Dokumenty
 pokrewieństwo Pukszta Ignacy Srebrowo?
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                                         Pukszta Bolesław
                                         Pukszta Bronisława(dd Grafowska)
                                            |
                                            |
     o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ o --------------------------------------- o -------------------------------------- o
     |                                                        |                                                       |                     |                    |
     |                                                        |                                                       |                     |                    |
   Pukszta Lucjan                                                  Pukszta Wacław                                                 Pukszta Alfons              Wiśniowska Symforia(dd Pukszta)     Wiśniewska Filomena(Barbara)(dd Pukszta)
   Pukszta Stanisława(dd Ostrowska)                                         Pukszta Alfreda(dd Biedrzycka)                                         Pukszta Klementyna(dd Szorc)       Wiśniowski                Wiśniewski 
                                                              |                                                     :.  |
                                                              |                                                       |
                          o --------------------------------------------------- o ---------------------------------------- o ------------------------------- o                         o
                          |                           |                     |                 |                         |
                          |                           |                     |                 |                         |
                        Pukszta Jerzy                     Sokólska Bożena(dd Pukszta)           Barbara(dd Pukszta)     Tworkowska Elżbieta(dd Pukszta)          Burakowska Agnieszka(dd Pukszta)
                        Pukszta Marianna(dd Osiecka)             Sokólski Ryszard               :.               Tworkowski Czesław                 Burakowski Zdzisław
                          |                           |                    :                  |                         |
                          |                           |                    :.                 |                         |
                          o -- > Janczewska Agnieszka(dd Pukszta)        o -- > Sokólska Iwona                            o -- > Tworkowski Mariusz             o -- > Pukszta Cyprian
                              Janczewski Józef                |                                      |                         |
                                |                     |                                      |                         |
                                |                     o -- > Sokólska Małgorzata                          o -- > Tworkowski Robert              o -- > Pukszta Bernadeta
                                o -- > Janczewski Adam           |
                                |                     |
                                |                     o -- > Sokólski Krzysztof 
                                o -- > Janczewski Bartosz


═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Pukszta Bolesław
      
   Pukszta Bronisława(dd Grafowska)
     |
     |
     o -- > Pukszta Lucjan   *1905(PL)Tykocin  †03.11.1943?(PL)Białystok
     |      1932 par.Tykocin
     |   Pukszta Stanisława(dd Ostrowska) *
     |
     |
     o -- > Pukszta Wacław        *71L-1913?(PL)Słomianka  †16.05.1984(PL) cm.Krosno
     |      
     |   Pukszta Alfreda(dd Biedrzycka)*68L-1922?(PL)Słomianka  †04.07.1990(PL) cm.Krosno  [[Stefan & Bronisława]]
     |      |
     |      |
     |      o -- > Pukszta Jerzy        *51L-1941?  †29.03.1992(PL)Sępiki cm.Krosno 
     |      |       R
     |      |   Pukszta Marianna(dd Osiecka)*      †21.01.2021 Łomża
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Janczewska Agnieszka(dd Pukszta)*
     |      |            
     |      |         Janczewski Józef
     |      |            |
     |      |            |
     |      |            o -- > Janczewski Adam *
     |      |            |
     |      |            |
     |      |            o -- > Janczewski Bartosz *
     |      |
     |      |
     |      o -- > Sokólska Bożena(dd Pukszta)
     |      |      
     |      |   Sokólski Ryszard
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Sokólska Iwona *
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Sokólska Małgorzata 
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Sokólski Krzysztof
     |      |
     |      |
     |      o -- >  Barbara(dd Pukszta)
     |      |   :.
     |      |   : 
     |      |   :.
     |      |
     |      |
     |      o -- > Tworkowska Elżbieta(dd Pukszta) 
     |            
     |         Tworkowski Czesław       
     |            |
     |            |
     |            o -- > Tworkowski Mariusz *
     |            |
     |            |
     |            o -- > Tworkowski Robert *
     |
     |
     o -- > Pukszta Alfons     *    †1984(PL) cm.Grodzisku Mazowieckim
     |      
     |   Pukszta Klementyna(dd )*
     |      |
     |      |
     |      o -- > Burakowska Agnieszka(dd Pukszta)*
     |            
     |         Burakowski Zdzisław
     |            |
     |            |
     |            o -- > Pukszta Cyprian *
     |            |
     |            |
     |            o -- > Pukszta Bernadetta *
     |
     |
     o -- > Wiśniowska Symforia(dd Pukszta) Warszawa
     |      
     |   Wiśniowski 
     |
     |
     o -- > Wiśniewska Filomena(Barbara)(dd Pukszta) Łapy
           
         Wiśniewski 


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


     Pukszta Lucjan      Bolesław & Bronisława 
        1932 Sępiki par.Tykocin  nr.48
     Ostrowska Stanisława   Józef & Władysława

