P O S Z U K I W A N I A .

Chciałbym spojrzeć ... na ziemię
                   Po której przodkowie chodzili ...
Chciałbym spojrzeć ... na niebo
                   Pod którym przodkowie marzyli ...
Chciałbym przytulić do serca ...
                   Te łąki ... te drzewa i krzaki ...
Jakie wielkie to szczęście
                   Powrócić do gniazda ...
                                          ... za ptakiem.

                               T. K.ღ

POSZUKIWANI

Chciałem kiedyś poszukać ojca mojego
więc wszedłem za nim do lasu ciemnego
i jakież było moje zdziwienie gdy odnalazłem
przodów wszystkich lecz żadnych śladów jego
zabrałem te ich dusze ze sobą
w ich rodzinne strony
by poczuli zapach ziemi swej rodzonej.
Z wiatrem ulecieli zda się już na wieki
lecz gdy ich wspomnę staną przy mym boku
by poprowadzić krok po kroku przez las ciemny.
Pokażą ścieżki po których wędrowali
pokażą kamienie na których siadali.
Odgarną pył by pokazać ślady swych ojców
którzy swym rodem się wielce radowali.


Poszukuję informacji o PUKSZTACH, osobach z Rodu PUKSZTÓW;
zbieraniem wiadomości o PUKSZTACH tych którzy już odzeszli
jak i tych obecnych, szukam osób które posiadają wiadomości
na temat PUKSZTÓW, ich potomków i chciałyby się podzielić tymi
wiadomościami i mogłyby przyczynić się do powiększenia wiedzy o RODZIE;
oraz odtworzeniem rodzinnych zwiazków pomiędzy członkami
naszego rodu w Polsce i na świecie.
Zapraszam wszystkich PUKSZTÓW do udziału i współpracy
nad rekonstrukcją historii naszego rodu.

Poszukuję osób o nazwisku
PUKSZTA, PUKSZTO, PAUKSZTA, PAUKSZTO
Pukšta Pukšto Paukšto Paukšta
Пукшта Пукшто Паукшта Паукшто
istniej jeszcze wiele odmian nazwiska
SZUKAM wśród ludzi wielu

wspólnych przodków naszych
których dusze wsród wieków wielu
są zagubione
by nie błąkały się po świecie
utęsknione
by mogły wrócić do rodzin swych
do ludzi im dobrze znanych
i w opiece mieć nas
zatroskanych
by poczuły ciepło z serc bijące
swych dzieci
kochających

POSZUKAJMY

Poszukajmy przodków naszych
Niech nie zginą w mroku dziejów
Niech ich pamięć w sercach naszych
w przyszłe lata ...
... pokoleniom nowym niesie
POSZUKAJMY

Pokażcie mi ścieżki którymi żeście chadzali
Pokażcie mi miejsca gdzie żeście odpoczywali
bym mógł poznać waszych serc wzruszeniaczłowiek człowieka
      czy zna
           czy nie
                  to i tak odnajdzie


.