Dokumenty
 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
PAUKŠTA EMILIAN AUGUSTINOWIČ
PAUKSZTA EMILIAN AUGUSTYNOWICZ
ПАУКШТА ЭМИЛИАН АВГУСТОВИЧ
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     * 14.08.1883  urodził się w ??Kaunaus, Kownie?? na Litwie(LT).
            należał do archidiecezji mohylewskiej
            ukończył Petersburska Akademię Duchowną

         1908  otrzymał święcenia kapłańskie 

         1909  wikariusza kościoła w Smoleńsku

         1910  wikariusza parafiji św.Piotra i Pawła w Moskwie

     1911 - 1919  zastępca administratora w kościele (parafii) św. Piotra i Pawła w Moskwie.

       09.1919  we wrześniu został aresztowany jako zakładnik litewski.
            umieszczono go w obozie Andronikowskim (Андрониковский концлагерь).

      16.01.1920  do Komitetu Politycznego(МЧК) Czerwony Krzyż zgłosił prośbę o zwolnienie o.Emiliana.
            :::: http://pkk.memo.ru/page%202/dukh_katol-in.html :::: 
            :::: http://pkk.memo.ru/page%202/dukh/katol/katol_in/paush.doc :::: 

       03.1920  w marcu zwolniony z łagru z poręczenia dwóch komunistów Litwskich
            Udał się na wymianę do Polski 

     1922 - 1924  proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rymszanach(Rimšė | LT)
            :::: http://rymszany.blog.onet.pl/100-lat-kosciola-Sw-Trojcy-w-R,2,ID340622097,n ::::
            ::::    Broszura wydana z okazji stulecia kościoła w Rymszanach(1908-2008)   ::::

      19.08.1924  Emil Paukszeto przybył do US statkiem SS "Olimpic" 
            z Cherbourg, France do New York
                    Hilenska Rymszany 
              friend rev. Reklaytys 2334 Oakley Ave. Chicago IL.
            :::: http://www.ellisisland.org ::::

         1924  zamieszkał i pracował jako proboszcz parafi
            Our Lady of Vilna Roman Catholic Church
            4th & Madison St. Chester, PA niedaleko Philadelphia
            Reverend Pauksta Aemilian M. assignment Chester PA
            :::: http://www.oldchesterpa.com/churches/our_lady_vilna_church.htm ::::

       11.1930  Uzyskał obywatelstwo amerykańakie - District Court Media; PA
                zamieszkały; 300, E. 4th st. Chester, PA.  405 Madison st.

     1930 - 1931  Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium  -  Philosophie, Zieblandstr. 45/0 I
            Ludwig-Maximilians-Universität München
            :::: epub.ub.uni-muenchen.de/9706/1/pvz_lmu_1930_31_wise.pdf :::: 

     † 15.06.1967  Died in Chester, Delaware County, PA (Pennsylvania)
            Dies in Hospital Rev Emilian Paukstis 83 pastor for 42 years
            of Our Lady of Vilna Lithuanian Church 4th and Medison Str. Chester
            died thursday in Secred Heart Hospital, Chester.
            :::: http://newspaperarchive.com/singleviewer.aspx?pdfid=84389023 :::: 
          ±  Holy Cross Cemetery 
            626 Baily Road, Yeadon, Delaware County, PA,(US)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/podrecznik-do-rozmyslan-i-kazan-na-niedziele-calego-roku-t-1,OTI4OTcxNzk/4/#info:search:paukszta
     Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku. T. 1  1907
     str.456
       Z Archidiecezji Mochylowskiej
       Paukszta Emiljan  ur.1883

   http://statearchive.ru/470
     История сталинского Гулага. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов
     The history of Stalin's Gulag. Late 1920s-Early 1950s
     Том 2. Карательная система. Структура и кадры
        str.542
        spisok zakluczonych Паукшта Эмилиан  6191 02.1920

   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003828152#?page=98
     Памятная книжка Смоленской губернии
        1910 Паукшта Эиил., ксендзъ  smoleńsk

   https://polona.pl/item/15773107/2/
     Słowo R.28, nr 307 (29 grudnia 1909)
     str.3
       Zmiany w Duchowieństwie
       ks. Emiljan Paukszta, wikariusz kościoła 
       w Smoleńsku, przeniesiony na wikariusza
       do parafiji św.Piotra i Pawła w Moskwie.

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=8158
     Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi 
     nec non pro Dioecesi Minscensi in annum domini 1912 
        Paukszta Emilianus V-Adm. eccl. Moscov. s.Petri  1883 | 1908 | 1911 | 104

   https://polona.pl/item/litwa-miesiecznik-ilustrowany-litewski-w-jezyku-polskim-r-6-nr-6-21-lutego-1913,NjkyNjIzNzI/9/#info:search:paukszto
     Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim R. 6, nr 6 (21 lutego 1913)
     str.10
       Obecnie mamy w Moskwie dwuch księży litwinów: ks. Paukszto przy kościele św.Piotra i Pawła i ks. Patronisa

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=187402&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Kurjer Warszawski. R. 94, 1914, nr 257
     str.3
       Polski lazaret w Moskwie
       Aktu poświęcenia dokonał wicedziekan, ks. E.Paukszta
       Pielęgnować rannych będą przedstawicielki 
       kolonji polskiej w Moskwie.

   http://elib.shpl.ru/ru/nodes/27690-na-1912-god-19-y-god-izdaniya-41-y-god-izdaniya-1912#page/1182/mode/inspect
   http://elib.shpl.ru/ru/nodes/19425-na-1913-god-29-y-god-izdaniya-1913#page/1233/mode/inspect/zoom/9
   http://elib.shpl.ru/ru/nodes/772-na-1917-god-m-1917#page/1199/mode/inspect/zoom/8
     Адресно-справочная книга Вся Москва 1916        
     Паукште Эмилианъ

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=8171
     Directorium Divini officii et Missarum pro Archidioecesi Mohiloviensi 
     nec non pro Dioecesi Minscensi in annum domini 1917 
        Paukszta Aemilianus V.- Adm. eccl. Moscov ss.Petri et Pauli
          *1883 | święcenia 1908 | nominacja 1911 | str.180

   https://dlib.rsl.ru/viewer/01003091451#?page=235
     Вся Москва : адресная и справочная книга 1917 г.
     str.298(235)
       3 gimnazjum męskie
       кзендзъ Паукшта Emilian

   http://www.petergen.com/bovkalo/sp/mohylow1928.html
     Paukszta Emil  Philadelphiae in America

   https://polona.pl/item/elenchus-cleri-et-ecclesiarum-archidioeceseos-mohiloviensis-in-russia-in-diem-1,ODY5MzIxNTA/0/#info:metadata
     Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russia in diem ... 1 januarii 1929
     str.23

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=8160
     Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russian in diem 1 Januarii 1930
     str.22
       Paukszta Emiljan  1883 |  1907  | in America

   https://polona.pl/item/elenchus-cleri-et-ecclesiarum-archidioeceseos-mohiloviensis-in-russia-in-diem-1,ODY5MzIxNTI/0/#info:metadata
     Elenchus Cleri et Ecclesiarum Archidioeceseos Mohiloviensis in Russia in diem ... 1 januarii 1931
     str.27
     str.38
       Chester. Pa. 330 E 4th str. (U.S.A). 

   https://polona.pl/item/9632792/3/
     Przegląd Wileński R. 7, nr 2 (27 stycznia 1924)
     str.3(6)
       Szykany Administracyjne
       ks. Paukszta proboszcz w Rymszanach, dlaczego wyjechał do Ameryki

   https://polona.pl/item/przeglad-wilenski-tygodnik-polityczny-spoleczny-i-literacki-red-odpowiedzialny,OTYzMjk3Mg/3/#info:search:paukszt%C4%85
     Przegląd Wileński R. 9, nr 8 (30 kwietnia 1926)
     str.7
       Białorusini w hołdzie metropolicie Szeptyckiemu. 
       *) Z fotografij reprodukowanych w książce zwraca na
       szą uwagę podobizna jubilata w Moskwie, gdzie go widzimy
       razem z ks. Pauksztą wice dziekanem moskiewskim (Litwinem)
       i ks. Harasimowiczem, znanym kooperatystą (Białorusinem) 
        ((Czwert'stolittia na mitropoliczomu prestoli))

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.russiacristiana.org
   http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=4974
   http://www.kul.lublin.pl/dzwonkowski/p.html
     Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium
     Dzwonkowski Roman           
     str.386

