Dokumenty
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                                                                           Szreder Christofor
                                                                           Szreder Karolina(dd Tarachowska)
                                                                              |
                                                                              |
     o ------------------------- o ------------------------------------------------------------------------------- o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o ----------------------------------------------- o
     |              |                                         |                                                                                                                               |                         |
     |              |                                         |                                                                                                                               |                         |
   Szreyder ???        Szreyder Jan Andrzej                               Szreder Marcin                                                                                                                        Szreder Henryk                 Schroeder Ana
                                                          Szreder Julia(dd Koczmer)                                                                                                                   Szreder Rozalia(dd Kruszewska)         Oślicki Johan
                                                            |                                                                                                                               |
                                                            |                                                                                                                               |
                                 o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o ------------------------ o ---------------------------------- o                o -- > Szreder Julia
                                 |                                                                                                          |             |                  |
                                 |                                                                                                          |             |                  |
                              Szreder Julian                                                                                                   Zimnoch Emilia       Zimnoch Paulina(dd Szreder)     Cilwik Anna(dd Szreder)
                              Szreder Aleksandra(dd Kremer)                                                                                            Zimnoch Stanisław     Zimnoch Adam             Cilwik Józef
                                 |
                                 |
     o ------------------------------ o ------------------------------------------------ o ------------------------------------------------------------------- o ----------------------------------- o -------------------------------- o
     |                |                         |                                   |                   |                 |
     |                |                         |                                   |                   |                 |
   Szreder Józef          Barciszewska Helena(dd Szreder)          Szreder Ludwik                            Szreder Franciszka          Szreder Zygmunt          Walendziuk Weronika(dd Szreder)
                   Barciszewski Kazimierz               Szreder Bogumiła(dd Pukszta)                                                          Walendziuk Feliks
                                               |
                                               |
                                               o -- > Sazon Leokadia(dd Szreder)
                                               |   Sazon Adam
                                               |      |
                                               |      |
                                               |      o -- > Sazon Eleonora
                                               |      |      Jerzy  
                                               |      |      |
                                               |      |      |
                                               |      |      o -- > Sazon Kamil  
                                               |      |      |
                                               |      |      |
                                               |      |      o -- > Sazon Marcin 
                                               |      |      |
                                               |      |      |
                                               |      |      o -- > Sazon Zygmunt 
                                               |      |      |
                                               |      |      |
                                               |      |      o -- > Sazon Joanna M
                                               |      |      |
                                               |      |      |
                                               |      |      o -- > Sazon Julianna
                                               |      |
                                               |      |
                                               |      o -- > Sazon Romuald
                                               |
                                               |
                                               o -- > Szreder Jadwiga
                                               |
                                               |
                                               o -- > Szreder Remigiusz
                                               |
                                               |
                                               6


═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Szreyder Christofor
     13.05.1817 par.Dobrzyniewo Kościelne
   Szreyder Karolina(dd Tarachowska)
     |
     |
     o -- > Szreyder ??? * 1819
     |
     |
     o -- > Szreyder Jan Andrzej *1821 Jurowce Kolonia par.Dobrzyniewo
     |
     |
     o -- > Szreder Marcin      *???1835
     |      
     |   Szreder Julia(dd Koczmer)*
     |      |
     |      |
     |      o -- > Szreder Julian        *1863
     |      |      17.02.1886 Dobrzyniewo
     |      |   Szreder Aleksandra(dd Kremer)*1863
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Szreder Józef *07.10.1890 Jurowce
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Barciszewska Helena(dd Szreder)*19.02.1893 Jurowce
     |      |      |      07.05.1935 Białystok
     |      |      |   Barciszewski Kazimierz     * L1895
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Szreder Ludwik       *17.06.1895 Jurowce;podlaskie;(PL)
     |      |      |      02.02.1920 par.Dobrzyniewo Kościelne
     |      |      |   Szreder Bogumiła(dd Pukszta)*27.01.1895 Szaciły;podlaskie;(PL)  †(PL)podlaskie;Jurowce cm.Dobrzyniewo Kościelne
     |      |      |      |
     |      |      |      |
     |      |      |      o -- > Sazon Leokadia(dd Szreder)*06.01.1927 Jurowce;podlaskie;(PL)  †01.04.1994(PL)podlaskie;Białystok
     |      |      |      |
     |      |      |      |   Sazon Adam 
     |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |
     |      |      |      |      o -- > Sazon Eleonora
     |      |      |      |      |          
     |      |      |      |      |      Jerzy 
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      o -- > Sazon Kamil
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      o -- > Sazon Marcin
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      o -- > Sazon Zygmunt
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      o -- > Sazon Joanna M 
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |      o -- > Sazon Julianna *  †
     |      |      |      |      |
     |      |      |      |      |
     |      |      |      |      o -- > Sazon Romuald
     |      |      |      |
     |      |      |      |
     |      |      |      o -- > Szreder Jadwiga *1930  †1975
     |      |      |      |
     |      |      |      |
     |      |      |      o -- > Szreder Remigiusz *  †1984
     |      |      |      |
     |      |      |      |
     |      |      |      6
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Szreder Franciszka *15.07.1897 Jurowce
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Szreder Zygmunt *08.10.1901 Jurowce
     |      |      |
     |      |      |
     |      |      o -- > Szreder Weronika  *02.05.1905 Jurowce
     |      |            20.06.1926 Dobrzyniewo
     |      |         Walendziuk Feliks *
     |      |
     |      |
     |      o -- > Zimnoch Paulina(dd Szreder)*1865
     |      |      13.05.1885 Dobrzyniewo
     |      |   Zimnoch Adam        *1859
     |      |
     |      |
     |      o -- > Zimnoch Emilia(dd Szreder)*?1875
     |      |      
     |      |   Zimnoch Stanisław     *1871
     |      |
     |      |
     |      o -- > Cilwik Anna(dd Szreder)* L1884 Kolonia Jurowce
     |            02.02.1903 Dobrzyniewo
     |         Cilwik Józef      *
     |
     |
     o -- > Schroeder Ana
           26.09.1854 Białystok
         Oślicki Johan 