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://pbc.biaman.pl/Content/1495/Dziennik++Bia%C5%82ostocki++nr+124+++3++czerwca+++1922++r+IV.pdf
     Nowy Dziennik Białostocki  03.06.1922  nr.124
     str.4
       Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego
       w Białymstoku obwieszcza że na dzień
       20 września 1922 roku wyznaczony
       został termin pierwiastkowej
       regulacji hipotecznej na nieruchomość
       4) ziemską "Łazy" starostwa Białostockiego
        ... nabytej od Jana Kochańskiego
        ... przez Bolesława Pukszta, 
             Bronisława Pukszta

     obecnie Łazy Małe i Duże?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ? http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=16902&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Inwentarz Zespołu Akt : Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581-1882] 1883-1915 [1920-1930] : Indeks osobowy
     str.1749
       Pukszta Bronisława  ojc.Józef   mieszczanka  Szorce  wieś  Białystok  93 k. 187-190
       Pukszta Albin    ojc.Antoni   mieszczanin  Szorce  wieś  Białystok  93 k. 187-190

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=419928&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Poradnik Spółdzielni  1937.04.05 R.44 Nr7
     str.15
       Wykaz wpłat na Fundusz Obrony Narodowej
       Zebrano przez Kasę Stefczyka w Trzciannem:
       pow.Białystok: Pukszta Alfons

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.zaginieni1939-45.pl/person/2650.html
     Pukszta Lucjan - Syn Bolesława i Bronisławy Grafowskiej, urodzony w Tykocinie w roku 1905.
              Aresztowany 3 listopada 1943 r. za przynależność do AK i przewieziony do 
              więzienia w Białymstoku. Rozstrzelany tamże 8 grudnia tegoż roku.
              Sąd Grodzki w Wysokiem Mazowieckim Zg.135/1948.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     "Białostocki Okręg ZWZ AK - wsypy i aresztowania" - Zdzisław Gwozdek
      Pukszta Lucjan - Wysokie Mazowieckie
             cyt.:"3.XI.43r. za przynależność do AK i udzielanie pomocy partyzantom,
             aresztowano mieszkańca wsi Sępiki Lucjana Puksztę u.1905r., który następnie
             został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhauzen"
             [Nazwisko znajduje się na liście Polaków rozstrzelanych w Białymstoku w dniu 08.12.43r i 11.02.44r]

      Pukszta Józef - poz. 145 - wykaz polaków rozstrzelanych w Białymstoku
             w dniu 8.XII.43r. i 11.II.44r. - Dokument dostarczony do sztabu Obwodu Białystok 
             przez komórkę więzienną działającą w więzieniu białostockim. 
             Maszynopis (przez Alicję Karpowicz z domu Mackiewicz ps. "synek" 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanydetale_wyszukiwarka_bazy_personalne/2465049/
      Pukszta Alfons

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.szukajwarchiwach.pl
     Zbiór ankiet osób ujawnionych w 1947 r. w województwie białostockim
     Oświadczenia osób ujawniających się z przynależności do organizacji
     Archiwum Państwowe w Białymstoku
       Pukszta Alfons 
       Pukszta Antoni 
       Pukszta Józef 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://serwer1348234.home.pl/cmsw/download/Spis%20zolnierzy%20podziemia%20niepodleglosciowego-%20ktorzy%20ujawnili%20sie%20w%201947%20r..pdf
     Spis żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy ujawnili się w 1947 r.
       6427 Paukszt Stanisław  Tarpan WiN, AK  Wysokie Mazowieckie
       7053 Pukszta Alfons   Batory AK, WiN  Białystok
       7054 Pukszta Antoni   ------ AK    Białystok
       7055 Pukszta Józef    Grzmot WiN    Białystok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" w dokumentach
     Janusz Kurtyka, Józefa Huchlowa, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłośc , Krzysztof Szwagrzyk, Mieczysław Huchla
     Tom.V: Działalność zbrojna WiN, Wrocław 1999;
     Notatki dla pozycji: t. 5
     str.313,316,323
       8) W dniu 13.02.1947r. w Krypnie, pow. Białystok nakłonił podległych mu
       Pukszta Alfons"Batory" s. Bolesława(k.98,124) znajdują się w więzieniu w Białymstoku 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   ???http://solidarni.org/uploads/assets//gallery/Publikacje/Oracz.pdf???
     ADRES już nie istnieje
     Zyskawszy w ten sposób poważnego sojusznika Franciszek Potyrała przeszedł
     teraz do zdecydowanego kontrataku. Nawiązując do wcześniej prowadzonych działań – w
     sposób jawny ogłosił zawiązanie na bazie białostockich aktywów Zrzeszenia WiN nowej 
     organizacji o nazwie Wolność i Sprawiedliwość – mianując się jej komendantem (przybrał
     wówczas pseudonim „Antoni”). Wyznaczył także nowych dowódców struktur terenowych, a
     mianowicie na stanowisko inspektora białostockiego Alfonsa Puksztę „Batorego”, inspektora
     łomżyńskiego – Józefa Klukiewicza „Bartka” (wcześniejszego „swojego” komendanta
     Obwodu Bielsk Podlaski) oraz jako prezesów – komendantów obwodów – Wysokie
     Mazowieckie – Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, oraz bielskiego – Władysława
     Łukasiuka „Młota”. Posunięcia te, pozornie bardzo groźne, w rzeczywistości miały jednak
     podobnie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://pbc.biaman.pl/Content/22056/DUW%C5%81_1988.07.07_nr08.pdf
     Dziennik Urzędowy Województwa Łomżyńskiego 07.07.1988 nr.8  Łomża
     str.17
       Gminna Rada Narodowa w Wiźnie
       okręg wyborczy nr.3
       Pukszta Maria

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════