       Paukszta Emilian s. Augustyna (1883 - 1908 - ?). Należał do archidiec. mohylewskiej.
       Był absolwentem metropolitalnego seminarium duch. w Petersburgu. W latach 1911-1919
       był zastępcą administratora kościoła (parafii) św. Piotra i Pawła w Moskwie.
       Aresztowany we wrześniu 1919. Od początku lat dwudziestych przebywał w USA,
       gdzie był proboszczem par. Chester niedaleko Filadelfii.
       Źródła: [14: 1917, 1926-1932]; .
           [14] SAM. Do 1917 r. schematyzmy zawierały dane dotyczące także diecezji mińskiej:
              Elenchus ... Archidioecesis Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi ... 
              1884-1917; Directorium Divini Officii et Missarum pro Archidioecesi Mohyloviensi
              in Annum Domini 1923; Elenchus Archidioecesis Mohiloviensis in Russia in diem
              1 Januarii 1925, Varsoviae 1925; toż in diem 1 Januarii 1926; toż in diem
              1 Januarii 1927; toż in diem 1 Januarii 1928; toż in diem 1 Januarii 1929;
              toż in diem 1 Januarii 1930; toż in diem 1 Januarii 1931; toż in diem
              5 Decembris 1932, Varsoviae 1932.
           [262]
           [262] GARF, tamże Archiwa: (1) PKK; (2) PtKK, f. 8409, op. 1 oraz f. 8416, op. 1; 
             (3) CAFSBRFNP; GIC, Moskwa. Ze zbiorów I. Zaikiny; CGAOOU, Kijów; PANKWD,
             Wykazy rozstrzelanych w łagrze na Sołówkach; AANKWD, f. 8406, op. 2 
             (dotyczy duchowieństwa katolickiego). We wszystkich wymienionych wyżej archiwach
             - teczki imienne represjonownych księży. Ponadto opracowanie:
             I. I. O s i p o w a, Spisok katoliczieskich swiaszcziennosłużytielej
             (mps). Lista ukazuje losy 213 księży katolickich represjonowanych w latach 1920-1937.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/bibliografia-polska-1901-1939-polish-bibliography-1901-1939-bibliographie-polonaise,ODA3Mzc1NDg/346/#info:search:paukstys
     Bibliografia polska 1901-1939
     T. 16
       Jednodniówki A-Ż
       Vasaros darbai : vienkartinis leidinys
       [red. ir leid. Emilijonas Paukste] - Vilnius : E. Paukśtys, birźelis 1938. - 48 s.: il.
        Jednodniówka z czerwca, ukazała się zamiast kolej nego numeru czasopisma Jaunimo Draugas. Opis wg okł. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/glos-narodowy-r-1-nr-129-5-sierpnia-1938,MTU3NDc5MjQ/4/#info:search:paukszto
     Głos Narodowy R.1, nr 129 (5 sierpnia 1938)
     str.5
        Władze administracyjne nie zezwo- 
        liły na nowe litewskie pismo w Wil-
        nie. Działacz litewski Em. Paukszto 
        Wniósł do Starostwa Grodzkiego po-
        danie o zezwolenie na wydawanie no- 
        wego pisma litewskiego p. t. „Janui- 
        ma Bangas". 
        Władze administracyjne po rozpa- 
        rzeniu podania udzieliły odpowiedzi 
        odmownej. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://books.google.pl/books?id=9g3iAAAAMAAJ&q=pauksta+emilian&dq=pauksta+emilian&hl=pl&sa=X&ei=dDklT9fxNofetAamm5m7Dg&ved=0CD0Q6AEwAg
     Lithuanian religious life in America:
     a compendium of 150 Roman Catholic parishes and institutions, Tom 2
        William Wolkovich-Valkavičius

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://visz.nlr.ru/search/ebooks.html
   http://visz.nlr.ru/search/lists/t4/239_1.html

     Ленинградский Мартиролог: 1937-1938    
        T.4 
     
        СПИСОК ГРАЖДАН, РАССТРЕЛЯННЫХ В ФЕВРАЛЕ – ДЕКАБРЕ 1937 ГОДА
        В ЛЕНИНГРАДЕ И ВПОСЛЕДСТВИИ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ (ТОМ 4 "ЛМ")
        
        Паукшто Михаил Устинович, 1888 г. р., уроженец д. Пасека Свенцянского у. (по др. данным ст. Игналина)
            Виленской губ., литовец, беспартийный, нач. материального
            склада ст. Петрозаводск Кировской ж. д.
            Арестован 27 августа 1937 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 г.
            приговорен по ст. 58-9
            УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 10 декабря 1937 г.
        Паукшто Иосиф Устинович, 1897 г. р., уроженец д. Пасека Свенцянского у. Виленской губ., поляк, член
            ВКП(б) в 1931-1937 гг., инструктор по отоплению 7-го вагонного участка Кировской ж. д.,
            проживал: г. Ленинград, 6-я Советская ул., д. 8, кв. 26. Арестован 22 ноября 1937 г. 
            Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 2 декабря 1937 г.
            приговорен по ст. ст. 19-58-8-9-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания.
            Расстрелян в г. Ленинград 10 декабря 1937 г.
        Паукшто Наполеон Устинович, 1892 г. р., уроженец г. Красногвардейск Лен. обл., литовец, беспартийный,
            нач. 9-й дистанции службы пути Кировской ж. д. Арестован 22 ноября 1937 г. Комиссией НКВД и
            Прокуратуры СССР 14 декабря 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-7-9-11 к высшей мере наказания.
            Расстрелян в г. Ленинград 20 декабря 1937 г.
        Паукшт Казимир Устинович, 1878 г. р., уроженец Литвы, жил в г. Великие Луки, работал в паровозном
           депо, арестован 30 июля 1938 г. по ст. 58-1"а", 58-11 УК РСФСР. Органами НКВД 1 июня 1939 г.
           дело прекращено, реабилитирован. (ПсковКП-9) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  https://academica.edu.pl/reading/readSingle?page=4&uid=9632972
     Przegląd Wileński  nr.8 R.IX  30.04.1926r
     str.7
       ks. Paukszta wice dziekan moskiewski

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЦГА ф. 609-2-96 Метрическая книга. Часть 3 о умерших.
Московской Римско католической церкви Св. Петра и Павла,1907-1917гг. 600л.

Л.514об.
№461 25/12/1914г. в Москве, Яузской части 2-го участка, скончался от паралича сердца Ипполит Августович БЕНИСЛАВСКИЙ
Отставной Штабс-капитан, 83-х лет от роду.
Тело его похоронено Вице-Настоятелем сего костела Эмилианом Паукшта 27 декабря того же года на кладбище, что на Введенскою горою.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Paukszto Michał Augustynowicz  *1888 wieś Pasieka koło święcian  †10.12.1937 Leningrad
   Paukszto Józef Augustynowicz  *1897 wieś Pasieka koło święcian  †10.12.1937 Leningrad
   Paukszto Napoleon Augustynowicz *1892 miasto Krasnogwardiejsk   †20.12.1937 Leningrad


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
кc. Паукшта Казимир
ks. PAUKSZTA KAZIMIERAS
PUKSZTA KAZIMIERZ
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://wirtualnie.lomza.pl/wirtualnie/2019/11/30/podlaski-ziemianin-i-inni-henryk-ciecierski-pamietniki-wykaz-wazniejszych-postaci/
     Pamiętniki
     Ciecierski Henryk
     str.170, 203
       Paukszta Kazimierz – ksiądz, proboszcz siemiatycki, który opuszczając parafię przyznał się,
       że jest Polakiem i nazywa się Wasilewski. Dziadek jego miał kilka majątków,
       prawdopodobnie w Łomżyńskiem, a za udział w powstaniu 1830 r. został powieszony, zaś
       dobra skonfiskowano. Ojciec księdza miał w Kongresówce dzierżawę, a po powstaniu 1863 r.
       musiał uciekać i schronił się w majątku przyjaciela za Wilnem. Osiadł tam na stróżówce jako
       gajowy pod litewskim nazwiskiem Paukszta.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

         *1868  narodziny
         1895  otrzymuje święcennia Kapłańskie
      1892 - 1896  proboszcz parafi w Wyszkach świętego Andrzeja Apostoła na Podlasiu
         1897  (6 miesięcy) parafia Giełczyn
      1901 - 1911  proboszcz parafi w Siemiatyczach
      18.11.1906  odwiedziny w Wilnie
      1911 - 1914  proboszcz parafi Iszczołna(Ішчолна)
             obwód grodzieński > rejon szczuczyński > Iszczołna > Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej
      1914 - 1921  proboszcz parafi Lipniszki
             obwód grodzieński > rejon iwiejski > wieś Lipniszki > Kościół p.w. Św. Kazimierza
      †19.02.1921  (BY)Lipniszki 
             umiera podczas pożaru kościoła w wyniku zaczadzenia 
             pochowany niedaleko kościoła w Lipniszkach

             http://lipnishki.narod.ru/photo_lip/k5.htm
               Могила отца Казимира Паукшты, возле костела

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003831216#?page=255  paukszta kazimierz siemiatycze 1911 dekanat bielski
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003831222#?page=441
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003831226#?page=303   http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=5086&dirids=1
     1901-11-01, Kraj : pismo polityczno-literackie 1901 R.XX nr 42

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6872&dirids=1
     Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem 1905
        Siemiatycze - Praep Paukszta Casimirus  od 1901r. 

