Dokumenty

RYNDZIUNY
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                              Pukszta Marcin
                              Pukszta Zofia
                                |
                                |
                         o ---------------------------------- o -------------------------------------------------------- o
                         |                  |                             |
                         |                  |                             |
                                         Pukszta Szymon
                                         Pukszta Marianna(dd Rekieć)
                                            |
                                            |
                                o ------------------------------------------------------------------------- o -------------------------------------- o ------------------------------- o------------------------------- o ---------------------------------------------- o ------------------------------- o
                                |                                      |                    |                 |                |                        |                 |
                                |                                      |                    |                 |                |                        |                 |
                             Pukszta Kazimierz                              Pukszta Marcin              Pukszta Regina          Pukszta Józef          Pukszta Wincenty                 Pukszta Maciej          Pukszta Paweł
                             Pukszta Krystyna(dd Kućko)                         Pukszta Ewa(dd Augul)                                            Pukszta Regina(dd Kołtan)
                                |
                                |
     o ----------------------------------------------------------- o ------------------------------------------------------------ o ------------------------------ o ------------------------------- o
     |                               |                               |                |                 |
     |                               |                               |                |                 |
   Pukszta Szymon                         Pukszta Jerzy                         Pukszta Zofia          Pukszta Marcin          Pukszta Karol
   Pukszta Katarzyna(dd Wojciul)                 :                                                                Pukszta Anna(dd Szemis)
     |                             :                                                                   |
     |                             :.Pukszta Elżbieta(dd Koltanowicz)                                                  |
     o -- > Pukszta Marcin                   :  |                                                                o -- > Kwiesowicz Rozalia(dd Pukszta)
     |   :                         :  |                                                                |   Kwiesowicz Tomasz
     |   :                         :  o -- > Pukszta Ewa                                                        |
     |   :. Anna(dd Baziuk)                 :  |                                                                |
     |   :  |                       :  |                                                                o -- > Pukszta Petronela
     |   :  |                       :  o -- > Pukszta Regina Rozalia                                                  |
     |   :  o -- > Pukszta Feliks             :  |                                                                |
     |   :  |                       :  |                                                                o -- > Pukszta Adam
     |   :  |                       :  o -- > Pukszta Jerzy                                                       |   Pukszta Urszula(dd Łukaszewicz)
     |   :  o -- > Pukszta Adam              :  |   Pukszta Krystyna(dd Trabszis)                                               |
     |   :                         :  |      |                                                          |
     |   :                         :  |      |                                                          o -- > Pukszta Maciej
     |   :.Janulczyk Ewa(dd Ławrynowicz)          :  |      o -- > Pukszta Michał                                                |
     |      |                       :  |      |   Pukszta Antonina(dd Szemis)                                          |
     |      |                       :  |      |      |                                                    o -- > Pukszta Felicja
     |      o -- > Pukszta Józef             :  |      |      |                                                    |
     |      |                       :  |      |      o -- > ???Pukszta Edward                                         |
     |      |                       :  |      |                                                          o -- > Pukszta Petronela
     |      o -- > Pukszta Wincenty            :  |      |
     |      |                       :  |      o -- > Pukszta Helena
     |      |                       :  |
     |      o -- > Pukszta Stanisław           :  |
     |                             :  o -- > Pukszta Petronela
     |                             :  |
     o -- > Rawojć Ewa(dd Pukszta)               :  |
     |   Rawojć Maciej                   :  o -- > Pukszta Elżbieta
     |                             :  |
     |                             :  |
     o -- > Sawiczew Urszula(dd Pukszta)            :  o -- > Baziewicz Krystyna(dd Pukszta)
     |   Sawiczew Andrzej                  :  |   Baziewicz Antoni
     |                             :  |
     |                             :  |
     o -- > Pukszta Jakub                   :  o -- > Pukszta Kazimierz
     |   Pukszta Michalina(dd Dowlian)           :
     |                             :
     |                             :.Pukszta Elżbieta(dd Janowicz)
     o -- > Pukszta Jan                       |
         Pukszta Elżbieta(dd Karmazow)              |
                                     o -- > Pukszta Urszula
                                     |
                                     |
                                     o -- > Pukszta Izabela
                                     |
                                     |
                                     o -- > Pukszta Franciszka
                                     |
                                     |
                                     o -- > Pukszta Julian
                                     |
                                     |
                                     o -- > Pukszta Józef


