Dokumenty
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                                           Puksztel Jan
                                           Puksztel
                                              |
                                              |
                                o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o
                                |                                                           |
                                |                                                           |
                       o  ------  Puksztel Michał  ------  o
                       /                     \
       Puksztel Katarzyna(dd Kozłowska)                      Puksztel Petronela(dd Tyszko)
      /                                                    \
      /                                                     \
     o                               o ---------------------------------- o -------------------------------- o ---------------------------------- o ------------------------------------ o -------------------------------- o ---------------------------------- o
     |                               |                  |                 |                  |                   |                 |                  |
     |                               |                  |                 |                  |                   |                 |                  |
   Puksztel Wawrzyniec                      Puksztel Józefata          Puksztel Michał          Puksztel Marianna          Puksztel Franciszek          Puksztel Łukasz          Puksztel Wincenty          Sobolewska Agnieszka(dd Puksztel)
                                                                                                                                                Sobolewski Kazimierz


═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Puksztel Jan
   Puksztel
     |
     |
     o -- > Puksztel Michał     * L1775  †12.03.1835 Goniądz par.Goniądz
         :
         :
         :  09.01.1816 Goniądz par.Goniądz
         :.Katarzyna(dd Kozłowska)*     †02.02.1820 Goniądz par.Goniądz
         :  |
         :  |
         :  o -- > Puksztel Wawrzyniec *11.08.1818 Goniądz par.Goniądz  †29.03.1846 Goniądz par.Goniądz
         :
         :
         :  18.04.1820 Goniądz par.Goniądz
         :.Petronela(dd Tyszko)*
           |
           |
           o -- > Puksztel Józefata *23.02.1821 Goniądz par.Goniądz
           |
           |
           o -- > Puksztel Michał *26.09.1822 Goniądz par.Goniądz  †24.08.1823 Goniądz par.Goniądz
           |
           |
           o -- > Puksztel Marianna *07.08.1824 Goniądz par.Goniądz  †03.07.1829 Goniądz par.Goniądz
           |
           |
           o -- > Puksztel Franciszek *15.10.1827 Goniądz par.Goniądz
           |
           |
           o -- > Puksztel Łukasz *24.10.1829 Goniądz par.Goniądz  †04.02.1846 Goniądz par.Goniądz
           |
           |
           o -- > Puksztel Wincenty *20.08.1832 Goniądz par.Goniądz  †22.10.1832 Goniądz par.Goniądz
           |
           |
           o -- > Sobolewska Agnieszka(dd Puksztel)*20.04.1834 Goniądz par.Goniądz
                 11.05.1858 par.Goniądz
               Sobolewski Kazimierz       * L1819


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

     Pukszta Mateusz *1772 Góra par.Tykocin  nr.171   Jan & Katarzyna  (par.Knyszyn)

     Pukszta Anna *1774 Góra par.Tykocin  nr.479   Jan & Katarzyna  (par.Knyszyn)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM08_1815b-1816a/Goniadz/2-M/WM08_0708.jpg
      Puksztel Michał
         09.01.1816 Goniądz par.Goniądz  nr.12
      Kozłowska Katarzyna

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM12_1819b-1820a/Goniadz/3-Z/WM12_0690.jpg
      Puksztel Katarzyna †02.02.1820 Goniądz par.Goniądz  nr.21

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM10_1817b-1818a/Goniadz/2-B/WM10_0267.jpg
      Puksztel Wawrzyniec *11.08.1818 Goniądz par.Goniądz nr.70   Michał & Katarzyna Kozłowska   s.Sobotko Szymon ; Sobolewska Tekla

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM41c_DekanatBialostocki1846/Goniadz/3-Z1846/WM41_1014.jpg
      Puksztel Wawrzyniec †29.03.1846 Goniądz par.Goniądz nr.54  L30


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM12_1819b-1820a/Goniadz/2-M/WM12_0697.jpg
      Puksztel Michał
         18.04.1820 Goniądz par.Goniądz  nr.28
      Tyszko Petronela

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM77b_DekanatKnyszynski1835/Goniadz/3-Z1835/WM77_0408.jpg
      Puksztel Michał †12.03.1835 Goniądz par.Goniądz  nr.30  L60   Jan  m.Petronela Tyszko   d.Wawrzyniec ; Łukasz ; Agnieszka


   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM13_1820b-1821a/Goniadz/2-B/WM13_0760.jpg
      Puksztel Józefata *23.02.1821 Goniądz par.Goniądz  nr.49   Michał & Petronela Oliszewska   s.Zajkowski ; Krasińska

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM14_1821b-1822a/Goniadz/1-B/WM14_0777.jpg
      Puksztel Michał *26.09.1822 Goniądz par.Goniądz  nr.89   Michał & Petronela Oliszewska   s.