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM09_1816b-1817a/Dobrzyniewo/2-M/WM09_0087.jpg
      Szreyder Krzysztof
         13.05.1817 par.Dobrzyniewo Kościelne  nr.3  Jurowce
      Terachowski Karolina


   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM11_1818b-1819a/Dobrzyniewo/1-B/WM11_0936.jpg
      Szreyder   * 1819 Jurowce par.Dobrzyniewo  nr.   Christoforus & Carolina

   https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM13_1820b-1821a/Dobrzyniewo/2-B/WM13_1029.jpg
      Szreyder Jan Andrzej *1821 Jurowce Kolonia par.Dobrzyniewo  nr.   Christof & Carolina   s.Szczepkowski Andrzej ; Dymkowa Karolina ; Fridrich Henrich ; Jaremkowa Marianna

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM15_1822b-1823a/Dobrzyniewo/2-B/WM15_0224.jpg
   Szreyder Joanna? * 1823

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17494845
     Oslicka Anna(dd Szreder)†1912 Białystok  nr.169   Krzyszof


https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM13_1820b-1821a/Dobrzyniewo/1-M/WM13_1034.jpg
          s. Szreyder ; Frydrich

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM25_1828b-1829ap1/22Dobrzyniewo/3-B/WM25_0540.jpg
  ?????? * 1828 Jurowce par.Dobrzyniewo  nr.122   Christoforus Gregori & Carolina Jakuba Tarachojska   s.


Julian 	Szreder	Krzysztof, Karolina Tarachowska
   1890 Białystok  nr.42  (37)
Gutbir Marianna   Eliasz & Agata Rutkowska


10.11.1846	38	Julius 	Schroeder	Christoph, Caroline Albrecht	Wilhelmine 	Krueger	Samuel, Rosina Beutler	Białystok (ewang.)	[Uwagi: Jurowiec, Ozorków Miejscowość: Białystok 

   Schroeder
   Szreder Christofor
   Szreder Karolina(dd Tarachowska)
     |
     |
   Szreder Marcin *29.08.1835? znaleziono rocznik 1915


   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496377   [57]
     Szreder Julian L22  Kolonia Jurowce  Marcin & Julia Koczmer
        17.02.1886 Dobrzyniewo  nr.19    Krauze Edward ; Wojcieszka Józef
     Kremer Aleksandra L22  Fabryka Dobrzyniewo Mosty


   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/pl/jednostka/-/jednostka/17496375   [39]
      Szreder Józef *07.10.1890 Jurowce par.Dobrzyniewo Kościelne  nr.167   Julian & Aleksandra Kremer  s.Baksa Konstanty ; Kremer Natalia

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/pl/jednostka/-/jednostka/17496376   [26]
      Szreder Helena *19.02.1893 Jurowce par.Dobrzyniewo Kościelne  nr.32   Julian & Antonina Kremer  :dopis:07.05.1935 Zaślubiła Kazimierza Braciszewskiego