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Pukszta Kazimierz     *24.02.1807 Ryndziuny par.Gierwiaty  †17.11.1855 Ryndziuny par.Gierwiaty
     01.02.1825 par.Gierwiaty
   Pukszta Krystyna(dd Kućko)* Giry                †09.02.1881 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |
     |
     o -- > Pukszta Szymon        *30.10.1827 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      19.11.1850 par.Gierwiaty
     |   Pukszta Katarzyna(dd Wojciul)* L1830  †25.10.1877 Ryndziuny
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Marcin *26.10.1853 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |   :
     |      |   :
     |      |   :  05.02.1878 par.Gierwiaty
     |      |   :. Anna(dd Baziuk)* L1858  † 1883 Ryndziuny
     |      |   :  |
     |      |   :  |
     |      |   :  o -- > Pukszta Feliks *12.12.1878 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |   :  |
     |      |   :  |
     |      |   :  o -- > Pukszta Adam *13.07.1881 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |   :
     |      |   :
     |      |   :  19.06.1883 par.Gierwiaty
     |      |   :.Janulczyk Ewa(dd Ławrynowicz)* L1856
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Pukszta Józef *03.08.1884 Ryndziuny par.Gierwiaty  †06.06.1887 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Pukszta Wincenty *11.03.1887 Ryndziuny par.Gierwiaty  †27.03.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Pukszta Stanisław *17.02.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty  †03.03.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |
     |      |
     |      o -- > Rawojć Ewa(dd Pukszta)*31.12.1858 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |      22.06.1880 par.Gierwiaty
     |      |   Rawojć Maciej     *
     |      |
     |      |
     |      o -- > Sawiczew Urszula(dd Pukszta)*10.08.1860 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |      29.09.1885 par.Gierwiaty
     |      |   Sawiczew Andrzej      *
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Jakub        *14.07.1863 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |      10.02.1891 par.Gierwiaty
     |      |   Pukszta Michalina(dd Dowlian)* L1868
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Jan         *04.07.1866 ??? par.Gierwiaty
     |            19.06.1894 par.Gierwiaty
     |         Pukszta Elżbieta(dd Karmazow)*
     |
     |
     o -- > Pukszta Jerzy *08.04.1830 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :
     |   :
     |   :  23.11.1852 par.Gierwiaty
     |   :.Pukszta Elżbieta(dd Koltanowicz)* L1832  †13.04.1873 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Pukszta Ewa *14.11.1853 Ryndziuny par.Gierwiaty  †20.05.1854 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Pukszta Regina Rozalia *05.09.1855 Ryndziuny par.Gierwiaty  †19.10.1855 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Pukszta Jerzy        *03.07.1858 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |      17.05.1887 par.Gierwiaty
     |   :  |   Pukszta Krystyna(dd Trabszis)*
     |   :  |      |
     |   :  |      |
     |   :  |      o -- > Pukszta Michał *22.10.1888 Ryndziuny par.Michaliszki
     |   :  |      |      02.06.1913 Gierwiaty
     |   :  |      |   Pukszta Antonina(dd Szemis)
     |   :  |      |      |
     |   :  |      |      |
     |   :  |      |      o -- > ???Pukszta Edward *17.12.1925 w m. Ryndziuny rej. Oszmiana  †03.05.1945 poległ w rejonie Strodehne , Sandau
     |   :  |      |
     |   :  |      |
     |   :  |      o -- > Pukszta Helena *12.12.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Pukszta Petronela *12.03.1861 Ryndziuny par.Gierwiaty  †18.06.1861 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Pukszta Elżbieta * 1862 Ryndziuny par.Gierwiaty  †28.11.1862 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Baziewicz Krystyna(dd Pukszta)*05.03.1865 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :  |      22.11.1898 Wilno św.Bernarda
     |   :  |   Baziewicz Antoni       * L26
     |   :  |
     |   :  |
     |   :  o -- > Pukszta Kazimierz *09.03.1868 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |   :
     |   :
     |   :  17.06.1873 par.Gierwiaty
     |   :.Pukszta Elżbieta(dd Janowicz)* L1853
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Urszula *01.11.1876 Ryndziuny par.Gierwiaty  †06.10.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Izabela *02.09.1878 Ryndziuny par.Gierwiaty  †01.04.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Franciszka *29.05.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty  †20.11.1881 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Julian *01.06.1883 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Józef *09.01.1888 Ryndziuny par.Gierwiaty  †14.09.1888 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |
     |
     o -- > Pukszta Zofia *03.08.1832 Ryndziuny par.Gierwiaty  †26.06.1833 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |
     |
     o -- > Pukszta Marcin *16.10.1835 Ryndziuny par.Gierwiaty
     |
     |
     o -- > Pukszta Karol     *31.12.1838 Ryndziuny par.Gierwiaty
           05.07.1864 par.Gierwiaty
         Pukszta Anna(dd Szemis)* L1841                †20.02.1886 Ryndziuny par.Gierwiaty
           |
           |
           o -- > Kwiesowicz Rozalia(dd Pukszta)*22.04.1865 Ryndziuny par.Gierwiaty
           |      23.06.1913 Gierwiaty
           |   Kwiesowicz Tomasz       *
           |
           |
           o -- > Pukszta Petronela *06.10.1867 Ryndziuny par.Gierwiaty  †18.12.1867 Ryndziuny par.Gierwiaty
           |
           |
           o -- > Pukszta Adam          *24.12.1868 Ryndziuny par.Gierwiaty
           |      13.05.1890 par.Gierwiaty
           |   Pukszta Urszula(dd Łukaszewicz)* L1871
           |
           |
           o -- > Pukszta Maciej *10.02.1872 Ryndziuny par.Gierwiaty  †18.04.1876 Ryndziuny par.Gierwiaty
           |
           |
           o -- > Pukszta Felicja
           |
           |
           o -- > Pukszta Petronela *01.04.1877 Ryndziuny par.Gierwiaty


