═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Paukszt Stanisław
   Paukszt (dd )
     |
     |
     o -- > Paukszt Bolesław
         Paukszt Maria
           |
           |
           ? -- > Paukszt Bolesław


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   http://rosgenea.ru/?lin=biblos&book=4
       Общий список офицерских чинов русской императорской армии. Составлен по 1-ое Января 1909г

   http://rosgenea.ru/file/book/4/3.pdf
     str.16
       kolumna 206
       6-я пехотня дивизiя г.Остроленка
        1-я бригада
         22-я пех Нижегородскiй Е.И.Выс.Вел.Кн. Веры Константиновны
             Нижегородскiй штабъ (близъ г.Остроленки)
         Паукштъ Болеслав Станиславович пор.

   http://rosgenea.ru/file/book/4/9.pdf 
     str.103
       Паукштъ

     Centr. Arch. Wojsk. w Moskwie z prośbą o przysłanie kopii dokumentu przebiegu służby ("послужнoй лист")
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=3557&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Spis oficerów służących czynnie w dniu 1. 6. 21 r. : spis alfabetyczny
     str.808(274)
       Paukszt Bolesław  kap.  27.12.1874  32 p.p.

   http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=3543&from=&dirids=1&ver_id=&lp=18&QI=
     Spis oficerów służących czynnie w dniu 1. 6. 21 r. : korpus intendentów
     Korpus Intendentów*
       str.113(91)
         32. PUŁK PIECHOTY
         kpt. Paukszt Bolesław  27.12.1874  P.K.U. 32 p.p.
         (*) Oddziałom macierzystym dla oficerów lntendertów jest Departament VII: M. S. Wojsk.


   http://www.muzeumwp.pl/lista.php?litera=P
     oficer wojska polskiego 1918-1921
     Paukszt Bolesław (27.12.1874) - kpt. piech.  32 Pułk Piechoty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/dziennik-rozkazow-r-4-nr-39-4-pazdziernika-1921-zal-4,OTYwMzMxNDM/19/#info:search:paukszta
     Dziennik Rozkazów, 1921, R. 4, nr 39
     str.704(20)
       Unieważnienie Karta Mundurowa:
       L. 14440 z 1920.21  kap. Paukszta Bolesław  wystawioną przez Kom. Gosp. Szpit. Wojsk. w Ciechanowie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=119157&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Rocznik oficerski 1923
     str.236[218]
       Paukszt Bolesław (n.e.) Major, 32 Pułk Piechoty, Korpus Oficerów Piechoty  P.K.U. Kołomyja
     str.417[390]
     str.1484[1466]
       P.K.U Kołomyja Komendant Paukszt Bolesław (n.e. - nadetatowy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/dziennik-personalny-r-4-nr-22-18-kwietnia-1923,NDcxMTY1MTI/4/#info:search:paukszta
     Dziennik Personalny R.4, nr 22 (18 kwietnia 1923)
     str.2
       ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH. 
       Przydzielam:
       W Korpusie Ofice. Piechoty  z dniem 1.V.1923 r.
       mjr. Paukszta Bolesława (n. e.) 32 p.p. ze
       stan. 1 ref. P. K. U. Ciechanów do P. K. U. Ko
       łomyja na stan. Komendanta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/dziennik-personalny-r-5-nr-7-27-stycznia-1924,NDcxMTY2MDg/1/#info:search:paukszta
     Dziennik Personalny R.5, nr 7 (27 stycznia 1924)
     str.2
       Przydzielam:
       W Korpusie Ofice. Piechoty
       mjr. Paukszta Bolesłwa (n.e.) 32 p.p. z P.K.U.
       Kołomyja ze stan K-mdta do P.K.U.
       Konin na stan. K-mdta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/czas-dziennik-poswiecony-polityce-krajowej-i-zagranicznej-oraz-wiadomosciom-literackim,MjUwOTYyODk/1/#info:search:paukszt
     Czas : dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej  27 lipiec 1927  nr.168
     str.2
       Zmiany personalno w armji.
       ... „Dziennik Personalny" ministerstwa spraw 
       wojskowych Nr.19 ogłasza listę 135 nazwisk 
       oficerów, przechodzących z dniem 30 września br. 
       w stan spoczynku, mianowicie: 
       W korpusie oficerów piechoty: 
       ... ppułk. Paukszt ...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/zycie-kolskie-tygodnik-informacyjno-spoleczny-ilustrowany-r-2-nr-49-4-grudnia-1927,Njc3Njk1NDc/5/#info:search:paukszt
     Życie Kolskie : tygodnik informacyjno-społeczny ilustrowany R. 2, nr 49 (4 grudnia 1927
     str.6
       Konin. 
        — Komendant P. K. U. Ko 
       nin ppłk, Paukszt przeszedł w 
       stan spoczynku. Na jego miej 
       sce został mianowany Komen 
       dantem płk. Edward Kańczucki. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=12647&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Rocznik Oficerski 1928
     str.894(910)
       Lista ofic, w stanie spocz. —  ppłk.
       Paukszt Bolesław (27,12. 1874), Konin