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6880&dirids=1
     Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem 1912
     Paukszta Casimirus  od 1911 Iszczołna

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7609&dirids=1
     Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem 1915
        Pauksztas Casimirus  Admin. eccl. Lipniszki Dec Wiszni 

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7609&dirids=1
     Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro Anno Domini 1917
     str.37(148)
       Lipniszki
       Paukszta Cazimirus
     str.96(178)
       Paukszta Cazimirus

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.parafia.gielczyn.pl/index.php/kaplani
     SPIS KSIĘŻY PRACUJĄCYCH W PARAFII GIEŁCZYN
       13. ks. Kazimierz Pukszta 1897- (6 miesięcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.parafia-wyszki.drohiczyn.opoka.org.pl/page.php?5
     Ks.Kazimierz Paukszta 1892 - 1896 proboszcz w Wyszkach na Podlasiu
     obecnie Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://siemiatycze.com/Fot9AAN.html
     Najstarsza znana fotografia z Siemiatycz, z przełomu XIX i XX wieku - wykonana na pewno przed rokiem 1905.
     Były klasztor O.O. Misjonarzy (bud. w latach 1720-37, arch. Karol Bay, wykonawca Vincent Rachetti).
     Przed klasztorem stoi ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Paukszta.
     Zdjecie wykonał Juraszajtis z Bielska Podl. (Arch.A.N.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=14834
     KURJER LITEWSKI Z, SOBOTY 18 XI. (1 XII.) 1906;  no.151
     Przyjechali do Wilna:
      ks. Jan Burbo, ks. Adam Mesztyk,
      ks. Kazimierz Paukszta, ks. Jan Kuuigielis.
      ks. Wincenty Szarkowski, ks. Antoni Szadunas,
      ks. Mateusz Łajewski, ks. Franciszek Bernot,
      ks. Józef Szaparo, ks. Ignacy Rosolowski,
      ks. Tadeusz Zahorski, ks. Justyn Mirzwiński (hotel Hana),


   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=15051&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Kuryer Litewski  R.3  07.10.1907  no. 221
     str.2
       Protest księży litwinów z diecezji wileńskiej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.radzima.org/pl/miejsce_comm/1776.html#comm938
     Iszczołna (Ішчолна) – parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej
     1913-1914 – ks. Kazimierz PAUKSZTA (p) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=11408&from=&dirids=1&tab=1&lp=3&QI=!${query.QueryId}
   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=10885
     Dwutygodnik Diecezalny Wileński 1914.02.10 (23) R.5 nr 3 
     Z rozporządzenia J.E.ks.Administratora 
     ks. Janowicz prob. lipniski i ks.prob.iszczołeński
     na własną prośbę przeniesieni jeden na miejsce drugiego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/niedziela-gazeta-tygodniowa-dla-wszystkich-r-2-nr-2-8-marca-1914,OTM1OTE1ODU/12/#info:search:paukszta
     Niedziela : gazeta tygodniowa dla wszystkich R. 2, nr 2 (8 marca 1914)
     str.13
       W djec. wileńskiej z rozporządzenia J.
       E. ks. Administratora w składzie osobistym du
       chowieństwa zaszły następujące zmiany: ks. Bo
       lesław Janowicz. prob. lipniski i ks. Kazimierz
       Paukszta, prob. iszezołneński, na wł. prośbą
       przeniesieni jeden na miejsce drugiego; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472239&page=20
   http://www.radzima.org/pl/object/1562.html
      1914-1921 – ks. Kazimierz Paukszta,  Kościół Św. Kazimierza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://lipnishki.narod.ru/photo_lip/k5.htm
     Могила отца Казимира Паукшты, возле костела
     Mogiła ks.Paukszty Kazimierza

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://dlibra.kul.pl/dlibra/docmetadata?id=23822&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Listy bł. Jerzego Matulewicza do nuncjusza Achille Rattiego
     str.57
       przypis 26)
       Paukszta Kazimieras, ur. w 1868 r., ksiądz diecezji wileńskiej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.lib.grsu.by/library/data/resources/catalog/143848-280598.pdf
     ИЗ ИСТОРИИ ЛИПНИШСКОГО ПРИХОДА 

     В 2010 г. Липнишский римско-католический приход (Ивьевский район, Гродненская область, Беларусь)
     будет отмечать свое 500-летие. В статье рассматриваются исторические аспекты развития прихода
     в м. Липнишки в период с начала Первой мировой войны до сегодняшнего дня.
     
     История римско-католического прихода в Липнишках в этот период изучена еще недостаточно.
     Однако мы можем сказать, что в 1914 - 1921 гг. священником Липнишского прихода работал
     кс. Казимир Паукшта (1868 - 1921 гг.). Викарием костела в 1914 - 1918 гг. 
     был Александр Августинович. В это же время упоминается и имя кс. Яна Корицкого,
     местного жителя, рукоположенного в священнический сан. Однако информации о его 
     деятельности в местном приходе нет. Численность прихожан составляла 7 570 человек [4].
     
     Очевидно, война и последовавшие за ней события, вплоть до некоторой стабилизации в 1921 г.,
     нарушили мирный уклад жизни местного населения. И вот уже по статистике 1920 г. количество
     прихожан сократилось Население Липнишек 30.01.1920 г. состояло из 6875 поляков-католиков,
     562 евреев и 1 русского [10, с. 383 - 384].
     
     Из архивных документов этого периода узнаём также, что приходом продолжал руководить
     К. Паукшта. Он принимал активное участие в проводимой польскими властями на временно
     оккупированной территории Беларуси избирательной кампании 1919 г. Согласно документам, 
     в местечке был образован гминный избирательный комитет во главе с председателем 
     Антоном Горновским, членами комитета стали Антон Пекша, ксендз Казимир Паукшта,
     Тереса Вольска, Зыгмунд Звирко (Жвирко) [10, с. 384].
     
     После трагической смерти К. Паукшты 19.02.1921 г. в течение февраля - марта 1921 г.
     администратором прихода работал Мариан Вандоловский [1; 4].
      (W 1921 r. w wyniku zaczadzenia umiera proboszcz Paukszta)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Список источников и литературы
       1. Матэрыялы з асабістага архіва кс. К. Грошыка, Ліпнішкаўская парафія.
       4. Fibek, Jan. Historia parafii Lipnishki i Żygmunciszki / Jan Fibek [Электронный ресурс]. - 2008 -
         Режим доступа:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.radzima.org/pub/miesta.php?lang=by&miesta_id1=hriulipn. - Дата доступа: 28.03.2008.
     10. Гецевич, А.К. Из истории местечка Липнишки (20-е гг. ХХ века) 
      / А.К. Гецевич // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў 
      / Гродз. дзярж. ун-т; рэдкалегія: І.П. Крэнь, І.В. Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.].
                                        - Гродна: ГрДУ, 2007. - С. 383 - 388.

   http://pawet.net/library/history/bel_history/marozava/83/05/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_5.html

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=472239&page=20
     1914-1921 – ks. Kazimierz Paukszta,  dekanatu wiszniewskiego  Kościół Św. Kazimierza
     Parafia Św. Kazimierza - Lipniszki 
     ul. Przyjeziorna 1, 231369 Lipniszki
     Tel.: +375 295 36 692
     O. Krzysztof Groszyk OFMCap. , O. Karol Franciszek Szczepanek OFMCap
  
  Oddział Związku Polaków na Białorusi w Lipniszkach
  231335 Lipniszki
  Czesław Żylewicz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
PUKSZTA BARTŁOMIEJ
Пукшта Варфоломей Иеронимович
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   PUKSZTA BARTŁOMIEJ
     
     05.09.1805 r.,urodził się w miasteczku Kroże na Żmujdzi, okręg szawelski
          tamże uczył się w owych sławnych szkołach krożskich,
          zostających już podtenczas pod kierunkiem świeckich
          nauczycieli. 
        1826 r. wstąpił do zakonu kks. Augustianów,
          wyświęcony na kapłana w Mińsku,
          przez ś. p. biskupa Lipskiego,
     6.04.1830 r. pełni rozmaite obowiązki w zakonie;
          po kasacie zakonu po carską po powstaniu styczniowym 6 lat był proboszczem 
          na parafji, a obecnie jest mansjonarzem
          przy kościele parafialnym W Kownie.

     01.1865 do 03.1866 pełni obowiązki kapłańskie
           w kościelne w Wędziagole[Vandżiogala]
           
     26.11.1880  r. w Kownie ks. Bartłomiej Pukszta,
           kapłan zakonu XX. Angustjanów, obchodzi
           jubileusz pięćdziesięciolecia swego kapłaństwa
           
     18.12.1885  Zmarł i pochowany został na cmentarzu przykościelnym w Betygoła Betygala Litwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3505&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_24288_69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.petergen.com/bovkalo/sp/tels1880.html
   http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_Z_Zmudz.html

     II. БОТОКСКИЙ ДЕКАНАТ. (Botocki dekanat) 
      4. Пошили.(LT|Pašilė) Церк. приход. во имя Св. Георгия(5 кл) дер. основ. в 1781 г. ижд. помещ. Юцевича. 2358
       Наст. Колесинский Михаил.
       Викар. Вак.
      *!Филия Коркляны(LT|Karklėnai) во имя Св. Вафоломея Апост. дерев. основ. в 1779 г. ижд. пом. Пукшты.
       Цыпаревич Иван.
      
     VII. КОВЕНСКИЙ ДЕКАНАТ.
       Губерн. г. Ковно. Церк. Кафедр. во имя ССв. Апост. Петра и Павла основ. XV. ст. чьим ижд. сведений
       не имеется, с капитулом и викарными (см. выше).
      
      1. Ковно. Церк. прих. во имя Св. Тройцы (1 кл.) кам. основ. в 1634 г. ижд. Каштеляна Смоленского
       и Минского Воеводы Александра Массальского. 8572
       Наст. Стржедзинский Августин.
      
