Dokumenty
 
 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                       Pukszta Michał
                       Pukszta Regina(dd Jachimowicz)
                         |
                         |
               o ------------------------------------------------------------------------------- o
               |                                         |
               |                                         |
             Pukszta Wincenty                                 Bielich Krystyna(dd Pukszta)
             Pukszta Marianna(dd )                              Bielich 
               |                                         |
               |                                         |
     o ----------------------------------------------- o                  o --------------------------------- o
     |                         |                  |                  |
     |                         |                  |                  |
   Pietrucha Anna(dd Pukszta)            Pukszta Agnieszka          Bielich Mirosław          Bielich Adam
   Pietrucha Robert
     |
     |
     o -- > Pietrucha Natalia
     |
     |
     o -- > Pietrucha Patrycja


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Pukszta Michał        *27.11.1919(LT)Galgiai  †17.05.1989(PL)Radom  ±.cm.Komunalny Firleja
      
   Pukszta Regina(dd Jachimowicz)*15.04.1923       †14.06.2007(PL)Radom  ±.cm.Komunalny Firleja
     |
     |
     o -- > Pukszta Wincenty   *10.10.1949  †02.09.2004(PL)Radom  ±.cm.Komunalny Firleja
     |      
     |   Pukszta Marianna(dd )*
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pietrucha Anna(dd Pukszta)*
     |      |      
     |      |   Pietrucha Robert     *
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Pietrucha Natalia
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Pietrucha Patrycja *
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Agnieszka *
     |
     |
     o -- > Bielich Krystyna(dd Pukszta)*
           
         Bielich 
           |
           |
           o -- > Bielich Mirosław *
           |
           |
           o -- > Bielich Adam *


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 ??? https://polona.pl/item/slowo-r18-nr-240-1-wrzesnia-1939-wyd-poranne,NTE4OTY3NzQ/5/#info:search:pukszt%C3%B3w
     Słowo R.18, nr 240 (1 września 1939) 
     str.4
       Dom na Zarzeczu
       ... Obaj stryjeczni bracia no
       sili dźwięczne nazwisko Puksztów, dziad ich pochodził z pod
       Święcian i wszyscy oni mieli sentyment do litewskich tradycyj
       i byli stanowczo za utworzeniem Wielkiego Księstwa Litewskie
       go, połączonego wieczną unją z Polską. Pani Isia przystosowała
       się do tych tradycyj, chociaż ojciec jej zawędrował do Wilna
       z Radomia i nazywał się Gorycki.

   http://37.28.154.108/waclaw_radom/
     Cmentarz Limanowskiego Radom

   http://grobonet.cmk.radom.pl/
     Cmentarz Komunalny Radom

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════