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS93-HFVT?i=31&cat=834953
   [34_03]Pukszta Kazimierz *24.02.1807 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.   Szymon & Marianna   s.Rekieć Antoni ; Angul Zofia


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-G3YQ-4?i=634&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Kazimierz
         01.02.1825 par.Gierwiaty  nr.14   s.Reknis Jan ; Augul Mateusz ; Bakuła Szymon
      Kućko Krystyna    Giry

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQHD-Q?i=28&cat=834953
   [34_03]Pukszta Kazimierz †17.11.1855 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.110  L50   m.Krystyna Kućko   d.Szymon ; Jerzy ; Marcin ; Karol 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-N9S7-1?i=976&cat=1426404
    Pukszta Krystyna(dd Kućko)†09.02.1881 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.20  L99 wdowa   m.Kazimierz   d.Szymon ; Jerzy ; Marcin ; Karol


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2FWD?i=134&cat=1426404
    Pukszta Szymon *30.10.1827 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.157   Kazimierz & Krystyna Kućko   s.Kućko Maciej ; Aloxa Katarzyna

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-2X1H?i=973&cat=1426404
    Pukszta Jerzy *08.04.1830 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.40   Kazimierz & Krystyna Kućko   s.Pukszta Marcin ; Rekieć Katarzyna

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-L3V3-C?i=850&cat=1426404
    Pukszta Zofia *03.08.1832 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.100   Kazimierz & Krystyna Kućko   s.Wójciel Jakub ; Rekieć Katarzyna

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LSJP-9?i=946&cat=1426404
    Kućko Zofia †26.06.1833 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.55  L1   Kazimierz & Krystyna Pukszta

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K9K8-P?i=564&cat=1426404
   [34]  Pukszta Marcin *16.10.1835 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.149   Kazimierz & Krystyna Gazis   s.Rekieć Jan ; Rawojć Ewa

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VS3T-6?i=558&cat=1426404
    Pukszta Karol *31.12.1838 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.4  Kazimierz & Krystyna Kućko   s.Wojnich Franciszek ; Rawojć Magdalena