       Викар. 1. Пукшта Варфоломей Иер. - Pukszta Bartłomiej
      
           АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК   Римско-Католическому Духовенству Тельшевской Епархии.
      *! Пукшта Варфоломей вик. Ковен. Ковенс. дек. Год рождения 75  Год священства 50   Год должност. 12
      
      (Directorium Horarium Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Telsensi In Annum Domini MDCCCLXXX.
                                             Vilnae, 1880. P. 137-276.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=22916
     Przegląd Rzeczy Polskich. Zeszyt 16. Dnia 25 listopada 1860 roku
     str.25
       działalność ks. Pukszty w Kownie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/dziennik-poznanski-wychodzi-codziennie-z-wyjatkiem-poniedzialkow-i-dni-poswietnych,NTAyMzk2MTU/2/#info:search:pukszt%C4%99
     Dziennik Poznański : wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych 1861, nr 235 (13 października) 
     str.2
       W piątek poprzedni sprowadzono księdza Puksztę. Ale ten zaczął od łajania tych łotrów, którzy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://dlib.rsl.ru/viewer/01004015604#?page=1
     Музей графа М.Н. Муравьева
     Переписка по политическим делам гражданского управления с 1 января 1862 по май 1863 г.
     str.62(131)
       ксендза Пукшта

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.aidai.us/index.php?view=article&catid=66%3A7506&id=1302%3Ais&option=com_content&Itemid=148
   http://www.llks.lt/pdf/sukilimas-ir-dvasiskija.pdf
   http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXII/32-233_268.pdf
  
     (1861.VIII.28)Kunigai Pukšta ir Simanavičius
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach
     dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914
     Piotr Paweł Gach
     str.459
       " Augustynianie Eremici w 1864 Dom w Cesarstwie Rosyjskim
      
       Charakter   Diecezja    Okręg Adm.   Miejsce
       Konwent    Żmudzka    Gub. kowieńska Kowno
      
       Klasztory zakonów żebrzących ok.1864
      
       Podstawowe żródła:
       Elench. cleridioec. Telsen. 1864 str.103 - stąd położenie domu
       w obrębie diecezji oraz fakt że przełożonym konqwentu był
       O. Strzedziński nie wymieniony w innych żródłach.
       Liczba zakonników ustalona na podstawie wspomnianego żródła
       oraz informacji o represjonowanych zakonnikach, które podaje: P.Kubicki
       Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861 - 1915
       Sandomierz 1936. cz.2, t.3, str.528-539 wymienieni są ojcowie
       Gelazy Mongiałło(do 2.V.1862r. w cytadeli Wileńskiej a potem prawdopodobnie 
       w klasztorze Kowieńskim) Pawłowski, Pietkiewicz, Bartłomiej Pukszta,
       J.Szawkliński oraz kleryk M.Kulwiec(tamże str.526-528)
       tamże cz.2, t.1, srt.383 wiadomość o dwu innych augustynianach
       Wikarowskim i Czyżewskim. Razem w konwencie było 8 kapłanów i 
       1 kleryk a ponadto poza nim przebywało 2 ojców patrz tamże 
       cz.2, t.1, str.536-538(ks. M.Swolken zesłany do guberni tomskiej
       pod dozur policji; cz.2, t.1, str.953 i cz.2, t.3, str.530-536
       (ks.M.Stański zamieszkały u bernardynów w Cytowianach)
       Dwóch kapłanów spełniało funkcje parafialne w diecezji żmudzkiej
       patrz; Elench. cleridioec. Telsen. 1864 
       str.105(ks.Zaręba w parafi Nowo - Aleksandrowsk )
       str.103(ks.Saulit w parafi Skurule - Janów filia Kulwa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://search.rsl.ru/ru
     Католическая церковь в национально-освободительной борьбе 1860-64 годов в Царстве Польском
      1863 г.). 125. Пукшта, ксендз. Отказался от приведения


   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=9663&dirids=1
     Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materjały z urzędowych świadectw
     władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych
     Kubicki Paweł     
     Cz. 2, Dawna Litwa i Białoruś. T. 3, Za sprawę ojczyzny, kler świecki (P-Ż) i kler zakonny. 
     str.529(265)
       1097. Ks. Pukszta(6) Gbr kown 27 st. 1865 r. Nr. 1067
       przesyła do kancelarji jan. gbra wiln. wiadomość, że na .sku-
       tek zarządzenia tegoż jen. gbra z 27 gr. 1854 r. Nr. 4237
       ściągnął z księdza P., augustjanina, 25 rb. kary na korzyść
       poszkodowanych w czasie powstania za to że nie nosi krzyża
       na piersiach (odznaka rządowa. dopis. autora) i medalu, który
       otrzymał na pamiątkę wojny krymskiej. (7)


       (6)Źródło z którego czerpiemy nimniejszą wiadomość o księdzu P. nie
        podaje jego imienia. W katalogach duchowieństwa diecezji kown. po 1870r.
        jest ksiądz Bartłomiej P. To samo imię jest w urzędowym spisie duchowień-
        stwa za 1853 r. Dopis autora
       (7)A.M.K. Wiln. G. G. 1863 spec Nr.6 k.204

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://dlib.rsl.ru/viewer/01003832399#?page=397
     mapa guberni kowieńskiej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://dlib.rsl.ru/viewer/01003832419#?page=69
     Памятная книжка Ковенской губернии на 1866 год.
     str.136(69)
       Diecezja Teleszyńska
       Pukszta Bartłomiej Wędzigoła administrator

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/na-niedziele-calego-roku-kazania-przez-andrzeia-filipeckiego-podlug-4-czesci-roku,OTI5MDYwODE/18/#info:search:pukszta
     Na niedziele całego roku kazania przez Andrzeia Filipeckiego
     Filipecki Andrzej
     str.19
        Lista Prenumeratorów
        Pukszta Bartłomiey, Adrni. Dusmiański

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.kpbc.ukw.edu.pl/Content/208619/Magazyn_297_09_HD_009.pdf
     Z przeżytych dni
     Talko - Hryniewicz Julian
     str.40
       Towarzyszyły mu znowu tłumy ludu. Pamiętam, jak ks. Pukszta, 
       augustjanin, Litwin, który dysponował go na śmierć i musiał
       iść obok niego aż do miejsca kaźni, opowiadał moim dziadkom,
       że podziwiał w skazanym dziwny spokój ducha.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?biRecordId=29776&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_162051_27
   http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?biRecordId=29776&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_162052_42
     Pukszta Bartolomiu 
     księgi kościelne w Wędziagole[Vandżiogala] podpisane przez Bartolomiu Pukszta od 21.01.1865 do 31.03.1866
     
   http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?biRecordId=29776&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_162052_54
     dokument 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/719
     Kroża Kražių Kražiai

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=259340&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Przegląd Katolicki  21.04.1881  R.19  nr.16 
     str.7(271) Korespondencja Przeglądu Katolickiego

      KORRESPONDENOJA PRZEGLĄDU KATOLICKIEGO.
                       Z Kowna.
     (Sekundycje ks. B. Pukszty).
     
     Rzewnym i pouczajacym jest widok kapłana, ubie-
     lonego wiekiem, który, po pięćdziesięciu latach swej pracy,
     staje przed ołtarzem Pańskim, ofiaruje Mu swe długole-
     tnie trudy i dzięki składa za odebrane łaski. Widok
     ten jest pouczającym dla ludu, bo każe pomyśleć, co to
     jest kapłan, czego ten kapłan w ciągu tak długich lat
     nauczał, jak wskazywał drogę do nieba i ile to pozy-
     skał dusz dla Boga. Widok ten jest zachętą, dla młod-
     szych braci kapłanów, aby z całą gorliwością pracowali
     na chwałę Bożą i zbawienie ludzi, aby prowadzili żywot
     nieposzlakowany, iżby mogli doczekać tak pięknej sta-
     rości. Rozrzewnienie przejmuje duszę, gdy patrzymy na
     młodego kapłana, nad którym, wczasie jego święcenia,
     biskup z otaczającem duchowieństwem śpiewa owe wznio-
     słe „Veni Creator! Przyjdź Duchu św.“, ale niemniej
     wzrnszającem jest, kiedy sam kapłan, pokryty siwizną,
     dobiegając kresu swojego zawodu, ze łzami w oczach,
     z głębi serca śpiewa Panu „Veni Creator", dziękuje Mu
     za łaski i prosi o błogosławieństwo na resztę dni ziem-
     skiej pielgrzymki. Taki widok mieliśmy w Kownie 26
     listopada 1880 r.; bo w tym dniu ks. Bartłomiej Puk-
     szta, kapłan zakonu XX. Angustjanów, obchodził pięć-
     dziesięcioletni jubileusz swego kapłaństwa. Urodzony
     5 września 1805 r., w miasteczku Krożach na Żmujdzi,
     tamże uczył się w owych sławnych szkołach krożskich,
     zostających już podtenczas pod kierunkiem świeckich
     nauczycieli. W r. 1826 w Wilnie wstąpił do zakonu
     kks. Augustianów, wyświęcony na kapłana w Mińsku,
     przez ś. p. biskupa Lipskiego, 6 kwietnia 1830 r. pełnił
     rozmaite obowiązki w zakonie; po kasacie zakonu 6 lat
     był proboszczem na parafji, a obecnie jest mansjonarzem
     przy kościele parafialnym W Kownie.
     
     Zacny starzec, jak nigdy przedtem się nie ubiegał
     za mamoną, tak pod koniec kapłańskiego zawodu i małą
     resztkę, pozostałą od skromnego życia, postanowił obrócić
     na chwałę Bożą. Widząc kościół seminaryjski pober-
     nardyński opuszczony, pozbawiony wszelkich funduszów,
     ofiarował sześćset rs. na odzłocenie wielkiego ołtarza
     i odrestaurowanie chóru, gdzie młodzi alumni zakładu,
     codziennie zanosząc modły do Boga, błogosławię zarazem
     i szczodrobliwość ofiarodawcy. W tym to kościelei przed
     odświeżonym wspaniałym wielkim ołtarzem, czcigodny
     ks. Pukszta chciał złożyć Bogu dziękczynną ofiarę za
     pięćdziesiąt lat kapłańskiego zawodu. Jakoż w dniu
     wyżej wspomnianym processionalnie ze swego mieszkania
     był doń przeprowadzony. Na wieść o tak rzadkim ko-
     ścielnym obchodzie zbiegły się ogromne tłumy narodu
     z miasta i okolicy, a nawet i z dalszych stron znajomi
     kapłani i obywatele pośpieszyli do świątyni wspólnie
     z Jubilatem złożyć Bogu dzięki, przyjąć włożenie rąk
     sędziwego kapłana i złożyć mu najszczersze swe życze-
     nia. Czci najgodniejszy Pasterz, rządzący djecezją
     żmujdzką, ks. Biskup Bereśniewicz, zaszczycił tę pamiątkę
     swą obecnością i wspólnie z Jubilatem koncelebrował.
     Wczasie tak uroczystej Mszy ś. przy bardzo melodyjnym
     organie, zbudowanym zabiegliwością professorów semi-
     narjum, Prałata Pallulona i X. Woronowicza, a pracą
     znakomitego mechanika p. Rodowicza, miejscowi alumni
     wykonali bardzo piękne śpiewy; a jeden z profesorów
     tegoż Seminarjum powiedział mowę o wielkości i działal-
     ności kapłana katolickiego. Zwracając później mowę do
     Jubilata, zagrzewał, aby wybielony wiekiem, jak Eleazar
     cnotami przyświecał młodemu pokoleniu Lewitów, aby
     ostatek dni swego żywota poświęcił na przejście do
     lepszej krainy i stawienie się przed Panem nieba i ziemi,
     przed którymby mógł powiedzieć „Bonum certamen
     certavi“.
     