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496380   [7]
      Szreder Ludwik *17.06.1895 Jurowce  nr.93   Julian & Olga Kremer   ch. Milsztorf Teodor ; Cielcka Marianna  :dopis:ślub Pukszta Bogumiła 02.02.1920 Dobrzyniewo 

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496376   [96]
      Pukszta Bogumiła *27.01.1895 Szaciły  nr.16   Konstanty & Zofia Rakowska   s.Kulikowski Wacław ; ?Gorzewska? Teodora  :dopis:ślub Szrejder Ludwik 02.02.1920 Dobrzyniewo

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496380   [88]
      Szreder Franciszka *15.07.1897 Jurowce  nr.126   Julian & Aleksandra Kremer   ch. Raigold Krauzas ; Kremer Franciszka

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496381   [51]
      Szreder Zygmunt *08.10.1901 Jurowce  nr.188   Julian & Aleksandra Kremer   ch. Wojcicki Józef & Szreder Anna

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496381   [182]
      Szreder Weronika *02.05.1905 Jurowce  nr.85   Julian & Aleksandra Kremer   ch. Rudnicki Adam ; Stalion Joanna  :dopisek: ślub Walendziuk Feliks 20.06.1926 Dobrzyniewo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/34463718   [35]
      Szreder Helena       Julian & Antonina Kremer
         07.05.1935 Białystok  nr.76
      Barciszewski Kazimierz   Stanisław & Walentyna Stawicka  L40

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496377   [44]
      Szreder Paulina    Kolonia Jurowce   Marcin & Julia Koczmer
         13.05.1885 par.Dobrzyniewo  nr.18   s.Andrzejewski Kazimierz ; Michniewicz Józef
      Zimnoch Adam   L26  Dobrzyniewo     Maciej & Katarzyna Kraszewska

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496382   [61]
      Cilwik Józef
         02.02.1903 Dobrzyniewo  nr.5
      Szreder Anna L19 Kolonia Jurowce    Marcin & Julia Koczmer

   https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17496377   [175]
      Zimnoch Stanisław L25  Białystok   Franciszek & Paulina Matrys
   ???     04.02.1896 Dobrzyniewo  nr.17   Krauze Edward ; Szreder Albin
      Szreder Emilia L21  Kolonia Jurowce   Marcin & Julia Ferdynand

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17494832   [123]
Zimnoch Antoni *1902 Białystok  nr.464   Stanisław & Emilia Szreder

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17494836   [96]
Zimnoch Władysław *1904 Białystok  nr.1018   Stanisław & Emilia Szreder

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/30336192   [20]
Zimnoch Władysław †1918 Bacieczki Białystok  nr.230   Stanisław & Emilia Szrejter

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/17494837   [157]
Zimnoch Bolesław *1907 Białystok  nr.221   Stanisław & Emilia Szreder

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   "Adolf Szreder, żył lat 73, zmarł 1 X 1927
   Luiza Szreder, żyła lat 87, zmarła 11 II 1949." 
   Obok nagrobek Pauliny Piotrowskiej zmarłej w 1952 roku w wieku 52 lat.

   Julius Krause Jurowce zam. Białystok   Petera & Louise Gebert
    1863/39 
   Paulinę Schroeder * Knyszyn zamieszkałą w Jurowcach, córkę Juliusa Schroedera i Wilhelminy Krüger.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://szukajwarchiwach.pl/4/720/0/-/1/str/1/9/15/QeQbQ3HYVRf9VDifUJF3Vg/#tabSkany
     Schroeder Ana L23 *1831 Jurowce    Christopher Schroeder & Karolina Tarachowska
        26.09.1854 Białystok  nr.14
     Oślicki Johan L24 Białystok      Kazimierza & Magdaleny Jaruszewicz

   https://szukajwarchiwach.pl/4/1044/0/-/3/str/1/1/15/Cc-9TDVroQ4M9I5ziBet-g/#tabSkany
     Szreder Julia L21 Kolonia Jurowce   Henryk & Rozalia Kruszewska
        07.02.1882 Dobrzyniewo  nr.7   Antonowicz Władysław ; Miczkowski Antoni
     Kraszewski Jan L30 Knyszyn      Jan & Anna Miklaszewska


https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki//APH-Wilno/ArchidiakonatBialostocki/ArchBialostocki_WM09_1816b-1817a/Dobrzyniewo/1-B/WM09_0080.jpg
  Szreyder Jan *1817 Jurowce par.Dobrzyniewo   Jakub & Katarzyna   s.Szreyder Christof………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════