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSHS-T?i=271&cat=1426404
Pukszta Karol  L23   Kazimierz & Krystyna Kućko
   05.07.1864 par.Gierwiaty   s.
Szemis Anna   L23   Dominik & Katarzyna Milewska


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-V35Z-Z?i=589&cat=1426404
    Pukszta Anna(dd Szemis) †20.02.1886 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.27  L45   m.Karol   d.Adam ; Rozalia ; Felicjahttps://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KS6M-J?i=614&cat=1426404
Pukszta Rozalia *22.04.1865 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.102   Karol & Anna Szemis   s.Szemis Tomasz ; Pukszta Rozalia
      dopis:23.06.1913 Gierwiaty
         Kwiesowicz Tomasz


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QS6-R?i=480&cat=1426404
Pukszta Apolonia †19.11.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.195  L14   Karol & Anna Szemis


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KBM1?i=694&cat=1426404
Pukszta Petronela *06.10.1867 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.220   Karol & Anna Szemis   s.Chmielewski Jan ; Szemis Józefata

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQ8X-H?i=124&cat=834953
Pukszta Adam *24.12.1868 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.351   Karol & Anna Szemis   s.Szemis Tomasz ; Wojcilewicz Karolina

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-577S-3?i=906&cat=1426404
Pukszta Maciej *10.02.1872 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.48   Karol & Anna Szemis   s.Szemis Tomasz ; Podelewa Rozalia

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K6G3?i=416&cat=1426404
    Pukszta Maciej †18.04.1876 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.44  L5   Karol & Anna Szemis

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KD2L?i=840&cat=1426404
Pukszta Petronela *01.04.1877 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.122   Karol ?Maciej & Anna Sziemis   s.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K9M9-V?i=737&cat=1426404
Pukszta Petronela †18.12.1867 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.149  L2m   Karol & Anna Szemis


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QS5-4?i=340&cat=1426404
Pukszta Adam     L22   Karol & Aniela Szemis
   13.05.1890 par.Gierwiaty  nr.26   s.Pukszta Jerzy ; Rekieć Maciaj ; Sawicki Wincenty ; 
Łukaszewicz Urszula  L19   Maciej & Marianna Karmazow


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-5WWB-N?i=218&cat=1426404
Pukszta Szymon   L24   Kazimierz & Krystyna Kućko
   19.11.1850 par.Gierwiaty  nr.62   s.Pukszta Marcin ; Pukszta Jerzy ; Wojciul Stefan
Wojciul Katarzyna  L20   Marcin & Ewa Gasperowicz

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KDH2?i=922&cat=1426404
    Pukszta Katarzyna(dd Wojciul)†25.10.1877 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.195  L53   m.Szymon   d.Jakub ; Jan ; Ewa ; Urszula


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54DM-Y?i=604&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Marcin *26.10.1853 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.128   Szymon & Katarzyna Wojciło   s.Pukszta Jerzy ; Augulewicz Petronela

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VSDH-M?i=306&cat=1426404
    Pukszta Ewa *31.12.1858 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.5   Szymon & Katarzyna Wojcieło   s.Pukszta Jerzy ; Kołtanow Magdalena

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KF3B?i=642&cat=1426404
   {34_03]Pukszta Urszula *10.08.1860 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.121   Szymon & Ewa Wojciuło   s.Pukszta Jerzy ; Kołtanow Magdalena

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-27ZB-G?i=312&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Jakub *14.07.1863 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.121   Szymon & Katarzyna ?Wojciul

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KYM2?i=307&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Jan *04.07.1866 ??? par.Gierwiaty  nr.118   Szymon & Katarzyna Wojciul   s.??? ; Pukszta Elżbieta ż.Jerzego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NHQN?i=588&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Marcin  L25   Szymon & Katarzyna Wojciło
         05.02.1878 par.Gierwiaty  nr.12  s.Pukszta Jerzy ; 
      Baziuk Anna   L20   Adam & Agnieszka Dombrowska

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NNPT?i=918&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Anna(dd Baziukow) †1883 Ryndziuny  nr.72  L30   m.Marcin   d.Feliks ; Adam

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NHXS?i=309&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Feliks *12.12.1878 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.274   Marcin & Anna   s.Pukszta Jerzy