     Po odśpiewaniu dziękczynnego hymnu Te Deum
     Iautlamus, Czcinajgodniejszy Pasterz od stopni ołtarza
     zwrócił się do wiernych, w poruszających słowach pod-
     niósł znaczenie uroczystego obchodu, zachęcał do oży-
     wienia w sobie dncha wiary, którą zacny Jubilat jako
     kapłan przez tak długie lata głosił, do życia podług
     tejże wiary, i do gorliwego nabywania cnót chrześcijań-
     skich. Nastąpiło potem wkładanie rąk przez Jubilata,
     które liczne duchowieństwo i ogromne tłumy ludu przyj-
     mowały z wielkiem rozrzewnieniem i przesyłały do Boga
     westchnienia, aby Najwyższy Pan zlał na niego swe
     łaski i błogosławieństwa. A kiedy nareszcie zmęczony
     długiemi ceremonjami sędziwy Jubilat skończył wkłada-
     nie rąk, wtedy całe duchowieństwo i wielka liczba oby-
     wateli miasta i urzędnicy składali swe życzenia, aby
     Bóg osłodził sędziwą starość i dał szczęśliwie dokonać
     ziemskiej pielgrzymki, a po śmierci ukoronował chwałą
     w niebiesiech.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.nieobecni.com.pl/index.php?s=grob&id=199069
     Cmentarz: Betygoła - Cmentarz Przykościelny

   http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?album=418&pid=52807#top_display_media
     Pukszta Bartłomiej - Betygoła Betygala Litwa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Łabunowa nazwa ta oznaczała też drugie, obok Laudy, skupisko szlacheckich dworków i zaścianków.
     W r. 1783 ufundowano kościół w Łabunowie[Labunava] pod tytułem Boskiéj Opatrzności.
   http://www.przodkowie.com/metryki/index.php?lit=1&szukanie=Paksztys
     Paksztis Wawrzyniec x Pietraytis Zofia (Łabunowo 1791/5)
     Puksztis Adam x Grygaytis Anna (Łabunowo 1796/5)
     Paksztas Antoni x Narayka Dorota (Łabunowo 1798/2)
     Paksztis Jan x Noreyko Marianna (Łabunowo 1798/15)
     Paksztenis Anna x Płanciunas Maciej (Łabunowo 1802/9)
     Paksztaitis Anna x Zaglewicz Szymon (Łabunowo 1815/5)
     Paksztis Jan x Płanczanow Dorota (Łabunowo 1816/14)
     Paksztys Józef x Deyna Elżbieta (Łabunowo 1817/11)
     Paksztis Ewa x Jankowski Jan (Łabunowo 1824/8)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
ks. PAUKSZTO WIKTOR
Mons. VICTOR PAUKSZTO
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   *1874   †04.07.1911 Nowy Jork  Katedra katolicka św.Patryka


     Historja polska w Ameryce: od czasów najdawniejszych aż do najnowszych
     Kruszka Wacław 
     T.2
     str.653
       6. Parafia Najśw. Serca w Cleveland, Oh.
         (Casimir Street, założona r. 1892.)
        Drugą z rzędu parafię polską w Cleveland założył ks. Orzechowski. W roku 1896. objął
        ks. Paweł Ćwiąkała, były profesor seminaryum w. Detroit, ściągnięty z Galicyi przez ks.
        Dąbrowskiego. Gdy ks. Ćwiąkała powrócił do Europy, nastąpił tymczasowo ks. Franciszek
        Węgrzynowski, wyświęcony w podeszłym wieku, były asystent ks. Misickiego w Shamokin.
        Później proboszczem został ks. Wiktor Szyrocki, którego jakiś czas zastępował ks. Wiktor
        Paukszto, protonotaryusz apostolski.

   http://liturgicalcenter.org/pdfy/Polonia/Polonia/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=259449&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Przegląd Katolicki. 1898.04.28 R.36 nr17
     str.8
       Z Żytomierza
       Diecezjalne łucko-żytomierskie seminarium
       Mniejsze święcenia kapłańskie otrzymali
       alumni: ... Wiktor Paukszta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=259463&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Przegląd Katolicki. 1898.08.11 R.36 nr32
     str.8
       Z Żytomierza
       19 czerwca w niedzielę oktawy Bożego Ciała
       ... Wiktor Paukszta przyjeli subdyakonat

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=155035&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
     Kurjer Warszawski : dodatek poranny. R. 79, 1899, nr 204
     str.2
       +W b.m., z rąk J.E.ks. biskupa łucko-żyto-
       mirskiego, otrzymali święcenia następujący alumno-
       wie seminariusze w Żytomierzu:
       kapłaństwo: Wiktor Paukszta.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=159552&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Kurjer Warszawski. R. 81, 1901, nr 312
     str.1
       W kościele św.Jacka(podominikańskim) całodzienne
       nabożeństwo z wystawieniem Najśw. Sakramentu na 
       sumie i nieszporach. Wotywę odpustową odprawił
       ks. Wiktor Paukszta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=183726&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Wiek Ilustrowany : dziennik polityczny, literacki i społeczny. R. 30, 21.12.1903, nr 350
     str.4
       Odznaczenie Papiezkie. Ks.proboszcz
       Wiktor Paukszto, dyecezyi łucko-żytomierskiej, został
       przez Stolicę św. mianowany tytularnym protonotaryuszem
       apostolskim. Dyplomy prałackie przesłała Stolica św.
       naszemu Monsignorowi drogą dyplomatyczną ,
       czyli przez ambasadę rosyjską przy Watykanie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-10-12/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=0&rows=20&words=Pauk+Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
     Dziennik Chicagoski  October 12, 1905
     str.2
       Życiorys W.Paukszto

   http://polona.pl/item/8067774/3/
     Gość Świąteczny nr 49 (3 grudnia 1905) dod. do Głosu Śląskiego
     str.5
       Ks. Paukszto Wiktor  krótki życiorys  -  może ktoś dopisze ciąg dalszy

       Z Północnej Ameryki. 
       Z South Fork, w stanie Pensylwanii, otrzymał 
       »l)zien. Pozn.« następującą ciekawą 
       korespondency.) o pewnym zacnym kapłanie 
       rodaku. „W zeszłym miesiącu nasza mała 
       osada żegnała z żalem ks. W. Paukszto, 
       który od maja br. był naszym-* pasterzem, 
       ojcem wybranym przez wszystkich, tak 
       przez Polaków jak Litwinów i Słowaków, 
       a na jego miejsce otrzymała również 
       zacnego kapłana w osobie lo. Feigera, 
       rodem z Sosnowca} a wjświęconego 
       zeszłego roku w Rzymie. Ks. W. Paukszto, 
       noszący tytuł prałata apostolskiego, 
       przybył do Ameryki dnia 13 maja br. 
       i w podróży swojej po Stanach 
       Zjednoczonych zawadził przypadkowo 
       o naszą małą osadę. Widząc, że naród 
       nasz jest tutaj pozbawiony wszelkiej 
       opieki duchownej, na prośbę ks. biskupa 
       Garre'a z Altony, zajął się zorganizowaniem 
       polskiej parafii 'w South Fork, Pa. 
       i w przeciągu dwóch miesięcy zbudował 
       drewniany kościołek, zaopatrzył go 
       w wszelkie potrzebne sprzęty, paramentykę, 
       a plebanię w niezbędne meble. 
       O pracowitości i zapobiegliwości 
       ks. W. Paukszty, naszego byłego 
       proboszcza świadczy także i to, że 
       w krótkim bardzo czasie zdołał kupić 
       loty (rolę) pod cmentarz i założył 
       cmentarz polski. 