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/350092/PDF/NDIGCZAS015695_1929_011.pdf
     Wieści z Polski  nr.11  listopad 1929  R.2
     str.26
       Z NASZEGO STOWARZYSZENIA
       Nowy zarząd sekcji Łotewsko - Estońskiej Opieki Polskiej
       Zarząd przedstawia się w składzie osobowym następująco: 
       prezes p. Dowgiałło, V-pr. ks. Balul i p.Boss, 
       sekretarz p.Paukszt, zastępca sekretarza p.Baliński, 
       skarbnik ks.Mączyński, zastępca skarbnika p.Baranowiczowa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/emigrant-polski-czasopismo-poswiecone-sprawom-polskiej-emigracji-reemigracji-i,ODY5Mjc5OTM/6/#info:search:paukszt
     Emigrant Polski  nr.3/4  luty 1930  R.3
     str.15
       Ukonstyuowanie się Oddziału Warszawskiego "Opieki Polskiej"
       Dnia 11 listopada 1929 odbyło się w Warszawie 
       w lokalu Polskiej Macierzy Szkolnej na Krak. Przed.7. 
       Organizacyjne Walne Zgromadzenie oddziału War 
       szawskiego Stowarzyszenia „ Opieka Polska nad 
       Rodakami na obczyźnie"
       ... Prezydium oddziału 
       ... zast. sekretarza B.Paukszt ... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=56603&from=publication
     Rocznik Oficerski Rezerw  1934r.
     str.325
       Lista starszeństwa oficerów stanu spoczynku piechoty
       Podpułkownicy
       starszeństwo z dniem 1 lipca 1923 r.
       Paukszt Bolesław (27.12.1874)
     str.990
       C. Oficerowie stanu spoczynku
       Korpus Oficerów Piechoty
       a) przewidziani do użycia w czasie wojny:
       Podpulkownicy
       Paukszt Bolesław (27.12.1874) P.K.U. Konin