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-N9S4-D?i=954&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Adam *13.07.1881 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.141   Marcin & Anna Baziuk   s.Rokieć Maciej ; Pukszta Rozalia


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NV11?i=857&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Marcin  wdowiec   Szymon & Katarzyna ?Wojciek
         19.06.1883 par.Gierwiaty  nr.32   s.Pukszta Jakub
      Janulczyk Ewa(dd Ławrynowicz) * L27   Adam & Wiktoria Ławrynowicz


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6SVJ-R?i=455&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Józef *03.08.1884 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.180   Marcin & Ewa Ławrynowicz

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-694D?i=96&cat=834953
   [34_03]Pukszta Józef †06.06.1887 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.115  L2   Marcin & Ewa Ławrynowicz

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-V3PR-6?i=737&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Wincenty *11.03.1887 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.56   Marcin & Ewa Ławrynowicz   s.Ławrynowicz Józef ; Pukszta Rozalia

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QS2-7?i=466&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Wincenty †27.03.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.59  L2m.2t   Marcin & Ewa Ławrynowicz

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QS9-P?i=652&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Stanisław *17.02.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.47   Marcin & Ewa Ławrynowicz   s.Ławrynowicz Józef ; Wojciulewicz Rozalia

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QSD-K?i=464&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Stanisław †03.03.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.41  L2t   Marcin & Ewa Ławrynowicz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-N9S5-J?i=592&cat=1426404
    Pukszta Ewa   L20   Szymon & Katarzyna Wojciul
      22.06.1880 par.Gierwiaty  nr.23   s.Pukszta Marcin ; Rawojć Karol ; 
    Rawojć Maciej  L32   Wincenty & Ewa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6SD1-L?i=1001&cat=1426404
    Pukszta Urszula  L23   Szymon & Katarzyna Wojciłowicz
      29.09.1885 par.Gierwiaty  nr.57
    Sawiczew Andrzej  L26

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-QQRZ-G?i=472&cat=834953
    Pukszta Jakub    L27   Szymon & Katarzyna Wojciul   Ryndziuny
      10.02.1891 par.Gierwiaty  nr.15   s.Pukszta Jan ; Pukszta Jerzy ; 
    Dowlian Michalina  L22   Jan & Marianna 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM4-QQGH-R?i=537&cat=834953
    Pukszta Jan     L27   Szymon & Katarzyna Wujciło
      19.06.1894 par.Gierwiaty  nr.37   s.Pukszta Jakub
    Karmazow Elżbieta  L22   Piotr & Urszula

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54ZQ-7?i=310&cat=1426404
Pukszta Jerzy     L23   Kazimierz & Katarzyna Kućko
   23.11.1852 par.Gierwiaty   s.Pukszta Marcin ; Pukszta Szymon ; ?
Koltanowicz Elżbieta  L20   Michał & Regina Żuromska

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQM5-X?i=360&cat=1426404
Pukszta Elżbieta(dd Koltanowicz) †13.04.1873 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.79  L42   m.Jerzy   d.Jerzy ; Kazimierz ; Krystyna


https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-54D9-D?i=605&cat=1426404
Pukszta Ewa *14.11.1853 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.137   Jerzy & Elżbieta Kołtanowicz

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LK5T?i=470&cat=1426404
    Pukszta Ewa †20.05.1854 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.59  L5m   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-LLPB?i=647&cat=1426404
Pukszta Regina Rozalia *05.09.1855 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.116   Jerzy & Elżbieta Kołtanow

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQHD-R?i=27&cat=834953
    Pukszta Regina †19.10.1855 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.96  L6t   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VSD4-4?i=320&cat=1426404
Pukszta Jerzy *03.07.1858 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.101   Jerzy & Elżbieta Kołtunowicz

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J7CK?i=41&cat=1426404
Pukszta Petronela *12.03.1861 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.49   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz   s.Pukszta Maciej ; 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J46R?i=570&cat=1426404
    Pukszta Petronela †18.06.1861 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.72  L3m   Jerzy & Ewa Koltanowicz

