D Z I E D Z I C T W O .


WILNO


Parafia św. Kazimierza - Nowa Wilejka

Vilniaus Šv.

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================

     https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J9KM-J?i=163&cat=1546185
     1822

     https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J9VK-K?i=279&cat=1546185
     https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J9VG-K?i=243&cat=1546185
     1823

=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================
=====================================================================================================================================================


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1907 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-D7HS-M?i=60 [12] Dowgiałło Kazimierz *1907 Łoźniki par.św.Kazimierz nr.101 Andrzej & Katarzyna Pukszta s.Pukszta Kazimierz ; Wołodkiewicz Józefa

--' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1908 …………………………

fs--' ………………………… metryki urodzeń

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-D7HF-T?mode=g&i=685&cat=1709132 [24]&23Dunowska Weronika *03.02.1908 Sadele Nowa Wilejka par.św.Kazimierz nr.108 Jan & Antonina Pukszto https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-D775-G?i=722&cat=1709132 [19] Pietkiewicz Jadwiga *11.11.1908 Wilno - Nowa Wilejka par.św.Kazimierz nr.419 Jan & Józefa Pukszta s.

fs--'s………………………… metryki ślubów

fs--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1909 …………………………

fs--' ………………………… metryki urodzeń

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-83BQ-3?i=288 Jachimowicz nr.122 s Pukszta Jan https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-83BQ-3?i=288 [12] Dowgiało Dominika *10.04.1909 Łoźniki par.św.Kazimierz nr.126 Andrzej & Katarzyna Pukszta s.Baranowski Jakub ; Wołodko Zofia

fs--' ………………………… metryki ślubów

fs--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1910 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-831B-N?i=952&cat=1709132 [24]&23 Dunowski Władysław *15.01.1910 Nowa Wilejka par.Kazimierz nr.45 Jan ; Antonina Pukszta https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-831Y-F?i=965&cat=1709132 [19] Pietkiewicz Kazimira *17.04.1910 Nowa Wilejka par.Kazimierz nr.150 Jan & Józefa Pukszta dopis:06.11.1935 Nowa Wilejka Henryk Gozdawo Godlewski

--' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-K7FZ-5?i=249 [12] Dowgiało Kazimira †05.04.1910 Łoźniki par.św.Kazimierz cm.Łoźniki nr.45 L3 Andrzej & Katarzyna Pukszto https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-K7JB-P?i=260&cat=1709132 &23 Dunowski Aleksander †26.11.1910 Wilno Sadele par.św.Kazimierz nr.164 L51?? Jan & Antonina Pukszta cm. Wierzby ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1911 …………………………

--' ………………………… metryki urodzeń

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-K7J9-Q?mode=g&i=664 [12] Dowgiało Bronisław *26.03.1911 Łoźniki św. Kazimierz Nowa Wilejka nr.91 Andrzej & Katarzyna Pukszta s.Andruszewicz Aleksander ; Baranowska Aniela

--' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1912 …………………………

fs--' ………………………… metryki urodzeń

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-JQ3Y-G?i=338&cat=1709132 &23 Dunowski Romuald *01.04.1912 Nowa Wilejka nr.97 Jan ; Antonina Pukszto [24] 1912 98 Franciszek Dunowski Jan Antonina Pukszto Wilno - Nowa Wilejka św. Kazimierz [Uwagi: bliźniak] https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-JQ3Y-G?i=338&cat=1709132 &23 Dunowski Franciszek *01.04.1912 Nowa Wilejka nr.98 Jan ; Antonina Pukszto [24] 1912 97 Romuald Dunowski Jan Antonina Pukszto Wilno - Nowa Wilejka św. Kazimierz [Uwagi: bliźniak]

fs--' ………………………… metryki ślubów

fs--' ………………………… metryki zgonów

[24] †1912 90 Franciszek Dunowski Jan ; Antonina(dd Pukszto) Wilno - Nowa Wilejka św. Kazimierz [3m-ce. cm.Wierzby] &14 †1912 19 Anna Roubo *1822 Wilno - Nowa Wilejka św. Kazimierz [ vel: Pukszta ; szlachcianka wdowa 90lat, dzieci Konstanty I Wincenty cm.Nowo Wilejski] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1913 …………………………

fs--'s………………………… metryki urodzeń ==> lipiec

fs--'s………………………… metryki urodzeń lipiec ==>

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-8QN3-Z?mode=g&i=5 [12] Dowgiało Józef *26.05.1913 Łoźniki par.Kazimierz Nowa Wilejka nr.142 Andrzej & Katarzyna Pukszto s.Wołodkiewicz Józef ; Iwanowna Dominika

--' ………………………… metryki ślubów

--' ………………………… metryki zgonów

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-8QXF-5?mode=g&i=75 [12] Dowgiało Józef †31.08.1913 Łoźniki cm.łoźniki św. Kazimierz Nowa Wilejka nr.124 L3m Andrzej & Katarzyna Pukszto cm. Łoźniki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1914 …………………………

fs--' ………………………… metryki urodzeń

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-8QXF-N?mode=g&i=836 [12] Dowgiałło Wiktor *27.08.1914 Łoźniki nr.235 Andrzej ; Katarzyna Pukszto Andruszkiewicz Andrzej ; Andruszkiewicz Józefa

fs--' ………………………… metryki ślubów

fs--' ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1915 …………………………

fsP2' ………………………… metryki urodzeń

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-J8ZK?i=366 Kozłowska Anna *18.04.1915 Górne Sandele nr.106 Karol & Anna Butkiewicz s.Pukszta Ignacy ; Olechnowicz Weronika

-- ………………………… metryki ślubów

fs--' ………………………… metryki zgonów

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-J8C5?i=415 [12] Dowgiało Wincenty †25.05.1915 Łoźniki św. Kazimierz Nowa Wilejka nr.142 Andrzej ; Katarzyna ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1916 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1917 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1918 …………………………

-- ………………………… metryki urodzeń

-- ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1928 …………………………

fs--' ………………………… metryki urodzeń

fs--' ………………………… metryki ślubów

-- ………………………… metryki zgonów

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════