═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


                    Paukszt Adam                                                               Paukszt Adam
                    Paukszt Teofila(dd Ołtarzewska)                                                      Paukszt
                      |                                                                     |
                      |                                                                     |
                    Paukszt Leon                                  Rosiak Helena(dd Paukszt)     Paukszt Julian        o -- > Paukszt Stanisław
                    Paukszt Jadwiga(dd Czejgis)        Kamińska Jadwiga(dd Paukszt)
                      |                   Kamiński Stefan
                      |
                    Paukszt Ryszard
                    Paukszt Maria(dd )
                      |
                      |
             o -------------------------------------------------- o
             |                          |
             |                          |
          Paukszt Leszek                    Paukszt Ewa
          Paukszt Danuta(dd )
             |
             |
     o ---------------------------------- o
     |                  |
     |                  |
   Paukszt Mateusz           Paukszt Dominika


═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   Paukszt Adam                                                                                 Paukszt Adam
   Paukszt Teofila(dd Ołtarzewska)                                                                       Paukszt
     |                                                                                      |
     |                                                                                      |
     o -- > Paukszt Leon        *08.01.1908(LV)Ryga  †1941                        Rosiak Helena(dd Paukszt) *28.02.1917     Paukszt Julian *1919     o -- > Paukszt Stanisław *01.01.1923
                                         Kamińska Jadwiga(dd Paukszt)     Rosiak Władysław
         Paukszt Jadwiga(dd Czejgis)*16.04.1908      †1977     Kamiński Stefan
           |
           |
           o -- > Paukszt Ryszard  *   † Olecko
                 
               Paukszt Maria(dd )*   † Olecko
                 |
                 |
                 o -- > Paukszt Leszek   *
                 |      
                 |   Paukszt Danuta(dd )*
                 |      |
                 |      |
                 |      o -- > Paukszt Mateusz *
                 |      |
                 |      |
                 |      o -- > Paukszt Dominika *
                 |
                 |
                 o -- > Paukszt Ewa


═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

   http://www.zaginieni1939-45.pl/person/2889.html
     Paukszt Leon - Syn Adama i Teofili Ołtarzewskiej, urodzony w Rydze 08.01.1908 roku.
             Zamieszkały w Łapach, pracownik kolei. W lipcu 1941 r. wyjechał do krewnych do Grodna,
             gdzie został aresztowany. Według zeznań świadków, powodem wyjazdu była ucieczka w obawie
             przed aresztowaniem, gdyż był komunistą. Dalszy los nieznany.
             Sąd Grodzki w Wysokiem Mazowieckim Zg.17/48.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Kamińska Jadwiga(dd Paukszt)*16.04.1908  †06.11.1977(PL)Łapy cm.Łapy
     Kamiński Stefan       *01.09.1906  †10.05.1972(PL)Łapy cm.Łapy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/dziennik-zarzadzen-r-3-nr-1-24-kwietnia-1947,ODY0ODg2OTk/9/#info:search:paukszt
     Dziennik Zarządzeń R. 3, nr 1 (24 kwietnia 1947)
     str.10
       Unieważnienie zagubionych dokumentów przejazdowych.
        10. Paukszt Jadwiga | wdowa Łapy
        11. Pauksżt Ryszard | syn wdowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://oswg.olecko.pl/historia-osrodka/
     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku
     1961/1962 dyrektorem zostaje Henryk Karaś (1961 – 1970). Kierownikiem internatu pan Ryszard Paukszt, który te funkcję pełnił przez 14 lat,

     Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Olecku
      27 sierpnia 2020 r + Maria Paukszt (Msza Św. od sąsiadów z bloku )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=52164&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty. 1961 nr 7 (2 VI)
     str.164
       Rosiak Helena zd. Paukszt, zam. w Olsztynie - o od-
       tworzenie świadectwa wystawionego w 1931 r. przez Pu­
       bliczną Szkołę Powszechną żeńską im. J. Piłsudskiego
       w Łapach i zawieradącego stwierdzenie, że Paukszt
       Helena ukończyła 7 klas wymienionej szkoły,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://msipmo.olsztyn.eu/zck/start.html?gui=new
     Helena Rosiak dd Paukszt *28.02.1917  †25.09.2009   cm. ul. Poprzeczna  Lokalizacja grobu:41/4/4
     Władysław Rosiak     *11.02.1911  †28.07.1981   cm. ul. Poprzeczna  Lokalizacja grobu:41/4/3


     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 września 2009 r. odeszła od nas w wieku 92 lat
     nasza kochana Mama, Babcia i Prababcia ś+p Helena Rosiak z domu Paukszt Uroczystości
     żałobne rozpoczną się 29 września 2009 r. o godz. 11.15 w kaplicy przy ul. Poprzecznej,
     skąd o godz. 11.45 nastąpi wyprowadzenie Ciała do kościoła św. Józefa, a następnie
     na cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=31c=619
     Żołnierze Armii Polskiej zmarli w ZSRR w okresie IX 1941 r. do IX 1942 r.;
     Paukszt Julian - - Strz. - - 29 XI 1919, Łapy, p. Wysokie Maz.; 13 V 1942, Guzar. - 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  http://gazetalapska.pl/72919/file/gazeta_pdf/2012_02.pdf
     Gazeta Łapska
     W 1866 r. na miejscowych dworcu przyjmował lekarz okręgowy nazwiskiem Pukszta. 

     Wykorzystano m.in.:
     Archiwum Akt Nowych w Warszawie,sygn. 1085;
     Archiwum Państwowe w Białymstoku, PPRNiUP,sygn. 11, 21, 228;
     Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej na 1936 r., Warszawa 1936, s. 603-604;
     E.Bernacki, Ludzie i placówki służby zdrowia w regionie białostockim.
     Rys historyczny, biografie, Białystok 1998, s. 32, 36.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://dlib.rsl.ru/viewer/01004985110#?page=1
     Российский медицинский список , на 1871 год
     str.200(248)
     Pukszta Edmund Pawłowicz doktor

   http://dlib.rsl.ru/viewer/01005405293#?page=1
     Российский медицинский список на 1891 год
     Пукшта Эдмунд Pawłowicz   30  L.51 жел.-дор. вр. Sokółka Grodno doktor


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════