       Wszystkiego tego dokonał w ciągu 
       niespełna trzech miesięcy i to mając 
       w parafii tylko 63 rodzin polskich, 
       które w tym czasie złożyły około 
       2000 dolarów. 
       Dzisiaj kościół, cmentarz i meble są 
       zapłacone w zupełności. A wszystko 
       to zawdzięczamy naszemu ukochanemu 
       proboszczowi, ks. W. Paukszto. 
       Są tu u nas niektórzy, którzy znają 
       naszego byłego duszpasterza z kraju. 
       Sądzimy zatem, że tak zacnego kapłana 
       życiorys powinni poznać wszyscy Polacy 
       i Litwini. Ks. W. Pankszto liczy dopiero 
       lat 31, urodził się na Litwie w 1874 roku, 
       gdzie dotąd posiada rodzinną ziemską 
       posiadłość. Ks. Pankszto miał dwóch braci. 
       Jeden z nich zginął w wojnie rosyjsko-japońskioj 
       na dalekim Wschodzie, pełniąc służbę chorążego. 
       Drugi zaś, młodzieniec jeszcze i student, 
       towarzyszy ks. Paukszto swej podróży 
       po Ameryce. Ojciec i matka ks. P. nie żyją 
       od paru lat, a majątek ziemski został 
       wydzierżawiony dalekim krewnym. 
       Ks. W. Paukszto ukończył studya 
       gimnazyalne w Petersburgu, a teologiczne 
       w Żytomierzu, cum maxima laude. 
       Po odebraniu święceń kapłańskich 
       otrzymał probostwo na Ukrainie, gdzie 
       musiał staczać ustawiczną walkę z rządem 
       rosyjskim o mieszane małżeństwa, które 
       w przerażający sposób przyczyniały się 
       do wynarodawiania polskiego elementu 
       w południowo-zachodnim kraju. 
       To też zaciętą walkę staczać musiał z 
       cerkiewnemi szkołami, które były grobem 
       uczuć religijnych i narodowych dla polskiej 
       dziatwy. Kto zna rząd rosyjski ze wszystkiemi 
       jego czynownikami, ten pojmuje, jak ciężką 
       musi być praca dla takiego kapłana. 
       Czy taki kapłan może spodziewać się 
       jakichkolwiek względów? Bynajmniej! 
       To też ks. W. Paukszto nie cieszył się 
       uznaniem ani względami rządu rosyjskiego. 
       Rząd rosyjski, jeśli go wogóle rządem 
       nazwać można, lubi w takich razach karać 
       duchowieństwo polskie, a to mianowicie 
       w ten sposób, że przedstawionego kandydata 
       nie chce zatwierdzić na probostwo. 
       To samo było i z ks. W. Pauksztą. 
       Przedstawiony przez swego biskupa na 
       proboszcza do Wielkiego Zwańca, na 
       granicy austryackiej, spotkał się z 
       odmową rządu. Ks. W. Paukszto odbywał 
       kilkakrotnie podróż po Europie, a w 
       Ameryce bawił nawet dłuższy czas. 
       Za uznane zasługi w Kościele Bożym 
       przez ś. p. Leona XIII odznaczony został 
       tytułem protonotaryusza apostolskiego, 
       a przez PiusaX.na specyalną prośbę 
       arcybiskupa Gaspan'ego, sekretarza 
       knucelaryi spraw nadzwyczajnych dla 
       Rosyi, która jest pod osobiateni 
       kierownictwem ojca św. i w której osobiście 
       każdą sprawę ()jciec św. roztrząsa, obdarzony 
       został specyalnym przywilejem używania fioletów. 
       Na osobuein posłuchaniu u Ojca św. zeszłego 
       roku, papież Pius X obdarzył go swym portretem 
       z własnoręcznym podpisem. 
       Ks. W Pankszto przybył do Ameryki głównie w 
       eelti odwiedzenia przyjaciół, zajmujących 
       wysokie stanowiska wśród polonii amerykańskiej. 
       Pozostanie w Ameryce tylko czas krótki, a
       mianowicie do końca urlopu, wydanego przez 
       rząd rosyjski i władzę duchowną. W Cleveland, 
       Ohio, o ile nam wiadomo, będzie tylko czasowym 
       zastępcą, aż stały proboszcz, ks. W. Szyrocki 
       zdrowie swoje podreparuje i wróci na swe stanowisko. 
       A teraz jeszcze kilka słów na zakończenie. 
       Osada South Fork, jest czysto górnicza. 
       Posiada razem 120 familii, a mianowicie Polaków, 
       Litwinów i Słowaków. Wszyscy tutaj żyją w 
       przykładnej zgodzie, do czego bardzo wiele 
       przyczynił się ks. W. Paukszto swym wpływem. 
       Ks. W. Paukszto objął obecnie parafię 
       Najsłodszego Serca Jezus w Cleveland, Ohio, 
       na prośbę ks. Szyrockiego, który wyjechał 
       do kraju w celu podreperowania nadwątlonego 
       zdrowia. W przyszłym atoli roku wraca do 
       Europy, gdzie ma swoją własność i 
       obowiązki duszpasterskie. Ks. W. Paukszto 
       jest pierwszym z księży litewskich w 
       Ameryce, piastujący godność prałata 
       apostolskiego i daj Boże, by w hierarchii 
       kościelnej dostąpił wyższych jeszcze godności*. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/50681659/2/
     Dziennik Poznański : R.49, nr 8 (10 stycznia 1907) + dod.
     str.3
       Paukszto 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=14978&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Kuryer Litewski  R.3 06.06.1907 no. 123
     str.3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=168267&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Kurjer Warszawski. R. 87, 28.06.1907, nr 176 
     str.5
       W Wilnie bawi msgr. ks. Paukszto z
       Ameryki, który przez sześć miesięcy bawił
       w Rzymie, w sprawie biskupów polskich
       w Stanach Zjednoczonych. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=222851
     Postęp 1907.07.05 R.18 Nr151
       Poznań 
       "Polak Amerykański" wychodzący w Buffalo. Wiadomości nadesłane przez prałata ks. Paukszto
        o mianowaniudwóch polskich biskupów surfaganów, okazały się mylnemi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=168292&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Kurjer Warszawski. R. 87, 13.07.1907, nr 191 
     str.2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://kpbc.umk.pl/dlibra/plain-content?id=63481
     Gazeta Toruńska 14.07.1907, R. 43 nr 159

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=43563&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Katolik, 16.07.1907, R. 40, nr 85
     sprawozdanie Monsignore Wiktor Paukszto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Paukszta Victor *1875 L32    Krakau, Russia       Port of Departure: Bremen
  Romanowska Irena   L27                  Ship of Travel:   Grosser Kurfurst
  brat Antoni Paukszta     Wilno?             Date of Arrival:  Aug 15, 1907

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/50467618/1/
     Górnoślązak : codzienne pismo illustrowane poświęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku.
     R.8, nr 77 (2 kwietnia 1908)
     str.3
       ks. Paukszto Wiktor

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=230027&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
     Postęp 1908.05.31 R.19 Nr.125
     str.2
       Monsignore Wiktor Paukszto 
       proboszcz św. Józefa w Donora

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://kpbc.umk.pl/dlibra/plain-content?id=56763
     Gazeta Grudziądzka 1907.09.19 R.14 nr 113 + dodatek
        Jak do "Dzień Pozn" donosi z Chicago ks. W. Paukszto, nastąpił tamże już wybór polskiego biskupa.
        Przedstawiono Stolicy św. już 3 kandydatów. W Baffalo nastąpi to lada dzień to samo.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.culturenetwork.info/estdeuropa/images/stories/articoli_pdf/Fonti_ecclesiastiche_romane.pdf
     93. Mons. Victor Paukszto, lituano, di Pittsburgh, PA (1906-1907/1910-1911);

     Lithuanian Religious Life in America: The Midwest and beyond
     William Wolkovich-Valkavičius
     str.317
        Fr. Viktoras Paukstys (Paukszto) — born, Aug. 28, 1871 , in Vilnius;
        studied at St. Petersburg Sem.; ord., June 25, 1898 by Ab. Jeronim Kloputowski;
        assignments in tsarist domain, 1898 to Aug., 1905; somehow became a priest of a certain ...


     Poles in the Central and Western States
     James S. Pula, Wacaw Kruszka
     str.103 Paukszto Wiktor

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16754&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Dziennik Cieszyński 31.05.1910  nr.121
     ks. Pukszto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=15480&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Kuryer Litewski   R.6  18.05.1910  no. 111
     str.1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=264084&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Praca: tygodnik polityczny i literacki, illustrowany. 1910.06.12 R.14 nr24
     str.6
       Uroczystości Polskie w Waszyngtonie
       10 maja odsłonięcie pomników Kościuszki i Pułaskiego

     str.
       Polski kongres w Waszyngtonie sprawdzić zdjęcia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=49281&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Gazeta Sądowa Warszawska  03.06.1911  nr.22 + dod.
     str.9

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/10525717/19/
     Świat : pismo tygodniowe ilustrowane R.6, nr 30 (29 lipca 1911)
     str.20
       Zgon kapłana polskiego w Ameryce
       Monsignore Wiktor Paukszto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/slowo-r-30-nr-203-27-lipca-1911,MTU3NzQxNDg/4/#info:search:paukszto
     Słowo R.30, nr 203 (27/14 lipca 1911)
     str.5
        Z żałobnej karty.
        W dniu 17-ym b. m. w New-Yorku zmarł
        monsignor ś. p. ks. Wiktor Paukszto w wie
        ku lat 34. Rodem z pow. św ięciańskiego. przed
        kilku laty zamieszkał stale w Ameryce, pracu-
        jac tam w koloniach polskich i litewskich, jako
        kapłan i publicysta. W r. 1905 Polacy amery
        kańscy wydelegowali go do Stolicy Apostol
        skiej w celu wystarania się o mianowanie bi
        skupów polskich do Ameryki Północnej .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1911-07-10/ed-1/seq-6/#date1=1789&index=11&rows=20&words=PAUKSZTO+Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
     Dziennik Chicagoski  July 10, 1911
     str.6
       KS. WIKTOR PAUKSZTO UMARŁ
       W NOWYM YORKU.
       „Narodowiec" donosi, że w Nowym
       Yorku, w szpitalu Harlem, umarł o
       puszczony przez wszystkich, ks. Wik
       tor Paukszto, znany w szerokich ko
       łach tutejszej Polonii ze swojej
       szeczególniejszego rodzaju działal
       ności. Nie mamy żadnych bliższych
       wiadomości o okolicznościach towa
       rzyszacyc jego zgonowi. „De mor
       tuis aut nihil, aut bene"; — na
       wzmiance tej poprzestajemy. N. o. w