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-J473?i=744&cat=1426404
Pukszta Elżbieta * 1862 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.84   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz   s.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-VQVJ-W?i=297&cat=1426404
    Pukszta Elżbieta †28.11.1862 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.130  L3m   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KSZR-W?i=610&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Krystyna *05.03.1865 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.59   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz   s.Pukszta Karol ; 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-KQ8V-H?i=78&cat=834953
Pukszta Kazimierz *09.03.1868 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.80   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz  s.Pukszta Karol ; Pukszta Ewa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-V3V3-R?i=970&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Jerzy    L27   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz
         17.05.1887 par.Gierwiaty  nr.28   s.Pukszta Marcin ; Rekieć Krzysztof ; Pukszta Kazimierz ; Szlachtojć Stefan ; Awgul
      Trabszis Krystyna  L24   Szymon & Rozalia Awgul


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-69SK?i=346&cat=834953
   [34_03]Pukszta Michał *22.10.1888 Ryndziuny par.Michaliszki  nr.302   Jerzy & Krystyna Awgul  Worniany   s.Awgul Jerzy ; Pukszta Krystyna
           dopis:02.06.1913 Gierwiaty
              Szemis Antonina

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QM7-T?i=700&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Helena *12.12.1890 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.284   Jerzy & Krystyna Awgul   s.Awgul Jerzy ; Karmazowa Elżbieta


   http://www.stankiewicz.e.pl
     Księga poległych na polu chwały
     Lewandowicz
        Pukszto Edward s. Michała - *17.12.1925 w m. Ryndziuny rej. Oszmiana
                      - †03.05.1945 poległ w rejonie Strodehne i Sandau up. 41-CW Siekierki
         szeregowy 1 Armii Wojska Polskiego;
               6 Dywizja Piechoty,
                16 Kołobrzeski Pułk Piechoty  Formowany na podstawie rozkazu organizacyjnego z dnia 5 lipca 1944 r. w Baryszówce.
                  9 Kompania
                   3 baonu 
         CAW, III-77/47 s.45

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSM1-V9C7-Z?i=481s
   [16]  Pukszta Krystyna  L33   Jerzy & Elżbieta Koltanowicz  Ryndziuny par.Worniany
         22.11.1898 Wilno św.Bernarda  nr.69   s.Szamiel Franciszek ; Otapowicz Jan ; Pukszta Kazimiera
      Baziewicz Antoni  L26   Piotr & Karolina Bogdanowicz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K3TL-8?i=344&cat=1426404
   [34_03]Pukszta Jerzy    L43 wdowiec   Kazimierz & Krystyna 
         17.06.1873 par.Gierwiaty  nr.42   s. ; Pukszta Marcin ; Pukszta Szymon ; 
      Janowicz Elżbieta  L20       Janowicz Ewa


   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-K65Q?i=381&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Urszula *01.11.1876 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.289   Jerzy & Elżbieta Niewiadomska  s.Pukszta Ewa ; ?

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6QM2-3?i=477&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Urszula †06.10.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.170  L14   Jerzy & Elżbieta Skuruć

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-NHX4?i=298&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Izabela *02.09.1878 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.209   Jerzy & Elżbieta Skiruć   s.Kućko Wincenty ; Pukszta Ewa

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-N99K-L?i=682&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Izabela Jurewna †01.04.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.51  L1.1/2   Jerzy & Elżbieta Skiruć 

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-N93M-K?i=390&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Franciszka *29.05.1880 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.143   Jerzy & Elżbieta Skiruć   s.Kućko Wincenty ; Pukszta Ewa

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-N934-G?i=986&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Franciszka †20.11.1881 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.165  L1.1/2   Jerzy & Elżbieta Skiruć

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6SJF-Y?i=38&cat=1426404
   [34_03]??Pukszta Julian *01.06.1883 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.133   Jerzy & Elżbieta Skiruć   s.Pukszta Jakub

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-6937?i=290&cat=834953
   [34_03]??Pukszta Józef *09.01.1888 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.22   Jerzy & Elżbieta Skiruć  Worniany   s.Pukszta Maciej ; Pukszta Rozalia

   https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9S-69X6?i=672&cat=834953
   [34_03]??Pukszta Józef †14.09.1888 Ryndziuny par.Gierwiaty  nr.134  L8m  Jerzy & Elżbieta Skiruć

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════