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://docplayer.pl/189739457-Monitor-polski-dziennik-urzedowy-rzeczypospolitej-polskiej.html
     MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.  6.lipiec 1935
     str.4
       Z rejestru stowarzyszeń. 
       Powiatowe Towarzystwo Łowieckie" z siedzibą w Koninie. 
        Na zasadzie postanowienia Wojewody 
        Łódzkiego z dn. 25 maja 1935 r. Nr. SPB. VI. 
        l-f/4/35 wciągnięto w dn. 25 maja 1935 r. 
        do rejestru stowarzyszeń Łódzkiego Urzędu 
        Wojewódzkiego pod Nr. 272 stowarzyszenie 
        pod nazwą „Powiatowe Towarzystwo Łowieckie"
        z siedzibą w Koninie. 
        Teren działalności: Powiat koniński. 
        Cel stowarzyszenia: Szerzenie zasad 
        prawidłowej gospodarki łowieckiej, prze
        strzeganie prawidłowego i dozwolonego pra
        wem okresu polowań oraz współdziałanie
        z władzami państwowemi w zwalczaniu 
        wszelkich wykroczeń przeciwko prawu ło
        wieckiemu i przepisom łowieckim.
        Środki działania: a) wyjednywanie celo
        wych zarządzeń władz prawodawczych i 
        wykonawczych w zakresie łowiectwa, utrzy
        muje i prowadzi tereny łowieckie, urządza 
        wzorowe polowanie, ułatwia nabywanie ży
        wej zwierzyny, współdziała w prześladowa
        niu kłusownictwa i handlu zwierzyną w cza
        sie zakazanym. 
        Imiona i nazwiska założycieli:
        Wacław Sulkowski, Zygmunt Górski,
        Gustaw Owsiany, Stanisław Kołodziejczak,
        Bolesław Paukszt, Józef Kowalski,
        Radziszewski, Wiesław Zdienicki,
        J. Krupnik, Józef Bałka,
        E. Jelinek, St. Dławichowski,
        Józef Bajkowaski, Jan Ważbiński,
        Mikołaj Gabrilcwicz.
        Czas trwania stowarzyszenia nieograni
        czony.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://gloskoninski.pl/ale-kino/
     Pomiędzy kinami „Polonia”, oraz „Łuna” zostaje podpisana umowa o zasadach rywalizacji o widza.
     Takową ugodę na lata 1935 – 36 ze strony „Polonii” sygnował jej właściciel Władysław Stasiński,
     a podpis w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie złożył Bolesław Paukszta.
     Kino „Łuna” przy ulicy 3 Maja 49a.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://www.tpk.konin.pl/index.php/koniniana/rok/2012.html
     Koniniana_2012_nr_3_112_marzec.pdf
       Konin W kolejnym domu (ul.Mikołaja Kopernika) z nr. 4, pobudowanym jeszcze przed wojną,
       mieszkała p. Maria Paukszt, żona pułkownika

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=35458&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Przewodnik dla sołtysów i radnych gromadzkich na rok 1939. R. 6
     str.90
       Kasy Bezprocentowe
       Bolesław Paukszt
        - Unarodowienie handlu i wytwórczości a zara
       zem i przemyslu równa się w praktyce uzdrowieniu
       tych dziedzin, która dla sprawy obronności państwa
       stanowią ogromne znaczenie. Poza tym zmniejszanie
       ilości bezrobotnych jest troską najważniejszą wszyst­
       kich władz państwowych. W tej, tak ważnej sprawie
       musi przyjść państwu z pomocą całe społeczeństwo
       polskie. Nie możemy być biernymi świadkami nę­
       dzy naszych bliźnich. Nie wystarcza też same stwier­
       dzenie tego faktu. życie woła o czyn, o czyn zdecy­
       dowany i ofiarny.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/abc-pismo-codzienne-informuje-wszystkich-o-wszystkim-r-14-nr-194-8-lipca-1939,MjU1OTAyMjU/4/#info:search:paukszt
     ABC : pismo codzienne informuje wszystkich o wszystkim R.14, nr 194  8 lipca 1939
     str.5
       O zjednoczenie polskich kas bezprocentowych
       Referat zasadniczy wygłosił p. Paukszt,
       delegat kasy bezprocentowej Warszawa - śródmieście. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.stankiewicze.com/pawiak/oswiecimp.htm
     więźniowie     wywieziony do Oświęcimia    nr. dla transportu
     Paukszt Bolesław    6.01.1941          7881 - 8399

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.auschwitz.org/
     Księga pamięci: transporty polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944
     T.1 
     str.255
       Paukszt Bolesław ur.1899-08-05 (Dünaburg), wyznanie:katholisch, uwagi:zm.1941-08-08 w Auschwitz
       Birthplace: Dünaburg, Residence: Warschau, Religion: Catholic  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/show-content/publication/40487/edition/44457?ref=desc
     Dziennik Bałtycki, 1980, nr 273
     str.5
        autor Bogdan Rudłowski
        Maria Teresa Pauksztów  Węgry Budapeszt


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════