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-11/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=14&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-10-12/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=2&rows=20&words=Paukszty&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszty&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  South Fork PA ks.W.Paukszto

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-11-23/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=18&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
Paukszto  siostra księdza  irena Romanowska  Cleveland

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045274/1905-10-21/ed-1/seq-5/#date1=1789&index=19&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
 Paukszto W. Cleveland  zarząd parafii

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-10-24/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=13&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060824/1905-10-26/ed-1/seq-1/#date1=1789&index=12&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
Cleveland O  ks.Prałat Paukszto

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-12-27/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=17&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  Clevland Paukszto

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218621/1906-10-25/ed-1/seq-1/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=9&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
  protest Paukszto Clevland

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1906-12-17/ed-1/seq-6/#date1=1789&index=15&rows=20&words=Pauk+Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
 Paukszto Buffalo

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/270549/edition/222851/content
   Postęp 1907.07.05 R.18 Nr151
   str.1

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-07-26/ed-1/seq-2/#date1=1789&index=10&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
Paukszto Wiktor  nominacja "monsignire"

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-08-05/ed-1/seq-4/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=3&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
 Sprostowanie Paukszto Wiktor
   ogłosiłem w dnia 4 lipca 1907 w nr. 135 „Kuryera Litewskiego" w mieście Wilnie.

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-08-19/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=1&rows=20&words=Pauk+Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  ks.Paukszto

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-08-26/ed-1/seq-6/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=11&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
 Paukszto objecie parafii Bridgeport

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-08-31/ed-1/seq-4/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=4&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
  Biskup sufraga Paukszto

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/279583/edition/230027/content
   Postęp 1908.05.31 R.19 Nr125
   str.2
     Donora

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-03-07/ed-1/seq-5/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=5&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
  Paukszto Wiktor  Pitsburg

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-06-30/ed-1/seq-4/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=7&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
  Paukszto pismo Związek Pitsburg

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218621/1910-05-19/ed-1/seq-3/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=14&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
   Paukszto delegaci
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017218621/1910-05-26/ed-1/seq-2/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=15&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-05-12/ed-1/seq-1/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
   paukszto pomnik Pułaskiego 1910
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/308713/edition/264084/content


https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-12-10/ed-1/seq-9/#date1=1789&index=3&rows=20&words=Paukszty&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszty&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
   Viktor Paukszto winny

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1911-07-06/ed-1/seq-4/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=8&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
   Paukszto siemiradzki

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1912-01-31/ed-1/seq-4/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=12&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2
  artykuł Paukszto 1912

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1912-02-06/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=16&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  Paukszto

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1911-02-24/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=2&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  Paukszto wydalony z Ameryki

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1909-04-14/ed-1/seq-5/#date1=1789&index=1&rows=20&words=Iskierka+ks+Ks&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=ks.iskierka&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1909-04-19/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=2&rows=20&words=Iskierka+ks+Ks&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=ks.iskierka&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1909-04-21/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=8&rows=20&words=Iskierka+ks&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=ks.iskierka&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1909-05-27/ed-1/seq-6/#date1=1789&index=2&rows=20&words=Paukszt%C4%99&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszta&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  Mgra Paukszta  Donora  ks.Iskierka

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1909-06-10/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=0&rows=20&words=Iskierka+Iskierk%C4%85+ks+Ks&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=ks.iskierka&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-05-13/ed-1/seq-3/#date1=1789&index=7&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
  Paukszto  ja Iskierka

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-06-28/ed-1/seq-4/#date1=1789&sort=relevance&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&index=6&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=2

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90060824/1910-08-25/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=0&rows=20&words=Paukszty&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszty&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1910-09-21/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=1&rows=20&words=Paukszty&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszty&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
 Semiradzki i ks.Skierka

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1911-07-06/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=10&rows=20&words=Iskierka+ks&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=ks.iskierka&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1912-02-05/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=3&rows=20&words=Iskierka+ks&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=ks.iskierka&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
ks.Iskierka


https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-08-21/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=3&rows=20&words=Pauk+Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1907-09-06/ed-1/seq-4/#date1=1789&index=6&rows=20&words=Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1909-05-27/ed-1/seq-6/#date1=1789&index=4&rows=20&words=Pauk+Paukszto&searchType=basic&sequence=0&state=&date2=1963&proxtext=paukszto&y=0&x=0&dateFilterType=yearRange&page=1
 życiorys

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
PAUKSZTO WIEŃCZYSŁAW
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Paukszto Wieńczysław *1910
   http://kresowa-biblioteka.w8w.pl/zbior/schematyzm.pdf
   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7605&dirids=1

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=57029&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
   http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=57030&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
   http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=57037&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=
   http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=57035&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=
   http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=57033&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
     Catalogus ecclesiarum et cleri archidioecesis vilnensis pro anno domini 1935 - 1939

     WYCHOWANEK SEMINARIUM ARCHIDIECEZJALNEGO w latach szkolnych 1934-1938

     SEMINARIUM ARCHIDIECEZJALNE WILNO ul.Mostowa 12,-P. K.O.700.129
     szukać w Białymstoku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   https://polona.pl/item/kurjer-wilenski-wraz-z-kurjerem-wilensko-nowogrodzkim-r-14-nr-78-20-marca-1937,MTMzOTg5MzU/
     Kurjer Wileński wraz z Kurjerem Wileńsko-Nowogródzkim R.14, nr 78 (20 marca 1937)
     str.5
       14 marca odbyły się w Seminarium
       Duchownym w Wilnie święcenie klery-
       ków. W tej liczbie Litwinów: Piotra Norkunasa,
       Wacława Paukszte, Michała Skunczykasa,
       Konstanhyna Gajauskasa i Bronisława Sakawicziusa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988               
     Dzwonkowski Roman
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: martyrologium
     Dzwonkowski Roman          81 533 14 51       Lublin Al. Warszawska  
     str.386
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
PUKSZTA ALEKSANDER
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003841741#?page=182
   http://nicolaev.livejournal.com/1423420.html 
     Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси 
     Виленскій учебный округ 
     Tom 13 
     str.145(182)
     str.146(183)
       18.02.1798r. Grodno - Skidel wielebny ksiądz Aleksander Pukszta 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim około 1803 roku
     Radwan Marian
     str.88
       gubernia grodzieńska. powiat grodzieński     
       Parafia      Kolator           Nazwisko       Wiek
       Skidel     Księżna Czerwentyńska    Pukszta Aleksander    46
         **** źródło: Wizyty (otczotnyje swidienije) uniatskich cerkwiej i monastyriej za 1804 god
               RGIA f.824 op.2 d.118 k.1-57****

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ???
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3789&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_30116_106
  http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?biRecordId=3789&imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_30120_72
     Aleksander Pauksztis    09.11.1897 < = > 05.09.1899
  ???
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
PAUKSTIS P. BENJAMIN
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     c 1920-1930, Holy Trinity Lithuanian, 190 S Meade St, Wilkes-Barre, 4
     1947-1950, St Anthony of Padua Lithuanian, 517 Lackawana St, Forest City, 4 
   http://susqco-churches.org/st-anth.html
     Rev. P. Benjamin Paukstis (1889-1981), a former pastor of St. Anthony's.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -
Paukštys Bronius PAUKSTYS BRONIUS
- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -:¦:- -

   http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/stories/paukstys.asp
   http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/09/21/fondasa_04.html
   http://www.partizanai.org/failai/html/dabarties-kankiniai.htm
   http://holocaustinthebaltics.com/wp-content/uploads/2010/10/1997ZingerisResignsFromJewishCommunity.pdf
   http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-10-irena-petraitiene-kun-antanas-skeltys-sdb-salezieciu-kelias-i-lietuva/114938  

   http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/300K/36_SUWALKI-KOWNO_1932.jpg

  Date of Birth: *12.02.1897 Kurynie
  Date of death: †17.12.1966

  Bronius był trzecim z jedenaściorga dzieci (dwoje zmarło)
  Rodzice Wincentas i Ona Paukstys.

  Bronius Paukštys zdecydował się salezjanin i jesienią 1925r z bratem Juozas oraz ośmiu innymi Litwinami
  wyjechał do Włoch, do Turynu. W 1937 wrócił do ojczyzny. 

