- > Tekla Barbara *1827
   o -- > Katarzyna Rozalia *1829
   o -- > Elżbieta Salomea *1830  †1831
   o -- > Jan *1833

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

https://polona.pl/item/gazeta-lwowska-r-87-nr-269-25-listopada-1897,NDc3NzQxNzI/3/#info:search:rayskich
Gazeta Lwowska R.87, nr 269 (25 listopada 1897)
 Janina Rayska, żona Jana Nepomu cena Rayskiego, żołnierza z r. 1863, pisarza i właściciela fabryki haftów,
 zmarła d. 22 b. m. w Paryżu. Życiem, pełnem ofiar i dobrych uczyn ków, zasłużyła sobie ś. p. Rayska na 
publiczne wspomnienie pośmiertne. Wychowana w dosta tkach, pani Studzianek w Lubelskiem, musiała z małem dziecięciem uciekać z dom

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════