      Puksztel Michał †24.08.1823 Goniądz par.Goniądz  nr.102

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM16_1823b-1824a/Goniadz/1-B/WM16_0775.jpg
      Puksztel Marianna *07.08.1824 Goniądz par.Goniądz  nr.71   Michał & Petronela Tyszko   s.Wojciechowski Antoni ; Sobolewska Antonina

      Puksztel Marianna †03.07.1829 Goniądz par.Goniądz  nr.138   Michał & Petronela nieczyt.

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM24_1827b-1828ap2/12Goniadz/1-B/WM24_0416.jpg
      Puksztel Franciszek *15.10.1827 Goniądz par.Goniądz  nr.34   Michał po Piotrze & Petronela po Łukaszu Tyszko   s.Okrasiński Franciszek ; Bielawska Katarzyna ż.Jana

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM28_1829b-1830ap2/11Goniadz/1-B/WM28_0255.jpg
      Puksztel Łukasz *24.10.1829 Goniądz par.Goniądz  nr.142   Michał po Janie & Petronela po Grzegorzu Karczewski   s.Tyszka Łukasz ; 

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM41c_DekanatBialostocki1846/Goniadz/3-Z1846/WM41_1012.jpg
      Puksztal Łukasz †04.02.1846 Goniądz par.Goniądz  nr.22  L16   brat Wawrzyniec ; siostra Agnieszka

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM32_1831b-1832a_p2/Goniadz/1-B/WM32_0038.jpg
      Pauksztel Wincenty *20.08.1832 Goniądz par.Goniądz  nr.   Michał po Piotrze & Petronela po Łukaszu Tyszko   s.

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM34_1832b-1833a_p2/Goniadz/1-Z/WM34_0347.jpg
      Puksztel Wincenty †22.10.1832 Goniądz par.Goniądz  nr.106  L9t   Michał & Petronela Tyszko

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM36_1833b-1834a_p2SPRAWDZIC/Goniadz/1-B/WM36_0263.jpg
      Pauksztel Agnieszka *20.04.1834 Goniądz par.Goniądz  nr.   Michał & Petronela Tyszko   s.Bielawski Wawrzyniec ; Potocka Magdalena

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM49a_DekanatBialostocki1858MZ/Goniadz/1-M1858/WM49_0056.jpg
      Puksztel Agnieszka   L23   Michał & Petronela Pieszko
         11.05.1858 par.Goniądz  nr.28
      Sobolewski Kazimierz  L31   Bartłomiej & Marianna Safiejko 


   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM51b_DekanatBialostocki1861/Goniadz/3-B1861/WM51_0652.jpg
      Sobolewski Jan  *12.10.1861 Goniądz par.Goniądz  nr.191   Józef & Julianna Pukszta


SobolewskiBartłomiej
 24.11.1812 Żodzie Goniądz
Safiejko Marianna


Sobolewska Franciszka *21.04.1815 Goniądz  nr.71   Bartłomiej & Marianna Safiejko

Sobolewska Antonina *03.06.1817 Goniądz  nr.79   Bartłomiej & Marianna Safiejko
Sobolewska Antonina +18.04.1818 Goniądz  nr.38   Bartłomiej

Sobolewski Bartłomiej *20.02.1819 Goniądz  nr.32   Bartłomiej & Marianna Szafiejko
Sobolewski Bartłomiej +01.12.1839 Goniądz  nr.197  L21   Bartłomiej & Marianna Szafiejko

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM13_1820b-1821a/Goniadz/2-B/WM13_0761.jpg
      Sobolewska Paulina *02.02.1821 Goniądz  nr.39   Bartłomiej & Marianna Szafiejko

Sobolewska Katarzyna *13.11.1823 Goniądz  nr.2   Bartłomiej & Marianna Szafranko

Sobolewski Antoni Franciszek *21.09.1826 Goniądz  nr.122   Bartłomiej & Marianna Szafiejko


Sobolewski Bartłomiej *11.03.1823 Białosuknia Goniądz  nr.31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM49b_DekanatBialostocki1859Chrzty/Goniadz/1-B1859/WM49_0457.jpg
      Potocki Antoni *13.11.1859 Goniądz par.Goniądz  nr.191   Antoni & Wiktoria Pukszta   s.Sokołowski Jan ; Gadomska Marianna ż.Jakuba

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Puksztel Adam 
     30.11.1709 Trzcianne  Księga Małżeństw akt 703
   Puksztel Maryanna(dd Dziekońska) * Zucielec

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════