Ojciec był salezjanin Bronius Paukstys urodzonych ponad sto lat temu
na Feb.12.1397 w miejscowości Kuryne. Powiat Lekeciai. Region Sakiai.
Bronius był trzecim z 11 dzieci (2 zmarła, gdy młody) urodził się z Ona i Vincasa Paukstys.
Na Jan.1.1918 pod koniec Pierwsza wojna światowa, wziął cztery miesiące
nauczycielka Oczywiście, które było rozpoczęła się w Kownie. Po jego zakończeniu.
założył szkołę podstawową w Jankai, później uczy się w szkole podstawowej, która została
utworzenie w jego rodzinnej miejscowości, a stamtąd został przeniesiony do Svediskiai School w
Powiat Luksiai. Pracując jako nauczyciel, Bronius Paukstys organizowane kursy dla
dorosłych, wykładał na zebraniach rolników i uczucia patriotyczne wzbudził wśród
ludzie z kilku powiatów. Zafascynowany ideami Jana Bosco opieki i edukacji w ubogich
dzieci; wyrzekł się swojego nauczyciela-podatki w jesieni 1925 roku i udał się do
salezjanie we Włoszech. Studiował na różne szkoły na kilka lat, a później w
instytutu teologicznego w Turynie. Z założenia klasztoru salezjańskiego w
Litwa, wrócił do ojczyzny, w 1937, i przyszedł do Kowna w 1940 roku, aby kontynuować
pracę w parafii Świętej Trójcy która została zorganizowana przez salezjanów.
Gdy komuniści aresztowali ojca Pranasa Petraitis z tej parafii.
Ojciec Bronius Paukstys został proboszczem.
Alter widząc niewinnych ludzi ginie w czasie okupacji hitlerowskiej. Bronius Pauksty na
aktywnie włączył się w dzieło ratowania Żydów. Zaproponował również pomoc dla rodzin i dzieci
rosyjskich więźniów, którzy nie uciekają Litwę o czasie. Mężczyźni, kobiety i głównie dzieci
który uciekł z getta w Kownie znaleźć bezpieczeństwo i tymczasowe schronienie w Trójcy Świętej
plebania. Byli usu sojusznikiem danego litewsku cenificates urodzenia lub paszport i wysłał
krewnych księdza lub znajomych w gospodarstwach rolnych w Suwalszczyzny. Bronius Paukstys było
Jedyną osobą, w krajach bałtyckich który udało się uratować około 200 Żydów,
chociaż sam miał się ukryć przed Gestapo trzy razy w piśmie z dnia
dzięki, znany prawnik Abraham Tory napisał "Obyś | ive inny sto
lat - nigdy nie zapomnimy? Twoje imię, Twoja ojcowska miłość i ochrony.
Twoje samopoczucie, nie kończąc walkę o swoje Prawda, na braterskiej miłości dla wszystkich,
niezależnie od wiary i narodowości, było jest i będzie trudna walka.
Byłeś naszym jedynym światłem w długim ciemnym nocy, kiedy byliśmy w. Vilijampole getto, w otoczeniu
przez hitlerowców. Byłeś naszym jedynym benefactor, który nie wymaga odszkodowania. "
Z "początku drugiej okupacji komunistycznej. Bronius Paukstys mieszkał w Kownie i pomógł ci
którzy byli prześladowani. W 1946 roku został aresztowany i Nov.30, po torturach i przesłuchiwany,
Został skazany na 10 lat carceration. Podczas difficul lat powojennych Bronius ....


   W przeddzień inwazji Niemiec na Litwę, Bronislovas (Bronius) Paukštys został mianowany
   szefem kościoła Świętej Trójcy w Kownie, po kilku latach pracy zakonnej u salezjanów
   w Turynie, we Włoszech. Gdy Niemcy zajęli Kowno i utworzyli getto w mieście, Paukštys przyszedł
   z pomocą dla internowanych Żydów. Jego biuro w budynku kościoła, jak również jego własna
   sypialnia, stał się miejscem schronienia dla Żydów, szukając kryjówki. Początkowo byli to 
   pojedynczy Żydzi spośród jego znajomych, ale gdy inni dowiedzieli się o księdzu, który zajął się 
   ratowaniem, kościół stał się tymczasowym schronieniem dla kilkudziesięciu Żydów.
   W tym samym czasie, Paukštys zrobił co w jego mocy, aby przekonać Litwinów by nie współpracować 
   z Niemcami, w swoich kazaniach wezwał ich, aby pomóc Żydom w miarę możliwości. 
   Jego brat pobożny religijnie, profesor Juozas Paukštys, który ukrywał Żydów okresowo w swoim domu, 
   dołączył do niego w jego aktach ratunek. W ich niestrudzony poświęceniu dla ich wysiłków na rzecz
   ratowania Żydów, dwaj bracia brali poważne zagrożenia. Kapłan został upomniany kilka razy przez 
   szefów litewskiej kapłaństwa, którzy mu oskarżonych zarówno mieszania Kościół w niebezpieczeństwie 
   i wątpliwość lojalność kapłaństwa do władz okupacyjnych. Gdy kapłan został aresztowany i 
   przesłuchiwany przez gestapo, które zostały trzymając go pod obserwacją. Pod koniec okupacji,
   Bronius Paukštys został zmuszony do ukrywania się w pobliskiej wsi, Avraham Golub (później Tory),
   członek żydowskiego podziemia, który działał wraz z kapłanem, by ratować Żydów z getta w Kownie.
   Wkrótce po wkroczeniu Armii Czerwonej na Litwę, Sowieci aresztowali Bronius Paukštys, który został 
   uznany za wroga reżimu, i wygnał go na Syberię przez około dziesięć lat. Kiedy pozwolono mu wrócić 
   do ojczyzny, był w bardzo złym stanie zdrowia, i spędził resztę swojego życia, aż do swojej 
   śmierci w 1966 roku, w skrajnej nędzy.
   W dniu 23 lutego 1977 roku Yad Vashem uznane Bronislovas Paukštys i Juozas Paukštys za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.*1897 II 15 Kurynėje (Marijampolės r.), †1966 XII 17 Kaune, palaidotas Sutkuose (Šakių r.); dramaturgas.

Kunigas salezietis, studijavo Italijoje, redagavo Torine laikraštį Saleziečių žinios. Nuo 1936 klebonavo Vytėnuose, Kaune. 1946 ištremtas į Sibirą, grįžo 1956, vikaravo Alytuje.

          kunigas salezietis Bronius Paukštys (1897-02-15 – 1966-12-17).
Bronius Paukštys – gimė 1897 m. Kurynės kaime – kunigas, salezietis, vienas pirmųjų Jankų (Dambavos) mokyklų mokytojas. Mirė 1966 m.
Juozas Paukštys – gimė 1904 m. Kurynėje. Pedagogas, filosofas, už žydų gelbėjimą apdovanotas Pasaulio teisuolio medaliu. 

   http://kresowa-biblioteka.w8w.pl/
     „Wspomnienia z Kazachstanu” Sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego 

   http://www.academia.edu/8243765/Ks._W%C5%82adys%C5%82aw_Bukowi%C5%84ski_Wspomnienia_z_Kazachstanu_O._Serafin_Alojzy_Kaszuba_OFMCap._Zapiski_z_Kazachstanu_Bia%C5%82y_Dunajec_Ostr%C3%B3g_2006
     Pauksztys Jan
     str.78
     W latach 1955-58 największy zasięg w pracy misjonar
     skiej zrealizował jezuita ks. Jan Pauksztis. Działał on na Uralu na zacho
     dzie aż po Jakucję na północnym wschodzie. Właśnie jego trwająca pra
     wie cały rok misja w Jakucji miała szczęśliwe znaczenie, bo oprócz niego
     nie dotarł tam nikt inny. Niestety potem ks.Pauksztis - podobno na roz
     kaz swoich władz zakonnych - objoł parafię na Wileńszczyźnie i w parę
     lat później umarł. Widziałem ks. Pauksztisa tylko jeden raz, ale to wybielony 
     starczyło, by zrobił na mnie jak najlepsze wrażenie.


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   http://www.savb.lt/lt/krastieciams/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene1918-2005/2621-dvasininkai

  PAUKŠTYS JONAS. Gimė 1899 m. kovo 20 d. Lūšnos kaime (Šakių raj.). Mirė 1965 m. gegužės 15 d. Ratnyčioje prie Druskininkų. Kunigas, vienuolis jėzuitas, spaudos darbuotojas. Mokėsi Kauno ir Marijampolės gimnazijose. Baigė Seinų kunigų seminariją. Filosofiją ir teologiją studijavo Olandijoje bei Prancūzijoje. 1922 m. įstojo į jėzuitų ordiną. Buvo Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas, direktorius. 1939 m. paskirtas Šiaulių šv. Ignaco bažnyčios rektoriumi. Vokiečių okupacijos metais Šiauliuose nuo mirties išgelbėjo daugybę žydų. Po karo buvo ištremtas į Sibirą, kur kalėjo dešimt metų. Nuo 1958 m. dirbo Kaltanėnų bažnyčioje. Redagavo katalikiškus žurnalus Misijos Žvaigždė, Žvaigždutė, publikavosi jėzuitų leidiniuose.

  Jonas B Paukstys *15.02.1897 Višakio Rūda Marjampol  +17.12.1966 Kaunas

      who had been stationed in the residence in Siauliai when the war broke out.
  ... This is also true of Paukstys, one of the first Lithuanians to enter the Jesuit Province 
      of Lithuania when it had

  The righteous among the nations

  Churches and the Holocaust: Unholy Teaching, Good Samaritans, and Reconciliation
   Mordecai Paldiel

  The Jesuits and the Third Reich
   Vincent A. Lapomarda

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………https://polona.pl/item/glos-narodowy-r1-nr-129-5-sierpnia-1938,MTU3NDc5MjQ/4/#info:search:paukszto

str.5
Działacz litewski Em. Paukszto wniósł do starostwa "Januima Bangas"


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

 SCHEMATYZM

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6872&dirids=1
     Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem 1905
     str.185
       Iszczołna Paksztis Antonius
     str.227
       Decanat Radunensis (district Lidensis)
       Praep. Paksztis Antonius  Iszczołna od 1902r.   Dec. Radun.
       Paukszta Cazimirus   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6877&dirids=1
     Directorium Horarum Canonicarum Et Missarum Pro Dioecesi Vilnensi In Annum Domini Communem 1910 
     str.215
         P A Żośle od 1909
       1920r

   http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=7609&dirids=1
     Ordo divini offici [...] Dioecesis Vilnensis [...] pro Anno Domini 1917
     str.29(145)
                                     Aetat Sacerd Oficci
       Paksztis Antonius   Admin. eccl. Żośle   Dec Trocki 1870 | 1897 | 1909  str 29
     str.37(148)
       Lipniszki
       Paukszta Cazimirus


════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════